Bejelentkezés Microsoft-fiókkal
Jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.
Üdvözöljük!
Válasszon másik fiókot.
Több fiókja van
Válassza ki a bejelentkezéshez használni kívánt fiókot.

Fontos: Ez a funkció nem érhető el Windows RT rendszerű számítógépen futó Office-ban. Tudni szeretné, hogy aOffice melyik verzióját használja?

Példák munkalapon használható űrlapokra Az űrlapok és a hozzájuk adható különféle vezérlők és objektumok használatával megkönnyítheti az adatok munkalapokra vitelét, valamint javíthatja a munkalapok megjelenítését. Ráadásul mindez megoldható Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kód írása nélkül vagy kevés kódírással.

A munkalap-űrlap és az Excel-sablon két különböző dolog. A sablon egy előre formázott fájl, amelyből induláskor gyorsan létrehozható a kívánt kinézetű munkafüzet. Az űrlap ezzel szemben vezérlőket, például szövegmezőket és legördülő listákat tartalmaz, amelyek megkönnyítik mások számára, hogy adatokat vigyenek be vagy szerkesszenek a munkalap segítségével. A letölthető sablonokról további információt a Sablonok letöltése Excel talál.

Mi az űrlap?

Az űrlap – akár nyomtatott, akár online – egy szabványos felépítésű és formátumú dokumentum, amely megkönnyíti az információk rögzítését, rendszerezését és szerkesztését.

 • A nyomtatott űrlapok utasításokat, formázást, címkéket és üres szóközöket tartalmaznak az adatok írására és beírására. A nyomtatott űrlapok létrehozásához Excel sablonok Excel sablonokat használhatja.

 • Az online űrlapok ugyanolyan szolgáltatásokat tartalmaznak, mint a nyomtatott űrlapok. Ezenkívül az online űrlapok vezérlőket is tartalmaznak. A vezérlők olyan objektumok, amelyek adatokat jelenítnek meg, vagy megkönnyítik a felhasználóknak az adatok be- vagy szerkesztését, a műveletek elvégzését vagy a kijelölést. A vezérlők általában megkönnyítik az űrlap használatát. A leggyakrabban használt vezérlők közé tartozik például a listamező, a választógomb és a parancsgomb. A vezérlők emellett hozzájuk rendelt makrókat is képesek futtatni, valamint adott eseményekre (például egérkattintásra) reagálhatnak Visual Basic for Applications (VBA) kód futtatásával.

A kiadványok Excel módon hozhat létre nyomtatott és online űrlapokat.

Az Excel-űrlapok típusai

Az Excel alkalmazásban számos különféle űrlap készíthető: adatűrlapok, űrlap- és ActiveX-vezérlőket tartalmazó munkalapok, valamint VBA UserForm űrlapok. Az egyes űrlaptípusok önmagukban is használhatók, de kombinálhatók is egymással különféle módokon a kívánt megoldás elérése érdekében.

Adatűrlap

Az adatűrlap egyszerű módszert kínálnak egy adattartomány vagy -tábla egy teljes sorának vízszintes görgetés szükségessége nélküli kitöltésére vagy megtekintésére. Adatűrlap használatával megkönnyítheti adatbeviteli feladatait, hiszen nem kell többé oszlopról oszlopra lépkednie, amikor több adatot szeretne elérni, mint amennyi elfér a képernyőn. Olyankor érdemes adatűrlapot használnia, amikor céljainak megfelel egy egyszerű, az oszlopfejléceket címkeként megjelenítő szövegmezőkből álló űrlap, és nincs szüksége olyan fejlettebb vagy egyénileg beállítható űrlapfunkciókra, mint amilyen a listamező vagy a léptetőnyíl.

