A munkalapokon használható űrlapok, űrlapvezérlők és ActiveX-vezérlők áttekintése

Fontos: Ez a funkció nem érhető el Windows RT rendszerű számítógépen futó Office-ban. Szeretné látni, hogy melyik Office-verziót használja?

Példák munkalapon használható űrlapokra űrlapokkal és a hozzájuk felvehető vezérlőkkel és objektumokkal a munkalapokon könnyebben megteheti az adatbevitelt, így javíthatja a munkalapok megjelenését. Ráadásul mindez megoldható Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kód írása nélkül vagy kevés kódírással.

A munkalap-űrlap és az Excel-sablon két különböző dolog. A sablon egy előre formázott fájl, amelyből induláskor gyorsan létrehozható a kívánt kinézetű munkafüzet. Az űrlap ezzel szemben vezérlőket, például szövegmezőket és legördülő listákat tartalmaz, amelyek megkönnyítik mások számára, hogy adatokat vigyenek be vagy szerkesszenek a munkalap segítségével. Ha többet szeretne megtudni a letölthető sablonokról, olvassa el az Excel-sablonokcímű témakört.

Mi az űrlap?

Az űrlap (akár nyomtatott, akár online) olyan szabványos szerkezettel és formátummal kialakított dokumentum, amely megkönnyíti az adatok rögzítését, rendszerezését és szerkesztését.

 • A nyomtatott űrlapok utasítások, formázás, címkék és üres szóközöket tartalmaznak az adatok írásához vagy beírásához. Az Excel és az Excel sablonjaival nyomtatott űrlapokat is létrehozhat.

 • Az online űrlapok ugyanazokat a szolgáltatásokat tartalmazzák, mint a nyomtatott űrlapok. Emellett az online űrlapok is tartalmaznak vezérlőket. A vezérlőelemek olyan objektumok, amelyek az adatok megjelenítését vagy szerkesztését megkönnyítik, illetve megkönnyítik a felhasználók számára az adatok bevitelét vagy szerkesztését, a művelet végrehajtását vagy a kijelölést. A vezérlőelemek általában megkönnyítik az űrlap használatát. A leggyakrabban használt vezérlők közé tartozik például a listamező, a választógomb és a parancsgomb. A vezérlők emellett hozzájuk rendelt makrókat is képesek futtatni, valamint adott eseményekre (például egérkattintásra) reagálhatnak Visual Basic for Applications (VBA) kód futtatásával.

Az Excel többféle módon is használható nyomtatott és online űrlapok létrehozására.

Az Excel-űrlapok típusai

Az Excel alkalmazásban számos különféle űrlap készíthető: adatűrlapok, űrlap- és ActiveX-vezérlőket tartalmazó munkalapok, valamint VBA UserForm űrlapok. Az egyes űrlaptípusok önmagukban is használhatók, de kombinálhatók is egymással különféle módokon a kívánt megoldás elérése érdekében.

Adatűrlap

Az adatűrlap egyszerű módszert kínálnak egy adattartomány vagy -tábla egy teljes sorának vízszintes görgetés szükségessége nélküli kitöltésére vagy megtekintésére. Adatűrlap használatával megkönnyítheti adatbeviteli feladatait, hiszen nem kell többé oszlopról oszlopra lépkednie, amikor több adatot szeretne elérni, mint amennyi elfér a képernyőn. Olyankor érdemes adatűrlapot használnia, amikor céljainak megfelel egy egyszerű, az oszlopfejléceket címkeként megjelenítő szövegmezőkből álló űrlap, és nincs szüksége olyan fejlettebb vagy egyénileg beállítható űrlapfunkciókra, mint amilyen a listamező vagy a léptetőnyíl.

