Bejelentkezés Microsoft-fiókkal
Jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.
Üdvözöljük!
Válasszon másik fiókot.
Több fiókja van
Válassza ki a bejelentkezéshez használni kívánt fiókot.

BEVEZETÉS

A Microsoft biztonsági tanácsadót adott ki a Microsoftnak a problémáról informatikai szakemberek számára. A biztonsági tanácsadó további, biztonsággal kapcsolatos információkat tartalmaz. A biztonsági tanácsadó megtekintéséhez tekintse meg a Microsoft következő webhelyét:

http://technet.microsoft.com/security/advisory/2862152

Megoldás

A frissítés különálló csomagját a Microsoft Frissítési katalógus webhelyén szerezze be.

További információ

1: A biztonsági frissítés célja

A biztonsági frissítés megerősítheti a távoli IPsec-kiszolgálók identitásának érvényesítését, ha távoli kapcsolat van egy IPsec-ügyfélprogramból. A frissítés telepítése három lépésből áll. A folyamatot ebben a szakaszban vázoljuk fel, és a cikk részletesen ismerteti.

A frissítés telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Telepítse a frissítést az ügyfélrendszerben, amely javítja a távoli kiszolgáló érvényesítését. A frissítés mindaddig letiltva marad a telepítés után, amíg a rendszergazda nem követi a 2. lépést, és manuálisan nem engedélyezi a frissítést. (Ezt a 4.1-es szakasz ismerteti.) Ügyfél–átjáró konfiguráció esetén a frissítést az ügyfélszámítógépre kell telepíteni. Webhelyről webhelyre történő konfiguráció esetén mindkét kommunikációs távoli kiszolgálónak meg kell kapnia a telepítést.

 2. Frissítse a tanúsítványt azon a kiszolgálón, amelynek az identitását érvényesíteni kell az új érvényességi szabályokkal. (Ezt a "Telepítési utasítások" című szakaszban leírtak szerint írják le.)

 3. Frissítse az érvényesítő számítógépek beállításjegyzékét úgy, hogy az tartalmazza az új érvényességi szabályokat. Amint beállítja ezeket a szabályokat a beállításjegyzékben, a frissítés automatikusan végrehajtja az új szabályokat, miközben létrehoz egy a távoli féltől származó alagutat.

Megjegyzés: Ez a frissítés csak az alagutas üzemmódú kapcsolatokra vonatkozik. Az átviteli módkapcsolatok nem érintettek.

2: Ki telepítse ezt a biztonsági frissítést?

Azok a vállalati rendszergazdák, akik az alábbi konfigurációkkal vannak konfigurálva, érdemes megfontolni a távoli ügyfélprogram és a kiszolgálók frissítését a nagyobb biztonság érdekében:

 • DirectAccess tanúsítványalapú AuthIP-tanúsítvánnyal: Ebben a konfigurációban a frissítést
  Windows 7-alapú ügyfélszámítógépeken kell telepíteni. A kiszolgáló, amelynek a tanúsítványát frissíteni kell a konfigurációban, a következő rendszereken futhat: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 vagy Windows Server 2012 R2.

  Ennek a frissítésnek nincs hatása, ha Windows 8-as tanúsítványalapú telepítésen van telepítve.

 • DirectAccess KerbProxy-hitelesítéssel: AuthIP Ebben a konfigurációban a frissítést
  Windows 8-alapú vagy Windows 8.1-alapú ügyfélszámítógépeken kell telepíteni. A kiszolgálón nincs szükség módosításokra.

 • IPsec tanúsítványalapú
  hitelesítéssel: Ez a legsokoldalúbb konfiguráció. Konfigurálható ügyfél–átjáróként vagy webhely–webhelyként.

Eset

Protokoll

Hitelesítési módszer

Telepítés típusa

Javításra használható platformok

IPsec

IKEv1

Tanúsítványalapú

Webhely–webhely (például RRAS)

Win 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2

Ügyfél–kiszolgáló

Windows XP, Windows Vista, Windows 7

DirectAccess

AuthIP

Tanúsítványalapú

Ügyfél–kiszolgáló (például DirectAccess)

Windows 7

KerbProxy

Ügyfél–kiszolgáló (például DirectAccess)

Windows 8, Windows 8.1

Fontos megjegyzés: Tanúsítványalapú hitelesítés esetén (IPsec vagy DirectAccess):

 • Webhely–webhely: A Windows Server 2012 és a Windows Server 2012 R2 nem kell javításokat végeznie, mert elegendő a helyszíni tanúsítvány ellenőrzése.

 • Ügyfél–átjáró: A Windows 8 és a Windows 8.1 nem szükséges javításokat végeznie, mert elegendő a helyszíni tanúsítvány-ellenőrzés.

A Windows 8, 8.1, Server 2012 és Server 2012 R2 tanúsítvány-ellenőrzésének konfigurálásról további információt a Microsoft TechNet következő cikkében talál:

1. lépés: A DirectAccess-infrastruktúra beállítása

3: Telepítési esetek


3.1: IPsec-ügyfél átjárónak

Ebben a szakaszban egy tipikus ügyfél–átjáró konfiguráció látható. A frissítés javítja az R1 kiszolgáló érvényességének ellenőrzésén, hogy a C1 számítógép érvényes-e.
helyettesítő szöveg

3.2: IPsec-webhely webhelyre

Itt egy általános, forgalom által kiváltott IPsec-webhely-hely alagutat ábrázolunk. Az R1 és az R2 kiszolgálónak ezt a frissítést és a hozzá kapcsolódó konfigurációt is meg kell érvényrehezítenie ahhoz, hogy szigorú ellenőrzés legyen érvényes más kiszolgálók érvényességén.
helyettesítő szöveg

4: Telepítési útmutató

4.1: A biztonsági frissítés leírása

A 2862152-es biztonsági frissítés részeként az IPsec több ellenőrzést érvényesít az IPsec-egyeztetés során a tanúsítvány-hitelesítési módszerekben (Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows XP és Windows Server 2003 esetén) és KerbProxy-hitelesítésben (Windows 8, Windows Server 2012, Windows 8.1 és Windows Server 2012 esetén). Az IPsec egyeztetése során az IPsec az alábbi módon ellenőrzi a felsorolt attribútumokat a beállításjegyzékben konfigurált értékekkel:

Windows 7 és korábbi operációs rendszerek
 • Ha csak az IP-cím és az EKU van konfigurálva, az IPsec ellenőrzi a cél IP-címet és az EKU objektumazonosítót (más néven OID azonosítót).

 • Ha csak az IP-cím és a DNS van konfigurálva, az IPsec ellenőrzi a cél IP-címet és a DNS-tanúsítvány nevét.

 • Ha az IP-cím, a DNS és az EKU konfigurálva van, az IPsec ellenőrzi a cél IP-címet és az EKU-objektumazonosítót.

Megjegyzések

 • A DNS (tanúsítvány) a tanúsítvány neve a kiszolgálón (vagy a válaszadó oldalon).

 • Az EKU objektumazonosító a kiszolgálói tanúsítványban található Extended Key Usage azonosító.

Windows 8 és Windows 8.1
 • Cél IP-címe és SPN-értékei: Az egyszerű szolgáltatásnév

  (SPN) általában a következő formátumban van:

  host/<ComputerName>.<ComputerDomain>.comAdministrators must provide the valid IP, DNS names/EKU object identifiers (in Windows 7 or earlier operating systems), or valid IP address and SPN values (in Windows 8 and later versions) through registry settings. Minden egyes kulcsmodulhoz külön beállításjegyzéket kell használni, amely minden hitelesítési módszerhez külön alkulcsot fog használni.

  Ugyanezek a beállítások konfigurálhatóak a válaszadó számítógépén is a válaszadó biztonságának biztosítása érdekében. Ez csak a Windows 7 és korábbi verziók esetén érvényes. 

  Windows 8 és újabb verziók esetén csak a initiator számítógép konfigurálható. A válaszadó nem konfigurálható.

