Hálózati kapcsolatokkal összefüggő hibák elhárítása az Internet Explorer alkalmazásban

Bevezetés

A cikk azt ismerteti, hogy miként háríthatók el a hálózati kapcsolatokkal összefüggő hibák az Internet Explorer alkalmazásban.

További információ

1. lépés: A Microsoft Automatizált hibaelhárítási szolgáltatások eszköz használata

Első lépésként megpróbálhatja a Microsoft Automatizált hibaelhárítási szolgáltatásokkal diagnosztizálni és megjavítani az általános hálózati csatlakoztatási problémákat az Internet Explorer böngészőben. Mindkét hibaelhárítót futtatnia kell annak érdekében, hogy meggyőződjön a probléma megoldásáról.
A Windows tűzfal szolgáltatás problémáinak automatikus diagnosztizálása és javításaA teljesítmény, a biztonság és a védelem javítása az Internet Explorer programban
Nem kell tovább olvasnia a cikket, ha ezek az Automatikus hibaelhárítók megoldották a problémáját. Ha a hibaelhárítók nem oldják meg a csatlakozási problémáját, lépjen tovább a 2. lépésre.

2. lépés: A Hálózati diagnosztika eszköz használata

A Windows Vista operációs rendszer részét képező Hálózati diagnosztika eszköz a hálózati kapcsolatokkal összefüggő hibák tesztelésére szolgál. Az eszközzel ezenkívül az is ellenőrizhető, hogy a hálózattól függő programok megfelelően működnek-e. Ha az eszközt a hálózati kapcsolatokkal összefüggő hibák elhárításához kívánja használni, kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Nyissa meg az Internet Explorer alkalmazást, és kísérelje meg megnyitni a hálózati kapcsolattal összefüggő problémákat okozó weblapot.
 2. Az Internet Explorer hibaüzenetét megjelenítő lapon kattintson a Kapcsolódási problémák diagnosztizálása hivatkozásra.
Ekkor elindul a Hálózati diagnosztika eszköz. Az eszköz a leállásakor a következő eredmények egyikét jelzi:
 • Az eszköz nem talált problémát.
 • Az eszköz problémát észlelt, amelynek elhárításához útmutatást fog nyújtani.
Ha a Hálózati diagnosztikai eszközzel nem oldható meg a probléma, a hibaelhárítást manuálisan kell elvégeznie. Ennek módjáról a probléma manuális elhárítását ismertető részben olvashat.

3. lépés: A probléma manuális elhárítása

1. módszer: Más, biztosan helyesen működő webhelyek tesztelése

Indítsa el az Internet Explorer alkalmazást, majd a böngészőablak tetején lévő címsorba írja be a következő címek egyikét:Ha ezen címek használatakor nem jelentkeznek problémák a hálózati kapcsolattal, ajánlott kapcsolatba lépni annak a webhelynek az üzemeltetőjével, amellyel kapcsolatban a hibát tapasztalta. Előfordulhat, hogy a webhely ideiglenesen kapcsolat nélküli állapotban van, vagy más problémák léptek fel azzal kapcsolatban.

Ha azonban a hálózati kapcsolattal összefüggő problémák a fenti címek valamelyikének címsorba írásakor is jelentkeznek, akkor lehetséges, hogy ütközés áll fenn a rendszeren telepített valamely szoftverrel. Ebben az esetben ugorjon a 2. módszerhez.

2. módszer: A hálózati kapcsolat ellenőrzése

Ellenőrizze, hogy a számítógépet az internettel vagy az otthoni hálózattal összekötő kábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva. Győződjön meg továbbá arról, hogy a számítógép által használt hálózati eszközök be vannak kapcsolva és megfelelően működnek. Ezután a hálózati kapcsolat ellenőrzéséhez kövesse az adott helyzetnek megfelelő lépéseket.
1. lépés: A külső DSL-modem, kábelmodem vagy telefonos modem kapcsolatának ellenőrzése

