Legutóbb frissítve: 2010. október

Tartalom

Kiegészítés a Microsoft Lync 2010 adatvédelmi nyilatkozatához

Ez a lap a Microsoft Lync-termékek adatvédelmi nyilatkozatának kiegészítését tartalmazza. Az adott Microsoft Lync-termék vagy -szolgáltatás adatgyűjtési és felhasználási gyakorlatának megértéséhez olvassa el a Microsoft Lync-termékek adatvédelmi nyilatkozatát és ezt a kiegészítést is.

Ez az adatvédelmi kiegészítés a Microsoft Lync 2010 kommunikációs szoftver az Ön hálózatán vagy a vállalati hálózaton belüli központi telepítésére és használatára vonatkozik. Ha online megoldásként vagy szolgáltatásként a Microsoft Lync Server 2010 szoftvert használja (azaz egy külső gyártó – például a Microsoft – üzemelteti a szoftvert futtató kiszolgálókat), a rendszer az üzemeltetésben részt vevő harmadik félnek küld információkat. A harmadik félnek küldött információk felhasználási módjáról a vállalati rendszergazda vagy az alkalmazásszolgáltató adhat részletes felvilágosítást.

Archiválás

A szolgáltatás leírása: Az archiválás lehetővé teszi a rendszergazdáknak a csevegőüzenetek, értekezleti tevékenységek és tartalom, a használati jellemzők, például felhasználói bejelentkezések, beszélgetésindítások és ahhoz való csatlakozások archiválását.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Az archiválási szolgáltatás a rendszergazda által konfigurált kiszolgálón tárolja a csevegések tartalmát, a csevegés felhasználási adatait, az értekezletek tartalmát és az értekezletek adatait. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: Rendszergazdája a Lync 2010 vállalati használatát felügyelheti ezeken az információkon keresztül.

Választási lehetőségek, beállítás: Az archiválási szolgáltatás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, és csak a vállalati rendszergazdák kapcsolhatják be. Ha meg kell határoznia, hogy vállalatánál megengedett-e az archiválás, akkor tekintse át a vállalat adathasználati és megfigyelési szabályzatát.

Tevékenységcsatorna

A szolgáltatás leírása: A tevékenységcsatorna lehetővé teszi a partnerlistán szereplő partnerek közösségi hálózatokból érkező frissítéseinek megtekintését, valamint személyes megjegyzéseik, munkakörük és munkahelyi címük közzétételét, illetve képük megváltoztatását.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A jelenléti szolgáltatásokon keresztül az alábbi adatokat teszi közzé a Lync alkalmazásban:

 • A vállalati címtárból (például az Active Directory tartományi szolgáltatásokból) származó vállalati kép frissítésének időpontja

 • A mások által is látható, Ön által feltöltött webes kép és a feltöltés időpontja

 • A vállalaton belüli címe megváltozásának időpontja

 • A vállalaton belüli irodája megváltozásának időpontja

 • Az utolsó néhány közzétett személyes megjegyzés

 • A Microsoft Exchange Server rendszerből származó, házon kívül tartózkodásról tájékoztató értesítés

A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: Ezek az információk a tevékenységcsatornáját megtekintő azon partnerekkel lesz megosztva, akikkel a Család és barátok, Munkacsoport, Munkatársak vagy Külső partnerek bizalmassági viszonyban van.

Választási lehetőségek, beállítás:

A következőképpen vezérelheti, hogy a fenti információk közül melyeket osztja meg:

 1. Kattintson az Eszközök menü Beállítások parancsára.

 2. A Személyes lap Tevékenységcsatorna területén ki- és bekapcsolhatja ezeknek az információknak a megosztását. Ha be van állítva személyes megjegyzése és aktuális házon kívüli tartózkodásáról szóló értesítése, akkor azok megjelennek a tevékenységcsatornában. Ha nem szeretne információt megjeleníteni személyes megjegyzésében, akkor egyszerűen hagyja üresen a megjegyzésmezőt.

 3. Kattintson az OK gombra.

Hangtesztszolgáltatás

A szolgáltatás leírása: A hívásminőség ellenőrzése gombbal teszthívást végezhet a Lync programban, és ellenőrizheti a hívás hangminőségét. A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy meghallgassa, hogyan fog szólni a hangja az igazi hívások során. A teszthívás végrehajtásakor a Hangtesztszolgáltatás megkéri, hogy egy sípszó után rögzítse saját hangmintáját. A program meghatározott ideig (például 5 másodpercen keresztül) rögzíti hangmintáját, majd lejátssza Önnek a felvételt. Ha a minőség elmarad az optimálistól, vagy nem jó az eszközök beállítása, akkor erre a felvétel visszajátszása során fény derülhet.

Begyűjtött, feldolgozott vagy átvitt adatok: Teszthívás végrehajtásakor a Hangtesztszolgáltatás egy jelzés után rögzíti hangmintáját. A hangminták a hívás befejezése után törlődnek. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A hangminta révén saját maga ellenőrizheti, hogyan fog szólni hangja a valódi hívások során, valamint ez jelezheti, hogy az eszköz megfelelően be van állítva, és készen áll a hívások indítására. A felhasználó meghallgathatja a rögzített hangmintát, és meghatározhatja, a készülék megfelelően működik-e, a hang megszólaltatása megfelelő-e, tehát készen áll-e az igazi hívásra.

Választási lehetőségek, beállítás: Ha nem szeretne hangmintát rögzíteni, akkor választhatja azt, hogy nem indít teszthívást. A teszthívás indítása a következő módon történhet:

 1. Kattintson az Eszközök menü Beállítások parancsára.

 2. A Hangeszköz lapon kattintson A hívásminőség ellenőrzése gombra, és kövesse az utasításokat.

 3. Kattintson az OK gombra.

Híváslisták

A szolgáltatás leírása: A híváslisták segítségével egy Microsoft Outlook-mappában tárolhatja saját Lync-hanghívásai felvételét.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A hanghívásokra vonatkozó információkat, többek között a kezdés és befejezés időpontját, az időtartamot és a hívás résztvevőit az Outlook beszélgetési előzmények mappája tárolja. Vállalati rendszergazdája az értekezletek témáját és helyét is naplózhatja, ha a Beállítások párbeszédpanel Személyes lapján személyes információkezelőként kiválasztja az Outlookot. A híváslisták nem tárolják a hanghívások tartalmát. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: Ezt az információt a korábbi hanghívások áttekintésére használhatja.

Választási lehetőségek, beállítás: A Híváslisták szolgáltatás alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ha rendszergazdája nem tiltotta le a Híváslisták kezelését, akkor a következőképpen módosíthatja saját beállításait:

 1. Kattintson az Eszközök menü Beállítások parancsára.

 2. A Személyes lapon törölje a jelet a Híváslisták mentése az e-mailes Beszélgetés előzményei mappába jelölőnégyzetből.

 3. Kattintson az OK gombra.

Hívásmeghatalmazás

A szolgáltatás leírása: A hívásmeghatalmazás lehetővé teszi, hogy a meghatalmazottakat jelöljön ki, akik a nevében hívásokat kezdeményezhetnek, válaszolhatnak a beérkező hívásaira, online értekezleteket állíthatnak be és csatlakozhatnak ilyen értekezletekhez.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: Ön e-mailben értesül arról, ha valamelyik meghatalmazottja a nevében hívást fogad. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információ felhasználása: A funkció lehetővé teszi, hogy a meghatalmazottaival közösen kezelje napirendjét és értekezleteit és/hogy velük közösen intézkedjen az Ön helyett és nevében megválaszolt hívásokat illetően.

