Bejelentkezés Microsoft-fiókkal
Jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.
Üdvözöljük!
Válasszon másik fiókot.
Több fiókja van
Válassza ki a bejelentkezéshez használni kívánt fiókot.

Ezekkel a beállításokkal számos nyomtatási eszköz konfigurálását elvégezheti a Publisherben, például beállíthatja a nyomtatót egy varázsló segítségével, így egyszerűen kinyomtathat borítékokat és kétoldalas kiadványokat, és külön nyomtathatja ki a különböző színű nyomólemezeket, valamint a nyomdai jeleket is.

Színrebontás lap

Kimenet szakasz

Az itt található beállításokkal megadhatja, hogy összetett vagy színre bontott módon történjen-e a nyomtatás, hogy mely nyomólemezeket szeretné kinyomtatni, és hogy milyen felbontásban szeretne nyomtatni.

Színek nyomtatási módja:     Az itt található beállítások közül választva megadhatja a színmodellt:

 • Összetett RGB:     Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha olyan összetett nyomtatást szeretne végezni, amelyben a színeket az RGB színmodell határozza meg. Ez az ajánlott beállítás asztali nyomtatás esetén.

 • Összetett szürkeárnyalatos:     Akkor válassza ezt a beállítást, ha olyan összetett nyomtatást szeretne végezni, amelyben a színeket a szürke árnyalatai határozzák meg.

 • Összetett CMYK:     Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha olyan összetett nyomtatást szeretne végezni, amelyben a színeket az CMYK (ciánkék, magenta, sárga, fekete) színmodell határozza meg.

  • A CMYK beállítás engedélyezéséhez egy színes PostScript 2-es szintű vagy újabb nyomtatónak kell csatlakoztatva lennie a számítógéphez.

  • Ha a Nyomtatás párbeszédpanelen nem színes nyomtatót választott ki, és ezt a beállítást választja, a rendszer egy üzenetben emlékezteti arra, hogy színes nyomtatót kell választania.

 • Színrebontás:     Akkor válassza ezt a beállítást, ha a kiadványban használt minden egyes festékhez külön nyomólemezt szeretne használni.

  Megjegyzés: A Színrebontás lehetőség választása esetén engedélyezetté válik az Üres nyomólemezek nyomtatásának kihagyása és a Hagyományos rács beállítás.

  Nyomólemezek:     E beállítások közül választva megadhatja a nyomtatási folyamatban használni kívánt festékeket. Attól függően, hogy melyik beállítást választja a listában, a Hagyományos rács beállításai is változnak.

  Megjegyzés: Ez a beállítás csak akkor engedélyezett, ha a Színrebontás beállítás van kiválasztva.

  • Minden definiált festék:     Akkor válassza ezt a beállítást, ha a kiadványhoz megadott minden egyes festékhez külön nyomólemezt szeretne használni, függetlenül attól, hogy az használatba kerül-e vagy sem.

  • Csak a használt festékek:     Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha csak a kiadványban használt festékekhez szeretne külön nyomólemezt használni a nyomtatás során.

  • Direkt szín konvertálása nyomdai alapszínné:     Ezt a beállítást választva a kiadványban használt direkt színek bármelyikét a megfelelő CMYK-értékekre konvertálhatja, és az objektumokat a nyomdai alapszínek színrebontásának részeként nyomtathatja ki.

   Üres nyomólemezek nyomtatásának kihagyása:     A jelölőnégyzet bejelölésével megakadályozhatja a kiadványban használt, de egy adott oldalon nem használt festékhez tartozó nyomólemezek kinyomtatását. A jelölőnégyzet bejelölése esetén a Publisher például egy csak fekete szöveget tartalmazó oldalhoz csak egy fekete festékkel ellátott nyomólemezt nyomtat ki. A színes fényképeket tartalmazó oldalak esetén a Publisher ciánkék, magenta, sárga és fekete festéket tartalmazó nyomólemezeket nyomtat ki.

Felbontás:     Az itt megjelenő beállítások a nyomtatótól függően eltérnek. Az (alapértelmezett) beállítás mellett például a következő felbontások szerepelhetnek itt: 525x525, 600x600, 1200x1200 vagy 1800x1800. A listában szereplő felbontások általában pont/hüvelykben (dpi) vannak megadva. A nyomtatótól vagy levilágítótól függően a felbontások pont/centiméterben (dpc) is lehetnek. A rendelkezésre álló felbontások a nyomtatóhoz használt illesztőprogramtól függenek. A nyomtatók előre megadott felbontásokkal rendelkeznek, amelyek nem szabhatók testre. Egyes nyomtatók csak egy felbontásban teszik lehetővé a nyomtatást.

