Összefoglalás

A Microsoft bejelenti, hogy rendelkezésre áll egy frissítés a Windows 7, a Windows Server 2008R2, a Windows 8 és a Windows Server 2012 támogatott kiadásaihoz. Ez a frissítés kibővíti a naplózási folyamat létrehozására vonatkozó házirendet, hogy tartalmazza az összes folyamatnak átadott parancsinformációkat. Ez egy új funkció, amely értékes információkkal segít a rendszergazdáknak a hálózataikon a biztonsággal kapcsolatos problémák kivizsgálásában, figyelése és hibaelhárításában.

Bevezetés

A Microsoft kiadott egy biztonsági tanácsadót a Microsofttól a problémáról informatikai szakemberek számára. A biztonsági tanács további, biztonsággal kapcsolatos információkat tartalmaz. A biztonsági tanácsadó megtekintéséhez a Microsoft alábbi webhelyét kell megtekintenie:

https://technet.microsoft.com/security/advisory/3004375

További információ

Ez a frissítés egy új funkciót ad a Windowshoz, amely kibővíti a naplózási folyamat létrehozásának házirendet. Ez az új funkció, ha engedélyezve van és be van állítva, egy eseménynaplót hoz létre minden alkalommal, amikor létrehoz egy folyamatot, és a folyamatnak átadott parancssori információkat is tartalmazza. Ezeket az eseményeket a 4688-as meglévő eseményazonosítóban és a Windows biztonsági naplójában naplózza a rendszer. Ezeknek az eseményeknek a figyelése értékes információkkal segíthet a rendszergazdáknak a biztonsággal kapcsolatos tevékenységek hibaelhárításában és kivizsgálásában.

A frissítés telepítése és konfigurálása után megjelenik egy új elem a 4688-as biztonsági eseményen belül a Folyamat parancssor nevével, az alábbi képernyőképen látható módon:helyettesítő szövegA szolgáltatás teljes körű kihasználása érdekében a rendszergazdáknak az alábbi lépéseket kell
követniük: 

 1. Engedélyezze a naplózási folyamat létrehozására vonatkozó házirendet.

 2. Engedélyezze az "Include command line in process creation events" (Parancssor használata a folyamatkészítési eseményekben) funkciót.

A két funkció konfigurálásának további tudnivalókat a Konfiguráció című szakaszban található.


Háttér a naplózási folyamat létrehozásának házirendjében

A naplózási folyamat létrehozására vonatkozó házirend egy olyan biztonsági naplózási házirend, amely meghatározza, hogy az operációs rendszer naplóeseményt hoz-e létre egy folyamat létrehozásakor. Alapértelmezés szerint ez a házirend nincs konfigurálva, és a folyamatok létrehozásakor nem naplóz naplózott eseményeket. Ha ez a házirend engedélyezve van, a rendszer létrehoz egy 4688-as eseményazonosítót, és bejelentkezik a Windows biztonsági naplójában. A házirend engedélyezésére azért van szükség, hogy a biztonsági tanácsadó által ismert bővített parancssori naplózási funkciót használja. A naplózási folyamat létrehozására vonatkozó házirendről az alábbi Mimcrosoft TechNet-cikkben olvashat bővebben:

Naplózási folyamat létrehozása

Konfiguráció

A naplózási folyamat létrehozásának engedélyezése

A naplózási folyamat létrehozására vonatkozó házirend engedélyezéséhez szerkessze az alábbi csoportházirend-beállításokat:

Házirend-konfiguráció

Részletek

Házirend helye

Computer Configuration\Policies\Windows Settings\Security Settings\Advanced Audit Configuration\Detailed Tracking

Házirend neve

Naplózási folyamat létrehozása

Alapértelmezett beállítás

Nincs konfigurálva (nincs engedélyezve)

Támogatott:

Windows 7 és újabb verziók

 Leírás

Ez a biztonsági házirend-beállítás határozza meg, hogy az operációs rendszer naplóeseményeket hoz-e létre egy folyamat létrehozásakor (indításakor), valamint annak a programnak vagy felhasználónak a nevét, aki létrehozta azt.
Ezek a naplóesemények segítenek megérteni, hogy miként használják a számítógépeket, és nyomon követhetik a felhasználói tevékenységeket.
Esemény mennyisége: Alacsony vagy közepes, a rendszer használatától függően

A "Parancssor be- és bekapcsolása a folyamatkészítési eseményekbe" funkció engedélyezése

A tudásbáziscikkben ismertetett új funkció engedélyezéséhez szerkessze az alábbi csoportházirend-beállításokat:

Házirend-konfiguráció

Részletek

Házirend helye

Felügyeleti sablonok\Rendszer\Naplózási folyamat létrehozása

Beállítás

Parancssor használata a folyamat létrehozási eseményeiben

Alapértelmezett beállítás

Nincs konfigurálva (nincs engedélyezve)

Támogatott:

Windows 7 és újabb verziók

 Leírás

Ez a házirendbeállítás meghatározza, hogy új folyamat létrehozásakor milyen adatokat naplóz a rendszer a biztonsági naplóesemények során.

Ez a beállítás csak akkor érvényes, ha a naplókészítési házirend engedélyezve van. Ha engedélyezi ezt a házirend-beállítást, a rendszer minden folyamat parancssori adatait egyszerű szöveggel naplózza a biztonsági naplóban a 4688-as naplókészítési folyamat 4688-as eseményének részeként, azaz a munkaállomásokon és kiszolgálókon, amelyekre ez a házirend-beállítás alkalmazva van, "új folyamat jött létre".

Ha letiltja vagy nem konfigurálja ezt a házirend-beállítást, a folyamat parancssori információi nem szerepelnek a naplókészítési folyamat eseményeiben.

Alapértelmezett: Nincs konfigurálva Megjegyzés: Ha ez a házirend-beállítás engedélyezve van, a biztonsági eseményekhez olvasási hozzáféréssel rendelkező minden felhasználó elolvashatja a parancssori argumentumokat a sikeres

létrehozású folyamatokhoz. A parancssori argumentumok bizalmas vagy magánjellegű adatokat, például jelszavakat vagy felhasználói adatokat tartalmazhatnak.

Megjegyzés: Ha speciális naplózási házirend-beállításokat ad meg és használ, meg kell erősítenie, hogy a beállításokat nem írják felül az alapvető naplózási házirend-beállítások. A 4719-es eseményt a rendszer a beállítások felülíráskor naplózza.

