Umetnite i uredite slike i tablice u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona.

Simbol čitanja naglas s oznakom sadržaja na čitaču zaslona. U ovoj se temi opisuje korištenje čitača zaslona sa sustavom Office

Ovaj je članak namijenjen osobama s oštećenjima vida koje s proizvodima sustava Office koriste program čitača zaslona dostupan u sklopu kompleta sadržaja Pristupačnost u sustavu Office. Dodatnu općenitu pomoć potražite na polaznoj stranici podrške za Office.

Pomoću PowerPoint tipkovnice i čitača zaslona prezentaciju učinite privlačnom dodavanjem slika, tablica ili grafika na dijaprojekcije. Testirali smo ga pomoću pripovjedača i JAWS-a, ali može funkcionirati s drugim čitačima zaslona sve dok slijede uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti. Naučit ćete i kako urediti dodani sadržaj, primjerice obrezivanje slika, premještanje tablica te dodavanje i uklanjanje redaka i stupaca tablice.

Napomene: 

Sadržaj teme

Dodavanje slika s uređaja, mreže ili interneta

Pri korištenju slika, isječaka crteža ili drugih datoteka s interneta važno je poštovati autorska prava. Filtriranje slika prema vrsti licence može vam pomoći pri odabiru datoteka.

Dodavanje slike s uređaja ili mreže

 1. Pomaknite se na područje sadržaja slajda u koje želite umetnuti sliku.

 2. Pritisnite Alt + N, P. Za čuti ćete sljedeće: "Insert Picture dialog. Naziv datoteke."

  Savjet: Dijaloški okvir Umetanje slike posebna je vrsta standardnog prozora eksplorera za datoteke, koji se otvara u mapi Slike. Mjesto slikovne datoteke imajte u blizini da biste je lakše pronašli.

 3. Unesite naziv datoteke i put u polje Naziv datoteke ili odaberite datoteku koju želite umetnuti. Potom pritisnite Enter.

 4. Slika će se umetnuti i odabrati.

  Napomena: Kada je odabrana slika, dostupna je kartica Oblikovanje osjetljivo na kontekst. Pomoću mogućnosti na ovoj kartici možete promijeniti veličinu slike ili dodati boje, stilove i još mnogo toga. Da biste se idite na karticu Oblikovanje, pritisnite Alt + J. Za čuti ćete "Kartica Oblikovanje". Da biste se kretali po mogućnostima oblikovanja, pritisnite tipku tabulatora.

Dodavanje slike s interneta

 1. Pomaknite se na područje sadržaja slajda u prezentaciji gdje želite umetnuti sliku.

 2. Pritisnite Alt + N, a zatim F i 1. Za čuti ćete sljedeće: "Insert picture window" (Umetni prozor slike).

 3. Otvorit će se dijaloški okvir Pretraživanje slika servisa Bing s fokusom na polju za pretraživanje. Unesite pojam za pretraživanje pa pritisnite Enter.

 4. Da biste pregledali rezultate pretraživanja, pritisnite tipku SR i tipku sa strelicom desno ili lijevo.

 5. Da biste odabrali sliku, postavite fokus na njega, a zatim pritisnite Shift + Enter. Čut ćete: "Checked" (Potvrđeno).

  Napomena: Možete odabrati više od jedne slike.

 6. Pritišćite tabulator dok ne čujete "Insert button" (Gumb Umetni), a zatim pritisnite Enter.

  Slika će se umetnuti i odabrati.

Primjer kontrole grupnog okvira na alatnoj traci obrasca

Slike u prezentaciji preoblikujte u određene oblike i razmjere proporcija.

Obrezivanje na određeni oblik

 1. U području slajda odaberite sliku koju želite obrezati. Da biste odabrali sliku, pritiščite tabulator dok ne čujete: "Image" (Slika). Ako koristite JAWS, čut ćete sljedeće: "Picture" (Slika).

 2. Da biste se idite na izbornik Obreži na Oblik, pritisnite Alt + J, P, a zatim V i S. Za čuti ćete sljedeće: "Rectangles" (Pravokutnici).

 3. Po mogućnostima se krećite pomoću tipki sa strelicama. Pripovjedač će čitati opise oblike dok se pomičete po njima.

 4. Da biste odabrali oblik za obrezivanje, pritisnite Enter. Slika će se obrezati u odabrani oblik.

Obrezivanje radi promjene razmjera proporcija

 1. U području slajda odaberite sliku koju želite obrezati.

 2. Da biste otvorili izbornik Omjer proporcija, pritisnite Alt + J, P, a zatim V i A. Za čuti ćete sljedeće: "One colon one" (Jedno dvotočka 1).