Egy tipikus adatűrlap Az Excel automatikusan képes beépített adatűrlapot létrehozni egy tartomány vagy táblázat számára. Az adatűrlap az összes oszlopfejlécet egyetlen párbeszédpanelen, címkeként jeleníti meg. Az egyes címkék mellett egy-egy üres szövegmező található, melyekbe az egyes oszlopokba (legfeljebb 32 oszlopba) szánt adatokat írhatja be. Az adatűrlapokban új sorokat adhat meg, illetve megkeresheti a sorokat a Navigálás vagy a (cellatartalom alapján), illetve a sorok törlése paranccsal. Ha egy cellában képlet található, akkor annak eredménye ugyan megjelenik az adatűrlapon, ám maga a képlet nem módosítható az adatűrlap használatával.

Űrlap- és ActiveX-vezérlőket tartalmazó munkalap

A munkalap olyan űrlap, amely lehetővé teszi az adatbevitelt és az adatmegjelenítést a rácson, és számos olyan vezérlő funkció létezik, amely már beépített az Excel-munkalapokra, például a megjegyzésekre és az adatérvényesítés elemre. A cellák hasonlítanak szövegmezőbe, hogy többféle módon is beírhatja és formázhatja őket. A cellákat gyakran címkékként használják, és a cellák magasságát és szélességét, valamint a cellák egyesítését is megadhatja, ha egy munkalapot egyszerű adatbeviteli űrlapként szeretne beállítani. Az egyéb vezérlők – például a cellák megjegyzései, a hivatkozások, a háttérképek, az adatérvényesítés, a feltételes formázás, a beágyazott diagramok és az AutoSzűrő – a munkalapok speciális formában működhetnek.

A még nagyobb fokú rugalmasság érdekében vezérlőket és egyéb rajzobjektumokat helyezhet el a munkalap vászon, majd ezeket kombinálhatja és összehangolhatja a munkalap celláival. Például egy listamező típusú vezérlő használatával egyszerű módszert biztosíthat a felhasználóknak arra, hogy egy listából válasszanak ki elemeket. Ha pedig számok bevitelére szeretne egy kényelmes lehetőséget adni, elhelyezhet a lapon egy léptetőnyilat.

Mivel a vezérlőket és az objektumokat az alkalmazás a vásznon tárolja, ezek az elemek a hozzájuk társított, oszlop- és sorhatároktól független szövegelemekkel együtt megjeleníthetők anélkül, hogy meg kellene változtatni a munkalapon lévő adatrácsok vagy adattáblázatok elrendezését. Az esetek többségében ezen vezérlők legtöbbje hozzáköthető a munkalap celláihoz, és működéséhez nincs szükség VBA-kód használatára. Megfelelő tulajdonságok beállításával meghatározhatja, hogy egy vezérlő szabadon lebegjen (rögzítetlen legyen), vagy pedig egy cellával együtt mozogjon és méreteződjön át. Létrehozhat például egy olyan jelölőnégyzetet, amely együtt mozog a hozzá tartozó cellával (szülőcellával), valahányszor a cellatartományon rendezést hajtanak végre. Ha azonban van egy olyan listamezője, amelyet mindenkor egy adott ponton szeretne tartani, akkor minden bizonnyal nem fogja úgy beállítani, hogy a hozzá tartozó cellával együtt mozogjon.

Az Excel alkalmazásban két vezérlőtípus használható: űrlap-vezérlőelemek és ActiveX-vezérlők. Ezeken a vezérlőelemeken kívül objektumokat is hozzáadhat a Rajzeszközökhez, például egy alakzatok ból, WordArt ból, SmartArt-ábrából vagy szövegmezőből.

A következő szakaszok ezeket a vezérlőket és rajzobjektumokat ismertetik, valamint részletes magyarázatot adnak ezek használatához.

Űrlapvezérlők

Az űrlap-vezérlőelemek az eredeti vezérlőelemek, amelyek kompatibilisek az Excel korábbi verzióival, kezdve az Excel 5,0-es verziójával. Az űrlap-vezérlőelemek az XLM-makrók esetében is használhatók.