Az alapvető naplózási házirend-beállítások a Számítógép konfigurációja\Házirendek\Windows-beállítások\Biztonsági beállítások\Naplózási házirend lapon ellenőrizhetők. A Naplózás: A naplózási házirendek alkategóriájának (Windows Vista vagy újabb verziók) engedélyezésével győződjön meg arról, hogy a speciális naplózási házirendek konfigurációs beállításai nem írhatók felül a következő helyen:

Computer Configuration\Policies\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security OptionsIf you not already have a formal plan about how to deploy and use a security audit policy in your environment, we strongly recommend you read the Security auditing documentation on TechNet and also the Additional resources section.

További források

További információért felkeresi a Microsoft alábbi webhelyeit:

Biztonsági naplózás
Naplózási folyamat létrehozása
Részletes útmutató a Speciális biztonsági naplózási házirendhez
Ajánlott eljárások az Active Directory biztonságossá tétele érdekében

A Microsoft letöltőközpont hivatkozásai

A következő fájlok tölthetők le a Microsoft letöltőközpontjából.

Biztonsági frissítés a Windows 7-hez (KB3004375)

Letöltés Töltse le most a csomagot.

Biztonsági frissítés az x64-es Windows 7 rendszerhez (KB3004375)

Letöltés Töltse le most a csomagot.

Biztonsági frissítés a Windows Embedded Standard 7 rendszerhez (KB3004375)

Letöltés Töltse le most a csomagot.

Biztonsági frissítés a Windows Embedded Standard 7 x64-alapú rendszerekhez (KB3004375)

Letöltés Töltse le most a csomagot.

Biztonsági frissítés a Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB3004375) rendszerhez

Letöltés Töltse le most a csomagot.

Biztonsági frissítés az Itanium-alapú Windows Server 2008 R2 rendszerhez (KB3004375)

Letöltés Töltse le most a csomagot.

Biztonsági frissítés a Windows 8 rendszerhez (KB3004375)

Letöltés Töltse le most a csomagot.

Biztonsági frissítés az x64-es Windows 8 rendszerhez (KB3004375)

Letöltés Töltse le most a csomagot.

Biztonsági frissítés a Windows Server 2012-hez (KB3004375)

Letöltés Töltse le most a csomagot.

Kiadás dátuma: 2015. február 10. A Microsoft támogatási fájljainak letöltésével kapcsolatos további információkért kattintson a következő cikkszámra a Microsoft Tudásbázisban található

cikk megtekintéséhez:

119591 A Microsoft támogatási fájljainak beszerzése az online szolgáltatásokból AMicrosoft ellenőrizte, hogy nem tartalmaz-e vírusokat a fájl. Ennek során a Microsoft a fájl közzétételének napján elérhető legfrissebb vírusvédelmi szoftvert használta. A fájlt fokozott biztonságú kiszolgálók tárolják, amelyek meggátolják a fájl bármilyen jogosulatlan módosítását.

Ismert problémák ezzel a biztonsági frissítéssel

 • A frissítés telepítése után a Microsoft System Center Configuration Manager-ügyfelek, amelyek egy adott kiszolgálóra vagy kiszolgálókészletre jelentkeznek, ismétlődően inaktívvá válhatnak. Azt is észreveheti, hogy az ügyfelek 30 vagy több napig nem küldenek készletadatokat, és hogy a Inventoryagent.log fájlban statikus adatok vannak. A ClientIDManagerStartup.log fájl ezenkívül az alábbi hiba ismétlődő előfordulásait is megjeleníti:

  [RegTask] – Az ügyfél nincs regisztrálva. A GUID:4874BD6C-CB98-4EEB-9F4F-721CC65B25C3...
  [RegTask] – Az ügyfél regisztrálva van. A kiszolgálóhoz rendelt Ügyfélazonosító GUID:4874BD6C-CB98-4EEB-9F4F-721CC65B25C3. A jóváhagyás állapota 1
  SetRegistrationState nem sikerült (0x80071770)
  [RegTask] - Alvás 15360 másodpercig ...


  A probléma megoldásához alkalmazza az alábbi biztonsági frissítések egyikét:

  3023562 MS15-010: A Windows kernel módillesztő biztonsági frissítésének leírása: 2015. február

  10. 3046049 MS15-031: A SChannel biztonsági rése lehetővé teheti a biztonsági funkciók megkerülését: 2015. március 10. Ez frissíti az cng.sys verzióját. Miután a fenti frissítések valamelyikét alkalmazza, majd újraindítja a számítógépet, az érintett ügyfél sikeresen elküld egy szívverést, és frissíti a készletadatokat. Ez a művelet azt is lehetővé teszi, hogy az ügyfél továbbra is aktív maradjon.

 • A frissítés telepítése után egyes webkiszolgáló-alkalmazások az alábbihoz hasonló visszafejtési hibával meghiúsulhatnak:

  Nem sikerült visszafejteni a(z) "DataProtectionConfigurationProvider" szolgáltatóval. A szolgáltatótól származó hibaüzenet: A megadott fájlt nem sikerült visszafejteni. (A HRESULT kivételével: 0x80071771)  A probléma megoldásához telepítse a 3046049-es biztonsági frissítést. További információt a cikk Microsoft Tudásbázisban való megtekintéséhez kattintson a következő cikk számára:

  3046049 MS15-031: A SChannel biztonsági rése lehetővé teheti a biztonsági funkciók megkerülését: 2015. március 10. • A frissítés telepítése után a Microsoft System Center Configuration Manager-ügyfelek, amelyek egy adott kiszolgálóra vagy kiszolgálókészletre jelentkeznek, ismétlődően inaktívvá válhatnak. Azt is észreveheti, hogy az ügyfelek 30 vagy több napig nem küldenek készletadatokat, és hogy a Inventoryagent.log fájlban statikus adatok vannak. A ClientIDManagerStartup.log ezenkívül az alábbi hiba ismétlődő előfordulásait is megjeleníti:


  [RegTask] – Az ügyfél nincs regisztrálva. A GUID:4874BD6C-CB98-4EEB-9F4F-721CC65B25C3...
  [RegTask] – Az ügyfél regisztrálva van. A kiszolgálóhoz rendelt Ügyfélazonosító GUID:4874BD6C-CB98-4EEB-9F4F-721CC65B25C3. A jóváhagyás állapota 1
  SetRegistrationState nem sikerült (0x80071770)
  [RegTask] - Alvás 15360 másodpercig ...
  A probléma megoldásához alkalmazza az alábbi biztonsági frissítések egyikét:

  3023562 MS15-010: A Windows kernel módillesztő biztonsági frissítésének leírása: 2015. február  10. 3046049 MS15-031: A SChannel biztonsági  rése lehetővé teheti a biztonsági funkciók megkerülését: 2015. március 10. Ez frissíti az
  cng.sys verzióját. Miután a fenti frissítések valamelyikét alkalmazza, majd újraindítja a számítógépet, az érintett ügyfél sikeresen elküld egy szívverést, és frissíti a készletadatokat. Ez a művelet azt is lehetővé teszi, hogy az ügyfél továbbra is aktív maradjon.