Választási lehetőségek, beállítás: A hívásmeghatalmazás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, de vállalati rendszergazdája be- és kikapcsolhatja Önnek. Ha be van kapcsolva, akkor a következőképpen állíthat be a meghatalmazottakat:

 1. Kattintson az Eszközök menü Beállítások parancsára.

 2. A Hívásátirányítás lapon kattintson az Egyidejű csengetés vagy Hívásátirányítás ide elemre, majd a legördülő listában jelölje ki a Meghatalmazottaim elemet.

 3. Ha nincs beállítva meghatalmazott, akkor kattintson a Hozzáadás gombra, és jelölje ki a meghatalmazottként beállítandó személyeket.

 4. Kattintson az OK gombra a Meghatalmazottak párbeszédpanelen.

 5. Kattintson az OK gombra a Hívásátirányítás párbeszédpanelen.

  Megjegyzések: 

  • A meghatalmazottként beállított felhasználók értesítést kapnak, hogy a Lyncben meghatalmazottként jelölte ki őket.

  • A vállalati rendszergazdák beállíthatják az Exchange rendszerbeli naptár-meghatalmazotti adatok Lync Server 2010 vagy újabb rendszerrel történő szinkronizálását. Ebben az esetben az Exchange rendszer naptáraihoz megadott meghatalmazottak közül a megfelelő engedélyekkel rendelkezők (akik legalább Nem szerkesztő szerző engedéllyel rendelkeznek) automatikusan meghatalmazottakká válnak a Lync rendszerben is. Mindez azonban nem módosítja a hívásátirányítási beállításokat.

Hívásátirányítás

A szolgáltatás leírása: A hívásátirányítással kijelölhet egy másik személyt vagy számot, ahová továbbítja hívásait, ha Ön nem érhető el vagy nem tartózkodik az íróasztalánál.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: Ezzel a funkcióval továbbíthatja hívásait egy másik személynek vagy egy másik telefonszámra, ha Ön nem érhető el vagy nem a fő tartózkodási helyén van.

Választási lehetőségek, beállítás: A hívásátirányítási lehetőségek csak akkor érhetők el, ha a vállalati rendszergazda engedélyezte őket a szervezetben. Ha a vállalati rendszergazda engedélyezte ezt a szolgáltatást a szervezetben, akkor az asztali Lync-ügyfélben alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. A hívásátirányítás a következő lépésekkel konfigurálható:

 1. Kattintson az Eszközök menü Hívásátirányítási beállítások menüpontjára vagy kattintson a Beállítások gombra, majd a Hívásátirányítás lehetőségre.

 2. Kattintson a Hívásátirányítás területen a Hívásátirányítás ide pontra, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:

  • Válassza a Hangposta lehetőséget, és kattintson az OK gombra.

  • Válassza az Új szám vagy partner lehetőséget. Kattintson egy partnerre vagy keressen ki egyet a partnerek közül a Partner vagy szám kiválasztása párbeszédpanelen, vagy írjon be egy új telefonszámot, amelyre továbbítja a hívásokat, ezután kattintson az OK gombra. Kattintson ismét az OK gombra.

  • Válassza a Meghatalmazottaim lehetőséget. Állítsa be a meghatalmazottakat a Hívásátirányítás – Meghatalmazottak párbeszédpanelen a dokumentum Hívásmeghatalmazás szakaszának útmutatásai alapján, majd kattintson az OK gombra. Kattintson ismét az OK gombra.

Fontos:  Ha hívásátirányítást állít be a Lync 2010 programban, akkor a program a beállított számra továbbítja a bejövő hívásokat. A hívó kapcsolásakor az átirányított hely száma megjelenik a hívónál, de csak a Lync programok közötti hívások esetén.

Hívó azonosítója az értekezlet-résztvevők listájában

A szolgáltatás leírása: A résztvevők listája az értekezletek minden résztvevőjének listáját megjeleníti.

Begyűjtött, feldolgozott vagy átvitt adatok: Konferenciahívás kezdeményezésekor a híváshoz használt telefonszám (hívóazonosító) minden résztvevőnél megjelenik. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: Az értekezlet résztvevői ezen információk alapján tudják megkülönböztetni az értekezlethez telefonon csatlakozó többi résztvevőt.

Választási lehetőségek, beállítás:

A hívóazonosító, amelyet a telefonszolgáltatótól kérdez le a program, alapértelmezés szerint megjelenik. Ha nem szeretné megosztani telefonszámát, akkor letilthatja a hívóazonosító megjelenítését a telefonhívások során.

 • Ha tartósan le szeretné tiltani hívóazonosítóját, akkor forduljon a helyi telefonszolgáltatóhoz.

 • Ha a funkció elérhető az Ön területén, akkor hívásonként úgy is letilthatja a hívóazonosító megjelenítését, hogy a telefonszám tárcsázása előtt beír egy speciális kódot. Az útmutatásért forduljon a helyi telefonszolgáltatójához.

Ügyféloldali naplózás

A szolgáltatás leírása: Az ügyféloldali naplózással a felhasználó a számítógépén, felhasználói profiljában rögzítheti a Lync program használatával kapcsolatos adatokat. Ezek az adatok Lync szoftver használata során felmerülő problémák megoldásához használhatók.

Begyűjtött, feldolgozott vagy átvitt adatok: Ha Ön vagy rendszergazdája engedélyezi az ügyféloldali naplózást, akkor a következő információkat fogja tárolni a számítógépén: értekezlet témája, helye, munkamenet-kezdeményező protokoll (SIP) üzenetek, a Lync-felkérésekre küldött válaszok, az egyes Lync-üzenetek feladójának és címzettjének adatai, az üzenet által megtett útvonal, a partnerlista, a jelenléti információk, a megosztott programok nevei, a megosztott mellékletek nevei, a megosztott Microsoft PowerPoint-fájlok nevei, a megosztott rajztáblák nevei, a megosztott szavazások nevei, a megosztott szavazási kérdések és az Ön által leadott szavazat indexe. A Lync-alapú beszélgetések tartalmát nem tárolja. A Microsoft automatikusan semmilyen adatot nem kap, de a felhasználó manuálisan engedélyezheti az adatküldést.

Az információk felhasználása: Az ügyféloldali naplózás a Lync-kel kapcsolatos problémák elhárítására használható.

Választási lehetőségek, beállítás: Az ügyféloldali naplózás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, és csak a vállalati rendszergazda kapcsolhatja be. Ha rendszergazdája nem tiltotta le a naplózás kezelését, akkor a következőképpen módosíthatja saját beállításait:

 1. Kattintson az Eszközök menü Beállítások parancsára.

 2. Kattintson az Általános lap Naplózás bekapcsolása a Lync programban és Windows eseménynaplózás bekapcsolása a Lync programhoz lehetőségre.

 3. Kattintson az OK gombra.

Naplógyűjtés

A szolgáltatás leírása: A naplógyűjtéssel Lync-naplókat gyűjthet össze, amelyek alapján a Microsoft megvizsgálhatja a hanggal, képpel vagy csatlakozással kapcsolatban tapasztalt problémákat.

