Új teszt létrehozása képernyőolvasóval a Microsoft Formsban

Ez a cikk olyan vizuális vagy kognitív zavarokkal küzdő felhasználóknak szól, akik képernyőolvasó programot használnak, mint például a(z) Microsoft-féle a Narrátor, a JAWS, vagy az NVDA-t a(z) Microsoft 365 termékekkel. Ez a cikk a Microsoft 365 képernyőolvasó támogatásitartalomkészletének része, ahol további információkat talál a kisegítő lehetőségekről az alkalmazásainkban. Általános segítségért látogasson el a Microsoft ügyfélszolgálatának kezdőlapjára.

A Microsoft Forms, valamint billentyűzete és egy képernyőolvasó segítségével új teszteket is létrehozhat. A Narrátorral és a JAWS programmal teszteltük a Microsoft Edge-ben, de más képernyőolvasókkal és böngészőkkel is működhet, ha akadálymentességre vonatkozó közös szabványokat és technikákat követnek. Ebből a cikkből megtudhatja, hogy miként nevezheti el és ellenőrizheti a tesztet, hogyan vehet fel rá kérdéseket, és miként oszthatja meg válaszok gyűjtéséhez. Azt is megtudhatja, hogy miként vehet fel egyenleteket a kérdésekhez.

Megjegyzések: 

Tartalom

Új teszt létrehozása

Létrehozhat egy Microsoft Forms tesztet, például a diákok előrehaladásának gyors felméréséhez és azonnali visszajelzések gyűjtéséhez. Létrehozhat teszteket kiegészítendő kérdésekkel, megjeleníthet tippeket a kérdésekhez, valamint meg is jelölheti a helyes válaszokat.

 1. A Microsoft Forms kezdőoldalán nyomja le többször a Tab billentyűt vagy a Shift+Tab billentyűkombinációt, amíg el nem hangzik az „Új teszt” kifejezés, majd nyomja le az Enter billentyűt. A következő hangzik el: „Névtelen teszt“.

 2. Ha címmel szeretné ellátni a tesztet, nyomja le többször a Tab billentyűt, amíg el nem hangzik a „Névtelen űrlap, Űrlapcímtervező” kifejezés, majd nyomja le az Enter billentyűt. Írja be a teszt nevét.

 3. A teszt leírásának hozzáadásához nyomja le a Tab billentyűt addig, amíg el nem hangzik az „Űrlap alcíme” kifejezés, majd írja be a teszt leírását.

 4. Ha kérdést szeretne írni a teszthez, nyomja le a Tab billentyűt addig, amíg el nem hangzik az „Új hozzáadása” parancs, majd nyomja le az Enter billentyűt. A következő hangzik el: „Feleletválasztás”.

 5. A kérdés típusának kiválasztásához végezze el az alábbi műveletek egyikét:

  • A Feleletválasztós kérdéstípus kiválasztásához nyomja le az Enter billentyűt.

  • A Szöveg, az Értékelés vagy a Dátum kérdéstípus kiválasztásához nyomja le a Tab billentyűt, amíg el nem hangzik a kívánt kérdéstípus, majd nyomja le az Enter billentyűt.

  • Az Új hozzáadása menü végén található további lehetőségek eléréséhez nyomja le a Tab billentyűt addig, amíg el nem hangzik a „Egyebek, gomb, összecsukva” szavak, és nyomja le az Enter billentyűt. A le és a fel nyílbillentyűkkel tallózhat a lehetőségek között, és az Enter billentyűt lenyomva választhat egyet.

 6. A következő hangzik el: „A kérdés címe”. Írja be a kérdést.

 7. Ha a Feleletválasztós kérdéstípust választotta, adja meg az első két lehetőséget a kérdéshez. Nyomja le a Tab billentyűt addig, amíg el nem hangzik a „Feleletválasztós lehetőség, szöveg” kifejezés, és írja be a választási lehetőség szövegét. Ismételje meg a műveletet a második lehetőségnél.

  További lehetőségek hozzáadásához nyomja le a Tab billentyűt addig, amíg el nem hangzik a „Választási lehetőség hozzáadása” kifejezés, nyomja le az Enter billentyűt, és a fenti utasítások szerint adja hozzá a választási lehetőség szövegét.

 8. A kérdések testreszabásához az alábbi műveletek közül választhat:

  • Ha bizonyos válaszokat megszeretne jelölni, mint helyes válasz vagy hozzá szeretne adni egy helyes választ, ezt a következők valamelyikével teheti meg:

   • Ha egy feleletválasztós kérdést jelölt ki, keresse meg a helyes válaszként megjelölendő választ, nyomja meg többször a Tab billentyűt, amíg el nem hangzik a „Helyes válasz“ kifejezés, majd nyomja le a szóköz billentyűt.

    Ha több választ szeretne helyes válaszként megjelölni, nyomja meg többször a Tab billentyűt, amíg el nem hangzik a Több válasz kifejezés, majd nyomja le a szóköz billentyűt. Ezután a fenti utasítások alapján jelölje ki az összes kérdést.

   • Szöveges kérdés esetén egy vagy több helyes választ is hozzáadhat. Nyomja le többször a Tab billentyűt, amíg el nem hangzik a „Válasz hozzáadása“ kifejezés, nyomja le az Enter billentyűt, és írja be a választ. Ha további helyes válaszokat szeretne hozzáadni, nyomja le az Enter billentyűt, írja be a választ, majd mindegyik után nyomja le az Enter billentyűt.

  • Feleletválasztós kérdés esetén azt is megteheti, hogy a válaszadók számára hozzáad egy üzenetet egy adott válaszhoz, amely segédletként funkcionálhat a számukra. Keresse meg a kívánt szöveget, nyomja meg többször a Tab billentyűt, amíg el nem hangzik a „Üzenet megjelenítése azon válaszadóknak, akik ezt a választ választják“ kifejezés, nyomja meg az Enter billentyűt, majd írja be az üzenetet.

