Bejelentkezés Microsoft-fiókkal
Jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.
Üdvözöljük!
Válasszon másik fiókot.
Több fiókja van
Válassza ki a bejelentkezéshez használni kívánt fiókot.

Legutóbb frissítve: 2012. május

Tartalom

Kiegészítés az iPhone-alapú Microsoft Lync 2010 adatvédelmi nyilatkozatához

Ez a lap a Microsoft Lync-termékek adatvédelmi nyilatkozatának kiegészítését tartalmazza. Az adott Microsoft Lync-termék vagy -szolgáltatás adatgyűjtési és adatfelhasználási gyakorlatának megértéséhez olvassa el a Microsoft Lync-termékek adatvédelmi nyilatkozatát és ezt a kiegészítést is.

Ez az adatvédelmi kiegészítés a Microsoft Lync 2010 iPhone központi telepítésére és használatára vonatkozik a vállalat mobileszközein. Ha Microsoft Lync Server 2010 kommunikációs szoftvert használ szolgáltatásként (vagyis ha egy harmadik fél (például a Microsoft) üzemelteti azokat a kiszolgálókat, amelyeken a szoftver fut, az információkat a rendszer az adott harmadik félnek továbbítja. A vállalattól a harmadik félnek küldött információk felhasználási módjáról a vállalati rendszergazda vagy az alkalmazásszolgáltató adhat részletes felvilágosítást.

Vissza a lap tetejére

Hívásdelegálás (hívásátirányítás)

A szolgáltatás leírása: A hívásmeghatalmazás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy vagy több embert (meghatalmazottakat) jelöljön ki, akik a nevében hívásokat kezdeményezhetnek, fogadhatják a beérkező hívásait, online értekezleteket állíthatnak be, és csatlakozhatnak ilyen értekezletekhez.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A meghatalmazottak kijelölésekor a felhasználónak a konfigurálási folyamat során meg kell adnia a meghatalmazottak kapcsolattartási adatait. A meghatalmazottként beállított felhasználók értesítést kapnak, hogy a szervezetben valaki meghatalmazottként jelölje ki őket. Amikor a meghatalmazott az őt kijelölő személy nevében beérkező hívást fogad, ez utóbbi e-mailben értesítést kap erről az eseményről. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoft részére.

Az információk felhasználása: A Lync a meghatalmazott névjegykártyájának használatával teszi lehetővé, hogy hívásokat kezdeményezzen vagy fogadjon, valamint értekezleteket ütemezzen, illetve értekezletbe bekapcsolódjon annak a személynek a nevében, akinek a meghatalmazottja.

Választási lehetőségek és beállítás: A hívásdelegálás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Az alábbi lépésekkel engedélyezheti vagy tilthatja le:

 1. A iPhone Lync 2010-ben az Adataim lapon koppintson a Hívásátirányítás elemre.

 2. Koppintson az aktuális hívásátirányítási beállításra, majd a megjelenő beállításlistában válassza a Meghatalmazottak elemet.

Megjegyzés:  A meghatalmazottak nem konfigurálhatók a mobileszközről, csak a Lync asztali ügyfélprogramból konfigurálhatók.

Vissza a lap tetejére

Névjegykártya

A szolgáltatás leírása: A Névjegykártya kapcsolatfelvételi, jelenlét- és helyadatokat jelenít meg Önről és a szervezeten belüli munkatársakról a Lyncben és az Outlook újabb verzióiban egyaránt. A névjegykártya emellett egyetlen kattintással teszi lehetővé a kommunikációt másokkal. A névjegykártyáról küldhet például csevegőüzenetet, kezdeményezhet hívást, vagy küldhet e-mailt az adott személynek.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A Névjegykártya állandó adatai a vállalati címtárból (például az Active Directoryból) származnak. A dinamikus információkat – például a naptár elfoglaltsági adatait – a Microsoft Exchange Server biztosítja; a helyadatok beolvasása pedig többféleképpen is folyik (lásd a Hely című szakaszt); a telefonszámok a vállalati telefonkönyvből olvashatók be, vagy a felhasználó manuálisan adja meg őket, míg a jelenlétadatokat a Lync kezeli az Outlook naptárának használatával (ha a felhasználó engedélyezte), vagy pedig a felhasználó adja meg manuálisan. A Lync kiszolgáló ezeket az adatokat a szervezeten belüli egyéb felhasználókkal osztja meg. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoft részére.