Begyűjtött, feldolgozott vagy átvitt adatok: Ha a Naplók begyűjtése lehetőségre kattint, a következő információk lesznek összegyűjtve:

 • Lync-naplók, amelyek partnerlistáját és korábbi beszélgetéseire vonatkozó információkat tartalmaznak. A Lync-naplók nem tartalmazzák a csevegések tartalmát.

 • Hangparaméterek, például a beszédjel-szint és a zajszint

 • Hálózati feltételek

 • Eszközbeállítások

 • Operációs rendszer verziója és adatai

 • A számítógépen futó programok, például Outlook és Windows Internet Explorer

Választás esetén a program a következő információkat is összegyűjti:

 • A legutóbbi hívás 30 másodperces felvétele

 • Az asztalról készült képernyőfelvétel

A naplókat kézzel kell feltöltenie a vállalati rendszergazda útmutatása alapján. A naplókat ezután a vállalati rendszergazda továbbküldi a Microsoftnak hibaelhárítási célból.

Az információk felhasználása: A számítógépről gyűjtött információk a felmerült problémák elhárítására és a Lync program továbbfejlesztésére szolgálnak.

Választási lehetőségek, beállítás: A Lync alapértelmezés szerint nem gyűjt naplókat a számítógépéről. Csak akkor teszi ezt, ha Ön a Naplók begyűjtése gombra kattint. A naplók begyűjtése a számítógépen (a %USERPROFILE%\tracing\ mappában) történik. A naplókat kézzel kell feltöltenie a vállalati rendszergazda útmutatásai alapján. Azzal, hogy a Naplók begyűjtése gombra kattint, nem továbbítja automatikusan a naplókat távoli kiszolgálóra.

Névjegykártya

A szolgáltatás leírása: A névjegykártya állandó és változó adatokat gyűjt a vállalat tagjairól, majd a Lync-ben, illetve az Outlook újabb verzióinak névjegyalbumában jeleníti meg őket. A névjegykártyáról a felhasználó egy kattintással e-maileket küldhet, telefonszámokat hívhat fel, csevegőüzeneteket küldhet és értekezleteket ütemezhet többek között.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: A névjegykártya állandó (statikus) adatai a vállalati címjegyzékből (például az Active Directory szolgáltatásból) származnak, és a Lync Serveren keresztül vannak megosztva másokkal. Az összegyűjtött változó (dinamikus) adatokat (például a telefonszámokat és a jelenléti információt) a felhasználó adhatja meg és oszthatja meg másokkal a Lync Serveren keresztül. A naptár névjegykártyán megjelenített rendelkezésre állási/elfoglaltsági adatai a Microsoft Exchange Serverről származnak. A névjegykártyán látható helyinformációk a Hely szakaszban leírt helyről származnak. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információ felhasználása: A névjegykártyán feltüntetett adatok célja, hogy a felhasználó közölje másokkal az elérhetőségi adatait.

Választási lehetőségek, beállítás: Ön az alábbi beállításokat alkalmazhatja:

Bizalmassági viszonyok: A különböző partnerekhez különböző bizalmassági viszonyokat rendelhet hozzá (Család és barátok, Munkacsoport, Munkatársak, Külső partnerek, Letiltott partnerek), ezzel szabályozhatja, hogy kivel milyen információkat oszt meg. A bizalmassági viszonyok a következő módon állíthatók be:

 1. Kattintson a jobb gombbal egy partnerre.

 2. Válassza a Bizalmassági viszonyok módosítása parancsot.

 3. Kattintson arra a lehetőségre, amelynek megfelelően meg szeretné osztani információit.

Naptáradatok: Az Outlook beállításai közül a „foglaltsági információk megtekintésének engedélyeit" vezérelheti.

Hely: Lásd a Hely szolgáltatás Választási lehetőségek, beállítás szakaszát.

Beszélgetési előzmények

A szolgáltatás leírása: A Lync beszélgetési előzmények szolgáltatása beolvassa a felhasználó korábbi beszélgetéseit az Exchange Serverről, és megjeleníti azokat a Lync Beszélgetések lapján.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Ha engedélyezte a beszélgetések naplózását, akkor a csevegések tartalma, valamint a beszélgetések statisztikái (dátum, időpont, időtartam és hívó adatai) tárolva lesznek Exchange-fiókjában. Ha Ön vagy a vállalati rendszergazda által meghatározott házirend letiltja a beszélgetések naplózását a Lyncben, akkor a rendszer nem gyűjti össze és nem jeleníti meg ezeket az elemeket. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A Lync a főablak Beszélgetések lapján jeleníti meg ezeket az információkat, így a felhasználók megtekintés után akár folytathatják is múltbeli beszélgetéseiket.

Választási lehetőségek, beállítás: A csevegések, hívások vagy mindkettő naplózását letilthatja. A beállítások módosításának menete a következő:

 1. Kattintson az Eszközök menü Beállítások parancsára.

 2. A Személyes lapon jelölje be vagy törölje a jelet a Csevegések mentése az e-mailes Beszélgetési előzmények mappába jelölőnégyzetből.

 3. Kattintson az OK gombra.

Ha engedélyezi a beszélgetések naplózását, akkor tájékoztassa azokat, akikkel csevegés útján kommunikál, hogy csevegéseik mentve lesznek.

Felhasználói élmény fokozása program

A szolgáltatás leírása: Ha a részvétel mellett dönt, a Felhasználói élmény fokozása program statisztikai célból alapvető információkat gyűjt a hardverkonfigurációjáról és arról, hogy miként használja a Microsoft programjait és szolgáltatásait. A Felhasználói élmény fokozása program a szoftver és hardver teljesítményéről, a tapasztalt hibák számáról és típusáról, valamint a szolgáltatások sebességéről is gyűjt információkat. A Microsoft nem rögzíti az Ön nevét, címét, sem egyéb kapcsolatfelvételi adatait.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Bekapcsolása esetén a Felhasználói élmény fokozása program automatikusan elküldi az információkat a Microsoftnak. A program keretében összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információkról a Microsoft Felhasználói élmény fokozása program adatvédelmi nyilatkozatában olvashat részletesebben.

Az információk felhasználása: A Microsoft ezeket az információkat a szoftverek és szolgáltatások minőségének, megbízhatóságának és teljesítményének javítására használja.

Választási lehetőségek, beállítás: A Felhasználói élmény fokozása program alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, hacsak vállalati rendszergazdája nem kapcsolta be. A regisztráció lehetőségére a Lync telepítője hívja fel figyelmét. Ha rendszergazdája nem tiltotta le a megfelelő vezérlőt, akkor a program beállításait bármikor módosíthatja a következőképpen:

 1. Kattintson az Eszközök menü Beállítások parancsára.

 2. Az Általános lapon jelölje be az Engedélyezem a Microsoftnak a Lync Web App használatára vonatkozó információk gyűjtését jelölőnégyzetet, vagy törölje belőle a jelet.

 3. Kattintson az OK gombra.

Megjegyzés:  Ha a rendszergazda módosítja a Felhasználói élmény fokozása program engedélyezésére vagy letiltására vonatkozó beállítást, miközben a felhasználó már használja a Lyncet, az új beállítás csak azt követően lép érvénybe, hogy a felhasználó kijelentkezik a Lyncből, majd újra bejelentkezik.

