Bejelentkezés Microsoft-fiókkal
Jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.
Üdvözöljük!
Select a different account.
Több fiókja van
Válassza ki azt a fiókot, amellyel be szeretne jelentkezni.
Ez a böngésző nem támogatja a videók lejátszását.

Az adatelemzéseket még nagyobb teljesítményre adjuk, ha kapcsolatokat hozunk létre a különböző táblázatokban. A kapcsolat két, adatokat tartalmazó tábla közötti kapcsolat: a kapcsolat alapja az egyes táblák egyik oszlopa. A kapcsolatok hasznosságának megértéséhez képzelje el, hogy vállalkozásában az ügyfelek megrendeléseire vonatkozó adatokat kell nyomon követnie. Egy ilyen felépítésű táblában az összes adatot nyomon követheti:

Ügyfél-azonosító

Név

Levelezés

Kedvezmény

Rendelésazonosító

RendelésDátuma

Termék

Mennyiség

1

Ashton

chris.ashton@contoso.com

.05

256

2010-01-07

Compact Digital

11

1

Ashton

chris.ashton@contoso.com

.05

255

2010-01-03

SLR Camera

15

2

Jaworski

michal.jaworski@contoso.com

.10

254

2010-01-03

Budget Movie-Maker

27

Ez a megközelítés működőképes lehet, de nagyon sok felesleges adat tárolásával jár, például minden rendelésnél szerepel a vevő e-mail címe. Az adattárolás olcsó, de ügyelnie kell arra, hogy az adott vevőre vonatkozóan az összes sort frissítse, ha megváltozik a vevő e-mail címe. A probléma egyik megoldása, ha az adatokat több táblázatra osztja fel, és a táblázatok között kapcsolatokat ad meg. Ezt a megközelítést alkalmazzák a relációs adatbázisok, mint például az SQL Server. Az importált adatbázis például a rendelési adatokat akár három kapcsolódó táblában képezheti le:

Ügyfelek

[Ügyfél-azonosító]

Név

Levelezés

1

Ashton

chris.ashton@contoso.com

2

Jaworski

michal.jaworski@contoso.com

Ügyfélkedvezmények

[Ügyfél-azonosító]

Kedvezmény

1

,05

2

,10

Rendelések

[Ügyfél-azonosító]

Rendelésazonosító

RendelésDátuma

Termék

Mennyiség

1

256

2010-01-07

Compact Digital

11

1

255

2010-01-03

SLR Camera

15

2

254

2010-01-03

Budget Movie-Maker

27

Kapcsolatok léteznek egy adatmodellben – egy explicit módon létrehozott vagy egy olyanban, Excel automatikusan létrejön az Ön nevében több tábla importálása esetén. A Power Pivot modult is használhatja a modell létrehozására vagy kezelésére. További információ az Adatmodell létrehozása az Excel programban című témakörben olvasható.

Ha a Power Pivot modult használja táblák importálására ugyanabból az adatbázisból, akkor a Power Pivot a [szögletes zárójelek] között álló oszlopok alapján képes észlelni a táblák közötti kapcsolatokat, majd a háttérben összeállított adatmodellben reprodukálni ezeket a kapcsolatokat. További információt a cikk későbbi, Kapcsolatok automatikus észlelése és származtatása című szakaszában olvashat. Ha több forrásból importál táblákat, a kapcsolatokat létrehozhatja kézzel a következő témakörben leírtak szerint: Kapcsolat létrehozása két táblázat között.

A kapcsolatok olyan oszlopokon alapulnak, amelyek mindegyik táblában ugyanazokat az adatokat tartalmazzák. A Vevők táblát például egy Rendelések táblával is megadhatja, ha mindegyik tartalmaz egy Vevőazonosítót tartalmazó oszlopot. A példában az oszlopnevek azonosak, de ez nem követelmény. Egyikük lehetne CustomerID (Ügyfél-azonosító), míg a másik CustomerNumber (Ügyfélszám), mindaddig, amíg az Orders (Rendelések) tábla olyan azonosítót tartalmaz, amely a Customers (Ügyfelek) táblában is tárolva van.

A relációs adatbázisokban többféle típusú kulcs található. A kulcs általában különleges tulajdonságokkal rendelkezik az oszlopban. Az egyes kulcsok szerepének megértése segíthet egy olyan, több táblázatot tartalmazó adatmodell kezelésében, amely adatokat szolgáltat kimutatásokhoz, kimutatásdiagramokhoz vagy Power View nézetet tartalmazó jelentésekhez.

