Dokumentumtartalom diktálása Wordben

A Diktálás lehetővé teszi, hogy egy mikrofont és megbízható internetkapcsolatot használva diktálással hozzon létre tartalmakat az Office-ban. Gyorsan és egyszerűen kifejezheti a gondolatait, piszkozatokat vagy vázlatokat hozhat létre és jegyzeteket rögzíthet. 

A Diktálás használata

1. a Microsoft-fiókba a Edge, a Firefox vagy a Chrome segítségével jelentkezhet be.

2. Kattintson a Kezdőlap > Diktálás gombra. Az első alkalommal történő használatkor a rendszer felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy engedélyezzék a mikrofon engedélyeit.

A menüszalag Diktálás gombjának képe.

3. Megjelenik egy mikrofon ikon – várja meg, amíg bekapcsol, hogy biztos legyen abban, beszélhet.

Tipp: Windowson az Alt + ` (backquote) billentyűkombinációval válthatja a mikrofont

4. Bármikor beszúrhat írásjeleket, ha félreérthetetlenül kimondja őket.

5. a billentyűzettel vagy a diktálási javaslatokkal kapcsolatos hibák elhárítása a mikrofon ikon kikapcsolása nélkül.

6. A diktálásból kiléphet a Diktálás eszköztár Bezárás (X) gombjával vagy ismét megnyomva a menüszalagon lévő gombot. 

Mit mondhatok?

A diktálás erősebb az írásjelekkel és a hangparancsokkal (előzetes verzió). Próbálkozzon a következő kifejezésekkel: "New line", "Delete", "félkövér," "," utolsó mondat "," kezdési lista ".

Szerkesztés

Undo
Delete
Delete that
Delete last word
Delete last sentence

Formázás

Bold
Italics
Underline
Strikethrough
Superscript
Subscript
Remove [format]
Clear all formatting
[format] that
[format] last word
[format] last sentence
Align [left, center, right]

Listák létrehozása

Start list
Start numbered list
Next line
Exit list

Egy-shot Megjegyzés

Add comment [content]

Diktálás közben

Show help
Pause dictation
Exit dictation

Írásjelek hozzáadása

Kifejezés

Kimenet

Írásjelek

Period/Full stop
.
Comma
,
Question mark
?
Exclamation mark/Exclamation point
!
New line/New paragraph
New line (Enter)
Colon
:
Semicolon
;
Open quotes
Close quotes
" "
Hyphen
-
Underscore
_
Begin/Open single quote
End/Close single quote
' '
Backquote/Backtick
`
Left/Open parentheses
Right/Close parentheses
" "
Left/Open bracket
Right/Close bracket
[ ]
Left/Open brace
Right/Close brace
{ }

Szimbólumok

Asterisk
*
Backslash
\
Forward slash
/
Vertical bar sign/Pipe character
|
Paragraph sign/Paragraph mark
Section sign
§
Ampersand/And sign
&
At sign
@
Copyright sign
©
Registered sign
®
Ellipsis/Dot, dot, dot
...
Degree sign
°

Matematika

Percent sign
%
Number sign/Pound sign
#
Plus sign
+
Minus Sign
-
Multiplication sign
x
Plus or minus sign
±
Division sign
÷
Equal sign
=
Less than sign/Left angle bracket
Greater than sign/Right angle bracket
< >

Pénznem

Dollar sign
$
Pound sterling sign
£
Euro sign
Yen sign
¥

Emoji/arcok

Smiley face
:-)
Frowny face
:-(
Winky face
;-)
Heart emoji
<3

Kimondandó kifejezések (Kína)

Írásjelek kimenete

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
减号
-
左引号
左括号
艾特符号
@
at符号
@
加号
+
井号
#
分号
短划线
-
右引号
右括号
星号
*
省略号
...
等号
=
百分号
%
左单引号
右单引号
左中括号
[
左方括号
[
右中括号
]
右方括号
]
顿号
与号
&
乘号
×
加减号
±
小于号
<
小于符号
<
大于号
>
大于符号
>
美元符号
$
英镑符号
£
撇号
'
正斜杠
/
斜杠
/
下划线
_
除号
÷
度标记
°
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Írásjelek hozzáadása

Kifejezés

Kimenet

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
«
comillas derechas
»
signo menos
-
paréntesis de apertura
abrir paréntesis
(
paréntesis de cierre
cerrar paréntesis
)
arroba
@
signo más
+
hashtag
#
guion corto
-
asterisco
*
puntos suspensivos
...
signo igual
=
signo de porcentaje
%
signo más o menos
±
comilla simple de apertura
'
abrir comilla simple
'
corchete de apertura
[
abrir corchete
[
y comercial
&
signo de multiplicación
×
signo menor que
<
símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)
apóstrofo
comilla inversa
`
cerrar comilla simple
'
comilla simple de cierre
'
corchete de cierre
]
cerrar corchete
]
barra diagonal
/
guion bajo
_
signo de división
÷
signo mayor que
>
símbolo de grado
°
símbolo del euro
símbolo del yen
¥
cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3

Írásjelek hozzáadása

Kifejezés

Kimenet

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche
guillemet ouvrant
«
guillemet droit
guillemet fermant
»
parenthèse gauche
(
parenthèse ouvrante
(
arobase
@
signe plus
+
signe dièse
#
tiret demi-cadratin
-
tiret
-
parenthèse fermante
)
astérisque
*
points de suspension
 ...
signe égal
=
signe pourcentage
%
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
[
signe multiplication
×
signe inférieur à
<
signe dollar
$
signe livre sterling
£
apostrophe
guillemet simple fermant
'
crochet droit fermant
]
barre oblique
/
trait de soulignement
_
signe division
÷
signe supérieur à
>
symbole degré
°
signe euro
signe yen
¥
émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Írásjelek hozzáadása

Kifejezés

Kimenet

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen
beginn zitat
«
schließendes anführungszeichen
ende zitat
»

Írásjelek hozzáadása

Kifejezés

Kimenet

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
«
virgolette chiuse
»
parentesi aperta
(
a commerciale
@
cancelletto
#
hashtag
#
trattino
-
parentesi chiusa
)
asterisco
*
puntini di sospensione
...
segno di uguale
=
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
[
e commerciale
&
segno di moltiplicazione
×
segno di minore
<
simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
aperta virgoletta singola
'
chiudi virgoletta singola
'
parentesi quadra chiusa
]
underscore 
_
segno di divisione
÷
segno di maggiore
>
simbolo di grado
°
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Írásjelek hozzáadása

