Kiegészítés a Microsoft Lync Server 2010 adatvédelmi nyilatkozatához

Az Office 2010 támogatása 2020. október 13-án megszűnt

Ha a Microsoft 365-re vált, bárhonnan és bármilyen eszközön dolgozhat, és a támogatásról sem kell lemondania.

Frissítés most

Utolsó frissítés: 2010. október

Tartalom

Archiválás

Tevékenységnapló

Címjegyzék-szolgáltatás

Hívásengedélyezés

Hívásrészletezésen alapuló adatgyűjtés és jelentéskészítés

Hívásmeghatalmazás

Hívószámküldés beállítása

Hívófél-azonosítás

Ügyféloldali naplózás

Segélyhívás (911)

Helyadatok felhasználása

Lync Web App-kiszolgáló használata

Helyadatok kezelése a médiatartalom-közvetítő kiszolgáló megkerülése esetén

Értekezlet mellékletei

Társközi fájlátvitel

Személyes kép

Hitelesítés PIN-kóddal

Szavazás

Jelenléti adatok és partneradatok

PowerPoint-alapú együttműködés

Bizalmassági mód

Titkos telefonszám

A tapasztalt minőségen alapuló adatgyűjtés és jelentéskészítés

Szerepköralapú hozzáférés-vezérlés

Rögzítés

Válaszcsoport-szolgáltatási ügynökök nevének elrejtése

Kiszolgálóoldali naplózás

Szakértelem-keresés

Egységesített partnertároló

A hangminőség javítása a Lync 2010 alkalmazásban

Rajztáblaalapú együttműködés

Ez a lap a Microsoft Lync-termékek adatvédelmi nyilatkozatának kiegészítését tartalmazza. Az adott Microsoft Lync-alkalmazás vagy -szolgáltatás adatgyűjtési és felhasználási gyakorlatának megértéséhez olvassa el a Microsoft Lync-termékek adatvédelmi nyilatkozatát és ezt a kiegészítést is.

Az adatvédelmi nyilatkozat kiegészítése a szervezeti hálózatban telepített Microsoft Lync Server 2010 szoftver üzembe helyezését és használatát taglalja. Ha a szervezet szolgáltatásként futtatja a Lync Server 2010 terméket (azaz egy harmadik fél – például a Microsoft – üzemelteti a szoftvert futtató kiszolgálókat), a rendszer az üzemeltetésben részt vevő harmadik félnek adatokat fog küldeni.

Archiválás

A szolgáltatás leírása: Az archiválási szolgáltatás lehetővé teszi a szervezet rendszergazdájának a csevegőüzenetekből álló beszélgetések, az értekezletekkel kapcsolatos tevékenységek és tartalom, valamint a használati mutatók (például a felhasználói bejelentkezések vagy a beszélgetés elkezdésével és a csatlakozó résztvevőkkel kapcsolatos adatok) archiválását.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: Az archiválás a szervezet rendszergazdája által beállított kiszolgálón tárolja a csevegőüzenetekből álló beszélgetések tartalmát, a csevegőszolgáltatás használatára vonatkozó információt, valamint az értekezletek tartalmát és adatait. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információ felhasználása: A szervezet rendszergazdája ezeket az adatokat a Lync Server 2010 szervezeten belüli alkalmazásának felügyeletéhez használhatja.

Választási lehetőségek, beállítás: Az archiválás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, és csak a szervezet rendszergazdája kapcsolhatja be: ehhez a Microsoft Lync Server 2010 vezérlőpultjának Figyelés és archiválás beállításai lapján frissíteni kell az archiválási házirendet és az archiválási beállításokat.

Tevékenységnapló

A szolgáltatás leírása: A tevékenységnapló lehetővé teszi a felhasználóknak a partnerlistájukon szereplő partnerek közösségi hálózatokból érkező frissítéseinek megtekintését, valamint személyes megjegyzéseik, munkakörük és munkahelyi címük közzétételét, illetve képük megváltoztatását.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: A felhasználók az alábbi adatokat teszik közzé a Microsoft Lync 2010 alkalmazásban a jelenléti szolgáltatásokon keresztül:

 • a szervezeti címtárból (például az Active Directory tartományi szolgáltatásokból) származó szervezeti kép frissítésének időpontja

 • a mások által is látható, felhasználó által feltöltött webes kép és a feltöltés időpontja

 • a szervezeti munkakör megváltozásának időpontja és a munkakör megnevezése (a szervezeti címtárból)

 • a konkrét szervezeti munkahely megváltozásának időpontja és a munkahely megnevezése (a szervezeti címtárból)

 • az utolsó néhány közzétett személyes megjegyzés

 • a Microsoft Exchange Server rendszerből származó, házon kívül tartózkodásról tájékoztató értesítés

A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információ felhasználása: Ez az információ a felhasználó tevékenységnaplóját megtekintő (és a partnerlistán szereplő) azon partnerekkel lesz megosztva, akiket a felhasználó a Barátok és család, a Munkacsoport, a Munkatársak vagy a Külső partnerek bizalmassági viszonyba helyezett.

Választási lehetőségek, beállítás: A szervezet rendszergazdája megadhatja a PersonalNoteHistoryDepth beállítást, amellyel meghatározható, hogy a felhasználó hány személyes megjegyzését mentse a program. Ha a beállítás értéke nulla, nincsenek mentett előzmények, és csak az aktuális megjegyzést menti a rendszer (ez a régebbi programverziókban is így volt). A Lync 2010 megfelelő beállításait megadva a felhasználók dönthetnek úgy is, hogy semmilyen adatot nem tesznek közzé tevékenységnaplójukban.

Címjegyzék-szolgáltatás

A szolgáltatás leírása: A címjegyzék-szolgáltatás használatával a Lync Server ügyfelei (például a Lync, a Microsoft Lync 2010 Mobile és egyéb alkalmazások) partnereket kereshetnek.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: A felhasználó által beírt keresőkifejezést használva a program egyezést keres a címjegyzék-adatbázisban vagy a címjegyzék letöltési fájljaiban, és a kifejezésnek megfelelő összes rekordot megjeleníti.

Az információ felhasználása: A keresőkifejezésben lévő információt a megfelelő rekordok kereséséhez használja a program.

Választási lehetőségek, beállítás: A címjegyzék-szolgáltatás alapértelmezés szerint engedélyezve van, és nem lehet letiltani.

Hívásengedélyezés

A szolgáltatás leírása: Ezzel a szolgáltatással a szervezet rendszergazdái szabályozhatják a Lync Server-alapú, nagytávolságú hálózati kapcsolaton átvitt hang- és videoadat-forgalmat.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: A hívásengedélyezési szolgáltatás összegyűjti, feldolgozza és fogadja a hívó és a hívott felek IP-címeit, végpontjaik helyadatait (akár a szervezeti hálózaton belüli, akár azon kívüli végpontokról van szó), valamint azt, hogy a hívás szervezeten kívüli-e. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információ felhasználása: Ezen információ birtokában a szervezet rendszergazdája felügyelheti a szervezet Lync Server-alapú, nagytávolságú hálózati kapcsolaton átvitt hang- és videoadat-forgalmát.

Választási lehetőségek, beállítás: A hívásengedélyezés alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, és a szervezet rendszergazdája kapcsolhatja be. Ehhez a Lync Server 2010 vezérlőpultjának Hálózati beállítások lapján frissíteni kell a Sávszélesség-felügyelet globális házirendje beállítást.

Megjegyzés:  A hívásengedélyezési házirendek hatással lehetnek a segélyhívások működésére, hiszen esetleg nem a megfelelő közvetlen vonalra továbbítja azokat a rendszer.