 3. Pomoću tipki sa strelicama prema gore ili prema dolje pomičite se po mogućnostima razmjera proporcija. Dok se krećete po razmjerima proporcijama, Pripovjedač će ih izgovarati.

 4. Da biste odabrali razmjer proporcija, pritisnite Enter. Slika će se obrezati u odabrani razmjer proporcija.

Dodavanje tablice na slajd i njezino oblikovanje

 1. Idite na područje slajda u koje želite umetnuti tablicu.

 2. Da biste se idite na izbornik Tablica, pritisnite Alt + N, T. Za čuti ćete: "1x1 tablica".

 3. Da biste u prezentaciju umetnuli tablicu, pritisnite I.

 4. Otvorit će se dijaloški okvir Umetanje tablice s fokusom na polju Broj stupaca. Zadani je broj stupaca 5. Ako želite izbrisati zadani broj, pritisnite Delete i upišite novi broj stupaca. Potom pritisnite tabulator. Fokus će se premjestiti na polje Broj redaka. Zadani je broj 2. Da biste ga promijenili, unesite broj redaka i pritisnite Enter.

 5. Tablica će se umetnuti na odabrani slajd, a kursor premjestiti na ćeliju u gornjem lijevom kutu slajda. Pripovjedač će to pročitati kao "cell at row zero column zero" (ćelija u retku nula, stupcu nula).

 6. Da biste u ćelije tablice dodali tekst, u ćeliju postavite kursor pa upišite tekst. Da biste se pomicali po ćelijama, koristite tipke sa strelicama. Pripovjedač će čitati mjesto ćelija po kojima se pomičete.

 7. Da biste prekinuli uređivanje tablice, pritisnite Esc.

Dodavanje ili brisanje redaka i stupaca tablice

Dodavanje retka

 1. U području slajda odaberite tablicu. Da biste odabrali tablicu, u području slajda pritišćite tabulator dok Pripovjedač ne izgovori sljedeće: "Table" (Tablica). Ako koristite JAWS, čut ćete "Object placeholder" (Rezervirano mjesto za objekt) i tekst u ćelijama. Da biste počeli uređivati tablicu, pritisnite Enter.

 2. Pomoću tipki sa strelicama postavite kursor u ćeliju iznad ili ispod mjesta gdje želite da se pojavi novi redak.

 3. Da biste se pomaknuli na karticu Raspored, pritisnite Alt + J, a zatim L. Čut ćete sljedeće: "Layout tab" (Kartica Raspored).

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali redak iznad odabrane ćelije, pritišćite tabulator dok ne čujete sljedeće: "Insert above button" (Gumb Umetni iznad).

  • Da biste dodali redak ispod odabrane ćelije, pritišćite tabulator dok ne čujete sljedeće: "Insert below button" (Gumb Umetni ispod).

  Da biste odabrali mogućnost, pritisnite tipku Enter.

 5. Umetnut će se redak, a fokus pomaknuti na skroz lijevu ćeliju u novom retku.

Dodavanje stupca

 1. U području slajda odaberite tablicu.

 2. Premjestite kursor u ćeliju desno ili lijevo od mjesta gdje želite da se pojavi novi stupac.

 3. Da biste se pomaknuli na karticu Raspored, pritisnite Alt + J, a zatim L. Čut ćete sljedeće: "Layout tab" (Kartica Raspored).

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali stupac lijevo od odabrane ćelije, pritišćite tabulator dok ne čujete sljedeće: "Insert left button" (Gumb Umetni lijevo).

  • Da biste dodali stupac desno od odabrane ćelije, pritišćite tabulator dok ne čujete sljedeće: "Insert right button" (Gumb Umetni desno).

  Da biste odabrali mogućnost, pritisnite tipku Enter.

 5. Umetnut će se stupac, a fokus premjestiti na skroz gornju ćeliju u novom stupcu.

Brisanje retka i stupca

 1. U tablici pomaknite kursor u ćeliju u stupcu ili retku koji želite izbrisati.

 2. Da biste se idite na izbornik Brisanje, pritisnite Alt + J, a zatim L i D. Za čuti ćete sljedeće: "Reci i stupci, Izbriši stupce".

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste izbrisali stupac, pritisnite C.

  • Da biste izbrisali redak, pritisnite R.