Fájladatok

A szoftverfrissítés angol (egyesült államokbeli) verziója olyan fájlokat telepít, amelyek az alábbi táblázatokban felsorolt attribútumokkal vannak felsorolva. A fájlok dátumai és időpontjai az egyezményes világidő (UTC) szerint vannak felsorolva. A helyi számítógépen lévő fájlok dátumai és időpontjai a helyi idő szerint és a nyári időszámítás aktuális elfogultságával jelennek meg. Emellett a dátumok és időpontok is megváltozhatnak, amikor bizonyos műveleteket végez a fájlokon.

 • Az adott termékre, mérföldkőre (RTM, SPn)és szolgáltatási ágra (LDR, GDR) vonatkozó fájlok az alábbi táblázatban látható fájlverziószámok vizsgálatával azonosíthatók:

  Verziószám

  Termék

  Mérföldkő

  Kiadástípus

  6.1.7601. 18xxx

  Windows 7 és Windows Server 2008 R2 esetén

  SP1

  GDR

  6.1.7601. 22xxx

  Windows 7 és Windows Server 2008 R2 esetén

  SP1

  LDR

 • A GDR típusú kiadások csak olyan javításokat tartalmaznak, amelyek széles körben elterjedt, kritikus problémákat orvosolnak, és széles körben terjeszthetők. Az LDR szolgáltatási ágak a széles körben terjesztett javítások mellett további gyorsjavításokat is tartalmaznak.

Ne feledje, hogy a telepített MANIFEST fájlok (.manifest) és a .


A Windows 7 rendszer összes támogatott x86-alapú verziója esetén

Fájlnév

Fájlverzió

Méret

Dátum

Idő

Platform

Appid-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,013

2015. január 14.

06:36

Not applicable

Appid.sys

6.1.7601.22736

50,688

2014. július 7.

00:45

x86

Appidapi.dll

6.1.7601.22736

50,688

2014. július 7.

01:40

x86

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.22653

16,896

2014. április 12.

02:06

x86

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.22653

97,792

2014. április 12.

02:06

x86

Appidsvc.dll

6.1.7601.22736

29,696

2014. július 7.

01:40

x86

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.22780

50,176

2014. augusztus 19.

02:48

x86

Winload.exe

6.1.7601.22854

521,384

2014. október 29.

02:16

x86

Winresume.exe

6.1.7601.22730

456,776

2014. június 28.

00:22

x86

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,896

2009. július 14.

01:49

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

2014. július 7.

02:57

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,384

2009. július 14.

01:49

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

2014. július 7.

02:54

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,920

2009. július 14.

01:51

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

02:54

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

36,944

2009. július 14.

01:46

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

2014. július 7.

02:53

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,344

2009. július 14.

01:11

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

01:33

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

2009. július 14.

01:49

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

02:53

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,880

2009. július 14.

01:46

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

2014. július 7.

02:46

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,904

2009. július 14.

01:51

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

2014. július 7.

02:54

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,392

2009. július 14.

01:51

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

02:50

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

2009. július 14.

01:48

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,680

2014. július 7.

02:48

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,264

2009. július 14.

03:45

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,576

2014. július 7.

02:57

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,776

2009. július 14.

03:02

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

28,088

2014. július 7.

02:57

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,384

2009. július 14.

01:46

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

2014. július 7.

02:53

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,392

2009. július 14.

01:52

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

02:47

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,904

2009. július 14.

01:52

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

02:51

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

2009. július 14.

01:53

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

2014. július 7.

02:53

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,920

2009. július 14.

01:51

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

2014. július 7.

02:50

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,896

2009. július 14.

01:51

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

02:50

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,384

2009. július 14.

01:51

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

2014. július 7.

02:45

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,872

2009. július 14.

01:53

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

2014. július 7.

02:53

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

2009. július 14.

03:02

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,072

2014. július 7.

02:52

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

2009. július 14.

01:43

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

2014. július 7.

02:47

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

2009. július 14.

03:02

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

2014. július 7.

02:56

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,896

2009. július 14.

01:49

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

2014. július 7.

02:57

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,384

2009. július 14.

01:49

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

2014. július 7.

02:54

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,920

2009. július 14.

01:51

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

02:54

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

36,944

2009. július 14.

01:46

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

2014. július 7.

02:53

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,344

2009. július 14.

01:11

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

01:33

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

2009. július 14.

01:49

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

02:53

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,880

2009. július 14.

01:46

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

2014. július 7.

02:46

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,904

2009. július 14.

01:51

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

2014. július 7.

02:54

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,392

2009. július 14.

01:51

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

02:50

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

2009. július 14.

01:48

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,680

2014. július 7.

02:48

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,264

2009. július 14.

03:45

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,576

2014. július 7.

02:57

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,776

2009. július 14.

03:02

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

28,088

2014. július 7.

02:57

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,384

2009. július 14.

01:46

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

2014. július 7.

02:53

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,392

2009. július 14.

01:52

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

02:47

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,904

2009. július 14.

01:52

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

02:51

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

2009. július 14.

01:53

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

2014. július 7.

02:53

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,920

2009. július 14.

01:51

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

2014. július 7.

02:50

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,896

2009. július 14.

01:51

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

02:50

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,384

2009. július 14.

01:51

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

2014. július 7.

02:45

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,872

2009. július 14.

01:53

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

2014. július 7.

02:53

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

2009. július 14.

03:02

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,072

2014. július 7.

02:52

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

2009. július 14.

01:43

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

2014. július 7.

02:47

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

2009. július 14.

03:02

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

2014. július 7.

