Képletek használatával számításokat és logikai összehasonlításokat végezhet el a táblázatokban. A Képlet parancs a Táblázateszközök eszközcsoport Elrendezés lapján az Adatok csoportban található.

A Táblázateszközök lapcsoport Elrendezés lapjának Adatok csoportja a Word 2010 menüszalagján

A Wordben lévő képlet automatikusan frissül, amikor megnyitja a képletet tartalmazó dokumentumot. A képletek eredményét kézzel is frissítheti. További információt A képlet eredményének frissítése című szakasz tartalmaz.

Megjegyzés:  A Word- vagy Outlook-táblázatokban lévő képletek egyfajta mezőkódok. A mezőkódokról a Lásd még című szakaszban feltüntetett témakörökben olvashat bővebben.

Tartalom

Képlet beszúrása táblázatcellába

 1. Jelölje ki azt a táblázatcellát, ahol meg szeretné jeleníteni az eredményt. Ha a cella nem üres, törölje a tartalmát.

 2. A Táblázateszközök eszközcsoport Elrendezés lapján az Adatok csoportban kattintson a Képlet gombra.

 3. A képletet a Képlet párbeszédpanelen hozhatja létre. Beírhat a Képlet mezőbe, kijelölhet egy számformátumot a Számformátum legördülő listában, és a Függvény beillesztése és a Könyvjelző beillesztése legördülő listát használva beilleszthet függvényeket és könyvjelzőket.

A képlet eredményének frissítése

A Wordben a képlet eredményének kiszámítása a beszúrásakor és a képletet tartalmazó dokumentum megnyitásakor történik. Az Outlookban a képlet eredményének kiszámítása csak a beszúrásakor történik, és az e-mail címzettje nem szerkesztheti azt.

Manuálisan frissíthetők az alábbiak is:

 • Egy vagy több adott képlet eredménye

 • Adott táblázat összes képletének eredménye

 • A dokumentum összes mezőkódja, beleértve a képleteket is

Adott képletek eredményének frissítése

 1. Jelölje ki a frissíteni kívánt képleteket. Több képletet is kijelölhet, ha a kijelölések során nyomva tartja a CTRL billentyűt.

 2. Tegye a következők valamelyikét:

  • Kattintson a jobb gombbal a képletre, majd a Mezőfrissítés parancsra.

  • Nyomja le az F9 billentyűt.

A táblázatban lévő összes képleteredmény frissítése

 • Jelölje ki azt a táblázatot, amely a frissíteni kívánt képleteredményeket tartalmazza, majd nyomja le az F9 billentyűt.

Dokumentum összes képletének frissítése

Fontos:  Ezzel az eljárással nem csak a képleteket, hanem a dokumentum összes mezőkódját frissíti.

 1. Nyomja meg a CTRL+A billentyűkombinációt.

 2. Nyomja le az F9 billentyűt.

Példák: A táblázatban lévő számok összeadása pozíciójelző argumentumok használatával

Pozíciójelző argumentumokat (LEFT, RIGHT, ABOVE, BELOW [BALRA, JOBBRA, FENT, LENT]) használhat az alábbi függvényekkel:

 • AVERAGE

 • COUNT

 • MAX

 • MIN

 • PRODUCT

 • SUM

Az alábbi eljárás szemlélteti a számok összeadását a SUM függvény és a pozíciójelző argumentumok használatával.

Fontos:  A táblázatban a pozíciójelző argumentumok használatával végzett összeadás során előforduló hibák elkerülése érdekében írjon be egy nulla (0) értéket a számításban szereplő bármelyik üres cellába.