Az űrlapvezérlők akkor használhatók, amikor VBA-kód használata nélkül szeretne egyszerűen hivatkozni a cellákra, és ha vezérlőket szeretne felvenni a diagram-munkalapokra. Ha például egy lista vezérlőelemet felvesz egy munkalapra, és egy cellához csatolja, akkor a vezérlőben a kijelölt elem aktuális pozíciójának numerikus értékét adhatja vissza. Ezt a numerikus értéket az index függvénnyel együtt használva kiválaszthatja a lista különböző elemeit.

Űrlapvezérlők használatával makrókat is futtathat. Egy meglévő makrót hozzákapcsolhat egy vezérlőhöz, vagy új makrót írhat vagy rögzíthet. Amikor a felhasználó egy ilyen vezérlőre kattint, az elindítja a makrót.

Ezek a vezérlők azonban nem vehetők fel a UserForm űrlapok-ra, és nem használhatók az események vezérlésére, illetve a weblapokon a webes parancsfájlok futtatására.

Az űrlapvezérlők összefoglalása

Gomb neve

Példa

Leírás

Gombkép

Címke

Címke űrlapvezérlő

A cella vagy szövegmező célját nevezi meg, vagy leíró szöveget (például címeket, feliratokat, képeket) vagy rövid instrukciókat jelenít meg.

Gombkép

Csoportpanel

Csoportpanel űrlapvezérlő

Egymáshoz kapcsolódó vezérlőket gyűjt össze egy közös területen, ami egy címkével is ellátható téglalap. Rendszerint választógombok, jelölőnégyzetek vagy egyéb, egymáshoz szorosan kapcsolódó tartalomelemek összecsoportosítására használják.

Gombkép

Gomb

Gomb űrlapvezérlő

Egy megadott műveletet végrehajtó makrót indít el, amikor a felhasználó rákattint. A gombokat nyomógombnak is nevezik.

Gombkép

Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet űrlapvezérlő

Egy ellentétes beállítások közötti egyértelmű választást jelző értéket kapcsol be vagy ki. Egy munkalapon vagy csoportpanelen belül egyszerre egynél több jelölőnégyzet is bejelölhető. A jelölőnégyzetek háromféle állapottal rendelkezhetnek: bejelölt (bekapcsolt), törölt (kikapcsolt) és vegyes, mely utóbbi a bekapcsolt és a kikapcsolt állapot kombinációja (a többelemű kijelölésben fennálló állapot).

Gombkép

Választógomb

Választógomb űrlapvezérlő

Egyetlen választást tesz lehetővé kis számú, egymást kizáró lehetőség között; a választógombok rendszerint csoportpanelen vagy keretben vannak elhelyezve. Egy választógomb háromféle állapotú lehet: bejelölt (bekapcsolt), törölt (kikapcsolt) és vegyes, mely utóbbi a bekapcsolt és a kikapcsolt állapot kombinációja (a többelemű kijelölésben fennálló állapot). A választógombokat rádiógombnak is nevezik.

Gombkép

Lista

Lista űrlapvezérlő

Egy vagy több szöveges elemből álló listát jelenít meg, melyből a felhasználó választhat. Nagy számú, számban és tartalomban változó választási lehetőségek megjelenítésére alkalmas. A listának a következő három fajtája létezik:

 • Az egy elem kijelölését lehetővé tevő listában csak egyetlen lehetőség választható ki. Ebben az esetben a lista működése a választógombokéhoz hasonló, azzal az eltéréssel, hogy a listákkal nagyobb számú elem hatékonyabban kezelhető.

 • A több elem kijelölését lehetővé tevő listában akár több egymást követő (szomszédos) elem is kijelölhető.

 • A bővített kijelölést lehetővé tevő listában egy elem, több egymást követő elem, vagy akár több egymással nem szomszédos elem is kijelölhető.