02:56

Not applicable

Winload.exe

6.1.7601.22854

521,384

2014. október 29.

02:16

x86

Winresume.exe

6.1.7601.22730

456,776

2014. június 28.

00:22

x86

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

10,752

2014. július 7.

02:24

Not applicable

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

9,728

2014. július 7.

01:35

Not applicable

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

10,752

2014. július 7.

02:24

Not applicable

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

10,752

2014. július 7.

02:25

Not applicable

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

11,264

2014. július 7.

02:24

Not applicable

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

6,656

2014. július 7.

02:24

Not applicable

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

9,728

2014. július 7.

02:21

Not applicable

Ci.dll

6.1.7601.22730

409,272

2014. június 28.

00:22

x86

Driver.stl

Not applicable

4,186

2014. június 26.

22:21

Not applicable

Csrsrv.dll

6.1.7601.18113

38,912

2013. március 19.

04:48

x86

Csrsrv.dll

6.1.7601.22653

38,912

2014. április 12.

02:06

x86

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.22780

50,176

2014. augusztus 19.

02:48

x86

Winload.exe

6.1.7601.22854

521,384

2014. október 29.

02:16

x86

Winresume.exe

6.1.7601.22908

456,776

2014. dec. 12.

05:40

x86

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,688

2010. nov. 20.

12:50

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

2014. július 7.

02:57

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,176

2010. nov. 20.

12:50

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

2014. július 7.

02:54

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,720

2010. április 2.

04:13

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

02:54

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

36,736

2010. nov. 20.

12:50

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

2014. július 7.

02:53

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,168

2010. április 2.

04:09

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

01:33

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

2010. április 2.

04:10

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

02:53

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,688

2010. nov. 20.

12:50

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

2014. július 7.

02:46

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,728

2010. április 2.

04:10

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

2014. július 7.

02:54

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

35,200

2010. nov. 20.

12:58

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

02:50

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

2010. április 2.

04:08

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,680

2014. július 7.

02:48

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,072

2010. április 2.

05:06

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,576

2014. július 7.

02:57

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

29,568

2010. nov. 20.

13:45

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

28,088

2014. július 7.

02:57

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,176

2010. nov. 20.

12:49

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

2014. július 7.

02:53

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

2010. április 7.

09:51

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

02:47

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

35,712

2010. nov. 20.

12:59

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

02:51

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

35,200

2010. nov. 20.

13:01

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

2014. július 7.

02:53

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

35,712

2010. nov. 20.

12:59

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

2014. július 7.

02:50

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,688

2010. nov. 20.

12:58

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

02:50

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,176

2010. nov. 20.

12:58

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

2014. július 7.

02:45

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

33,664

2010. nov. 20.

13:01

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

2014. július 7.

02:53

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

28,032

2010. nov. 20.

13:45

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,072

2014. július 7.

02:52

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

28,032

2010. nov. 20.

12:45

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

2014. július 7.

02:47

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

28,032

2010. nov. 20.

13:46

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

2014. július 7.

02:56

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,720

2010. április 2.

04:13

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

02:54

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,168

2010. április 2.

04:09

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

01:33

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

2010. április 2.

04:10

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

02:53

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,728

2010. április 2.

04:10

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

2014. július 7.

02:54

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

2010. április 2.

04:08

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,680

2014. július 7.

02:48

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,072

2010. április 2.

05:06

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,576

2014. július 7.

02:57

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

2010. április 7.

09:51

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

02:47

Not applicable

Winload.exe

6.1.7601.22854

521,384

2014. október 29.

02:16

x86

Winresume.exe

6.1.7601.22908

456,776

2014. dec. 12.

05:40

x86

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

45,056

2014. szeptember 19.

09:56

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

49,664

2014. szeptember 19.

09:57

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

52,224

2014. szeptember 19.

09:56

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

56,320

2014. szeptember 19.

09:58

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

57,344

2014. szeptember 19.

09:56

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

46,592

2014. szeptember 19.

09:18

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

54,272

2014. szeptember 19.

09:58

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

50,688

2014. szeptember 19.

09:56

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

56,832

2014. szeptember 19.

09:58

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

43,008

2014. szeptember 19.

09:56

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

54,272

2014. szeptember 19.

09:57

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

55,296

2014. szeptember 19.

09:58

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

34,304

2014. szeptember 19.

09:58

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

33,280

2014. szeptember 19.

09:57

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

50,176

2014. szeptember 19.

09:56

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

54,784

2014. szeptember 19.

09:58

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

53,248

2014. szeptember 19.

09:57

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

52,224

2014. szeptember 19.

09:58

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

53,760

2014. szeptember 19.

09:57

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

52,736

2014. szeptember 19.

09:58

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

50,688

2014. szeptember 19.

09:56

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

49,664

2014. szeptember 19.

09:58

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

26,624

2014. szeptember 19.

09:57

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

27,136

2014. szeptember 19.

09:57

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

45,056

2014. március 4.

11:09

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

49,664

2014. március 4.

11:12

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

52,224

2014. március 4.

11:10

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

56,832

2014. március 4.

11:12

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

57,856

2014. március 4.

11:08

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

47,104

2014. március 4.

10:35

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

54,784

2014. március 4.

11:08

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

50,688

2014. március 4.

11:11

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

56,832

2014. március 4.

11:13

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

43,008

2014. március 4.

11:11

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

54,272

2014. március 4.

11:11

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

55,296

2014. március 4.

11:13

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

34,304

2014. március 4.

11:12

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

33,280

2014. március 4.

11:12

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

50,176

2014. március 4.

11:08

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

55,296

2014. március 4.

11:13

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

53,248

2014. március 4.

11:11

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

52,736

2014. március 4.

11:12

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

54,272

2014. március 4.

11:12

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

52,736

2014. március 4.

11:12

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

50,688

2014. március 4.

11:12

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

49,664

2014. március 4.

11:12

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

26,624

2014. március 4.

11:12

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

27,136

2014. március 4.

11:11

Not applicable

Cng.sys

6.1.7601.18682

370,480

2014. dec. 29.

23:29

x86

Ksecdd.sys

6.1.7601.18717

67,512

2015. január 14.

05:44

x86

Ksecpkg.sys

6.1.7601.18717

136,640

2015. január 14.

05:44

x86

Lsasrv.dll

6.1.7601.18717

1,061,376

2015. január 14.