 1. Jelölje ki azt a táblázatcellát, ahol meg szeretné jeleníteni az eredményt. Ha a cella nem üres, törölje a tartalmát.

 2. A Táblázateszközök eszközcsoport Elrendezés lapján az Adatok csoportban kattintson a Képlet gombra.

 3. A Képlet párbeszédpanelen az alábbiakra van lehetősége:

Ha ide szeretne számokat felvenni…

Írja be ezt a Képlet mezőbe

A cella felett

=SUM(ABOVE)

A cella alatt

=SUM(BELOW)

A cella felett és alatt

=SUM(ABOVE;BELOW)

A cellától balra

=SUM(LEFT)

A cellától jobbra

=SUM(RIGHT)

A cellától balra és jobbra

=SUM(LEFT;RIGHT)

A cellától balra fent

=SUM(LEFT;ABOVE)

A cellától jobbra fent

=SUM(RIGHT;ABOVE)

A cellától balra lent

=SUM(LEFT;BELOW)

A cellától jobbra lent

=SUM(RIGHT;BELOW)

 1. Kattintson az OK gombra.

Elérhető függvények

Megjegyzés:  A pozíciójelző argumentumokat (például LEFT) használó képletek fejlécsoraiban nincsenek értékek.

A Word és az Outlook táblázatképleteiben az alábbi függvények használhatók:

Függvény

Hatás

Példa

Eredmény

ABS()

A zárójelek között lévő érték abszolút értékének kiszámítása.

=ABS(-22)

22

AND()

Annak vizsgálata, hogy a zárójelben lévő minden argumentum értéke IGAZ-e.

=AND(SUM(LEFT)<10;SUM(ABOVE)>=5)

1, ha a képlettől balra (ugyanabban a sorban) lévő értékek összege kevesebb, mint 10 és a képlet fölött (ugyanabban a sorban, a fejléccellákat kivéve) lévő értékek összege egyenlő vagy nagyobb mint 5, egyébként 0.

AVERAGE()

A zárójelben megadott értékek átlagának kiszámítása.

=AVERAGE(RIGHT)

A képlettől jobbra, ugyanazon sorban található összes szám átlaga.

COUNT()

A zárójelben megadott elemek számának kiszámítása.

=COUNT(LEFT)

A képlettől balra, ugyanazon sorban található értékek száma.

DEFINED()

Annak vizsgálata, hogy a zárójelben megadott argumentum definiált-e. Eredménye 1, ha az argumentum definiált, és nem ad vissza hibát, illetve 0, ha az argumentum nincs definiálva, vagy hibát ad vissza.

=DEFINED(bruttó_árbevétel)

1, ha a bruttó_árbevétel definiált, és nem ad vissza hibát, egyébként 0.

FALSE

Argumentumok nélküli függvény. Mindig 0 értéket ad vissza.

=FALSE

0

IF()

Az első argumentum kiértékelése. Ha az első argumentum igaz, a második argumentumot adja vissza; ha az első argumentum hamis, a harmadik argumentumot adja vissza.

Megjegyzés:  Pontosan három argumentumot kell megadni.

=IF(SUM(LEFT)>=10;10;0)

10, ha a képlettől balra lévő értékek összege legalább 10, egyébként 0.

INT()

A zárójelben megadott érték kerekítése a legközelebbi egész számra.

=INT(5,67)

5

MAX()

A zárójelben megadott elemek maximális értékét adja vissza.

=MAX(ABOVE)

A képlet fölötti cellákban (a fejlécsorokat kivéve) található maximális érték.

MIN()

A zárójelben megadott elemek minimális értékét adja vissza.

=MIN(ABOVE)

A képlet fölötti cellákban (a fejlécsorokat kivéve) található minimális érték.

MOD()

Két argumentum szükséges (számot kell megadni, illetve a kiértékelés eredményének számnak kell lennie). A második argumentum elsővel való elosztásának maradékát adja vissza. Ha a maradék 0 (nulla), a visszaadott érték 0,0.

=MOD(4;2)

0,0

NOT()

Egy argumentum szükséges. Kiértékeli, hogy az argumentum igaz-e. Eredménye 0, ha az argumentum igaz, és 1, ha az argumentum hamis. Általában IF függvényben használatos.

=NOT(1=1)

0

OR()

Két argumentum szükséges. Ha legalább az egyik igaz, a visszaadott érték 1. Ha mindkettő hamis, 0 értéket ad vissza. Általában IF függvényben használatos.

=OR(1=1;1=5)

1

PRODUCT()

A zárójelben megadott elemek szorzatának kiszámítása.

=PRODUCT(LEFT)

A képlettől balra lévő cellákban található összes érték szorzata.