  • Ha megszeretné határozni, hogy egy kérdés hány pontot ér, nyomja le többször a Tab billentyűt, amíg el nem hangzik a „Pontok“ kifejezés, majd írja be a kívánt számot.

  • Ha kötelezővé szeretné tenni a válaszadást egy kérdésre, nyomja le a Tab billentyűt addig, amíg el nem hangzik a „Kötelező” kifejezés, majd nyomja le a szóköz billentyűt.

 9. A kérdés szerkesztésének befejezéséhez nyomja le az Esc billentyűt.

 10. Ha kérdéseket szeretne felvenni az űrlapra, nyomja le a Tab billentyűt addig, amíg el nem hangzik az „Új hozzáadása” kifejezés, és nyomja le az Enter billentyűt. Ezután szükség szerint ismételje meg a lépéseket az 5. lépéstől kezdve.

Egyenlet hozzáadása a teszt egy kérdéséhez

A kérdésekhez egyenleteket is hozzáadhat, hogy matematikai témájú teszteket készítsen.

 1. Annál a tesztnél, amelyhez az egyenletet hozzá szeretné adni, nyomja le többször a Tab billentyűt, amíg meg nem hallja az „Új hozzáadása“ kifejezést, majd nyomja le az Enter billentyűt. A következő hangzik el: „Feleletválasztás”.

 2. A kérdés típusának kiválasztásához végezze el az alábbi műveletek egyikét:

  • A Feleletválasztós kérdéstípus kiválasztásához nyomja le az Enter billentyűt.

  • A Szöveges kérdéstípus kiválasztásához nyomja le többször a Tab billentyűt, amíg el nem hangzik a „Szöveges“ kifejezés, majd nyomja le az Enter billentyűt.

 3. A következő hangzik el: „A kérdés címe”. Írja be a címet.

 4. Nyomja le többször a Tab billentyűt, amíg el nem hangzik az „Egyebek, gomb, összecsukva“ kifejezés, majd nyomja le az Enter billentyűt. Nyomja le többször a le nyílbillentyűt, amíg meg nem hallja a „Matematika, menüelem” kifejezést, majd nyomja le az Enter billentyűt.

 5. Ha egy egyenletet szeretne hozzáadni a kérdéshez, nyomja le többször a Shift+Tab billentyűkombinációt, amíg el nem hangzik az „Egyenlet hozzáadása“ kifejezés, majd nyomja le a szóköz billentyűt. Ekkor megnyílik a matematikai billentyűzet.

  A matematikai billentyűzeten való navigáláshoz nyomja le egyszer a Tab billentyűt, majd használja a nyílbillentyűket. A szóköz billentyűt lenyomva jelölheti ki és adhatja hozzá a kívánt számot, betűt és műveleti jelet. Miután beírta az egyenletet, az Esc billentyűt lenyomva zárja be a billentyűzetet.

 6. Ha egy feleletválasztós, egyenlettel kiegészített kérdéshez szeretne válaszlehetőségeket hozzáadni, használja a Microsoft Forms által automatikusan létrehozott lehetőségeket. Nyomja le többször a Tab billentyűt, amíg el nem hangzik az „Összes hozzáadása” kifejezés, majd nyomja le az Enter billentyűt. A helyes válasz is automatikusan kijelölésre kerül.

  Másik lehetőségként beírhatja a kívánt szövegeket a 7. lépés ,Új teszt létrehozása résznél leírtak szerint.

 7. Ha egy szöveges kérdéshez szeretné hozzáadni a helyes választ, nyomja le többször a Tab billentyűt, amíg el nem hangzik a „Válasz hozzáadása“ kifejezés, nyomja meg a szóköz billentyűt, a matematikai billentyűzettel adja meg a helyes választ, majd az Esc billentyűvel zárja be a matematikai billentyűzetet.

 8. Egy kérdés szerkesztésének befejezéséhez nyomja le az Esc billentyűt.

 9. Ha ki szeretné kapcsolni az Egyenletek funkciót, amikor egyenlet nélkül hozz létre egy új kérdést, nyomja le többször a Tab billentyűt, amíg el nem hangzik az „Egyebek, gomb, összecsukva“ kifejezés, majd nyomja le az Enter billentyűt. Nyomja le többször a le nyílbillentyűt, amíg meg nem hallja a „Matematika, menüelem” kifejezést, majd nyomja le az Enter billentyűt.

Teszt előnézete

Mielőtt megosztaná a tesztet a válaszadókkal, az előnézet segítségével ellenőrizze azt. Saját maga is kitöltheti a tesztet, és meggyőződhet arról, hogy minden úgy működik, ahogyan kell.

 1. Az ellenőrizendő teszten nyomja le többször a Shift+Tab billentyűkombinációt, amíg az Előnézet gombra nem ér, majd nyomja le az Enter billentyűt.

 2. A Tab billentyűt vagy a Shift+Tab billentyűkombinációt lenyomva navigálhat a mezők között az űrlap előnézetén.

 3. Ha saját maga szeretné kitölteni a tesztet, válaszolni a kérdésekre és beküldeni a kitöltött tesztet, kövesse a Képernyőolvasó használata egy űrlap vagy egy teszt kitöltéséhez a Microsoft Forms-ban című cikkben leírtakat.

 4. Ha ki szeretne lépni az előnézetből, nyomja le a Shift+Tab billentyűkombinációt, amíg el nem hangzik a „Vissza, gomb” kifejezés, majd nyomja le az Enter billentyűt.

Teszt megosztása válaszok gyűjtéséhez

Miután elkészült a teszt, ossza meg a tesztre mutató hivatkozást a válaszadókkal.

 1. A megosztandó teszten nyomja le többször a Shift+Tab billentyűkombinációt, amíg a Megosztás gombra nem ér, majd nyomja le az Enter billentyűt.

 2. Ekkor elhangzik az aktuális megosztási engedély beállítás. A beállítás módosításához nyomja le a szóköz billentyűt, nyomja le többször a fel vagy a le nyílbillentyűt, amíg el nem hangzik a kívánt beállítás, majd a kiválasztásához nyomja le az Enter billentyűt.