05:40

x86

Lsasrv.mof

Not applicable

13,780

2013. július 4.

12:18

Not applicable

Lsass.exe

6.1.7601.18717

22,528

2015. január 14.

05:40

x86

Secur32.dll

6.1.7601.18717

22,016

2015. január 14.

05:41

x86

Sspicli.dll

6.1.7601.18717

100,352

2015. január 14.

05:41

x86

Sspisrv.dll

6.1.7601.18717

15,872

2015. január 14.

05:41

x86

Cng.sys

6.1.7601.22891

370,480

2014. dec. 29.

23:29

x86

Ksecdd.sys

6.1.7601.22653

67,520

2014. április 12.

02:10

x86

Ksecpkg.sys

6.1.7601.22843

136,632

2014. október 14.

01:53

x86

Lsasrv.dll

6.1.7601.22923

1,062,912

2015. január 14.

06:21

x86

Lsasrv.mof

Not applicable

13,780

2013. július 9.

06:22

Not applicable

Lsass.exe

6.1.7601.22653

22,528

2014. április 12.

02:06

x86

Secur32.dll

6.1.7601.22653

22,016

2014. április 12.

02:06

x86

Sspicli.dll

6.1.7601.22653

100,352

2014. április 12.

02:06

x86

Sspisrv.dll

6.1.7601.22653

15,872

2014. április 12.

02:06

x86

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

245,760

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

29,184

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

152,064

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

62,464

2015. január 14.

06:00

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

263,168

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

31,232

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

164,864

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

73,728

2015. január 14.

05:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

253,440

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

30,720

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

156,672

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

67,584

2015. január 14.

05:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

279,040

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

33,280

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

160,256

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

73,216

2015. január 14.

05:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

308,736

2015. január 14.

06:13

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

32,768

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

187,392

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

75,776

2015. január 14.

06:00

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

248,320

2015. január 14.

05:35

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

29,184

2015. január 14.

05:35

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

146,432

2015. január 14.

05:36

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

60,416

2015. január 14.

05:35

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

295,936

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

32,256

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

185,344

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

69,632

2015. január 14.

06:00

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

253,952

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

31,232

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

160,768

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

69,632

2015. január 14.

05:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

311,808

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

32,768

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

183,296

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

69,120

2015. január 14.

06:00

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

216,064

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

29,184

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

136,192

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

62,976

2015. január 14.

05:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

280,064

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

31,744

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

171,008

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

78,336

2015. január 14.

05:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

281,600

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

33,280

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

168,448

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

72,192

2015. január 14.

06:00

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

176,640

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

22,528

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

110,592

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

43,520

2015. január 14.

06:00

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

159,232

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

22,016

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

101,376

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

43,008

2015. január 14.

06:00

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

256,512

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

30,208

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

153,600

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

66,560

2015. január 14.

05:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

268,800

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

32,256

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

165,888

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

72,192

2015. január 14.

05:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

290,816

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

31,744

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

180,224

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

73,728

2015. január 14.

05:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

294,400

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

31,232

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

181,248

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

70,144

2015. január 14.

05:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

288,256

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

33,792

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

181,248

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

69,120

2015. január 14.

05:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

283,648

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

30,720

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

163,328

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

76,800

2015. január 14.

05:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

255,488

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

30,208

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

161,280

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

66,560

2015. január 14.

06:00

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

256,000

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

29,696

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

159,744

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

61,952

2015. január 14.

06:00

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

134,656

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

19,968

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

87,040

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

33,280

2015. január 14.

05:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

139,264

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

18,944

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

89,600

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

36,864

2015. január 14.

05:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

246,784

2014. nov. 11.

03:51

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

152,064

2014. október 14.

02:38

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

62,464

2014. április 12.

02:24

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

264,704

2014. nov. 11.

03:52

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

2014. április 12.

02:54

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

164,864

2014. október 14.

02:43

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,728

2014. április 12.

02:26

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

254,976

2014. nov. 11.

03:52

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,720

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

156,672

2014. október 14.

02:40

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

67,584

2014. április 12.

02:24

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

280,576

2014. nov. 11.

03:53

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,280

2014. április 12.

02:55

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

160,256

2014. október 14.

02:44

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,216

2014. április 12.

02:26

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

310,784

2014. nov. 11.

03:51

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,768

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

187,392

2014. október 14.

02:38

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

75,776

2014. április 12.

02:24

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

249,856

2014. nov. 11.

03:14

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

2014. április 12.

02:02

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

146,432

2014. október 14.

01:44

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

60,416

2014. április 12.

02:03

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22923

297,472

2015. január 14.

06:42

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,256

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

185,344

2014. október 14.

02:42

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,632

2014. április 12.

02:24

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

255,488

2014. nov. 11.

03:51

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

160,768

2014. október 14.

02:38

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,632

2014. április 12.

02:24

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22923

313,856

2015. január 14.

06:42

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,768

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

183,296

2014. október 14.

02:44

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,120

2014. április 12.

02:25

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

217,600

2014. nov. 11.

03:51

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

136,192

2014. október 14.

02:38

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

62,976

2014. április 12.

02:24

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

282,112

2014. nov. 11.

03:53

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,744

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

171,008

2014. október 14.

02:42

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

78,336

2014. április 12.

02:25

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

283,136

2014. nov. 11.

03:54

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,280

2014. április 12.

02:55

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

168,448

2014. október 14.

02:43

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

72,192

2014. április 12.

02:26

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

177,664

2014. nov. 11.

03:53

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,528

2014. április 12.

02:54

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

110,592

2014. október 14.

02:42

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,520

2014. április 12.

02:26

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

159,744

2014. nov. 11.

03:53

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,016

2014. április 12.

02:54

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

101,376

2014. október 14.

02:42

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,008

2014. április 12.

02:27

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

258,048

2014. nov. 11.

03:51

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,208

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

153,600

2014. október 14.

02:38

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

66,560

2014. április 12.

02:25

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

270,336

2014. nov. 11.

03:51

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,256

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

165,888

2014. október 14.

02:43

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

72,192

2014. április 12.

02:24

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

292,352

2014. nov. 11.

03:53

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,744

2014. április 12.

02:54

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

180,224

2014. október 14.

02:43

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,728

2014. április 12.

02:26

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22923

296,448

2015. január 14.

06:42

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

181,248

2014. október 14.

02:43

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

70,144

2014. április 12.