Hagyományos rács szakasz

Itt a hüvelykenkénti vonalak számát (lpi) meghatározó beállításokat adhatja meg. A beállítások a Nyomólemezek listában kiválasztott beállítástól függően eltérnek.

Megjegyzés: Ezek a beállítások csak akkor engedélyezettek, ha a Színrebontás beállítás van kiválasztva.

A következő egyéni beállítások használata:     A jelölőnégyzet bejelölésével egyéni vonalrács-elforgatást és rácssűrűséget állíthat be a nyomdai alapszínek és a direkt színek nyomólemezeihez. Attól függően, hogy a Minden definiált festék, a Csak a használt festékek vagy a Direkt szín konvertálása nyomdai alapszínné lehetőséget választotta-e, a Nyomólemez, a Rácssűrűség és az Elforgatási szög beállítás más-más értékeket tartalmaz. Ha meg kell változtatnia az alapértelmezett beállításokat, kérje a nyomda segítségét.

Nyomólemez:     Jelölje be a kinyomtatni kívánt nyomólemezek jelölőnégyzetét.

Rácssűrűség:     Adjon meg egy egyéni vonalrácssűrűséget a nyomólemezeken szereplő minden rácshoz és hagyományos rácshoz.

Elforgatási szög:     Adjon meg egy egyéni vonalrács-elforgatási szöget a nyomólemezeken szereplő minden rácshoz és hagyományos rácshoz.

A Publisherben az alapértelmezett rácssűrűség 133 vonal/hüvelyk (lpi). A Publisherben az alapértelmezett elforgatási szögek az alábbiak:

 • Fekete (K): 45 fok.

 • Ciánkék (C): 105 fok.

 • Magenta (M): 75 fok.

 • Sárga (Y): 90 fok.

 • Direkt színek: eltérők attól függően, hogy hány van használatban. A Publisher az első direkt színt 45 fokban nyomtatja ki. A többi direkt szín nyomtatása 105, 75, 30, 60, 90, 135, 15, 165, 120 és 0 fokban történik.

Alapértékek

Erre a gombra kattintva a lap összes beállítását visszaállíthatja az alapértelmezett értékre.

Lapbeállítások lap

Megadhatja, hogy mely nyomdai jeleket szeretné használni. Ezek a jelek a nyomtatásban a lapon kívül fognak megjelenni, és csak akkor történik meg a nyomtatásuk, ha a papír nagyobb a kiadvány lapméreténél.

Nyomat szakasz

Kiválaszthatja a kimenet tájolását és képalkotási módját. A Minta csoportban megnézheti a beállítások hatásait.

Megjegyzés: Az alábbi beállítások csak PostScript nyomtatókkal működnek:

 • Vízszintes tengelyű tükrözés:     A jelölőnégyzet bejelölésével kinyomtathatja a kiadvány vízszintesen tükrözött képét. A beállítást leggyakrabban akkor használják, ha filmre nyomtatnak egy levilágítón, így a kép olvasása helyesen történik, amikor a film emulziós oldala lefelé néz (mint a nyomólemezek égetésekor).

 • Függőleges tengelyű tükrözés:     A jelölőnégyzet bejelölésével kinyomtathatja a kiadvány függőlegesen tükrözött képét. A beállítást leggyakrabban akkor használják, ha filmre nyomtatnak egy levilágítón, így a kép olvasása helyesen történik, amikor a film emulziós oldala lefelé néz (mint a nyomólemezek égetésekor).

 • Negatív kép:     A jelölőnégyzet bejelölésével kinyomtathatja a kiadvány negatív képét. A beállítást leggyakrabban akkor használják, ha filmre nyomtatnak egy levilágítón, így a kép pozitív képe lesz olvasva a nyomólemezre való égetéskor.

Minta terület

Itt megtekintheti, hogy a kiválasztott beállítások milyen hatással vannak a képekre és a szövegre. Ha például a Függőleges tengelyű tükrözés és a Negatív kép jelölőnégyzetet jelöli be, akkor a Minta területen megjelenő kép egy jobbra igazított szöveg fölött balra futó fehér állatot ábrázol. A háttérpapír fekete lesz.