Hívásrészletezésen alapuló adatgyűjtés és jelentéskészítés

A szolgáltatás leírása: Ez a szolgáltatás a Lync Server használatával lebonyolított társközi kapcsolattartási műveletek és értekezletek részletes adatait gyűjti össze, és jelentéseket készít azokból.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: Ha engedélyezve van a szolgáltatás, valamennyi társközi kapcsolattartási művelet és értekezlet adatai bekerülnek a szolgáltatás adatbázisába (a műveletek és az értekezletek tartalma nélkül). Az adatokat a Monitoring Server rendszer szervezeten belüli adatbázisa tárolja, és a jelentések is a Monitoring Server jelentéseit felhasználva készülnek. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információ felhasználása: A szolgáltatás által rögzített adatokat használva tanulmányozhatók a szervezeten belüli társközi kapcsolattartási műveletek és értekezletek előzményei.

Választási lehetőségek, beállítás: A hívásrészletezésen alapuló adatgyűjtés és jelentéskészítés alapértelmezés szerint be van kapcsolva, ám a működéséhez a szervezet rendszergazdájának telepítenie kell egy Monitoring Server-alapú kiszolgálót, és az adatok gyűjtéséhez egy Monitoring Server-háttéradatbázishoz kell azt csatlakoztatni. A rendszergazda telepítheti a Monitoring Server saját jelentéseit, de a Monitoring Server-adatbázis lekérdezésével egyéni jelentéseket is létrehozhat.

Hívásmeghatalmazás

A szolgáltatás leírása: E szolgáltatás révén a felhasználó meghatalmazottakat jelölhet ki, akik a felhasználó nevében válaszolhatnak a felhasználó beérkező hívásaira, illetve a nevében online értekezletekhez csatlakozhatnak.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: Amikor a meghatalmazott(ak) hívást válaszol(nak) meg a felhasználó nevében, az utóbbi e-mailben értesítést kap az eseményről. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információ felhasználása: A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a felhasználó által meghatalmazott személyek kezeljék ütemezett elemeit és értekezleteit. Később a felhasználó megvitathatja azokat a hívásokat a meghatalmazottakkal, amelyeket ők kezdeményeztek vagy válaszoltak meg a nevében.

Választási lehetőségek, beállítás: A hívások kezelésére történő meghatalmazás alapértelmezés szerint le van tiltva, és a szervezet rendszergazdája engedélyezheti az EnableDelegation tulajdonság Igaz értékre állításával.

Megjegyzés:  A szervezet rendszergazdái engedélyezhetik az Exchange rendszerbeli naptár-meghatalmazotti adatok Lync Server rendszerrel történő szinkronizálását. Ebben az esetben az Exchange rendszer naptáraihoz megadott meghatalmazottak közül a megfelelő engedélyekkel rendelkezők (akik legalább Nem szerkesztő szerző engedéllyel rendelkeznek) automatikusan meghatalmazottakká válnak a Lync rendszerben is. Mindez azonban nem módosítja a hívásátirányítási beállításokat.

Hívószámküldés beállítása

A szolgáltatás leírása: A hívószámküldéssel a hívott fél készülékén megjelenő telefonszám állítható be. A szervezet rendszergazdája akár hívásirányonként is kikapcsolhatja a hívószám elküldését egy helyettesítő szám megadásával. Ilyen esetben az adott hívásirányba indított összes hívás alkalmával a helyettesítő szám fog megjelenni a hívó fél telefonszámaként. Ez történik, ha a felhasználó például saját munkahelyi telefonjáról kezdeményez hívást, a hívott fél azonban a rendszergazda által beállított helyettesítő számot fogja látni a készülékén.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: A hívó fél telefonszáma megjelenik a hívott fél telefonján.

Az információ felhasználása: Ezt a szolgáltatást használva a hívó fél telefonszáma helyett egy helyettesítő telefonszám jeleníthető meg a hívott fél készülékén.

Választási lehetőségek, beállítás: A beállításhoz a Lync Server 2010 vezérlőpultjának Hívásirányítás lapján található Hívószám elküldésének kikapcsolása jelölőnégyzetet kell bejelölni, illetve törölni kell a jelölést a jelölőnégyzetből. Ha nincs bejelölve a Hívószám elküldésének kikapcsolása jelölőnégyzet, a hívott fél látni fogja a hívó telefonszámát. Ha be van jelölve, egy helyettesítő telefonszámot kell megadni, és az jelenik meg a hívott fél készülékén.

Hívófél-azonosítás

A szolgáltatás leírása: Ez a szolgáltatás a felhasználó nevét küldi el a hívott félnek abban az alakban, ahogyan a Lync Server helyi adattárházában (címjegyzék-szolgáltatásában) szerepel. Ha a felhasználó Lync Server-alapú kimenő hívást kezdeményez a nyilvános telefonhálózatba, a szolgáltatás elküldi a hívó fél nevével kapcsolatos információt a nyilvános telefonhálózat kilépő átjárójának, az IP-alapú telefonközpontnak vagy a hálózathatároló vezérlőnek.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: A Lync Server-alapú hálózatból indított kimenő hívások esetén a szolgáltatás elküldi a hívó fél nevét a nyilvános telefonhálózat kilépő átjárójának, az IP-alapú telefonközpontnak vagy a hálózathatároló vezérlőnek, feltéve, hogy ezt nem tiltja adatvédelmi korlátozás. Az elküldött információ megjeleníthető a hívott fél készülékén.

Az információ felhasználása: A hívott fél megkapja a hívó fél nevét és telefonszámát, ez azonban nem kötelező érvényű.

Választási lehetőségek, beállítás: A Lync Server e programverziójában nincs lehetőség adatvédelmi korlátozást beállítani a hívó fél adatainak elküldéséhez, tehát a kiszolgáló minden esetben elküldi a hívó fél adatait. A nyilvános telefonhálózat bizonyos átjárói, az IP-alapú telefonközpontok vagy a hálózathatároló vezérlők azonban képesek lehetnek a hívó fél adatainak hívásirányonkénti (bejövő vagy kimenő hívások szerinti) szűrésére vagy kicserélésére.

Ügyféloldali naplózás

A szolgáltatás leírása: Az ügyféloldali naplózással a felhasználói profilhoz tartozó valamelyik mappában rögzítheti a Lync adott számítógépen történő használatával kapcsolatos adatokat.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: Ha engedélyezett az ügyféloldali naplózás, a teljesség igénye nélkül a következő adatokat menti a program a felhasználó számítógépére: értekezletek tárgya és helye, a munkamenetek kezdeményezésével kapcsolatos SIP-üzenetek, a felhasználó által küldött Lync-meghívókra adott válaszok, minden egyes Lync-üzenet feladója és címzettje, az üzenet által bejárt útvonal adatai, a felhasználó partnerlistája és jelenléti adatai. A Lync rendszerben folytatott beszélgetések tartalmát nem menti a rendszer, és semmilyen információt nem küld el automatikusan a Microsoftnak. A felhasználó vagy a szervezet rendszergazdája azonban engedélyezheti az adatok manuális elküldését.

Az információ felhasználása: Az ügyféloldali naplók a Lync rendszerrel kapcsolatos hibák elhárításához használatosak.

Választási lehetőségek, beállítás: Az ügyféloldali naplózás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, és csak a szervezet rendszergazdája kapcsolhatja be az ucEnableUserLogging tulajdonság 1 értékre állításával.