Bár számos kulcstípus létezik, az alábbi célokra a legfontosabbak itt:

  • Elsődleges kulcs: egyedileg azonosítja egy tábla egyik sorát, például a CustomerID (Ügyfél-azonosító) oszlopot a Customers (Ügyfelek) táblában.

  • Másodlagos kulcs (vagy jelölt kulcs): egyedi, az elsődleges kulcstól nem megfelelő oszlop. Például egy Employees (Alkalmazottak) tábla tárolhat egy alkalmazotti azonosítót és egy társadalombiztosítási számot, amelyek egyaránt egyedi azonosítók.

  • Idegen kulcs: egy oszlop, amely egy másik tábla egyedi oszlopára hivatkozik (például a Rendelések tábla CustomerID oszlopára, amely a Customers (Ügyfelek) tábla CustomerID (Ügyfél-azonosító) oszlopára hivatkozik.

Az adatmodellekben az elsődleges vagy a másodlagos kulcs az úgynevezett kapcsolódó oszlop. Amennyiben egy táblázat elsődleges és másodlagos kulcsot is tartalmaz, bármelyik használható táblázatkapcsolat alapjául. A külső kulcs nevezhető forrásoszlopnak vagy egyszerűen csak oszlopnak. Ebben a példában kapcsolatot definiálunk az Orders (Rendelések) tábla CustomerID (Ügyfél-azonosító) táblája (oszlop) és a Customers (Ügyfelek) tábla CustomerID (Ügyfél-azonosító) oszlopa (a keresési oszlop) között. Amennyiben relációs adatbázisból importál adatokat, az Excel alapértelmezés szerint az egyik táblából kiválasztja a külső kulcsot, a másik táblából pedig a hozzá tartozó elsődleges kulcsot. Bármely olyan oszlop használható azonban keresési oszlopként, amely egyedi értékeket tartalmaz.

Egy ügyfél és egy megrendelés között egy-a-többhöz kapcsolat áll. Mindegyik ügyfélnek több rendelése is lehet, de egy rendeléshez nem tartozhat több ügyfél. A táblakapcsolat másik fontos szempontja az "egy az egyhez" kapcsolat. Ebben a példában a CustomerDiscounts tábla, amely minden ügyfélhez egy-az-egyhez engedményt határoz meg, egy-az-egyhez kapcsolatban áll a Vevők táblával.

Az alábbi tábla a három tábla(Ügyfelek, CustomerDiscountsés Rendelések) közötti kapcsolatokat mutatja:

Kapcsolatok

Típus

Keresőoszlop

Oszlop

Customers-CustomerDiscounts

„egy az egyhez”

Customers.CustomerID

CustomerDiscounts.CustomerID

Customers-Orders

„egy a többhöz”

Customers.CustomerID

Orders.CustomerID

Megjegyzés: A „több a többhöz” kapcsolatok adatmodellekben nem támogatottak. A „több a többhöz” típusú kapcsolatra példa a Products (Termékek) és a Customers (Ügyfelek) tábla közötti közvetlen kapcsolat, vagyis amikor egy ügyfél több terméket vásárolhat, míg ugyanazt a terméket több ügyfél is megvásárolhatja.

Miután létrehozott egy kapcsolatot, Excel újra kell kiszámítania minden olyan képletet, amely az újonnan létrehozott kapcsolatban lévő táblázatokból származó oszlopokat használja. Az adatmennyiségtől és a kapcsolatok bonyolultságától függően az adatok feldolgozása eltarthat egy ideig. További részletekért lásd: Képletek újraszámítása.

Egy adatmodellben több kapcsolat is lehetséges két táblázat között. Pontos számítások felépítéséhez Excel kell egy útvonalat az egyik táblából a másikba. Ezért egy-egy táblapár között egy időben csak az egyik kapcsolat aktív. Bár a többiek inaktívak, megadhat inaktív kapcsolatot a képletekben és a lekérdezésekben.

Diagramnézetben az aktív kapcsolat egy folytonos vonal, az inaktívak pedig szaggatott vonalak. Az AdventureWorksDW2012 táblában például a DimDate tábla tartalmaz egy DateKeyoszlopot, amely a FactInternetSalestáblában három különböző oszlophoz kapcsolódik: OrderDate, DueDateés ShipDate. Ha a DateKey és az OrderDate oszlop közötti kapcsolat aktív, akkor a képletekben ez lesz az alapértelmezett kapcsolat, amíg nem ad meg mást.

