Ez a cikk a Microsoft Excel RÉSZÁTLAG függvényének képletszintaxisát és használatát ismerteti.

Leírás

Egy adathalmaz középső részének átlagát számítja ki. A RÉSZÁTLAG a középértéket az adathalmaz felső és alsó részén adott százalékú adatpont elhagyásával számítja ki. A függvényt akkor használhatja, ha a vizsgálatnál a szélső értékeket ki szeretné hagyni.

Szintaxis

RÉSZÁTLAG(tömb; százalék)

A RÉSZÁTLAG függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat foglalja magában:

  • Tömb:    Kötelező megadni. Az a tömb vagy tartomány, amelynek egy részét átlagolni kell.

  • Százalék:    Kötelező megadni. A számításból kihagyandó adatok százalékos aránya. Ha például százalék = 0,2 (20%), akkor a 20 adatpontot tartalmazó halmazból 4 adatpont (20 x 0,2) marad ki a középérték kiszámításánál (2 a halmaz tetején, 2 az alján).

Megjegyzések

  • Ha százalék < 0 vagy százalék > 1, akkor a RÉSZÁTLAG eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.

  • A RÉSZÁTLAG az elhagyandó adatpontok számát lefelé kerekíti 2 legközelebbi többszörösére. Ha például százalék = 0,1 (azaz 10%), akkor 30 adatpontnál hármat kellene elhagyni. A szimmetria miatt a RÉSZÁTLAG az adathalmaz tetején és alján egy-egy értéket fog elhagyni.

Példa

Másolja a mintaadatokat az alábbi táblázatból, és illessze be őket egy új Excel-munkalap A1 cellájába. Ha azt szeretné, hogy a képletek megjelenítsék az eredményt, jelölje ki őket, és nyomja le az F2, majd az Enter billentyűt. Szükség esetén módosíthatja az oszlopok szélességét, hogy az összes adat látható legyen.

Adatok

4

5

6

7

2

3

4

5

1

2

3

Képlet

Leírás

Eredmény

=RÉSZÁTLAG(A2:A12;0,2)

Az A2:A12 tartományban szereplő adatok belső részátlaga, a számításnál azok 20 százalékát figyelmen kívül hagyva.

3,778

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás Microsoft Office Insiderekhez

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük a visszajelzését!

×