Külső modem használata esetén ellenőrizze a következőket:
 1. Ellenőrizze, hogy a modemet a fali aljzattal összekötő kábel megfelelően van-e csatlakoztatva. A kábel valószínűleg egy telefonos csatlakozóhoz vagy egy kábelaljzathoz csatlakozik.
 2. Győződjön meg arról, hogy a számítógépet a modemmel összekötő kábel mindkét vége megfelelően csatlakozik, hálózati kábel esetén pedig arról, hogy a kábel két végén található csatlakozó rögzítése megfelelő. A hálózati kábel a telefonkábelekhez hasonló azzal a különbséggel, hogy annál vastagabb, a két végén található csatlakozó pedig nagyobb lehet.
 3. Ha a külső modemet a számítógéppel összekötő kábel USB-kábel, néhány további ellenőrzési műveletre is szükség van. Az USB-kábelek végein egymástól eltérő csatlakozók találhatók. Az egyik vége lapos és szögletes, a másik végén pedig egy négyzet alakú, két sarkán lekerekített csatlakozó található. USB-kapcsolat ellenőrzéséhez hajtsa végre az alábbi műveleteket:
  1. Ha a modem egy USB-hub segítségével csatlakozik a számítógéphez, próbálkozzon az USB-hub kihagyásával. Az USB-hub kihagyásához az eszköz kábelét csatlakoztassa közvetlenül a számítógép valamelyik USB-portjához.
  2. Ha a modem az asztali számítógép egyik elülső portjához csatlakozik, az USB-kábelt ehelyett a számítógép hátulján található portok valamelyikéhez csatlakoztassa. Egyes számítógépek nem biztosítanak az elülső USB-portok számára elegendő áramot, melynek következtében problémák adódhatnak a modemmel létesített kapcsolatban.
2. lépés: A belső modemeszköz kapcsolatának ellenőrzése
Ha az internethez való kapcsolódáshoz használt modem a számítógép belsejében található, akkor a modemhez csak egy kábel tartozik. Ellenőrizze, hogy a modemet a fali aljzattal összekötő kábel mindkét vége megfelelően van-e csatlakoztatva. A kábel valószínűleg egy telefonos csatlakozóhoz vagy egy kábelaljzathoz csatlakozik.
3. lépés: Az otthoni hálózati kapcsolat ellenőrzése
Ha a számítógép otthoni hálózaton keresztül csatlakozik az internethez, ajánlott az alábbi listában felsorolt elemeket ellenőrizni az adott helyzetnek megfelelően.

4. módszer: További kapcsolódási vagy hálózati problémák

A hálózati kapcsolódási problémákat a használt hálózattal vagy internetkapcsolattal kapcsolatos hiba is okozhatja. Annak megállapításához, hogy ez a helyzet áll-e fenn, hajtsa végre az alábbi hibaelhárítási lépéseket:
1. lépés:A modem vagy az útválasztó újraindítása
Néhány esetben előfordulhat, hogy az internetszolgáltatótól kapott IP-beállítások vagy hálózati konfigurációk helytelenek vagy frissítésre szorulnak. Máskor a modem és az internetszolgáltató közötti kapcsolattal összefüggő problémák tapasztalhatók. A modem vagy az útválasztó beállításainak frissítéséhez újra kell indítania az adott eszközt. Az eszköz újraindításával az internetszolgáltatóval létesített kapcsolat is frissül. A modem újraindításához az alábbi módszerek közül választhat, az adott modem típusától függően.

Külső modem

Külső modem újraindításához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Húzza ki a számítógépet vagy az útválasztót a modemmel összekötő kábelt. Ez vagy egy USB-, vagy egy hálózati kábel lehet.
 2. Kapcsolja ki a modemet. Ha a modemen nem található kapcsológomb, húzza ki a tápvezetéket a modem hátuljából vagy a fali aljzatból.
 3. Néhány percnyi várakozás után kapcsolja be a modemet, csatlakoztassa újra a számítógép vagy az útválasztó kábelét a modemhez, majd indítsa újra a számítógépet.
 4. A kapcsolat újbóli tesztelésével ellenőrizze, hogy tud-e az internethez csatlakozni.
Ha továbbra is problémákat tapasztal a hálózati kapcsolatban, folytassa a 2. lépéssel.