 4. Izbrisat će se stupac ili redak, a fokus premjestiti na drugu ćeliju u tablici.

Savjet: Da biste izbrisali čitavu tablicu, odaberite je pa pritisnite Delete.

Dodavanje obruba na tablicu

 1. Odaberite tablicu u koju želite dodati obrub. Da biste odabrali tablicu, u području slajda pritišcite tipku tabulatora dok Pripovjedač ne kaže: "Table" (Tablica). Ako koristite JAWS, čut ćete "Object placeholder" (Rezervirano mjesto za objekt) i tekst u ćelijama.

 2. Da biste odabrali stil obruba, pritisnite Alt + J, a zatim T i L. Za čuti ćete "No border" (Bez obruba) ili stil obruba. Po stilovima se krećite pomoću tipki sa strelicama prema gore ili dolje. Stilovi se čitaju dok se pomičete. Da biste odabrali, pritisnite Enter.

 3. Da biste odabrali mjesto na koje želite dodati obrub, pritisnite Alt + J, a zatim T i B. Za čuti ćete "No border" (Bez obruba) ili mogućnost obruba. Krećite se po mogućnostima pomoću tipki sa strelicama prema gore ili dolje. Mogućnosti se čitaju dok se pomičete. Da biste odabrali mogućnost, pritisnite tipku Enter.

 4. Obrub će se dodati na tablicu, a fokus premjestiti na ćeliju u gornjem lijevom kutu tablice.

Promjena izgleda tablice

Pomoću naredbi na kartici Dizajn možete promijeniti izgled tablice. Možete, primjerice, primijeniti Stil tablice ili boju pozadine.

Primjena stila tablice

 1. Odaberite tablicu na koju želite primijeniti jedan od dostupnih stilova oblikovanja. Da biste odabrali tablicu, u području slajda pritišcite tipku tabulatora dok Pripovjedač ne kaže: "Table" (Tablica). Ako koristite JAWS, čut ćete "Object placeholder" (Rezervirano mjesto za objekt) i tekst u ćelijama.

 2. Da biste se idite na izbornik Stilovi tablice, pritisnite Alt + J, a zatim T i A. Za čuti ćete trenutni stil tablice.

 3. Po stilovima tablice krećite se pomoću tipki sa strelicama. Stilovi se čitaju dok se pomičete. Da biste odabrali, pritisnite Enter.

  Savjet: Da biste neki stil uklonili iz tablice, na izborniku Stilovi tablice pritisnite C.

 4. Promijenit će se stil tablice, a fokus premjestiti na ćeliju u gornjem lijevom kutu tablice.

Dodavanje ili promjena pozadine

 1. Odaberite tablicu u kojoj želite promijeniti boju pozadine.

 2. Da biste se idite na izbornik Sjenčanje, pritisnite Alt + J, a zatim T i H. Za čuti ćete trenutnu boju pozadine.

 3. Pomoću tipki sa strelicama pomičite se po bojama pozadine. Prilikom pomicanja po bojama čitat će se njihovi nazivi. Da biste odabrali, pritisnite Enter.

  Savjet: Da biste uklonili boju pozadine, pritisnite N i odaberite Bez ispune.

 4. Promijenit će se boja pozadine tablice, a fokus premjestiti na ćeliju u gornjem lijevom kutu tablice.

Premještanje tablice ili promjena njene veličine

Premještanje tablice

 1. Odaberite tablicu koju želite premjestiti. Da biste odabrali tablicu, u području slajda pritišćite tabulator dok Pripovjedač ne izgovori sljedeće: "Table" (Tablica). Ako koristite JAWS, čut ćete "Object placeholder" (Rezervirano mjesto za objekt) i tekst u ćelijama.

 2. Da biste tablicu premjestili unutar slajda, upotrijebite tipke sa strelicama.

 3. Da biste prekinuli premještanje tablice, pritisnite Esc.

Promjena veličine tablice

Unos određene veličine tablice

 1. Odaberite tablicu u koju želite promijeniti veličinu.

 2. Da biste se pomaknuli na karticu Raspored, pritisnite Alt + J, a zatim L. Čut ćete sljedeće: "Layout tab" (Kartica Raspored).

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste promijenili visinu tablice, pritisnite T, H. Zatim upišite visinu u inčima, a zatim pritisnite Enter.

  • Da biste promijenili širinu tablice, pritisnite T, W. Zatim upišite širinu u inčima, a zatim pritisnite Enter.

