A Microsoft Office 2008 for Mac programcsomag 12.1.3 jelű frissítése

BEVEZETÉS
A Microsoft közzétette az MS08-057 jelű biztonsági közleményt, amely a Microsoft Office 2008 for Mac biztonsági frissítéseire vonatkozó valamennyi fontos tudnivalót tartalmazza. A közlemény teljes szövege a Microsoft következő webhelyén tekinthető meg:
A frissítéssel kapcsolatos részletes tudnivalók
Az Office 2008 for Mac 12.1.3 frissítése több olyan módosítást tartalmaz, amely fokozza a biztonságot, a stabilitást, a megbízhatóságot és a teljesítményt. Ezenkívül a frissítés megszünteti azokat a biztonsági réseket, amelyek révén a támadók kártékony kódok segítségével felülírhatták a számítógép memóriatartalmát.

A frissítésben található fejlesztések

Az Office 2008 for Mac 12.1.3 programcsomag frissítése a következő fejlesztéseket tartalmazza.

Az összes Microsoft Office 2008 for Mac-alkalmazást érintő fejlesztések

 • A biztonság növelése: A frissítés megszünteti az Office 2008 for Mac-alkalmazások azon biztonsági réseit, amelyek révén a támadók kártékony kódok segítségével felülírhatták a számítógép memóriatartalmát. További információt a dokumentumban korábban említett biztonsági közleményben talál.
 • A stabilitás növelése: A frissítés javít egy problémát, amelynek eredményeként az Office 2008 for Mac alkalmazásai váratlanul bezárulnak, amikor megnyitja vagy használja az Office 2008 for Mac alkalmazásait.
 • A diagramok teljesítményének növelése: A frissítés a diagramok esetében az alábbi teljesítményproblémákat javítja:
  • Több adatponttal rendelkező diagramok teljesítményének fokozása
  • A teljesítmény fokozása vonal- és pontdiagramok létrehozásakor (az új vonal- és pontdiagramok alapértelmezés szerint egyszerűbb formázást használnak)
 • A megbízhatóság növelése a diagramok és képek megjelenítése és elrendezése esetében: A frissítés a diagramokkal és képekkel kapcsolatos alábbi problémákat javítja:
  • A vonalakat a rendszer 1 pontos vastagsággal nyomtatja akkor is, ha a vonal vékonyabb 1 pontnál.
  • A vonal átméretezése után bonyolult a vonal egyenességének megtartása.
  • Az Office 2008 for Mac frissítéseinek telepítését követően a Microsoft PowerPoint 2008 for Mac programban a sortörések és a kötőjelek más helyre kerülnek.
  • A PowerPoint 2008 for Mac váratlanul bezárul, amikor egy alakzatba többször beágyazott képre próbál színeket alkalmazni.
  • A Format Data Series (Adatsorok formázása) párbeszédpanel Order (Rendezés) ablaktáblájában üres karakterlánc jelenik meg a diagram cím nélküli adatsorához. A frissítés eredményeként a rendszer a diagram cím nélküli sorait a „<series x>” (adatsor: x) címmel látja el. A címben az x a sor számának helyőrzője.
  • Az adatok trendje olyan cellákat tartalmaz, amelyek a számítás során a „#N/A” értéket tartalmazzák.
  • Egyes diagramok tengelyfeliratait a program levágja.
 • A megbízhatóság növelése PDF-képet tartalmazó dokumentum megnyitásakor: A frissítés javítja a PDF-képet tartalmazó Office-dokumentumokkal kapcsolatos hibát. A hiba akkor lép fel, amikor a dokumentumot az Office Windows-alapú változatában nyitja meg, és a képek elvesznek vagy más helyre kerülnek.
 • A PDF-képet tartalmazó dokumentumok stabilitásának javítása: A frissítés javítja azt a problémát, amelynek eredményeként az Office 2008 for Mac alkalmazása váratlanul kilép, amikor ment egy PDF-képet tartalmazó dokumentumot.

A Microsoft Word 2008 for Mac programot érintő fejlesztések

 • Az EndNote programmal való kompatibilitás fokozása: A frissítés javítja azt a problémát, amelynek eredményeként a Szokásos eszköztár gombjai nem használhatók, ha a Word indításakor az EndNote X1 telepítve van.
 • Az automatikus javítás megbízhatóságának növelése: A frissítés javít egy problémát, amelynek hatására a német nyelv kiválasztása után a Word programban beíráskor az alábbi hibaüzenet jelenik meg:
  This command is not available in this version of Microsoft Word. (Ez a parancs nem használható a Microsoft Word adott verziójában.)
 • A megbízhatóság növelése a SmartArt-ábrák, diagramok és képek megjelenítése esetében: A frissítés javít egy hibát, aminek eredményeként a SmartArt-ábrák, a diagramok és a képek a jobb oldali margó szélesebbre állítását követően nem megfelelően láthatók.
 • A megbízhatóság növelése a táblázatok rajzolása során: A frissítés javít egy problémát, amelynek hatására a táblázatokban található szokásos szöveg néhány sor hozzáadását vagy törlését követően félkövér betűtípussal jelenik meg.
 • A beágyazott grafikát tartalmazó dokumentumok megbízhatóságának növelése: A frissítés javít egy hibát, amelynek hatására a rendszer a beágyazott grafikákat nem megfelelő igazítással menti HTML-formátumban.