4.2: Tanúsítvány telepítése – Windows 7 és korábbi verziók

4.2.1 IPsec eset
4.2.1.1 EKU konfiguráció az ügyfélen:
 • Ha az IPsec-ügyfél már rendelkezik olyan tanúsítvánnyal, amely EKU-t is rendelkezik, nem kell frissítenie vagy újra kell üzembe tennem egy új tanúsítványt az IPsec ügyfélrendszerben. Az IPsec-kiszolgálón egy új tanúsítvány lesz telepítve az EKU-val.

  Megjegyzés: Ezt a tanúsítványt az IPsec-házirendben beállított legfelső szintű hitelesítésszolgáltatóhoz kell láncolnia. Konfigurálja ezt az új EKU-t az ügyfél beállításjegyzékének beállításai között.

 • Azok a tanúsítványok, amelyekhez nem található EKU, "minden célra használható tanúsítványnak" minősülnek. Ha ilyen tanúsítványokat használ ezzel a frissítéssel, a rendszer nem érvényesíti az új EKU-ellenőrzéseket. Ha továbbra is kötelezően ellenőrizni szeretné a tanúsítványt, csak a DNS-beállításokat adja meg.

4.2.1.2 DNS-konfiguráció az ügyfélen:
 • Ha DNS-alapú hitelesítést szeretne használni, konfigurálhatja a kiszolgálói tanúsítvány DNS-nevét (tanúsítványnevét) az ügyfél beállításjegyzékében.

  Megjegyzés: Ha konfigurálva van az EKU, a rendszer nem veszi figyelembe a DNS-beállításokat. Ezért ha DNS-alapú hitelesítést szeretne használni, csak a DNS-beállításokat konfigurálja.

4.2.2 Webhelyről webhelyre eset
4.2.2.1 EKU-konfiguráció:
 • Ha a kezdeményező vagy a válaszadó már rendelkezik olyan tanúsítvánnyal, amely EKU-t is rendelkezik, nem kell frissítenie vagy újratelepítését a kezdeményezőn vagy a válaszadón. Egyszerűen konfigurálja a társutalvány EKU-ját a beállításjegyzék beállításai között mindkét végén.

 • Ha a kezdeményezőnek vagy a válaszadónak nincs EKU tanúsítványa, az azt jelenti, hogy az egy "minden célra használható tanúsítvány", és az új EKU-vizsgálatok nem lesznek kényszerítve. Ha továbbra is kötelezően ellenőrizni szeretné a tanúsítványt, csak a DNS-beállításokat adja meg.

4.2.2.2 DNS-konfiguráció:
 • Ha DNS-alapú hitelesítést szeretne használni, a beállításjegyzékben mindkét oldalon konfigurálhatja a társ tanúsítvánnyal kapcsolatos DNS-nevet (tanúsítvány nevét).

  Megjegyzés: Ha konfigurálva van az EKU, a rendszer nem veszi figyelembe a DNS-beállításokat. Ezért ha DNS-alapú hitelesítést szeretne használni, csak a DNS-beállításokat konfigurálja.

4.3: Beállításjegyzék-beállítások Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista és Windows Server 2008 rendszerben


Az érvényesítést csak akkor engedélyezi a rendszer, ha konfigurálta a beállításkulcsokat.

Megjegyzés: Az érvényesítést a rendszer akkor is kényszeríti, ha a beállításkulcsnak nincs értéke vagy adata.

 • 4.3.1: Hitelesítés hitelesítése az AuthIP használatával

  • Beállításkulcs: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IKEEXT\Parameters\IPsecTunnelConfig\AuthIP\Cert

  • Beállításjegyzék neve: Ez bármilyen név lehet (például 1. v.).

  • Típus: REG_MULTI_SZ

  • Adatok: <IPv4Address vagy IPv6Address> <DNS1> <DNS2> <DNS3> <EKU OID>

  Az adatelválasztó lehet "szóköz" vagy "tabulátor" vagy "új sor". Az adatokat például a következőképpen is konfigurálhatja: Adatok: <

  IPv4Address vagy IPv6Address>

  <DNS1>
  <DNS2>
  <DNS3><egyéni EKU OID>Az egyéni
  EKU OID-t az "EKU:" előtagformátum használatával kell konfigurálni az alábbiak
  szerint:

  EKU:<EKU OID>A
  beállításjegyzéknek több beállításjegyzékbeli neve
  is lehet:

  • Beállításjegyzék neve: Ez bármilyen név lehet (például 12. is).

  • Típus: REG_MULTI_SZ

  • Adatok: <IPv4Address vagy IPv6Address> <DNS4> <DNS5> <DNS6> <EKU OID>

 • 4.3.2: Hitelesítés IKEv1 használatával

  • Beállításkulcs: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IKEEXT\Parameters\IPsecTunnelConfig\IKEV1\Cert

  • Beállításjegyzék neve: Ez bármilyen név lehet (például 1. v.).

  • Típus: REG_MULTI_SZ

  • Adatok: <IPv4Address vagy IPv6Address> <DNS1> <DNS2> <DNS3> <EKU OID>


  Az adatelválasztó lehet "szóköz" vagy "tabulátor" vagy "új sor". Az adatokat például a következőképpen is konfigurálhatja: Adatok: <

  IPv4Address vagy IPv6Address>

  <DNS1>
  <DNS2>
  <DNS3><egyéni EKU OID>Az egyéni
  EKU OID-t az "EKU:" előtagformátum használatával kell konfigurálni az alábbiak
  szerint:

  EKU:<EKU OID>A
  beállításjegyzéknek több beállításjegyzékbeli neve
  is lehet:

  • Registry Name (Beállításjegyzék neve): Ez bármilyen név lehet (például 12. is).

  • Típus: REG_MULTI_SZ

  • Adatok: <IPv4Address vagy IPv6Address> <DNS4> <DNS5> <DNS6> <EKU OID>

  Minden bejegyzéshez nem lehet 10-től több DNS-név és csak egy egyéni EKU van megadva.

  Bejegyzésenként legfeljebb 10 DNS-név konfigurálható.

  Megjegyzés: Ha a bejegyzés mérete meghaladja a 16 384 karaktert, a rendszer figyelmen kívül hagyja azt. Ide tartozik az IP-cím mérete és az EKU mérete is.

  Az a célhelyként (például IP-címenként) csak egy EKU tekinthető meg. A keresés iteratív. Ha több "IP" bejegyzés is be van állítva, akkor az IP-címhez az első konfigurált EKU-t érvényesítési folyamatnak tekintjük.

  A beállításjegyzékbeli útvonal alatt legfeljebb 1024 alagutasok konfigurálhatóak.

  Megjegyzések

  • Az "IP" értékeket konfigurálni kell. A rendszergazdák igény szerint konfigurálhatják a DNS-t vagy az EKU-t.

  • Ha csak az EKU van konfigurálva, akkor érvényesítjük a társalapú tanúsítványban jelen van EKU-t, és az érvényesítési eredmény alapján engedélyezi vagy letiltja a hitelesítést.

  • Ha csak a DNS-név van konfigurálva, akkor csak a tanúsítványban jelen van subjectAltName rekordot érvényesítjük, és az érvényesítési eredmény alapján engedélyezik vagy letiltjuk a hitelesítést.

  • Ha konfigurálva van az EKU és a DNS, akkor csak az EKU-t érvényesítjük, és az ellenőrzés alapján engedélyezheti vagy letilthatja a hitelesítést.

DNS-megközelítés:

 • A Név mezőben bármilyen karakterlánc megadható.

 • Ha a kiszolgáló IPv6-címmel rendelkezik, ugyanazt az IPv6-címet adhatja meg az IPv4-cím helyett.

helyettesítő szövegEKU megközelítés:

helyettesítő szöveg

4.4: Beállításjegyzék-beállítások Windows XP és Windows Server 2003 rendszerben


Az érvényesítést csak akkor engedélyezi a rendszer, ha konfigurálta a beállításkulcsokat.

Megjegyzés: Az érvényesítést a rendszer akkor is kényszeríti, ha a beállításkulcsok nem tartalmaznak értéket vagy adatot.

4.4.1: Hitelesítés a Tölgyley segítségével
 • Beállításkulcs: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent\Tölgyley\Cert

 • Beállításjegyzék neve: Ez bármilyen név lehet (például 1. v.).