Az információk felhasználása: A Névjegykártya használatával azon a szervezeten belül tekinthetők meg a kapcsolatfelvételi, hely- és jelenlétadatok, amelyikhez a felhasználó tartozik. A felhasználó Lync- és Outlook-partnerei számára megjelenített információk mennyisége „bizalmassági viszonyok” beállításával, illetve a bizalmassági mód engedélyezésével vagy letiltásával (lásd a Bizalmassági mód című szakaszt) szabályozható.

Választási lehetőségek, beállítás: A partnerek adatai a Lync asztali ügyfélprogramból kezelhetők.

Vissza a lap tetejére

Naplózás

A szolgáltatás leírása: A naplózással naplózhatja a Lyncet, iPhone használati adatait az eszközén, a felhasználói profiljában. Ezeket az információkat a iPhone Lynckel kapcsolatos esetleges problémák elhárításához használhatja.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Ha a naplózás engedélyezve van, a rendszer a következő információkat tárolja az eszközön: eszközazonosító, felhasználói alias és tartomány, jelenléti adatok, üzenetadatok, bejelentkezési előzmények, partnerlista és ügyfélkonfigurációs adatok, például hívásátirányítási szabályok, állapot és megjegyzések. Ha engedélyezett az ügyféloldali naplózás, a Lync helyben menti az eszközre az eszközazonosítót, a felhasználó aliasát és tartományát, a jelenléti adatokat, az üzenetinformációkat, a bejelentkezési előzményeket és a partnerlistát, továbbá az ügyfél-konfigurációs adatokat. A rendszer nem küld automatikusan adatokat a Microsoftnak, de dönthet úgy, hogy manuálisan elküldi ezeket az információkat a Microsoftnak hibaelhárítási célokból (lásd a "Naplók küldése" című szakaszt a kiegészítés későbbi részében).

Az információk felhasználása: A naplózással elháríthatja azokat a problémákat, amelyek a Lync for iPhone használata során merülhetnek fel.

Választási lehetőségek és beállítás: A naplózás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Az alábbi lépésekkel engedélyezheti vagy tilthatja le:

 1. Az iPhone Lync programban az Adataim lapon koppintson a Beállítások elemre.

 2. A beállításlistában válassza a Naplózás elemet.

 3. A Naplózás beállítási lapon a Naplózás csúszkát állítsa Be pozícióba.

Vissza a lap tetejére

Segélyhívás (112)

Fontos:  Azt javasoljuk, hogy NE használja a Lync for iPhone-t egy segélyhívási szolgáltatóhoz, például a Egyesült Államok 9-1-1-hez való kapcsolatfelvételhez. A iPhone Lync nem tudja meghatározni a tényleges fizikai tartózkodási helyet, ezért ha a Lync for iPhone-t használja a segélyhívási szolgáltatókkal való kapcsolatfelvételre, a szolgáltatók NEM fogják tudni meghatározni az Ön tartózkodási helyét. Ha az eszközéről szeretne kapcsolatba lépni a segélyhívási szolgáltatókkal, zárja be az iPhone Lyncet, és használja az eszköz tárcsázóját.

Vissza a lap tetejére

Tartózkodási hely megosztása

A szolgáltatás leírása: A helymegosztás a Jelenlét funkcióval osztja meg az időzónát másokkal. Ha engedélyezi a bizalmassági módot, a helyadatok meg lesznek osztva. A bizalmassági mód engedélyezéséről és a helyadatok megosztásáról a kiegészítés későbbi, "Adatvédelmi mód" című szakaszában olvashat bővebben.

