A Microsoft-ajándékkártyák használati feltételei

A jelen Szerződés Ön és a Microsoft Corporation (vagy lakhelyétől függően annak valamelyik partnere) („mi”, „bennünket”, „miénk” vagy „Microsoft”) között jött létre, és azt határozza meg, hogy Microsoft-fiókjának segítségével Ön miként válthat be ajándékkártyákat, és hogyan hajthat végre vásárlásokat a résztvevő, saját tulajdonunkban lévő áruházakban (gyűjtőnéven „Résztvevő áruházak”), például (de nem kizárólag) a Windows Áruházban, a Windows Mobile Áruházban és az Xbox Áruházban. A fiókszámlák kibocsátója és kezelője az Amerikai Egyesült Államokban, Washington államban bejegyzett Microsoft Corporation, illetve annak partnerei.

A jelen szerződés fontos feltéteket tartalmaz a felek közötti jogviszonyról. Emellett magában foglalja a Microsoft Szolgáltatási Szerződést is, amely tartalmazza az Ön Microsoft-fiókjára vonatkozó feltételeket, illetve (csak egyesült államokbeli lakosok számára) egy választott bírói eljárásról szóló kitételt és műveleti jogfeladást, amely befolyásolja a jogait a Microsofttal való jogviták rendezésekor.

1. 1. A szerződés tárgya; a feltételek elfogadása

1.1 Mely szolgáltatásokra vonatkozik a Szerződés? A Szerződés azokat a Microsofttól vagy meghatalmazott külső felektől történő jogosult vásárlásokat („Áru”) szabályozza, amelyeket a Microsoft-fiókon keresztül, kompatibilis eszközökkel hajtott végre egy Résztvevő áruházban. A hatályos jogszabályoknak és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően bármikor átmenetileg vagy véglegesen, felelősségvállalás nélkül bővíthetjük, megszüntethetjük, eltávolíthatjuk vagy felfüggeszthetjük számlaegyenlege vagy a Résztvevő áruházakban elérhető Áruk elérhetőségét, szolgáltatásait, specifikációit vagy árait.

1.2 Hogyan fogadhatom el a jelen Szerződést? Azzal, hogy ajándékkártyát vásárol, bevált egy Microsoft ajándékkártyát Microsoft-fiókjában, illetve a Microsoft-fiókjában tárolt pénzzel vásárol a Microsoft Áruházakban, Ön elfogadja a jelen Szerződést.

1.3 A Microsoft módosíthatja ezt a Szerződést, miután elfogadtam? Időnként jelen Szerződés egyes részeit kibővíthetjük, módosíthatjuk vagy eltávolíthatjuk. A szerződés lényeges részeinek az Ön jelen Szerződésben foglalt jogait a méltányolhatónál előnytelenebbül érintő módosításairól értesítést küldünk Microsoft-fiókján keresztül, elektronikus levélben vagy más elvárható elektronikus közlés formájában.

2. Microsoft-fiókok

2.1 Szükségem van Microsoft-fiókra? Igen. Ha vásárolni szeretne a Résztvevő áruházakban, akkor aktív Microsoft-fiókkal kell rendelkeznie. Microsoft-fiókjában ajándékkártyákat válthat be, megtekintheti jelenlegi számlaegyenlegét és mindazokat a lejárati dátumokat, amelyek a fiókjában lévő promóciós egyenlegekhez tartoznak, ajándékkártyát vásárolhat, áttekintheti az ajándékkártya-vásárlási előzményeket, illetve frissítheti személyes adatait is.