ROUND()

Két argumentum szükséges (az első argumentumként számot kell megadni, illetve a kiértékelés eredményének számnak kell lennie; a második argumentumként egész számot kell megadni, illetve a kiértékelés eredményének egész számnak kell lennie). A függvény az első argumentumot a második argumentum által meghatározott számjegyre kerekíti. Ha a második argumentum nagyobb, mint nulla (0), a függvény az első argumentumot a megadott számjegyre kerekíti lefelé. Ha a második argumentum nulla (0), a függvény a legközelebbi egész számra kerekíti lefelé az első argumentumot. Ha a második argumentum negatív, a függvény a tizedesvesszőtől balra kerekíti lefelé az első argumentumot.

=ROUND(123,456; 2)

=ROUND(123,456; 0)

=ROUND(123,456; -2)

123,46

123

100

SIGN()

Egy argumentum szükséges (számot kell megadni, illetve a kiértékelés eredményének számnak kell lennie). Kiértékeli, hogy a zárójelben megadott elem nagyobb, egyenlő vagy kisebb, mint nulla (0). Eredménye 1, ha az elem nullánál nagyobb; 0, ha az elem nulla és -1, ha az elem kisebb, mint nulla.

=SIGN(-11)

-1

SUM()

A zárójelben megadott elemek összegének kiszámítása.

=SUM(RIGHT)

A képletet tartalmazó cellától jobbra lévő cellákban található értékek összege.

TRUE()

Egy argumentum szükséges. Kiértékeli, hogy az argumentum igaz-e. Eredménye 1, ha az argumentum igaz és 0, ha az argumentum hamis. Általában IF függvényben használatos.

=TRUE(1=0)

0

Könyvjelzőnevek vagy cellahivatkozások használata képletekben

A képletekben könyvjelzőnevekkel hivatkozhat a könyvjelzőkkel megjelölt cellákra. Ha például egy számot vagy számértéket visszaadó függvényt tartalmazó cellát megjelölt egy bruttó_árbevétel nevű könyvjelzővel, a =ROUND(bruttó_árbevétel;0) képlet a hivatkozott cella értékét lefelé kerekíti a legközelebbi egész számra.

A képletekben oszlop- és sorhivatkozásokat is használhat. Kétféle hivatkozási stílus használható: SnOn és A1.

Megjegyzés:  A képletet tartalmazó cella nem vesz részt a hivatkozásokkal megadott számításokban. Ha a cella a hivatkozás része, a számítás figyelmen kívül hagyja.

SnOn típusú hivatkozások

A táblázatbeli sorokra, oszlopokra és cellákra SnOn típusú hivatkozási konvenció használatával is hivatkozhat a képletekben. Ebben a hivatkozástípusban az Sn az n. sorra, az On az n. oszlopra utal. Az S1O2 hivatkozás például az első sor második oszlopában lévő cellára utal. Az alábbi táblázat néhány példával szemlélteti a hivatkozástípus használatát.

Hivatkozott elem

Hivatkozási stílus

Teljes oszlop beszúrása

On

Teljes sor

Sn

Adott cella

SnOn

A képletet tartalmazó sor

S

A képletet tartalmazó oszlop

O

Két adott cella közé eső összes cella

SnOn:SnOn

Egy könyvjelzővel jelölt táblázatban lévő cella

SnOn könyvjelzőnév

Egy könyvjelzővel jelölt táblázatban lévő cellatartomány

SnOn:SnOn könyvjelzőnév

A1 típusú hivatkozások

Cellákra, cellahalmazokra és cellatartományokra az A1 hivatkozási konvenció szerint is hivatkozhat. Eszerint a betű a cella oszlopát, a szám pedig a cella sorát azonosítja. A táblázat első oszlopának jele A, az első sor száma pedig 1. Az alábbi táblázat néhány példával szemlélteti a hivatkozástípus használatát.

Hivatkozott elem

Hivatkozás

Az első oszlopban és a második sorban lévő cella

A2

Az első sorban lévő első két cella

A1;B1

Az összes cella az első oszlopban és az első két cella a második oszlopban

A1:B2

Utolsó frissítés: 2015.08.29.

Lásd még

Mezőkódok a Wordben és az Outlookban

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás Microsoft Office Insiderekhez

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük a visszajelzését!

×