A Microsoft PowerPoint 2008 for Mac programot érintő fejlesztések

 • A PowerPoint most már nem változtatja meg a mentett fájlok időbélyegzőjét. Ez a frissítés egy olyan hibát javít, amely során a PowerPoint megváltoztatja a mentett fájlok időbélyegzőjét a fájl megnyitásának időpontjára. A változás a .ppt bináris fájlokat érinti, az OpenXML .pptx fájlokat viszont nem.
 • A stabilitás növelése a PowerPoint-bemutatók Mac OS X 10.5 (Leopard) rendszerben való megnyitása esetében: A frissítés javítja a Mac OS X v10.5 rendszer felhasználói számára tapasztalható hibát, amelynek eredményeként a PowerPoint 2008 váratlanul kilép, amikor a felhasználó megnyit egy bemutatót.
 • A más alkalmazásokból a PowerPoint programba beillesztett képek már megfelelően jelennek meg: A frissítés javít egy problémát, amely akkor lép fel, amikor a felhasználó webböngészőből vagy más, nem a Microsoft cégtől származó programból képet másol vagy húz a PowerPoint programba, és a tényleges kép helyett az URL-cím jelenik meg.

A Microsoft Excel 2008 for Mac programot érintő fejlesztések

 • A számítások megbízhatóságának javítása: A frissítés a következő számítási hibákat javítja:
  • A SUMIFS képlet által nagy cellatartományra való hivatkozáskor visszaadott z #VALUE hibát
  • Az XIRR képlet számításának az Excel for Windows számítási eredményétől való eltérés miatt felmerülő hibát (az eredmények az .xslx és az .xls fájlok között is eltérőek lehetnek)
 • A kimutatások stabilitásának fokozása: A frissítés a következő hibákat javítja:
  • Az Excel programban a kimutatás automatikus rendezése után az Excel váratlanul kilép.
  • A Sort (Rendezés) párbeszédpanelen kijelöl egy kimutatástartományon kívüli cellát, majd az Excel váratlanul kilép.
 • A stabilitás növelése a dokumentumok mentésekor: A frissítés az alábbi, a dokumentumok mentésekor fellépő hibákat javítja:
  • Az Excel programban a mentett fájlok megnyitását megakadályozó hibát. Ha törölt egy tömbképletet tartalmazó sort, előfordulhat, hogy a fájl megsérült. Sérült fájl megnyitásakor az alábbi hibaüzenet jelenik meg:
   Excel cannot open this file. The file might have been damaged or modified from its original format. (Az Excel nem tudja megnyitni ezt a fájlt. Előfordulhat, hogy a fájl megsérült, vagy módosították az eredeti állapothoz képest.)
  • Excel-munkafüzet mentésekor az alábbi hibaüzenetet megjelenítő hibát:
   Not enough memory. (Nincs elég memória.)
  • Másik .xslx fájl mentésével létrehozott .xslx fájl megnyitását megakadályozó hibát
 • A teljesítmény javítása diagramok létrehozásakor: A frissítés javítja a teljesítményt diagramok nagy adatbázisból való létrehozásakor.