Gombkép

Beviteli lista

Beviteli lista űrlap-vezérlőelem

Egy szövegmező és egy lista kombinálásával legördülő listát alkot. A beviteli lista kisebb helyet igényel, mint a lista, azonban az elemek megjelenítéséhez a felhasználónak kattintania kell a nyílgombra. Beviteli lista használatával lehetőséget biztosíthat a felhasználónak arra, hogy be is gépelhesse és a listából ki is választhassa a kívánt elemet. A vezérlőben a bevitel módjától függetlenül mindig az aktuális érték látható.

Gombkép

Görgetősáv

Görgetősáv űrlapvezérlő

A görgetőnyilakra való kattintásra, illetve a görgetőcsúszka húzására végiggörgeti egy értéktartomány elemeit. Ezenkívül a görgetőnyilak valamelyike és a csúszka közötti sávrészre kattintva adott számú (egy „oldalt” kitevő) értékkel léptethető tovább vagy vissza a lista. Rendszerint arra is lehetőséget ad a felhasználónak, hogy beírjon egy szöveges értéket közvetlenül a társított cellába vagy szövegmezőbe.

Gombkép

Léptetőnyíl

Léptetőnyíl űrlapvezérlő

Egy értéket, például számléptéket, időpontot vagy dátumot növel vagy csökkent. Az érték növeléséhez kattintson a felfelé mutató nyílra, csökkentéséhez pedig a lefelé mutató nyílra. Rendszerint arra is lehetőséget ad a felhasználónak, hogy beírjon egy szöveges értéket közvetlenül a társított cellába vagy szövegmezőbe.

Megjegyzés: A következő vezérlők nem érhetők el Office Excel 2007-munkafüzetekben. Ezek a vezérlők csak az Excel 5,0-es verziójú párbeszédpaneljein használhatók.

Gomb neve

szövegmező Gombkép

kombinált lista Gombkép szerkesztése

kombinált legördülő Gombkép szerkesztése

Gombkép Futtatás párbeszédpanel

ActiveX-vezérlők

Az ActiveX-vezérlők használhatók munkalapon lévő űrlapokon, VBA-kód használatával vagy anélkül, valamint VBA UserForm űrlapokon. Általánosságban akkor érdemes ActiveX-vezérlőket használni, amikor az űrlapvezérlők által nyújtottaknál rugalmasabb lehetőségekre van szükség. Az ActiveX-vezérlők számos különféle tulajdonsággal rendelkeznek, melyeken keresztül egyéni igényekre szabható megjelenésük, működésük, betűtípusuk és egyéb jellemzőik.

Az is megadható, hogy egy ActiveX-vezérlő működtetésekor valamilyen esemény következzen be. Például különböző eseményeket eredményezhet egy lista vezérlő különböző elemeinek a kiválasztása, vagy egy beviteli lista újból feltölthető egy megadott adatbázisból egy erre szolgáló gombra való kattintással. Ezenkívül olyan makrókat is lehet írni, amelyek az ActiveX-vezérlőn végbemenő eseményekre reagálnak. Amikor egy felhasználó működteti az űrlapon lévő vezérlőt, az egy VBA-kód futtatásával feldolgozza a vezérlőn végbement eseményt.

Számítógépén már most is megtalálható számos ActiveX-vezérlő, melyet az Excel és más programok telepítettek (például a Calendar Control 12.0 és a Windows Media Player).

Fontos: Nem minden ActiveX-vezérlő használható közvetlenül munkalapokon; némelyiket csak Visual Basic for Applications (VBA) UserForm űrlapokon lehet használni. Ha egy ilyen ActiveX-vezérlőt próbál a munkalapjához adni, az Excel „Az objektum nem szúrható be” üzenetet jeleníti meg.

Nem adhatók azonban ActiveX-vezérlők diagramlapokhoz a felhasználói felületről, sem pedig XLM-makrólapokhoz. A makrók nem rendelhetők el közvetlenül az ActiveX-vezérlőkből úgy, hogy az űrlap-vezérlőelemről is ugyanúgy fussanak.

