Ha szeretné testre szabni a kijelölt bekezdések igazítását, behúzását, térközét, tabulátorpozícióit és tabulátorkitöltőit, illetve sor- és bekezdéstöréseit, használja a Publisher Bekezdésformázás párbeszédpaneljét.

Behúzás és térköz

A Behúzás és térköz lapon a kijelölt bekezdések igazítása, behúzása és térköze szabható testre.

Általános

Ebben a csoportban a bekezdések igazítása állítható be:

Balra zárt: Minden egyes sor bal szélső karaktere van a bal margóhoz igazítva, de a jobb szélük egyenetlen. Ez a balról jobbra írt szöveget tartalmazó bekezdések alapértelmezett igazítása.

Középre zárt: A szöveg minden egyes sorának közepe a szövegdoboz jobb- és baloldali margója közötti középponthoz van igazítva, és minden egyes sor bal és jobb széle is egyenetlen.

Jobbra zárt: Minden sor jobb szélső karaktere van a jobb margóhoz igazítva, de a bal szélük egyenetlen. Ez a jobbról balra írt szöveget tartalmazó bekezdések alapértelmezett igazítása.

Sorkizárt: Minden sor (az utolsót kivéve) első és utolsó karaktere van a bal és a jobb margóhoz igazítva, és a sorok a szavak közti távolság növelésével, illetve csökkentésével vannak kitöltve. A bekezdés utolsó sora balról jobbra írt szövegnél a bal margóhoz, míg jobbról balra írt szövegnél a jobb margóhoz van igazítva.

Elosztva: Ugyanaz, mint a Sorkizárt igazítás, azzal a különbséggel, hogy a sorok nem a szavak, hanem a karakterek közti távolság növelésével, illetve csökkentésével vannak kitöltve.

Minden sor elosztása: Ugyanaz, mint az Elosztva igazítás, de a bekezdés utolsó sora mind a bal, mind a jobb margóhoz igazodik.

Behúzás

A behúzás a bekezdés távolságát határozza meg a szövegdoboz jobb vagy bal margójától. A margókhoz képest a bekezdések és a bekezdéscsoportok behúzása tetszés szerint növelhető vagy csökkenthető. Negatív behúzás is létrehozható (ez kihúzásként is ismert), amely balról jobbra írt szövegnél a bekezdést a bal margó felé, jobbról balra írt szövegnél pedig a jobb margó felé húzza.

Alap: Ez a lista ötféle behúzási alapbeállítást kínál, és testre szabott behúzás létrehozását teszi lehetővé.

  • Eredeti: Ez a beállítás átveszi az Igazítás csoportban megadott értékeket.

  • Balra zárt: Ez a beállítás a Balra zárt igazítást állítja be.

  • Első sor behúzva: Ezt a beállítást választva a bekezdés első sorának behúzása 0,25” lesz.

  • Függő behúzás: Ezt a beállítást választva az Első sor mező a -0,25”, a Bal oldalon mező pedig a 0,25” értéket kapja.

  • Idézet: Ez a beállítás mind a bal, mind a jobb oldali behúzást 0,5” nagyságúra állítja.

  • Egyéni: Ha az alapbeállítások valamelyikén módosításokat hajt végre, azok Egyéni behúzássá válnak.

Sorköz

A sorköz a bekezdés szövegsorainak egymástól való függőleges távolságát határozza meg. Alapértelmezés szerint 1,19 köz a sorköz nagysága, ami annyi, mint amennyi helyet a sorban szereplő legnagyobb betűtípusú karakter elfoglal, egy kis ráhagyással. A bekezdés térköze a bekezdések alatt és fölött lévő térköz nagyságát jelenti. Ha az ENTER billentyű megnyomásával kezd új bekezdést, a térközt a következő bekezdés is örökli, de az egyes bekezdések beállításai külön-külön is megváltoztathatók.