 3. Nyomja le többször a Tab billentyűt, amíg el nem hangzik a „Másolás” kifejezés, majd nyomja le az Enter billentyűt. Az űrlapra mutató hivatkozást a program a vágólapra másolja.

 4. A hivatkozást ezután beillesztheti például egy Microsoft Teams-csatornára vagy egy e-mailbe.

Lásd még

Új űrlap létrehozása képernyőolvasóval a Microsoft Formsban

Képernyőolvasó használata téma alkalmazásához vagy képek űrlapokhoz vagy tesztekhez való hozzáadásához a Microsoft Formsban

Képernyőolvasó használata az űrlapok vagy tesztek kérdéseinek megválaszolásához a Microsoft Formsban

Képernyőolvasó használata az űrlapok vagy a tesztek eredményeinek ellenőrzéséhez és megosztásához a Microsoft Formsban

Az eszköz beállítása a Microsoft 365 akadálymentességi funkcióival való használathoz

Alapfeladatok végrehajtása képernyőolvasóval a Microsoft Formsban

Felfedezés és navigálás a Microsoft Formsban képernyőolvasóval

A Microsoft Forms, valamint billentyűzete és a VoiceOver, a macOS beépített képernyőolvasója segítségével a Safariban létrehozhat egy tesztet is. Ebből a cikkből megtudhatja, hogy miként nevezheti el és ellenőrizheti a tesztet, hogyan vehet fel rá kérdéseket, és miként oszthatja meg válaszok gyűjtéséhez. Azt is megtudhatja, hogy miként vehet fel egyenleteket a kérdésekhez.

Megjegyzések: 

 • Az Microsoft 365 új funkcióit fokozatosan bocsátjuk ki az Microsoft 365 előfizetőinek, így előfordulhat, hogy az app Ön által használt verziójában még nincsenek meg ezek a funkciók. Ha tudni szeretné, hogyan juthat hozzá gyorsabban az új funkciókhoz, regisztráljon az Office Insider programba.

 • Ez a témakör abból indul ki, hogy Ön a macOS beépített VoiceOver képernyőolvasóját használja. A VoiceOver használatáról a VoiceOver rövid útmutatójában olvashat bővebben.

Tartalom

Új teszt létrehozása

Létrehozhat egy Microsoft Forms tesztet, például a diákok előrehaladásának gyors felméréséhez és azonnali visszajelzések gyűjtéséhez. Létrehozhat teszteket kiegészítendő kérdésekkel, megjeleníthet tippeket a kérdésekhez, valamint meg is jelölheti a helyes válaszokat.

 1. A Microsoft Forms kezdőoldalán nyomja le többször a Tab billentyűt, amíg el nem hangzik az „Új teszt” kifejezés, majd nyomja le a Return billentyűt. A következő hangzik el: „Névtelen teszt“.

 2. Nyomja le többször a Control+Option+jobbra billentyűkombinációt, amíg el nem hangzik a „Névtelen űrlap, Űrlapcímtervező” kifejezés, majd az űrlapcím szerkesztéséhez nyomja le a Control+Option+szóköz billentyűkombinációt. Írja be a teszt nevét.

 3. A teszt leírásának megadásához nyomja le kétszer a Tab billentyűt. A következő hangzik el: „Jelenleg egy gombon áll.” Írja be a teszt leírását.

 4. Ha beszeretné fejezni a teszt címének és leírásának szerkesztést, nyomja le az Esc billentyűt.

 5. Nyomja le többször a Control+Option+jobbra billentyűkombinációt, amíg el nem hangzik a „Új hozzáadása” kifejezés, majd a kérdés hozzáadáshoz nyomja le a Return billentyűt. A következő hangzik el: „Feleletválasztás”.

 6. A kérdés típusának kiválasztásához végezze el az alábbi műveletek egyikét:

  • A Feleletválasztós kérdéstípus kiválasztásához nyomja le az Enter billentyűt.

  • A Szöveges, Értékelés vagy Dátum kérdéstípus kiválasztásához nyomja le többször a Tab billentyűt, amíg el nem hangzik a kívánt kérdéstípus, majd nyomja le a Return billentyűt.

  • Az Új hozzáadása menü végén található további lehetőségek eléréséhez nyomja le többször a Tab billentyűt, amíg el nem hangzanak az „Egyebek, gomb” kifejezés, majd nyomja le a Return billentyűt. A le és a fel nyílbillentyűkkel tallózhat a lehetőségek között, és a Return billentyűt lenyomva választhat egyet ki.

 7. A következő hangzik el: „A kérdés címe”. Írja be az kérdés címét.

 8. Ha a Feleletválasztós kérdéstípust választotta, adja meg az első két lehetőséget a kérdéshez. Nyomja le többször a Ctrl+Option+jobbra billentyűkombinációt, amíg meg nem hallja a „Választási lehetőség szövege“ kifejezést, majd írja be a kívánt szöveget. Ismételje meg a műveletet a második lehetőségnél.

  További lehetőségek hozzáadásához nyomja le többször a Ctrl+Option+jobbra billentyűkombinációt, amíg el nem hangzik a „Választási lehetőség hozzáadása” kifejezés, nyomja le az Enter billentyűt, és a fenti utasítások szerint adja hozzá a választási lehetőség szövegét.

 9. A kérdések testreszabásához az alábbi műveletek közül választhat:

  • Ha bizonyos válaszokat megszeretne jelölni, mint helyes válasz vagy hozzá szeretne adni egy helyes választ, ezt a következők valamelyikével teheti meg:

   • Ha egy feleletválasztós kérdést jelölt ki, keresse meg a helyes válaszként megjelölendő választ, nyomja meg többször a Tab billentyűt, amíg el nem hangzik a „Helyes válasz“ kifejezés, majd nyomja le a szóköz billentyűt.

    Ha több választ szeretne helyes válaszként megjelölni, nyomja meg többször a Tab billentyűt, amíg el nem hangzik a Több válasz kifejezés, majd nyomja le a szóköz billentyűt. Ezután a fenti utasítások alapján jelölje ki az összes kérdést.