 • Típus: REG_MULTI_SZ

 • Adatok: <IPv4Address> <DNS1> <DNS2> <DNS3> <egyéni EKU OID>Az adatelválasztó lehet

  "szóköz" vagy "tab" vagy "új sor". Az adatokat például a következőképpen is konfigurálhatja: Adatok: <

  IPv4Address>

  <DNS1>
  <DNS2>
  <DNS3><egyéni EKU OID>Az egyéni
  EKU OID-t az "EKU:" előtagformátum használatával kell konfigurálni az alábbiak
  szerint:

  EKU:<EKU OID>A
  beállításjegyzéknek több beállításjegyzékbeli neve
  is lehet:

 • Beállításjegyzék neve: Ez bármilyen név lehet (például 12. is).

 • Típus: REG_MULTI_SZ

 • Adatok: <IPv4Address> <DNS4> <DNS5> <DNS6> <EKU OID>

Az IP-cím az átjáró célhelyének címe, és a bejegyzés első karakterláncának kell lennie.

Minden bejegyzéshez nem lehet 10-től több DNS-név és csak egy egyéni EKU van megadva.

Bejegyzésenként legfeljebb 10 DNS-név konfigurálható.


Megjegyzés: Ha a bejegyzés mérete meghaladja a 16 384 karaktert, a rendszer figyelmen kívül hagyja azt. Ide tartozik az IP-cím mérete és az EKU mérete is.

Egy célhelyként (például IP-címenként) csak egy EKU tekinthető meg. A keresés iteratív. Ha több "IP" bejegyzés is be van állítva, akkor az IP-címhez az első konfigurált EKU-t érvényesítési folyamatnak tekintjük.

A beállításjegyzékbeli útvonal alatt legfeljebb 1024 alagutasok konfigurálhatóak.

Megjegyzések

 • Az "IP" értékeket konfigurálni kell. A rendszergazdák igény szerint konfigurálhatják a DNS-t vagy az EKU-t.

 • Ha csak az EKU van konfigurálva, akkor érvényesítjük a társalapú tanúsítványban jelen van EKU-t, és az érvényesítési eredmény alapján engedélyezi vagy nem engedélyezi a hitelesítést.

 • Ha csak a DNS-név van konfigurálva, akkor csak a tanúsítványban látható subjectAltName rekordot érvényesítjük, és az érvényesítési eredmény alapján engedélyezi vagy nem engedélyezi a hitelesítést.

 • Ha mindkettő be van állítva, csak az EKU-t érvényesítjük, és az ellenőrzés alapján engedélyezi vagy nem engedélyezi a hitelesítést.

DNS-megközelítés:

 • A Név mezőben bármilyen karakterlánc megadható.

 • Ha a kiszolgáló IPv6-címmel rendelkezik, ugyanazt az IPv6-címet adhatja meg az IPv4-cím helyett.

helyettesítő szövegEKU megközelítés:

helyettesítő szöveg

4.5: Windows 8 és Windows 8.1


Az érvényesítések csak akkor engedélyezettek, ha a beállításkulcs be van állítva. Ne feledje, hogy az ellenőrzések csak úgy lesznek kényszerítve, hogy a kulcsot még beállításjegyzékbeli értékek vagy adatok nélkül is hozzáadja.
4.5.1: KerbProxy-hitelesítés AuthIP használatával:
 • Beállításkulcs: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IKEEXT\Parameters\IPsecTunnelConfig\AuthIP\kerberos

 • Beállításjegyzék neve: Ez bármilyen karakterlánc lehet (például 1. v.).

 • Típus: REG_MULTI_SZ

 • Adatok: <IPv4Address vagy IPv6Address> <SPN1> <SPN2> <SPN3>Az adatelválasztó lehet

  "szóköz" vagy "tabulátor" vagy "új sor". Az adatokat például a következőképpen is konfigurálhatja: Adatok: <

  IPv4Address vagy IPv6Address>

  <SPN1>
  <SPN2>
  <SPN3>A beállításjegyzéknek több beállításjegyzékneve

  is lehet:

 • Beállításjegyzék neve: Ez bármilyen karakterlánc lehet (például 12. is).

 • Típus: REG_MULTI_SZ

 • Adatok: <IPv4Address vagy IPv6Address> <SPN4> <SPN5 vagy SPN6> <SPN6>

Az IP-cím az átjáró célhelyének címe, és a bejegyzés első karakterláncának kell lennie.

A bejegyzésenként konfigurált SPN-ek maximális száma 10.


Megjegyzés: Ha a bejegyzés mérete (az IP-cím méretével együtt) meghaladja a 16 384 karaktert, a rendszer figyelmen kívül hagyja azt. A beállításjegyzékbeli útvonal alatt legfeljebb 1024 alagutasok konfigurálhatóak.

SpN-megközelítés:

 • A Név mezőben bármilyen karakterlánc megadható.

 • Ha a kiszolgáló IPv6-címmel rendelkezik, ugyanazt az IPv6-címet adhatja meg az IPv4-cím helyett.

helyettesítő szöveg

5: Hibaelhárítás

Ha IPsec-kapcsolati hibák lépnek fel, kövesse az alábbi lépéseket a probléma megoldásához:

 1. Győződjön meg arról, hogy a helyes konfigurációt végzi el a korábbi szakaszokban ismertetett módon.

 2. Vizsgálja meg az eseménynaplókat, és állapítsa meg, hogy a hiba a kezdeményezőnél vagy a válaszadónál jelentkezik-e.

 3. A Windows 8-as és újabb verzióiban a válaszadó oldalon nincs változás. A hiba tehát csak a kezdeményezőtől lehet. Hiba esetén az IKE-nyomkövetések a naplóban az alábbihoz hasonló üzenetet fognak mutatni:

  Az AuthIP-társ SPN nem felelt meg a konfigurált SPN-nek

 4. Windows 7 és korábbi verziók esetén a hibát a kezdeményező vagy a válaszadó generálhatja.

Ha a rendszer initiatoroldali hibákat követ fel, a program az alábbi eseményeket naplózza.


Hiba esetén

Initiator

Válaszadó

IKEv1

Sikertelen volt az IPsec-fő mód egyeztetése.

Létrejött az IPsec főmód biztonsági társítása. A kiterjesztett mód nem engedélyezett. A rendszer tanúsítványt használt a hitelesítéshez.

Az IPsec főmódú biztonsági társítása véget ért.

AuthIP

Sikertelen volt az IPsec-fő mód egyeztetése.

Sikertelen volt az IPsec-fő mód egyeztetése.

Válaszoldali hibák esetén a következő eseményeket naplózza a rendszer:


Hiba esetén

Initiator

Válaszadó

IKEv1

Létrejött az IPsec főmód biztonsági társítása. A kiterjesztett mód nem engedélyezett. Hitelesítéshez egy tanúsítványt használtak.

Létrejött az IPsec főmód biztonsági társítása. A kiterjesztett mód nem engedélyezett. A rendszer tanúsítványt használt a hitelesítéshez.

Sikertelen volt az IPsec-mód gyors egyeztetése.

Az IPsec főmódú biztonsági társítása véget ért.

Az IPsec főmódú biztonsági társítása véget ért.

Sikertelen volt az IPsec-mód gyors egyeztetése.

AuthIP

Sikertelen volt az IPsec-fő mód egyeztetése.

Sikertelen volt az IPsec kiterjesztett módban való egyeztetése. A megfelelő fő mód biztonsági társítása törölve lett.

Sikertelen volt az IPsec kiterjesztett módban való egyeztetése. A megfelelő fő mód biztonsági társítása törölve lett.

IKE-nyomkövetések

 1. Engedélyezze az IKE nyomkövetést, és reprodukálja a problémát.

 2. Állítsa le az IKE-nyomkövetést.

 3. Ossza meg az Ikeext.etl fájlt a C:\windows\system32 mappából a Microsoft támogatási csapatával.

Hibák esetén az IKE-nyomkövetések az alábbi naplókat jelenítik meg.