Belső modem

Belső modem újraindításához újra kell indítania a számítógépet. Ha a számítógép újraindítása után továbbra is problémákat tapasztal a hálózati kapcsolatban, folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés: A tűzfal vagy az útválasztó beállításainak ellenőrzése
Ha az internetre útválasztó segítségével kapcsolódik, előfordulhat, hogy a probléma a konfigurációs beállításokkal kapcsolatos, és ezért azokat frissíteni kell. Annak megállapításához, hogy a hálózati kapcsolattal összefüggő problémát egy nem megfelelő konfiguráció vagy az útválasztó hibája okozza-e, az útválasztót kihagyva csatlakoztassa a számítógépet közvetlenül a modemhez.

Figyelem! A számítógépnek az internethez való közvetlen csatlakoztatása sebezhetővé teheti a rendszert a támadásokkal szemben. A számítógép támadások elleni védelmének biztosításához győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve és engedélyezve van egy tűzfalprogram. A Windows Vista rendszer részét képező Windows tűzfallal kapcsolatos információkért olvassa el a jelen cikk Windows tűzfallal foglalkozó részét.

Windows tűzfal

A Windows Vista rendszerben található tűzfal neve Windows tűzfal. A Windows tűzfal alapértelmezés szerint engedélyezve van. Mielőtt azonban a számítógépet az internethez csatlakoztatná, meg kell győződnie arról, hogy valóban engedélyezve van a Windows tűzfal. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Vezérlőpult parancsára.
 2. A Vezérlőpult jobb felső sarkában lévő keresőmezőbe írja be a biztonság szót.
 3. A megjelenő keresési eredményekben kattintson a Biztonsági központ ikonra vagy hivatkozásra. A megjelenő ablakban a következő négy sáv látható: Tűzfal, Automatikus frissítés, Rosszindulatú programok elleni védekezés és További biztonsági beállítások.
 4. A Tűzfal sávon a jobb oldalon lévő nyílgombra kattintva bontsa ki a sávot. A kibontott sáv ekkor a következő három lehetőség egyikét jeleníti meg:
  1. Ha a Tűzfal sáv zöld színű, az azt jelenti, hogy a tűzfal engedélyezve van.
  2. Ha a Tűzfal sáv piros színű, akkor valószínűleg megjelenik A Windows tűzfal ki van kapcsolva üzenet. A Windows tűzfal bekapcsolásához, illetve a Biztonsági központ Tűzfal sávjának zöld színűre módosításához kattintson a Bekapcsolás azonnal gombra.
  3. Ha a Tűzfal sáv piros színű, és a megjelenő üzenet egy külső gyártótól származó tűzfalprogrammal kapcsolatos problémáról tájékoztat, ajánlott a számítógépet leválasztani a hálózatról, majd a tűzfalprogram gyártójához fordulni a külső tűzfalprogram bekapcsolásával kapcsolatos információkért.
A Windows Vista rendszerbeli Windows tűzfallal kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a Windows súgó és támogatás következő webhelyeire: Miután közvetlenül a modemhez csatlakoztatta a számítógépet, tesztelje az Internet Explorer alkalmazást. Ha most már meg tudja nyitni a korábban nem elérhető webhelyeket, az eszköz konfigurálásával kapcsolatos segítségért forduljon az útválasztó gyártójához. Ha továbbra sem tud megnyitni egyetlen webhelyet sem, folytassa a 3. lépéssel.
3. lépés: Az eszközök kompatibilitásának ellenőrzése
Ahhoz, hogy egy modem vagy egy hálózati adapter megfelelően működjön Windows Vista rendszerben, kompatibilisnek kell lennie a Windows Vista rendszerrel. Ezenkívül rendelkeznie kell a megfelelő eszközillesztőkkel, amelyeket a Windows Vista az eszközzel való kommunikációhoz használ. Annak megállapításához, hogy a használt modem vagy hálózati adapter kompatibilis-e a Windows Vista rendszerrel, először meg kell határoznia a számítógépben található adapter típusát. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start gombra, a Keresés megkezdése mezőbe írja be a eszközkezelő szót, majd nyomja le az ENTER billentyűt.
 2. Kattintson a keresési eredményként megjelenő Eszközkezelő hivatkozásra.
 3. Bontsa ki a keresett eszköztípushoz tartozó bejegyzést. Bontsa ki például a Hálózati kártyák csomópontot.