Kifejezés

Kimenet

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
hífen
-
sinal de subtração
-
parêntese esquerdo
(
parêntese de abertura
(
arroba
@
sinal de adição
+
tecla jogo da velha
#
parêntese direito
)
asterisco
*
reticências
...
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
aspas simples inicial
'
aspas simples de abertura
'
aspas simples iniciais
'
aspas simples de fechamento
'
aspas simples de final
'
colchete esquerdo
[
colchete abertura
[
colchete de abertura
[
abre colchete
[
e comercial
&
sinal e
&
sinal de multiplicação
×
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
<
cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
apóstrofo
aspa invertida
`
colchete direito
]
colchete de fechamento
]
fecha colchete
]
sublinhado
_
sinal de divisão
÷
sinal de maior que
>
sinal de grau
°
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥
smiley
:-)
emoji de coração
 <3

Kimondandó kifejezések (Japán)

Írásjelek kimenete

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク
疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク
!
感 嘆 符
!
ハイフン
-
マイナス記号
-
二重かぎかっこ開く
左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ
二重かぎかっこ閉じる
左かっこ
右かっこ
かっことじ
かっこ開く
かっこ閉じる
かっこ
アット記号
@
アットマーク
@
プラス記号
+
番号記号
#
セミコロン
アスタリスク
*
三点リーダー
...
等号
=
パーセント記号
%
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ
かぎかっこ開く
左大かっこ
[
大かっこ開く
[
左角かっこ
[
角かっこ開く
[
右かぎかっこ
かぎかっこ閉じる
右大かっこ
]
大かっこ閉じる
]
右角かっこ
]
角かっこ閉じる
]
アンパサンド
&
アンド記号
&
プラスマイナス
±
小なり記号
<
ドル記号
$
ポンド記号
£
大なり記号
>
度記号
°
ユーロ記号
円記号
¥

Írásjelek hozzáadása

Kifejezés

Kimenet

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
minustegn
-
venstre anførselstegn
begynnende anførselstegn
venstreparentes
(
krøllalfategn
@
alfakrøll omtale
@
plusstegn
+
nummertegn
#
emneknagg
#
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
høyre anførselstegn
avsluttende anførselstegn
høyreparentes
)
likhetstegn
=
prosenttegn
%
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn
'
venstre enkelt anførselstegn
'
venstre hakeparentes
[
og-tegn
&
multiplikasjonstegn
×
pluss- eller minustegn
±
mindre enn-tegn
<
dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
apostrof
høyre enkelt anførselstegn
'
avsluttende enkelt anførselstegn
'
høyre hakeparentes
]
skråstrek
/
divisjonstegn
÷
større enn-tegn
>
gradetegn
°
eurotegn
yen-tegn
¥
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Írásjelek hozzáadása

Kifejezés

Kimenet

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
plustecken
+
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
minustecken
-
vänsterparentes
(
inledande parentes
(
at-omnämnande
@
nummertecken
#
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
högerparentes
)
avslutande parentes
)
asterisk
*
procenttecken
%
enkelt citattecken
inledande enkelt citattecken
vänster hakparentes
[
inledande hakparentes
[
et-tecken
&
och-tecken
&
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
mindre än-tecken
<
dollartecken
$
pundtecken
£
blinkande smiley
;-)
apostrof
'
grav accent
`
avslutande enkelt citattecken
’ 
höger hakparentes
]
avslutande hakparentes
]
framåtlutat snedstreck
/
snedstreck
/
slash
/
understreck
_
divisionstecken
÷
större än-tecken
>
gradtecken
°
eurotecken
yentecken
¥

Írásjelek hozzáadása

Kifejezés

Kimenet

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
plustegn
+
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes
(
åben parentes
(
snabel-a
@
pund-tegn
#
nummertegn
#
hash-tegn
#
startende anførselstegn
begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn
lukkende anførselstegn
højre parentes
)
lukket parentes
)
stjerne
*
ellipse
...
lighedstegn
=
procenttegn
%
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn
'
åbnende enkelt anførselstegn
'
venstre kantet parentes
[
åben kantet parentes
[
kantet venstreparentes
[
åben venstreparentes
[
og-tegn
&
plus- eller minustegn
±
mindre end
<
dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)
apostrof
afsluttende enkelt anførselstegn
'
lukkende enkelt anførselstegn
'
højre kantet parentes
]
lukket kantet parentes
]
kantet højreparentes
]
kantet lukket parentes
]
skråstreg
/
divisionstegn
÷
større end
>
grad-tegn
°
euro-tegn
yen-tegn
¥
smilende ansigt
:-)
hjerte
<3

Írásjelek hozzáadása

Kifejezés

Kimenet

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
plusteken
+
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
minteken
-
aanhalingsteken openen
beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten
eindaanhalingsteken
nummerteken
#
hashtag
#
en-streepje
linkerhaakje
(
haakje sluiten
)
beletselteken
...
gelijkteken
=
procentteken
%
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken
'
enkel aanhalingsteken openen
'
vierkante linkerhaak
[
vierkante haak openen
[
ampersand
&
en-teken
&
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
kleiner dan-teken
<
dollarteken
$
britse pond-teken
£
apostrof
enkel aanhalingsteken sluiten
'
enkel eindaanhalingsteken
'
vierkante rechterhaak
]
vierkante haak sluiten
]
slash
/
onderstrepingsteken
_
laag streepje
_
deelteken
÷
groter dan-teken
>
gradenteken
°
euroteken
yenteken
¥
hart-emoji
<3

Írásjelek hozzáadása

Kifejezés

Kimenet

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
plusmerkki
+
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
miinusmerkki
-
vasen sulkumerkki
(
oikea kaarisulje
)
ät-merkki
@
ät-maininta
@
ristikkomerkki
#
puolipiste
;
viiva
tähtimerkki
*
ellipsi
...
yhtäläisyysmerkki
=
prosenttimerkki
%
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
'
vasen hakasulje
[
et-merkki
&
ja-merkki
&
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
<
dollarin merkki
$
punnan merkki
£
surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
heittomerkki
gravis
`
oikea puolilainausmerkki
'
oikea hakasulje
]
vinoviiva
/
alaviiva
_
jakomerkki
÷
suurempi kuin -merkki
>
astemerkki
°
euron merkki
jenin merkki
¥
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

Az esetlegesen félreértett szavak alatt jelölések jelenhetnek meg alternatívákkal együtt.

Ha a megjelölt szó helyes, választhatja a Mellőzés lehetőséget.

Diktálási javaslat megjelölt szó.

