Ezekkel a beállításokkal számos nyomtatási eszköz konfigurálását elvégezheti a Publisherben, például beállíthatja a nyomtatót egy varázsló segítségével, így egyszerűen kinyomtathat borítékokat és kétoldalas kiadványokat, és külön nyomtathatja ki a különböző színű nyomólemezeket, valamint a nyomdai jeleket is.

Színrebontás lap

Kimenet szakasz

Az itt található beállításokkal megadhatja, hogy összetett vagy színre bontott módon történjen-e a nyomtatás, hogy mely nyomólemezeket szeretné kinyomtatni, és hogy milyen felbontásban szeretne nyomtatni.

Színek nyomtatási módja:     Az itt található beállítások közül választva megadhatja a színmodellt:

 • Összetett RGB:     Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha olyan összetett nyomtatást szeretne végezni, amelyben a színeket az RGB színmodell határozza meg. Ez az ajánlott beállítás asztali nyomtatás esetén.

 • Összetett szürkeárnyalatos:     Akkor válassza ezt a beállítást, ha olyan összetett nyomtatást szeretne végezni, amelyben a színeket a szürke árnyalatai határozzák meg.

 • Összetett CMYK:     Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha olyan összetett nyomtatást szeretne végezni, amelyben a színeket az CMYK (ciánkék, magenta, sárga, fekete) színmodell határozza meg.

  • A CMYK beállítás engedélyezéséhez egy színes PostScript 2-es szintű vagy újabb nyomtatónak kell csatlakoztatva lennie a számítógéphez.

  • Ha a Nyomtatás párbeszédpanelen nem színes nyomtatót választott ki, és ezt a beállítást választja, a rendszer egy üzenetben emlékezteti arra, hogy színes nyomtatót kell választania.

 • Színrebontás:     Akkor válassza ezt a beállítást, ha a kiadványban használt minden egyes festékhez külön nyomólemezt szeretne használni.

  Megjegyzés: A Színrebontás lehetőség választása esetén engedélyezetté válik az Üres nyomólemezek nyomtatásának kihagyása és a Hagyományos rács beállítás.

  Nyomólemezek:     E beállítások közül választva megadhatja a nyomtatási folyamatban használni kívánt festékeket. Attól függően, hogy melyik beállítást választja a listában, a Hagyományos rács beállításai is változnak.

  Megjegyzés: Ez a beállítás csak akkor engedélyezett, ha a Színrebontás beállítás van kiválasztva.

  • Minden definiált festék:     Akkor válassza ezt a beállítást, ha a kiadványhoz megadott minden egyes festékhez külön nyomólemezt szeretne használni, függetlenül attól, hogy az használatba kerül-e vagy sem.

  • Csak a használt festékek:     Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha csak a kiadványban használt festékekhez szeretne külön nyomólemezt használni a nyomtatás során.

  • Direkt szín konvertálása nyomdai alapszínné:     Ezt a beállítást választva a kiadványban használt direkt színek bármelyikét a megfelelő CMYK-értékekre konvertálhatja, és az objektumokat a nyomdai alapszínek színrebontásának részeként nyomtathatja ki.

   Üres nyomólemezek nyomtatásának kihagyása:     A jelölőnégyzet bejelölésével megakadályozhatja a kiadványban használt, de egy adott oldalon nem használt festékhez tartozó nyomólemezek kinyomtatását. A jelölőnégyzet bejelölése esetén a Publisher például egy csak fekete szöveget tartalmazó oldalhoz csak egy fekete festékkel ellátott nyomólemezt nyomtat ki. A színes fényképeket tartalmazó oldalak esetén a Publisher ciánkék, magenta, sárga és fekete festéket tartalmazó nyomólemezeket nyomtat ki.

Felbontás:     Az itt megjelenő beállítások a nyomtatótól függően eltérnek. Az (alapértelmezett) beállítás mellett például a következő felbontások szerepelhetnek itt: 525x525, 600x600, 1200x1200 vagy 1800x1800. A listában szereplő felbontások általában pont/hüvelykben (dpi) vannak megadva. A nyomtatótól vagy levilágítótól függően a felbontások pont/centiméterben (dpc) is lehetnek. A rendelkezésre álló felbontások a nyomtatóhoz használt illesztőprogramtól függenek. A nyomtatók előre megadott felbontásokkal rendelkeznek, amelyek nem szabhatók testre. Egyes nyomtatók csak egy felbontásban teszik lehetővé a nyomtatást.