Egy tipikus adatűrlap Excel automatikusan létrehozhat egy beépített adatűrlapot a tartomány vagy táblázat. Az adatűrlap az összes oszlopfejlécet egyetlen párbeszédpanelen, címkeként jeleníti meg. Az egyes címkék mellett egy-egy üres szövegmező található, melyekbe az egyes oszlopokba (legfeljebb 32 oszlopba) szánt adatokat írhatja be. Az adatűrlapon új sorokat is beírhat, sorokat kereshet navigálás közben, illetve (a cellatartalmak alapján) frissítheti és törölheti a sorokat. Ha egy cellában képlet található, akkor annak eredménye ugyan megjelenik az adatűrlapon, ám maga a képlet nem módosítható az adatűrlap használatával.

Űrlap- és ActiveX-vezérlőket tartalmazó munkalap

A munkalap egy olyan űrlaptípus, amely lehetővé teszi adatok bevitelét és megtekintését a rácson, és számos vezérlő jellegű funkció van már beépítve Excel munkalapokra, például a megjegyzések és az adatérvényesítés. A cellák a szövegmezőkre hasonlítanak, többféleképpen is megadhatja és formázhatja őket. A cellákat gyakran használják címkeként, és a cellák magasságának és szélességének módosításával és a cellák egyesítésével egyszerű adatbeviteli űrlapként használhatók a munkalapok. Más, vezérlőt kedvelő funkciók, például cella megjegyzések, hivatkozások, háttérképek, adatérvényesítés, feltételes formázás, beágyazott diagramok és AutoSzűrő használatával a munkalapok speciális űrlapként viselkednek.

A még nagyobb fokú rugalmasság érdekében vezérlőket és egyéb rajzobjektumokat helyezhet el a munkalap vászon, majd ezeket kombinálhatja és összehangolhatja a munkalap celláival. Például egy listamező típusú vezérlő használatával egyszerű módszert biztosíthat a felhasználóknak arra, hogy egy listából válasszanak ki elemeket. Ha pedig számok bevitelére szeretne egy kényelmes lehetőséget adni, elhelyezhet a lapon egy léptetőnyilat.

Mivel a vezérlőket és az objektumokat az alkalmazás a vásznon tárolja, ezek az elemek a hozzájuk társított, oszlop- és sorhatároktól független szövegelemekkel együtt megjeleníthetők anélkül, hogy meg kellene változtatni a munkalapon lévő adatrácsok vagy adattáblázatok elrendezését. Az esetek többségében ezen vezérlők legtöbbje hozzáköthető a munkalap celláihoz, és működéséhez nincs szükség VBA-kód használatára. Megfelelő tulajdonságok beállításával meghatározhatja, hogy egy vezérlő szabadon lebegjen (rögzítetlen legyen), vagy pedig egy cellával együtt mozogjon és méreteződjön át. Létrehozhat például egy olyan jelölőnégyzetet, amely együtt mozog a hozzá tartozó cellával (szülőcellával), valahányszor a cellatartományon rendezést hajtanak végre. Ha azonban van egy olyan listamezője, amelyet mindenkor egy adott ponton szeretne tartani, akkor minden bizonnyal nem fogja úgy beállítani, hogy a hozzá tartozó cellával együtt mozogjon.

Az Excel alkalmazásban két vezérlőtípus használható: űrlap-vezérlőelemek és ActiveX-vezérlők. A vezérlőkészleteken kívül objektumokat is felvehet a rajzeszközökkel (például alakzatok, WordArt, SmartArt-ábrák vagy szövegdobozok).

A következő szakaszok ezeket a vezérlőket és rajzobjektumokat ismertetik, valamint részletes magyarázatot adnak ezek használatához.

Űrlapvezérlők

Az űrlapvezérlők az eredeti vezérlők, amelyek a Excel verzióval (az 5.0-s Excel kezdve) kompatibilisek. Az űrlapvezérlők XLM-makrólapokon való használatra is használhatók.

Az űrlapvezérlők akkor használhatók, ha egyszerűen, VBA-kód használata nélkül szeretne hivatkozni a cellaadatokra, és amikor vezérlőket szeretne diagramlapokhoz adni. Miután például egy listamező vezérlőelemet hozzáadott egy munkalaphoz, és összekapcsolta egy cellával, a vezérlőelemben kijelölt elem aktuális pozíciójának numerikus értékét is visszaadhatja. Ezt a számértéket ezután az INDEX függvénysel együtt használva különböző elemeket választhat ki a listából.

