MICROSOFT LYNC 2010 FOR WINDOWS PHONE

A jelen dokumentumban foglalt licencfeltételek szerződést képeznek a Microsoft Corporation (vagy az Ön lakhelyétől függően egy társvállalata) és Ön között. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket. A feltételek a fent megnevezett szoftverre vonatkoznak – ez tartalmazza az adathordozót (ha van ilyen), amelyen a szoftvert megkapta. A feltételek a szoftverhez tartozó bármely alábbi Microsoft-termékre is vonatkoznak:

 • frissítésre,

 • bővítésre,

 • internetalapú szolgáltatásra és

 • terméktámogatási szolgáltatásra,

kivéve, ha ezen elemekhez más feltételek tartoznak. Ilyen esetben az utóbbi feltételek érvényesek.

A SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA A JELEN FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL A FELTÉTELEKET, ÚGY NE HASZNÁLJA A SZOFTVERT.

Ha elfogadja a jelen licencfeltételeket, azok az alábbiakban ismertetett jogokat biztosítják Önnek.

1.TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI JOGOK.

 1. Telepítés és használat.    A szoftvernek legfeljebb 5 példányát telepítheti és használhatja olyan készülékeken, amelyeket Ön birtokol vagy amelyek felett Ön rendelkezik, és amelyek az Ön Windows Phone Marketplace fiókjához tartozó Windows Live ID azonosítóhoz kapcsolódnak.

 2. Ez a szoftver internetalapú vezeték nélküli hálózati kapcsolatot igényel olyan számítógépes rendszerekkel, amelyeken a Microsoft Lync Server 2010 vagy a Microsoft Lync Online érvényes licenccel rendelkező példányai futnak. Az összes szolgáltatás eléréséhez a Microsoft Lync Server 2010 frissítésére lehet szükség. Bizonyos funkciók nem minden országban érhetők el.

 3. A szoftverhez tartozó Microsoft programok.    A szoftverhez egyéb Microsoft programok is tartoznak. Az ilyen programok Ön általi használatára a jelen licencfeltételek vonatkoznak.

2.INTERNETALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK.    A Microsoft internetalapú szolgáltatásokat is nyújt a szoftverrel együtt. Ezeket a szolgáltatásokat a Microsoft bármikor módosíthatja vagy megszüntetheti. Ezen szolgáltatások Ön általi használatát az alábbiakon kívül a Microsoft és/vagy az Ön vezeték nélküli hálózati szolgáltatója által meghatározott feltételek szabályozzák.

 1. Hozzájárulás az internetalapú vagy vezeték nélküli szolgáltatások használatához.    Ez a szoftver internetalapú vezeték nélküli hálózati kapcsolatot igényel olyan számítógépes rendszerekkel, amelyeken a Microsoft Lync Server 2010 vagy a Microsoft Lync Online fut. Bizonyos esetekben Ön nem kap külön értesítést a kapcsolódáskor. A szoftver használatával Ön hozzájárul az általános készülékinformációk (beleértve a készülékkel, a rendszerrel, a szoftveralkalmazással és a perifériás eszközökkel kapcsolatos technikai adatokat, de nem korlátozódva ezekre) átviteléhez az internetalapú vagy vezeték nélküli szolgáltatások számára.

 2. Az internetalapú szolgáltatásokkal való visszaélés.    Tilos az internetalapú szolgáltatások bármely olyan módon történő használata, amelynek következtében azok károsodhatnak, illetve amely zavarhatja ezen szolgáltatások vagy a vezeték nélküli hálózat bármely más fél általi használatát. Ön nem használhatja a szolgáltatást arra, hogy bármilyen módon jogosulatlanul hozzáférést próbáljon szerezni bármilyen szolgáltatáshoz, adathoz, fiókhoz vagy hálózathoz.

3.A LICENC TERJEDELME.    Ön csak a szoftver licencét szerezte meg, a tulajdonjogát nem. A jelen szerződés csupán bizonyos jogokat biztosít Önnek a szoftver használatára. A Microsoft minden egyéb jogot fenntart. Feltéve, hogy a vonatkozó jogszabályok ezen korlátozások ellenében nem biztosítanak Önnek több jogot, Ön a szoftvert csak a jelen szerződésben kifejezetten engedélyezett módon használhatja. Ennek során Önnek be kell tartania a szoftver minden olyan technikai korlátozását, amely annak csak meghatározott módokon történő használatát teszi lehetővé. Ön:

 • nem kerülheti meg a szoftver bármely technikai korlátozását;

 • nem fordíthatja és nem fejtheti vissza a szoftvert, továbbá nem elemezheti annak belső felépítését, kivéve akkor és csak olyan mértékben, ahogy azt az alkalmazandó jogszabályok ezen korlátozással ellentétben kifejezetten megengedik;

 • nem készíthet több másolatot a szoftverről, mint amennyit a jelen szerződés meghatároz vagy az alkalmazandó jogszabályok e korlátozással ellentétben megengednek;

 • nem teheti közzé a szoftvert mások általi másolás céljából;

 • a szoftvert nem adhatja kölcsön, bérbe vagy lízingbe;

 • nem ruházhatja át a szoftvert vagy a jelen szerződést harmadik félnek; valamint;

4.DOKUMENTÁCIÓ.    A dokumentációt referenciaként saját, belső céljaira használhatja és másolhatja.