Hagyományos rács szakasz

Itt a hüvelykenkénti vonalak számát (lpi) meghatározó beállításokat adhatja meg. A beállítások a Nyomólemezek listában kiválasztott beállítástól függően eltérnek.

Megjegyzés: Ezek a beállítások csak akkor engedélyezettek, ha a Színrebontás beállítás van kiválasztva.

A következő egyéni beállítások használata:     A jelölőnégyzet bejelölésével egyéni vonalrács-elforgatást és rácssűrűséget állíthat be a nyomdai alapszínek és a direkt színek nyomólemezeihez. Attól függően, hogy a Minden definiált festék, a Csak a használt festékek vagy a Direkt szín konvertálása nyomdai alapszínné lehetőséget választotta-e, a Nyomólemez, a Rácssűrűség és az Elforgatási szög beállítás más-más értékeket tartalmaz. Ha meg kell változtatnia az alapértelmezett beállításokat, kérje a nyomda segítségét.

Nyomólemez:     Jelölje be a kinyomtatni kívánt nyomólemezek jelölőnégyzetét.

Rácssűrűség:     Adjon meg egy egyéni vonalrácssűrűséget a nyomólemezeken szereplő minden rácshoz és hagyományos rácshoz.

Elforgatási szög:     Adjon meg egy egyéni vonalrács-elforgatási szöget a nyomólemezeken szereplő minden rácshoz és hagyományos rácshoz.

A Publisherben az alapértelmezett rácssűrűség 133 vonal/hüvelyk (lpi). A Publisherben az alapértelmezett elforgatási szögek az alábbiak:

 • Fekete (K): 45 fok.

 • Ciánkék (C): 105 fok.

 • Magenta (M): 75 fok.

 • Sárga (Y): 90 fok.

 • Direkt színek: eltérők attól függően, hogy hány van használatban. A Publisher az első direkt színt 45 fokban nyomtatja ki. A többi direkt szín nyomtatása 105, 75, 30, 60, 90, 135, 15, 165, 120 és 0 fokban történik.

Alapértékek

Erre a gombra kattintva a lap összes beállítását visszaállíthatja az alapértelmezett értékre.

Lapbeállítások lap

Megadhatja, hogy mely nyomdai jeleket szeretné használni. Ezek a jelek a nyomtatásban a lapon kívül fognak megjelenni, és csak akkor történik meg a nyomtatásuk, ha a papír nagyobb a kiadvány lapméreténél.

Nyomat szakasz

Kiválaszthatja a kimenet tájolását és képalkotási módját. A Minta csoportban megnézheti a beállítások hatásait.

Megjegyzés: Az alábbi beállítások csak PostScript nyomtatókkal működnek:

 • Vízszintes tengelyű tükrözés:     A jelölőnégyzet bejelölésével kinyomtathatja a kiadvány vízszintesen tükrözött képét. A beállítást leggyakrabban akkor használják, ha filmre nyomtatnak egy levilágítón, így a kép olvasása helyesen történik, amikor a film emulziós oldala lefelé néz (mint a nyomólemezek égetésekor).

 • Függőleges tengelyű tükrözés:     A jelölőnégyzet bejelölésével kinyomtathatja a kiadvány függőlegesen tükrözött képét. A beállítást leggyakrabban akkor használják, ha filmre nyomtatnak egy levilágítón, így a kép olvasása helyesen történik, amikor a film emulziós oldala lefelé néz (mint a nyomólemezek égetésekor).

 • Negatív kép:     A jelölőnégyzet bejelölésével kinyomtathatja a kiadvány negatív képét. A beállítást leggyakrabban akkor használják, ha filmre nyomtatnak egy levilágítón, így a kép pozitív képe lesz olvasva a nyomólemezre való égetéskor.