Fontos:  A iPhone Lync nem tudja meghatározni a tényleges földrajzi helyet. NE használja a Lync for iPhone-t segélyhívási szolgáltató (például 9-1-1) tárcsázására. Használja az eszköz tárcsázóját.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Az időzónát a rendszer lekéri a mobileszköz operációs rendszeréből, és megosztja a Lync-partnerekkel. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: Az időzóna a Lync jelenléti állapotán keresztül van megosztva attól függően, hogy hogyan konfigurálta a jelenléti beállításokat az asztali Lync-ügyfélben. Ezek az információk a névjegykártyákon jelennek meg. Vegye figyelembe, hogy a Jelenléti szolgáltatás nem oszt meg más információkat , például a földrajzi helyet, a formázott címet vagy a polgári címet.

Választási lehetőségek és beállítás: A helymegosztást a vállalati rendszergazda engedélyezi és letiltja. Ha a helymegosztás engedélyezve van, a rendszer a Lync asztali ügyfélprogramból kezeli.

Vissza a lap tetejére

Személyes kép

A szolgáltatás leírása: A személyes kép a vállalaton belüli más személyek képét és képét jeleníti meg.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A rendszer összegyűjti a személyes képmegosztási beállításokat a képek megjelenítéséhez és a kép megosztásához. Csak az Active Directoryban tárolt fényképek jeleníthetők meg a iPhone Lyncben. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A személyes kép célja a felhasználói felület testreszabása és a felhasználó saját képének megosztása másokkal.

Választási lehetőségek és beállítás: A személyes kép beállításait a Lync asztali ügyfélprogramja kezeli.

Vissza a lap tetejére

Jelenléti adatok és partneradatok

A szolgáltatás leírása: A jelenléti és partneradatok révén a felhasználó megtekintheti a szervezeten belüli és kívüli személyek jelenlét- és kapcsolatfelvételi adatait, valamint megoszthatja saját közzétett adatait (például a jelenléti állapotát, a munkakörét, a telefonszámát, a tartózkodási helyét és a megjegyzéseit). A vállalati rendszergazda konfigurálhatja az integrációt a Outlook és a Exchange Server is, hogy a felhasználó házon kívül üzenetei és egyéb állapotadatai (például amikor egy felhasználó értekezletet ütemez a Outlook naptárában) megjelenjenek.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A felhasználó bejelentkezési és hitelesítési célra használt címe. Esetleges további telefonszámok, amelyeket elérhetővé kívánnak tenni, olyan információk, mint például a „házon kívül” üzenetek és más állapotinformációk, ha a rendszergazda beállította az Outlook és az Exchange Server együttműködését; többek között olyan megjegyzések és elérhetőségi adatok, amelyeket a felhasználó manuálisan állított be a névjegykártyán. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoft részére.

Az információk felhasználása: A bejelentkezési cím és a jelszó a Lyncbe való bejelentkezéshez és a Lync kiszolgálóhoz való kapcsolódásra használható. Annak alapján, hogy a felhasználó milyen adatvédelmi beállításokat adott meg, más Lync-felhasználók és programok is elérhetik a jelenléti, kapcsolattartási és állapotinformációkat, ha közzé vannak téve, hogy a felhasználók jobban tudjanak egymással kommunikálni.

Választási lehetőségek, beállítás: A jelenléti és partneradatok beállításai a Lync asztali ügyfélprogramból kezelhetők.

Vissza a lap tetejére

Bizalmassági mód

A szolgáltatás leírása: A bizalmassági mód beállítása lehetővé teszi, hogy a felhasználók meghatározzák, jelenléti állapotukat (például Elérhető, Elfoglalt, Ne zavarjanak stb.) milyen mértékben osztják meg a partnerlistájukon szereplő partnerekkel.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A bizalmassági mód engedélyezésével a Lync olyan üzemmódba lép, amelyben a felhasználók módosíthatják a felhasználói beállításokat, így a jelenléti adataik csak a partnerlistán szereplő partnerekkel lesznek megosztva. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoft részére.

Az információk felhasználása: E beállítással a felhasználó meghatározhatja, hogy a program miként osztja meg a jelenléti adatokat.