Segélyhívás (911)

A szolgáltatás leírása: Ha a szervezet rendszergazdája engedélyezte ezt a szolgáltatást, akkor az lehetővé teszi a Lync alkalmazásnak, hogy helyadatokat küldjön az ügyfél által kiválasztott külső hívásirányítónak, amely segélyhívószám (az Amerikai Egyesült Államokban például 911) tárcsázásakor elküldi a tartózkodási hely adatait a hívást fogadó központnak. Nem kizárt, hogy a rendszergazda a munkahelyre korlátozta a segélyhívások indításának lehetőségét, ezért célszerű tájékozódni arról, hogy pontosan hol és milyen mértékben érhető el a szolgáltatás. Amennyiben engedélyezve van a szolgáltatás, a segélyhívást fogadó központ azokat a helyadatokat kapja meg, amelyeket a rendszergazda a szóban forgó helyhez rendelt (például az iroda számát), és mentett is a helyadatokat tároló adatbázisban. Tartózkodási hely hiányában a felhasználók is megadhatnak egy helyet az erre szolgáló mezőben. Ha a munkahelyén tartózkodva vezeték nélküli internetkapcsolattal használja a Lync programot, és eközben tárcsázza a segélyhívószámot, az elküldött helyadatok csak közelítő pontosságúak lesznek, hiszen annak a vezeték nélküli végpontnak az adatai, amelyikkel a kérdéses számítógép kommunikál. A vezeték nélküli végpont helyadatait ezenkívül manuálisan adja meg a szervezet rendszergazdája, így a segélyhívást fogadó központnak elküldött helyadatok nem feltétlenül azonosak a tényleges tartózkodási hely adataival. A szolgáltatás csak akkor működőképes teljesen, ha a szervezet hitelesített megoldásszállítók által üzemeltetett útválasztórendszert használ, és kizárólag az Amerikai Egyesült Államokban érhető el.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: A Lync által beolvasott helyadatok a helyadat-kiszolgáló által biztosított automatikus helyadatokra vagy a felhasználó által a helyadatmezőben megadott adatokra épülnek. Ezeket az adatokat a felhasználó számítógépének memóriája tárolja. Segélyhívószám tárcsázásakor a program a hívással együtt hívásirányítási célból elküldi a helyadatokat a megfelelő központba, amely így hozzávetőleges pontossággal megállapíthatja a hívó helyét. Az adatok a szervezet biztonsági szolgálatának is elküldhetők csevegőüzenetben. A hívásrészletezés tartalmazni fogja annak a helynek az adatait, ahonnan a segélyhívást indították. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információ felhasználása: A program a helyadatok alapján továbbítja a hívást a legközelebbi segélyhívóközpontba, és a segítségnyújtókat is erre a helyre irányítja a központ. Az adatok a szervezet biztonsági szolgálatának is elküldhetők a hívó fel helyének és visszahívási adatainak megjelölésével együtt.

Választási lehetőségek, beállítás:

Letiltva:

A segélyhívási szolgáltatás alapértelmezés szerint le van tiltva. Ha a szervezet rendszergazdája engedélyezi, akkor az alhálózatok, illetve a felhasználók helyadatokat szabályozó házirendje módosítható vagy el is távolítható, az útválasztó szolgáltatás pedig törölhető a szolgáltató rendszeréből.

Engedélyezve:

Ebben az esetben szükség van egy helyadatokat szabályozó házirendre, amely lehetővé teszi a segélyhívásokat. A házirendet definiálása után minden olyan alhálózathoz hozzá kell rendelni, amelyen egyesített kommunikációt támogató ügyfélprogramok hívó vagy hívott feleket (vagy mindkét típust) regisztrálnak. A segélyhívásokat kezelő útválasztó szolgáltatást be kell szerezni a szolgáltatótól, és létre kell hozni az útválasztást végző kapcsolatot a szolgáltatóval.

Helyadatok felhasználása

A szolgáltatás leírása: A felhasználó tartózkodási helyének adatait és a helyhez tartozó időzónaadatokat a rendszer automatikusan határozza meg, és automatikusan megosztja másokkal a jelenlétiadat-szolgáltatáson keresztül.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: A felhasználó tartózkodási helyére vonatkozó adatok kétféleképpen határozhatók meg: a felhasználó manuálisan megadja, vagy a Lync alkalmazás automatikusan beszerzi azokat a szervezet helyadat-kiszolgálójáról. Az időzónaadatok a számítógépen telepített Windows operációs rendszerből származnak. A gyűjtött helyadatok része egy leíró jellegű karakterlánc (szöveges érték), valamint a formázott cím is. A szöveges érték bármi lehet, amivel informálja a többieket a tartózkodási helyéről (például „Otthon” vagy „Munkában­"), míg a formázott címadat egy hagyományos formátumú cím (postacím), ami alapján a felhasználó megtalálható (például „2033 Győr, Hétfő u. 123.”). A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információ felhasználása: A helyleíró adatokat és az időzónaadatokat a jelenléti adatok részeként osztja meg másokkal a Lync, mégpedig a jelenlétre vonatkozó bizalmassági beállításnak megfelelően. Az információ megjelenik a felhasználó névjegykártyáján. Fontos tudni, hogy a felhasználó formázott címe (postacíme) nem látható a névjegykártyán, de segélyhívás indításakor a segélyhívást fogadó központ tudomást szerezhet arról. (Lásd a Segélyhívás (911) című részt.)

Választási lehetőségek, beállítás:

A szervezet rendszergazdája az alábbi beállításokat alkalmazhatja:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled: Ha ennek a tulajdonságnak Igaz az értéke, akkor a helymenü Hely beállítása parancsára kattintva a helyadatmezőben megjelenik a hely névbejegyzése, és egy Hely nevű párbeszédpanel is igénybe vehető a beállításhoz. Amennyiben a tulajdonság értéke Hamis, a helyadatmezőben csak részleges helybejegyzés fog szerepelni a hely neveként. Igaz érték esetén a program megosztja a helyadatokat a segélyhívó központokkal, Hamis érték esetén azonban nem. Ezt a beállítást a felhasználók nem tudják módosítani. Fontos megemlíteni, hogy a hely (akár a helyadat-kiszolgálóról beolvasott, akár a felhasználó által beírt) leírását e tulajdonság beállításától függetlenül megosztja másokkal a program a jelenléti adatokon keresztül.

 • UseLocationForE911Only: Ha a tulajdonság Igaz értékű, a helyadat-kiszolgálón tárolt helyadatokat nem osztja meg a program automatikusan a jelenléti adatokon keresztül. Hamis érték esetén a helyadatok megosztása automatikusan engedélyezett.

 • PublishLocationDataDefault: Ez a tulajdonság határozza meg az alapértelmezett működést minden olyan felhasználó esetén, aki nem adta meg egyértelműen, hogy megosztja-e helyének leírását másokkal a jelenléti adatokon keresztül. Ha a tulajdonság értéke Igaz, a program alapértelmezés szerint megosztja a hely leírását. Ha az érték Hamis, nincs megosztás.

 • LocationRequired: Ez a tulajdonság szabja meg, hogy a program kéri-e a felhasználóktól a hely megadását. A tulajdonságnak három választható értéke van:

  • Igen: Helyadatok hiányában piros színnel jeleníti meg a Hely beállítása feliratot.

  • Jogi nyilatkozat: Helyadatok hiányában piros színnel jeleníti meg a Hely beállítása feliratot, amely mellett egy X gomb is látható. A felhasználók erre az X gombra kattintva elolvashatják a nyilatkozatot. Ha a szervezet rendszergazdája ezt az értéket választja, a jogi nyilatkozat szövegét is meg kell adnia.