Hiba az EKU miatt:

 • A társ tanúsítvánnyal létrehozott egyéni EKU nem felelt meg az AUTHIP konfigurált EKU-val

 • A társ tanúsítvánnyal létrehozott egyéni EKU nem felelt meg az IKE konfigurált EKU-val

Hiba a Tanúsítvány miatt:

 • Az IKE-társ tanúsítvány DNS-neve nem felelt meg a konfigurált DNS-névvel

 • Az AUTHIP-társ tanúsítvánnyal megadott DNS-név nem egyezik meg a konfigurált DNS-névvel

Windows XP és Windows Server 2003

A tölgyyes naplók segítenek azonosítani az IPsec-hibák okát.

Az IPsec-naplózás engedélyezéséhez írja be a következő parancsot egy parancssorba, majd nyomja le az Enter billentyűt:

Netsh IPsec dynamic set config ikelogging 1Then, to reproduce the failure case, type the following command:

Netsh IPsec dynamic set config ikelogging 0The Tölgyley-napló jön létre a következő mappában:

C:\winodws\DebugHa hibák vannak, az IKE-nyomkövetések az alábbi naplókat jelenítik meg.

Hiba az EKU miatt:

 • Peer certificate custom EKU did NOT matched with configured EKU for IKEv1

Hiba a Tanúsítvány miatt:

 • Peer certificate DNS Name did NOT match with configured DNS name for IKEv1

Megjegyzés: Az itt felsorolt üzenetinformációkban a "NEM egyezés" a kódban megjelenő tipográfiai hiba.

Hivatkozások

Az IPsec szolgáltatásról a következő Microsoft-weblapon talál további információt:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831416A hitelesítésszolgáltatóról a Speciális telepítési útmutató weblapon talál további információt:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831436Az egyetlen távoli hozzáférésű kiszolgáló telepítésével kapcsolatos további információkért felkeresheti a Microsoft Basic Remote Access üzembe helyezési weblapját:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831520A vpn-ről további információt a Microsoft test Lab Guide weblapján talál:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj574084.aspx

FÁJLINFORMÁCIÓK

A szoftverfrissítés angol (egyesült államokbeli) verziója olyan fájlokat telepít, amelyek az alábbi táblázatokban felsorolt attribútumokkal szerepelnek. E fájlok dátumai és időpontjai az egyezményes világidő (UTC) szerint vannak felsorolva. A fájlok dátumai és időpontjai a helyi számítógépen a helyi idő szerint, a nyári időszámítás aktuális torzításával jelennek meg. Emellett a dátumok és időpontok is megváltozhatnak, amikor bizonyos műveleteket hajt végre a fájlokon.

 • Az adott mérföldkőre (SPn) és szolgáltatási ágra (QFE, GDR) vonatkozó fájlokat az "SP követelmény" és a "Service branch" (Szolgáltatási ág) oszlopban kell feljegyni.

 • A GDR típusú kiadások csak olyan javításokat tartalmaznak, amelyek széles körben elterjedt, kritikus problémákat orvosolnak, és széles körben terjeszthetők. A kérdések és válaszok szolgáltatás ágai a széles körben kiadott javítások mellett gyorsjavításokat is tartalmaznak.

 • A felsorolt táblázatokban felsorolt fájlokon kívül ez a szoftverfrissítés egy Microsoft-digitális aláírással aláírt biztonsági katalógusfájlt(KB-szám.cat) is telepít.

A Windows XP összes támogatott x86-alapú verziójához

Fájlnév

Fájlverzió

Méret

Dátum

Idő

Platform

Oakley.dll

5.1.2600.6462

278,528

2013. október 12.

15:56

x86

A Windows Server 2003 és a Windows XP Professional x64 kiadás összes támogatott x64-alapú verziójához

Fájlnév

Fájlverzió

Méret

Dátum

Idő

Platform

SP-követelmény

Szolgáltatási ág

Oakley.dll

5.2.3790.5238

407,040

2013. október 13.

05:37

x64

SP2

SP2QFE

Woakley.dll

5.2.3790.5238

361,472

2013. október 13.

05:37

x86

SP2

SP2QFE\WOW

A Windows Server 2003 összes támogatott x86-alapú verziójához

Fájlnév

Fájlverzió

Méret

Dátum

Idő

Platform

Oakley.dll

5.2.3790.5238

361,472

2013. október 12.

15:57

x86

A Windows Server 2003 összes támogatott, IA-64-alapú verziójához

Fájlnév

Fájlverzió

Méret

Dátum

Idő

Platform

SP-követelmény

Szolgáltatási ág

Oakley.dll

5.2.3790.5238

565,760

2013. október 13.

05:37

IA-64

SP2

SP2QFE

Woakley.dll

5.2.3790.5238

361,472

2013. október 13.

05:37

x86

SP2

SP2QFE\WOW


 • Az adott termékre, mérföldkőre (SPn) és szolgáltatási ágra (LDR, GDR) vonatkozó fájlok a következő táblázatban látható fájlverziószámok megvizsgálása alapján azonosíthatók:


  Verziószám

  Termék

  Mérföldkő

  Kiadástípus

  6.0.6002. 18xxx

  Windows Vista SP2 és Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002. 23xxx

  Windows Vista SP2 és Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • A GDR típusú kiadások csak olyan javításokat tartalmaznak, amelyek széles körben elterjedt, kritikus problémákat orvosolnak, és széles körben terjeszthetők. Az LDR szolgáltatási ágak a széles körben terjesztett javítások mellett további gyorsjavításokat is tartalmaznak.

Megjegyzés: A manifest files (.manifest) és a KÉNT fájlok (.s) telepített listája nem szerepel a listában.

A Windows Vista és a Windows Server 2008 összes támogatott x86-alapú verziójához

Fájlnév

Fájlverzió

Méret

Dátum

Idő

Platform

Bfe.dll

6.0.6002.18005

334,848

2009. április 11.

06:28

x86

Fwpkclnt.sys

6.0.6002.18005

99,816

2009. április 11.

06:32

x86

Fwpuclnt.dll

6.0.6002.18960

596,480

2013. október 11.

02:07

x86

Ikeext.dll

6.0.6002.18960

444,928

2013. október 11.

02:08

x86

Wfp.mof

Not applicable

814

2008. január 5.

11:29

Not applicable

Wfp.tmf

Not applicable

218,228

2013. október 11.

00:39

Not applicable

Bfe.dll

6.0.6002.23243

334,848

2013. október 12.

02:52

x86

Fwpkclnt.sys

6.0.6002.23243

98,240

2013. október 12.

03:24

x86

Fwpuclnt.dll

6.0.6002.23243

596,480

2013. október 12.

02:53

x86

Ikeext.dll

6.0.6002.23243

446,464

2013. október 12.

02:53

x86

Wfp.mof

Not applicable

814

2011. szeptember 9.

11:41

Not applicable

Wfp.tmf

Not applicable

218,580

2013. október 12.

01:42

Not applicable

A Windows Vista és a Windows Server 2008 összes támogatott x64-alapú verziójához

Fájlnév

Fájlverzió

Méret

Dátum

Idő

Platform

Bfe.dll

6.0.6002.18005

458,240

2009. április 11.

07:11

x64

Fwpkclnt.sys

6.0.6002.18005

166,888

2009. április 11.

07:15

x64

Fwpuclnt.dll

6.0.6002.18960

781,824

2013. október 11.

04:23

x64

Ikeext.dll

6.0.6002.18960

462,848

2013. október 11.

04:23

x64

Wfp.mof

Not applicable

814

2008. január 5.

11:29

Not applicable

Wfp.tmf

Not applicable

217,074

2013. október 11.

02:29

Not applicable

Bfe.dll

6.0.6002.23243

458,240

2013. október 12.

03:19

x64

Fwpkclnt.sys

6.0.6002.23243

165,312

2013. október 12.

03:51

x64

Fwpuclnt.dll

6.0.6002.23243

781,824

2013. október 12.

03:20

x64

Ikeext.dll

6.0.6002.23243

464,384

2013. október 12.

03:20

x64

Wfp.mof

Not applicable

814

2011. nov. 15.

15:19

Not applicable

Wfp.tmf

Not applicable

217,466

2013. október 12.