2.2 Hogyan tölthetek fel pénzt a Microsoft-fiókom egyenlegére? A Microsoft-fiókba egy Microsoft-ajándékkártya vagy kód beváltásával tölthet fel pénzt. Beváltáskor a kártya vagy kód teljes összegét jóváírjuk fiókja egyenlegén. A beváltásra vonatkozó utasításokat a kártyával vagy a kóddal együtt kapja meg. A kártyához vagy a kódhoz további feltételek is tartozhatnak. Hacsak a hatályos jogszabályokban máshogy nem szerepel, a kódok nem válthatók be és nem válthatók készpénzre, valamint nem tölthetők újra. Ha Ön az Európai Unió egy olyan országában él, ahol a helyi jogszabályok „várakozási időt” írnak elő, akkor az ajándékkártya vagy -kód megvásárlásától számított 14 napon belül teljes visszatérítéssel visszaválthatja a még be nem váltott ajándékkártyát. Azonban a beváltással lemond minden visszatérítési lehetőségről. A nem Microsofttól vásárolt ajándékkártyákra az adott cég visszatérítési szabályai vonatkoznak. A Microsoft nem vállal felelősséget az elvesztett, ellopott, elveszett vagy az Ön engedélye nélkül felhasznált ajándékkódokért.

2.3 Van-e lejárati dátum vagy díj? A nem promóciós egyenlegek nem rendelkeznek lejárati dátummal. A fiókjában szereplő bármilyen promóciós egyenleg a promóció feltételeiben meghatározott lejárati dátummal rendelkezik. A fiókjában tartott egyenlegre semmilyen díj nem vonatkozik, akár promóciós keretek között szerezte, akár nem.

2.4 Hogyan vásárolhatok a Résztvevő áruházakban? Fiókja egyenlegével kizárólag a Résztvevő áruházakban vásárolhat Árut. Microsoft-fiókjában elsőként mindig a még le nem járt promóciós egyenleget terheljük meg a legközelebbi lejárati dátumok sorrendjében. Ha egy tranzakció végrehajtásához nem rendelkezik elég pénzzel Microsoft-fiókjában, az alábbi lehetőségek közül választhat: a Microsoft-fiókjával regisztrált egyéb fizetési móddal kifizeti a fennmaradó összeget; fiókja egyenlege helyett a teljes összeget egy másik fizetési móddal fizeti ki; vagy feltölti Microsoft-fiókja egyenlegét.

Fiókja egyenlege egyes alkalmazások esetén nem használható fel az alkalmazásokon belüli tartalomvásárlásra vagy előfizetés-vásárlásra, továbbá nem váltható készpénzre és készpénz-helyettesítő fizetőeszközre (például ajándékutalványra), hacsak ezt törvény nem rendeli el. Az egyes Résztvevő áruházakban további vásárlási korlátozások vagy kizárások is érvényben lehetnek. A Microsoft a törvény által előírt helyzeteket leszámítva nem biztosít visszatérítést a Résztvevő áruházakban árusított Árukra. Ha elfogadunk egy visszatérítést, akkor ugyanazt az összeget írjuk jóvá Microsoft-fiókjában, amelyet a visszatérített Áru megvásárlásáért kifizetett.

2.5 Vannak korlátozások arra vonatkozólag, hogy a Microsoft-fiókomban tárolt pénzt miként használhatom fel a Résztvevő áruházakban? A következő korlátozások és előírások érvényesek:

  • Ahhoz, hogy Microsoft-fiókjában be tudjon váltani egy Microsoft ajándékkártyát, és hogy ezt a pénzt fel tudja használni a Résztvevő áruházakban, bizonyos hardver- és szoftverjellemzőkre lehet szükség, beleértve az internet-hozzáférést (a csatlakozás díjköteles lehet).

  • Egy adott pénznemben kifejezett összeg csak olyan Microsoft-fiókhoz adható hozzá, amely az adott pénznemet hivatalos fizetőeszközként elismerő joghatóságban található, illetve az összeg felhasználása is csak az adott joghatóságban található Résztvevő áruházakban valósulhat meg. Fiókjának egyenlege nem váltható át más pénznemre.

  • Fiókjának egyenlege nem ruházható át másra (más fiókra).

