You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Tegyük fel, hogy meg szeretné tudni, hogy hány madárt lát a madárszám egy kritikus 30 éves idő alatt egy kritikus ürülékben, vagy a csúcsidőn kívülre is meg szeretné tudni, hogy hány telefonhívás van a telefontámogatási központban. Egy számcsoport módszámának kiszámításához használja a MÓDÚSZ függvényt.

A MÓDÚSZ függvény egy tömb vagy adattartomány leggyakrabban előforduló vagy ismétlődő értékét adja eredményül.

Fontos: Ezt a függvényt pontosabban működő és a felhasználást jobban tükröző nevű új függvények váltották fel. Bár a függvény az Excel korábbi verzióival való kompatibilitás végett továbbra is elérhető, előfordulhat, hogy az Excel jövőbeli verziói már nem tartalmazzák, ezért a továbbiakban célszerű az új függvényeket használni.

Az új függvényekről szóló további információkért lásd a MÓDUSZ.TÖBB függvény és MÓDUSZ.EGY függvény témaköröket.

Szintaxis

MÓDUSZ(szám1;[szám2];...)

A MÓDUSZ függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat foglalja magában:

  • Szám1:     Megadása kötelező. Az első számargumentum abból a csoportból, amelynek a móduszát keresi.

  • Szám2;...:     Megadása nem kötelező. Legfeljebb 255 szám, amelynek móduszát keresi. Pontosvesszővel elválasztott argumentumok helyett egy tömböt vagy tömbre mutató hivatkozást is megadhat.

Megjegyzések

  • Az argumentumok számok, nevek, tömbök vagy számokat tartalmazó hivatkozások lehetnek.

  • A függvény a tömbben vagy hivatkozásban szereplő értékek közül csak a számokat használja, az üres cellákat, logikai értékeket, szöveget és hibaüzeneteket figyelmen kívül hagyja, de a nullát tartalmazó cellákat számításba veszi.

  • Hibaüzenetet kap, ha argumentumként hibaértéket vagy számként nem értelmezhető szöveget ad meg.

  • Ha az adathalmazban nincs két egyforma adatpont, a MÓDUSZ függvény a #HIÁNYZIK hibaértéket adja eredményül.

A MÓDUSZ függvény a centrális tendenciát méri, ez egy számcsoporton belül a közép helyét jelenti a statisztikai eloszlásban. A centrális tendencia leggyakoribb három mérőszáma:

  • Átlag:     a számtani közép, számítása egy számcsoport tagjainak összeadásával, majd az összegnek a csoport elemeinek számával történő elosztásával végezhető. Például 2, 3, 3, 5, 7 és 10 átlaga 30 osztva 6-tal, azaz 5.

  • Medián:     a számhalmaz középső értéke, a számok fele ennél kisebb, másik fele pedig nagyobb. Például 2, 3, 3, 5, 7 és 10 mediánja 4.

  • Módusz:     egy számcsoporton belül a leggyakrabban előforduló szám. 2, 3, 3, 5, 7 és 10 módusza például 3.

Számcsoporton belüli szimmetrikus eloszlás esetén a centrális tendencia e három mérőszáma megegyezik. Egyenetlen számeloszlás esetén eltérőek lehetnek.

Példa

Másolja a mintaadatokat az alábbi táblázatból, és illessze be őket egy új Excel-munkalap A1 cellájába. Ha azt szeretné, hogy a képletek megjelenítsék az eredményt, jelölje ki őket, és nyomja le az F2, majd az Enter billentyűt. Szükség esetén módosíthatja az oszlopok szélességét, hogy az összes adat látható legyen.

Adatok

5,6

4

4

3

2

4

Képlet

Leírás

Eredmény

=MÓDUSZ(A2:A7)

A fenti adatsor módusza, vagyis leggyakrabban ismétlődő eleme

4

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás Microsoft Office Insiderekhez

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük a visszajelzését!

×