  • Nem: Helyadatok hiányában fekete színnel jeleníti meg a Hely beállítása feliratot.

Lync Web App-kiszolgáló használata

A szolgáltatás leírása: A böngészőhöz írt és Microsoft Silverlight-alapú beépülő modulként elérhető Lync Web App alkalmazás használatához telepíteni kell a Microsoft Lync Web App webösszetevőt.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: Mielőtt a felhasználó csatlakozhatna egy értekezlethez, a program hitelesíti őt a bejelentkezési cím, a jelszó és az értekezlet adatainak felhasználásával. A programok és az asztal megosztására vonatkozó információt az értekezlet valamennyi résztvevője megkapja, és minden résztvevő megtekintheti a közzétevő felhasználó jelenléti adatait és partneradatait.

Az információ felhasználása: Mielőtt a felhasználó csatlakozhatna egy értekezlethez, a program hitelesíti őt a bejelentkezési cím, a jelszó és az értekezlet adatainak felhasználásával.

Választási lehetőségek, beállítás: A Lync Web App webösszetevő alapértelmezés szerint engedélyezve van.

Helyadatok kezelése a médiatartalom-közvetítő kiszolgáló megkerülése esetén

A szolgáltatás leírása: Ez a szolgáltatás határozza meg a Lync Server felhasználóihoz rendelt alapértelmezett helyi médiavégződtetési IP-címek, valamint a felhasználóhoz társított normál hívásokhoz használandó nyilvános telefonhálózati kilépő átjáró, az IP-alapú telefonközpont vagy a hálózathatároló vezérlő helyét. Ha a két elem megfelelően csatlakozik egymáshoz, nincsenek sávszélesség-korlátozások, és a médiatartalom-közvetítő kiszolgáló megkerülése is engedélyezett, akkor a médiatartalom továbbítása közvetlenül történik a Lync Server-felhasználó és a nyilvános telefonhálózati kilépő átjáró, az IP-alapú telefonközpont vagy a hálózathatároló vezérlő között, megkerülve a Lync Server közvetítő kiszolgálóját. A híváshoz tartozó jelátvitel továbbra is a Lync Server-felhasználó, illetve a Lync Server közvetítő kiszolgálója, valamint a nyilvános telefonhálózati kilépő átjáró, az IP-alapú telefonközpont vagy a hálózathatároló vezérlő között zajlik.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: A felhasználóhoz rendelt alapértelmezett helyi médiavégződtetési IP-cím és a nyilvános telefonhálózati átjáró, az IP-alapú telefonközpont vagy a hálózathatároló vezérlő helyének meghatározásához a program összeveti az összes helyi alapértelmezett médiatartalom IP-címét a Lync Server konfigurációs adattárolójában lévő kiszolgálómegkerülési azonosítókkal. Ez utóbbiak olyan GUID azonosítók, amelyeket nem szűr a hozzáférés-kezelő proxykiszolgáló, így a szervezeten belüli és kívüli felhasználók egyaránt hozzájuk férhetnek. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információ felhasználása: Amennyiben a Lync Server-felhasználó és a nyilvános telefonhálózat átjárója, az IP-alapú telefonközpont vagy a hálózathatároló vezérlő egy helyen található, akkor az összes elem alapértelmezett helyi médiavégződtetési IP-címéhez ugyanaz a kiszolgálómegkerülési azonosító fog tartozni. Az ezt az azonosítót a társától megkapó fél azt fogja látni, hogy saját megkerülési azonosítója megegyezik a társéval. Ilyen esetben a híváshoz tartozó médiatartalom továbbítása közvetlenül a Lync Server-felhasználó és a nyilvános telefonhálózat átjárója, az IP-alapú telefonközpont vagy a hálózathatároló vezérlő között történhet, megkerülve a médiatartalom-közvetítő kiszolgálót.

Választási lehetőségek, beállítás:

A médiatartalom-közvetítő kiszolgáló megkerülése alapértelmezés szerint le van tiltva mind globálisan, mind pedig egy adott nyilvános telefonhálózat átjárójához, egy adott IP-alapú telefonközponthoz vagy egy adott hálózathatároló vezérlőhöz tartozó összes közvetlen vonalra nézve. A szervezet rendszergazdája az alábbi két módszerrel mindkét előző esethez engedélyezheti a megkerülést.

A Lync Server vezérlőpultjával

 • A kiszolgálómegkerülés globális engedélyezéséhez kattintson a Hálózati beállítások elemre, kattintson duplán a lista Globális beállítás elemére, majd a Globális beállítás szerkesztése lap Médiatartalom-közvetítő kiszolgáló megkerülésének engedélyezése elemére kattintva válasszon részletességet.

 • Ha egy adott fővonalhoz szeretné engedélyezni a kiszolgáló megkerülését, válassza a Hangadat-irányítás lehetőséget, kattintson a Fővonal beállítása fülre, kattintson duplán egy már létező fővonalra, majd kattintson a Médiatartalom-közvetítő kiszolgáló megkerülésének engedélyezése elemre.

A Microsoft Lync Server 2010 felügyeleti rendszerhéjával

 • Egy adott fővonalhoz a New-CsTrunkConfiguration vagy a Set-CsTrunkConfiguration parancsmaggal engedélyezhető a médiatartalom-közvetítő kiszolgáló megkerülése.

 • A New-CsNetworkMediaBypassConfiguration és a Set-CsNetworkConfiguration parancsmaggal a kiszolgálómegkerülés globális engedélyezése végezhető el.

Értekezlet mellékletei

A szolgáltatás leírása: Az értekezlet résztvevőivel megoszthatók a mellékletként feltöltött fájlok.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: A Lync Server az értekezletek tartalmának érvényességét szabályozó házirendek szervezeti rendszergazda által megadott beállításai szerint menti a mellékleteket. Az értekezletekbe feltöltött mellékleteket az értekezlet résztvevői letölthetik. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információ felhasználása: Az értekezletbe feltöltött mellékleteket (és így az azokban lévő adatokat) a felhasználó a feltöltés révén automatikusan megosztja az adott Lync-értekezlet összes résztvevőjével.

Választási lehetőségek, beállítás: A szervezet rendszergazdája az AllowFileTransfer házirenddel engedélyezheti vagy tilthatja le a szolgáltatást bármely vagy az összes felhasználóra nézve. A házirend alapértelmezés szerint engedélyezve van.

Társközi fájlátvitel

A szolgáltatás leírása: A Lync felhasználói fájlokat továbbíthatnak egymásnak a kétszemélyes csevegés során (értekezletekben azonban nem).

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: A fájlok közvetlenül a Lync-ügyfelek között továbbítódnak. A fájlátvitelt csak a felhasználó kezdeményezheti (tehát nem automatikus), és ennek keretében a felhasználó jelöli ki a másolandó fájlt is. A másik félnek kifejezett hozzájárulását kell adnia a fájl fogadásához. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információ felhasználása: A társközi fájlátviteli funkcióval a felhasználók fájlokat küldhetnek egymásnak a csevegés során.

Választási lehetőségek, beállítás: A szervezet rendszergazdája az EnableP2PFileTransfer házirenddel engedélyezheti vagy tilthatja le a szolgáltatást bármely vagy az összes felhasználóra nézve. A házirend alapértelmezés szerint engedélyezve van.