Vigye az egérmutatót a mikrofon ikonjára, vagy hosszan nyomja meg, és kattintson a fogaskerék ikonra az alábbi beállítások megjelenítéséhez:

 • Beszélt nyelv: A legördülő listában megtekintheti és módosíthatja a nyelveket.

 • Automatikus írásjelezés: Ha a kiválasztott nyelvhez lehetséges, váltsa a pipát be vagy ki állásba.

A diktálás eszköztár képe, a beállítások kiemelve.

A Diktálás alapértelmezés szerint az Office-dokumentumok nyelvére van beállítva.

Jelenleg is dolgozunk azon, hogy továbbfejlesszük ezeket a nyelveket, és további területi beállításokat és nyelveket vegyünk fel.

Támogatott nyelvek

kínai (Kína)

angol (Kanada)

English (United Kingdom)

English (United States)

francia (Franciaország)

német (Németország)

olasz (Olaszország)

spanyol (Spanyolország)

spanyol (Mexikó)

Előzetes verzió nyelvei *

dán

holland (Hollandia)

angol (Ausztrália)

angol (India)

finn

francia (Kanada)

japán

norvég (Bokmål)

portugál (Brazília)

svéd (Svédország)

* Előfordulhat, hogy az előzetes verzió nyelveinek kisebb a pontossága, vagy korlátozott a központozás támogatása.

Ez a szolgáltatás nem tárolja a hangadatokat vagy az átírt szöveget.

A beszédmintáját elküldi a Microsoftnak, és kizárólag a szöveges eredmény biztosításához használja fel.

A tartalom elemzésére szolgáló felületekről a Kapcsolt szolgáltatások az Office-ban című cikkben olvashat bővebben.

Nem található a Diktálás gomb

Ha a diktálás elkezdésére szolgáló gomb nem látható:

 • Ellenőrizze, hogy be van-e jelentkezve az Office-ba a böngészőjében egy Microsoft-fiókkal.

 • Windows rendszeren: ellenőrizze, hogy Windows 10 vagy újabb rendszert használ-e.

A Diktálás gomb szürkén jelenik meg

Ha a Diktálás gomb szürkén jelenik meg:

 • Győződjön meg arról, hogy a dokumentum állapota nem írásvédett.

A mikrofonnak nincs hozzáférése

Ha a "Kérjük, ellenőrizze a hangbeállításokat" vagy "Nincs hozzáférésünk a mikrofonhoz" jelölőnégyzetet:

 • Győződjön meg arról, hogy nem használja másik alkalmazás vagy weblap a mikrofont, és próbálkozzon újból.

 • Ellenőrizze a böngésző beállításait, keressen rá a "mikrofon" elemre, és ellenőrizze, hogy megtagadta-e az engedélyeket a Wordben, az Office-ban vagy az OneDrive-ban, ha megtekinti azt a letiltott listában. Távolítsa el azt a blokk listából, frissítse, kattintson ismét a diktálás gombra, és engedélyezze az engedélyeket. 

  Képernyőkép a mikrofon engedélyeinek engedélyezéséről.

A mikrofon nem működik

Ha mikrofonhibával kapcsolatos vagy a „Nem találjuk a mikrofont” üzenet jelenik meg:

Nem hallja Önt a Diktálás funkció

Ha a „Nem hallja Önt a Diktálás funkció” üzenet jelenik meg, vagy diktáláskor semmi sem jelenik meg a képernyőn:

 • Ellenőrizze, hogy a mikrofon nincs-e elnémítva.

 • Módosítsa a mikrofon bemeneti szintjét.

 • Menjen csendesebb helyre.

 • Ha beépített mikrofont használ, próbálkozzon újból egy headsettel vagy külső mikrofonnal.

Pontossággal kapcsolatos problémák vagy kihagyott szavak

Ha sok a hibás vagy a kihagyott szó:

 • Ellenőrizze, hogy az új Edge, Firefox vagy Chrome böngészőt használja-e.

 • Ellenőrizze, hogy az internetkapcsolat gyors és megbízható-e.

 • Kerülje el vagy szüntesse meg a háttérzajokat, amelyek zavarhatják a hangját.

 • Beszéljen határozottabban.

 • Ellenőrizze, hogy nem szükséges-e a használt mikrofon frissítésére.

A Diktálás használata

Ez a funkció csak előfizetőknek érhető el. Nem található a Diktálás gomb? A diktálás funkció csak a Microsoft 365-előfizetők számára érhető el.

 1. Nyissa meg a Kezdőlap > Diktálás lapot, amikor egy mikrofonnal kompatibilis eszközön be van jelentkezve az Microsoft 365-be. 

  A Diktálás elem megjelenítése a Wordben

 2. Várja meg, hogy bekapcsoljon a Diktálás gomb, és elinduljon a figyelés.

  A Diktálás ikon megjelenítése kijelölés után

 3. Kezdjen beszélni, és nézze meg, hogy megjelenik-e a szöveg a képernyőn.

 4. Bármikor beszúrhat írásjeleket, ha félreérthetetlenül kimondja őket.

 5. A billentyűzettel kapcsolatos hibák elhárítása a mikrofon ikon kikapcsolása nélkül.

Tipp: A kurzort új megjegyzésre is áthelyezheti, és mások számára is diktálhatja a visszajelzést.

Mit mondhatok?

Kifejezés

Kimenet

Írásjelek

Period
Full Stop
.
Comma
,
Question mark
?
Exclamation mark
Exclamation point
!
New line
New paragraph
New line (Enter)
Colon
:
Semicolon
;
Open quotes
"
Close quotes
"
Hyphen
-
Underscore
_
Apostrophe S
's
Begin single quote
Open single quote
'
End single quote
Close single quote
'
Back quote
Back tick
`
Left parentheses
Open parentheses
"
Right parentheses
Close parentheses
"
Left bracket
Left square bracket
Open bracket
Open square bracket
[
Right bracket
Right square bracket
Close bracket
Close square bracket
]
Left brace
Left curly brace
Open brace
Open curly brace
{
Right brace
Right curly brace
Close brace
Close curly brace
}
Less than sign
Left angle bracket
Open angle bracket
<
Greater than sign
Right angle bracket
Close angle bracket
>
Asterisk
*

Szimbólumok

Backslash
\
Forward slash
/
Vertical bar sign
Vertical bar character
Pipe character
|
Paragraph sign
Paragraph mark
Section sign
§
Ampersand
And sign
&
At sign
At mention
@
Copyright sign
Copyright mark
©
Registered sign
®
Ellipsis
Dot, dot, dot
...
Degree sign
°