   • Szöveges kérdés esetén egy vagy több helyes választ is hozzáadhat. Nyomja le többször a Tab billentyűt, amíg el nem hangzik a „Válasz hozzáadása“ kifejezés, nyomja le a Return billentyűt, és írja be a választ. Ha további helyes válaszokat szeretne hozzáadni, nyomja le a Return billentyűt, írja be a választ, majd mindegyik után nyomja le a Return billentyűt.

  • Feleletválasztós kérdés esetén azt is megteheti, hogy a válaszadók számára hozzáad egy üzenetet egy adott válaszhoz, amely segédletként funkcionálhat a számukra. Keresse meg a kívánt szöveget, nyomja meg többször a Tab billentyűt, amíg el nem hangzik az „Üzenet megjelenítése azon válaszadóknak, akik ezt a választ választják“ kifejezés, nyomja meg a Return billentyűt, majd írja be az üzenetet.

  • Ha megszeretné határozni, hogy egy kérdés hány pontot ér, nyomja le többször a Tab billentyűt, amíg el nem hangzik a „Pontok“ kifejezés, majd írja be a kívánt számot.

  • Ha kötelezővé szeretné tenni a válaszadást egy kérdésre, nyomja le a Tab billentyűt addig, amíg el nem hangzik a „Kötelező” kifejezés, majd nyomja le a szóköz billentyűt.

 10. Egy kérdés szerkesztésének befejezéséhez nyomja le az Esc billentyűt.

 11. Ha kérdéseket szeretne felvenni az űrlapra, nyomja le a Tab billentyűt addig, amíg el nem hangzik az „Új hozzáadása” kifejezés, és nyomja le a Return billentyűt. Ezután szükség szerint ismételje meg a lépéseket az 5. lépéstől kezdve.

Egyenlet hozzáadása a teszt egy kérdéséhez

A kérdésekhez egyenleteket is hozzáadhat, hogy matematikai témájú teszteket készítsen.

 1. Annál a tesztnél, amelyhez egy egyenletet szeretne hozzáadni, nyomja le többször a Tab billentyűt, amíg meg nem hallja az „Új hozzáadása“ kifejezést, majd nyomja le a Return billentyűt. A következő hangzik el: „Feleletválasztás”.

 2. A kérdés típusának kiválasztásához végezze el az alábbi műveletek egyikét:

  • A Feleletválasztós kérdéstípus kiválasztásához nyomja le az Enter billentyűt.

  • A Szöveges kérdéstípus kiválasztásához nyomja le többször a Tab billentyűt, amíg el nem hangzik a „Szöveges“ kifejezés, majd nyomja le a Return billentyűt.

 3. A következő hangzik el: „A kérdés címe”. Írja be a címet.

 4. Nyomja le többször a Tab billentyűt, amíg meg nem hallja a „További beállítások” kifejezést, majd nyomja le a Return billentyűt. Nyomja le többször a le nyílbillentyűt, amíg meg nem hallja a „Matematika, menüelem” kifejezést, majd nyomja le a Return billentyűt.

 5. Ha egy egyenletet szeretne hozzáadni a kérdéshez, nyomja le többször a Shift+Tab billentyűkombinációt, amíg el nem hangzik az „Egyenlet hozzáadása“ kifejezés, majd nyomja le a szóköz billentyűt. Ekkor megnyílik a matematikai billentyűzet.

  A matematikai billentyűzeten való navigáláshoz nyomja le egyszer a Tab billentyűt, majd használja a nyílbillentyűket. A szóköz billentyűt lenyomva jelölheti ki és adhatja hozzá a kívánt számot, betűt és műveleti jelet. Miután beírta az egyenletet, az Esc billentyűt lenyomva zárja be a billentyűzetet.

 6. Ha egy feleletválasztós, egyenlettel kiegészített kérdéshez szeretne válaszlehetőségeket hozzáadni, használja a Microsoft Forms által automatikusan létrehozott lehetőségeket. Nyomja le többször a Tab billentyűt, amíg el nem hangzik az „Összes hozzáadása” kifejezés, majd nyomja le az Enter billentyűt. A helyes válasz is automatikusan kijelölésre kerül.

  Másik lehetőségként beírhatja a kívánt szövegeket a 8. lépés ,Új teszt létrehozása résznél leírtak szerint.

 7. Ha egy szöveges kérdéshez szeretné hozzáadni a helyes választ, nyomja le többször a Tab billentyűt, amíg el nem hangzik a „Válasz hozzáadása“ kifejezés, nyomja meg a szóköz billentyűt, a matematikai billentyűzettel adja meg a helyes választ, majd az Esc billentyűvel zárja be a matematikai billentyűzetet.

 8. Egy kérdés szerkesztésének befejezéséhez nyomja le az Esc billentyűt.

 9. Ha ki szeretné kapcsolni az Egyenletek funkciót, amikor egyenlet nélkül hozz létre egy új kérdést, nyomja le többször a Tab billentyűt, amíg el nem hangzik a „További beállítások“ kifejezés, majd nyomja le a Return billentyűt. Nyomja le többször a le nyílbillentyűt, amíg meg nem hallja a „Matematika, menüelem” kifejezést, majd nyomja le a Return billentyűt.

Teszt előnézete

Mielőtt megosztaná a tesztet a válaszadókkal, az előnézet segítségével ellenőrizze azt. Saját maga is kitöltheti a tesztet, és meggyőződhet arról, hogy minden úgy működik, ahogyan kell.

 1. Az ellenőrizendő teszten nyomja le többször a Shift+Tab billentyűkombinációt, amíg az Előnézet gombra nem ér, majd nyomja le a Return billentyűt.

 2. A Tab billentyűt vagy a Shift+Tab billentyűkombinációt lenyomva navigálhat a mezők között az űrlap előnézetén.

 3. Ha saját maga szeretné kitölteni a tesztet, válaszolni a kérdésekre és beküldeni a kitöltött tesztet, kövesse a Képernyőolvasó használata egy űrlap vagy egy teszt kitöltéséhez a Microsoft Forms-ban című cikkben leírtakat.