Promijenit će se veličina tablice, a fokus premjestiti na ćeliju u gornjem lijevom kutu tablice.

Promjena veličine stupca ili retka

 1. Odaberite tablicu u kojoj želite promijeniti veličinu stupca ili retka. Da biste počeli uređivati tablicu, pritisnite Enter.

 2. Pomoću tipki sa strelicama postavite kursor u ćeliju koja sadrži stupac ili redak kojemu želite promijeniti veličinu.

 3. Da biste se pomaknuli na karticu Raspored, pritisnite Alt + J, a zatim L. Čut ćete sljedeće: "Layout tab" (Kartica Raspored).

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste promijenili visinu retka, pritisnite H. Zatim upišite visinu u centimetrima pa pritisnite Enter.

  • Da biste promijenili širinu retka, pritisnite W. Zatim upišite širinu u centimetrima pa pritisnite Enter.

 5. Promijenit će se veličina stupca ili retka, a fokus premjestiti na prethodno odabranu ćeliju.

 Umetanje oblika ili SmartArt grafike

 1. Pomaknite se na područje sadržaja slajda u koje želite umetnuti SmartArt grafiku.

 2. Da biste otvorili dijaloški okvir SmartArt grafike, pritisnite Alt + N, M. Za čuti ćete sljedeće: "Choose a SmartArt graphic" (Odaberite SmartArt grafiku).

 3. Da biste se pomicali po kategorijama SmartArt grafike, koristite tipke sa strelicama prema gore ili prema dolje. Kategorije se čitaju dok se pomičete. Kada se pomaknete do željene kategorije, pritisnite tabulator.

 4. Da biste potražili SmartArt grafiku unutar odabrane kategorije, upotrijebite tipke sa strelicama. Opisni nazivi SmartArt grafike čitat će se dok se budete pomicali po njima.

 5. Da biste odabrali SmartArt grafiku, pritisnite Enter. SmartArt grafika stvara se i umeće na odabrani slajd, a fokus će biti na prvom tekstnom okviru koji se može uređivati.

  Savjet: Izgled SmartArt grafika možete promijeniti pomoću naredbi na karticama Oblikovanje i Dizajn. Da biste se pomaknuli na karticu Oblikovanje, pritisnite Alt, J, a zatim O. Da biste se pomaknuli na karticu Dizajn, pritisnite Alt, J, a zatim S.

Pročitajte i ovo

Korištenje čitača zaslona za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Spremanje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Stvaranje prezentacija programa PowerPoint pomoću tipkovnih prečaca

Izlaganje prezentacija programa PowerPoint pomoću tipkovnih prečaca

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Microsoft 365

Istraživanje i kretanje po programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Koristite PowerPoint voiceoverom, ugrađenim čitačem zaslona za iOS, da biste prezentacije učinile privlačnima dodavanjem slika i tablica. Možete i urediti dodani sadržaj, primjerice, dodati okvire na slike te dodavati ili uklanjati retke i stupce tablice.

Napomene: 

 • Nove značajke sustava Microsoft 365 postupno postaju dostupne pretplatnicima na Microsoft 365, pa ih vaša aplikacija možda još nema. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, pridružite se programu Office Insider.

 • Mogućnosti dodira u aplikaciji PowerPoint, idite na vodič za dodir programa PowerPoint za iPhone.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za iOS, VoiceOver. Da biste saznali više o korištenju čitača VoiceOver, pročitajte članak Pristupačnost tvrtke Apple.

Sadržaj teme

Dodavanje slika

Možete koristiti slike snimljene kamerom uređaja ili sliku preuzeti s weba.

Umetanje slike s uređaja

Ako na uređaju imate spremljene slike, možete ih koristiti u prezentaciji ili potražiti slike na internetu i spremiti ih na uređaj.

 1. Ako sliku želite pronaći na internetu, koristite Safari ili drugi web-preglednik i potražite vrstu slika koje tražite pa ih spremite na uređaj. Po zadanom se slike spremaju u mapu Fotografije.

  Napomena: Točni koraci ovise o pregledniku i tražilici koju koristite.

 2. U PowerPoint otvorite područje sadržaja slajda u koje želite umetnuti sliku.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Show ribbon, button" (Pokaži vrpcu, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete sljedeće: "Home, tab" (Polazno, kartica).

 4. Dvaput dodirnite zaslon pa prelazite prstom udesno dok ne čujete "Insert, tab" (Umetanje, kartica), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 5. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Insert pictures, button" (Umetni slike, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvara se mapa Fotografije.