Minta terület

Itt megtekintheti, hogy a kiválasztott beállítások milyen hatással vannak a képekre és a szövegre. Ha például a Függőleges tengelyű tükrözés és a Negatív kép jelölőnégyzetet jelöli be, akkor a Minta területen megjelenő kép egy jobbra igazított szöveg fölött balra futó fehér állatot ábrázol. A háttérpapír fekete lesz.

Nyomdai jelek szakasz

Számos különböző nyomdai jel közül választhat. Ezek a jelek a nyomtatásban a lapon kívül fognak megjelenni, és csak akkor történik meg a nyomtatásuk, ha a papír nagyobb a kiadvány lapméreténél.

Megjegyzés: A Nyomtatási adatok, a Passzerek és a Fedettség-ellenőrző csík beállítás csak akkor érhető el, ha az Összetett szürkeárnyalatos, a Színrebontás vagy az Összetett CMYK beállítást választotta a Színrebontás lap Kimenet csoportjában. A beállítások az Összetett RGB lehetőség választása esetén nem érhetők el.

 • Vágásjelek:     A jelölőnégyzetet bejelölve kinyomtathatja azokat a jeleket, amelyek azt jelzik, hogy hol lesznek levágva a lapok, hogy a kiadvány a kívánt méretű legyen.

 • Nyomtatási adatok:     A jelölőnégyzetet bejelölve kinyomathatja a nyomtatási feladat minden egyes nyomólemezének adatait. A nyomtatási adatok között megtalálható a kiadvány fájlneve, a nyomtatás dátuma és az oldalszám. Színrebontással történő nyomtatás esetén a nyomtatási adatok között az is szerepel, hogy a nyomólemez milyen színű festékhez (ciánkék, magenta, sárga, fekete vagy direkt szín) tartozik.

 • Passzerek:     A jelölőnégyzetet bejelölve kinyomtathatja azokat a passzereket, amelyekkel két vagy több nyomólemez nyomtatása állítható be egyetlen oldalon.

 • Fedettség-ellenőrző csík:     A jelölőnégyzetet bejelölve kinyomtathat egy fedettség-ellenőrző csíkot, amely 10%-os rácstól 100%-os kitöltésig terjedhet. A nyomda e csík segítségével meg tudja határozni a helyes expozíciós időt a nyomólemez égetéséhez, valamint ellenőrizni tudja a pontnövekedést a kinyomtatott lapokon.

 • Színes vonalak (csak CMYK és színrebontás):     Ezt a jelölőnégyzetet bejelölve kinyomtathat egy olyan színes vonalat, amellyel a kereskedelmi nyomdák ellenőrizhetik, hogy egy folyamatos festékfolt hogyan jelenik meg a nyomtatásban az oldalon. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a Színrebontás vagy az Összetett CMYK beállítás van kiválasztva a Színrebontás lapon.

Jelek stílusa:     Kattintson egy ikonra a jelek stílusának kiválasztásához.

Kifutások szakasz

Adja meg, hogy engedélyezi-e a kifutásokat, illetve a levágások mennyiségét jelző kifutó szélek megjelenítését.

Megjegyzés: Az alábbi beállítások csak PostScript nyomtatókkal működnek:

 • Kifutások engedélyezése:     A jelölőnégyzet bejelölésével lehetővé teheti, hogy az oldal szélén kifutó objektumok megjelenjenek a nyomtatásban az oldal méretén kívül 3 mm-ig. Ez a jelölőnégyzet alapértelmezés szerint be van jelölve.

 • Kifutó szélek megjelenítése:     Ez a jelölőnégyzet csak akkor érhető el, ha be van jelölve a Kifutások engedélyezése jelölőnégyzet. A jelölőnégyzetet bejelölve kinyomtathatja a kifutások mértékét megjelenítő kifutó széleket. A kifutó szélek a vágásjeleken kívül 3 mm-ig lesznek kinyomtatva.

Képek és betűtípusok lap

Megadhatja, hogy hogyan történjen a betűtípusok, a képfelbontás és a képek levágásának és méretcsökkentésének kezelése a nyomtatás során.

Betűtípusok szakasz

Csak a kiadványban lévő betűtípusok használata:     Ezt a választógombot bejelölve arra korlátozhatja a nyomtatót, hogy csak a kiadványban használt betűtípus-verziót használja.