  Megjegyzés: A keresendő eszköztípust az a mód határozza meg, ahogyan a számítógépet az internetre csatlakoztatja. Ha például vezeték nélküli kapcsolattal csatlakozik az internetre, akkor vezeték nélküli hálózati adapterrel kapcsolatos információkat kell keresnie, és így a Hálózati kártyák csomópontot kell kibontania.
 4. Jegyezze fel a Hálózati kártyák csomópont alatt látható bejegyzéseket.
 5. Egy másik számítógépen indítsa el az Internet Explorer alkalmazást.
 6. Írja be a következő címet, majd nyomja le az ENTER billentyűt:
  http://whql.microsoft.com/hcl/
 7. Keresse meg a 4. lépésben feljegyzett hálózati adaptert. A webhelyen található információk alapján megállapíthatja, hogy az adott hálózati adapter kompatibilis-e a Windows Vista rendszerrel.
Ha nem határozható meg a számítógépben található modem vagy hálózati adapter típusa, vagy ha az eszköz a működéssel kapcsolatos hibát jelez, lépjen kapcsolatba a számítógép gyártójával vagy azzal a hardverforgalmazóval, akitől az adaptert vásárolta.

A hardvergyártóval kapcsolatos információt a Microsoft következő webhelyén talál:Ha a keresett eszköz belső DSL- vagy belső kábelmodem, ajánlott kapcsolatba lépni a modemet biztosító internetszolgáltatóval. Az esetleg előforduló problémák például a következők lehetnek:
 • A modem vagy a hálózati adapter nem jelenik meg az Eszközkezelő segédprogramban.
 • A modem vagy a hálózati adapter Ismeretlen eszköz megjelöléssel vagy olyan általános névvel szerepel, mint például az Ethernet-adapter vagy a PCI egyszerű kommunikációs vezérlő.
 • A modem vagy a hálózati adapter neve mellett egy piros X vagy egy sárga felkiáltójel látható.
Ha azt követően is problémákat tapasztal a hálózati kapcsolatban, hogy meggyőződött a modem vagy a hálózati adapter Windows Vista rendszerrel való kompatibilitásáról, valamint arról, hogy az eszközhöz a legújabb illesztőprogramok vannak telepítve, folytassa a 4. lépéssel.
4. lépés: Rendszer-visszaállítási pont létrehozása a Winsock protokoll visszaállítása előtt
Fontos: Mielőtt végrehajtaná a Winsock protokoll visszaállításának lépéseit, célszerű egy visszaállítási pontot létrehozni a számítógépen a Windows Vista Rendszer-visszaállítás eszközével. A visszaállítási pont lehetővé teszi, hogy abban az esetben, ha az elvégzett módosítások újabb problémákat okoznának, visszaállíthassa a számítógépet egy korábbi időpontnak megfelelő állapotba.

Rendszer-visszaállítási pont létrehozása

Rendszer-visszaállítási pont Rendszer-visszaállítás eszközzel való létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a jobb gombbal a Start menü Számítógép elemére, majd válassza a Tulajdonságok parancsot.
 2. A megjelenő munkaablakban kattintson a Rendszervédelem hivatkozásra. Ha a rendszer rendszergazdai jelszót vagy megerősítést kér, írja be a jelszót vagy kattintson a Folytatás gombra.
 3. Kattintson a Létrehozás gombra a Rendszer tulajdonságai párbeszédpanel jobb alsó sarkában.
 4. A Rendszervédelem párbeszédpanelen lévő mezőbe írjon be egy megfelelő nevet, például Számítógép a hálózati módosítások előtt, majd kattintson a Létrehozás gombra.
 5. A visszaállítási pont sikeres létrehozásakor a következő üzenet jelenik meg:
  Sikerült a visszaállítási pont létrehozása.
 6. Kattintson kétszer az OK gombra.
A Winsock protokoll visszaállítása

A hálózati kapcsolatokkal összefüggő problémák hátterében a Winsock protokoll nem megfelelő konfigurációja vagy sérülése is állhat. A Windows rendszer ezt a protokollt használja a többi számítógéppel való kommunikációhoz és az interneten lévő erőforrások, például az e-mailek és a webhelyek eléréséhez. A Winsock protokollal kapcsolatos probléma esetén a Windows Vista többé nem tudja elérni az internetet.