 4. Ha ki szeretne lépni az előnézetből, nyomja le a Shift+Tab billentyűkombinációt, amíg el nem hangzik a „Vissza, gomb” kifejezés, majd nyomja le a Return billentyűt.

Teszt megosztása válaszok gyűjtéséhez

Miután elkészült a teszt, ossza meg a tesztre mutató hivatkozást a válaszadókkal.

 1. A megosztandó teszten nyomja le többször a Shift+Tab billentyűkombinációt, amíg a Megosztás gombra nem ér, majd nyomja le a Return billentyűt.

 2. Ekkor elhangzik az aktuális megosztási engedély beállítás. A beállítás módosításához nyomja le a szóköz billentyűt, nyomja le többször a fel vagy a le nyíl billentyűt, amíg el nem hangzik a kívánt beállítás, majd a kiválasztásához nyomja le a Return billentyűt.

 3. Nyomja le többször a Tab billentyűt, amíg el nem hangzik a „Másolás” kifejezés, majd nyomja le a Return billentyűt. Az űrlapra mutató hivatkozást a program a vágólapra másolja.

 4. A hivatkozást ezután beillesztheti például egy Microsoft Teams-csatornára vagy egy e-mailbe.

Lásd még

Új űrlap létrehozása képernyőolvasóval a Microsoft Formsban

Képernyőolvasó használata téma alkalmazásához vagy képek űrlapokhoz vagy tesztekhez való hozzáadásához a Microsoft Formsban

Képernyőolvasó használata az űrlapok vagy tesztek kérdéseinek megválaszolásához a Microsoft Formsban

Képernyőolvasó használata az űrlapok vagy a tesztek eredményeinek ellenőrzéséhez és megosztásához a Microsoft Formsban

Az eszköz beállítása a Microsoft 365 akadálymentességi funkcióival való használathoz

Alapfeladatok végrehajtása képernyőolvasóval a Microsoft Formsban

Felfedezés és navigálás a Microsoft Formsban képernyőolvasóval

A Microsoft Forms és a VoiceOver, az iOS beépített képernyőolvasója segítségével a Safariban létrehozhat egy tesztet is. Ebből a cikkből megtudhatja, hogy miként adhat kérdéseket egy teszthez, hogyan ellenőrizheti a tesztet, illetve hogyan oszthatja meg válaszok gyűjtéséhez.

Megjegyzések: 

 • Az Microsoft 365 új funkcióit fokozatosan bocsátjuk ki az Microsoft 365 előfizetőinek, így előfordulhat, hogy az app Ön által használt verziójában még nincsenek meg ezek a funkciók. Ha tudni szeretné, hogyan juthat hozzá gyorsabban az új funkciókhoz, regisztráljon az Office Insider programba.

 • Ez a témakör abból indul ki, hogy Ön az iOS beépített VoiceOver képernyőolvasóját használja. A VoiceOver használatáról az Apple akadálymentességi lehetőségeit ismertető webhelyen olvashat.

Tartalom

Kérdés hozzáadása egy teszthez

Létrehozhat kiegészítendő kérdéseket, megjeleníthet tippeket a kérdésekhez, valamint meg is jelölheti a helyes válaszokat.

Ha egy egyenletet szeretne hozzáadni egy tesztkérdéshez, használja a Microsoft Forms programot egy számítógépen.

 1. Adja meg a teszt címét és leírását a Microsoft Forms segítségével egy számítógépen.

 2. iPhone-ján nyissa meg azt a tesztet, amelyhez a kérdéseket hozzá szeretné adni.

 3. Ha kérdést szeretne hozzáadni a teszthez, pöccintsen jobbra addig, amíg el nem hangzik az „Új hozzáadása” kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőn. A következő hangzik el: „Feleletválasztás”.

 4. A kérdés típusának kiválasztásához végezze el az alábbi műveletek egyikét:

  • A Feleletválasztós kérdéstípus kiválasztásához koppintson duplán a képernyőn.

  • A Szöveges, Értékelés vagy Dátum kérdéstípus kiválasztásához pöccintsen jobbra addig, amíg el nem hangzik a kívánt kérdéstípus, majd koppintson duplán a képernyőn.

  • Az Új hozzáadása menü végén található további lehetőségek eléréséhez pöccintsen jobbra addig, amíg el nem hangzik az „Egyebek, gomb, vége” kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőn. A lehetőségek tallózásához pöccintsen jobbra, és a kiválasztáshoz koppintson duplán a képernyőn.

 5. A következő hangzik el: „A kérdés címe”. Koppintson duplán a képernyőn, és a képernyő-billentyűzettel írja be a kérdés címét. Amikor végzett, pöccintsen balra, amíg el nem hangzik a „Kész” kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőn.

 6. Ha a Feleletválasztós kérdéstípust választotta, adja meg az első két lehetőséget a kérdéshez. Pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik a „Választási lehetőség szövege” kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőn. Írja be a lehetőség szövegét a képernyő-billentyűzettel. Pöccintsen balra, amíg el nem hangzik a „Kész” kifejezés, és koppintson duplán a képernyőn. Ismételje meg a műveletet a második lehetőségnél.

  További lehetőségek hozzáadásához pöccintsen jobbra addig, amíg el nem hangzik a „Választási lehetőség hozzáadása” kifejezés, koppintson duplán a képernyőn, és a fenti utasítások szerint adja hozzá a választási lehetőség szövegét.

 7. A kérdések testreszabásához az alábbi műveletek közül választhat:

  • Ha bizonyos válaszokat megszeretne jelölni, mint helyes válasz vagy hozzá szeretne adni egy helyes választ, ezt a következők valamelyikével teheti meg:

   • Ha feleletválasztós kérdést jelölt ki, keresse meg a helyes válaszként megjelölendő választ, pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik a „Helyes válasz” kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőn.

    Ha több választ szeretne helyes válaszként megjelölni, nyomja meg többször a Tab billentyűt, amíg el nem hangzik a „Több válasz“ kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőn. Ezután a fenti utasítások alapján jelölje ki az összes kérdést.