Asztal-/programmegosztás

A szolgáltatás leírása: Az asztal-/programmegosztás lehetővé teszi, hogy a számítógép képernyőjének vagy adott programjának képét megossza egy Lync-beszélgetés többi résztvevőjével.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Ha kezdeményezi a megosztást, akkor a megosztott elemektől függően a beszélgetés összes résztvevője láthatja a monitor(oka)t, a teljes asztalt vagy a számítógép képernyőjén kijelölt programot. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: Az asztal- és programmegosztás a beszélgetések és az értekezletek résztvevői közötti együttműködéshez használható.

Választási lehetőségek, beállítás:

Egy új Lync-beszélgetésben a következő módon kezdeményezheti az asztal megosztását:

 1. A partnerlistában a partner képére vagy jelenléti ikonjára mutatva jelenítse meg a partner névjegykártyáját.

 2. Kattintson A személlyel való kapcsolatfelvétel további beállításainak megtekintése gombra.

 3. Kattintson a Megosztás menüre, majd az Asztal menüpontra.

Az Asztal-/programmegosztás indítása folyamatban lévő Lync-beszélgetésben:

 1. Kattintson a beszélgetési ablak Megosztás pontjára.

 2. Kattintson a menü Asztal pontjára, valamelyik monitorra (ha egynél több van) vagy a Program lehetőségre, és válasszon egy vagy több programot.

Az asztal-/programmegosztás leállítása:

 1. Kattintson a képernyő tetején található megosztási eszköztáron a Megosztás befejezése gombra.

Fontos: Azok, akikkel egy Lync-beszélgetésben megosztotta az asztalát, az asztalon esetleg megnyitott és digitális jogvédelem alá eső dokumentumokat és képeket is láthatják.

Asztal-/programmegosztás irányítása

A szolgáltatás leírása: A megosztás irányítása lehetővé teszi, hogy megosztott asztala vagy programja irányítását átadja valaki másnak, aki szintén Lync-ügyfelet használ egy másik számítógépen.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Az irányítási lehetőség átadásakor a másik személy irányíthatja az Ön számítógépét vagy kijelölt programját, és módosításokat végezhet rajta úgy, mintha közvetlenül a saját billentyűzetével és egerével használná a számítógépet. Ön és a Lync-beszélgetés vagy -értekezlet többi résztvevője valós időben láthatja a módosításokat. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A megosztás irányításával lehetővé teheti valaki másnak, hogy átvegye az irányítást az Ön asztala vagy programjai felett (attól függően, hogy mit oszt meg), miközben Ön és a beszélgetés többi résztvevője figyel.

Választási lehetőségek, beállítás: Ha beszélgetés közben át szeretné adni valakinek az asztal irányítását, tegye a következőket:

 1. Kattintson a beszélgetési ablak Megosztás gombjára, majd ossza meg a kívánt elemet (például az asztalt).

 2. A képernyő tetején a megosztási eszköztár Irányítás átadása menüjéből válassza ki, hogy kinek adja át az irányítást.

Ha vissza szeretné vonni az asztal irányítását a távoli féltől, tegye a következőket:

 1. Kattintson a képernyő tetején található megosztási eszköztáron az Irányítás átadása menüre.

 2. Kattintson az Irányítás visszavétele parancsra.

Segélyhívás (112)

A szolgáltatás leírása: Ha a vállalati rendszergazda engedélyezte ezt a szolgáltatást, akkor az lehetővé teszi a Lyncnek, hogy helyadatokat küldjön az ügyfél által kiválasztott segélyhívás-fogadó központnak, amikor segélyhívószámot (Magyarországon például a 112-t) tárcsáz. A vállalati rendszergazda a munkahelyre korlátozhatja a segélyhívási lehetőséget, ezért érdemes tájékozódnia nála, hogy milyen esetekben áll rendelkezésre a segélyhívási funkció. Ha engedélyezve van a szolgáltatás, a segélyhívást fogadó központ azokat a helyadatokat kapja meg, amelyeket a rendszergazda a szóban forgó helyhez rendelt (például az iroda számát), és mentett is a helyadatokat tároló adatbázisban. Tartózkodási hely hiányában Ön is megadhat egy helyet az erre szolgáló mezőben. Ha a munkahelyén tartózkodva vezeték nélküli internetkapcsolattal használja a Lync programot, és eközben tárcsázza a segélyhívószámot, az elküldött helyadatok csak közelítő pontosságúak lesznek, mivel azok annak a vezeték nélküli végpontnak az adatai, amelyikkel a kérdéses számítógép kommunikál. A vezeték nélküli végpont helyadatait ezenkívül a vállalati rendszergazda viszi be kézzel, így a segélyhívást fogadó központnak elküldött helyadatok nem feltétlenül azonosak a tényleges tartózkodási hely adataival. A szolgáltatás csak akkor teljesen működőképes, ha a szervezet hitelesített megoldásszállítók által üzemeltetett útválasztórendszert használ. A szolgáltatás csak az Amerikai Egyesült Államokban érhető el.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A Lync által beolvasott helyadatokat a helyinformációs kiszolgáló által automatikusan kitöltött vagy a felhasználó által a helyadatmezőben kézzel beírt helyadatok határozzák meg. Ezeket az adatokat a felhasználó számítógépének memóriája tárolja. Segélyhívószám tárcsázásakor a program a hívással együtt hívásirányítási célból elküldi a helyadatokat a megfelelő központba, amely így hozzávetőleges pontossággal megállapíthatja a hívó helyét. Az adatok a szervezet biztonsági szolgálatának is elküldhetők csevegőüzenetben. A hívásrészletezés tartalmazni fogja annak a helynek az adatait, ahonnan a segélyhívást indították. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A helyadatok használatával továbbítható a hívás a legközelebbi segélyhívóközpontba, valamint irányíthatók a segítségnyújtók megfelelő helyre. Az adatok a szervezet biztonsági szolgálatának is elküldhetők a hívó helyének és visszahívási adatainak megjelölésével együtt.

Választási lehetőségek, beállítás:

A szolgáltatás alapértelmezés szerint le van tiltva, és csak a vállalati rendszergazda engedélyezheti. Kérdezze meg a vállalati rendszergazdától, hogy elérhető-e a szolgáltatás. Nincs lehetősége annak a meghatározására, hogy segélyhíváskor a szolgáltatás a helyet automatikusan olvassa-e be és küldje el a vészhelyzeti diszpécserekhez.

Ha a hely lekérdezése nem automatikus, akkor lehetősége lehet arra, hogy kézzel beírja a helyet, amikor erre utaló figyelmeztetést kap. A figyelmeztetés kihagyható, de a szabályoktól függően nyugtáznia kellhet a választását, hogy nem ad meg helyet.