Személyes kép

A szolgáltatás leírása: Ez a szolgáltatás jeleníti meg a felhasználó személyes képét más felhasználóknak. Ezt a képet csak a felhasználó állíthatja be, és a kép nem feltétlenül egyezik meg azzal, amely a szervezeti címtárban (például az Active Directoryban) található.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: A személyes kép megosztását és a kép webcímét a felhasználó állítja be, a Lync pedig a jelenléti adatokon keresztül osztja meg a képet. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információ felhasználása: Az információ célja a felhasználói felület testreszabása és a felhasználó saját képének megosztása más felhasználókkal.

Választási lehetőségek, beállítás:

A szervezet rendszergazdája az alábbi beállításokat adhatja meg:

 • Megadhatja, hogy a felhasználók képei alapértelmezés szerint kezdetben (az első bejelentkezéskor) meg legyenek-e osztva. Ez a beállítás módosítható.

 • Korlátozhatja a felhasználók által letölthető képek maximális fájlméretét.

 • Meghatározhatja az engedélyezett képek típusát.

Hitelesítés PIN-kóddal

A szolgáltatás leírása: A PIN-kóddal történő hitelesítéssel hitelesíteni lehet a konferenciakezelési segédalkalmazással elindított értekezletekhez csatlakozó felhasználókat és a Microsoft Lync 2010 Phone Edition alkalmazást első alkalommal üzembe helyező felhasználókat. A Lync Server a felhasználó által beírt telefonszám (mellék) és PIN-kód használatával ellenőrzi a felhasználó hitelesítő adatainak érvényességét. A PIN-kódot a felhasználó is beállíthatja, de a szervezet rendszergazdája is meghatározhatja.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: A hitelesítés során a program kéri a telefonszámot (melléket) és a felhasználó PIN-kódját, majd a háttéradatbázisban tárolt adatokkal történő összevetéssel ellenőrzi az adatok érvényességét. A PIN-kódot biztonsági okokból a háttéradatbázis tárolja egyirányú kivonatként, és beállítását követően nem mindenki tekintheti meg. A PIN-kód beállítására és alaphelyzetbe állítására a felhasználón kívül a rendszergazdák és az ügyfélszolgálat munkatársai is jogosultak.

Ha egy rendszergazda vagy az ügyfélszolgálat valamely munkatársa beállítja vagy alaphelyzetbe állítja a PIN-kódot, az új PIN-kód megjelenése után e-mailben is elküldhető a felhasználónak. Az e-mail megírását testre szabható sablon segíti, szövege pedig tájékoztatja a felhasználót, hogy a rendszergazda vagy az ügyfélszolgálat esetleg láthatta a PIN-kódot, ezért javasolt új kódot beállítani.

Az információ felhasználása:

A Lync Server a PIN-kód használatával végzi el az értekezlethez csatlakozó felhasználók hitelesítését vagy a Lync 2010 Phone Edition rendszerű telefon üzembe helyezését.

Választási lehetőségek, beállítás: Ez a szolgáltatás alapértelmezés szerint engedélyezve van, a szervezet rendszergazdája azonban letilthatja a PIN-kóddal történő hitelesítést: ehhez a Lync Server vezérlőpultjának Biztonsági beállítások lapján törölnie kell a jelölést a Hitelesítés PIN-kóddal jelölőnégyzetből.

Szavazás

A szolgáltatás leírása: A Lync felhasználói online értekezletek és beszélgetések közben szavazást kezdeményezhetnek, és összegyűjthetik a résztvevők név nélkül adott válaszait.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: Az egyéni szavazatok név nélküliek. A szavazás összesített eredményét minden előadó láthatja, és az összes résztvevőnek meg is mutathatják azt. A Lync Server az értekezletek tartalmának érvényességét szabályozó házirendek szervezeti rendszergazda által megadott beállításai szerint menti a szavazatokat. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információ felhasználása: A szavazással hatékonyabbá tehető az együttműködés, hiszen az előadók gyorsan meghatározhatják, hogy a résztvevők mit részesítenek előnyben.

Választási lehetőségek, beállítás:

A szervezet rendszergazdája az alábbi házirendeket alkalmazhatja:

 • EnableDataCollaboration: Ezzel a házirenddel a szervezet rendszergazdája az adatalapú együttműködéshez használt összes szolgáltatást (a Microsoft PowerPoint-alapú együttműködést, a fájlmegosztást, a szavazást, a rajztáblaalapú együttműködést és a mellékleteket is) korlátozhatja. Ha a házirend értéke Hamis, akkor e szolgáltatások szolgáltatásszintű házirendjei érdektelenek.

 • AllowPolling: A szervezet rendszergazdái ezzel a házirenddel engedélyezhetik vagy tilthatják le a szavazást. Ez a szolgáltatás alapértelmezés szerint engedélyezve van.

Jelenléti adatok és partneradatok

A szolgáltatás leírása: Ez a szolgáltatás hozzáférést biztosít a más (akár a szervezeten belüli, akár az azon kívüli) felhasználókról közzétett adatokhoz, és lehetővé teszi, hogy más felhasználók megtekinthessék az Önről közzétett adatokat (például jelenléti állapotát, beosztását, telefonszámát, munkahelyének helyadatait és közzétett megjegyzéseit). A szervezet rendszergazdája beállíthatja a Microsoft Outlook és az Exchange alkalmazással történő együttműködést is, így a házon kívül tartózkodással kapcsolatos üzenetek és az egyéb állapotadatok is megjeleníthetők.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: A Lync Server rendszerbe való bejelentkezéshez a felhasználónak meg kell adnia bejelentkezési címét és jelszavát. A felhasználó és a rendszergazda adatokat tehet közzé a felhasználó jelenléti állapotáról, és a bejelentkezéshez kapcsolódó partneradatok is közzétehetők. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információ felhasználása: A Lync más felhasználói és programjai hozzáférhetnek a felhasználóról közzétett jelenléti adatokhoz és partneradatokhoz, és a hatékonyabb kapcsolattartás végett láthatják jelenléti állapotát és közzétett adatait.

Választási lehetőségek, beállítás: A felhasználó megszabhatja, hogy milyen adatokat szeretne közzétenni magáról, de mindezt a szervezet rendszergazdája is beállíthatja helyette. A rendszergazda a Lync Server vezérlőpultjának Felhasználók, valamint Csevegési és jelenléti beállítások lapján beállíthatja, hogy a felhasználó ne határozhassa meg a közzétett adatok körét.

PowerPoint-alapú együttműködés

A szolgáltatás leírása: A Lync felhasználói levetíthetik, megtekinthetik és széljegyzetekkel láthatják el az online beszélgetés vagy értekezlet során megnyitott PowerPoint-bemutatókat.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ:

A PowerPoint-alapú együttműködést a felhasználói műveletek teszik lehetővé – legyen szó a tartalom feltöltéséről, a bemutatókban történő navigálásról vagy a bemutatók széljegyzetekkel való kiegészítéséről. A beszélgetés során vagy az értekezleten bemutatott fájlok valamennyi résztvevőhöz eljutnak, akik közvetlenül a helyi számítógép egyik mappájából nyithatják meg a fájlokat. A fájl tulajdonosa vagy az előadó korlátozhatja a fájl mentésére jogosultak körét, ám ez nem akadályozza a fájl megnyitását és megtekintését. A Lync Server az értekezletek tartalmának érvényességét szabályozó házirendek szervezeti rendszergazda által megadott beállításai szerint menti a PowerPoint-fájlokat. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információ felhasználása: A PowerPoint-alapú együttműködés révén a beszélgetés résztvevői hatékony bemutatókat készíthetnek, és visszajelzéseket is gyűjthetnek.