Nyomdai jelek szakasz

Számos különböző nyomdai jel közül választhat. Ezek a jelek a nyomtatásban a lapon kívül fognak megjelenni, és csak akkor történik meg a nyomtatásuk, ha a papír nagyobb a kiadvány lapméreténél.

Megjegyzés: A Nyomtatási adatok, a Passzerek és a Fedettség-ellenőrző csík beállítás csak akkor érhető el, ha az Összetett szürkeárnyalatos, a Színrebontás vagy az Összetett CMYK beállítást választotta a Színrebontás lap Kimenet csoportjában. A beállítások az Összetett RGB lehetőség választása esetén nem érhetők el.

 • Vágásjelek:     A jelölőnégyzetet bejelölve kinyomtathatja azokat a jeleket, amelyek azt jelzik, hogy hol lesznek levágva a lapok, hogy a kiadvány a kívánt méretű legyen.

 • Nyomtatási adatok:     A jelölőnégyzetet bejelölve kinyomathatja a nyomtatási feladat minden egyes nyomólemezének adatait. A nyomtatási adatok között megtalálható a kiadvány fájlneve, a nyomtatás dátuma és az oldalszám. Színrebontással történő nyomtatás esetén a nyomtatási adatok között az is szerepel, hogy a nyomólemez milyen színű festékhez (ciánkék, magenta, sárga, fekete vagy direkt szín) tartozik.

 • Passzerek:     A jelölőnégyzetet bejelölve kinyomtathatja azokat a passzereket, amelyekkel két vagy több nyomólemez nyomtatása állítható be egyetlen oldalon.

 • Fedettség-ellenőrző csík:     A jelölőnégyzetet bejelölve kinyomtathat egy fedettség-ellenőrző csíkot, amely 10%-os rácstól 100%-os kitöltésig terjedhet. A nyomda e csík segítségével meg tudja határozni a helyes expozíciós időt a nyomólemez égetéséhez, valamint ellenőrizni tudja a pontnövekedést a kinyomtatott lapokon.

 • Színes vonalak (csak CMYK és színrebontás):     Ezt a jelölőnégyzetet bejelölve kinyomtathat egy olyan színes vonalat, amellyel a kereskedelmi nyomdák ellenőrizhetik, hogy egy folyamatos festékfolt hogyan jelenik meg a nyomtatásban az oldalon. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a Színrebontás vagy az Összetett CMYK beállítás van kiválasztva a Színrebontás lapon.

Jelek stílusa:     Kattintson egy ikonra a jelek stílusának kiválasztásához.

Kifutások szakasz

Adja meg, hogy engedélyezi-e a kifutásokat, illetve a levágások mennyiségét jelző kifutó szélek megjelenítését.

Megjegyzés: Az alábbi beállítások csak PostScript nyomtatókkal működnek:

 • Kifutások engedélyezése:     A jelölőnégyzet bejelölésével lehetővé teheti, hogy az oldal szélén kifutó objektumok megjelenjenek a nyomtatásban az oldal méretén kívül 3 mm-ig. Ez a jelölőnégyzet alapértelmezés szerint be van jelölve.

 • Kifutó szélek megjelenítése:     Ez a jelölőnégyzet csak akkor érhető el, ha be van jelölve a Kifutások engedélyezése jelölőnégyzet. A jelölőnégyzetet bejelölve kinyomtathatja a kifutások mértékét megjelenítő kifutó széleket. A kifutó szélek a vágásjeleken kívül 3 mm-ig lesznek kinyomtatva.

Képek és betűtípusok lap

Megadhatja, hogy hogyan történjen a betűtípusok, a képfelbontás és a képek levágásának és méretcsökkentésének kezelése a nyomtatás során.

Betűtípusok szakasz

Csak a kiadványban lévő betűtípusok használata:     Ezt a választógombot bejelölve arra korlátozhatja a nyomtatót, hogy csak a kiadványban használt betűtípus-verziót használja.