Matematika

Plus sign
+
Minus Sign
-
Multiplication sign
x
Plus or minus sign
±
Division sign
÷
Equal sign
=
Percent sign
%
Pound sign
Number sign
#

Pénznem

Dollar sign
$
Pound sterling sign
£
Euro sign
Yen sign
¥

Emoji/arcok

Smiley face
:-)
Frowny face
:-(
Winky face
;-)
Heart emoji
<3

Kimondandó kifejezések (Kína)

Írásjelek kimenete

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
减号
-
左引号
左括号
艾特符号
@
at符号
@
加号
+
井号
#
分号
短划线
-
右引号
右括号
星号
*
省略号
...
等号
=
百分号
%
左单引号
右单引号
左中括号
[
左方括号
[
右中括号
]
右方括号
]
顿号
与号
&
乘号
×
加减号
±
小于号
<
小于符号
<
大于号
>
大于符号
>
美元符号
$
英镑符号
£
撇号
'
正斜杠
/
斜杠
/
下划线
_
除号
÷
度标记
°
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Kifejezés

Kimenet

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
«
comillas derechas
»
signo menos
-
paréntesis de apertura
abrir paréntesis
(
paréntesis de cierre
cerrar paréntesis
)
arroba
@
signo más
+
hashtag
#
guion corto
-
asterisco
*
puntos suspensivos
...
signo igual
=
signo de porcentaje
%
signo más o menos
±
comilla simple de apertura
'
abrir comilla simple
'
corchete de apertura
[
abrir corchete
[
y comercial
&
signo de multiplicación
×
signo menor que
<
símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)
apóstrofo
comilla inversa
`
cerrar comilla simple
'
comilla simple de cierre
'
corchete de cierre
]
cerrar corchete
]
barra diagonal
/
guion bajo
_
signo de división
÷
signo mayor que
>
símbolo de grado
°
símbolo del euro
símbolo del yen
¥
cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3

Kifejezés

Kimenet

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche
guillemet ouvrant
«
guillemet droit
guillemet fermant
»
parenthèse gauche
(
parenthèse ouvrante
(
arobase
@
signe plus
+
signe dièse
#
tiret demi-cadratin
-
tiret
-
parenthèse fermante
)
astérisque
*
points de suspension
...
signe égal
=
signe pourcentage
%
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
[
signe multiplication
×
signe inférieur à
<
signe dollar
$
signe livre sterling
£
apostrophe
guillemet simple fermant
'
crochet droit fermant
]
barre oblique
/
trait de soulignement
_
signe division
÷
signe supérieur à
>
symbole degré
°
signe euro
signe yen
¥
émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Kifejezés

Kimenet

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen
beginn zitat
«
schließendes anführungszeichen
ende zitat
»

Kifejezés

Kimenet

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
«
virgolette chiuse
»
parentesi aperta
(
a commerciale
@
cancelletto
#
hashtag
#
trattino
-
parentesi chiusa
)
asterisco
*
puntini di sospensione
...
segno di uguale
=
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
[
e commerciale
&
segno di moltiplicazione
×
segno di minore
<
simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
aperta virgoletta singola
'
chiudi virgoletta singola
'
parentesi quadra chiusa
]
underscore 
_
segno di divisione
÷
segno di maggiore
>
simbolo di grado
°
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Kifejezés

Kimenet

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
hífen
-
sinal de subtração
-
parêntese esquerdo
(
parêntese de abertura
(
arroba
@
sinal de adição
+
tecla jogo da velha
#
parêntese direito
)
asterisco
*
reticências
...
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
aspas simples inicial
'
aspas simples de abertura
'
aspas simples iniciais
'
aspas simples de fechamento
'
aspas simples de final
'
colchete esquerdo
[
colchete abertura
[
colchete de abertura
[
abre colchete
[
e comercial
&
sinal e
&
sinal de multiplicação
×
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
<
cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
apóstrofo
aspa invertida
`
colchete direito
]
colchete de fechamento
]
fecha colchete
]
sublinhado
_
sinal de divisão
÷
sinal de maior que
>
sinal de grau
°
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥
smiley
:-)
emoji de coração
<3

Kimondandó kifejezések (Japán)

Írásjelek kimenete

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク
疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク
!
感 嘆 符
!
ハイフン
-
マイナス記号
-
二重かぎかっこ開く
左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ
二重かぎかっこ閉じる
左かっこ
右かっこ
かっことじ
かっこ開く
かっこ閉じる
かっこ
アット記号
@
アットマーク
@
プラス記号
+
番号記号
#
セミコロン
アスタリスク
*
三点リーダー
...
等号
=
パーセント記号
%
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ
かぎかっこ開く
左大かっこ
[
大かっこ開く
[
左角かっこ
[
角かっこ開く
[
右かぎかっこ
かぎかっこ閉じる
右大かっこ
]
大かっこ閉じる
]
右角かっこ
]
角かっこ閉じる
]
アンパサンド
&
アンド記号
&
プラスマイナス
±
小なり記号
<
ドル記号
$
ポンド記号
£
大なり記号
>
度記号
°
ユーロ記号
円記号
¥

Kifejezés

Kimenet

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
minustegn
-
venstre anførselstegn
begynnende anførselstegn
venstreparentes
(
krøllalfategn
@
alfakrøll omtale
@
plusstegn
+
nummertegn
#
emneknagg
#
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
høyre anførselstegn
avsluttende anførselstegn
høyreparentes
)
likhetstegn
=
prosenttegn
%
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn
'
venstre enkelt anførselstegn
'
venstre hakeparentes
[
og-tegn
&
multiplikasjonstegn
×
pluss- eller minustegn
±
mindre enn-tegn
<
dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
apostrof
høyre enkelt anførselstegn
'
avsluttende enkelt anførselstegn
'
høyre hakeparentes
]
skråstrek
/
divisjonstegn
÷
større enn-tegn
>
gradetegn
°
eurotegn
yen-tegn
¥
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Kifejezés

Kimenet

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
plustecken
+
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
minustecken
-
vänsterparentes
(
inledande parentes
(
at-omnämnande
@
nummertecken
#
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
högerparentes
)
avslutande parentes
)
asterisk
*
procenttecken
%
enkelt citattecken
inledande enkelt citattecken
vänster hakparentes
[
inledande hakparentes
[
et-tecken
&
och-tecken
&
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
mindre än-tecken
<
dollartecken
$
pundtecken
£
blinkande smiley
;-)
apostrof
'
grav accent
`
avslutande enkelt citattecken
’ 
höger hakparentes
]
avslutande hakparentes
]
framåtlutat snedstreck
/
snedstreck
/
slash
/
understreck
_
divisionstecken
÷
större än-tecken
>
gradtecken
°
eurotecken
yentecken
¥