5.EXPORTKORLÁTOZÁSOK.    A szoftverre az Amerikai Egyesült Államok exportjogszabályai és -előírásai vonatkoznak. Önnek be kell tartania minden hazai és nemzetközi törvényi előírást és szabályozást, amely a szoftverre vonatkozik. Ezek a törvények magukban foglalják a rendeltetési helyre, a végfelhasználókra és a végfelhasználásra vonatkozó korlátozásokat is. További tájékoztatás a www.microsoft.com/exporting webhelyen olvasható.

6.TERMÉKTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK.    Mivel ez a szoftver „adott állapotában” áll rendelkezésre, lehet, hogy nem nyújtunk hozzá terméktámogatási szolgáltatást. A telefon, annak gyártója és a vezeték nélküli hálózat szolgáltató nem köteles támogatási szolgáltatást nyújtani a szoftverhez.

7.A SZERZŐDÉS KIZÁRÓLAGOSSÁGA.    A jelen szerződés, valamint a használt bővítések, frissítések, internetalapú és terméktámogatási szolgáltatások feltételei alkotják a teljes megállapodást a szoftverre és a terméktámogatási szolgáltatásokra vonatkozóan.

8.ALKALMAZANDÓ JOG.

 1. Az Amerikai Egyesült Államokban.    Ha Ön a szoftvert az Amerikai Egyesült Államokban szerezte be, úgy a jelen szerződés értelmezése és az annak megsértésével kapcsolatos igények tekintetében Washington állam jogszabályai az irányadók, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire. Minden egyéb igény tekintetében az Ön lakhelye szerinti állam törvényei az irányadók, beleértve az állami fogyasztóvédelmi törvényekkel kapcsolatos igényeket, a tisztességtelen versennyel kapcsolatos törvényeket és a szerződésen kívül okozott károk megtérítésének szabályait.

 2. Az Amerikai Egyesült Államokon kívül.    Ha a szoftvert bármely más országban szerezte be, az adott ország törvényei az irányadók.

9.HATÁLYOS JOG.    Ez a szerződés bizonyos jogokat határoz meg. Előfordulhat, hogy az Ön országának törvényei egyéb jogokat is biztosítanak Önnek. Önt azon féllel szemben is megillethetik bizonyos jogok, akitől a szoftvert beszerezte. A jelen szerződés nem módosítja az Ön országa által Önnek biztosított jogokat, amennyiben az országának törvényei ezt nem engedélyezik.

10.GARANCIA KIZÁRÁSA.    A LICENC AZ „ADOTT ÁLLAPOTÚ” ÉS „ADOTT ELÉRHETŐSÉGŰ” SZOFTVERHEZ BIZTOSÍT ÖNNEK JOGOKAT „ANNAK MINDEN HIBÁJÁVAL EGYÜTT”. ÖN A SZOFTVERT SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. A MICROSOFT, ILLETVE A SZOFTVER TERJESZTÉSÉRE HASZNÁLT VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOT ÜZEMELTETŐ SZOLGÁLTATÓK, VALAMINT TÁRSVÁLLALATAINK ÉS BESZÁLLÍTÓINK („FORGALMAZÓINK”) NEM VÁLLALNAK SEMMILYEN KIFEJEZETT JÓTÁLLÁST, GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT A SZOFTVERRE VONATKOZÓAN VAGY AZZAL KAPCSOLATOSAN. A HELYI TÖRVÉNYEK SZERINT ÖN TOVÁBBI FOGYASZTÓI JOGOKKAL IS RENDELKEZHET, AMELYEKET EZ A SZERZŐDÉS NEM MÓDOSÍTHAT. A MICROSOFT EZÚTON ELZÁRKÓZIK BÁRMIFÉLE, A KERESKEDELMI FORGALMAZÁSRA, ILLETVE AZ ADOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ ALKALMAZHATÓSÁGRA ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ, VÉLELMEZETT GARANCIAVÁLLALÁSTÓL A HELYI JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN.

11.JOGORVOSLATOK ÉS KÁROK KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA.    ÖN A MICROSOFTTÓL VAGY BESZÁLLÍTÓITÓL CSAK KÖZVETLEN KÁR ESETÉN, A TÉNYLEGESEN KIFIZETETT ÖSSZEG EREJÉIG KAPHAT KÁRTÉRÍTÉST. ÖN NEM KAPHAT KÁRTÉRÍTÉST SEMMIFÉLE EGYÉB KÁRÉRT, BELEÉRTVE A KÖVETKEZMÉNYI, AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁBÓL EREDŐ, A KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT VAGY JÁRULÉKOS KÁROKAT.

Ezen korlátozás vonatkozik:

 • bármely, a szoftverrel, szolgáltatásokkal, harmadik fél webhelyén található tartalommal (beleértve a kódot is) vagy harmadik fél programjával kapcsolatos ügyre;

 • szerződésszegéssel, a garanciális kötelezettségek megsértésével, garanciával vagy feltétellel, közvetlen felelősséggel, hanyagsággal vagy más, szerződésen kívül okozott kárral kapcsolatos igényre az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben.

A korlátozás akkor is érvényes, ha a Microsoft tudott vagy tudnia kellett volna az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről. Előfordulhat, hogy a fenti korlátozás nem vonatkozik Önre, mert országa nem teszi lehetővé a járulékos, következményi vagy egyéb károkért való felelősség kizárását, illetve korlátozását.

Vissza a lap tetejére

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás a Microsoft Insiderek

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük visszajelzését!

×