Megjegyzés: Ugyanannak a betűtípusnak különböző verziói léteznek. Még ha például egy normál Times New Roman betűtípust használ, akkor sem biztos, hogy az pontosan megegyezik az asztali nyomtató beépített betűtípusával. Ha a Publisher által biztosított betűtípus-verziókat használja, a kiadvány nyomtatása megjósolhatóbb módon történik, és gyakran jobb minőségben annál, mint amikor engedélyezi a betűtípus-helyettesítést.

A nyomtató helyettesíthet betűtípusokat:     A választógomb bejelölése esetén a nyomtatónak azokat a saját betűtípusait használhatja – legyenek azok a csak olvasható memóriában (ROM), a közvetlen elérésű memóriában (RAM) vagy egy merevlemezen –, amelyek neve megegyezik a kiadványban használt betűtípusok nevével. Ha ezt a lehetőséget választja, gyorsabban kinyomtathatja a fájlt, mivel a fájl kisebb méretű, előfordulhat azonban, hogy a kiadvány máshogyan néz ki a nyomtatásban.

Képek szakasz

Az összes kép nyomtatása maximális felbontásban:     Ezt a lehetőséget választva nagy felbontású grafikus elemként nyomtathatja ki a csatolt képeket.

Csatolt képek nyomtatása kis felbontásban:     Ezt a lehetőséget választva minden egyes csatolt képet a kiadványban tárolt kis felbontású helyőrző grafikus elemként nyomtathat ki.

Képnyomtatás mellőzése:     Ezt a lehetőséget választva a képek helyett egy-egy keretet nyomtathat ki. Ez a beállítás akkor lehet hasznos, ha gyors ellenőrzés céljából olyan elrendezést szeretne kinyomtatni, amelyen csak a képek elhelyezése látható.

Megjegyzés: A beállítás az összes beszúrt – csatolt vagy beágyazott – képet, valamint az összes ClipArt-képet is lecseréli. Az alakzatok és a szegélyek mindig láthatók lesznek a nyomtatásban. Az alakzatokban, szövegdobozokban és WordArt-elemekben kitöltésként használt képek szintén szerepelni fognak a nyomtatásban, ahogyan az oldalháttérként használt képek is.

Képek körülvágása és méretcsökkentése szakasz

Ezek a beállítások a kereskedelmi Összetett RGB beállítás esetén nem érhetők el.

Megjegyzés: Az Összetett CMYK beállítás választásához egy színes PostScript 2-es szintű vagy újabb nyomtatót kell kiválasztania a Nyomtatás párbeszédpanelen.

Színes és szürkeárnyalatos képek:     Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a nyomtatási minőség megadásához, majd adja meg a színes és szürkeárnyalatos képek dpi-tartományát. Az alapértelmezés szerinti minimális és maximális érték minden egyes nyomtatási módszer esetén más és más. Jó minőségű nyomtatás esetén például az alapértelmezés szerinti minimális érték 300, a maximális pedig 450 dpi.

Vonalas ábrák (1 bites):     Ha jó minőségben szeretne nyomtatni, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, majd adja meg a vonalas ábrák dpi-tartományát. Az alapértelmezés szerinti minimális érték 1200 dpi, a maximális pedig 1500 dpi.

Alapértékek:     Erre a gombra kattintva a lap összes beállítását visszaállíthatja az alapértelmezett értékre.

Nyomtatóbeállító varázsló lap

Az itt szereplő beállítások megadásával borítékok vagy kétoldalas kiadványok manuális nyomtatására állíthatja be a nyomtatót. A Kézi adagolás – kétoldalas nyomtatás csoportban a varázsló által összegyűjtött beállításokat adhatja meg.

Megjegyzések: 

 • Amikor első alkalommal nyomtat ki egy borítékot vagy kétoldalas kiadványt a Nyomtatóbeállító varázsló használata nélkül, egy üzenet jelenik meg, amely rákérdez, hogy szeretné-e, hogy a varázsló összegyűjtse a nyomtató lapadagolási beállításait. Ha az Igen gombra kattint, a varázsló elvégzi Ön helyett a nyomtató beállítását.

 • Ha több nyomtatót is használ, a nyomtató használata előtt a varázslót futtatva gyűjtse összes minden egyes nyomtató nyomtatási beállításait.