02:11

Not applicable

Fwpuclnt.dll

6.0.6002.18960

596,480

2013. október 11.

02:07

x86

Wfp.mof

Not applicable

814

2013. szeptember 26.

12:46

Not applicable

Fwpuclnt.dll

6.0.6002.23243

596,480

2013. október 12.

02:53

x86

Wfp.mof

Not applicable

814

2011. szeptember 9.

11:41

Not applicable

A Windows Server 2008 összes támogatott, IA-64-alapú verziójához

Fájlnév

Fájlverzió

Méret

Dátum

Idő

Platform

Bfe.dll

6.0.6002.18005

781,312

2009. április 11.

06:59

IA-64

Fwpkclnt.sys

6.0.6002.18005

262,632

2009. április 11.

07:03

IA-64

Fwpuclnt.dll

6.0.6002.18960

1,124,352

2013. október 11.

03:43

IA-64

Ikeext.dll

6.0.6002.18960

944,128

2013. október 11.

03:43

IA-64

Wfp.mof

Not applicable

814

2008. január 3.

18:54

Not applicable

Wfp.tmf

Not applicable

217,254

2013. október 11.

02:05

Not applicable

Bfe.dll

6.0.6002.23243

781,312

2013. október 12.

02:17

IA-64

Fwpkclnt.sys

6.0.6002.23243

261,056

2013. október 12.

02:52

IA-64

Fwpuclnt.dll

6.0.6002.23243

1,124,352

2013. október 12.

02:18

IA-64

Ikeext.dll

6.0.6002.23243

946,688

2013. október 12.

02:18

IA-64

Wfp.mof

Not applicable

814

2011. március 15.

05:52

Not applicable

Wfp.tmf

Not applicable

217,516

2013. október 12.

01:24

Not applicable

Fwpuclnt.dll

6.0.6002.18960

596,480

2013. október 11.

02:07

x86

Wfp.mof

Not applicable

814

2013. szeptember 26.

12:46

Not applicable

Fwpuclnt.dll

6.0.6002.23243

596,480

2013. október 12.

02:53

x86

Wfp.mof

Not applicable

814

2011. szeptember 9.

11:41

Not applicable


 • Az adott termékre, mérföldkőre (RTM, SPn) és szolgáltatási ágra (LDR, GDR) vonatkozó fájlok az alábbi táblázatban látható fájlverziószámok megvizsgálása alapján azonosíthatók:

  Verziószám

  Termék

  Mérföldkő

  Kiadástípus

  6.1.7601. 18xxx

  Windows 7 és Windows Server 2008 R2 esetén

  SP1

  GDR

  6.1.7601. 22xxx

  Windows 7 és Windows Server 2008 R2 esetén

  SP1

  LDR

 • A GDR típusú kiadások csak olyan javításokat tartalmaznak, amelyek széles körben elterjedt, kritikus problémákat orvosolnak, és széles körben terjeszthetők. Az LDR szolgáltatási ágak a széles körben terjesztett javítások mellett további gyorsjavításokat is tartalmaznak.

Megjegyzés: A manifest files (.manifest) és a KÉNT fájlok (.s) telepített listája nem szerepel a listában.

A Windows 7 rendszer összes támogatott x86-alapú verziója esetén

Fájlnév

Fájlverzió

Méret

Dátum

Idő

Platform

Bfe.dll

6.1.7601.17514

494,592

2010. nov. 20.

12:18

x86

Fwpuclnt.dll

6.1.7601.18283

216,576

2013. október 12.

02:01

x86

Ikeext.dll

6.1.7601.18283

679,424

2013. október 12.

02:01

x86

Networksecurity-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,028

2013. október 12.

02:33

Not applicable

Nshwfp.dll

6.1.7601.18283

656,896

2013. október 12.

02:03

x86

Wfp.mof

Not applicable

822

2009. jún. 10.

21:32

Not applicable

Bfe.dll

6.1.7601.22479

496,128

2013. október 12.

01:55

x86

Fwpuclnt.dll

6.1.7601.22479

216,576

2013. október 12.

01:56

x86

Ikeext.dll

6.1.7601.22479

681,472

2013. október 12.

01:56

x86

Networksecurity-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,028

2013. október 12.

02:21

Not applicable

Nshwfp.dll

6.1.7601.22479

657,920

2013. október 12.

01:57

x86

Wfp.mof

Not applicable

822

2009. jún. 10.

21:32

Not applicable

A Windows 7 és a Windows Server 2008 R2 rendszer összes támogatott x64-alapú verziója esetén

Fájlnév

Fájlverzió

Méret

Dátum

Idő

Platform

Bfe.dll

6.1.7601.17514

705,024

2010. nov. 20.

13:25

x64

Fwpuclnt.dll

6.1.7601.18283

324,096

2013. október 12.

02:29

x64

Ikeext.dll

6.1.7601.18283

859,648

2013. október 12.

02:29

x64

Networksecurity-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,028

2013. október 12.

03:06

Not applicable

Nshwfp.dll

6.1.7601.18283

830,464

2013. október 12.

02:30

x64

Wfp.mof

Not applicable

822

2009. jún. 10.

20:51

Not applicable

Bfe.dll

6.1.7601.22479

706,560

2013. október 12.

02:23

x64

Fwpuclnt.dll

6.1.7601.22479

324,096

2013. október 12.

02:24

x64

Ikeext.dll

6.1.7601.22479

861,184

2013. október 12.

02:24

x64

Networksecurity-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,028

2013. október 12.

02:49

Not applicable

Nshwfp.dll

6.1.7601.22479

832,000

2013. október 12.

02:25

x64

Wfp.mof

Not applicable

822

2009. jún. 10.

20:51

Not applicable

Fwpuclnt.dll

6.1.7601.18283

216,576

2013. október 12.

02:01

x86

Nshwfp.dll

6.1.7601.18283

656,896

2013. október 12.

02:03

x86

Wfp.mof

Not applicable

822

2013. július 4.

12:21

Not applicable

Fwpuclnt.dll

6.1.7601.22479

216,576

2013. október 12.

01:56

x86

Nshwfp.dll

6.1.7601.22479

657,920

2013. október 12.

01:57

x86

Wfp.mof

Not applicable

822

2013.09.09.

06:28

Not applicable

A Windows Server 2008 R2 összes támogatott, IA-64-alapú verziójához

Fájlnév

Fájlverzió

Méret

Dátum

Idő

Platform

Bfe.dll

6.1.7601.17514

1,071,616

2010. nov. 20.

10:24

IA-64

Fwpuclnt.dll

6.1.7601.18283

566,272

2013. október 12.

01:34

IA-64

Ikeext.dll

6.1.7601.18283

1,500,160

2013. október 12.

01:34

IA-64

Networksecurity-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,028

2013. október 12.

01:59

Not applicable

Nshwfp.dll

6.1.7601.18283

1,112,064

2013. október 12.

01:36

IA-64

Wfp.mof

Not applicable

822

2009. jún. 10.

20:57

Not applicable

Bfe.dll

6.1.7601.22479

1,074,176

2013. október 12.

01:24

IA-64

Fwpuclnt.dll

6.1.7601.22479

566,272

2013. október 12.

01:24

IA-64

Ikeext.dll

6.1.7601.22479

1,503,744

2013. október 12.

01:24

IA-64

Networksecurity-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,028

2013. október 12.

01:44

Not applicable

Nshwfp.dll

6.1.7601.22479

1,113,600

2013. október 12.

01:25

IA-64

Wfp.mof

Not applicable

822

2009. jún. 10.

20:57

Not applicable

Fwpuclnt.dll

6.1.7601.18283

216,576

2013. október 12.

02:01

x86

Nshwfp.dll

6.1.7601.18283

656,896

2013. október 12.

02:03

x86

Wfp.mof

Not applicable

822

2013. július 4.

12:21

Not applicable

Fwpuclnt.dll

6.1.7601.22479

216,576

2013. október 12.

01:56

x86

Nshwfp.dll

6.1.7601.22479

657,920

2013. október 12.

01:57

x86

Wfp.mof

Not applicable

822

2013.09.09.