Űrlapvezérlők használatával makrókat is futtathat. Egy meglévő makrót hozzákapcsolhat egy vezérlőhöz, vagy új makrót írhat vagy rögzíthet. Amikor a felhasználó egy ilyen vezérlőre kattint, az elindítja a makrót.

Ezek a vezérlők azonban nem adhatóak hozzá UserForm-lapokhoz, nem használhatók események vezérlésére, és nem módosíthatók úgy, hogy webes parancsfájlokat futtassanak weblapon.

Az űrlapvezérlők összefoglalása

Gomb neve

Példa

Leírás

Gomb képe

Címke

Címke űrlapvezérlő

A cella vagy szövegmező célját nevezi meg, vagy leíró szöveget (például címeket, feliratokat, képeket) vagy rövid instrukciókat jelenít meg.

Gomb képe

Csoportosítás mező

Csoportpanel űrlapvezérlő

Egymáshoz kapcsolódó vezérlőket gyűjt össze egy közös területen, ami egy címkével is ellátható téglalap. Rendszerint választógombok, jelölőnégyzetek vagy egyéb, egymáshoz szorosan kapcsolódó tartalomelemek összecsoportosítására használják.

Gomb képe

Button

Gomb űrlapvezérlő

Egy megadott műveletet végrehajtó makrót indít el, amikor a felhasználó rákattint. A gombokat nyomógombnak is nevezik.

Gomb képe

Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet űrlapvezérlő

Egy ellentétes beállítások közötti egyértelmű választást jelző értéket kapcsol be vagy ki. Egy munkalapon vagy csoportpanelen belül egyszerre egynél több jelölőnégyzet is bejelölhető. A jelölőnégyzetek háromféle állapottal rendelkezhetnek: bejelölt (bekapcsolt), törölt (kikapcsolt) és vegyes, mely utóbbi a bekapcsolt és a kikapcsolt állapot kombinációja (a többelemű kijelölésben fennálló állapot).

Gomb képe

Választógomb

Választógomb űrlapvezérlő

Egyetlen választást tesz lehetővé kis számú, egymást kizáró lehetőség között; a választógombok rendszerint csoportpanelen vagy keretben vannak elhelyezve. Egy választógomb háromféle állapotú lehet: bejelölt (bekapcsolt), törölt (kikapcsolt) és vegyes, mely utóbbi a bekapcsolt és a kikapcsolt állapot kombinációja (a többelemű kijelölésben fennálló állapot). A választógombokat rádiógombnak is nevezik.

Gomb képe

Lista

Lista űrlapvezérlő

Egy vagy több szöveges elemből álló listát jelenít meg, melyből a felhasználó választhat. Nagy számú, számban és tartalomban változó választási lehetőségek megjelenítésére alkalmas. A listának a következő három fajtája létezik:

 • Az egy elem kijelölését lehetővé tevő listában csak egyetlen lehetőség választható ki. Ebben az esetben a lista működése a választógombokéhoz hasonló, azzal az eltéréssel, hogy a listákkal nagyobb számú elem hatékonyabban kezelhető.

 • A több elem kijelölését lehetővé tevő listában akár több egymást követő (szomszédos) elem is kijelölhető.

 • A bővített kijelölést lehetővé tevő listában egy elem, több egymást követő elem, vagy akár több egymással nem szomszédos elem is kijelölhető.

Gomb képe

Kombinált lista

Beviteli lista űrlap-vezérlőelem

Egy szövegmező és egy lista kombinálásával legördülő listát alkot. A beviteli lista kisebb helyet igényel, mint a lista, azonban az elemek megjelenítéséhez a felhasználónak kattintania kell a nyílgombra. Beviteli lista használatával lehetőséget biztosíthat a felhasználónak arra, hogy be is gépelhesse és a listából ki is választhassa a kívánt elemet. A vezérlőben a bevitel módjától függetlenül mindig az aktuális érték látható.