Megjegyzés: Ugyanannak a betűtípusnak különböző verziói léteznek. Még ha például egy normál Times New Roman betűtípust használ, akkor sem biztos, hogy az pontosan megegyezik az asztali nyomtató beépített betűtípusával. Ha a Publisher által biztosított betűtípus-verziókat használja, a kiadvány nyomtatása megjósolhatóbb módon történik, és gyakran jobb minőségben annál, mint amikor engedélyezi a betűtípus-helyettesítést.

A nyomtató helyettesíthet betűtípusokat:     A választógomb bejelölése esetén a nyomtatónak azokat a saját betűtípusait használhatja – legyenek azok a csak olvasható memóriában (ROM), a közvetlen elérésű memóriában (RAM) vagy egy merevlemezen –, amelyek neve megegyezik a kiadványban használt betűtípusok nevével. Ha ezt a lehetőséget választja, gyorsabban kinyomtathatja a fájlt, mivel a fájl kisebb méretű, előfordulhat azonban, hogy a kiadvány máshogyan néz ki a nyomtatásban.

Képek szakasz

Az összes kép nyomtatása maximális felbontásban:     Ezt a lehetőséget választva nagy felbontású grafikus elemként nyomtathatja ki a csatolt képeket.

Csatolt képek nyomtatása kis felbontásban:     Ezt a lehetőséget választva minden egyes csatolt képet a kiadványban tárolt kis felbontású helyőrző grafikus elemként nyomtathat ki.

Képnyomtatás mellőzése:     Ezt a lehetőséget választva a képek helyett egy-egy keretet nyomtathat ki. Ez a beállítás akkor lehet hasznos, ha gyors ellenőrzés céljából olyan elrendezést szeretne kinyomtatni, amelyen csak a képek elhelyezése látható.

Megjegyzés: A beállítás az összes beszúrt – csatolt vagy beágyazott – képet, valamint az összes ClipArt-képet is lecseréli. Az alakzatok és a szegélyek mindig láthatók lesznek a nyomtatásban. Az alakzatokban, szövegdobozokban és WordArt-elemekben kitöltésként használt képek szintén szerepelni fognak a nyomtatásban, ahogyan az oldalháttérként használt képek is.

Képek körülvágása és méretcsökkentése szakasz

Ezek a beállítások a kereskedelmi Összetett RGB beállítás esetén nem érhetők el.

Megjegyzés: Az Összetett CMYK beállítás választásához egy színes PostScript 2-es szintű vagy újabb nyomtatót kell kiválasztania a Nyomtatás párbeszédpanelen.

Színes és szürkeárnyalatos képek:     Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a nyomtatási minőség megadásához, majd adja meg a színes és szürkeárnyalatos képek dpi-tartományát. Az alapértelmezés szerinti minimális és maximális érték minden egyes nyomtatási módszer esetén más és más. Jó minőségű nyomtatás esetén például az alapértelmezés szerinti minimális érték 300, a maximális pedig 450 dpi.

Vonalas ábrák (1 bites):     Ha jó minőségben szeretne nyomtatni, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, majd adja meg a vonalas ábrák dpi-tartományát. Az alapértelmezés szerinti minimális érték 1200 dpi, a maximális pedig 1500 dpi.

Alapértékek:     Erre a gombra kattintva a lap összes beállítását visszaállíthatja az alapértelmezett értékre.

Nyomtatóbeállító varázsló lap

Az itt szereplő beállítások megadásával borítékok vagy kétoldalas kiadványok manuális nyomtatására állíthatja be a nyomtatót. A Kézi adagolás – kétoldalas nyomtatás csoportban a varázsló által összegyűjtött beállításokat adhatja meg.

Megjegyzések: 

 • Amikor első alkalommal nyomtat ki egy borítékot vagy kétoldalas kiadványt a Nyomtatóbeállító varázsló használata nélkül, egy üzenet jelenik meg, amely rákérdez, hogy szeretné-e, hogy a varázsló összegyűjtse a nyomtató lapadagolási beállításait. Ha az Igen gombra kattint, a varázsló elvégzi Ön helyett a nyomtató beállítását.