   • Szöveges kérdés esetén egy vagy több helyes választ is hozzáadhat. Pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik a „Válasz hozzáadása“ kifejezés, koppintson duplán a képernyőre, majd a képernyő-billentyűzet segítségével írja be a választ. Húzza egy ujját a képernyő jobb alsó sarkába, amíg el nem hangzik az „Ugrás“ kifejezés, majd emelje fel az ujját a képernyőről. A fókusz ekkor átkerül az Egy másik helyes válasz megadása szövegmezőbe. Írja be a választ a fenti utasításoknak megfelelően.

  • Feleletválasztós kérdés esetén azt is megteheti, hogy a válaszadók számára hozzáad egy üzenetet egy adott válaszhoz, amely segédletként funkcionálhat a számukra. Keresse meg a kívánt szöveget, pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik az „Üzenet megjelenítése azon válaszadóknak, akik ezt a választ választották“ kifejezés, koppintson duplán a képernyőre, majd írja be az üzenetet a képernyő-billentyűzettel. Pöccintsen balra, amíg el nem hangzik a „Kész” kifejezés, és koppintson duplán a képernyőn.

  • Ha megszeretné határozni, hogy egy kérdés hány pontot ér, pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik a „Pontok“ kifejezés, koppintson duplán a képernyőre, majd a képernyő-billentyűzetet használva írja be a kívánt számot. Pöccintsen balra, amíg el nem hangzik a „Kész” kifejezés, és koppintson duplán a képernyőn.

  • Ha kötelezővé szeretné tenni a válaszadást egy kérdésre, pöccintsen jobbra addig, amíg el nem hangzik a „Kötelező, váltógomb” kifejezés, és koppintson duplán a képernyőn.

 8. Egy kérdés szerkesztésének befejezéséhez pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik a „Kijelölve, kérdések“ kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőre.

 9. További kérdések hozzáadásához pöccintsen jobbra addig, amíg el nem hangzik az „Új hozzáadása” kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőn. Ezután szükség szerint ismételje meg a lépéseket az 4. lépéstől kezdve.

Teszt előnézete

Mielőtt megosztaná a tesztet a válaszadókkal, az előnézet segítségével ellenőrizze azt. Saját maga is kitöltheti a tesztet, és meggyőződhet arról, hogy minden úgy működik, ahogyan kell.

 1. Az ellenőrizni kívánt teszten koppintson a képernyő tetején négy ujjával, pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik az „Előnézet” kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőn.

 2. Jobbra pöccintve navigálhat a mezők között az űrlap előnézetén.

 3. Ha saját maga szeretné kitölteni a tesztet, válaszolni a kérdésekre és beküldeni a kitöltött tesztet, kövesse a Képernyőolvasó használata egy űrlap vagy egy teszt kitöltéséhez a Microsoft Forms-ban című cikkben leírtakat.

 4. Ha ki szeretne lépni az előnézetből, koppintson a képernyő tetején négy ujjával, pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik a „Vissza gomb” kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőn.

Teszt megosztása válaszok gyűjtéséhez

Miután elkészült a teszt, ossza meg a tesztre mutató hivatkozást a válaszadókkal.

 1. A válaszadóknak kiküldeni kívánt teszten koppintson a képernyő tetején négy ujjával, pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik a „Megosztás” kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőn.

 2. Ekkor elhangzik az aktuális megosztási engedély beállítás. A beállítás módosításához koppintson duplán, és tartsa lenyomva a képernyőt, amíg el nem hangzik egy hangjelzés, majd pöccintsen jobbra vagy balra, amíg el nem hangzik a kívánt beállítás neve, ezután koppintson duplán a képernyőn a kiválasztásához.

 3. Pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik a „Másolás” kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőn. Az űrlapra mutató hivatkozást a program a vágólapra másolja.

 4. A hivatkozást ezután beillesztheti például egy Microsoft Teams-csatornára vagy egy e-mailbe.

Lásd még

Új űrlap létrehozása képernyőolvasóval a Microsoft Formsban

Képernyőolvasó használata téma alkalmazásához vagy képek űrlapokhoz vagy tesztekhez való hozzáadásához a Microsoft Formsban

Képernyőolvasó használata az űrlapok vagy tesztek kérdéseinek megválaszolásához a Microsoft Formsban

Képernyőolvasó használata az űrlapok vagy a tesztek eredményeinek ellenőrzéséhez és megosztásához a Microsoft Formsban

Az eszköz beállítása a Microsoft 365 akadálymentességi funkcióival való használathoz

Alapfeladatok végrehajtása képernyőolvasóval a Microsoft Formsban

Felfedezés és navigálás a Microsoft Formsban képernyőolvasóval

A Microsoft Forms és a TalkBack, az Android beépített képernyőolvasója segítségével a Chrome-ban új tesztet hozhat létre. Ebből a cikkből megtudhatja, hogy miként nevezheti el és ellenőrizheti a tesztet, hogyan vehet fel rá kérdéseket, és miként oszthatja meg válaszok gyűjtéséhez. Azt is megtudhatja, hogy miként adhat egyenleteket a kérdésekhez.

Megjegyzések: 

 • Az Microsoft 365 új funkcióit fokozatosan bocsátjuk ki az Microsoft 365 előfizetőinek, így előfordulhat, hogy az app Ön által használt verziójában még nincsenek meg ezek a funkciók. Ha tudni szeretné, hogyan juthat hozzá gyorsabban az új funkciókhoz, regisztráljon az Office Insider programba.

 • Ez a témakör abból indul ki, hogy Ön az Android beépített TalkBack képernyőolvasóját használja. A TalkBack használatáról az Android akadálymentességi lehetőségeit ismertető webhelyen olvashat.

Tartalom

Új teszt létrehozása

Létrehozhat egy Microsoft Forms tesztet, például a diákok előrehaladásának gyors felméréséhez és azonnali visszajelzések gyűjtéséhez. Létrehozhat teszteket kiegészítendő kérdésekkel, megjeleníthet tippeket a kérdésekhez, valamint meg is jelölheti a helyes válaszokat.