Vissza a lap tetejére

Tabulátorok

Tabulátorokkal balra, jobbra, középre vagy egy tizedesvesszőhöz igazítható a szöveg. A tabulátorok elé speciális karakterek (például kötőjelek, pontok vagy vonalak) is beszúrhatók automatikusan. A kiadvány minden szövegdobozában más és más tabulátorok állíthatók be. Ha a Publisherben tabulátort szúr be egy szövegdobozba, a munkaterület tetején lévő vonalzón egy tabulátorjel jelenik meg.

Tabulátorjel

Alapérték

Ebben a mezőben adhatja meg a Tab billentyű megnyomásakor érvényes tabulátorértéket. Az alapértelmezett érték 1,27 cm.

Pozíció

Ebben a mezőben az alapértéktől eltérő értékű tabulátorokat adhat meg.

  • Minden egyes beszúrandó tabulátorhoz adja meg a pozíciót a Pozíció mezőben (például 0,2: ezzel a tabulátort 0,2 hüvelykre állítja), majd kattintson a Beállítás gombra.

  • Adja meg a kívánt beállításokat az Igazítás és a Kitöltés csoportban, majd kattintson az OK gombra.

Igazítás

Ebben a csoportban adhatja meg a létrehozandó tabulátortípust.

Balra Ezzel beállítja a szövegtől balra a kezdőpozíciót. Miközben gépel, a szöveg jobbra kerül.

Középre: A szöveg közepét rögzíti. Gépelés során a szöveg ettől a helytől két oldalt egyenlő távolságra terjed ki.

Jobbra: A szöveg jobb szélét rögzíti. A szöveg a gépelés során balra folyik.

Decimális: A decimális tabulátor a számokat a tizedesvessző köré igazítja. A számjegyek számától függetlenül a tizedesvessző ugyanazon a helyen marad. (Csak tizedesvessző köré lehet igazítani a számokat. A decimális tabulátor használatával nem lehet másik karakter, például kötőjel vagy és-jel köré igazítani.)

Kitöltés

A kitöltések a Tab billentyű lenyomásakor megjelenő pontok, szaggatott vagy folytonos vonal, listajelek megjelenítését jelenti, például táblázatban a fejezet- vagy szakaszcímek után az oldalszámok és a címek között.

Nincs: A Tab billentyű lenyomásakor nem jelenik meg kitöltés.

Pont: Pontsorozatból álló kitöltés használata.

Szaggatott: Szaggatott vonal használata kitöltésként.

Vonal: Folytonos vonal használata kitöltésként.

Listajel: Listajelsorozatból álló kitöltés használata.

Tabulátorok eltávolítása

Egyéni tabulátor eltávolítása:

  1. A Pozíció listában jelölje ki az eltávolítandó tabulátort.

  2. Kattintson a Törlés gombra.

Ha minden egyéni tabulátort el szeretne távolítani, kattintson Az összes törlése gombra.

Vissza a lap tetejére

Sor- és bekezdéstörések

Ezen a lapon adhatja meg, hogy miként történjen a bekezdéssorok összekapcsolt szövegdobozok vagy hasábok közötti formázása.

Fattyú- és árvasorok: Ezek olyan sorok, amelyek a bekezdések elején vagy végén helyezkednek el, és vagy csak egy-egy szóból állnak, vagy nagyon rövidek. Ezzel a lehetőséggel arra utasíthatja az alkalmazást, hogy kerülje az ilyen sorok létrehozását.

Együtt a következővel: Ezt bejelölve a program együtt tartja a kijelölt bekezdéseket a szövegdobozban vagy a hasábban.

Egy oldalra: Ez a bekezdés sorait tartja egyben a szövegdobozban vagy a hasábban.

Kezdés a következő szövegdobozban: Ennek hatására túlcsordul a bekezdés, így azt át lehet helyezni egy új szövegdobozba.

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás a Microsoft Insiderek

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük visszajelzését!

×