02:24

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22923

290,304

2015. január 14.

06:41

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,792

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

181,248

2014. október 14.

02:41

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,120

2014. április 12.

02:24

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22923

285,184

2015. január 14.

06:40

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,720

2014. április 12.

02:54

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

163,328

2014. október 14.

02:42

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

76,800

2014. április 12.

02:26

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

257,024

2014. nov. 11.

03:52

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,208

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

161,280

2014. október 14.

02:41

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

66,560

2014. április 12.

02:25

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22923

257,536

2015. január 14.

06:41

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,696

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

159,744

2014. október 14.

02:40

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

61,952

2014. április 12.

02:24

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

135,168

2014. nov. 11.

03:53

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

19,968

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

87,040

2014. október 14.

02:43

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

33,280

2014. április 12.

02:26

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

139,264

2014. nov. 11.

03:53

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

18,944

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

89,600

2014. október 14.

02:42

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

36,864

2014. április 12.

02:24

Not applicable

Adtschema.dll

6.1.7601.18717

686,080

2015. január 14.

05:36

x86

Auditpol.exe

6.1.7601.18717

50,176

2015. január 14.

05:40

x86

Msaudite.dll

6.1.7601.18717

146,432

2015. január 14.

05:37

x86

Msobjs.dll

6.1.7601.18717

60,416

2015. január 14.

05:38

x86

Adtschema.dll

6.1.7601.22923

690,688

2015. január 14.

06:14

x86

Auditpol.exe

6.1.7601.22923

50,176

2015. január 14.

06:20

x86

Msaudite.dll

6.1.7601.22923

146,432

2015. január 14.

06:15

x86

Msobjs.dll

6.1.7601.22923

60,416

2015. január 14.

06:15

x86

Ncrypt.dll

6.1.7601.18606

221,184

2014. szeptember 19.

09:23

x86

Ncrypt.dll

6.1.7601.22923

220,160

2015. január 14.

06:21

x86

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.18717

3,972,544

2015. január 14.

05:44

Not applicable

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.18717

3,917,760

2015. január 14.

05:44

Not applicable

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.22923

3,977,656

2015. január 14.

06:25

Not applicable

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.22923

3,921,848

2015. január 14.

06:25

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,103

2015. január 14.

06:05

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,984

2015. január 14.

06:05

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,123

2015. január 14.

06:05

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

3,373

2015. január 14.

06:05

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,846

2015. január 14.

05:36

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,136

2015. január 14.

06:05

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,962

2015. január 14.

06:05

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,233

2015. január 14.

06:05

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,081

2015. január 14.

06:05

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,173

2015. január 14.

06:05

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,208

2015. január 14.

06:05

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,018

2015. január 14.

06:05

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,957

2015. január 14.

06:05

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,019

2015. január 14.

06:05

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,163

2015. január 14.

06:05

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,161

2015. január 14.

06:05

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,152

2015. január 14.

06:05

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,974

2015. január 14.

06:05

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,976

2015. január 14.

06:05

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,986

2015. január 14.

06:05

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,637

2015. január 14.

06:05

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,846

2015. január 14.

06:05

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,761

2015. január 14.

06:05

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,103

2015. január 14.

06:35

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,984

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,123

2015. január 14.

06:35

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

3,373

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,846

2015. január 14.

06:13

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,136

2015. január 14.

06:35

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,962

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,233

2015. január 14.

06:35

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,081

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,173

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,208

2015. január 14.

06:35

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,018

2015. január 14.

06:35

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,957

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,019

2015. január 14.

06:35

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,163

2015. január 14.

06:35

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,161

2015. január 14.

06:35

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,152

2015. január 14.

06:34

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,974

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,976

2015. január 14.

06:35

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,986

2015. január 14.

06:34

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,637

2015. január 14.

06:35

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,846

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,761

2015. január 14.

06:35

Not applicable

Credssp.dll

6.1.7601.18606

17,408

2014. szeptember 19.

09:23

x86

Tspkg.dll

6.1.7601.18606

65,536

2014. szeptember 19.

09:23

x86

Tspkg.mof

Not applicable

964

2013. július 4.

12:24

Not applicable

Credssp.dll

6.1.7601.22750

17,408

2014. július 16.

02:56

x86

Tspkg.dll

6.1.7601.22750

65,536

2014. július 16.

02:56

x86

Tspkg.mof

Not applicable

964

2013. július 9.

06:39

Not applicable

Wdigest.dll

6.1.7601.18606

172,032

2014. szeptember 19.

09:23

x86

Wdigest.dll

6.1.7601.22616

172,032

2014. március 4.

10:39

x86

Kerberos.dll

6.1.7601.18658

550,912

2014. nov. 11.

02:44

x86

Kerberos.dll

6.1.7601.22865

551,424

2014. nov. 11.

03:21

x86

Msv1_0.dll

6.1.7601.18606

259,584

2014. szeptember 19.

09:23

x86

Msv1_0.dll

6.1.7601.22616

260,096

2014. március 4.

10:39

x86

Schannel.dll

6.1.7601.18606

248,832

2014. szeptember 19.

09:23

x86

Schannel.dll

6.1.7601.22923

248,832

2015. január 14.

06:21

x86

Auditsettings.admx

Not applicable

1,337

2014. dec. 15.

18:26

Not applicable

Auditsettings.admx

Not applicable

1,337

2014. október 19.

22:21

Not applicable

Apisetschema.dll

6.1.7600.16385

6,656

2009. július 14.

01:03

x86

Smss.exe

6.1.7601.18113

69,632

2013. március 19.

02:49

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

2014. április 12.

02:03

x86

Smss.exe

6.1.7601.22653

69,632

2014. április 12.

02:06

x86

Apisetschema.dll

6.1.7600.16385

12,648

2010. április 2.

03:07

x86

Smss.exe

6.1.7601.18113

69,632

2013. március 19.

02:49

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

2014. április 12.

02:03

x86

Smss.exe

6.1.7601.22653

69,632

2014. április 12.

02:06

x86

Rstrui.exe

6.1.7601.21988

262,656

2012. május 5.

07:29

x86

Srclient.dll

6.1.7601.21988

43,008

2012. május 5.

07:33

x86

Srcore.dll

6.1.7601.22780

400,896

2014. augusztus 19.