Hely

A szolgáltatás leírása: A rendszer a jelenlétiadat-szolgáltatáson keresztül meghatározza és megosztja másokkal a tartózkodási hely adatait és a helyhez tartozó időzónaadatokat. A helyadatok segélyhívó szolgáltatásokhoz is használhatók a fent leírt segélyhívó szolgáltatások szakasznak megfelelően. Ha bizalmassági módba lép (lásd a Bizalmassági mód szakaszt), akkor a helyadatok megosztása a Bizalmassági mód szakaszban leírtak alapján történik.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A tartózkodási helyre vonatkozó adatok kétféleképpen határozhatók meg: megadhatja kézzel, vagy a Lync automatikusan beolvassa azokat a vállalat helyinformációs kiszolgálójáról. Az időzónaadatok a számítógépre telepített Windows operációs rendszerből származnak. A gyűjtött helyadatok része egy leíró jellegű karakterlánc (szöveges érték), valamint formázott cím. A szöveges érték bármi lehet, amellyel másokat tájékoztat a tartózkodási helyéről (például „Otthon” vagy „Munkahely­"), míg a formázott címadat egy hagyományos formátumú cím (postacím), amely alapján Ön megtalálható (például „1146 Budapest, Kossuth utca 15.”). A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A helyleíró és az időzónaadatok a Lync alkalmazásbeli jelenléti adatok részeként oszthatók meg, a jelenlétre vonatkozó bizalmassági beállításnak megfelelően. Az információ megjelenik a felhasználó névjegykártyáján. Fontos tudni, hogy a felhasználó formázott címe (postacíme) nincs megosztva a jelenléttel.

Választási lehetőségek, beállítás:

Ha a vállalati felügyelet engedélyezte a helymegosztást, és úgy állította be, hogy a felhasználók hozzáférjenek a teljes helymeghatározási felhasználói felülethez, akkor a Lync főablakának tetején található Hely mező és menü alábbi elemei érhetők el:

 1. Hely beállítása: A jelenléttel együtt megosztott szöveges karakterlánc (a tartózkodási hely) kézzel szerkeszthető.

 2. Tartózkodási helyem megjelenítése másoknak: Egy kapcsoló, amellyel vezérelhető, hogy a jelenléttel együtt meg legyen-e osztva bármilyen helyinformáció. Ez nem érinti a tartózkodási hely segélyhívó szolgáltatásokkal történő megosztását.

Értekezlet mellékletei

A szolgáltatás leírása: A mellékletként feltöltött fájlokat megoszthatja az értekezlet résztvevőivel.

Begyűjtött, feldolgozott vagy átvitt adatok: A Lync Server az értekezlettartalmak elévülését szabályozó, a vállalati rendszergazda által beállított házirendek szerint tárolja a mellékleteket. Ön választhat, hogy milyen mellékleteket tölt fel. A mellékleteket Ön és az értekezlet többi résztvevője is letöltheti. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A feltöltött értekezlet-mellékletekben tárolt információk meg vannak osztva a Lync-értekezlet többi résztvevőjével.

Választási lehetőségek, beállítás: Az értekezlet előadói az értekezlet-résztvevők szerepkörei (szervezők, előadók, mindenki) alapján korlátozhatják a mellékletek elérhetőségét. Ha egy melléklet nem érhető el, akkor nem jelenik meg a mellékletlistában.

Értekezleti kitárcsázás

A szolgáltatás leírása: Az értekezleti kitárcsázás szolgáltatás lehetővé teszi az értekezleten részt vevő Lync-felhasználóknak, hogy hagyományos telefonszámot vegyenek fel egy audio- és videoértekezletbe.

Begyűjtött, feldolgozott vagy átvitt adatok: Amikor az audio- vagy videoértekezletre meghívott PSTN-felhasználó fogadja a hívást, megkapja az értekezlet szervezőjének hívóazonosítóját (illetve nem minden esetben, de megkaphatja annak a félnek a hívóazonosítóját is, aki felveszi őt az értekezletbe). Amikor a PSTN-felhasználó fogadja a hívást, azonnal csatlakozik az értekezlethez.

Az információk felhasználása: Az értekezletre meghívott PSTN-felhasználó megkapja a szervező hívóazonosítóját.

Választási lehetőségek, beállítás: Ehhez a szolgáltatáshoz nem tartozik felhasználói vagy vállalati rendszergazdai vezérlőelem. Ha lehetséges, akkor a PSTN-felhasználó felvétele előtt egy csevegőüzenetben vagy e-mailben rákérdezhet nála, hogy tud-e csatlakozni az audio- vagy videoértekezlethez, így ő is tudomást szerez az értekezletről. A PSTN-felhasználó dönthet úgy is, hogy nem fogadja a hívást.

Lync 2010 Felügyelt API

A szolgáltatás leírása: A Lync 2010 Felügyelt API lehetővé teszi külső programoknak, hogy hozzáférjenek a Lync ügyfélprogramhoz és együttműködjenek vele, ily módon növelve a Lync felhasználói hatékonyságát. A külső programok közé tartoznak a gyártók vagy a Microsoft által fejlesztett programok (például az Outlook és a Microsoft Office programcsomagjaiba tartozó egyéb alkalmazások).

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A Lync Felügyelt API-n keresztül a külső alkalmazások részére elérhetővé tett információk közé tartozik minden személyes információ, amely a Lync felhasználói felületén látható, többek között a felhasználó tartózkodási helye, telefonszámok, beosztás, partnerlista (telefonszámokkal és egyéb adatokkal együtt), személyes feljegyzések, a tevékenység állapota, valamint a jelenlegi beszélgetések a tartalmukkal együtt.

Az információk felhasználása: A Lync Felügyelt API-t használó programok a Lync-munkamenetben előforduló információkat használják fel arra, hogy továbbfejlesztett vagy kiegészítő funkciókat biztosítsanak a felhasználónak. Az ilyen információk felhasználása a külső programoktól függ, amelyeknek saját adatvédelmi nyilatkozatban kell közzétenniük, hogy miként szándékoznak felhasználni az információkat.

Választási lehetőségek, beállítás:

A Lync Felügyelt API-kat használó külső programok három kategóriába tartoznak: asztali (helyileg telepített) programok, weben üzemeltetett programok és Lync-bővítményprogramok (a Lync beszélgetési ablak felhasználói felületén beágyazott programok). A külső felek információkhoz való hozzáférése a különböző esetekben az alábbi módon vezérelhető:

Asztali (helyileg telepített) programok: Az asztali programokat Ön vagy a helyi számítógép bármely rendszergazdája telepíti, és azok mindig hozzáférnek a felhasználói információkhoz a Lync Felügyelt API-n keresztül. Soha ne telepítsen olyan programot, amelyben nem bízik meg.

Weben üzemeltetett programok: Az interneten vagy az intraneten üzemeltetett programok is hozzáférhetnek a felhasználói adatokhoz a Lync Felügyelt API-n keresztül. Az ilyen programokat a helyi rendszergazda által az Internet Explorer Megbízható webhelyek listájára felvett tartományról vagy URL-címről kell üzemeltetni annak biztosításához, hogy nem kívánt programok a tudomása nélkül ne férjenek hozzá az adataihoz.

Lync-bővítményprogramok: A fejlesztők kibővíthetik a Lync használhatóságát oly módon, hogy a Lync beszélgetési ablakán belül programokat ágyaznak be. Az ilyen programok szintén hozzáférnek a Lync-adatokhoz a Lync Felügyelt API-n keresztül. Ebben az esetben a bővítményprogramot a helyi számítógép rendszergazdája regisztrálja a Lync ügyfélprogramhoz. Ez a regisztrálás szintén biztosítja a programnak a hozzáférést a Lync Felügyelt API-hoz.

Hely neve speciális vezérlőeleme: További elővigyázatosságból a rendszergazda engedélyezheti, letilthatja vagy a felhasználónak (Önnek) engedélyezheti annak eldöntését, hogy ezek a külső programok rendelkezzenek-e hozzáféréssel a Hely neve mezőhöz a Lyncben. Alapértelmezés szerint a helyhez való hozzáférés elérhető a külső programok számára. Ezt a beállítást az alábbi módon adhatja meg:

 1. Kattintson az Eszközök menü Beállítások parancsára.

 2. Ugorjon a Személyes lap Személyes információkezelő területéhez.

 3. Állítsa be megfelelően a jelölőnégyzeteket.