  Napomena: Može vam se pokazati skočni dijaloški okvir s porukom "PowerPoint želi pristupiti vašim fotografijama". Ako se to dogodi, prelazite prstom udesno dok ne čujete "OK, button" (Gumb U redu), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 6. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Camera roll" (Album kamere) i broj fotografija u mapi. Dvaput dodirnite zaslon.

 7. Prelazite prstom udesno dok ne pronađete pravu sliku. VoiceOver čita usmjerenje i datum svake slike.

 8. Da biste umetnuli trenutno odabranu sliku, dvaput dodirnite zaslon. Fokus će se vratiti na prezentaciju s odabranom slikom.

Dodavanje slike s fotoaparata

 1. U PowerPoint otvorite područje sadržaja slajda u koje želite umetnuti sliku.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Show ribbon, button" (Pokaži vrpcu, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete sljedeće: "Home, tab" (Polazno, kartica).

 3. Dvaput dodirnite zaslon pa prelazite prstom udesno dok ne čujete "Insert, tab" (Umetanje, kartica), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Prelazite prstom desno dok ne čujete: "Insert picture from camera, button" (Umetni sliku s kamere, gumb) pa dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se Fotoaparat.

  Napomena: Možda vam se prikaže dijaloški okvir sa sljedećom porukom: "PowerPoint želi pristupiti kameri". Ako se to dogodi, prelazite prstom udesno dok ne čujete "OK, button" (Gumb U redu), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 5. Prelazite prstom udesno dok ne čujete sljedeće: "Take picture, button" (Snimi fotografiju, gumb). Zatim okrenite kameru u pravom smjeru pa dvaput dodirnite zaslon.

 6. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Use photo, button" (Koristi fotografiju, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon da biste umetnuli fotografiju. Fokus će se vratiti na prezentaciju s odabranom slikom.

Promjena stilova slike

Na slike možete dodati različite stilove okvira ili obruba.

 1. U PowerPoint otvorite sliku čiji stil želite promijeniti.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Picture style, button" (Stil slike, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Prelazite prstom desno dok ne prijeđite do mogućnosti stila, npr. "Simple frame, button" (Jednostavni okvir, gumb). Nastavite prelamati dok ne pronađete stil koji želite koristiti, a zatim dvaput dodirnite zaslon da biste ga primijenili na sliku.

 4. Da biste zatvorili izbornik, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Close, button" (Zatvori, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Dodavanje i oblikovanje tablice

U prezentaciju možete dodati tablice da bi se podaci prikazivali u kompaktnom, organiziranom obliku.

 1. U PowerPoint otvorite područje sadržaja slajda u koje želite umetnuti tablicu.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Show ribbon, button" (Pokaži vrpcu, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete sljedeće: "Home, tab" (Polazno, kartica).

 3. Dvaput dodirnite zaslon pa prelazite prstom udesno dok ne čujete "Insert, tab" (Umetanje, kartica), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Table, button" (Tablica, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Stvorit će se zadana tablica s tri retka i tri stupca.

Dodavanje ili brisanje redaka i stupaca

 1. U PowerPoint pomaknite se do slajda na kojem se nalazi tablica.

 2. Prelazite prstom ulijevo dok ne pronađete tablicu, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Prelazite prstom ulijevo da biste se pomicali po ćelijama, počevši od skroz desne ćelije u zadnjem retku. Prelazite prstom ulijevo dok ne pronađete odgovarajući redak ili stupac.

 4. Da biste dodali redak, četirima prstima dodirnite donju polovicu zaslona pa prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Insert above, button" (Umetni iznad, gumb) ili "Insert below, button" (Umetni ispod, gumb), ovisno s koje strane odabranog retka želite dodati novi, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 5. Da biste dodali stupac, četirima prstima dodirnite donju polovicu zaslona pa prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Insert left, button" (Umetni lijevo, gumb) ili "Insert right, button" (Umetni desno, gumb), ovisno s koje strane odabranog stupca želite dodati novi, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Promjena veličine tablice

Kada u tablicu dodate tekst i stupce, možete joj automatski promijeniti veličinu da bi najbolje odgovarala trenutnom broju stupaca.

 1. U PowerPoint pomaknite se do slajda na kojem se nalazi tablica.

 2. Prelazite prstom ulijevo dok ne pronađete tablicu, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Četirima prstima dodirnite donju polovicu zaslona pa prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Show ribbon, button" (Pokaži vrpcu, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete sljedeće: "Table, tab" (Kartica Tablica).