Választási lehetőségek, beállítás: A vállalati rendszergazda engedélyezi és letiltja a bizalmassági módot. Ha a bizalmassági mód engedélyezve van, az a Lync asztali ügyfélprogramból kezelhető.

Vissza a lap tetejére

Leküldéses értesítések

A szolgáltatás leírása: A leküldéses értesítések az a mechanizmus, amely értesíti Önt, ha új üzenetet kap a mobileszközén. Az értesítés többféleképpen is megadható – például előugró értesítés, hang vagy számjelvény a kezdőképernyő ikonján – az eszköz operációs rendszerétől függően. Az értesítés helyileg jön létre az eszközön, amikor az eszköz új üzenetet kap. Ez csak akkor fordul elő, ha a lync for iPhone nem fut az előtérben. Ha a lync for iPhone az előtérben fut, a leküldéses értesítések leküldéses értesítéseket letiltja. Engedélyezheti vagy letilthatja a leküldéses értesítéseket, de a leküldéses értesítések letiltása nem állítja le az üzenetek fogadását; egyszerűen letiltja az értesítési funkciót. Az új üzenetek fogadásának leállításához ki kell jelentkeznie a Lyncből iPhone.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A mobileszköz nem gyűjt, dolgoz fel vagy továbbít adatokat. Az eszközre más Lync-felhasználóktól küldött összes üzenet áthalad a Microsoft Lync Server leküldéses értesítési szolgáltatásán, majd a rendszer átirányítja az iPhone Leküldéses értesítési szolgáltatáshoz, hogy kézbesítse az eszközt. A beszélgetés létrejötte után minden üzenet közvetlenül a beszélgetés résztvevői között mozog. Az iPhone adatvédelmi szabályzatairól az Apple adatvédelmi szabályzatában talál további információt.

Az információk felhasználása: A leküldéses értesítések beállítás határozza meg, hogy értesítést kap-e azokról az új üzenetekről, amelyeket a IPhone-hoz készült Lync fogad, amikor a iPhone-alapú Lync nem fut az előtérben.

Választási lehetőségek és beállítás: A leküldéses értesítéseket a vállalati rendszergazda engedélyezi és letiltja. Ha a leküldéses értesítések engedélyezve van, az alábbi lépésekkel kapcsolhatja be vagy ki:

 1. A iPhone-alapú Lync kezdőképernyőjén koppintson a Gépház ikonra.

 2. Válassza az Értesítések lehetőséget a lehetőségek listájából.

 3. Győződjön meg arról, hogy az Értesítések váltógomb be van kapcsolva .

 4. Válassza ki a Lyncet az alkalmazások listájából.

 5. Húzza a riasztások, hangok és jelvények kapcsolóját Be állásba.

Vissza a lap tetejére

Küldés e-mailként

A szolgáltatás leírása: A Küldés e-mailként funkció lehetővé teszi, hogy a Lync 2010-et elküldje iPhone csevegőüzenetek beszélgetési előzményeihez, amelyeket az eszközön helyileg tárol egy felhasználó által megadott e-mail-cím mellékleteként.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A csevegőüzenet-beszélgetések összes bejövő és kimenő tartalma helyileg, elkülönített tárterületen van tárolva, kivéve, ha 1) a felhasználó törli a beszélgetést, 2) a felhasználó eltávolítja az alkalmazást, vagy 3) egy új felhasználó bejelentkezik ugyanazon az eszközön. A Küldés e-mailként funkcióval küldött csevegőüzenet-előzmények a felhasználó e-mail-címére küldött e-mail formájában érkeznek meg. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A felhasználók e-mail-mellékletként küldhetik el csevegési előzményeiket a kijelölt e-mail-címükre, így a csevegések az eszközön kívül is elérhetők lesznek archiválás vagy megosztás céljából.