06:28

Not applicable


 • Az adott termékre, mérföldkőre (RTM, SPn) és szolgáltatási ágra (LDR, GDR) vonatkozó fájlok a következő táblázatban látható fájlverziószámok megvizsgálása alapján azonosíthatók:


  Verziószám

  Termék

  Mérföldkő

  Kiadástípus

  6.2.920 0.16 xxx

  Windows 8 és Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.20 xxx

  Windows 8 és Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • A GDR típusú kiadások csak olyan javításokat tartalmaznak, amelyek széles körben elterjedt, kritikus problémákat orvosolnak, és széles körben terjeszthetők. Az LDR szolgáltatási ágak a széles körben terjesztett javítások mellett további gyorsjavításokat is tartalmaznak.

Megjegyzés: A manifest files (.manifest) és a KÉNT fájlok (.s) telepített listája nem szerepel a listában.

A Windows 8 összes támogatott x86-alapú verziójához

Fájlnév

Fájlverzió

Méret

Dátum

Idő

Platform

Bfe.dll

6.2.9200.16734

473,600

2013. október 10.

09:28

x86

Fwpuclnt.dll

6.2.9200.16634

245,248

2013. jún. 10.

19:10

x86

Ikeext.dll

6.2.9200.16734

683,520

2013. október 10.

09:29

x86

Nshwfp.dll

6.2.9200.16634

702,464

2013. jún. 10.

19:10

x86

Bfe.dll

6.2.9200.20846

473,600

2013. október 10.

22:30

x86

Fwpuclnt.dll

6.2.9200.20569

245,248

2012. nov.27.

04:22

x86

Ikeext.dll

6.2.9200.20846

683,520

2013. október 10.

22:30

x86

Nshwfp.dll

6.2.9200.20846

702,464

2013. október 10.

22:30

x86

Bfe.dll

6.2.9200.16734

473,600

2013. október 10.

09:28

x86

Fwpuclnt.dll

6.2.9200.16634

245,248

2013. jún. 10.

19:10

x86

Ikeext.dll

6.2.9200.16734

683,520

2013. október 10.

09:29

x86

Networksecurity-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2,920

2013. október 10.

10:06

Not applicable

Nshwfp.dll

6.2.9200.16634

702,464

2013. jún. 10.

19:10

x86

Wfplwfs.sys

6.2.9200.16734

38,744

2013. október 10.

10:07

x86

Bfe.dll

6.2.9200.20846

473,600

2013. október 10.

22:30

x86

Fwpuclnt.dll

6.2.9200.20569

245,248

2012. nov.27.

04:22

x86

Ikeext.dll

6.2.9200.20846

683,520

2013. október 10.

22:30

x86

Networksecurity-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2,920

2013. október 10.

23:31

Not applicable

Nshwfp.dll

6.2.9200.20846

702,464

2013. október 10.

22:30

x86

Wfplwfs.sys

6.2.9200.20842

38,744

2013. október 10.

23:37

x86

A Windows 8 és a Windows Server 2012 összes támogatott x64-alapú verziójához

Fájlnév

Fájlverzió

Méret

Dátum

Idő

Platform

Bfe.dll

6.2.9200.16734

723,968

2013. október 10.

09:20

x64

Fwpuclnt.dll

6.2.9200.16634

381,952

2013. jún. 10.

19:15

x64

Ikeext.dll

6.2.9200.16734

1,160,192

2013. október 10.

09:21

x64

Nshwfp.dll

6.2.9200.16634

888,832

2013. jún. 10.

19:16

x64

Bfe.dll

6.2.9200.20846

718,848

2013. október 10.

22:26

x64

Fwpuclnt.dll

6.2.9200.20569

378,880

2012. nov.27.

04:25

x64

Ikeext.dll

6.2.9200.20846

1,074,688

2013. október 10.

22:26

x64

Nshwfp.dll

6.2.9200.20846

888,832

2013. október 10.

22:26

x64

Bfe.dll

6.2.9200.16734

723,968

2013. október 10.

09:20

x64

Fwpuclnt.dll

6.2.9200.16634

381,952

2013. jún. 10.

19:15

x64

Ikeext.dll

6.2.9200.16734

1,160,192

2013. október 10.

09:21

x64

Networksecurity-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2,920

2013. október 10.

11:50

Not applicable

Nshwfp.dll

6.2.9200.16634

888,832

2013. jún. 10.

19:16

x64

Wfplwfs.sys

6.2.9200.16734

96,600

2013. október 10.

11:53

x64

Bfe.dll

6.2.9200.20846

718,848

2013. október 10.

22:26

x64

Fwpuclnt.dll

6.2.9200.20569

378,880

2012. nov.27.

04:25

x64

Ikeext.dll

6.2.9200.20846

1,074,688

2013. október 10.

22:26

x64

Networksecurity-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2,920

2013. október 11.

00:50

Not applicable

Nshwfp.dll

6.2.9200.20846

888,832

2013. október 10.

22:26

x64

Wfplwfs.sys

6.2.9200.20842

96,600

2013. október 11.

00:54

x64

Fwpuclnt.dll

6.2.9200.16634

245,248

2013. jún. 10.

19:10

x86

Nshwfp.dll

6.2.9200.16634

702,464

2013. jún. 10.

19:10

x86

Fwpuclnt.dll

6.2.9200.20569

245,248

2012. nov.27.

04:22

x86

Nshwfp.dll

6.2.9200.20846

702,464

2013. október 10.

22:30

x86


A Windows 8.1 összes támogatott x86-alapú verziójához

Fájlnév

Fájlverzió

Méret

Dátum

Idő

Platform

Bfe.dll

6.3.9600.16427

549,888

2013. október 12.

21:14

x86

Fwpuclnt.dll

6.3.9600.16384

264,192

2013. augusztus 22.

02:40

x86

Ikeext.dll

6.3.9600.16427

730,112

2013. október 12.

21:02

x86

Nshwfp.dll

6.3.9600.16384

566,784

2013. augusztus 22.

02:19

x86

Bfe.dll

6.3.9600.16427

549,888

2013. október 12.

21:14

x86

Fwpuclnt.dll

6.3.9600.16384

264,192

2013. augusztus 22.

02:40

x86

Ikeext.dll

6.3.9600.16427

730,112

2013. október 12.

21:02

x86

Networksecurity-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,059

2013. október 13.

00:27

Not applicable

Nshwfp.dll

6.3.9600.16384

566,784

2013. augusztus 22.

02:19

x86

Wfplwfs.sys

6.3.9600.16427

69,464

2013. október 13.

00:45

x86

A Windows 8.1 és a Windows Server 2012 R2 összes támogatott x64-alapú verziójához

Fájlnév

Fájlverzió

Méret

Dátum

Idő

Platform

Bfe.dll

6.3.9600.16427

828,416

2013. október 12.

21:48

x64

Fwpuclnt.dll

6.3.9600.16384

411,136

2013. augusztus 22.

09:43

x64

Ikeext.dll

6.3.9600.16427

1,104,384

2013. október 12.

21:34

x64

Nshwfp.dll

6.3.9600.16384

716,800

2013. augusztus 22.

09:11

x64

Bfe.dll

6.3.9600.16427

828,416

2013. október 12.

21:48

x64

Fwpuclnt.dll

6.3.9600.16384

411,136

2013. augusztus 22.

09:43

x64

Ikeext.dll

6.3.9600.16427

1,104,384

2013. október 12.

21:34

x64

Networksecurity-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,059

2013. október 13.

02:41

Not applicable

Nshwfp.dll

6.3.9600.16384

716,800

2013. augusztus 22.

09:11

x64

Wfplwfs.sys

6.3.9600.16427

136,536

2013. október 13.

02:48

x64

Fwpuclnt.dll

6.3.9600.16384

264,192

2013. augusztus 22.

02:40

x86

Nshwfp.dll

6.3.9600.16384

566,784

2013. augusztus 22.