Figyelem! Az internetet elérő vagy figyelő programok (például vírusellenőrzők, tűzfalak vagy proxyügyfelek) működését a Winsock protokoll konfigurációjának visszaállítása hátrányosan érintheti. Ha az alábbi lépések végrehajtását követően valamelyik program nem működik megfelelően, előfordulhat, hogy el kell távolítania, majd újra kell telepítenie az adott programot annak működése érdekében, vagy az alkalmazás telepítőprogramjával meg kell javítania azt.

A visszaállítási pont sikeres létrehozása után állítsa vissza a Winsock protokoll konfigurációját az alapértelmezett beállításokra. Ha azt szeretné, hogy a Winsock alaphelyzetbe állítása automatikusan történjen, ugorjon az „Automatikus javítás” című részre. Ha saját kezűleg kívánja elvégezni, lépjen a „Kézi javítás” című részre.

5. módszer: Automatikus hibaelhárítás a Windows 7 rendszerben

A Windows 7 hibaelhárítóinak használata
Alapértelmezés szerint a Windows 7 a következő Internet Explorer-hibaelhárítókat tartalmazza új telepítés esetén:
 • Az Internet Explorer teljesítménye
 • Az Internet Explorer biztonsági beállításai
Az Internet Explorer-hibaelhárítók futtatása
 1. Lépjen ki minden programból.
 2. Kattintson a Start menü Vezérlőpult parancsára.
 3. A Rendszer és biztonság csoportban kattintson a Hibák keresése és javítása parancsra.
 4. A bal oldali ablaktáblában kattintson az Összes megjelenítése parancsra.
 5. Kattintson Az Internet Explorer teljesítménye lehetőségre.
 6. Az újonnan megjelenő ablakban kattintson a Tovább gombra.
  Megjegyzés: Ekkor elindul a hibaelhárító, és automatikusan javítja az összes azonosított problémát.
 7. Kattintson a Bezárás gombra.

Automatikus javítás

A Winsock alaphelyzetbe állításának automatikus végrehajtásához kattintson A probléma javítása hivatkozásra. Ezután kattintson a Futtatás gombra a Fájl letöltése párbeszédpanelen, és kövesse az Automatikus javítás varázsló lépéseit.
Megjegyzések
 • Ez a javítási mód Windows 7 rendszerben nem működik. Ha a számítógépen a Windows 7 rendszer valamely verziója fut, kövesse az előző részben szereplő 4. módszert.
 • Előfordulhat, hogy a varázsló csak angol nyelven érhető el. Az automatikus javítás ugyanakkor a Windows többi nyelvi változatával is működik.
 • Ha a jelen cikket nem azon a számítógépen tekinti meg, amelyen a problémát tapasztalja, mentse a javítást egy flash meghajtóra vagy egy CD-re, majd futtassa azon a számítógépen, amelyen a hiba jelentkezik.


Ugorjon a „Megoldódott a probléma?” című részre.

Kézi javítás

Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start gombra, majd a Keresés megkezdése mezőbe írja be a cmd parancsot.
 2. Kattintson a jobb gombbal a keresési eredmények között megjelenő cmd bejegyzésre, majd válassza a Futtatás rendszergazdaként parancsot. Ha a rendszer rendszergazdai jelszót vagy megerősítést kér, írja be a jelszót vagy kattintson a Folytatás gombra.
 3. Írja be a parancssorba a következő parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt:
  netsh winsock reset
  Ekkor megjelenik az alábbi üzenet:
  A Winsock katalógus alaphelyzetbe állítása sikeresen végrehajtva. A művelet teljes befejezéséhez indítsa újra a számítógépet.
 4. Indítsa újra a számítógépet.
Megjegyzés: Ha a 3. lépésben említett helyett a hozzáférés megtagadásáról tájékoztató hibaüzenet jelenik meg, akkor a parancssort nem a megfelelő emelt szintű jogosultsággal nyitotta meg. Ebben az esetben zárja be a parancssorablakot, és ismételje meg az 1–3. lépéseket. Gondoskodjon arról, hogy megfelelően hajtsa végre a 2. lépésben szereplő műveletet.


Megoldódott a probléma?