Gomb képe

Görgetősáv

Görgetősáv űrlapvezérlő

A görgetőnyilakra való kattintásra, illetve a görgetőcsúszka húzására végiggörgeti egy értéktartomány elemeit. Ezenkívül a görgetőnyilak valamelyike és a csúszka közötti sávrészre kattintva adott számú (egy „oldalt” kitevő) értékkel léptethető tovább vagy vissza a lista. Rendszerint arra is lehetőséget ad a felhasználónak, hogy beírjon egy szöveges értéket közvetlenül a társított cellába vagy szövegmezőbe.

Gomb képe

Léptetőnyíl

Léptetőnyíl űrlapvezérlő

Egy értéket, például számléptéket, időpontot vagy dátumot növel vagy csökkent. Az érték növeléséhez kattintson a felfelé mutató nyílra, csökkentéséhez pedig a lefelé mutató nyílra. Rendszerint arra is lehetőséget ad a felhasználónak, hogy beírjon egy szöveges értéket közvetlenül a társított cellába vagy szövegmezőbe.

Megjegyzés: Az alábbi vezérlők nem érhetők el Office Excel 2007 munkafüzetekben. Ezek a vezérlők csak az 5.0 Excel verziójú párbeszédpanellapokon használhatók.

Gomb neve

Gomb képe mező

Gombkép lista szerkesztése – Szerkesztés

Gomb képelegördülő lista szerkesztése

Gombkép Futtatás párbeszédpanel

ActiveX-vezérlők

Az ActiveX-vezérlők használhatók munkalapon lévő űrlapokon, VBA-kód használatával vagy anélkül, valamint VBA UserForm űrlapokon. Általánosságban akkor érdemes ActiveX-vezérlőket használni, amikor az űrlapvezérlők által nyújtottaknál rugalmasabb lehetőségekre van szükség. Az ActiveX-vezérlők számos különféle tulajdonsággal rendelkeznek, melyeken keresztül egyéni igényekre szabható megjelenésük, működésük, betűtípusuk és egyéb jellemzőik.

Az is megadható, hogy egy ActiveX-vezérlő működtetésekor valamilyen esemény következzen be. Például különböző eseményeket eredményezhet egy lista vezérlő különböző elemeinek a kiválasztása, vagy egy beviteli lista újból feltölthető egy megadott adatbázisból egy erre szolgáló gombra való kattintással. Ezenkívül olyan makrókat is lehet írni, amelyek az ActiveX-vezérlőn végbemenő eseményekre reagálnak. Amikor egy felhasználó működteti az űrlapon lévő vezérlőt, az egy VBA-kód futtatásával feldolgozza a vezérlőn végbement eseményt.

Számítógépén már most is megtalálható számos ActiveX-vezérlő, melyet az Excel és más programok telepítettek (például a Calendar Control 12.0 és a Windows Media Player).

Fontos: Nem minden ActiveX-vezérlő használható közvetlenül munkalapokon; némelyiket csak Visual Basic for Applications (VBA) UserForm űrlapokon lehet használni. Ha egy ilyen ActiveX-vezérlőt próbál a munkalapjához adni, az Excel „Az objektum nem szúrható be” üzenetet jeleníti meg.

Nem adhatók azonban ActiveX-vezérlők diagramlapokhoz a felhasználói felületről, sem pedig XLM-makrólapokhoz. Ezenkívül nem rendelhet hozzá makrót közvetlen futtatáshoz ActiveX vezérlőkben ugyanúgy vezérelheti, mint az űrlapvezérlőkben.

Az ActiveX-vezérlők összefoglalása

Gomb neve

Példa

Leírás

Gomb képe

Jelölőnégyzet

ActiveX-jelölőnégyzet vezérlő

Egy ellentétes beállítások közötti egyértelmű választást jelző értéket kapcsol be vagy ki. Egy munkalapon vagy csoportpanelen belül egyszerre egynél több jelölőnégyzet is bejelölhető. A jelölőnégyzetek háromféle állapottal rendelkezhetnek: bejelölt (bekapcsolt), törölt (kikapcsolt) és vegyes, mely utóbbi a bekapcsolt és a kikapcsolt állapot kombinációja (a többelemű kijelölésben fennálló állapot).