02:19

x86


Fájlnév

SHA1 kivonat

SHA256 kivonat

Windows6.0-KB2862152-ia64.msu

80EE12A2E51477C621392A0665BC837CFF8FC29B

55D9566C4062721EA0B8C9B02B2DE1FC5A48B6216338012BA7C3E15C9F78EC4A

Windows6.0-KB2862152-x64.msu

E24C86C21DDD00ADA6B49EE1C2A037F9D2CBD8EF

5C2D595720F98D351400593A562DBD5812AAAADE31E7B92E8B2493771AF8EDD3

Windows6.0-KB2862152-x86.msu

C062CCF8CCCB24411D223934451EB25323C5B9BC

1EE3C6408CC3EE8CACA8CA0C9A23089AE8F4461FFB277414F9EFC0E61B2A30B5

Windows6.1-KB2862152-ia64.msu

61E5FC414F88C1B15FB27AB905AB67652B188FF2

C76E6DBBF345D2CA602AA4DCA83C780A7DF12D13F7570FDF57A605D81C33173F

Windows6.1-KB2862152-x64.msu

72BBAF8697440A998DF17DB09A69B24D96C4FE07

7764527EA105A36339EAF0DD09B45DE8EEB3EF68B4E09B69104FD63040C97365

Windows6.1-KB2862152-x86.msu

EAC008F3D7E22B10E646D969656C48C25FADC6B4

64E90C46DC94A68DC5B2DA9AEB426EB07E660F5D32AB85A611103F15E115F47

Windows8-RT-KB2862152-x64.msu

717A29A94CFCCE8F663E555075CDE12E2A7A836D

A1EC074D8B1576CC3F7E5847451EA13E9D189ABFF1B0C05100522C579580345E

Windows8-RT-KB2862152-x86.msu

B762EE6FDB2CE341546C3A93C919CD5A482A99A9

CC2B0CEFEEFAAEC76966530C38B88281F4DEE46223DE7348E2C258DAB06E6C2E

Windows8.1-KB2862152-x64.msu

EC8DF98AE6D52A827266403A267F708A9CDE9B38

26068674EFEE40DA6B682429FD8876DE75405A83FE3A3689711884188FB3B3AE

Windows8.1-KB2862152-x86.msu

63D555F539C3D80AF8C4CE23179A9DE447810502

0FB82BB48506DE4883E4DCF518E7745AEBF56B47DD9F314563B7B8EA49B24155

WindowsServer2003-KB2862152-ia64-DEU.exe

5BD38A43C1E04B8CDF94DF9F4B7C58F6B93B4C27

4004B7BACEFF854FD4E8FD72B7BCD5A07AD29A3B3979CAF738C41117487B557D

WindowsServer2003-KB2862152-ia64-ENU.exe

CC67EC663C2C933B2781436EA37F6BE2AEADD4C1

86A30C9F2DB197C099EE5BDB95CA7B7121D87D94A8AB3ADEAEAB64E099BAD7C9

WindowsServer2003-KB2862152-ia64-FRA.exe

FD8AF00F493485D70C94E113DB955F2F6774444

58E4A5925C0A400BC3FCA664DC0E60FC930FFB54CD7879D4E0620A5DC3ADD996

WindowsServer2003-KB2862152-ia64-JPN.exe

BC417216D77EABAED92C54C1828C09A8F1EE266A

7122AF3D47607C5A6E7BADB8A0A740714FB908975074C7D64B6E0F9C23CA6141

WindowsServer2003-KB2862152-x86-CHS.exe

7E8BBBA255E7DC0BE62AE188A40A8F004FCB5E4F

4DFA6A4E6CF86DC4BA1EA0F10204F8275EB61F28B2BF5D5AC58F314760614272

WindowsServer2003-KB2862152-x86-CHT.exe

C3707B843C2914F02FF728691B7489460557328B

7B4829AE8CA47CF789FC3C084291B30D99D24497C5223AAD2968DCE0E7A2A214

WindowsServer2003-KB2862152-x86-CSY.exe

17B5A8D82581E04B3DC8359A55A0775E53BAF1A6

5049340582FB9E145B2B3104B1066984AEBB1EE352064F1D7C9C6BDA073D2097

WindowsServer2003-KB2862152-x86-DEU.exe

A75DC6744A60D8CADB39D1D9963FAC7B608CAA89

982A7F6DF2067AA891E6890D0119CD1D5CA2FCB6238CF341D47293B80B7A3EBA

WindowsServer2003-KB2862152-x86-ENU.exe

8D96F688B35EFA32EEC1B05C92A8422D304E972D

5192DD6E6C38C635AFF68A926C60FFF1FDC1433982E5C0FFFAEE5C3EDD9C6F2C

WindowsServer2003-KB2862152-x86-ESN.exe

37DCEF5107C1C157B738FED12CAC921100EEFF6F

63D2CDD7D92FEAD9F72D0BEC29B5B4B25626B814BAEF517AF3B9B9252993B1E2

WindowsServer2003-KB2862152-x86-FRA.exe

60BB2ECB93869D41E432901ADB1D3ED4B71CD700

0E37AB5EE438261F8B2B623180BE12B05AD13ECA4F7D246D6EBC90110E2EF179

WindowsServer2003-KB2862152-x86-HUN.exe

0EEEB1F90C9BBDBC12368029DD5DCBC94A9499E8

ACE72D7C2CF26E99044BF7B19CBBC25067BAA7B5972C656C1AB0256DD43B877E

WindowsServer2003-KB2862152-x86-ITA.exe

DC2AB04A66B46AA9F97B817924007E9FCD5EB306

F032AE531AF7C4B9B03DB92F4470D37E4F9A078EFAEE7DB8C2DE7C3AEB54A7F5

WindowsServer2003-KB2862152-x86-JPN.exe

1FBBBEC7AB9B764D439213E5ACD7278F6114792F

42F8DB54F37DD659221168226CDBADE0F1614FB7FF06DB3C037667EF4661DDB8

WindowsServer2003-KB2862152-x86-KOR.exe

B7CBCEA8AFCE0A77273B5264B0E90EE57BEA8423

E24C14DB1809D6E7A9AE7D2BF52E84B591B7332D3F073D6272CACF2434573ADB

WindowsServer2003-KB2862152-x86-NLD.exe

799BE730609FE5D4CDB56F46A1F4520F50183A9E

4FD53C68F54668FE0CCE9F51DA1EFFF36E6050C5CBBD42E94C3453C036C54BAF

WindowsServer2003-KB2862152-x86-PLK.exe

B5160A3964D9DD776E6DD659B47593270FA4D79D

4E5C3C8B9859BFA8F83CBA2D7042A956CA8A69AFFF123E09899D16312FCA6D12

WindowsServer2003-KB2862152-x86-PTB.exe

83CCFE642630C0054105D0441FEA09204DEA86CE

4156FF7C97627C42A95871F1D8666ECF36C6146A38804BE71C2C93EF082052DE

WindowsServer2003-KB2862152-x86-PTG.exe

B7D66DB2EF501D9DF68ECE685D095EABE4CDE276

8E88E57841BF640E5382E0808DEEA5F9FCFBD91CC0C502D071969A6BCAE4C7FB

WindowsServer2003-KB2862152-x86-RUS.exe

B982BCC1C5D1C0AF67794055429223C7D134E7D

E7D524899F14DD4739C48056468D66C8C59DBD6BF629942060AECF3397307F72

WindowsServer2003-KB2862152-x86-SVE.exe

4EF34DE5D662004089E77A23F162A47359E5BFFA

6C779C1F31C7B2587D4B097998B1C28D63FDAB19DF5AF9E6263A1F49E15FBFFE

WindowsServer2003-KB2862152-x86-TRK.exe

5506F386C876A0BDB71D722BE785CC9C4B6DBB48

8443ADF3249DBD3C8A1C0939B4DFC717EE94B9DD609CAAD40317992EA33E6006

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2862152-x64-CHS.exe

D15894E4D38D740F1F6D40EF14D1E2CB663D3740

9AD8CA4C5AD11E261E1726009182FF9D256FF37C17F5CA296AFE28859D5B6E5E

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2862152-x64-CHT.exe

E69F9455BA88CCF1F579118C0DA787A3AB66DE43

47FB6E9D05D63C7984E745B7709E11E27D595BA385FF667EB31DD5922F9581AA

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2862152-x64-DEU.exe

E6F17C263EB3824534D3A23187C51382393A9111

A09D50A344E7ECF3010C0B5530EB36C74FCE039985E9950A67FA1B971B31E5A0

