Bejelentkezés Microsoft-fiókkal
Jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.
Üdvözöljük!
Válasszon másik fiókot.
Több fiókja van
Válassza ki a bejelentkezéshez használni kívánt fiókot.

Ez a cikk a NÖVEKEDÉS képletszintaxisát és használatát ismerteti  függvényt a Microsoft Excelben.

Leírás

Az előre jelzett exponenciális növekedést számítja ki meglevő adatok alapján. A NÖV függvény az ismert x és y értékekkel meghatározott új x értékekhez tartozó y értékeket adja eredményül. A NÖV munkalapfüggvénnyel az ismert_y és ismert_x adatpárokra exponenciális görbét illeszthet.

Szintaxis

NÖV(ismert_y; [ismert_x]; [új_x]; [konstans])

A NÖV függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat foglalja magában:

 • Ismert_y:    Megadása kötelező. Az y = b*m^x összefüggésből már ismert y értékek.

  • Ha az ismert_y értékek tömbje egyetlen oszlop, akkor az ismert_x értékek minden egyes oszlopát különálló változóként értelmezi a függvény.

  • Ha az ismert_y értékek tömbje egyetlen sor, akkor az ismert_x értékek minden egyes sorát különálló változóként értelmezi a függvény.

  • Ha az ismert_y értékek között 0 vagy negatív szám szerepel, akkor a NÖV a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.

 • Ismert_x:    Megadása nem kötelező. Az y = b*m^x összefüggésből már ismert x értékek.

  • Az ismert_x értékek tömbje egy vagy több különböző változó értékeit tartalmazhatja. Ha csak egy változót használ, akkor az ismert_y és az ismert_x tetszőleges egyenlő dimenziójú tartomány lehet. Ha egynél több változót használ, akkor az ismert_y tartománynak egy vektornak kell lennie (amely egy egyetlen sor magasságú vagy egyetlen oszlop szélességű tartomány).

  • Ha az ismert_x argumentumot nem adja meg, akkor a függvény az {1. 2. 3. ...} tömböt használja, amely az ismert_y tömbbel azonos méretű.

 • Új_x:    Megadása nem kötelező. A megadott új x értékeknek az a csoportja, amelyekre ki kell számítani a megfelelő y értékeket.

  • Az új_x argumentumnak a független változók számával megegyező számú oszlopot (illetve sort) kell tartalmaznia, vagyis ugyanannyit, mint az ismert_x. Ha tehát az ismert_y egyetlen oszlop, akkor az ismert_x és az új_x argumentumnak megegyező számú oszlopot kell tartalmaznia. Ha az ismert_y egyetlen sor, akkor az ismert_x és az új_x argumentumnak megegyező számú sort kell tartalmaznia.

  • Ha az új_x argumentumot nem adja meg, akkor a függvény az ismert_x értékeket fogja használni.

  • Ha sem az ismert_x, sem az új_x argumentumnak nem ad értéket, akkor a függvény az {1. 2. 3. ...} tömböt használja, amely az ismert_y tömbbel azonos méretű.

 • Konstans:    Megadása nem kötelező. Logikai érték, amely azt határozza meg, hogy a b értéke mindenképpen 1 legyen-e.

  • Ha a konstans értéke IGAZ vagy hiányzik, akkor a függvény a b értéket korlátozás nélkül számolja ki.

  • Ha a konstans értéke HAMIS, akkor a b értéke 1 lesz, az m értékek pedig az y = m^x egyenletnek megfelelően kerülnek kiszámításra.

Megjegyzések

 • A tömbértéket visszaadó képleteket tömbképletként kell beírni a megfelelő számú cella kijelölése után.

 • Ha argumentumként tömbállandót ad meg (például az ismert_x argumentumnál), akkor az egy sorba tartozó értékeket ponttal, az egyes sorokat pedig pontosvesszővel kell egymástól elválasztani. Az elválasztó karakterek országonként változhatnak.

Példa

Másolja a mintaadatokat az alábbi táblázatból, és illessze be őket egy új Excel-munkalap A1 cellájába. Ha azt szeretné, hogy a képletek megjelenítsék az eredményt, jelölje ki őket, és nyomja le az F2, majd az Enter billentyűt. Szükség esetén módosíthatja az oszlopok szélességét, hogy az összes adat látható legyen.

Hónap

Egység

Képlet (megfelelő egység)

11

33 100

32 618

12

47 300

47 729

13

69 000

69 841

14

102 000

102 197

15

150 000

149 542

16

220 000

218 822

Hónap

Képlet (előre jelzett egység)

A fenti C2:C7 tömbben használt képlet

17

320 197

=NÖV(B2:B7;A2:A7)

18

468 536

A fenti B9:B10 tömbben használt képlet

=NÖV(B2:B7;A2:A7;A9:A10)

További segítségre van szüksége?

További lehetőségeket szeretne?

Fedezze fel az előfizetés előnyeit, böngésszen az oktatóanyagok között, ismerje meg, hogyan teheti biztonságossá eszközét, és így tovább.

A közösségek segítségével kérdéseket tehet fel és válaszolhat meg, visszajelzést adhat, és részletes ismeretekkel rendelkező szakértőktől hallhat.

Hasznos volt ez az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi volt hatással a felhasználói élményére?
Ha elküldi a visszajelzést, a Microsoft felhasználja azt a termékei és szolgáltatásai továbbfejlesztéséhez. Az informatikai rendszergazda képes lesz ezeket az adatokat összegyűjteni. Adatvédelmi nyilatkozat.

Köszönjük a visszajelzését!

×