Választási lehetőségek, beállítás:

A szervezet rendszergazdája az alábbi házirendeket alkalmazhatja:

 • EnableDataCollaboration: Ezzel a házirenddel a szervezet rendszergazdája az adatalapú együttműködéshez használt összes szolgáltatást (a PowerPoint-alapú együttműködést, a fájlmegosztást, a szavazást, a rajztáblaalapú együttműködést és a mellékleteket is) korlátozhatja vagy engedélyezheti. Ha a házirend értéke Hamis, akkor e szolgáltatások szolgáltatásszintű házirendjei érdektelenek.

 • AllowAnnotations: Ezzel a házirenddel az értekezletek résztvevőinek széljegyzet-készítési jogosultságát korlátozhatja a szervezet rendszergazdája.

Az előadók ezenkívül a résztvevők szerepköre szerint (senki, csak előadók vagy mindenki) korlátozhatják a PowerPoint-bemutatók széljegyzetekkel való kiegészítésének lehetőségét az Értekezlet beállításai párbeszédpanelen. A beállítás külön-külön vonatkozhat az egyes értekezletekre.

Bizalmassági mód

A szolgáltatás leírása: Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a felhasználó csak a partnerlistáján szereplő partnerekkel ossza meg jelenléti adatait (például Elérhető, Elfoglalt, Ne zavarjanak stb.).

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: A bizalmassági mód engedélyezése után a Lync lehetővé teszi a különböző felhasználói beállítások közötti váltást, így mód van arra, hogy a felhasználó csak a partnerlistáján szereplő partnerekkel ossza meg jelenléti adatait. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információ felhasználása: A Lync a Bizalmassági mód beállítással határozza meg, hogy bizalmassági módba váltson-e vagy sem.

Választási lehetőségek, beállítás:

 • A szervezet rendszergazdája a készletek szintjén az EnablePrivacyMode beállítás megadásával engedélyezheti a bizalmassági módot. Ezt követően alapértelmezés szerint a Lync bármely felhasználója bizalmassági módba válthat a bejelentkezés után.

 • Ha a bizalmassági mód a rendszergazdai beállítás használatával engedélyezve lett a kiszolgálón, a felhasználók kiválaszthatják, hogy mindenki láthassa-e jelenléti adataikat (ez a normál mód), vagy csak a partnerlistájukon szereplő személyek (ez a bizalmassági mód). Az állapot beállítása a Beállítások párbeszédpanel Állapot lapján lehetséges.

 • Ha a kiszolgálón a rendszergazdai beállítás szerint a normál mód engedélyezett, a felhasználók ténylegesen nem válthatnak bizalmassági módra, azaz csak a normál módot használhatják. Ha később azonban engedélyezik a bizalmassági módot, akkor a felhasználókra az előző pontban említett párbeszédpanellapon megadott beállítások fognak vonatkozni, azaz előre beállíthatják a későbbi módjukat.

Titkos telefonszám

A szolgáltatás leírása: Ez a szolgáltatás egy második, közzé nem tett telefonszámot biztosít a felhasználónak, aki belátása szerint akár meg is oszthatja ezt a számot másokkal.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: Az információ összegyűjtése hasonlóan történik ahhoz, ahogyan a program a nem titkos telefonszámokhoz kapcsolódó hívásinformációt kezeli. A hívásrészletezési adatokat bármely más hívás adataihoz hasonlóan menti a rendszer.

Vannak esetek, amikor a titkos szám nem szándékosan ugyan, de mégis eljut egy harmadik félhez. Ilyen eset például az, amikor a tikos számot hívó fél továbbítja a hívást valaki másnak.

Az információ felhasználása: Ezt az információt a hívási események előzményeinek áttekintéséhez használhatja. További információt a Hívásrészletezésen alapuló adatgyűjtés és jelentéskészítés című részben talál.

Választási lehetőségek, beállítás: A szolgáltatást sem a felhasználók, sem a rendszergazdák nem módosíthatják.

A tapasztalt minőségen alapuló adatgyűjtés és jelentéskészítés

A szolgáltatás leírása: Ez a szolgáltatás a Lync programmal kezdeményezett társközi kommunikáció és értekezletek médiakapcsolat-minőségi adatait gyűjti össze és foglalja jelentésekbe. Az összegyűjtött statisztikai adatok magukban foglalják az IP-címeket, a veszteségarányt, a kommunikációs eszközök adatait, a hívás közben történő minőségromlást és így tovább.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: Ha a szervezet rendszergazdája engedélyezi ezt a szolgáltatást, a program annak adatbázisába menti a Lync-alapú társközi kommunikáció és értekezletek médiakapcsolat-minőségi adatait (az értekezletek és a kommunikáció tartalmát viszont nem). Az adatok a szervezet Monitoring Server-alapú kiszolgálójának háttéradatbázisába kerülnek, és Monitoring Server-alapú jelentések készülnek belőlük. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információ felhasználása: A szervezet rendszergazdája hozzáféréssel rendelkezik ehhez az információhoz, és használatával visszajelzéseket gyűjthet a rendszerben továbbított médiatartalom minőségéről. Az adatok között szerepel a felhasználók IP-címe.

Választási lehetőségek, beállítás: A tapasztalt minőségen alapuló adatgyűjtés és jelentéskészítés alapértelmezés szerint be van kapcsolva, ám a működéséhez a szervezet rendszergazdájának telepítenie kell egy Monitoring Server-alapú kiszolgálót, és az adatok gyűjtéséhez egy Monitoring Server-háttéradatbázishoz kell azt csatlakoztatni. A rendszergazda telepítheti a Monitoring Server saját jelentéseit, de a Monitoring Server-adatbázis lekérdezésével egyéni jelentéseket is létrehozhat.

A szervezet rendszergazdája a Windows PowerShell alrendszer Lync Server alkalmazáshoz készült alábbi parancsmagjával tilthatja le a tapasztalt minőségen alapuló adatgyűjtést és jelentéskészítést:

Set-CsQoEConfiguration -EnableQoE $False

Szerepköralapú hozzáférés-vezérlés

A szolgáltatás leírása: Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a szervezet rendszergazdáinak a rendszergazdai jogosultságok más személyekre történő átruházását. Használatával korlátozható azon műveletek és objektumok köre, amelyeket a rendszergazdák jogosultak végrehajtani, illetve módosítani a felügyeleti felületeken.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: A szervezet valamely rendszergazdájának jogosultságait futásidőben, annak alapján értékeli a rendszer, hogy a személy mely csoportoknak a tagja (különös tekintettel az Active Directory-alapú biztonsági csoportokra). A rendszerben aktív szerepkörök jogosultságait a központi felügyeleti kiszolgálón lehet megadni és beállítani.

Az információ felhasználása: A szervezet rendszergazdái további szerepköralapú hozzáférés-vezérlési felügyeleti szerepköröket adhatnak meg egy-egy telepítési környezethez, és megtekinthetik, hogy egy másik rendszergazda mely szerepköröknek a birtokosa.

Választási lehetőségek, beállítás: Ez a szolgáltatás az informatikai környezet felügyeleti feladatainak biztonsági és hitelesítési mechanizmusa, amely nincs hatással a felhasználókra, és amelyet azok nem is tekinthetnek meg.

