Bejelentkezés Microsoft-fiókkal
Jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.
Üdvözöljük!
Válasszon másik fiókot.
Több fiókja van
Válassza ki a bejelentkezéshez használni kívánt fiókot.

Ez a cikk a Microsoft Excel ÁTLAGA függvényének képletszintaxisát és használatát ismerteti.

Leírás

Kiszámítja az argumentumlista értékeinek átlagát (számtani közepét).

Szintaxis

ÁTLAGA(érték1, [érték2], ...)

Az ÁTLAGA függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat tartalmazza:

 • Érték1, érték2...:    Az Érték1 kötelező, további értékek megadása választható. 1–255 cella, cellatartomány vagy olyan érték, amelynek az átlagát keresi.

Megjegyzések

 • A következők lehetnek az argumentumai: számok, nevek, tömbök, számokat tartalmazó hivatkozások, szövegként megadott számok vagy hivatkozásban szereplő logikai értékek, például IGAZ vagy HAMIS.

 • A függvény figyelembe veszi az argumentumaként megadott számokat, logikai értékeket és szövegként megadott számokat is.

 • Az IGAZ logikai értéket tartalmazó argumentum kiértékelésének eredménye 1, a HAMIS értéket tartalmazóé 0 (nulla).

 • Szöveget tartalmazó tömb- vagy hivatkozásargumentumok kiértékelésének eredménye 0 (nulla). Ugyanez a helyzet az üres szöveg ("") esetében is.

 • Ha egy argumentum egy tömb vagy hivatkozás, csak a tömbben vagy hivatkozásban lévő értékek használhatók. A tömbben vagy hivatkozásban lévő üres cellákat vagy szöveges értékeket mellőzi a függvény.

 • Hibaüzenetet kap, ha argumentumként hibaértéket vagy számként nem értelmezhető szöveget ad meg.

 • Ha a számítás részeként nem kíván hivatkozásban logikai értékeket és szövegként megadott számokat szerepeltetni, használja az ÁTLAG függvényt.

Megjegyzés: Az ÁTLAGA függvény a centrális tendenciát méri, ez egy számcsoporton belül a közép helyét jelenti a statisztikai eloszlásban. A centrális tendencia leggyakoribb három mérőszáma:

 • Átlag:     a számtani közép, számítása egy számcsoport tagjainak összeadásával, majd az összegnek a csoport elemeinek számával történő elosztásával végezhető. Például 2, 3, 3, 5, 7 és 10 átlaga 30 osztva 6-tal, azaz 5.

 • Medián:     a számhalmaz középső értéke, a számok fele ennél kisebb, másik fele pedig nagyobb. Például 2, 3, 3, 5, 7 és 10 mediánja 4.

 • Módusz:     egy számcsoporton belül a leggyakrabban előforduló szám. 2, 3, 3, 5, 7 és 10 módusza például 3.

Számcsoporton belüli szimmetrikus eloszlás esetén a centrális tendencia e három mérőszáma megegyezik. Egyenetlen számeloszlás esetén eltérőek lehetnek.

Tipp: A cellák átlagolásakor vegye figyelembe az üres cellák és a nulla értéket tartalmazó cellák közötti különbséget, különösen akkor, ha törölte a jelet a Nulla megjelenítése nulla értékű cellákban jelölőnégyzetből az excel asztali alkalmazás Excel-beállítások párbeszédpanelén. Ha ez a beállítás be van jelölve, a rendszer nem számolja az üres cellákat, de a nulla értékeket.

A Nulla megjelenítése a nulla értékű cellákban jelölőnégyzethez a következőképp juthat el:

 • Kattintson a Fájl lap Beállítások gombjára, majd keresse a Speciális beállításkategória E munkalap megjelenítési beállításai szakaszában.

Példa

Másolja a mintaadatokat az alábbi táblázatból, és illessze be őket egy új Excel-munkalap A1 cellájába. Ha azt szeretné, hogy a képletek megjelenítsék az eredményt, jelölje ki őket, és nyomja le az F2, majd az Enter billentyűt. Szükség esetén módosíthatja az oszlopok szélességét, hogy az összes adat látható legyen.

Adatok

10

7

9

2

Nem érhető el

Képlet

Leírás

Eredmény

=ÁTLAGA(A2:A6)

A fenti számok, valamint a „Nem érhető el” szöveg átlaga. A „Nem érhető el” szöveget tartalmazó cella szerepel a számításban.

5,6

=ÁTLAGA(A2:A5;A7)

A fenti számok, valamint az üres cella átlaga.

5,6

További segítségre van szüksége?

További lehetőségeket szeretne?

Fedezze fel az előfizetés előnyeit, böngésszen az oktatóanyagok között, ismerje meg, hogyan teheti biztonságossá eszközét, és így tovább.

A közösségek segítségével kérdéseket tehet fel és válaszolhat meg, visszajelzést adhat, és részletes ismeretekkel rendelkező szakértőktől hallhat.

Hasznos volt ez az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi volt hatással a felhasználói élményére?
Ha elküldi a visszajelzést, a Microsoft felhasználja azt a termékei és szolgáltatásai továbbfejlesztéséhez. Az informatikai rendszergazda képes lesz ezeket az adatokat összegyűjteni. Adatvédelmi nyilatkozat.

Köszönjük a visszajelzését!

×