Kifejezés

Kimenet

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
plustegn
+
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes
(
åben parentes
(
snabel-a
@
pund-tegn
#
nummertegn
#
hash-tegn
#
startende anførselstegn
begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn
lukkende anførselstegn
højre parentes
)
lukket parentes
)
stjerne
*
ellipse
...
lighedstegn
=
procenttegn
%
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn
'
åbnende enkelt anførselstegn
'
venstre kantet parentes
[
åben kantet parentes
[
kantet venstreparentes
[
åben venstreparentes
[
og-tegn
&
plus- eller minustegn
±
mindre end
<
dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)
apostrof
afsluttende enkelt anførselstegn
'
lukkende enkelt anførselstegn
'
højre kantet parentes
]
lukket kantet parentes
]
kantet højreparentes
]
kantet lukket parentes
]
skråstreg
/
divisionstegn
÷
større end
>
grad-tegn
°
euro-tegn
yen-tegn
¥
smilende ansigt
:-)
hjerte
<3

Kifejezés

Kimenet

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
plusteken
+
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
minteken
-
aanhalingsteken openen
beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten
eindaanhalingsteken
nummerteken
#
hashtag
#
en-streepje
linkerhaakje
(
haakje sluiten
)
beletselteken
...
gelijkteken
=
procentteken
%
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken
'
enkel aanhalingsteken openen
'
vierkante linkerhaak
[
vierkante haak openen
[
ampersand
&
en-teken
&
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
kleiner dan-teken
<
dollarteken
$
britse pond-teken
£
apostrof
enkel aanhalingsteken sluiten
'
enkel eindaanhalingsteken
'
vierkante rechterhaak
]
vierkante haak sluiten
]
slash
/
onderstrepingsteken
_
laag streepje
_
deelteken
÷
groter dan-teken
>
gradenteken
°
euroteken
yenteken
¥
hart-emoji
<3

Kifejezés

Kimenet

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
plusmerkki
+
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
miinusmerkki
-
vasen sulkumerkki
(
oikea kaarisulje
)
ät-merkki
@
ät-maininta
@
ristikkomerkki
#
puolipiste
;
viiva
tähtimerkki
*
ellipsi
...
yhtäläisyysmerkki
=
prosenttimerkki
%
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
'
vasen hakasulje
[
et-merkki
&
ja-merkki
&
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
<
dollarin merkki
$
punnan merkki
£
surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
heittomerkki
gravis
`
oikea puolilainausmerkki
'
oikea hakasulje
]
vinoviiva
/
alaviiva
_
jakomerkki
÷
suurempi kuin -merkki
>
astemerkki
°
euron merkki
jenin merkki
¥
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

A Diktálás alapértelmezés szerint az Office-dokumentumok nyelvére van beállítva.

Jelenleg is dolgozunk azon, hogy továbbfejlesszük ezeket a nyelveket, és további területi beállításokat és nyelveket vegyünk fel.

Támogatott nyelvek

kínai (Kína)

angol (Kanada)

English (United Kingdom)

English (United States)

francia (Franciaország)

német (Németország)

olasz (Olaszország)

spanyol (Spanyolország)

spanyol (Mexikó)

Előzetes verzió nyelvei *

dán

holland (Hollandia)

angol (Ausztrália)

angol (India)

finn

francia (Kanada)

japán

norvég (Bokmål)

portugál (Brazília)

svéd (Svédország)

* Előfordulhat, hogy az előzetes verzió nyelveinek kisebb a pontossága, vagy korlátozott a központozás támogatása.

Ez a szolgáltatás nem tárolja a hangadatokat vagy az átírt szöveget.

A beszédmintáját elküldi a Microsoftnak, és kizárólag a szöveges eredmény biztosításához használja fel.

A tartalom elemzésére szolgáló felületekről a Kapcsolt szolgáltatások az Office-ban című cikkben olvashat bővebben.

Nem található a Diktálás gomb

Ha a diktálás elkezdésére szolgáló gomb nem látható:

 • Ellenőrizze, hogy aktív Microsoft 365-előfizetéssel jelentkezett-e be.

 • A diktálás az Office 2016-ban vagy a 2019-ban nem érhető el Microsoft 365 nélkül.

 • Ellenőrizze, hogy Windows 10 vagy újabb rendszert használ-e.

A Diktálás gomb szürkén jelenik meg

Ha a Diktálás gomb szürkén jelenik meg:

 • Győződjön meg arról, hogy a dokumentum állapota nem írásvédett.

A mikrofonnak nincs hozzáférése

Ha a „Nincs engedélye az appnak a mikrofon használatára” üzenet jelenik meg:

 • Győződjön meg arról, hogy nem használja másik alkalmazás vagy weblap a mikrofont, és próbálkozzon újból.

 • Frissítsen, kattintson a Diktálás gombra, és engedélyezze a böngészőnek a mikrofon elérését.

A mikrofon nem működik

Ha mikrofonhibával kapcsolatos vagy a „Nem találjuk a mikrofont” üzenet jelenik meg:

Nem hallja Önt a Diktálás funkció

Ha a „Nem hallja Önt a Diktálás funkció” üzenet jelenik meg, vagy diktáláskor semmi sem jelenik meg a képernyőn:

 • Ellenőrizze, hogy a mikrofon nincs-e elnémítva.

 • Módosítsa a mikrofon bemeneti szintjét.

 • Menjen csendesebb helyre.

 • Ha beépített mikrofont használ, próbálkozzon újból egy headsettel vagy külső mikrofonnal.

Pontossággal kapcsolatos problémák vagy kihagyott szavak

Ha sok a hibás vagy a kihagyott szó:

 • Ellenőrizze, hogy az internetkapcsolat gyors és megbízható-e.

 • Kerülje el vagy szüntesse meg a háttérzajokat, amelyek zavarhatják a hangját.

 • Beszéljen határozottabban.

 • Ellenőrizze, hogy nem szükséges-e a használt mikrofon frissítésére.

A Diktálás használata

Ez a funkció csak előfizetőknek érhető el. Nem található a Diktálás gomb? A diktálás funkció csak a Microsoft 365-előfizetők számára érhető el.

 1. Nyissa meg a Kezdőlap > Diktálás lapot, amikor egy mikrofonnal kompatibilis eszközön be van jelentkezve az Microsoft 365-be. 