Az ActiveX-vezérlők összefoglalása

Gomb neve

Példa

Leírás

Gombkép

Jelölőnégyzet

ActiveX-jelölőnégyzet vezérlő

Egy ellentétes beállítások közötti egyértelmű választást jelző értéket kapcsol be vagy ki. Egy munkalapon vagy csoportpanelen belül egyszerre egynél több jelölőnégyzet is bejelölhető. A jelölőnégyzetek háromféle állapottal rendelkezhetnek: bejelölt (bekapcsolt), törölt (kikapcsolt) és vegyes, mely utóbbi a bekapcsolt és a kikapcsolt állapot kombinációja (a többelemű kijelölésben fennálló állapot).

Gombkép

Szövegmező

ActiveX-szövegmező vezérlő

Lehetővé teszi, hogy téglalap alakú dobozban tekintse meg, írja be vagy szerkessze a cellához kötött szöveget vagy adatot. A szövegmező írásvédett információt megjelenítő statikus szövegmező is lehet.

Gombkép

Parancsgomb

ActiveX-parancsgomb

Egy adott műveletet végrehajtó makrót futtat, amikor a felhasználó rákattint. A parancsgombokat nyomógombnak is nevezik.

Gombkép

Választógomb

ActiveX-választógomb vezérlő

Egyetlen választást tesz lehetővé kis számú, egymást kizáró lehetőség között, melyek rendszerint egy csoportpanelen vagy keretben vannak elhelyezve. Egy választógomb háromféle állapotú lehet: bejelölt (bekapcsolt), törölt (kikapcsolt) és vegyes, mely utóbbi a bekapcsolt és a kikapcsolt állapot kombinációja (a többelemű kijelölésben fennálló állapot). A választógombokat rádiógombnak is nevezik.

Gombkép

Lista

ActiveX-lista

Egy vagy több szöveges elemből álló listát jelenít meg, melyből a felhasználó választhat. Nagy számú, számban és tartalomban változó választási lehetőségek megjelenítésére alkalmas. A listának a következő három fajtája létezik:

 • Az egy elem kijelölését lehetővé tevő listában csak egyetlen lehetőség választható ki. Ebben az esetben a lista működése a választógombokéhoz hasonló, azzal az eltéréssel, hogy a listákkal nagyobb számú elem hatékonyabban kezelhető.

 • A több elem kijelölését lehetővé tevő listában akár több egymást követő (szomszédos) elem is kijelölhető.

 • A bővített kijelölést lehetővé tevő listában egy elem, több egymást követő elem, vagy akár több egymással nem szomszédos elem is kijelölhető.

Gombkép

Beviteli lista

ActiveX típusú beviteli lista

Egy szövegmező és egy lista kombinálásával legördülő listát alkot. A beviteli lista kisebb helyet igényel, mint a lista, azonban az elemek megjelenítéséhez a felhasználónak kattintania kell a nyílgombra. Beviteli lista használatával lehetőséget biztosíthat a felhasználónak arra, hogy be is gépelhesse és a listából ki is választhassa a kívánt elemet. A vezérlőben a bevitel módjától függetlenül mindig az aktuális érték látható.

Gombkép

Váltógomb

ActiveX-váltógomb vezérlő

Állapotot (például Igen/Nem) vagy módot (például Be/Ki) jelez. A gomb rákattintáskor egy bekapcsolt és egy kikapcsolt állapot között váltogat.

Gombkép

Léptetőnyíl

ActiveX-léptetőnyíl vezérlő

Egy értéket, például számléptéket, időpontot vagy dátumot növel vagy csökkent. Az érték növeléséhez kattintson a felfelé mutató nyílra, csökkentéséhez pedig a lefelé mutató nyílra. Rendszerint arra is lehetőséget ad a felhasználónak, hogy beírjon egy szöveges értéket a társított cellába vagy szövegmezőbe.