 4. Kattintson az OK gombra.

Online értekezlet bővítmény az Outlookhoz

A szolgáltatás leírása: Ez az Outlook-bővítmény a Lync-kel együtt telepíthető, és lehetővé teszi a felhasználóknak online értekezleteik ütemezését és testreszabását.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Az ütemező az alábbi adatokat tárolja a számítógépen. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

 • Szervező neve

 • Résztvevők neve

 • Előadók neve

 • E-mail címek listája

 • Az értekezlet témája és egyéb adatai ( többek között a kezdés és befejezés időpontja, a konferenciaazonosító, a PIN-kód, a konferencia segítője/audiokonferencia szolgáltatója a felhasználó részére)

 • A felhasználó összes proxycíme a Microsoft Exchange-ben (X400-X500 címek, Exchange egyesített üzenetküldési címek, valamint SIP-címek és telefonos/Exchange egyesített üzenetküldési hangposta-szolgáltatás URL-címe)

 • Értekezlet helyére vonatkozó adatok

Az adatok felhasználása:

A fenti információk csak az értekezlet ütemezéséhez és az ügyféloldali naplózás szakaszban leírt kapcsolódó naplózási műveletek végrehajtásához szükségesek. Ütemezés során az információk feldolgozása a memóriában történik, majd a gyors elérhetőség érdekében a helyi számítógép beállításjegyzékében vannak tárolva.

Megjegyzés: A szolgáltatás megosztja az információkat a Lync Felügyelt API-val és a Lync Server kiszolgálóval.

Választási lehetőségek, beállítás:

A naplózás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Ha vállalata engedélyezi a naplózás vezérlését, akkor Ön a Beállítások -> Naplózás szakaszban meghatározhatja, hogy engedélyezi-e a naplózást.

Társközi fájlátvitel

A szolgáltatás leírása: Lehetővé teszi, hogy a Lync-felhasználók fájlokat küldjenek egymásnak társközi (kétszemélyes) csevegőüzenetekben (de nem az értekezletek során).

Begyűjtött, feldolgozott vagy átvitt adatok: A fájlátvitel közvetlenül a Lync-ügyfelek között történik. A felhasználók kezdeményezhetik a fájlátvitelt, és kiválaszthatják a továbbítandó fájlt. A fájl fogadójának kifejezetten engedélyeznie kell a fájl fogadását. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A társközi fájlátvitel szolgáltatás lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy egy-egy csevegés során fájlokat küldjenek egymásnak valós időben.

Választási lehetőségek, beállítás:

A vállalati rendszergazda engedélyezheti vagy letilthatja ezt a szolgáltatást bármely vagy az összes felhasználónál. A másik felhasználótól érkező fájlátviteli kérést Ön elfogadhatja vagy elutasíthatja.

Személyes kép

A szolgáltatás leírása: A személyes kép funkció megjeleníti a felhasználó saját fényképét és a vállalat dolgozóinak a képét.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: A személyes kép megosztására vonatkozó beállítások összegyűjtésével a program a képek megjelenítését és a felhasználó saját képének és webcímének megosztását szabályozza. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információ felhasználása: Az adatok célja a felhasználói felület testreszabása és a felhasználó saját képének megosztása másokkal.

Választási lehetőségek, beállítás:

A vállalati rendszergazda a következő beállításokat adhatja meg:

 • A felhasználók képei alapértelmezés szerint kezdetben meg legyenek-e osztva. Ezt a beállítást Ön felülbírálhatja.

 • A felhasználók által letölthető képek maximális fájlmérete.

 • Az engedélyezett képek típusa.

Ön a következő személyes fényképbeállításokat vezérelheti:

 • Partnerek fényképének megjelenítése: A képek megjelenítésének engedélyezése a Lyncben.

 • Ne jelenjen meg a kép: A jelenléttel együtt közzétett értékkel meghatározza, hogy mások láthassák-e az Ön képét. Ha partnerei nem kapják meg a jelenléttel együtt ezt az értéket, akkor náluk a rendszergazda által beállított alapértelmezett kép jelenik meg (lásd feljebb).

 • Alapértelmezett vállalati kép: Ha a nagyvállalat megfelelő mechanizmust biztosít az Active Directory szolgáltatásban tárolt kép módosítására, akkor az Active Directory címtárban tárolt kép módosítható, és a változtatások 48 órán belül megjelennek a Lyncben. A Lyncnek a Microsoft SharePoint saját helyi profiljával is van kapcsolata, és a rendszergazdai konfigurációtól függően az adott kép módosítása hatással lehet az Active Directory szolgáltatásra.

Jelenléti adatok és partneradatok

A szolgáltatás leírása: A jelenléti és partneradatok révén a felhasználó hozzáférhet a szervezeten belüli és kívüli személyekről közzétett adatokhoz, illetve mások megtekinthetik a felhasználóról közzétett adatokat (például az állapotát, a munkakörét, a telefonszámát, a tartózkodási helyét és a megjegyzéseit). A rendszergazda beállíthatja, hogy a Lync együttműködjön az Outlook és az Exchange Server alkalmazással, így a házon kívül tartózkodás idejére beállított üzenetek és más állapotadatok is megjeleníthetők (például az Outlook-naptárbeli elfoglaltsági adatok).

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: A Lync Server alkalmazáshoz bejelentkezési e-mail címmel és jelszóval lehet csatlakozni. A felhasználó és a rendszergazda közzéteheti a felhasználó bejelentkezési adataihoz kapcsolódó jelenléti állapotot és elérhetőségi adatokat. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információ felhasználása: Más Lync-felhasználók és -alkalmazások hozzáférhetnek a felhasználó jelenléti és partneradataihoz, hogy a hatékonyabb kommunikáció érdekében lekérjék annak közzétett állapotát és egyéb információit.

Választási lehetőségek, beállítás: Ön megszabhatja, hogy milyen adatokat szeretne közzétenni magáról, de mindezt a vállalati rendszergazda is beállíthatja Ön helyett. Ha a rendszergazda nem tiltotta le a felhasználóknak, hogy szabályozzák a közzétett információikat, az alábbi lépésekkel bármikor módosíthatják a beállításaikat:

 1. Kattintson az Eszközök menü Beállítások parancsára.

 2. A Személyes lapon adja meg a bejelentkezési címét a Saját fiók területen. A Speciális gombot használva adja meg a csatlakoztatni kívánt kiszolgáló nevét.

 3. A Telefonok lapon megnézheti, hogy a rendszergazda milyen számokat tett közzé az Ön nevében. Felvehet további számokat is, amelyeket mások számára esetleg elérhetővé szeretne tenni.

 4. Ha a vállalati rendszergazda engedélyezte a bizalmassági módot, akkor módosíthatja a beállítást, amely a jelenlét partnerlistában szereplő partnerekkel történő megosztását vezérli. Ez a módosítás az Állapot lap megfelelő beállításával végezhető el.