 4. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "AutoFit, button" (Samoprilagodi, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Umetanje oblika

PowerPoint nudi biblioteku gotovih oblika koje možete koristiti u prezentacijama. Oni obuhvaćaju crte, osnovne geometrijske oblike, strelice i zvijezde.

 1. U PowerPoint otvorite područje sadržaja slajda u koje želite umetnuti oblik.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Show ribbon, button" (Pokaži vrpcu, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete "Home, tab" (Polazno, kartica).

 3. Dvaput dodirnite zaslon pa prelazite prstom udesno dok ne čujete "Insert, tab" (Umetanje, kartica), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Prelazite prstom udesno dok ne čujete sljedeće: "Shapes, button" (Oblici, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se izbornik Oblici.

  Oblici su organizirani u sljedeće grupe:

  • Nedavno korišteni oblici

  • Crte

  • Pravokutnici

  • Osnovni oblici

  • Bločne strelice

  • Oblici jednadžbe

  • Oblici dijagrama tijeka

  • Zvijezde i transparenti

  • Oblačići

 5. Prelazite prstom udesno dok ne čujete željeni oblik, primjerice, "Rectangle, button" (Pravokutnik, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon da biste ga umetnuli. Fokus će se vratiti na prezentaciju s odabranim oblikom.

Vidi također

Korištenje čitača zaslona za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Prikaz prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Stvaranje prezentacija programa PowerPoint pomoću tipkovnih prečaca

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Microsoft 365

Istraživanje i kretanje po programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Koristite PowerPoint za Android talkbackom, ugrađenim čitačem zaslona za Android, da biste prezentacije učinile privlačnima dodavanjem slika, oblika i tablica. Možete i urediti dodani sadržaj, primjerice, dodati okvire na slike te dodavati ili uklanjati retke i stupce tablice.

Napomene: 

Sadržaj teme

Dodavanje slika

Možete koristiti slike snimljene kamerom uređaja ili sliku preuzeti s weba.

Umetanje slike s uređaja

Ako ste na uređaj spremili slike, možete ih upotrijebiti u svojoj prezentaciji. Slike možete potražiti i na internetu te ih spremiti na uređaj. Po zadanom se slike s weba spremaju u mapu Preuzimanja.

Kada koristite slike, isječke crteža ili neke druge datoteke s interneta, važno je poštivati autorska prava. Pri odabiru datoteka može vam pomoći značajka filtriranja slika po vrsti licence u tražilici Bing.

 1. Na slajdu pronađite mjesto na koje želite umetnuti sliku, zatim prelazite udesno sve dok ne začujete "Fotografije, gumb", a potom dvaput dodirnite zaslon.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste se kretali slikama na trenutno odabranom mjestu za pohranu slika, prelazite prstom udesno sve dok ne začujete željenu sliku. TalkBack će pročitati naziv i datum za svaku sliku.

  • Da biste se pomaknuli na neko drugo mjesto za pohranu, primjerice mapu Preuzimanja ili Nedavno, prelazite prstom ulijevo sve dok ne začujete "Gumb Pokaži smjerove", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Prelazite prstom udesno sve dok ne začujete željeno mjesto, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Prelazite prstom ulijevo ili udesno sve dok ne začujete željenu sliku.

 3. Da biste umetnuli odabranu sliku, dvaput dodirnite zaslon. Začut ćete sljedeće: "PowerPoint, obrađena slika".

 4. Prelazite prstom udesno sve dok ne začujete "Gumb Spremi sliku", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Fokus će se vratiti na prezentaciju s odabranom slikom.

Dodavanje slike s fotoaparata

 1. Na slajdu pronađite mjesto na koje želite umetnuti sliku, zatim prelazite udesno sve dok ne začujete "Fotoaparat, gumb", a potom dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se Fotoaparat.

  Ako začujete "Omogući programu PowerPoint da snima slike i videozapise", prelazite prstom ulijevo ili udesno sve dok ne začujete "Gumb Omogući", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. Da biste snimili sliku, prelazite prstom udesno sve dok ne začujete "Gumb Okidač", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Fokus će se pomaknuti na gumb Gotovo. Da biste tu fotografiju upotrijebili u prezentaciji, dvaput dodirnite zaslon. Začut ćete sljedeće: "PowerPoint, obrađena slika".

 4. Prelazite prstom udesno sve dok ne začujete "Gumb Spremi sliku", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Fokus će se vratiti na prezentaciju s odabranom slikom.