  • A Microsoft-fiókos ajándékkártya-beváltásra és visszatérítés-fogadásra, ennek a pénznek a Résztvevő áruházakban való felhasználására, illetve az ajándékkártyák vásárlására és küldésére vonatkozóan további számlaegyenleg-korlátozások lehetnek érvényesek, amelyeket a Microsoft saját belátása szerint határozhat meg időről időre. A számlaegyenleggel kapcsolatos egyéb korlátozásokra vonatkozó további információt A Microsoft-fiókjában lévő pénzzel kapcsolatos korlátozások című témakörben talál.

A pénzügyi csalások és a jogosulatlan használat megakadályozása érdekében korlátozhatjuk a Microsoft-fiókjában tárolt összeghez való hozzáférést, illetve előírhatjuk, hogy másik fizetési mód használatával hajtson végre egy tranzakciót.

3. Felfüggesztés, megszüntetés, elvesztés

Ha megsérti a jelen Szerződés feltételeit, akkor az általunk szükségesnek tartott lépéseket tehetünk Ön ellen. Ide tartozik például a számlaegyenlegéhez való hozzáférésnek, az ajándékkártyák vásárlásának és beváltásának, Áruk vásárlásának, illetve a Microsoft-fiókjához való hozzáférésnek a felfüggesztése vagy megszüntetése. A felfüggesztés során nem veszik el a fiókjában tárolt pénz, kivéve azokat az esetleges promóciós értékeket, amelyek a felfüggesztés időtartama alatt járnak le. A felfüggesztés ideje alatt lejárt promóciós értéket egyetlen esetben sem tudjuk jóváírni Microsoft-fiókjában.

Ha Microsoft-fiókját megszüntetjük, a törvény által előírt mértékben visszatérítjük az egyenlegén fennmaradó összeget. Nem térítünk vissza olyan promóciós egyenleget vagy bármilyen más egyenleget, amelyet még nem váltott be a Microsoft-fiókjában. A visszatérítésekre a Microsoft által időről időre meghatározott feltételek vonatkoznak.

Visszatérítési kérelem esetén fenntartjuk a jogot egyenlege egy részének vagy egészének visszatartására az esetlegesen általunk elszenvedett károk megtérítése érdekében. Ha Ön dönt Microsoft-fiókja megszüntetése mellett, a promóciós egyenleg kivételével (azon feltételek alapján, amelyeket a Microsoft időről időre meghatároz) minden fennmaradó egyenleget visszatérítünk, hacsak jóhiszeműen pénzügyi csalásra vagy a Microsoft-fiók helytelen használatára nem gyanakszunk, mert ebben az esetben előfordulhat, hogy nem kap visszatérítést.

4. Értesítések a felek számára

A jelen Szerződés elektronikus formátumban áll rendelkezésre. Fenntartjuk a jogot, hogy elektronikus formában információkat közöljünk a jelen Szerződésről és fiókjának egyenlegéről, továbbá hogy – szintén ilyen formában – eleget tegyünk a jogszabályokban megfogalmazott tájékoztatási kötelezettségeinknek. A szükséges információkat a Microsoft-fiókjában megadott e-mail címére küldött üzenetben, illetve a Microsoft egyes webhelyein tehetjük az Ön számára elérhetővé. Az e-mailben Önnek küldött értesítések átadottnak és átvettnek tekintendők az e-mail elküldésekor. Az elektronikus értesítések fogadásához szükséges hozzájárulás megtagadása a fiók egyenlege feletti rendelkezési jog elvesztését vonja maga után.

5. Ügyfélszolgálat

Ha bármilyen kérdése vagy ellenvetése van a megvásárolt ajándékkártyák, a számlaegyenlegéhez való hozzáférés és az egyenleg használata tekintetében, problémái vannak a számlaegyenleggel vásárolt Árukkal kapcsolatban, vagy jelenteni szeretné számlaegyenlegének illetéktelen használatát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Microsoft ügyfélszolgálatával.

Tulajdonságok

Cikkazonosító: 10562 - Utolsó ellenőrzés: 2016. aug. 23. - Verziószám: 2

Visszajelzés