Akkor hozható létre kapcsolat, ha teljesülnek az alábbi követelmények:

Feltétel

Leírás

Egyedi azonosító mindegyik táblázathoz

Minden táblázatnak rendelkeznie kell egy oszloppal, amely egyedileg azonosítja a táblázat egyes sorait. Ezt az oszlopot gyakran elsődleges kulcsnak hívják.

Egyedi keresési oszlopok

A keresési oszlopban szereplő adatértékeknek egyedieknek kell lenniük. Más megfogalmazásban: az oszlop nem tartalmazhat ismétlődő értékeket. Az adatmodellekben a null értékek és az üres karakterláncok egyenértékűek az üres értékkel, amely egy önálló adatérték. Ez azt jelenti, hogy a keresési oszlop nem tartalmazhat több null értéket.

Kompatibilis adattípusok

A forrásoszlop és a keresési oszlop adattípusainak kompatibilisnek kell lenniük egymással. Az adattípusokkal kapcsolatos további információkért lásd: Az adatmodellek által támogatott adattípusok.

Egy adatmodellben nem hozható létre táblázatkapcsolat, ha a kulcs összetett kulcs. Emellett kizárólag „egy az egyhez” és „egy a többhöz” kapcsolat hozható létre. A többi kapcsolattípus nem támogatott.

Az összetett kulcsok és a keresési oszlopok

Az összetett kulcs egynél több oszlopból álló kulcs. Az adatmodellek nem használhatnak összetett kulcsokat: egy táblázatnak pontosan egy olyan oszloppal kell lennie, amely egyedileg azonosítja a táblázat egyes sorait. Ha összetett kulcson alapuló meglévő kapcsolattal létrehozott táblákat importál, a Power Pivot Tábla importálása varázslója figyelmen kívül hagyja ezt a kapcsolatot, mert nem lehet létrehozni a modellben.

Ha két tábla között kézzel kíván kapcsolatot létrehozni, és több oszlop határozza meg az elsődleges és a külső kulcsokat, a kapcsolat létrehozása előtt az értékek egyesítésével egyetlen kulcsoszlopot kell létrehoznia. Ezt az adatok importálása előtt, illetve az adatmodell számított oszlopának a Power Pivot bővítmény használatával történő létrehozásával is meg tudja tenni.

„Több a többhöz” kapcsolatok

Az adatmodellekben nem szerepelhetnek „több a többhöz” kapcsolatok. Amodellben nem vehet fel kapcsolótáblákat . DAX-függvényekkel azonban lehetséges a „több a többhöz” kapcsolatok modellezése.

Önillesztések és hurkok

Az önillesztés nem engedélyezett az adatmodellekben. Az önillesztés egy rekurzív kapcsolat egy tábla és saját maga között. Az önillesztések gyakran a szülő-gyermek hierarchiák meghatározásához kerülnek felhasználásra. Például az alkalmazottakat tartalmazó tábla önillesztésével olyan hierarchia hozható létre, amely mutatja a vállalkozás vezetési struktúráját.

Az Excel nem engedélyezi a kapcsolati hurkok létrehozását a munkafüzetekben. Más szóval a következő kapcsolatkészlet tiltott.

1. tábla, „a” oszlop   –   2. tábla, „f” oszlop

2. tábla, „f” oszlop   –   3. tábla, „n” oszlop

3. tábla, „n” oszlop   –   1. tábla, „a” oszlop

Ha olyan kapcsolatot próbál létrehozni, amely hurkot eredményezne, a program hibát jelez.

Az adatoknak a Power Pivot modullal történő importálása egyebek között azzal az előnnyel jár, hogy a Power Pivot néha képes észlelni a kapcsolatokat, és új kapcsolatokat hozhat létre az Excelben létrehozott adatmodellben.

Amikor több táblát importál, a   automatikusan észleli a táblák közötti meglévő kapcsolatokat. Kimutatás létrehozásakor továbbá a Power Pivot elemzi az adatokat. Észleli azokat a lehetséges kapcsolatokat, amelyek nincsenek meghatározva, valamint javaslatot tesz az ezekben a kapcsolatokban használható, megfelelő oszlopokra.

Az észlelési algoritmus az oszlopok értékeire és metaadataira vonatkozó statisztikai adatok használatával állapít meg feltételezéseket a kapcsolatok valószínűségére vonatkozóan.