Promjena stilova slike

Na slike možete dodati različite stilove okvira ili obruba.

 1. Na slajdu se pomaknite na sliku čiji stil želite promijeniti, a zatim dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali tu sliku.

 2. Prelazite prstom udesno sve dok ne začujete "Izbornik Stilovi", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Da biste se kretali mogućnostima stilova, prelazite prstom udesno sve dok ne začujete željeni stil, na primjer "Jednostavni okvir, crno, stavka popisa".

 4. Da biste taj stil primijenili na sliku, dvaput dodirnite zaslon.

 5. Da biste zatvorili izbornik Stilovi, prstom prijeđite prema dolje, a zatim ulijevo.

Dodavanje tablice

Tablice možete dodati da biste prikazali informacije u kompaktnom, organiziranom obliku.

 1. Na slajdu na mjestu na koje želite umetnuti tablicu prstom prelazite udesno sve dok ne začujete "Tablica, gumb", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Stvorit će se zadana tablica s tri retka i tri stupca.

Brisanje tablice

 1. Na slajdu prelazite prstom udesno ili ulijevo sve dok ne začujete "Ulazak u tablicu", zatim pojedinosti o tablici i ćeliji, a potom dvaput dodirnite zaslon.

 2. Prelazite prstom udesno sve dok ne začujete "Izbornik Brisanje", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Prelazite prstom udesno sve dok ne začujete "Izbriši tablicu, gumb", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Dodavanje redaka ili stupaca

 1. Na slajdu prelazite prstom udesno ili ulijevo sve dok ne začujete "Ulazak u tablicu", zatim pojedinosti o tablici i ćeliji, a potom dvaput dodirnite zaslon.

 2. Prelazite prstom udesno sve dok ne začujete željenu mogućnost, primjerice, "Umetni desno, gumb" ili "Umetni ispod, gumb", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Brisanje redaka ili stupaca

 1. Na slajdu prelazite prstom udesno ili ulijevo sve dok ne začujete "Ulazak u tablicu", zatim pojedinosti o tablici i ćeliji, a potom dvaput dodirnite zaslon.

 2. Prelazite prstom udesno sve dok ne začujete "Izbornik Brisanje", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste izbrisali redak, prelazite prstom udesno sve dok ne začujete "Izbriši retke, gumb", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  • Da biste izbrisali stupac, prelazite prstom udesno sve dok ne začujete "Izbriši stupce, gumb", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Promjena veličine tablice

Kada u tablicu dodate tekst i stupce, možete joj automatski promijeniti veličinu da bi najbolje odgovarala trenutnom broju stupaca.

 1. Na slajdu prelazite prstom udesno ili ulijevo sve dok ne začujete "Ulazak u tablicu", zatim pojedinosti o tablici i ćeliji, a potom dvaput dodirnite zaslon.

 2. Prelazite prstom ulijevo sve dok ne začujete "Poništeno, Dodatne mogućnosti, prekidač", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Začut ćete sljedeće: "Izbornik Kartica, tablica je odabrana".

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "AutoFit, button" (Samoprilagodi, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Umetanje oblika

PowerPoint za Android sadrži biblioteku gotovih oblika koje možete koristiti za prezentaciju podataka u, primjerice, dijagramu toka.

 1. Na mjestu na slajdu na koje želite umetnuti oblik prelazite prstom ulijevo sve dok ne začujete "Poništeno, dodatne mogućnosti, prekidač", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Začut ćete "Izbornik Kartica", a nakon toga trenutno odabranu karticu.

 2. Dvaput dodirnite zaslon, zatim prelazite udesno sve dok ne začujete "Kartica Umetanje", a potom dvaput dodirnite zaslon.

 3. Prelazite prstom udesno sve dok ne začujete "Oblici, izbornik", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se izbornik Oblici.

  Oblici su organizirani u sljedeće grupe:

  • Nedavni oblici

  • Crte

  • Pravokutnici

  • Osnovni oblici

  • Bločne strelice

  • Oblici jednadžbe

  • Dijagram tijeka

  • Zvijezde i transparenti

  • Oblačići

 4. Prelazite prstom udesno sve dok ne začujete željeni oblik, primjerice, "Pravokutnik, stavka popisa", a zatim dvaput dodirnite zaslon da biste ga umetnuli. Fokus će se pomaknuti na karticu Oblik, a na slajdu će biti odabran vaš oblik.