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2862152-x64-ENU.exe

D97C7E8E60E51CEB4C10F40CD0163DFCC0FA0E13

13BCFE30002F3AD0280D14287B22FBF830297EF839A93C6E539EBB19814073F5

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2862152-x64-ESN.exe

EEA452A980769A5B00D163EE7390B11579345E4A

EF97F201F03D7CA58FF4B9C84B1F301DBAA750EA39BD55207BD3F2A7F97258DD

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2862152-x64-FRA.exe

6E6B16D63B5CA7D55CE90A4569EF9BB486FBE2E8

5F44490CA1A9349C879E8BFC0CF01A7BAC0A296125ED9762FAACF0218F84CEEE

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2862152-x64-ITA.exe

4C0A6CF4A7B836918B139EA4947702CDB203F29C

91CE056ACFF2C1022BFCD7A52850EF1C2341718207BDBAD8FEDAB17A48978D

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2862152-x64-JPN.exe

F3CD39130480F41AB23B09848A4A75BE1598B9F2

D8FEECC1A21175819FF43C008A9CC2111E94CBE5B2D7D20C82645AFAEC10FA39

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2862152-x64-KOR.exe

6AF20E71CF92A1D968E4D59894FFF9BF267361FB

220642EFC5483967286C554D6E39B3929650100ED0C6AAC3BB0F69739129F950

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2862152-x64-PTB.exe

CBB061A4942A123BC69DA4AA57F5D0AB1B49E365

C502413E7680C55E82F2D9A7D1B8EA8958D7967A758FFABD18C38806BA271360

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2862152-x64-RUS.exe

E0FA5FB8342E2ED7C74762ED70AC69744BB77ED8

9F2A281001193FEFE1F70B776E62553971CCBB1219B605800526C48AB66955CF

WindowsXP-KB2862152-x86-ARA.exe

08C5CAA13FC12FF96BE70EB407EDB46E53631B02

8D0826034D9A7B390BF54E25A0F54CB7C29A9335C201FD5F7334899B5E159048

WindowsXP-KB2862152-x86-CHS.exe

44115DD4A313FE9FE60C718F9C5EA351B134810E

B93335E701871D7308B212556AE62CA68164931662CAAEEBA3F6FA8A2FC1792D

WindowsXP-KB2862152-x86-CHT.exe

2C50E771B0E2AFC7970BF6C50122C3C52563F79C

D27B6B2A20FF1273BB4A145B69F88A4AC57E6118D2DF5C0068ECF348840808FB

WindowsXP-KB2862152-x86-CSY.exe

BD3DF5F3DD9711701926652FCBBB8F7BCEECC20B

311FFDB7C7FDD1BD9A9A4347F29B2ED4322248F9938C48598E175E1B2E932DEF

WindowsXP-KB2862152-x86-DAN.exe

D862174B345C67E95F9A8BE9E32B0EE42375231D

7687F536680D58036F3A154C695C0DADE51A1A459757005397B0B2C08E2B1A6B

WindowsXP-KB2862152-x86-DEU.exe

EC84928C2543F65D5EFB65FECF26C714AA85CF4F

E884909D9E9B884E364BD3EACC7C93436FF586398C43D0F7E0E457D140C737FB

WindowsXP-KB2862152-x86-ELL.exe

53F4E15D7E65B9973DF6C95F1BEFD95579EEAF09

C467E34B2F5FACB6C3B81CBDF63036DCB53933162193F6F32F0D2D0A8F4831F8

WindowsXP-KB2862152-x86-ENU.exe

0457906284FF7FD706D77A69AC337CE7F65C7919

0CC60947AFACBA9D8DF0BB3E7D6A6FA4E51C67AFCAE87082E2956B1534E05F9E

WindowsXP-KB2862152-x86-ESN.exe

6FC07F443C1C20F9DBABBDEF941FE7EA867493CA

092BD98A6D86FCBD5B2F80C9533B54B1EBC07A6752A1D8751369BA410FB52ED6

WindowsXP-KB2862152-x86-FIN.exe

547B01212FBC27DEE724EC2DC38DE50F919094A1

23620EFC04CF1695E9E3C9B0F8E023A22053088386EF49186F98156171861D43

WindowsXP-KB2862152-x86-FRA.exe

D0F53AAD13B2B0A79762801D134E7E40D805F105

38718267E7C8090E8C407B2E68F3F6CA7205FCC8246F521E653DA9884512909D

WindowsXP-KB2862152-x86-HEB.exe

8E965464A33CBF7FDD07B152E39843445B5D9B37

ADDC0E3FD19E02559EE684339B0CFDF61F74B812CC7A8DE22360779BB36D9E6C

WindowsXP-KB2862152-x86-HUN.exe

5600AE08B7CEA40FB83416784E2F39D2C0912D32

5590CA39913D20F9F66A364A8CAF55B1627BCFCE84019A471457AAE7243519CE

WindowsXP-KB2862152-x86-ITA.exe

0320BED1B72A0A93A60323CDF19018190CE6C852

103B7DF4D26767943618099A21D1C28E713E51A41F46CD8A6471A21B67FAC58F

WindowsXP-KB2862152-x86-JPN.exe

E5BFF9F5D16658B02BB69C1B967A3C232604B02F

6F21CFDFA9EE500970B8712F441682C8539074E7DB85493233448D105B0B1B85

WindowsXP-KB2862152-x86-KOR.exe

A30EC90A5C4E9A28FB91505EB50426F0411AD788

E44D2458F5899BCC6E992C05AC9F3E25E508A6C9408C0B90723FE6DFCB0F0DC1

WindowsXP-KB2862152-x86-NLD.exe

9C7C9B75979D0DD6653D31743C1B99DCE50D3FB7

4008D539CCB0CFDC7503E5FB1D38BFABCF7ECAE7C1ED1C65926ECE19E3B8A581

WindowsXP-KB2862152-x86-NOR.exe

B2C79C2E9A3D4AEC07AC0CA95990109AB23546F0

080BE1727CE5D3BDF3D96A20D4D961959E4FB0D2BB82FF3F99DEAB920CCDD42C

WindowsXP-KB2862152-x86-PLK.exe

337C1A1BA95EDBF09E9406BE80748D1DB80346CF

C54AD936F9051AABA23906BF9D04EDAE32F3CAB3B2A57EA75B44E12A95500C89

WindowsXP-KB2862152-x86-PTB.exe

4C3F4AD1510F0373F0F4E6B73CDDAE9B66392CAB

C30CA0116215D36D540A4062AFA7C7F45EA956F77CB6B9CA109D2B96628B338C

WindowsXP-KB2862152-x86-PTG.exe

5927992A54D4AF2429C755CED1050D2447CD15EA

8AF1670ED2B30CFD201CD250DED392ED7375FD8EB4916F6FAD5CB0BD7A09F38B

WindowsXP-KB2862152-x86-RUS.exe

69CCC88DDA04A5EAB488D651EFD0FE2BF1C3DE1E

AAAABC926CECD40D5866207181BAF6BFF7D3D17D51DE8E2B4EDCFD334599F11B

WindowsXP-KB2862152-x86-SVE.exe

ECAE50464CC4E4711D69DBFCA79FA50CC3C14D27

6067587091E45118B8A480C1BC202EB1D4D61FD740B19D381101136F129201E7

WindowsXP-KB2862152-x86-TRK.exe

1F11C641C93BF5073C3DA66C03FEC93CAEF3A171

7DB972F5221D697263B0DE5CE8A1748D4E9F9B2591C9A943EDC669B422190


További segítségre van szüksége?

További lehetőségeket szeretne?

Fedezze fel az előfizetés előnyeit, böngésszen az oktatóanyagok között, ismerje meg, hogyan teheti biztonságossá eszközét, és így tovább.

A közösségek segítségével kérdéseket tehet fel és válaszolhat meg, visszajelzést adhat, és részletes ismeretekkel rendelkező szakértőktől hallhat.

Hasznos volt ez az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi volt hatással a felhasználói élményére?

Köszönjük a visszajelzését!

×