 • Ha több nyomtatót is használ, a nyomtató használata előtt a varázslót futtatva gyűjtse összes minden egyes nyomtató nyomtatási beállításait.

Kétoldalas nyomtatás beállítása varázsló

A Kétoldalas nyomtatás beállítása varázsló elemre kattintva elindíthatja a hat lépésből álló, a kétoldalas kiadványok pontos nyomtatásában segítő varázslót. A lépések közé tartozik a nyomtató papírfogadási módjának azonosítása, valamint egy tesztoldal kinyomtatása, amelynek alapján meggyőződhet arról, hogy a nyomtatás az elvárásainak megfelelően történik. Ha futtatja a varázslót, akkor a jövőben a kétoldalas nyomtatási feladatok során a varázsló automatikusan alkalmazni fogja a nyomtató beállításait.

Megjegyzések: 

 • Minden újonnan telepített nyomtatón futtatni kell a varázslót a kétoldalas kiadványok nyomtatása előtt.

 • Ha olyan asztali nyomtatót használ, amely nem képes a kétoldalas nyomtatásra, futtassa a Kétoldalas nyomtatás beállítása varázslót, majd manuálisan nyomtassa ki a kétoldalas kiadványt.

Kézi adagolás – kétoldalas nyomtatás

A Kétoldalas nyomtatás beállítása varázsló futtatása után módosíthatja a varázsló által összegyűjtött nyomtatóbeállításokat a kétoldalas kiadvány manuális kinyomtatásához.

Fontos: Csak akkor módosítsa ezeket a beállításokat, ha tapasztalt felhasználó. A beállítások megváltoztatása esetén sikertelen lehet a nyomtatási feladat.

Adagolás     

Itt megadhatja, hogy a nyomtató az alján vagy a tetején lévő tálcából adagolja-e a papírt.

Papír adagolási módja     

 • Hosszabb oldallal előre:     Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a nyomtató a papírt a hosszabb oldal mentén adagolja (fekvő tájolás).

 • Rövidebb oldallal előre:     Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a nyomtató a papírt a rövidebb oldal mentén adagolja (álló tájolás).

Lap elforgatása     

 • 0 fok:     Akkor válassza ezt a beállítást, ha a papírt a kétoldalas lap első oldalával megegyező irányban ismét be tudja helyezni.

 • 180 fok:     Akkor válassza ezt a beállítást, ha a kétoldalas nyomtatáshoz történő ismételt behelyezéshez 180 fokban, vízszintesen el kell forgatnia a papírt.

Adagolás elölről     

 • nyomtatott oldallal felfelé:    Akkor válassza ezt a beállítást, ha a nyomtató a nyomtatott oldallal felfelé végzi a nyomtatást.

 • nyomtatott oldallal lefelé:     Akkor válassza ezt a beállítást, ha a nyomtató a nyomtatott oldallal lefelé végzi a nyomtatást.

Adagolás hátulról     

 • nyomtatott oldallal lefelé:     Akkor válassza ezt a beállítást, ha a nyomtató a nyomtatott oldallal lefelé végzi a nyomtatást.

 • nyomtatott oldallal felfelé:     Akkor válassza ezt a beállítást, ha a nyomtató a nyomtatott oldallal felfelé végzi a nyomtatást.

Hátoldalak nyomtatási sorrendje     

 • Fordított:     Akkor válassza ezt a beállítást, ha a kiadványt fordítva szeretné kinyomtatni (tüköreffektus).

 • Normál:     Akkor válassza ezt a beállítást, ha a kiadványt normál módon szeretné kinyomtatni.

Boríték beállításai párbeszédpanel

A Boríték beállításai párbeszédpanel gombra kattintva megnyithatja a Boríték beállításai párbeszédpanelt, amelyet borítékok kinyomtatásához használhat. Fontos megjegyezni, hogy ez a párbeszédpanel csak a Publisher 2007-ben érhető el.

Alapértékek

Erre a gombra kattintva csak a Kézi adagolás – kétoldalas nyomtatás és a Boríték beállításai párbeszédpanel beállításait állíthatja alaphelyzetbe. A gomb a Kétoldalas nyomtatás beállítása varázsló beállításaira nincs hatással.

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás Microsoft Office Insiderekhez

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük visszajelzését!

×