Gombkép

Szövegmező

ActiveX-szövegmező vezérlő

Lehetővé teszi, hogy egy cellával kötött szöveget vagy adatokat megtekintsen, írjon vagy szerkesszen egy téglalap alakú mezőben. A szövegmező írásvédett információt megjelenítő statikus szövegmező is lehet.

Gomb képe

Parancsgomb

ActiveX-parancsgomb

Egy adott műveletet végrehajtó makrót futtat, amikor a felhasználó rákattint. A parancsgombokat nyomógombnak is nevezik.

Gomb képe

Választógomb

ActiveX-választógomb vezérlő

Egyetlen választást tesz lehetővé kis számú, egymást kizáró lehetőség között, melyek rendszerint egy csoportpanelen vagy keretben vannak elhelyezve. Egy választógomb háromféle állapotú lehet: bejelölt (bekapcsolt), törölt (kikapcsolt) és vegyes, mely utóbbi a bekapcsolt és a kikapcsolt állapot kombinációja (a többelemű kijelölésben fennálló állapot). A választógombokat rádiógombnak is nevezik.

Gomb képe

Lista

ActiveX-lista

Egy vagy több szöveges elemből álló listát jelenít meg, melyből a felhasználó választhat. Nagy számú, számban és tartalomban változó választási lehetőségek megjelenítésére alkalmas. A listának a következő három fajtája létezik:

 • Az egy elem kijelölését lehetővé tevő listában csak egyetlen lehetőség választható ki. Ebben az esetben a lista működése a választógombokéhoz hasonló, azzal az eltéréssel, hogy a listákkal nagyobb számú elem hatékonyabban kezelhető.

 • A több elem kijelölését lehetővé tevő listában akár több egymást követő (szomszédos) elem is kijelölhető.

 • A bővített kijelölést lehetővé tevő listában egy elem, több egymást követő elem, vagy akár több egymással nem szomszédos elem is kijelölhető.

Gomb képe

Kombinált lista

ActiveX típusú beviteli lista

Egy szövegmező és egy lista kombinálásával legördülő listát alkot. A beviteli lista kisebb helyet igényel, mint a lista, azonban az elemek megjelenítéséhez a felhasználónak kattintania kell a nyílgombra. Beviteli lista használatával lehetőséget biztosíthat a felhasználónak arra, hogy be is gépelhesse és a listából ki is választhassa a kívánt elemet. A vezérlőben a bevitel módjától függetlenül mindig az aktuális érték látható.

Gomb képe

Váltógomb

ActiveX-váltógomb vezérlő

Állapotot (például Igen/Nem) vagy módot (például Be/Ki) jelez. A gomb rákattintáskor egy bekapcsolt és egy kikapcsolt állapot között váltogat.

Gomb képe

Léptetőnyíl

ActiveX-léptetőnyíl vezérlő

Egy értéket, például számléptéket, időpontot vagy dátumot növel vagy csökkent. Az érték növeléséhez kattintson a felfelé mutató nyílra, csökkentéséhez pedig a lefelé mutató nyílra. Rendszerint arra is lehetőséget ad a felhasználónak, hogy beírjon egy szöveges értéket a társított cellába vagy szövegmezőbe.

Gomb képe

Görgetősáv

ActiveX-görgetősáv vezérlő

A görgetőnyilakra való kattintásra, illetve a görgetőcsúszka húzására végiggörgeti egy értéktartomány elemeit. Ezenkívül a görgetőnyilak valamelyike és a csúszka közötti sávrészre kattintva adott számú (egy „oldalt” kitevő) értékkel léptethető tovább vagy vissza a lista. Rendszerint arra is lehetőséget ad a felhasználónak, hogy beírjon egy szöveges értéket közvetlenül a társított cellába vagy szövegmezőbe.