  A Diktálás elem megjelenítése a Wordben

 2. Várja meg, hogy bekapcsoljon a Diktálás gomb, és elinduljon a figyelés.

  A Diktálás ikon megjelenítése kijelölés után

 3. Kezdjen beszélni, és nézze meg, hogy megjelenik-e a szöveg a képernyőn.

 4. Bármikor beszúrhat írásjeleket, ha félreérthetetlenül kimondja őket.

 5. A billentyűzettel kapcsolatos hibák elhárítása a mikrofon ikon kikapcsolása nélkül.

Tipp: A kurzort új megjegyzésre is áthelyezheti, és mások számára is diktálhatja a visszajelzést.

Mit mondhatok?

Kifejezés

Kimenet

Írásjelek

Period
Full Stop
.
Comma
,
Question mark
?
Exclamation mark
Exclamation point
!
New line
New paragraph
New line (Enter)
Colon
:
Semicolon
;
Open quotes
"
Close quotes
"
Hyphen
-
Underscore
_
Apostrophe S
's
Begin single quote
Open single quote
'
End single quote
Close single quote
'
Back quote
Back tick
`
Left parentheses
Open parentheses
"
Right parentheses
Close parentheses
"
Left bracket
Left square bracket
Open bracket
Open square bracket
[
Right bracket
Right square bracket
Close bracket
Close square bracket
]
Left brace
Left curly brace
Open brace
Open curly brace
{
Right brace
Right curly brace
Close brace
Close curly brace
}
Less than sign
Left angle bracket
Open angle bracket
<
Greater than sign
Right angle bracket
Close angle bracket
>
Asterisk
*

Szimbólumok

Backslash
\
Forward slash
/
Vertical bar sign
Vertical bar character
Pipe character
|
Paragraph sign
Paragraph mark
Section sign
§
Ampersand
And sign
&
At sign
At mention
@
Copyright sign
Copyright mark
©
Registered sign
®
Ellipsis
Dot, dot, dot
...
Degree sign
°

Matematika

Plus sign
+
Minus Sign
-
Multiplication sign
x
Plus or minus sign
±
Division sign
÷
Equal sign
=
Percent sign
%
Pound sign
Number sign
#

Pénznem

Dollar sign
$
Pound sterling sign
£
Euro sign
Yen sign
¥

Emoji/arcok

Smiley face
:-)
Frowny face
:-(
Winky face
;-)
Heart emoji
<3

Kimondandó kifejezések (Kína)

Írásjelek kimenete

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
减号
-
左引号
左括号
艾特符号
@
at符号
@
加号
+
井号
#
分号
短划线
-
右引号
右括号
星号
*
省略号
...
等号
=
百分号
%
左单引号
右单引号
左中括号
[
左方括号
[
右中括号
]
右方括号
]
顿号
与号
&
乘号
×
加减号
±
小于号
<
小于符号
<
大于号
>
大于符号
>
美元符号
$
英镑符号
£
撇号
'
正斜杠
/
斜杠
/
下划线
_
除号
÷
度标记
°
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Kifejezés

Kimenet

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
«
comillas derechas
»
signo menos
-
paréntesis de apertura
abrir paréntesis
(
paréntesis de cierre
cerrar paréntesis
)
arroba
@
signo más
+
hashtag
#
guion corto
-
asterisco
*
puntos suspensivos
...
signo igual
=
signo de porcentaje
%
signo más o menos
±
comilla simple de apertura
'
abrir comilla simple
'
corchete de apertura
[
abrir corchete
[
y comercial
&
signo de multiplicación
×
signo menor que
<
símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)
apóstrofo
comilla inversa
`
cerrar comilla simple
'
comilla simple de cierre
'
corchete de cierre
]
cerrar corchete
]
barra diagonal
/
guion bajo
_
signo de división
÷
signo mayor que
>
símbolo de grado
°
símbolo del euro
símbolo del yen
¥
cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3

Kifejezés

Kimenet

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche
guillemet ouvrant
«
guillemet droit
guillemet fermant
»
parenthèse gauche
(
parenthèse ouvrante
(
arobase
@
signe plus
+
signe dièse
#
tiret demi-cadratin
-
tiret
-
parenthèse fermante
)
astérisque
*
points de suspension
...
signe égal
=
signe pourcentage
%
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
[
signe multiplication
×
signe inférieur à
<
signe dollar
$
signe livre sterling
£
apostrophe
guillemet simple fermant
'
crochet droit fermant
]
barre oblique
/
trait de soulignement
_
signe division
÷
signe supérieur à
>
symbole degré
°
signe euro
signe yen
¥
émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Kifejezés

Kimenet

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen
beginn zitat
«
schließendes anführungszeichen
ende zitat
»

Kifejezés

Kimenet

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
«
virgolette chiuse
»
parentesi aperta
(
a commerciale
@
cancelletto
#
hashtag
#
trattino
-
parentesi chiusa
)
asterisco
*
puntini di sospensione
...
segno di uguale
=
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
[
e commerciale
&
segno di moltiplicazione
×
segno di minore
<
simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
aperta virgoletta singola
'
chiudi virgoletta singola
'
parentesi quadra chiusa
]
underscore 
_
segno di divisione
÷
segno di maggiore
>
simbolo di grado
°
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Kifejezés

Kimenet

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
hífen
-
sinal de subtração
-
parêntese esquerdo
(
parêntese de abertura
(
arroba
@
sinal de adição
+
tecla jogo da velha
#
parêntese direito
)
asterisco
*
reticências
...
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
aspas simples inicial
'
aspas simples de abertura
'
aspas simples iniciais
'
aspas simples de fechamento
'
aspas simples de final
'
colchete esquerdo
[
colchete abertura
[
colchete de abertura
[
abre colchete
[
e comercial
&
sinal e
&
sinal de multiplicação
×
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
<
cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
apóstrofo
aspa invertida
`
colchete direito
]
colchete de fechamento
]
fecha colchete
]
sublinhado
_
sinal de divisão
÷
sinal de maior que
>
sinal de grau
°
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥
smiley
:-)
emoji de coração
<3

Kimondandó kifejezések (Japán)

