A számítógép biztonsági mentése és visszaállítása

A következőkre vonatkozik: Windows 8.1

Az egyes fájlok biztonsági mentése és visszaállítása Windows rendszerű számítógépen:

Biztonsági mentés és visszaállítás Windows 10 rendszerben:

Biztonsági mentés

A számítógépről többféleképpen lehet biztonsági másolatot készíteni.
 
 1. Kattintson a Start gombra, majd a Vezérlőpult Rendszer és karbantartás > Biztonsági mentés és visszaállítás elemre.
 2. Tegye a következők egyikét:
  • Ha még nem használta a Windows biztonsági másolatot, vagy nemrég frissített a Windows újabb verziójára, válassza a Biztonsági mentés beállítása lehetőséget, és kövesse a varázsló lépéseit.
  • Ha korábban már készített biztonsági másolatot, akkor megvárhatja a rendszeresen ütemezett biztonsági mentést, vagy manuálisan is készíthet biztonsági másolatot a Biztonsági másolat készítése gombra kattintva.
  • Ha korábban már készített biztonsági másolatot, de a régi frissítése helyett új, teljes biztonsági másolatot szeretne készíteni, akkor válassza az Új létrehozása, majd a Teljes biztonsági másolat lehetőséget, és kövesse a varázsló utasításait.

Rendszerkép létrehozása

A rendszerképek a számítógép egy adott állapotára vonatkozó összes információt tartalmazzák.

 1. Jobb gombbal kattintson a Start gombra, majd válassza a Vezérlőpult > Rendszer és karbantartás > Biztonsági mentés és visszaállítás lehetőséget.
 2. A bal oldali ablaktáblában válassza a Rendszerkép létrehozása lehetőséget, majd kövesse a varázsló lépéseit.
  Administrator permission required
  Ha a rendszergazdai jelszót vagy megerősítését kell adnia, írja be a jelszót, vagy adja meg a megerősítést.

A lemezképek különböző verzióinak megőrzése

A lemezképek több különböző verziója is tárolható. Ha a belső és külső merevlemezeken elfogy a hely, a régebbi lemezképeket törli a rendszer. A lemezterület megőrzése érdekében törölje a régebbi lemezképeket.
 
Ha a lemezképeket hálózati helyre szeretné menteni, akkor minden egyes számítógéphez csak a legfrissebb lemezképet tarthatja meg. A lemezképek a következő formátumban lesznek mentve: meghajtó\WindowsImageBackup\számítógép neve\. Ha már van meglévő rendszerképe az egyik számítógépről, és ugyanarról a számítógépről új rendszerképet szeretne készíteni, az új rendszerkép felülírja a régit.

Ha szeretné megtartani a meglévő rendszerképet, az új rendszerkép elkészítése előtt másolja másik helyre a régit az alábbi lépések végrehajtásával.
 
 1. Keresse meg a lemezkép helyét.
 2. Másolja a WindowsImageBackup mappát új helyre.

 

Visszaállítási pont készítése

A visszaállítási pontok segítségével visszaállíthatja a számítógép rendszerfájljait egy korábbi állapotba. A Rendszer-visszaállítás minden héten automatikusan készít visszaállítási pontokat, valamint akkor is, ha a számítógép változást észlel, például alkalmazások vagy illesztőprogramok telepítésekor.

A következőképpen készíthet visszaállítási pontot.
 1. A jobb gombbal kattintson a Start  gombra, majd válassza a Vezérlőpult > Rendszer és karbantartás > Rendszer lehetőséget.
 2. A bal oldali ablaktáblán válassza a Rendszervédelem parancsot.
 3. Válassza a Rendszervédelem fület, majd a Létrehozás lehetőséget.
 4. A Rendszervédelem párbeszédpanelen adjon meg egy leírást, majd válassza a Létrehozás lehetőséget.