  • Az összes kapcsolódó oszlopban található adatoknak kompatibilisnek kell lenniük egymással. Az automatikus észlelésnél csak az egész szám és a szöveges adattípusok támogatottak. Az adattípusok részletes ismertetését lásd: Az adatmodellekben támogatott adattípusok.

  • Egy kapcsolat sikeres észleléséhez az szükséges, hogy a keresési oszlopban található egyedi kulcsok száma nagyobb legyen a „több” oldalon álló táblázat értékeinek számánál. Más szóval, a kapcsolat „több” oldalán álló kulcsoszlopnak nem szabad olyan értéket tartalmaznia, amely nem szerepel a keresési tábla kulcsoszlopában. Tegyük fel például, hogy van egy, a termékeket azonosítójukkal együtt tartalmazó tábla (a keresési tábla), valamint egy értékesítési tábla, amely felsorolja az értékesítési forgalmat minden egyes termékhez (a kapcsolat „több” oldala). Ha az értékesítési rekordok egy olyan termék azonosítóját is tartalmazzák, amelynek megfelelő azonosító nem található a termékek táblájában, akkor a kapcsolat nem hozható létre automatikusan, de kézzel esetleg létrehozhatja. Ahhoz, hogy az Excel észlelje a kapcsolatot, először frissítenie kell a termékek keresési tábláját, hogy az tartalmazza a hiányzó termékek azonosítóját.

  • Győződjön meg arról, hogy a "több" oldalon lévő kulcsoszlop neve hasonló a keresési tábla kulcsoszlopának nevéhez. A neveknek nem kell teljesen azonosnak lennie. Egy üzleti beállításban például gyakran különböző eltéréseket használ azoknak az oszlopoknak a neve, amelyek lényegében ugyanazt az adatot tartalmazzák: Emp ID, EmployeeID, Employee ID, EMP_IDstb. Az algoritmus hasonló neveket észlel, és nagyobb valószínűséggel rendel hasonló vagy pontosan egyező neveket az oszlopokhoz. Ezért a kapcsolat létrehozásának valószínűségét úgy növelheti, hogy megpróbálja az importált adatok oszlopait a meglévő táblákban lévő oszlopokhoz hasonlóhoz hasonlóvá tenni. Ha Excel talál több lehetséges kapcsolatot, akkor nem hoz létre kapcsolatot.

Ez a tájékoztatás segíthet annak megértésében, hogy miért nem észlel a program minden kapcsolatot, illetve hogy a metaadatok – például a mezőnév és az adattípusok – megváltoztatása hogyan javíthatja a kapcsolatok automatikus észlelésének hatékonyságát. További ismertetést a következő témakörben talál: Kapcsolatok hibaelhárítása.

Elnevezett készletek automatikus észlelése

A program nem észleli automatikusan az elnevezett készletek és egy kimutatásban szereplő kapcsolódó mezők közötti kapcsolatokat. Ezek a kapcsolatok manuálisan állíthatók fel. Ha az automatikus kapcsolatészlelést szeretné használni, távolítsa el az elnevezett készleteket, és vegye fel az elnevezett készlet egyes mezőit közvetlenül a kimutatásba.

Kapcsolatok származtatása

Bizonyos esetekben a táblák közötti kapcsolatok automatikusan láncolódnak. Ez azt jelenti, hogy ha például létrehoz egy kapcsolatot az alábbi első két táblakészlet között, a másik két tábla között a program feltételezi a kapcsolat meglétét, és automatikusan létrejön egy kapcsolat.

Products (Termékek) és Category (Kategória) – manuálisan létrehozva

Category (Kategória) és SubCategory (Alkategória) – manuálisan létrehozva

Products (Termékek) és SubCategory (Alkategória) – következtetett kapcsolat

A kapcsolatok automatikus láncolásához a kapcsolatoknak a fentieknek megfelelően egy irányba kell haladniuk. Amennyiben a kiinduló kapcsolatok például a Sales (Értékesítés) és a Products (Termékek), illetve a Sales (Értékesítés) és a Customers (Ügyfelek) táblák között voltak, a rendszer nem származtat kapcsolatot. Ennek az az oka, hogy a Products (Termékek) és a Customers (Ügyfelek) táblák között „több a többhöz” típusú kapcsolat van.

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás Microsoft Office Insiderekhez

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük a visszajelzését!

×