Gombkép

Görgetősáv

ActiveX-görgetősáv vezérlő

A görgetőnyilakra való kattintásra, illetve a görgetőcsúszka húzására végiggörgeti egy értéktartomány elemeit. Ezenkívül a görgetőnyilak valamelyike és a csúszka közötti sávrészre kattintva adott számú (egy „oldalt” kitevő) értékkel léptethető tovább vagy vissza a lista. Rendszerint arra is lehetőséget ad a felhasználónak, hogy beírjon egy szöveges értéket közvetlenül a társított cellába vagy szövegmezőbe.

Gombkép

Címke

ActiveX-címke vezérlő

A cella vagy szövegmező célját nevezi meg, leíró szöveget (például címeket, feliratokat, képeket) jelenít meg, vagy rövid instrukciókat ad.

Gombkép

Kép

ActiveX-kép vezérlő

Egy képet (például bitkép, JPEG vagy GIF formátumút) ágyaz be.

Keret vezérlő

ActiveX-csoportpanel vezérlő

Egy téglalap alakú, címkével is ellátható objektum, mely egymáshoz kapcsolódó vezérlőket gyűjt össze egy közös területre. Rendszerint választógombok, jelölőnégyzetek vagy egyéb, egymáshoz szorosan kapcsolódó tartalomelemek összecsoportosítására használják.

Megjegyzés: Az ActiveX-keret vezérlő a Beszúrás parancs ActiveX-vezérlők szakaszában nem érhető el. A vezérlőt a további vezérlők párbeszédpanelen is hozzáadhatja a Microsoft Forms 2,0 keretkiválasztásával.

Gombkép

További vezérlők

A számítógépen megtalálható, egyéni űrlaphoz adható további ActiveX-vezérlők (például a Calendar Control 12.0 és a Windows Media Player) listáját jeleníti meg. Ugyanezen a párbeszédpanelen regisztrálhatók az egyéni vezérlők.

Rajzeszköz-objektumok

Példák alakzatokra Szüksége lehet arra, hogy űrlapjain SmartArt-ábrákat, alakzatokat, WordArt-elemeket és szövegdobozokat is elhelyezzen. Ezeket az objektumokat átméretezheti, elforgathatja, tükrözheti és színezheti, továbbá több objektumot egymással kombinálva még összetettebb alakzatokat hozhat létre. Amikor közvetlenül ír be szöveget egy alakzat vagy egy szövegdoboz objektumba, a szöveg az objektum részévé válik – vagyis az objektum elforgatásával vagy tükrözésével a szöveg is vele együtt forog, illetve tükröződik. Az ActiveX-vezérlőkkel ellentétben a rajzobjektumok esetében az objektum egyes szavaira és karaktereire akár külön-külön is beállíthat számos jellemzőt, például a betűtípust és -stílust. Eme objektumokhoz ezenkívül makrókat is társíthat és hivatkozásokat is adhat. Egy alakzatba vagy szövegdobozba beírt szöveget akár egy munkalap egyik cellájához is hozzákapcsolhatja, így az objektumban mindig a legutóbb beírt értékek jelennek meg.

A munkalap űrlapjain található vezérlőkkel és objektumokkal végezhető műveletek

A hatékonyan megtervezett, felhasználóbarát űrlapok készítése érdekében az űrlapok és ActiveX-vezérlők elhelyezését követően eme objektumok rendszerint különféle finomhangolási műveletekre és átrendezésre szorulnak. Ez a következőket foglalhatja magában:

 • A rácsvonalak megjelenítésének be- vagy kikapcsolása a vezérlők igazításához, valamint annak eldöntése, hogy a felhasználó számára láthatók legyenek-e a rácsvonalak a végleges munkalapon.

 • Az egyes vezérlők kijelölése és kijelölésük megszüntetése ahhoz, hogy tulajdonságokat állítson be vagy további módosításokat végezzen rajtuk.

 • Vezérlők (például címkék vagy feliratok) szövegének szerkesztése.

 • A munkalap elrendezésének kialakítása a vezérlők másolásával, áthelyezésével és igazításával.