A Microsoft Entourage 2008 for Mac programot érintő fejlesztések

 • A naptáresemények nem ismétlődnek az Outlook Web Access és az Outlook 2007 programban: A frissítés javítja azt a hibát, amelynek eredményeként a naptáresemények ismétlődnek az Outlook Web Access és a Microsoft Office Outlook 2007 programban. A hiba akkor lép fel, amikor egy résztvevő elfogadja a módosított értekezlet-összehívást az Entourage 2008 for Mac programban. A javítás csak az újonnan létrehozott vagy fogadott értekezlet-összehívások esetében küszöböli ki a problémát. Ha a régebbi események problémájának megoldása érdekében szeretné újraszinkronizálni a gyorsítótárat, először ürítse ki azt.
 • Frissített időzóna-információk: A frissítés frissíti az időzóna-információkat.
 • A megbízhatóság növelése a postafiókhoz Exchange Server 2007 rendszerű számítógéppel való biztonságos csatlakozáskor: A frissítés javítja azt a hibát, amely akkor lép fel, amikor Microsoft Exchange Server 2007 rendszerű számítógéppel megpróbál biztonságosan csatlakozni a postafiókhoz, miután telepítette az Office 2008 for Mac 12.1.2 frissítést. A következő figyelmeztető üzenet jelenik meg:
  Unable to establish a secure connection to mailbox_servername because the server name or IP address does not match the name or IP address on the server’s certificate. If you continue, the information you view and send will be encrypted, but will not be secure. (Nem lehet biztonságos kapcsolatot létrehozni a postafiók_kiszolgálóneve nevű postafiókkal, mert a kiszolgáló neve vagy IP-címe nem egyezik a kiszolgálói tanúsítványban szereplő névvel vagy IP-címmel. Ha folytatja, a megtekintett és elküldött információk titkosítva lesznek, de a kapcsolat nem lesz biztonságos.)
 • Az üzenet fejlécének szövege helyesen jelenik meg: A frissítés javít egy problémát, amelynek eredményeként az Entourage 2008 for Mac japán nyelvű változatában hibaüzenet jelenik meg, és az Apple Mail érvénytelen karaktereket jelenít meg az üzenet fejlécében.
 • Az Entourage Account Setup Assistant fejlesztése az SSL kezelése és a nyilvános mappák automatikus észlelése céljából: A frissítés az Entourage Account Setup Assistant alábbi problémáit javítja:
  • A frissítés javítja azt a hibát, amely akkor jelentkezik, amikor az Account Setup Assistant kitölti a Public Server (Nyilvános kiszolgáló) mezőt, és ehhez a nyilvános mappák kiszolgálójának belső teljesen minősített tartománynevét használja az Outlook Web Access nyilvános URL-címe helyett. A nyilvános kiszolgáló nevéhez rendelt Outlook Web Access URL-címének használatával közzéteheti a nyilvános mappákat az interneten keresztül való elérés céljából.
  • A frissítés javítja azt a hibát, amely akkor lép fel, amikor az Account Setup Assistant az automatikus fiókbeállítás során letiltja az SSL használatát az LDAP-kiszolgáló esetében. Az SSL beállítása csak az Exchange kiszolgáló és a nyilvános mappák kiszolgálója esetében van engedélyezve, az LDAP-kiszolgáló esetében nincsen. Ehhez a fiókbeállításokat manuálisan kell módosítania, és ezt a beállítást meg kell adnia az LDAP-kiszolgálón.

Előfeltételek

Az Office 2008 for Mac programcsomag 12.1.3-as verziójú frissítésének telepítése előtt győződjön meg arról, hogy a számítógépen a Mac OS X 10.4.9 (Tiger) rendszer vagy a Mac OS X egy újabb verziója fut.Annak ellenőrzéséhez, hogy a számítógép teljesíti-e ezt az előfeltételt, válassza az Apple menü About This Mac (A Mac névjegye) parancsát. Az Office 2008 for Mac 12.1.3-as verziójú frissítésének telepítése előtt ezenkívül telepíteni kell a Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.0-s frissítését. Ha ellenőrizni szeretné, hogy a Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.0-s frissítése telepítve van-e a számítógépen, hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Go (Indítás) menü Applications (Alkalmazások) parancsára.
 2. Nyissa meg a Microsoft Office 2008 mappát, majd indítsa el bármelyik Office-alkalmazást (például Word).
 3. Válassza a Word menü About Word (Névjegy) parancsát.
 4. Az About Word (Word névjegye) párbeszédpanelen ellenőrizze a verziószámot a Latest Installed Update (Legújabb telepített frissítés) címke mellett.

A frissítés beszerzése

A következő fájl letölthető a Microsoft letöltőközpontjából:
LetöltésA Microsoft Office 2008 for Mac programcsomag 12.1.3-as verziójú frissítésének letöltéseKiadás dátuma: 2008. október 14.

A Microsoft terméktámogatási fájljainak letöltéséről további információt a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében olvashat:
119591 Microsoft terméktámogatási fájlok beszerzése az online szolgáltatások segítségével
A Microsoft a kiadás napján rendelkezésre álló legújabb víruskereső szoftverrel ellenőrizte a fájl vírusmentességét. A fájlt biztonságos kiszolgálók tárolják, megakadályozva annak jogosulatlan módosítását.

Frissített fájlok

A frissítés által frissített vagy módosított fájlok listájának megjelenítéséhez kattintson duplán a frissítés telepítőjére, majd válassza a File (Fájl) menü Show Files (Fájlok megjelenítése) parancsát.

Megjegyzés: Az Office 2008 for Mac programcsomag 12.1.3-as verziójú frissítése elérhető a Microsoft Automatikus frissítések szolgáltatásán keresztül is. Az Automatikus frissítések szolgáltatás a Microsoft-szoftvereket automatikusan frissítő program. Az Automatikus frissítések szolgáltatás használatához indítsa el a Microsoft Office programot. Kattintson a Help (Súgó) menü Check for Updates (Frissítések keresése) parancsára.

Az Office 2008 for Mac programcsomag erőforrásairól a Microsoft alábbi webhelyén talál további információt:
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 958267 - Utolsó ellenőrzés: 09/10/2012 13:57:00 - Verziószám: 3.0

Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Office Word 2008 for Mac

 • dftsdahomeportal kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbexpertisebeginner kbqfe kbbug KB958267
Visszajelzés