Bejelentkezés Microsoft-fiókkal
Jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.
Üdvözöljük!
Válasszon másik fiókot.
Több fiókja van
Válassza ki a bejelentkezéshez használni kívánt fiókot.

Fontos: Az ELŐREJELZÉS függvény. Az ETS nem érhető el a Webes Excelben, az iOS-ben vagy az Androidban.

A függvény meglévő (historikus) értékek alapján, az exponenciális simítás algoritmus AAA verziójának használatával jövőbeli értékeket ad eredményül. Az előre jelzett érték a historikus érték folytatása a megadott céldátumon, amelynek az idősor folytatásának kell lennie. Ezt a függvényt használhatja jövőbeli értékesítések, készletgazdálkodási követelmények vagy fogyasztói trendek előrejelzésére.

A függvényhez az idősort a különböző pontok közötti konzisztens távolság szerint kell rendezni. Ez lehet például egy minden hónap 1-jén meglévő értékeket tartalmazó havi idősor, egy évi idősor vagy számindexek idősora. Ezen idősorok esetében nagyon hasznos lehet a nyers részletek összesítése, mielőtt előrejelzést készítene, mert ezzel pontosítható az előrejelzés.

Szintaxis

ELŐREJELZÉS.ESIM(cél_dátum; értékek; idősor; [szezonalitás]; [adatkiegészítés]; [aggregáció])

Az ELŐREJELZÉS.ESIM függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat foglalja magában:

  • Cél_dátum:    Megadása kötelező. Az az adatpont, amelyre előrejelzést kíván kapni. A céldátum lehet dátum/időpont vagy számérték. Ha a céldátum időrendben a historikus idősor előtt van, az ELŐREJELZÉS.ESIM függvény a #SZÁM! hibaértéket adja vissza.

  • Értékek    Megadása kötelező. Az értékek azok a historikus értékek, amelyek esetén a következő pontokra előrejelzést szeretne kapni.

  • Idősor:    Megadása kötelező. A független számértékeket tartalmazó tömb vagy tartomány. Az idősor dátumai között konzisztens, nem nulla értékű távolságnak kell lennie. Az idősort nem kötelező rendezni, mivel az ELŐREJELZÉS.ESIM kifejezetten a számításokhoz fogja rendezni. Ha nem azonosítható konzisztens távolság a megadott idősorban, az ELŐREJELZÉS.ESIM függvény a #SZÁM! hibaértéket adja vissza. Ha az idősor ismétlődő értékeket tartalmaz, az ELŐREJELZÉS.ESIM függvény az #ÉRTÉK! hibaértéket adja vissza. Ha az idősor tartományai és az értékek nem azonos méretűek, az ELŐREJELZÉS.ESIM függvény a #HIÁNYZIK hibaértéket adja vissza.

  • Szezonalitás:     Nem kötelező. Egy számérték. Az 1-es alapértelmezett érték azt jelenti, hogy az Excel automatikusan észleli az előrejelzés szezonalitását, és pozitív, egész számokat használ a szezonális minta hosszához. A 0 azt jelenti, hogy nincs szezonalitás, és az előrejelzés lineáris lesz. A pozitív egész számok jelzik az algoritmusnak, hogy az ilyen hosszúságú mintákat kell használni szezonalitásként. Minden más érték esetén az ELŐREJELZÉS.ESIM függvény a #SZÁM! hibaértéket adja vissza.

    A maximálisan támogatott szezonalitás 8760 (órák száma egy évben). E számot meghaladó szezonalitás esetén a függvény a #SZÁM! hibaértéket adja vissza.

  • Adatkiegészítés:    Nem kötelező. Bár az idősorhoz konstans lépés szükséges az adatpontok között, az ELŐREJELZÉS. Az ETS legfeljebb 30%-ban támogatja a hiányzó adatokat, és automatikusan alkalmazkodik hozzá. A 0 azt az algoritmust jelöli, amely nullákként számolja el a hiányzó pontokat. Az alapértelmezett 1 érték oly módon veszi számításba a hiányzó pontokat, hogy a szomszédos pontok átlagára egészíti ki őket.

  • Aggregáció:    Nem kötelező. Bár az idősorhoz adatpontok közötti konzisztens távolságot kell megadni, az ELŐREJELZÉS.ESIM összesíti az azonos időbélyeggel rendelkező pontokat. Az aggregáció paraméter egy számérték, amely jelzi, hogy melyik módszerrel lesznek összesítve az azonos időbélyeggel rendelkező értékek. Az alapértelmezett 0 érték az ÁTLAG függvényt használja, a többi választható lehetőség pedig a következő: SZUM, DARAB, DARAB2, MIN, MAX és MEDIÁN.

Lásd még

Előrejelzési függvények (segédlet)

További segítségre van szüksége?

További lehetőségeket szeretne?

Fedezze fel az előfizetés előnyeit, böngésszen az oktatóanyagok között, ismerje meg, hogyan teheti biztonságossá eszközét, és így tovább.

A közösségek segítségével kérdéseket tehet fel és válaszolhat meg, visszajelzést adhat, és részletes ismeretekkel rendelkező szakértőktől hallhat.

Hasznos volt ez az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi volt hatással a felhasználói élményére?
Ha elküldi a visszajelzést, a Microsoft felhasználja azt a termékei és szolgáltatásai továbbfejlesztéséhez. Az informatikai rendszergazda képes lesz ezeket az adatokat összegyűjteni. Adatvédelmi nyilatkozat.

Köszönjük a visszajelzését!

×