Írásjelek kimenete

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク
疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク
!
感 嘆 符
!
ハイフン
-
マイナス記号
-
二重かぎかっこ開く
左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ
二重かぎかっこ閉じる
左かっこ
右かっこ
かっことじ
かっこ開く
かっこ閉じる
かっこ
アット記号
@
アットマーク
@
プラス記号
+
番号記号
#
セミコロン
アスタリスク
*
三点リーダー
...
等号
=
パーセント記号
%
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ
かぎかっこ開く
左大かっこ
[
大かっこ開く
[
左角かっこ
[
角かっこ開く
[
右かぎかっこ
かぎかっこ閉じる
右大かっこ
]
大かっこ閉じる
]
右角かっこ
]
角かっこ閉じる
]
アンパサンド
&
アンド記号
&
プラスマイナス
±
小なり記号
<
ドル記号
$
ポンド記号
£
大なり記号
>
度記号
°
ユーロ記号
円記号
¥

Kifejezés

Kimenet

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
minustegn
-
venstre anførselstegn
begynnende anførselstegn
venstreparentes
(
krøllalfategn
@
alfakrøll omtale
@
plusstegn
+
nummertegn
#
emneknagg
#
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
høyre anførselstegn
avsluttende anførselstegn
høyreparentes
)
likhetstegn
=
prosenttegn
%
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn
'
venstre enkelt anførselstegn
'
venstre hakeparentes
[
og-tegn
&
multiplikasjonstegn
×
pluss- eller minustegn
±
mindre enn-tegn
<
dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
apostrof
høyre enkelt anførselstegn
'
avsluttende enkelt anførselstegn
'
høyre hakeparentes
]
skråstrek
/
divisjonstegn
÷
større enn-tegn
>
gradetegn
°
eurotegn
yen-tegn
¥
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Kifejezés

Kimenet

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
plustecken
+
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
minustecken
-
vänsterparentes
(
inledande parentes
(
at-omnämnande
@
nummertecken
#
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
högerparentes
)
avslutande parentes
)
asterisk
*
procenttecken
%
enkelt citattecken
inledande enkelt citattecken
vänster hakparentes
[
inledande hakparentes
[
et-tecken
&
och-tecken
&
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
mindre än-tecken
<
dollartecken
$
pundtecken
£
blinkande smiley
;-)
apostrof
'
grav accent
`
avslutande enkelt citattecken
’ 
höger hakparentes
]
avslutande hakparentes
]
framåtlutat snedstreck
/
snedstreck
/
slash
/
understreck
_
divisionstecken
÷
större än-tecken
>
gradtecken
°
eurotecken
yentecken
¥

Kifejezés

Kimenet

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
plustegn
+
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes
(
åben parentes
(
snabel-a
@
pund-tegn
#
nummertegn
#
hash-tegn
#
startende anførselstegn
begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn
lukkende anførselstegn
højre parentes
)
lukket parentes
)
stjerne
*
ellipse
...
lighedstegn
=
procenttegn
%
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn
'
åbnende enkelt anførselstegn
'
venstre kantet parentes
[
åben kantet parentes
[
kantet venstreparentes
[
åben venstreparentes
[
og-tegn
&
plus- eller minustegn
±
mindre end
<
dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)
apostrof
afsluttende enkelt anførselstegn
'
lukkende enkelt anførselstegn
'
højre kantet parentes
]
lukket kantet parentes
]
kantet højreparentes
]
kantet lukket parentes
]
skråstreg
/
divisionstegn
÷
større end
>
grad-tegn
°
euro-tegn
yen-tegn
¥
smilende ansigt
:-)
hjerte
<3

Kifejezés

Kimenet

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
plusteken
+
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
minteken
-
aanhalingsteken openen
beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten
eindaanhalingsteken
nummerteken
#
hashtag
#
en-streepje
linkerhaakje
(
haakje sluiten
)
beletselteken
...
gelijkteken
=
procentteken
%
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken
'
enkel aanhalingsteken openen
'
vierkante linkerhaak
[
vierkante haak openen
[
ampersand
&
en-teken
&
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
kleiner dan-teken
<
dollarteken
$
britse pond-teken
£
apostrof
enkel aanhalingsteken sluiten
'
enkel eindaanhalingsteken
'
vierkante rechterhaak
]
vierkante haak sluiten
]
slash
/
onderstrepingsteken
_
laag streepje
_
deelteken
÷
groter dan-teken
>
gradenteken
°
euroteken
yenteken
¥
hart-emoji
<3

Kifejezés

Kimenet

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
plusmerkki
+
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
miinusmerkki
-
vasen sulkumerkki
(
oikea kaarisulje
)
ät-merkki
@
ät-maininta
@
ristikkomerkki
#
puolipiste
;
viiva
tähtimerkki
*
ellipsi
...
yhtäläisyysmerkki
=
prosenttimerkki
%
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
'
vasen hakasulje
[
et-merkki
&
ja-merkki
&
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
<
dollarin merkki
$
punnan merkki
£
surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
heittomerkki
gravis
`
oikea puolilainausmerkki
'
oikea hakasulje
]
vinoviiva
/
alaviiva
_
jakomerkki
÷
suurempi kuin -merkki
>
astemerkki
°
euron merkki
jenin merkki
¥
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

A Diktálás alapértelmezés szerint az Office-dokumentumok nyelvére van beállítva.

Teljes mértékben támogatott nyelvek

kínai (Kína)

angol (Kanada)

English (United Kingdom)

English (United States)

francia (Franciaország)

német (Németország)

olasz (Olaszország)

spanyol (Spanyolország)

spanyol (Mexikó)

Előzetes verzió nyelvei *

angol (Ausztrália)

angol (India)

francia (Kanada)

japán

norvég (Bokmål)

portugál (Brazília)

* Előfordulhat, hogy az előzetes verzió nyelveinek kisebb a pontossága, vagy korlátozott a központozás támogatása.

Jelenleg is dolgozunk azon, hogy továbbfejlesszük ezeket a nyelveket, és további területi beállításokat és nyelveket vegyünk fel.

Ez a szolgáltatás nem tárolja a hangadatokat vagy az átírt szöveget.

A beszédmintáját elküldi a Microsoftnak, és kizárólag a szöveges eredmény biztosításához használja fel.

A tartalom elemzésére szolgáló felületekről a Kapcsolt szolgáltatások az Office-ban című cikkben olvashat bővebben.

Nem található a Diktálás gomb

Ha a diktálás elkezdésére szolgáló gomb nem látható:

 • Ellenőrizze, hogy aktív Microsoft 365-előfizetéssel jelentkezett-e be.

 • A diktálás nem érhető el Microsoft 365 nélkül az Office 2016-ban vagy a Mac 2019-ban.

A Diktálás gomb szürkén jelenik meg

Ha a Diktálás gomb szürkén jelenik meg:

 • Győződjön meg arról, hogy a dokumentum állapota nem írásvédett.