Gomb képe

Címke

ActiveX-címke vezérlő

A cella vagy szövegmező célját nevezi meg, leíró szöveget (például címeket, feliratokat, képeket) jelenít meg, vagy rövid instrukciókat ad.

Gomb képe

Kép

ActiveX-kép vezérlő

Egy képet (például bitkép, JPEG vagy GIF formátumút) ágyaz be.

Keret vezérlő

ActiveX-csoportpanel vezérlő

Egy téglalap alakú, címkével is ellátható objektum, mely egymáshoz kapcsolódó vezérlőket gyűjt össze egy közös területre. Rendszerint választógombok, jelölőnégyzetek vagy egyéb, egymáshoz szorosan kapcsolódó tartalomelemek összecsoportosítására használják.

Megjegyzés: A ActiveX a Beszúrás parancs ActiveX szakaszában nem érhető el. A vezérlőt azonban a További vezérlők párbeszédpanelen a Microsoft Forms 2.0Frame lehetőség választásával adhatja hozzá.

Gomb képe

További vezérlők

A számítógépen megtalálható, egyéni űrlaphoz adható további ActiveX-vezérlők (például a Calendar Control 12.0 és a Windows Media Player) listáját jeleníti meg. Ugyanezen a párbeszédpanelen regisztrálhatók az egyéni vezérlők.

Rajzeszköz-objektumok

Példák alakzatokra Az űrlapon SmartArt-ábrákat, alakzatokat, WordArt-ábrákat és szövegdobozokat is tartalmazhat. Ezeket az objektumokat átméretezheti, elforgathatja, tükrözheti és színezheti, továbbá több objektumot egymással kombinálva még összetettebb alakzatokat hozhat létre. Amikor közvetlenül ír be szöveget egy alakzat vagy egy szövegdoboz objektumba, a szöveg az objektum részévé válik – vagyis az objektum elforgatásával vagy tükrözésével a szöveg is vele együtt forog, illetve tükröződik. Az ActiveX-vezérlőkkel ellentétben a rajzobjektumok esetében az objektum egyes szavaira és karaktereire akár külön-külön is beállíthat számos jellemzőt, például a betűtípust és -stílust. Eme objektumokhoz ezenkívül makrókat is társíthat és hivatkozásokat is adhat. Egy alakzatba vagy szövegdobozba beírt szöveget akár egy munkalap egyik cellájához is hozzákapcsolhatja, így az objektumban mindig a legutóbb beírt értékek jelennek meg.

A munkalap űrlapjain található vezérlőkkel és objektumokkal végezhető műveletek

A hatékonyan megtervezett, felhasználóbarát űrlapok készítése érdekében az űrlapok és ActiveX-vezérlők elhelyezését követően eme objektumok rendszerint különféle finomhangolási műveletekre és átrendezésre szorulnak. Ez a következőket foglalhatja magában:

 • A rácsvonalak megjelenítésének be- vagy kikapcsolása a vezérlők igazításához, valamint annak eldöntése, hogy a felhasználó számára láthatók legyenek-e a rácsvonalak a végleges munkalapon.

 • Az egyes vezérlők kijelölése és kijelölésük megszüntetése ahhoz, hogy tulajdonságokat állítson be vagy további módosításokat végezzen rajtuk.

 • Vezérlők (például címkék vagy feliratok) szövegének szerkesztése.

 • A munkalap elrendezésének kialakítása a vezérlők másolásával, áthelyezésével és igazításával.

 • A vezérlők méretezése és formázása a kívánt megjelenés elérése érdekében.

 • Cellához kapcsolt vezérlők elhelyezése és méretezése.

 • Vezérlők és a hozzájuk tartozó cellák zárolása az adott adatvédelmi igényeknek megfelelően.

 • Az egyes vezérlők nyomtatásban való megjelenésének engedélyezése vagy letiltása.

 • A nem használt vezérlők törlése.

