GYAKORISÁG függvény

A GYAKORISÁG függvény kiszámítja, hogy milyen gyakran fordulnak elő értékek egy értéktartományon belül, majd egy függőleges számtömböt ad eredményül. A gyakorisági eloszlás adott értékhalmazból és adott számú osztálynál (intervallumnál) az egyes intervallumokban előforduló értékek számát méri. Mivel a GYAKORISÁG tömböt ad eredményül, tömbképletként kell megadni.

GYAKORISÁG(adattömb; csoport_tömb)

A GYAKORISÁG függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat foglalja magában:

  • data_array    Megadása kötelező. Azon adatokat tartalmazó tömb vagy azon adatokra való hivatkozás, amelyek gyakoriságát meg kell határozni. Ha az adattömb üres, a GYAKORISÁG nulla értékeket tartalmazó tömböt eredményez.

  • bins_array    Megadása kötelező. Azon intervallumokat tartalmazó tömb vagy azon intervallumokra való hivatkozás, amelyekbe az adattömbbeli értékeket csoportosítani kell. Ha a csoport_tömb üres, akkor a GYAKORISÁG az adattömb elemeinek számát adja eredményül.

Megjegyzés: Ha a Microsoft 365 aktuális verzióját használja, akkor egyszerűen beírhatja a képletet a kimeneti tartomány bal felső cellájába, majd az ENTER billentyűt lenyomva megerősítheti a képlet dinamikus tömbképlet voltát. Ellenkező esetben a képletet régi típusú tömbképletként kell megadni úgy, hogy először kijelöli a kimeneti tartományt, beírja a képletet a kimeneti tartomány bal felső cellájába, majd a megerősítéshez lenyomja a CTRL+SHIFT+ENTER billentyűkombinációt. Az Excel a képlet elejére és végére beszúrja Ön helyett a kapcsos zárójeleket. A tömbképletekről további információt az Útmutatások és példák tömbképletek használatához című cikkben talál.

  • Az eredményként kapott tömb elemeinek száma eggyel nagyobb, mint a csoport_tömb elemeinek száma. A visszaadott tömbben ez a további elem a legfelső intervallum fölötti értékek számát adja meg. Ha például három cellába bevitt három értéktartományt vizsgál, a GYAKORISÁG függvényt négy cellába vigye be. A negyedik cella az adattömb azon értékeinek számát fogja tartalmazni, amelyek nagyobbak a harmadik intervallumértéknél.

  • A GYAKORISÁG az üres és a szöveget tartalmazó cellákat figyelmen kívül hagyja.

Példa

Példa a GYAKORISÁG függvényre

További segítségre van szüksége?

Bármikor segítséget kérhet az Excel technikai közösségétől és az Answers-közösségtől, az Excel User Voice webhelyen pedig új funkciókra vagy fejlesztésekre tehet javaslatot.

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×