 5. Kattintson az OK gombra.

Beállíthat bizalmassági viszonyokat is, amelyekkel jelzi, hogy az egyes felhasználók milyen szintű jelenléti információkat láthatnak. Ehhez tegye a következőket:

 1. Kattintson a jobb gombbal egy partnerre.

 2. Válassza a Bizalmassági viszonyok módosítása parancsot.

 3. Kattintson a felhasználónak megfelelő hozzáférési szintre.

Szavazás

A szolgáltatás leírása: A Lync-felhasználók szavazást szervezhetnek, és névtelen szavazatokat gyűjthetnek össze a résztvevőktől az online értekezletek és beszélgetések során.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Az egyéni szavazatok név nélküliek. A szavazás összesített eredményét minden előadó láthatja, és bármely előadó megjelenítheti őket az összes nézőnek. A Lync Server az értekezlettartalmak elévülését szabályozó, a vállalati rendszergazda által beállított házirendek szerint tárolja a szavazatokat. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A szavazással hatékonyabbá tehető az együttműködés, mivel az előadók gyorsan megállapíthatják, hogy a résztvevők mit részesítenek előnyben.

Választási lehetőségek, beállítás:

 • Az előadók a résztvevők szerepköre (szervező, előadók, mindenki) szerint korlátozhatják a szavazáshoz való hozzáférést, ha a szavazást nem minden résztvevő számára kell megjeleníteni. Ha egy szavazás nem érhető el az Ön számára, akkor nem jelenik meg a tartalomlistában, így a helyi számítógépre sem menthető.

 • Az előadók szavazásokat nyithatnak meg és zárhatnak le, valamint bármikor törölhetik a szavazás eredményét.

PowerPoint-alapú együttműködés

A szolgáltatás leírása: Lehetővé teszi a Lync-felhasználóknak, hogy online beszélgetés vagy értekezlet során PowerPoint-bemutatókat jelenítsenek meg, nézzenek meg vagy lássanak el széljegyzetekkel.

Begyűjtött, feldolgozott vagy átvitt adatok:

A PowerPoint-alapú együttműködést az Ön műveletei irányítják – legyen szó a tartalom feltöltéséről, a bemutatókban való navigálásról vagy a bemutatók széljegyzeteléséről. A beszélgetés vagy az értekezlet során bemutatott fájlok valamennyi résztvevőhöz eljutnak, akik közvetlenül a helyi számítógép egyik mappájából nyithatják meg a fájlokat. A fájl tulajdonosa vagy az előadó korlátozhatja a fájl mentésére jogosultak körét, ám ez nem akadályozza a fájl megnyitását és megtekintését.

A Lync Server az értekezlettartalmak elévülését szabályozó, a vállalati rendszergazda által beállított házirendek szerint tárolja a PowerPoint-fájlokat. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A PowerPoint-alapú együttműködés révén a beszélgetés résztvevői hatékony bemutatókat készíthetnek és visszajelzéseket gyűjthetnek.

Választási lehetőségek, beállítás:

 • Az előadók korlátozhatják a széljegyzetelési jogosultságot a résztvevők szerepköre szerint (csak előadók, mindenki, senki) az alábbi módon:

  1. Kattintson a beszélgetési ablak Csatlakozási adatok és értekezlet-beállítások párbeszédpanelén az Értekezlet beállításai lehetőségre.

  2. A Jogosultságok csoport Széljegyzetelési jogosultság legördülő listájában válassza ki a kívánt beállítást.

  3. Kattintson az OK gombra.

 • Az előadók a következő módon korlátozhatják a be nem mutatott diák megjelenítését a résztvevőknél:

  1. Kattintson a Csatlakozási adatok és értekezlet-beállítások párbeszédpanelen az Értekezlet beállításai lehetőségre.

  2. A Jogosultságok csoport Megtekintés magánjellegűen legördülő listájában válassza ki a kívánt beállítást.

  3. Kattintson az OK gombra.

Megjegyzés:  Válassza ki a figyelmeztetést, és írja be a szöveget. Beállíthatja a figyelmeztetés AlertPosition tulajdonságát is.

Megjegyzés: Ez a jogosultság a résztvevők szerepkörei (csak előadók, mindenki, senki) alapján is beállítható.

 • Ha a PowerPoint-bemutató nincs megosztva, akkor az előadók a résztvevők szerepköre (szervezők, előadók, mindenki) alapján szabályozhatják a PowerPoint-bemutató elérhetőségét. Ha egy PowerPoint-bemutató nem érhető el, akkor nem jelenik meg a tartalomlistában, így a helyi számítógépre sem menthető.

Bizalmassági mód

A szolgáltatás leírása: A bizalmassági mód beállítása lehetővé teszi, hogy a felhasználó csak a partnerlistáján szereplő partnereivel ossza meg jelenléti adatait (például Elérhető, Elfoglalt, Ne zavarjanak stb.).

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: A bizalmassági mód engedélyezése után a Lync lehetővé teszi a különböző felhasználói beállítások közötti váltást, így mód van arra, hogy a felhasználó csak a partnerlistáján szereplő partnerekkel ossza meg a jelenléti adatait. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információ felhasználása: E mód beállítása azt határozza meg, hogy a program miként osztja meg a jelenléti adatokat.

Választási lehetőségek, beállítás:

 • Ha a bizalmassági mód engedélyezve van a kiszolgálón, akkor a rendszergazdai beállításon keresztül kiválaszthatja, hogy mindenki láthassa-e az Ön jelenlétét (Normál mód) vagy csak a partnerei (Bizalmassági mód). A beállítás a Beállítások párbeszédpanel Állapot lapján adható meg.

 • Ha a kiszolgálón a rendszergazda a normál módot engedélyezte, akkor Ön ténylegesen nem válthat bizalmassági módra. Ugyanakkor előre ki is léphet a bizalmassági módból, hogy ha a rendszergazda később engedélyezi a bizalmassági módot, akkor a Lyncbe történő bejelentkezéskor Önre ne az általa megadott beállítások vonatkozzanak.

Rögzítés

A szolgáltatás leírása:

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi az előadóknak, hogy a Lync-munkamenetek minden fontos részletét rögzítsék, beleértve az értekezlethez csatlakozó partnereket, a hangot, képet és tartalmat, csevegéseket, programmegosztásokat, PowerPoint-bemutatókat, szavazásokat, kiosztott anyagokat és rajztáblákat. Ha a szervező vagy más előadók szüneteltetik vagy leállítják saját rögzítésüket, az nincs hatással a többi folyamatban lévő rögzítésre.

Begyűjtött, feldolgozott vagy átvitt adatok:

Ha az előadók a rögzítés mellett döntenek, akkor saját számítógépükön rögzítik az adatokat. A rögzítés során keletkező további videofájlok alapértelmezés szerint az előadó helyi számítógépére kerülnek, de másik számítógépre is menthetők, ha azt a rögzítést végző előadó megadja. Amikor a felhasználók tartalmat töltenek fel az értekezlet során, engedélyt kapnak arra, hogy a tartalmat az általuk és más felhasználók által készített felvételekhez is hozzáadják.

Ha egy felvétel közzétételi szakaszában hiba lép fel, előfordulhat, hogy egy szüneteltetett felvételi szakaszban rögzített adatok véletlenül bekerülhettek a felvételbe. Ha a közzétételi szakasz bármely része hibás (keresse a „Figyelmeztetés” állapotot a Felvételkezelőben), a felvételeket még akkor sem szabad mások számára elérhetővé tenni, ha bizonyos formában le lehet játszani őket.