A munkalapok tervezésekor választhatja a rácsvonalak háttérben való megjelenítését vagy elrejtését. Kikapcsolhatja például a cellák rácsvonalait, és az összes cellát ugyanazon színnel vagy mintázattal láthatja el, de akár egy képet is beállíthat a munkalap háttereként. A rácsvonalak elrejtését és megtekintését a Nézet lap Minden megjelenítése/elrejtése csoportjában törölje vagy jelölje be a Rácsvonalak jelölőnégyzetet.

A munkalapon lévő vezérlők típusának megállapítása

Mivel három különböző olyan vezérlő- és objektumtípus is van, amely egyedileg módosítható, nem biztos, hogy ránézésre meg tudja állapítani egy vezérlő típusát. Az (űrlap- vagy ActiveX-) vezérlő típusának azonosításához jelölje ki a vezérlőt és kattintson rá a jobb gombbal, és figyelje meg a helyi menüt:

 • Ha a helyi menüben megtalálható a Tulajdonságok parancs, akkor a vezérlő ActiveX típusú, és az alkalmazás éppen tervező módban van.

 • Ha a helyi menü tartalmazza a Makró-hozzárendelés parancsot, a vezérlő űrlapvezérlő.

  Tipp: A csoportmező Űrlap vezérlőhöz a megfelelő helyi menü megjelenítéséhez ügyeljen arra, hogy a csoportmező belső része helyett a peremet válassza ki.

 • Ha a helyi menüben a Szöveg szerkesztése parancs látható, akkor az objektum egy rajzobjektum.

VBA UserForm űrlapok

A legnagyobb rugalmasság érdekében létrehozhat userűrlapokat, amelyek egyéni párbeszédpanelek, amelyek általában egy vagy több vezérlőt ActiveX tartalmaznak. A UserForm formátumokat a Szerkesztőben létrehozott VBA-kódból Visual Basic teszi. A UserForm formázás létrehozásának felső szintű lépései az alábbiak:

 1. A munkafüzet VBA-projektjébe szúrjon be egy UserForm űrlapot. A munkafüzet VBA-projektjéhez először meg kell jelenni a Visual Basic Szerkesztőben (nyomja le az ALT+F11 billentyűkombinációt), majd a Beszúrás menüben kattintson a UserForm elemre.

 2. Írjon egy a UserForm űrlapot megjelenítő eljárást.

 3. Adjon hozzá ActiveX-vezérlőket.

 4. Módosítsa az ActiveX-vezérlők tulajdonságait.

 5. Írjon eseménykezelő-eljárásokat az ActiveX-vezérlőkhöz.

UserForm formátumok használatával fejlettebb űrlapfunkciók is használhatók. Programozással például az ábécé mindegyik betűjéhez külön választógombot rendelhet vagy egy dátumokból és számokból álló hosszú lista valamennyi eleme mellé jelölőnégyzetet helyezhet.

Mielőtt UserForm űrlapok létrehozásához folyamodna, fontolja meg az Excel beépített párbeszédpaneleinek a használatát, mert ezeket is megfelelőnek találhatja. Eme beépített párbeszédpanelek között van az InputBox és a MsgBox VBA-függvény, az InputBox Excel-metódus, a GetOpenFilename és a GetSaveAsFilename metódus, valamint az Application objektum Dialogs objektuma, mely az Excel összes beépített párbeszédpanelét tartalmazza.

További információt a Microsoft Office Excel Developer Center webhelyen talál.

Vissza a lap tetejére

További segítségre van szüksége?

További lehetőségeket szeretne?

Fedezze fel az előfizetés előnyeit, böngésszen az oktatóanyagok között, ismerje meg, hogyan teheti biztonságossá eszközét, és így tovább.

A közösségek segítségével kérdéseket tehet fel és válaszolhat meg, visszajelzést adhat, és részletes ismeretekkel rendelkező szakértőktől hallhat.

Hasznos volt ez az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi volt hatással a felhasználói élményére?

Köszönjük a visszajelzését!

×