ELŐREJELZÉS.ESIM.KONFINT függvény

Ez a függvény a megadott céldátumra előre jelzett érték megbízhatósági intervallumát adja vissza. Egy 95%-os megbízhatósági intervallum azt jelenti, hogy a jövőbeli pontok 95%-a várhatóan az ELŐREJELZÉS.ESIM által előre jelzett eredmény e sugarán belülre esik (normál eloszlással). A megbízhatósági intervallum használatával megállapítható az előre jelzett modell pontossága. Egy kisebb intervallum nagyobb megbízhatóságra utal az adott pont előrejelzésében.

Szintaxis

ELŐREJELZÉS.ESIM.KONFINT(cél_dátum; értékek; idősor; [konfidenciaszint]; [szezonalitás]; [adatkiegészítés]; [aggregáció])

Az ELŐREJELZÉS.ESIM.KONFINT függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat foglalja magában:

  • Cél_dátum:    Megadása kötelező. Az az adatpont, amelyre előrejelzést kíván kapni. A céldátum lehet dátum/időpont vagy számérték. Ha a céldátum időrendben a historikus idősor előtt van, az ELŐREJELZÉS.ESIM.KONFINT függvény a #SZÁM! hibaértéket adja vissza.

  • Értékek:    Megadása kötelező. Az értékek azok a historikus értékek, amelyek esetén a következő pontokra előrejelzést szeretne kapni.

  • Idősor:    Megadása kötelező. A független számértékeket tartalmazó tömb vagy tartomány. Az idősor dátumai között konzisztens, nem nulla értékű távolságnak kell lennie. Az idősort nem kötelező rendezni, mivel az ELŐREJELZÉS.ESIM.KONFINT kifejezetten a számításokhoz fogja rendezni. Ha nem azonosítható konzisztens távolság a megadott idősorban, az ELŐREJELZÉS.ESIM.KONFINT függvény a #SZÁM! hibaértéket adja vissza. Ha az idősor ismétlődő értékeket tartalmaz, az ELŐREJELZÉS.ESIM.KONFINT függvény az #ÉRTÉK! hibaértéket adja vissza. Ha az idősor tartományai és az értékek nem azonos méretűek, az ELŐREJELZÉS.ESIM.KONFINT függvény a #HIÁNYZIK hibaértéket adja vissza.

  • Konfidenciaszint:    Nem kötelező. 0 és 1 közötti (kizárólagos) számérték, amely jelzi a számított megbízhatósági intervallum konfidenciaszintjét. Egy 90%-os megbízhatósági intervallum esetén például 90%-os konfidenciaszint lesz kiszámítva (a jövőbeli pontok 90%-a esik az előrejelzésből ebbe a sugárba). Az alapértelmezett érték 95%. A tartományon (0,1) kívül eső számok esetén az ELŐREJELZÉS.ESIM.KONFINT függvény a #SZÁM! hibaértéket adja vissza.

  • Szezonalitás:     Nem kötelező. Egy számérték. Az 1-es alapértelmezett érték azt jelenti, hogy az Excel automatikusan észleli az előrejelzés szezonalitását, és pozitív, egész számokat használ a szezonális minta hosszához. A 0 azt jelenti, hogy nincs szezonalitás, és az előrejelzés lineáris lesz. A pozitív egész számok jelzik az algoritmusnak, hogy az ilyen hosszúságú mintákat kell használni szezonalitásként. Minden más érték esetén az ELŐREJELZÉS.ESIM.KONFINT függvény a #SZÁM! hibaértéket adja vissza.

    A maximálisan támogatott szezonalitás 8760 (órák száma egy évben). E számot meghaladó szezonalitás esetén a függvény a #SZÁM! hibaértéket adja vissza.

  • Adatkiegészítés:    Nem kötelező. Bár az idősorhoz adatpontok közötti konstans távolságra van szükség, az ELŐREJELZÉS. ETS. A CONFINT akár 30%-ban hiányzó adatokat is támogat, és automatikusan igazodik a hiányzó adatokhoz. A 0 azt jelzi, hogy az algoritmus nullákként veszi figyelembe a hiányzó pontokat. Az alapértelmezett 1 érték oly módon veszi számításba a hiányzó pontokat, hogy a szomszédos pontok átlagára egészíti ki őket.

  • Aggregáció:    Nem kötelező. Bár az idősorhoz adatpontok közötti konzisztens távolságot kell megadni, az ELŐREJELZÉS.ESIM.KONFINT összesíti az azonos időbélyeggel rendelkező pontokat. Az aggregáció paraméter egy számérték, amely jelzi, hogy melyik módszerrel lesznek összesítve az azonos időbélyeggel rendelkező értékek. A 0 alapértelmezett érték az ÁTLAG, míg a többi beállítás a SZUM, DARAB, DARAB2, MIN, MAX, MEDIÁN függvényt fogja használni.

Lásd még

Előrejelzési függvények (segédlet)

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×