 • A vezérlők méretezése és formázása a kívánt megjelenés elérése érdekében.

 • Cellához kapcsolt vezérlők elhelyezése és méretezése.

 • Vezérlők és a hozzájuk tartozó cellák zárolása az adott adatvédelmi igényeknek megfelelően.

 • Az egyes vezérlők nyomtatásban való megjelenésének engedélyezése vagy letiltása.

 • A nem használt vezérlők törlése.

A munkalapok tervezésekor választhatja a rácsvonalak háttérben való megjelenítését vagy elrejtését. Kikapcsolhatja például a cellák rácsvonalait, és az összes cellát ugyanazon színnel vagy mintázattal láthatja el, de akár egy képet is beállíthat a munkalap háttereként. A rácsvonalak elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez a nézet lap Megjelenítés/elrejtés csoportjában törölje a jelölést a rácsvonalak jelölőnégyzetből , vagy jelölje be a jelölőnégyzetet.

A munkalapon lévő vezérlők típusának megállapítása

Mivel három különböző olyan vezérlő- és objektumtípus is van, amely egyedileg módosítható, nem biztos, hogy ránézésre meg tudja állapítani egy vezérlő típusát. Az (űrlap- vagy ActiveX-) vezérlő típusának azonosításához jelölje ki a vezérlőt és kattintson rá a jobb gombbal, és figyelje meg a helyi menüt:

 • Ha a helyi menüben megtalálható a Tulajdonságok parancs, akkor a vezérlő ActiveX típusú, és az alkalmazás éppen tervező módban van.

 • Ha a helyi menü tartalmazza a Makró-hozzárendelés parancsot, a vezérlő űrlapvezérlő.

  Tipp: A csoport jelölőnégyzetének megfelelő helyi menü megjelenítéséhez győződjön meg arról, hogy a csoport doboza helyett a szegélyt választja ki.

 • Ha a helyi menüben a Szöveg szerkesztése parancs látható, akkor az objektum egy rajzobjektum.

VBA UserForm űrlapok

A maximális rugalmasság érdekében létrehozhat UserForm űrlapok, amelyek olyan egyéni párbeszédpanelek, amelyek általában tartalmaz egy vagy több ActiveX-vezérlőt. A UserForm űrlapok elérhetővé teszi a Visual Basic Editorban létrehozott VBA-kóddal. A UserForm létrehozásának magas szintű lépései az alábbiak:

 1. A munkafüzet VBA-projektjébe szúrjon be egy UserForm űrlapot. Ha a VBAProject a Visual Basic Editorral szeretné elérni (nyomja le az ALT + F11 billentyűkombinációt), majd a Beszúrás menüben kattintson a UserFormelemre.

 2. Írjon egy a UserForm űrlapot megjelenítő eljárást.

 3. Adjon hozzá ActiveX-vezérlőket.

 4. Módosítsa az ActiveX-vezérlők tulajdonságait.

 5. Írjon eseménykezelő-eljárásokat az ActiveX-vezérlőkhöz.

A UserForm űrlapok használatával a speciális űrlap-funkciókat is használhatja. Programozással például az ábécé mindegyik betűjéhez külön választógombot rendelhet vagy egy dátumokból és számokból álló hosszú lista valamennyi eleme mellé jelölőnégyzetet helyezhet.

Mielőtt UserForm űrlapok létrehozásához folyamodna, fontolja meg az Excel beépített párbeszédpaneleinek a használatát, mert ezeket is megfelelőnek találhatja. Eme beépített párbeszédpanelek között van az InputBox és a MsgBox VBA-függvény, az InputBox Excel-metódus, a GetOpenFilename és a GetSaveAsFilename metódus, valamint az Application objektum Dialogs objektuma, mely az Excel összes beépített párbeszédpanelét tartalmazza.

További információt a Microsoft Office Excel Developer Center webhelyen talál.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés:  Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Hasznos volt ez az információ az Ön számára? Itt találja az eredeti angol nyelvű cikket.

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×