 1. A Microsoft Forms kezdőoldalán nyomja le többször a Tab billentyűt vagy a Shift+Tab billentyűkombinációt, amíg el nem hangzik az „Új teszt” kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőre. A következő hangzik el: „Névtelen teszt“.

 2. Ha címet szeretne hozzáadni a teszthez, pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik a „Névtelen teszt, Űrlapcímtervező” kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőre. Írja be a címet a képernyő-billentyűzettel. Amikor végzett, lefelé, majd balra pöccintve zárja be a billentyűzetet.

 3. A teszt leírásának hozzáadásához pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik a „Szövegbeviteli mező, Űrlap alcíme” kifejezés, koppintson duplán a képernyőn, majd a képernyő-billentyűzettel írja be a leírást. Amikor végzett, lefelé, majd balra pöccintve zárja be a billentyűzetet.

 4. Ha kérdést szeretne hozzáadni a teszthez, pöccintsen jobbra addig, amíg el nem hangzik az „Új hozzáadása” kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőn. A következő hangzik el: „Feleletválasztás”.

 5. A kérdés típusának kiválasztásához végezze el az alábbi műveletek egyikét:

  • A Feleletválasztós kérdéstípus kiválasztásához koppintson duplán a képernyőn.

  • A Szöveges vagy Értékelés kérdéstípus kiválasztásához pöccintsen jobbra addig, amíg el nem hangzik a kívánt kérdéstípus, majd koppintson duplán a képernyőn.

  • A Dátum kérdés kiválasztásához pöccintsen jobbra addig, amíg el nem hangzanak az „összecsukva, továbbiak” szavak, és koppintson duplán a képernyőn. A következő hangzik el: „Dátum”. Koppintson duplán a képernyőn a kiválasztásához.

  • Az Új hozzáadása menü végén található további lehetőségek eléréséhez pöccintsen jobbra addig, amíg el nem hangzanak az „összecsukva, továbbiak” szavak, és koppintson duplán a képernyőn. A lehetőségek tallózásához pöccintsen jobbra, és a kiválasztáshoz koppintson duplán a képernyőn.

 6. A következő hangzik el: „A kérdés címe”. Írja be a kérdés címét a képernyő-billentyűzettel. Amikor végzett, lefelé, majd balra pöccintve zárja be a billentyűzetet.

 7. Ha a Feleletválasztós kérdéstípust választotta, adja meg az első két lehetőséget a kérdéshez. Pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik a „Szövegbeviteli mező, Választási lehetőség szövege” kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőn. Írja be a lehetőség szövegét a képernyő-billentyűzettel. Lefelé, majd balra pöccintve zárja be a billentyűzetet. Ismételje meg a műveletet a második lehetőségnél.

  További lehetőségek hozzáadásához pöccintsen jobbra addig, amíg el nem hangzik a „Választási lehetőség hozzáadása” kifejezés, koppintson duplán a képernyőn, és a fenti utasítások szerint adja hozzá a választási lehetőség szövegét.

 8. A kérdések testreszabásához az alábbi műveletek közül választhat:

  • Ha bizonyos válaszokat megszeretne jelölni, mint helyes válasz vagy hozzá szeretne adni egy helyes választ, ezt a következők valamelyikével teheti meg:

   • Ha feleletválasztós kérdést jelölt ki, keresse meg a helyes válaszként megjelölendő választ, pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik a „Helyes válasz” kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőn.

    Ha több választ szeretne helyes válaszként megjelölni, nyomja meg többször a Tab billentyűt, amíg el nem hangzik a „Több válasz“ kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőn. Ezután a fenti utasítások alapján jelölje ki az összes kérdést.

   • Szöveges kérdés esetén egy vagy több helyes választ is hozzáadhat. Pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik a „Válasz hozzáadása“ kifejezés, koppintson duplán a képernyőre, majd a képernyő-billentyűzet segítségével írja be a választ. Húzza egy ujját a képernyő jobb alsó sarkába, amíg el nem hangzik az „Ugrás“ kifejezés, majd emelje fel az ujját a képernyőről. A fókusz ekkor átkerül az Egy másik helyes válasz megadása szövegmezőbe. Írja be a választ a fenti utasításoknak megfelelően.

  • Feleletválasztós kérdés esetén azt is megteheti, hogy a válaszadók számára hozzáad egy üzenetet egy adott válaszhoz, amely segédletként funkcionálhat a számukra. Keresse meg a kívánt szöveget, pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik az „Üzenet megjelenítése azon válaszadóknak, akik ezt a választ választották“ kifejezés, koppintson duplán a képernyőre, majd írja be az üzenetet a képernyő-billentyűzettel.

  • Ha megszeretné határozni, hogy egy kérdés hány pontot ér, pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik a „Szövegbeviteli mező, Pontok“ kifejezés, koppintson duplán a képernyőre, majd a képernyő-billentyűzetet használva írja be a kívánt számot.

  • Ha kötelezővé szeretné tenni a válaszadást egy kérdésre, pöccintsen jobbra addig, amíg el nem hangzik a „Kötelező, váltógomb” kifejezés, és koppintson duplán a képernyőn.

 9. Egy kérdés szerkesztésének befejezéséhez pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik a „Kérdések“ kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőre.

 10. További kérdések hozzáadásához pöccintsen jobbra addig, amíg el nem hangzik az „Új hozzáadása” kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőn. Ezután szükség szerint ismételje meg a lépéseket az 5. lépéstől kezdve.

Egyenlet hozzáadása a teszt egy kérdéséhez

A kérdésekhez egyenleteket is hozzáadhat, hogy matematikai témájú teszteket készítsen.

 1. Azon a teszten, amelyhez egyenletet szeretne hozzáadni, pöccintsen jobbra addig, amíg el nem hangzik az „Új hozzáadása” kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőn. A következő hangzik el: „Feleletválasztás”.