Rögzítés

A szolgáltatás leírása: Ezzel a szolgáltatással az értekezletek összehívói és előadói rögzíthetik a Lync-alapú munkamenetek összes mozzanatát, köztük azt, hogy kik vesznek részt az értekezleten, milyen hang- és videoanyag része az értekezletnek, mi a tartalma a csevegőüzeneteknek, milyen programokat osztanak meg, mely PowerPoint-bemutatókra kerül sor, történik-e szavazás, illetve hogy milyen fénymásolatokat adtak ki és mi kerül fel a rajztáblára. Ha az összehívó vagy az előadók szüneteltetik vagy leállítják saját felvételüket, az a folyamatban lévő többi felvételre nincs hatással.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: Az előadók által rögzített felvételeket azok számítógépére menti a program. A felvételből létrehozott további videofájlok alapértelmezés szerint az előadó helyi számítógépére kerülnek, de a felvételt készítő előadó más célszámítógépet is megadhat. Ha a felhasználók tartalmat szeretnének feltölteni egy értekezletbe, az ezt lehetővé tévő engedély azokra a felvételekre vonatkozik, amelyeket a kérdéses felhasználók vagy más felhasználók készítettek.

Ha hiba történik a felvétel közzététele során, a rögzítés szüneteltetése közben felvett adatok esetleg akaratlanul bekerülhetnek a felvételbe. Ha a közzétételi fázis bármely része sikertelen (ezt a Felvételkezelő figyelmeztető üzenetei jelzik), a felvételeket még akkor sem szabad eljuttatni másokhoz, ha a lejátszás valamilyen formában lehetséges.

Az információ felhasználása: A felvételt bárki lejátszhatja, akinek van hozzáférése a felvételt tároló helyhez.

Választási lehetőségek, beállítás:

A szervezet rendszergazdája az alábbi beállításokat alkalmazhatja:

 • AllowConferenceRecording: Az alapértelmezett házirend-beállítás a Hamis érték.

  • Ha egy felhasználó a társközi kapcsolattal indított hívásból csatlakozik egy értekezlethez, és házirendjének értéke Igaz, akkor valamennyi előadó rögzítheti az elhangzottakat.

  • Egy nem ütemezett (alkalmi) értekezletet kezdeményező felhasználó esetén az előadók akkor tudnak felvételt készíteni, ha a felhasználó házirendjének értéke Igaz.

  • Amennyiben a felhasználó ütemezett egy értekezletet, és a házirendjét Igaz értékűre állítják, amikor az első felhasználó csatlakozik az értekezlethez, az összes előadó rögzítheti az elhangzottakat.

  • Ha a fenti három esetben Hamis értékűre állítják annak a felhasználónak a házirendjét, aki hívásból csatlakozik az értekezlethez, értekezletet kezdeményez vagy értekezletet ütemez, egyetlen előadó vagy résztvevő sem készíthet felvételt.

  • Folyamatban lévő értekezlet közben módosított házirend esetén a módosítás csak azt követően lép életbe, ha valamennyi résztvevő kilép az értekezletből, majd újból csatlakozik ahhoz.

 • EnableP2PRecording: Az alapértelmezett beállítás a Hamis érték, és megadása akkor történik, amikor a felhasználó bejelentkezik a Lync alkalmazásba.

  • Ha Igaz értékűre állítják, minden olyan felhasználó rögzítheti a felvételt, aki beszélgetést kezdeményez egy másik olyan felhasználóval, akinek e házirendje szintén Igaz értékű.

  • A felhasználók csak abban az esetben készíthetnek felvételt, ha a társközi kommunikációt folytató mindkét fél jogosult a rögzítésre.

 • AllowExternalToRecord: Az alapértelmezett beállítás a Hamis érték. A külső felhasználók köre a szervezeten kívüli és a névtelen felhasználókra is kiterjed.

  • Értekezletek esetén: A program akkor alkalmazza az AllowExternalToRecord házirendet, amikor az első személy csatlakozik az értekezlethez, és csak abban az esetben, ha az AllowConferenceRecording beállítás Igaz értékű.

   • Az Igaz érték megadása esetén a rögzítést engedélyező értekezletek keretén belül a szervezeten kívüli előadók ugyancsak jogosultak lesznek a felvételkészítésre. Folyamatban lévő értekezlet közben módosított házirend esetén a módosítás csak azt követően lép életbe, ha valamennyi résztvevő kilép az értekezletből, majd újból csatlakozik ahhoz.

   • Amennyiben a Hamis értéket adják meg, úgy a rögzítést engedélyező értekezleteken belül a szervezeten kívüli előadók nem lesznek jogosultak a felvételkészítésre. Folyamatban lévő értekezlet közben módosított házirend esetén a módosítás csak azt követően lép életbe, ha valamennyi résztvevő kilép az értekezletből, majd újból csatlakozik ahhoz.

  • Társközi kapcsolatok esetén: A program csak abban az esetben alkalmazza az AllowExternalToRecord házirendet a társközi beszélgetésekre, ha az EnableP2PRecording házirend értéke Igaz.

   • Az Igaz érték használata esetén a szervezeten kívüli felhasználó jogosult a felvételkészítésre.

   • Amennyiben a Hamis érték van megadva, a szervezeten kívüli felhasználó nem készíthet felvételt, az ezt megtiltó felhasználó azonban igen.

Válaszcsoport-szolgáltatási ügynökök nevének elrejtése

A szolgáltatás leírása: A válaszcsoport-szolgáltatás révén a szervezet rendszergazdái kevés tagot számláló válaszcsoportokat hozhatnak létre és állíthatnak be azzal a céllal, hogy a bejövő hívásokat (várólistába helyezésük után) meghatározott ügynök(ök)höz vagy felhasználó(k)hoz lehessen irányítani. A szolgáltatást használva az ügynökök anélkül kezelhetik a hívásokat, hogy automatikusan felfednék kilétüket a távoli fél előtt.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: Ha a távoli fél Microsoft Communications-alapú ügyfélprogramot vagy egy nyilvános telefonhálózathoz kapcsolódó telefont használ, az ügynök neve és adatai nem jelennek meg látható módon. Amennyiben viszont egy névtelen hanghíváshoz csevegőüzenetek is társulnak, a program SDP-csomagok formájában a személyazonosságra utaló adatokat is küld, így az ügyfélprogram nyomkövetési naplóiból beolvashatók az ilyen adatok. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információ felhasználása: A nem Microsoft Communications-alapú ügyfélprogramok képesek az ügyfélről szóló adatokat megjeleníteni a felhasználói felületen, így kiderülhet az ügynök személyazonossága. Ezt kihasználva a távoli fél a válaszcsoport helyett közvetlenül felhívhatja az ügynököt.

Választási lehetőségek, beállítás: A szolgáltatást sem a felhasználók, sem a rendszergazdák nem módosíthatják.

Kiszolgálóoldali naplózás

A szolgáltatás leírása: A kiszolgálóoldali naplózás lehetővé teszi a szervezeti rendszergazdának, hogy adatokat gyűjtsön az egyes tartományok vagy URI azonosítók között zajló különböző típusú forgalmakról.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: Ha a szervezeti rendszergazda engedélyezi a Lync működésének naplózását, a rendszer naplófájlban rögzíti a megadott tartományból és tartományba, illetve URI azonosítótól és URI azonosítóig haladó forgalmat. A konfigurációtól függően az összegyűjtött adatok hibakeresési célokra használhatók. A rendszer a végfelhasználókról gyűjtött következő adatokat a rendszergazda által megadott naplófájlba írja: az értekezlet tárgya és helyszíne, SIP-üzenetek, a Lync-beli meghívókra küldött válaszok, az egyes Lync-üzenetek feladójával és címzettjeivel kapcsolatos információk, az üzenet útvonala, partnerlista, jelenléti információk, csevegőüzenetek tartalma, az esetleges megosztott programok, mellékletek, Microsoft PowerPoint-fájlok, rajztáblák, szavazások és szavazásra bocsátott kérdések neve, valamint a szavazási lehetőségek indexe. A rendszer az információk közül semmit sem küld el automatikusan a Microsoft részére, de a rendszergazda dönthet amellett, hogy az információkat manuálisan elküldi.