Az adatok felhasználása:

A felvételt bárki lejátszhatja, akinek hozzáférése van ahhoz a helyhez, ahol a felvételt tárolják.

Választási lehetőségek, beállítás:

A rögzítési lehetőség alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, és a vállalati rendszergazdának kell engedélyeznie. Ha ez a szolgáltatás engedélyezve van az értekezletekhez, akkor bármelyik előadó elindíthatja a rögzítést. Amikor egy előadó bekapcsolja az értekezlet felvételét, erről minden olyan résztvevő értesítést kap, aki kompatibilis ügyfélprogramokkal és eszközökkel rendelkezik. A rögzített munkamenet azon résztvevői, akik az alábbi inkompatibilis ügyfélprogramokat vagy eszközöket használják, nem kapnak értesítést, de adataik bekerülnek a felvételbe.

Nem kompatibilis ügyfélprogramok:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2 kiadás)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 kiadás)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Nem kompatibilis eszközök:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Emellett a használt eszköztől és ügyfélprogramtól függetlenül az értekezletek vagy beszélgetések során teljes képernyős módban videót használó résztvevők csak akkor kapnak jelzést a rögzítés indításáról, amikor visszatérnek a beszélgetési ablakba.

Szakértelem-keresés

A szolgáltatás leírása: Ezzel a szolgáltatással a Microsoft SharePoint szolgáltatásaiban tárolt bármely tulajdonság (például név, e-mail, szakértelem, szakterület stb.) alapján lehet keresni a vállalaton belüli munkatársak között. Ez a szolgáltatás csak akkor érhető el, ha a vállalati rendszergazda központilag telepítette a SharePointot, és engedélyezte a Lync és a SharePoint közötti integrációt.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A Lyncben beírt keresőkifejezést a szolgáltatás elküldi a vállalat SharePoint-kiszolgálójára. A SharePointtól érkező választ a Lync feldolgozza, és megjeleníti a találatokat és kapcsolódó információkat. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A felhasználó által megadott információkat a szolgáltatás elküldi a SharePointnak a keresési eredmények beolvasásához, amelyek a Lyncben jelennek meg.

Választási lehetőségek, beállítás:

Ezt a szolgáltatást a Lync Server rendszergazdái engedélyezhetik és tilthatják le.

Egységesített partnertároló

A szolgáltatás leírása: Az Egységesített partnertároló három fő szolgáltatásból áll:

 • Egyesített keresés – Ez a funkció egyesíti a globális címlistát és a személyes Outlook-névjegyalbumát, így a partnerek keresésekor minden partnerről csak egy bejegyzés jelenik meg a találatokban.

 • Egyesített partneradatok: Ez a szolgáltatás az e-mail címek, illetve a bejelentkezési azonosítók egyeztetésével összekapcsolja az Outlook és a globális címlista partneradatait. Ha a Lync egyezést talál, összekapcsolja a három adatforrásból (Outlook, globális címlista, jelenlét) származó információkat, és megjeleníti azokat a felhasználói felület más-más részein, például a találatok között, a saját partnerlistában és a névjegykártyán.

 • Outlook programbeli partnerek létrehozása a Lync 2010 programbeli partnerekhez (partnerszinkronizálás): A Lync az alapértelmezett partnermappában létrehozza a felhasználó partnereihez kapcsolódó Outlook programbeli partnereket, ha a felhasználó postafiókkal rendelkezik a Microsoft Exchange Server 2010 vagy újabb rendszerű kiszolgálón. Mivel a Lync programbeli összes partnerhez az Outlook programban is tartozik partner, a felhasználó elérheti a Lync-partneradatokat az Outlook és az Outlook Web Access alkalmazásból, valamint az Exchange rendszerrel partneradatokat szinkronizálni képes mobileszközökről is.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A Lync összekapcsolja a jelenléti adatokból, az Active Directoryból és az Outlookból származó partneradatokat. Ezeket az információkat a Lync belső használatra tárolja. Az Outlook programbeli partnerek létrehozásakor a Lync elküldi a jelenléti adatokat, az Active Directoryból származó adatokat és az Outlook-alapú partneradatokat az Exchange rendszernek. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A jelenléti adatokból, az Active Directoryból és az Outlook alkalmazásból származó partneradatok a Lync 2010 felhasználói felületén (a partnerlistában, a névjegyeken, a keresési eredmények között stb.) jelennek meg. Ezeket az adatokat partnerszinkronizálás útján (az előző lista harmadik eleme) az Exchange rendszernek is el lehet küldeni.

Választási lehetőségek, beállítás:

A partnerszinkronizálást az alábbi módon engedélyezheti vagy tilthatja le:

 1. Kattintson az Eszközök menü Beállítások parancsára.

 2. A Személyes lap Személyes információkezelő csoportjában jelölje be a megfelelő jelölőnégyzeteket.

 3. Kattintson az OK gombra.

Felhasználói beállítás – Egy felhasználói beállítás a Microsoft Exchange vagy Microsoft Outlook részére elérhető a Személyes információkezelő csoportban a Lync – Beállítások párbeszédpanelen.

Hangminőség javítása

A szolgáltatás leírása: A Lync értesítésekkel segíti Önt a hívás minőségének a javításában, ha a hívás során eszköz-, hálózati- vagy számítógépes hibát észlel.

Begyűjtött, feldolgozott vagy átvitt adatok:: Ha valamelyik eszközének beállítása miatt gyenge a hívás hangminősége (például visszhangzik vagy zajos), akkor a Lync Önt és a hívás többi résztvevőjét is tájékoztatja arról, hogy az Ön végpontján alkalmazott eszközbeállítások miatt romlik a hívás minősége. A hívás többi résztvevője csak arról kap értesítést, hogy Ön gyenge hangminőséget okozó eszközt használ. Arról nincs tudomásuk, hogy milyen eszközt használ a végfelhasználó. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A hívás minősége a többieknek küldött információk segítségével javítható. Az előadó például elnémíthatja az Ön vonalát, ha Ön csak hallgatja a hívást.

Választási lehetőségek, beállítás: A Lync nem engedi meg a hívásminőségi értesítések kikapcsolását.

Rajztáblaalapú együttműködés

A szolgáltatás leírása: Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy virtuális rajztáblákat osszon meg a Lyncben, és az online értekezletek és beszélgetések során jegyzeteket készítsen rájuk.

Begyűjtött, feldolgozott vagy átvitt adatok: A rajztáblán készített jegyzeteket minden résztvevő láthatja. A Lync Server az értekezlettartalmak elévülését szabályozó házirendek szerint tárolja a szavazatokat. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A rajztáblaalapú együttműködés hatékonyabb közös munkát eredményez, mivel az értekezleten részt vevők megvitathatják elképzeléseiket, ötletgyűjtést kezdeményezhetnek, jegyzetelhetnek és így tovább.

Választási lehetőségek, beállítás:

Az előadók a résztvevők szerepköre (szervező, előadók, mindenki) alapján korlátozhatják a rajztáblához való hozzáférést, ha a rajztáblát nem minden résztvevő számára kell megjeleníteni. Ha egy rajztábla nem érhető el a felhasználó számára, akkor nem jelenik meg a tartalomlistájában, és a helyi számítógépre sem menthető.

Vissza a lap tetejére

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás Microsoft Office Insiderekhez

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük a visszajelzését!

×