Kétoldalas nyomtatás beállítása varázsló

A Kétoldalas nyomtatás beállítása varázsló elemre kattintva elindíthatja a hat lépésből álló, a kétoldalas kiadványok pontos nyomtatásában segítő varázslót. A lépések közé tartozik a nyomtató papírfogadási módjának azonosítása, valamint egy tesztoldal kinyomtatása, amelynek alapján meggyőződhet arról, hogy a nyomtatás az elvárásainak megfelelően történik. Ha futtatja a varázslót, akkor a jövőben a kétoldalas nyomtatási feladatok során a varázsló automatikusan alkalmazni fogja a nyomtató beállításait.

Megjegyzések: 

 • Minden újonnan telepített nyomtatón futtatni kell a varázslót a kétoldalas kiadványok nyomtatása előtt.

 • Ha olyan asztali nyomtatót használ, amely nem képes a kétoldalas nyomtatásra, futtassa a Kétoldalas nyomtatás beállítása varázslót, majd manuálisan nyomtassa ki a kétoldalas kiadványt.

Kézi adagolás – kétoldalas nyomtatás

A Kétoldalas nyomtatás beállítása varázsló futtatása után módosíthatja a varázsló által összegyűjtött nyomtatóbeállításokat a kétoldalas kiadvány manuális kinyomtatásához.

Fontos: Csak akkor módosítsa ezeket a beállításokat, ha tapasztalt felhasználó. A beállítások megváltoztatása esetén sikertelen lehet a nyomtatási feladat.

Adagolás     

Itt megadhatja, hogy a nyomtató az alján vagy a tetején lévő tálcából adagolja-e a papírt.

Papír adagolási módja     

 • Hosszabb oldallal előre:     Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a nyomtató a papírt a hosszabb oldal mentén adagolja (fekvő tájolás).

 • Rövidebb oldallal előre:     Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a nyomtató a papírt a rövidebb oldal mentén adagolja (álló tájolás).

Lap elforgatása     

 • 0 fok:     Akkor válassza ezt a beállítást, ha a papírt a kétoldalas lap első oldalával megegyező irányban ismét be tudja helyezni.

 • 180 fok:     Akkor válassza ezt a beállítást, ha a kétoldalas nyomtatáshoz történő ismételt behelyezéshez 180 fokban, vízszintesen el kell forgatnia a papírt.

Adagolás elölről     

 • nyomtatott oldallal felfelé:    Akkor válassza ezt a beállítást, ha a nyomtató a nyomtatott oldallal felfelé végzi a nyomtatást.

 • nyomtatott oldallal lefelé:     Akkor válassza ezt a beállítást, ha a nyomtató a nyomtatott oldallal lefelé végzi a nyomtatást.

Adagolás hátulról     

 • nyomtatott oldallal lefelé:     Akkor válassza ezt a beállítást, ha a nyomtató a nyomtatott oldallal lefelé végzi a nyomtatást.

 • nyomtatott oldallal felfelé:     Akkor válassza ezt a beállítást, ha a nyomtató a nyomtatott oldallal felfelé végzi a nyomtatást.

Hátoldalak nyomtatási sorrendje     

 • Fordított:     Akkor válassza ezt a beállítást, ha a kiadványt fordítva szeretné kinyomtatni (tüköreffektus).

 • Normál:     Akkor válassza ezt a beállítást, ha a kiadványt normál módon szeretné kinyomtatni.

Boríték beállításai párbeszédpanel

A Boríték beállításai párbeszédpanel gombra kattintva megnyithatja a Boríték beállításai párbeszédpanelt, amelyet borítékok kinyomtatásához használhat. Fontos megjegyezni, hogy ez a párbeszédpanel csak a Publisher 2007-ben érhető el.

Alapértékek

Erre a gombra kattintva csak a Kézi adagolás – kétoldalas nyomtatás és a Boríték beállításai párbeszédpanel beállításait állíthatja alaphelyzetbe. A gomb a Kétoldalas nyomtatás beállítása varázsló beállításaira nincs hatással.

További segítségre van szüksége?

További lehetőségeket szeretne?

Fedezze fel az előfizetés előnyeit, böngésszen az oktatóanyagok között, ismerje meg, hogyan teheti biztonságossá eszközét, és így tovább.

A közösségek segítségével kérdéseket tehet fel és válaszolhat meg, visszajelzést adhat, és részletes ismeretekkel rendelkező szakértőktől hallhat.

Hasznos volt ez az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi volt hatással a felhasználói élményére?

Köszönjük a visszajelzését!

×