Visszaállítás

 1. A jobb gombbal kattintson a Start  gombra, majd válassza a Vezérlőpult > Rendszer és karbantartás > Biztonsági mentés és visszaállítás lehetőséget.
 2. Tegye a következők egyikét:
  • Fájlok visszaállításához válassza a Saját fájlok visszaállítása lehetőséget.
  • Az összes felhasználó fájljainak visszaállításához válassza a Minden felhasználó fájljainak visszaállítása lehetőséget.
 3. Tegye a következők egyikét:
  • A biztonsági másolat tartalmának áttekintéséhez válassza a Fájlok keresése vagy a Mappák keresése lehetőséget. Mappák keresésekor a mappákban található fájlok nem jelennek meg. Az egyes fájlok megtekintéséhez válassza a Fájlok keresése lehetőséget.
  • A biztonsági másolat tartalmában történő kereséshez válassza a Keresés lehetőséget, írja be a fájlnevet vagy annak egy részét, majd kattintson a Keresés gombra.

Visszaállítás másik számítógépen készült biztonsági másolatból

Egy másik, Windows Vista vagy Windows 7 rendszerű számítógépen készült biztonsági másolatból is visszaállíthat fájlokat.
 1. Kattintson a Start  gombra, majd a Vezérlőpult > Rendszer és karbantartás > Biztonsági mentés és visszaállítás elemre.
 2. Válassza a Fájlok visszaállítása másik biztonsági másolatból lehetőséget, majd kövesse a varázsló lépéseit.
  Administrator permission required
  Ha a rendszergazdai jelszót vagy megerősítését kell adnia, írja be a jelszót, vagy adja meg a megerősítést.

 

Másik számítógépen készült biztonsági másolatból visszaállított fájlok keresése

Ha másik számítógépen készült biztonsági másolatból állít vissza fájlokat, azok a biztonsági másolat készítéséhez használt felhasználói fiók nevével ellátott mappába lesznek visszaállítva. Ha a felhasználónevek különböznek, akkor meg kell keresnie a visszaállított fájlokat tartalmazó mappát. Ha például az Ön felhasználóneve a biztonsági másolat készítésére használt számítógépen Molly volt, azonban azon a számítógépen, amelyen a biztonsági másolatot vissza szeretné állítani, ez MollyC, akkor a visszaállított fájlok egy Molly nevű mappába lesznek mentve.
 
A visszaállított fájlok keresése:
 1. Válassza a Start gombot, majd a Számítógép lehetőséget.
 2. Kattintson duplán annak a meghajtónak az ikonjára, amelyre a fájlokat mentette, például C:\.
 3. Kattintson duplán a Users mappára. Itt minden felhasználói fiókhoz tartozik egy mappa.
 4. Kattintson duplán a biztonsági másolat készítésére használt felhasználói fiók nevét viselő mappára. A visszaállított fájlok az eredeti helyüktől függően különböző mappákban lehetnek.

 

Fájlok visszaállítása fájlok biztonsági másolatából a számítógép lemezképből történő visszaállítása után

A számítógép lemezképből történő visszaállítása után lehetnek bizonyos fájlok, amelyek újabb verzióit fájlok biztonsági másolatából szeretné visszaállítani.

Ha lemezkép létrehozása után készített biztonsági másolatból szeretne fájlokat visszaállítani, kövesse az alábbi lépéseket.

 1. Válassza a Start gombot, majd válassza a Vezérlőpult > Rendszer és karbantartás > Biztonsági mentés és visszaállítás lehetőséget.
 2. Válassza a Fájlok visszaállítása másik biztonsági másolatból lehetőséget.
  Administrator permission required
  Ha a rendszergazdai jelszót vagy megerősítését kell adnia, írja be a jelszót, vagy adja meg a megerősítést.
 3. A Biztonsági mentés időköze mezőben válassza ki a visszaállítani kívánt fájlokat tartalmazó biztonsági másolat dátumtartományát, majd kövesse a varázsló lépéseit.