Vidi također

Korištenje čitača zaslona za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korištenje čitača zaslona za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Stvaranje prezentacija programa PowerPoint pomoću tipkovnih prečaca

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Microsoft 365

Istraživanje i kretanje po programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Pomoću PowerPoint za web pomoću tipkovnice i čitača zaslona umetnite slike i tablice u prezentaciju. Testirali smo ga pomoću pripovjedača i JAWS-a, ali može funkcionirati s drugim čitačima zaslona sve dok slijede uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti.

Napomene: 

 • Ako uz Windows 10 Fall Creators Update koristite pripovjedač, morat ćete isključiti način rada za skeniranje da biste uz Office za web mogli uređivati dokumente, proračunske tablice ili prezentacije. Dodatne informacije potražite u članku Isključivanje virtualnog načina ili načina pregledavanja u čitačima zaslona u ažuriranju Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove značajke sustava Microsoft 365 postupno postaju dostupne pretplatnicima na Microsoft 365, pa ih vaša aplikacija možda još nema. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima zaslona, pročitajte članak Kako čitači zaslona funkcioniraju uz Microsoft Office.

 • Kada koristite PowerPoint za web, preporučujemo da kao web-preglednik koristite Microsoft Edge. Budući da se PowerPoint za web koristi u web-pregledniku, tipkovni se prečaci razlikuju od prečaca u verziji programa za računala. Tako ćete, primjerice, umjesto pomoću tipke F6, s jedne naredbe na drugu prelaziti pomoću tipki Ctrl + F6. Uz to, uobičajeni prečaci kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl + O (Otvori) odnose se na web-preglednik, a ne na PowerPoint za web.

Sadržaj teme

Dodavanje slike s uređaja

 1. Idite na područje sadržaja slajda u koje želite umetnuti sliku.

 2. Pritisnite Alt + tipku s logotipom sustava Windows, N, P. Začut ćete sljedeće: "Otvori, naziv datoteke". Fokus će biti na tekstnom polju Naziv datoteke u dijaloškom okviru Otvaranje.

 3. Pronađite željenu sliku, a zatim pritisnite razmaknicu da biste je odabrali.

 4. Da biste umetnuli odabranu sliku u prezentaciju, pritisnite Alt + O.

Dodavanje slika s interneta

 1. Na slajdu na koji želite dodati sliku pritisnite Alt + tipka s logotipom sustava Windows + N, a zatim F, F. Otvorit će se dijaloški okvir Pretraživanje slika servisa Bing s fokusom na polju za pretraživanje.

 2. Upišite riječi koje želite potražiti i pritisnite Enter.

 3. Pritišcite tipku SR + tipku sa strelicom lijevo ili desno dok ne čujete sliku koju želite umetnuti, a zatim pritisnite Enter da biste odabrali sliku. Čut ćete: "Checked" (Potvrđeno).

 4. Pritišcite tipku tabulatora dok ne čujete "Insert button" (Gumb Umetni) pa pritisnite tipku SR + Enter.

Dodavanje tablice na slajd

 1. Na slajdu prezentacije pomaknite se na područje sa sadržajem na koje želite umetnuti tablicu.

 2. Pritisnite Alt + tipka s logotipom sustava Windows, N, T. Za čuti ćete: "1 x 1, tablica".

 3. Da biste odabrali broj redaka i stupaca u tablici, pritišcite tipke sa strelicama dok ne čujete željenu kombinaciju, a zatim pritisnite Enter. Tablica će se umetnuti na slajd.

Umetanje redaka ili stupaca u tablicu

 1. Idite na ćeliju tablice iznad, ispod ili pokraj mjesta na kojem želite da se pojavi novi redak ili stupac.

 2. Da biste otvorili karticu Alati za tablice – Raspored, pritisnite Alt + tipku s logotipom sustava Windows, J, L. Začut ćete sljedeće: "Alati tablice, odabrana je stavka kartica Raspored".

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali redak iznad ćelije, pritisnite V.

  • Da biste dodali redak ispod ćelije, pritisnite E.

  • Da biste dodali stupac lijevo od ćelije, pritisnite L.

  • Da biste dodali stupac desno od ćelije, pritisnite I.

Pročitajte i ovo

Korištenje čitača zaslona za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Prikaz prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Stvaranje prezentacija programa PowerPoint pomoću tipkovnih prečaca

Izlaganje prezentacija programa PowerPoint pomoću tipkovnih prečaca

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Istraživanje i kretanje po programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Insidere

Jesu li ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×