Választási lehetőségek, beállítás: A csevegőüzenetek beszélgetési előzményeit a rendszer automatikusan tárolja az eszközön. Ezt a funkciót nem lehet letiltani. A csevegőüzenetek beszélgetési előzményei az alábbiak szerint törölhetők:

 1. A Csevegések lapon koppintson a Szerkesztés elemre.

 2. Jelölje ki a törölni kívánt beszélgetést.

 3. Koppintson a Törlés elemre.

A csevegőüzenetek beszélgetési előzményeit a következő lépésekkel küldi el a rendszer:

 1. A Beszélgetés ablakban koppintson a Műveletek gombra a navigációs sávon.

 2. A menüben válassza a Küldés e-mailként parancsot.

 3. Adja meg a címzett e-mail címét, ha másnak szeretné elküldeni az előzményeket.

 4. Koppintson a Küldés elemre.

Vissza a lap tetejére

Naplók küldése

A szolgáltatás leírása: A naplók küldése lehetővé teszi a Lync iPhone-naplók küldését (lásd a kiegészítés korábbi, "Naplózás" című szakaszát), hogy a támogatási csoport kivizsgálhassa az esetleges hang- vagy csatlakozási problémákat.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A rendszer csak a naplózás által gyűjtött adatokat küldi el (ha a naplózás engedélyezve van). A naplózott információk megtekintéséhez tekintse meg a kiegészítés korábbi, "Naplózás" című szakaszát.

Az információk felhasználása: Az eszközről gyűjtött adatok célja a Lync problémáinak feltárása és megoldása, illetve a program működésének javítása.

Választási lehetőségek, beállítás: A iPhone Lync nem küld automatikusan naplókat az eszközéről. Ehelyett csak akkor küld naplókat, ha az eszközön engedélyezve van a naplózás (lásd a kiegészítés korábbi, "Naplózás" című szakaszát), és az alábbi lépésekkel manuálisan küldheti el a Lync-naplókat:

 1. Az iPhone Lync programban az Adataim lapon koppintson a Beállítások elemre.

 2. A beállításlistában válassza a Naplózás elemet.

 3. A Naplózás beállítási lapon koppintson a Naplók küldése elemre.

 4. A megnyíló e-mail űrlapon, amelyhez a rendszer már csatolta a naplókat, írja be a címzett e-mail címét, és koppintson a Küldés elemre.

Vissza a lap tetejére

Egységesített partnertároló

A szolgáltatás leírása: Az egyesített névjegytár három fő funkcióból áll; az alábbi két funkció érhető el a IPhone-alapú Lyncben:

 • Keresés egyesítése – A Keresési körlevél funkció egyesíti a globális címlistát a Lync-partnerekkel, így amikor partnert keres, csak egyetlen bejegyzés szerepel a keresési eredményekben.

 • Partneregyesítés – A partneregyesítés egyező e-mail-azonosítók, bejelentkezési azonosítók vagy mindkettő használatával összesíti a partneradatokat a globális címlista, a Lync Server és a iPhone partnerlistája között. A találatok meghatározása után a Lync for iPhone összesíti az ezekből a forrásokból származó adatokat, és megjeleníti az összesített adatokat a felhasználói felület különböző összetevőiben, beleértve a keresési eredményeket, a partnerlistát és a névjegykártyákat.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A Lync for iPhone összesíti a Outlook, az Active Directory, a Jelenlét és a iPhone kapcsolattartási adatait. Ezeket az információkat a Lync belső használatra használja iPhone

Az információk felhasználása: A Outlook, az Active Directory, a Jelenlét és a iPhone kapcsolattartási adatai megjelennek iPhone Lync felhasználói felületén.

Választási lehetőségek, beállítás: Az egységesített partnertároló beállításai a Lync asztali ügyfélprogramból kezelhetők.

Vissza a lap tetejére

További segítségre van szüksége?

További lehetőségeket szeretne?

Fedezze fel az előfizetés előnyeit, böngésszen az oktatóanyagok között, ismerje meg, hogyan teheti biztonságossá eszközét, és így tovább.

A közösségek segítségével kérdéseket tehet fel és válaszolhat meg, visszajelzést adhat, és részletes ismeretekkel rendelkező szakértőktől hallhat.

Hasznos volt ez az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi volt hatással a felhasználói élményére?

Köszönjük a visszajelzését!

×