02:48

x86

A Windows 7 és a Windows Server 2008 R2 rendszer összes támogatott x64-alapú verziója esetén

Fájlnév

Fájlverzió

Méret

Dátum

Idő

Platform

Appid-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,013

2015. január 14.

06:44

Not applicable

Appid.sys

6.1.7601.22736

62,464

2014. július 7.

01:04

x64

Appidapi.dll

6.1.7601.22736

58,880

2014. július 7.

02:06

x64

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.22653

17,920

2014. április 12.

02:31

x64

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.22653

148,480

2014. április 12.

02:31

x64

Appidsvc.dll

6.1.7601.22736

34,304

2014. július 7.

02:06

x64

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.22780

63,488

2014. augusztus 19.

03:05

x64

Winload.efi

6.1.7601.22908

693,176

2014. dec. 12.

06:07

Not applicable

Winload.exe

6.1.7601.22854

619,056

2014. október 29.

02:16

x64

Winresume.efi

6.1.7601.22908

617,384

2014. dec. 12.

06:05

Not applicable

Winresume.exe

6.1.7601.22730

533,200

2014. június 28.

00:21

x64

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

2009. július 14.

02:09

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,896

2009. július 14.

02:09

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:37

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

2014. július 7.

03:37

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

2009. július 14.

02:06

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,368

2009. július 14.

02:06

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

2014. július 7.

03:43

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

2014. július 7.

03:43

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

35,920

2009. július 14.

02:10

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,904

2009. július 14.

02:10

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

03:40

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

03:40

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

2009. július 14.

02:06

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

36,944

2009. július 14.

02:06

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:33

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

2014. július 7.

03:33

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

2009. július 14.

01:31

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,344

2009. július 14.

01:31

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

01:59

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

01:59

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

2009. július 14.

02:09

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

2009. július 14.

02:09

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:36

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

03:36

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

2009. július 14.

02:06

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,896

2009. július 14.

02:06

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:31

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

2014. július 7.

03:31

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

35,920

2009. július 14.

02:10

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,920

2009. július 14.

02:10

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

31,680

2014. július 7.

03:40

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,680

2014. július 7.

03:40

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

2009. július 14.

02:09

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,392

2009. július 14.

02:09

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

2014. július 7.

03:36

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

03:36

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

2009. július 14.

02:09

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

2009. július 14.

02:09

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:35

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

2014. július 7.

03:35

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

29,264

2009. július 14.

02:22

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,264

2009. július 14.

02:22

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,576

2014. július 7.

03:40

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,576

2014. július 7.

03:40

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

29,776

2009. július 14.

03:17

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,776

2009. július 14.

03:17

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

28,088

2014. július 7.

03:41

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

28,088

2014. július 7.

03:41

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

2009. július 14.

02:06

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,368

2009. július 14.

02:06

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:31

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

2014. július 7.

03:31

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

2009. július 14.

02:00

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

2009. július 14.

02:00

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:41

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

2014. július 7.

03:41

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

2009. július 14.

02:00

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,904

2009. július 14.

02:00

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:33

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

03:33

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

2009. július 14.

02:00

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,392

2009. július 14.

02:00

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

2014. július 7.

03:37

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

2014. július 7.

03:37

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

2009. július 14.

02:09

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,920

2009. július 14.

02:09

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

2014. július 7.

03:32

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

2014. július 7.

03:32

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

2009. július 14.

02:10

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,880

2009. július 14.

02:10

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:36

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

2014. július 7.

03:36

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

2009. július 14.

02:09

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,368

2009. július 14.

02:09

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:37

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

2014. július 7.

03:37

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

2009. július 14.

02:00

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,856

2009. július 14.

02:00

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

2014. július 7.

03:33

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

2014. július 7.

03:33

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

28,224

2009. július 14.

03:17

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

2009. július 14.

03:17

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,072

2014. július 7.

03:33

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

2014. július 7.

03:33

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

28,224

2009. július 14.

02:03

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,240

2009. július 14.

02:03

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,072

2014. július 7.

03:29

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,072

2014. július 7.

03:29

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

28,240

2009. július 14.

03:17

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

2009. július 14.

03:17

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,064

2014. július 7.

03:35

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

2014. július 7.

03:35

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

2009. július 14.

02:09

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,896

2009. július 14.

02:09

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:37

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

2014. július 7.

03:37

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

2009. július 14.

02:06

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,368

2009. július 14.

02:06

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

2014. július 7.

03:43

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

2014. július 7.

03:43

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

35,920

2009. július 14.

02:10

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,904

2009. július 14.

02:10

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

03:40

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

03:40

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

2009. július 14.

02:06

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

36,944

2009. július 14.

02:06

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:33

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

2014. július 7.

03:33

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

2009. július 14.

01:31

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,344

2009. július 14.

01:31

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

01:59

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

01:59

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

2009. július 14.

02:09

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

2009. július 14.

02:09

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:36

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

03:36

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

2009. július 14.

02:06

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,896

2009. július 14.

02:06

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:31

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

2014. július 7.

03:31

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

35,920

2009. július 14.

02:10

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,920

2009. július 14.

02:10

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

31,680

2014. július 7.

03:40

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,680

2014. július 7.

03:40

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

2009. július 14.

02:09

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,392

2009. július 14.

02:09

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

2014. július 7.

03:36

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

03:36

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

2009. július 14.

02:09

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

2009. július 14.

02:09

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:35

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

2014. július 7.

03:35

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

29,264

2009. július 14.

02:22

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,264

2009. július 14.

02:22

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,576

2014. július 7.

03:40

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,576

2014. július 7.

03:40

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

29,776

2009. július 14.

03:17

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,776

2009. július 14.

03:17

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

28,088

2014. július 7.

03:41

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

28,088

2014. július 7.

03:41

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

2009. július 14.

02:06

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,368

2009. július 14.

02:06

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:31

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

2014. július 7.

03:31

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

2009. július 14.

02:00

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

2009. július 14.

02:00

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:41

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

2014. július 7.

03:41

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

2009. július 14.

02:00

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,904

2009. július 14.

02:00

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:33

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

03:33

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

2009. július 14.

02:00

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,392

2009. július 14.

02:00

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

2014. július 7.

03:37

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

2014. július 7.

03:37

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

2009. július 14.

02:09

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,920

2009. július 14.

02:09

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

2014. július 7.

03:32

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

2014. július 7.

03:32

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

2009. július 14.

02:10

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,880

2009. július 14.

02:10

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:36

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

2014. július 7.

