VAR.M függvény

Minta alapján becslést ad a szórásnégyzetre (variancia).

Szintaxis

VAR.M(szám1;[szám2];...)

A VAR.M függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat foglalja magában:

 • Szám1:     Kötelező megadni. A statisztikai mintát reprezentáló első számargumentum.

 • Szám2;...:     Nem kötelező. A sokaságmintának megfelelő 2–254. számalak.

Megjegyzések

 • VAR. Az S az argumentumokat a teljes sokaság mintájaként feltételezi. Ha az adatok a teljes sokaságot jelentik, akkor a varianciát a VAR.S függés használatával kell kiszámítani.

 • Az argumentumok számok, nevek, tömbök vagy számokat tartalmazó hivatkozások lehetnek.

 • A függvény figyelembe veszi az argumentumaként megadott logikai értékeket és szövegként megadott számokat is.

 • Ha egy argumentum tömb vagy hivatkozás, a függvény csak a tömbben vagy hivatkozásban számokat számolja meg. A tömbben vagy hivatkozásban lévő üres cellákat, logikai értékeket, szöveget vagy hibaértékeket figyelmen kívül hagyja a függvény.

 • Hibaüzenetet kap, ha argumentumként hibaértéket vagy számként nem értelmezhető szöveget ad meg.

 • Ha számítás részeként hivatkozásban logikai értékeket és szövegként megadott számokat kíván szerepeltetni, használja a VARA függvényt.

 • A VAR.M függvény kiszámítása az alábbi képlettel történik:

  Képlet

  ahol x az ÁTLAG(szám1,szám2,…) középérték, n pedig a minta mérete.

Példa

Másolja a mintaadatokat az alábbi táblázatból, és illessze be őket egy új Excel-munkalap A1 cellájába. Ha azt szeretné, hogy a képletek megjelenítsék az eredményt, jelölje ki őket, és nyomja le az F2, majd az Enter billentyűt. Szükség esetén módosíthatja az oszlopok szélességét, hogy az összes adat látható legyen.

Szilárdság

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Képlet

Leírás

Eredmény

=VAR.M(A2:A11)

Az eszközök szakítóerősségének varianciája, ha az A2:A11 értékek csak mintát képviselik az összes adatból. VAR. Az S függvény a VAR függvénytől eltérő eredményt ad vissza. P, amely az adattartományt a teljes sokaságként kezeli.

754,27

=VAR.S(A2:A11)

A teljes sokaságnak a VAR.S függvény használatával kiszámított varianciája más eredményt ad.

678,84

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

×