Az információ felhasználása: A kiszolgálóoldali naplók a Lync hibáinak elhárítására használhatók, vagyis annak megállapítására, hogy mely kiszolgálón vagy tartományban milyen hibák tapasztalhatók.

Választási lehetőségek, beállítás: A kiszolgálóoldali naplózás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, és csak a szervezeti rendszergazdák kapcsolhatják be. A rendszergazdák a Windows PowerShell parancssori felületének következő parancsmagjai segítségével webhelyenként, szolgáltatásonként és kiszolgálónként ki- és bekapcsolhatják ezt a funkciót: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration és Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. A csevegőüzenetekben folytatott beszélgetések tartalmának naplózásához bizonyos beállításokat meg kell adni a Microsoft terméktámogatás segítségével.

Szakértelem-keresés

A szolgáltatás leírása: Ezzel a szolgáltatással a Microsoft SharePoint szolgáltatásaiban tárolt bármely tulajdonság alapján keresni lehet a szervezeten belüli munkatársak között. A szolgáltatás csak akkor működik, ha a szervezet rendszergazdája telepítette a SharePoint rendszert, továbbá engedélyezte a Lync 2010 és a SharePoint közötti integrációt.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: A Lync 2010 alkalmazásban beírt keresőkifejezést a szervezeti SharePoint-kiszolgálónak küldi el a program. A Lync 2010 feldolgozza a SharePoint válaszát, majd megjeleníti a keresési találatokat és az azokhoz kapcsolódó információt. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információ felhasználása: A felhasználó által megadott adatokat a SharePoint-kiszolgáló a keresés végrehajtása miatt kapja meg. A keresés eredményei a Lync 2010 alkalmazásban jelennek meg.

Választási lehetőségek, beállítás: Ezt a szolgáltatást az alábbi négy beállítás használatával engedélyezhetik vagy tilthatják le a szervezet rendszergazdái:

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Egységesített partnertároló

A szolgáltatás leírása: Ez a szolgáltatás három fő funkciót biztosít:

 1. Egyesített keresés: Ez a funkció egyesíti az Active Directoryból származó partnerlistát és az Outlook programbeli saját partnerlistát, így a partnerek keresésekor egyetlen közös bejegyzés jelenik meg a találatok között.

 2. Egyesített partneradatok: Ez a funkció az e-mail címek, illetve a bejelentkezési azonosítók egyeztetésével összekapcsolja az Outlook alkalmazásból és az Active Directoryból származó bejegyzések között a partneradatokat. Ha a Lync 2010 egyezést talál, összekapcsolja a három adatforrásból (Outlook, Active Directory és a jelenléti adatok) származó információt, és megjeleníti azt a felhasználói felület más-más részein, például a keresési eredmények között, a saját partnerlistában és a névjegyeken.

 3. Outlook programbeli partnerek létrehozása a Lync 2010 programbeli partnerekhez (partnerszinkronizálás): A Lync 2010 az alapértelmezett partneradatmappában létrehozza a felhasználó partnereihez kapcsolódó Outlook programbeli partnereket, feltéve, hogy a felhasználó postaládája Exchange 2010 vagy újabb verziójú. Mivel a Lync 2010 programbeli összes partnerhez az Outlook programban is tartozik partner, a Lync 2010 programból beolvasott partneradatok az Outlook és az Outlook Web Access alkalmazásból, valamint az Exchange rendszerrel partneradatokat szinkronizálni képes mobileszközökről is elérhetők.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: A Lync 2010 összekapcsolja a jelenléti adatokból, az Active Directoryból és az Outlook programból származó partneradatokat. Ezt az információt a szervezeten belül használja fel a Lync 2010. Az Outlook programbeli partnerek létrehozásakor a Lync 2010 elküldi a jelenléti adatokat, az Active Directoryból származó adatokat és az Outlook-alapú partneradatokat az Exchange rendszernek. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információ felhasználása: A jelenléti adatokból, az Active Directoryból és az Outlook alkalmazásból származó partneradatok a Lync 2010 felhasználói felületén (a partnerlistában, a névjegyeken, a keresési eredmények között stb.) jelennek meg. Ezeket az adatokat partnerszinkronizálás útján az Exchange rendszernek is el lehet küldeni (lásd fentebb).

Választási lehetőségek, beállítás: A Lync Server 2010 rendszergazdái az EnableExchangeContactSync beállítás használatával engedélyezhetik és tilthatják le a szolgáltatást.

A hangminőség javítása a Lync 2010 alkalmazásban

A szolgáltatás leírása: Ha a Lync 2010 hívás közben az eszközökkel, a hálózattal vagy a számítógéppel kapcsolatos problémákat észlel, értesítésekkel segít a hívás minőségének javításában.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: A Lync 2010 összegyűjti a felhasználó hangeszközeinek, hálózati kapcsolatainak és egyéb médiakapcsolatainak beállításait, hogy meghatározhassa a hanghívás közben tapasztalható gyenge hangminőség okait. A Lync 2010 értesíti a felhasználót a rossz hangminőségről. A többi résztvevő csak a gyenge hangminőségért felelős eszköz használatáról értesül, az eszköz típusát nem közli velük a rendszer. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információ felhasználása: A hívás résztvevőinek elküldött információ segít javítani a hívás hangminőségét.

Választási lehetőségek, beállítás: A szervezet rendszergazdája az alábbi PowerShell-parancssorozattal tilthatja le az eszközök hangminőségével kapcsolatos értesítéseket:

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype -Name DisablePoorDeviceWarning -Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Rajztáblaalapú együttműködés

A szolgáltatás leírása: Ez a szolgáltatás virtuális rajztáblák megosztását, valamint azok online értekezletek és beszélgetések közben széljegyzetekkel történő kiegészítését teszi lehetővé a Lync 2010 programban.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: A rajztáblákon beírt széljegyzeteket az összes résztvevő látni fogja. A Lync Server 2010 az értekezletek tartalmának érvényességét szabályozó házirendek beállításai szerint tárolja a rajztáblákat. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információ felhasználása: A rajztáblaalapú együttműködés hatékonyabb közös munkát eredményez, hiszen az értekezleten részt vevők megvitathatják elképzeléseiket, ötletgyűjtést kezdeményezhetnek, jegyzetelhetnek és így tovább.

Választási lehetőségek, beállítás:

A szervezet rendszergazdája az alábbi házirendeket alkalmazhatja:

 • EnableDataCollaboration rendszergazdai házirend: Ezzel a házirenddel a szervezet rendszergazdája az adatalapú együttműködéshez használt összes szolgáltatást (a PowerPoint-alapú együttműködést, a fájlmegosztást, a szavazást, a rajztáblaalapú együttműködést és a mellékleteket is) korlátozhatja. Ha a házirend értéke Hamis, akkor e szolgáltatások szolgáltatásszintű házirendjei érdektelenek.

 • AllowAnnotations rendszergazdai házirend: Ezzel a házirenddel a szervezet rendszergazdája az értekezletek résztvevőinek széljegyzet-készítési jogosultságát korlátozhatja. Ha le van tiltva ez a beállítás, a felhasználók képernyőjén nem jelenik meg rajztábla létrehozására szolgáló beviteli pont a Lync 2010 felhasználói felületén.

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×