A mikrofonnak nincs hozzáférése

Ha a „Nincs engedélye az appnak a mikrofon használatára” üzenet jelenik meg:

 • Győződjön meg arról, hogy nem használja másik alkalmazás vagy weblap a mikrofont, és próbálkozzon újból.

A mikrofon nem működik

Ha mikrofonhibával kapcsolatos vagy a „Nem találjuk a mikrofont” üzenet jelenik meg:

 • Ellenőrizze, hogy be van-e dugva a mikrofon.

 • Tesztelje, és győződjön meg arról, hogy a mikrofon működik.

 • Ellenőrizze a mikrofont a Rendszerbeállítások > Hang > Bemenet részen.

Nem hallja Önt a Diktálás funkció

Ha a „Nem hallja Önt a Diktálás funkció” üzenet jelenik meg, vagy diktáláskor semmi sem jelenik meg a képernyőn:

 • Ellenőrizze, hogy a mikrofon nincs-e elnémítva.

 • Módosítsa a mikrofon bemeneti szintjét.

 • Menjen csendesebb helyre.

 • Ha beépített mikrofont használ, próbálkozzon újból egy headsettel vagy külső mikrofonnal.

Pontossággal kapcsolatos problémák vagy kihagyott szavak

Ha sok a hibás vagy a kihagyott szó:

 • Ellenőrizze, hogy az internetkapcsolat gyors és megbízható-e.

 • Kerülje el vagy szüntesse meg a háttérzajokat, amelyek zavarhatják a hangját.

 • Beszéljen határozottabban.

 • Ellenőrizze, hogy nem szükséges-e a használt mikrofon frissítésére.

A Diktálás használata

 1. A diktálási felületre váltáshoz koppintson a kis mikrofon ikonra.

 2. Koppintson a nagy mikrofon ikonra, és kezdjen el beszélni.
  Képernyőkép a Diktálás aktiválásáról iPhone-on

 3. Bármikor beszúrhat írásjeleket, ha félreérthetetlenül kimondja őket, vagy a központozás eszköztárat használja.

 4. Bármikor újból a mikrofonra koppintva szüneteltetheti a diktálást, vagy a billentyűzet gombra koppintva visszaválthat a billentyűzetre.

 5. A hibákat kijavíthatja, ha érintéssel törli a tartalmat, és újból elmondja, illetve ha billentyűzetre vált.

Mit mondhatok?

A diktálás erősebb az írásjelekkel és a hangparancsokkal (előzetes verzió). Próbálkozzon a következő kifejezésekkel: "New line", "Delete", "félkövér," "," utolsó mondat "," kezdési lista ".

Írásjelek hozzáadása

Kifejezés

Kimenet

Period
.
Comma
,
Question mark
?
Exclamation mark
!
New line
New line (i.e. Enter)
Colon
:
Semicolon
;
Open quotes
"
Close quotes
"

Szerkesztés

Undo
Delete
Delete that
Delete last word
Delete last sentence

Formázás

Bold
Italics
Underline
Strikethrough
Superscript
Subscript
Remove [format]
Clear all formatting
[format] that
[format] last word
[format] last sentence
Align [left, center, right]

Listák létrehozása

Start list
Start numbered list
New line
Exit list

Diktálás közben

Pause dictation

Kimondandó kifejezések (Kína)

Írásjelek kimenete

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
减号
-
左引号
左括号
艾特符号
@
at符号
@
加号
+
井号
#
分号
短划线
-
右引号
右括号
星号
*
省略号
...
等号
=
百分号
%
左单引号
右单引号
左中括号
[
左方括号
[
右中括号
]
右方括号
]
顿号
与号
&
乘号
×
加减号
±
小于号
<
小于符号
<
大于号
>
大于符号
>
美元符号
$
英镑符号
£
撇号
'
正斜杠
/
斜杠
/
下划线
_
除号
÷
度标记
°
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Írásjelek hozzáadása

Kifejezés

Kimenet

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
«
comillas derechas
»
signo menos
-
paréntesis de apertura
abrir paréntesis
(
paréntesis de cierre
cerrar paréntesis
)
arroba
@
signo más
+
hashtag
#
guion corto
-
asterisco
*
puntos suspensivos
...
signo igual
=
signo de porcentaje
%
signo más o menos
±
comilla simple de apertura
'
abrir comilla simple
'
corchete de apertura
[
abrir corchete
[
y comercial
&
signo de multiplicación
×
signo menor que
<
símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)
apóstrofo
comilla inversa
`
cerrar comilla simple
'
comilla simple de cierre
'
corchete de cierre
]
cerrar corchete
]
barra diagonal
/
guion bajo
_
signo de división
÷
signo mayor que
>
símbolo de grado
°
símbolo del euro
símbolo del yen
¥
cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3

Írásjelek hozzáadása

Kifejezés

Kimenet

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche
guillemet ouvrant
«
guillemet droit
guillemet fermant
»
parenthèse gauche
(
parenthèse ouvrante
(
arobase
@
signe plus
+
signe dièse
#
tiret demi-cadratin
-
tiret
-
parenthèse fermante
)
astérisque
*
points de suspension
...
signe égal
=
signe pourcentage
%
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
[
signe multiplication
×
signe inférieur à
<
signe dollar
$
signe livre sterling
£
apostrophe
guillemet simple fermant
'
crochet droit fermant
]
barre oblique
/
trait de soulignement
_
signe division
÷
signe supérieur à
>
symbole degré
°
signe euro
signe yen
¥
émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Írásjelek hozzáadása

Kifejezés

Kimenet

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen
beginn zitat
«
schließendes anführungszeichen
ende zitat
»

Írásjelek hozzáadása

Kifejezés

Kimenet

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
«
virgolette chiuse
»
parentesi aperta
(
a commerciale
@
cancelletto
#
hashtag
#
trattino
-
parentesi chiusa
)
asterisco
*
puntini di sospensione
...
segno di uguale
=
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
[
e commerciale
&
segno di moltiplicazione
×
segno di minore
<
simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
aperta virgoletta singola
'
chiudi virgoletta singola
'
parentesi quadra chiusa
]
underscore 
_
segno di divisione
÷
segno di maggiore
>
simbolo di grado
°
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Írásjelek hozzáadása

Kifejezés

Kimenet

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
hífen
-
sinal de subtração
-
parêntese esquerdo
(
parêntese de abertura
(
arroba
@
sinal de adição
+
tecla jogo da velha
#
parêntese direito
)
asterisco
*