Az Internet Explorer ismételt tesztelésével ellenőrizze, hogy továbbra is fennállnak-e a hálózati kapcsolatokkal összefüggő problémák. Ha továbbra is problémák tapasztalhatók a hálózati kapcsolatban, ellenőrizze a gazdafájl tartalmát.

A gazdafájl tartalmának ellenőrzése
A gazdafájl segítségével a TCP/IP protokoll módot biztosít egy adott internetes címnek egy IP-címmel való társítására. Habár a fájl számos ártalmatlan célra használható, egyes ártalmas szoftverek, például kártevők és kémprogramok gyanús célokra használhatják fel azt. A gazdafájlba a kártékony szoftverek révén bekerült bejegyzések megakadályozhatják egyes webhelyek elérését. Előfordulhat például, hogy emiatt nem tud elérni egy, a vírusdefiníciós adatbázis frissítését vagy más frissítések elérését lehetővé tevő webhelyet. Ennek következtében a számítógép sebezhető állapotba kerülhet, ráadásul ez esetben nem érhetők el a sérülékeny állapot javításához szükséges eszközök.

Megjegyzés: Ilyen helyzetben a rendszergazdák vagy a felhasználók ártalmatlan, szabályos bejegyzések hozzáadásával javíthatják a problémát. A gazdafájlok átnevezése esetén az azokban található társítások nem fognak működni. További információkért lépjen kapcsolatba a rendszergazdával vagy a hálózati rendszergazdával.

Ha meg szeretné állapítani, hogy a tapasztalt kapcsolati problémákat a gazdafájl bejegyzései okozzák-e, keresse meg és nevezze át a fájlt, hogy az abban található bejegyzéseket ne használja tovább a rendszer.
Ha azt szeretné, hogy a gazdafájl alapértelmezett értékre történő visszaállítása automatikusan történjen, ugorjon az „Automatikus javítás” című részre. Ha a gazdafájlt kézzel szeretné visszaállítani az alapértelmezett értékre, ugorjon a „Kézi javítás” részre.
Automatikus javítás
Ha a gazdafájlt automatikusan szeretné visszaállítani az alapértelmezett értékre, kattintson A probléma javítása hivatkozásra vagy a fölötte látható gombra. Ezután kattintson a Futtatás gombra a Fájl letöltése párbeszédpanelen, és kövesse az Automatikus javítás varázsló lépéseit.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a varázsló csak angol nyelven jelenik meg. Az automatikus javítás azonban a Windows más nyelvi változatai esetében is használható.

Megjegyzés: Ha a jelen cikket nem azon a számítógépen tekinti meg, amelyen a problémát tapasztalja, mentse az automatikus javítást egy USB-meghajtóra vagy CD-re, majd futtassa azon a számítógépen, amelyen a hiba jelentkezik.

Ugorjon a „Megoldódott a probléma?” című rész végére lentebb.

Kézi javítás

A gazdafájl alapértelmezett értékre történő visszaállításához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start gombra. A Keresés megkezdése mezőbe írja be a drivers szót, majd nyomja le az ENTER billentyűt.
 2. Kattintson a keresési eredményként megjelenő drivers hivatkozásra. A drivers szó mellett egy mappát ábrázoló ikon látható.
 3. Ekkor megjelenik egy ablak, melynek címsorában a következő látható: Windows > system32 > drivers. Kattintson duplán az etc mappára.
 4. Kattintson a jobb gombbal a hosts fájlra, majd válassza az Átnevezés parancsot.
 5. Írja be a regihosts nevet, és nyomja le az ENTER billentyűt. A következő üzenet megjelenése esetén kattintson az Folytatás gombra:
  Jóvá kell hagynia a műveletet.
  Ha a rendszer rendszergazdai jelszót vagy megerősítést kér, írja be a jelszót vagy kattintson a Folytatás gombra.
 6. A módosítás érvénybe léptetéséhez indítsa újra a számítógépet.
 7. Tesztelje az Internet Explorer program működését.
Ellenőrizze, hogy végbement-e a Winsock protokoll és a gazdafájl alaphelyzetbe állítása. Ha igen, nem kell tovább olvasnia a jelen bekezdést, ha nem, akkor lépjen kapcsolatba a támogatási szolgálattal.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 936211 - Utolsó ellenőrzés: 2011. júl. 28. - Verziószám: 1

Visszajelzés