 2. A kérdés típusának kiválasztásához végezze el az alábbi műveletek egyikét:

  • A Feleletválasztós kérdéstípus kiválasztásához koppintson duplán a képernyőn.

  • A Szöveges kérdéstípus kiválasztásához pöccintsen jobbra amíg el nem hangzik a „Szöveges” kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőn.

 3. A következő hangzik el: „A kérdés címe”. Írja be a kérdés címét a képernyő-billentyűzettel. Amikor végzett, lefelé, majd balra pöccintve zárja be a billentyűzetet.

 4. Pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik az „Összecsukva, További lehetőségek“ kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőre. Pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik a „Nincs kipipálva, Matematika” kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőn.

 5. Ha egy egyenletet szeretne hozzáadni a kérdéshez, pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik az „Egyenlet hozzáadása“ kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőn. Ekkor megnyílik a matematikai billentyűzet.

  A matematikai billentyűzeten történő navigáláshoz pöccintsen jobbra vagy balra. Egy szám, betű vagy műveleti jel kijelöléséhez és hozzáadásához koppintson duplán a képernyőn. Miután beírta az egyenletet, pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik az „OK“ kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőre a matematikai billentyűzet bezárásához.

 6. Ha egy feleletválasztós, egyenlettel kiegészített kérdéshez szeretne válaszlehetőségeket hozzáadni, használja a Microsoft Forms által automatikusan létrehozott lehetőségeket. Pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik az „Összes hozzáadása” kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőn. A helyes válasz is automatikusan kijelölésre kerül.

  Másik lehetőségként beírhatja a kívánt szövegeket a 7. lépés ,Új teszt létrehozása résznél leírtak szerint.

 7. Ha a szöveges kérdéshez hozzá szeretné adni a helyes választ, pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik a „Válasz hozzáadása“ kifejezés, koppintson duplán a képernyőre, majd a matematikai billentyűzettel írja be a megfelelő választ, pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik az „OK“ kifejezés, végül koppintson duplán a képernyőre.

 8. A kérdés szerkesztésének befejezéséhez pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik a „Kérdések“ kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőre.

 9. Ha ki szeretné kapcsolni az Egyenletek funkciót, amikor egyenlet nélkül hozz létre egy új kérdést, pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik az „Összecsukva, További lehetőségek“ kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőre. Pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik a „Kipipálva, Matematika” kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőn.

Teszt előnézete

Mielőtt megosztaná a tesztet a válaszadókkal, az előnézet segítségével ellenőrizze azt. Saját maga is kitöltheti a tesztet, és meggyőződhet arról, hogy minden úgy működik, ahogyan kell.

 1. Az ellenőrizni kívánt teszten pöccintsen felfelé, majd lefelé, ezután pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik az „Előnézet” kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőn.

 2. Jobbra pöccintve navigálhat a mezők között az űrlap előnézetén.

 3. Ha saját maga szeretné kitölteni a tesztet, válaszolni a kérdésekre és beküldeni a kitöltött tesztet, kövesse a Képernyőolvasó használata egy űrlap vagy egy teszt kitöltéséhez a Microsoft Forms-ban című cikkben leírtakat.

 4. Ha ki szeretne lépni az előnézetből, pöccintsen fel, majd le, ezután pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik a „Vissza gomb“ kifejezés, végül koppintson duplán a képernyőn.

Teszt megosztása válaszok gyűjtéséhez

Miután elkészült a teszt, ossza meg a tesztre mutató hivatkozást a válaszadókkal.

 1. A megosztani kívánt teszten pöccintsen felfelé, majd lefelé, ezután pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik a „Megosztás” kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőn.

 2. Ekkor elhangzik az aktuális megosztási engedély beállítás. A beállítások módosításához koppintson duplán a képernyőn, pöccintsen balra vagy jobbra, amíg el nem hangzik a kívánt beállítás neve, ezután koppintson duplán a képernyőre.

 3. Pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik a „Másolás” kifejezés, majd koppintson duplán a képernyőn. Az űrlapra mutató hivatkozást a program a vágólapra másolja.

 4. A hivatkozást ezután beillesztheti például egy Microsoft Teams-csatornára vagy egy e-mailbe.

Lásd még

Új űrlap létrehozása képernyőolvasóval a Microsoft Formsban

Képernyőolvasó használata téma alkalmazásához vagy képek űrlapokhoz vagy tesztekhez való hozzáadásához a Microsoft Formsban

Képernyőolvasó használata az űrlapok vagy tesztek kérdéseinek megválaszolásához a Microsoft Formsban

Képernyőolvasó használata az űrlapok vagy a tesztek eredményeinek ellenőrzéséhez és megosztásához a Microsoft Formsban

Az eszköz beállítása a Microsoft 365 akadálymentességi funkcióival való használathoz

Alapfeladatok végrehajtása képernyőolvasóval a Microsoft Formsban

Felfedezés és navigálás a Microsoft Formsban képernyőolvasóval

Technikai támogatás a fogyatékos ügyfeleinknek

A Microsoft minden ügyfelének a lehető legjobb élményt szeretné biztosítani. Ha Ön fogyatékkal él, vagy a kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos kérdése van, keresse fel a Microsoft fogyatékos ügyfeleket támogató Answer Desk webhelyét, és kérjen technikai segítséget. A fogyatékos ügyfeleket támogató Answer Desk webhely akadálymentes technológiákban jártas ügyfélszolgálata angol, spanyol, francia és amerikai jelnyelven tud segítséget nyújtani. Az Ön régiójában üzemelő ügyfélszolgálat elérhetőségi adatait a Microsoft fogyatékos ügyfeleket támogató Answer Desk webhelyén találja.

Ha Ön kormányzati, kereskedelmi vagy nagyvállalati felhasználó, keresse fel a fogyatékosokat támogató nagyvállalati Answer Desk webhelyet.

További segítségre van szüksége?

Bekapcsolódás a beszélgetésbe
A közösség megkérdezése
Támogatás kérése
Elérhetőségünk

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük a visszajelzését!

×