03:36

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

2009. július 14.

02:09

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,368

2009. július 14.

02:09

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:37

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

2014. július 7.

03:37

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

2009. július 14.

02:00

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,856

2009. július 14.

02:00

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

2014. július 7.

03:33

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

2014. július 7.

03:33

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

28,224

2009. július 14.

03:17

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

2009. július 14.

03:17

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,072

2014. július 7.

03:33

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

2014. július 7.

03:33

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

28,224

2009. július 14.

02:03

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,240

2009. július 14.

02:03

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,072

2014. július 7.

03:29

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,072

2014. július 7.

03:29

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

28,240

2009. július 14.

03:17

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

2009. július 14.

03:17

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,064

2014. július 7.

03:35

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

2014. július 7.

03:35

Not applicable

Winload.efi

6.1.7601.22908

693,176

2014. dec. 12.

06:07

Not applicable

Winload.exe

6.1.7601.22854

619,056

2014. október 29.

02:16

x64

Winresume.efi

6.1.7601.22908

617,384

2014. dec. 12.

06:05

Not applicable

Winresume.exe

6.1.7601.22730

533,200

2014. június 28.

00:21

x64

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

10,752

2014. július 7.

03:16

Not applicable

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

9,728

2014. július 7.

02:01

Not applicable

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

10,752

2014. július 7.

03:15

Not applicable

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

10,752

2014. július 7.

03:16

Not applicable

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

11,264

2014. július 7.

03:15

Not applicable

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

6,656

2014. július 7.

03:14

Not applicable

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

9,728

2014. július 7.

03:15

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

14,336

2014. április 12.

03:50

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,384

2014. április 12.

03:53

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,896

2014. április 12.

03:50

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,920

2014. április 12.

03:53

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,920

2014. április 12.

03:51

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

14,336

2014. április 12.

02:28

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,408

2014. április 12.

03:52

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,384

2014. április 12.

03:50

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

18,944

2014. április 12.

03:53

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

14,848

2014. április 12.

03:50

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,920

2014. április 12.

03:52

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,384

2014. április 12.

03:53

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

10,240

2014. április 12.

03:53

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

9,728

2014. április 12.

03:51

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

15,360

2014. április 12.

03:50

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,408

2014. április 12.

03:52

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,920

2014. április 12.

03:52

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

18,432

2014. április 12.

03:52

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,896

2014. április 12.

03:52

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

15,872

2014. április 12.

03:53

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,896

2014. április 12.

03:53

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

14,848

2014. április 12.

03:50

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

8,192

2014. április 12.

03:51

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

8,192

2014. április 12.

03:52

Not applicable

Certcli.dll

6.1.7601.22923

463,872

2015. január 14.

06:28

x64

Ci.dll

6.1.7601.22730

457,400

2014. június 28.

00:21

x64

Driver.stl

Not applicable

4,186

2014. június 26.

22:22

Not applicable

Csrsrv.dll

6.1.7601.18229

43,520

2013. augusztus 2.

02:12

x64

Csrsrv.dll

6.1.7601.22653

43,520

2014. április 12.

02:31

x64

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.22780

63,488

2014. augusztus 19.

03:05

x64

Winload.efi

6.1.7601.22908

693,176

2014. dec. 12.

06:07

Not applicable

Winload.exe

6.1.7601.22854

619,056

2014. október 29.

02:16

x64

Winresume.efi

6.1.7601.22908

571,320

2014. dec. 12.

06:07

Not applicable

Winresume.exe

6.1.7601.22908

533,200

2014. dec. 12.

06:05

x64

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

33,152

2010. nov. 20.

13:38

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,688

2010. nov. 20.

13:38

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:37

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

2014. július 7.

03:37

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

33,152

2010. nov. 20.

13:40

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,176

2010. nov. 20.

13:40

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

2014. július 7.

03:43

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

2014. július 7.

03:43

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

35,728

2010. április 2.

04:22

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,728

2010. április 2.

04:22

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

03:40

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

03:40

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

33,152

2010. nov. 20.

13:40

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

36,736

2010. nov. 20.

13:40

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:33

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

2014. július 7.

03:33

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,168

2010. április 2.

04:22

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,160

2010. április 2.

04:22

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

01:59

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

01:59

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,160

2010. április 2.

04:22

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

2010. április 2.

04:22

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:36

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

03:36

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

33,152

2010. nov. 20.

13:36

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,688

2010. nov. 20.

13:36

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:31

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

2014. július 7.

03:31

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

35,728

2010. április 2.

04:22

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,728

2010. április 2.

04:22

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

31,680

2014. július 7.

03:40

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,680

2014. július 7.

03:40

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

33,152

2010. nov. 20.

13:47

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

35,200

2010. nov. 20.

13:47

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

2014. július 7.

03:36

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

03:36

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,160

2010. április 2.

04:22

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

2010. április 2.

04:22

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:35

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

2014. július 7.

03:35

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

29,064

2010. április 2.

05:17

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,064

2010. április 2.

05:17

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,576

2014. július 7.

03:40

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,576

2014. július 7.

03:40

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

29,568

2010. nov. 20.

14:34

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

29,568

2010. nov. 20.

14:34

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

28,088

2014. július 7.

03:41

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

28,088

2014. július 7.

03:41

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

33,152

2010. nov. 20.

13:42

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,176

2010. nov. 20.

13:42

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:31

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

2014. július 7.

03:31

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,160

2010. április 7.

17:47

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,208

2010. április 7.

17:47

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:41

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

2014. július 7.

03:41

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

33,152

2010. nov. 20.

13:48

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

35,712

2010. nov. 20.

13:48

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:33

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

03:33

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

33,152

2010. nov. 20.

13:49

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

35,200

2010. nov. 20.

13:49

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

2014. július 7.

03:37

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

2014. július 7.

03:37

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

33,152

2010. nov. 20.

13:47

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

35,712

2010. nov. 20.

13:47

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

2014. július 7.

03:32

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

2014. július 7.

03:32

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

33,152

2010. nov. 20.

13:48

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,688

2010. nov. 20.

13:48

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:36

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

2014. július 7.

03:36

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

33,152

2010. nov. 20.

13:48

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,176

2010. nov. 20.

13:48

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:37

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

2014. július 7.

03:37

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

33,152

2010. nov. 20.

13:49

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

33,664

2010. nov. 20.

13:49

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

2014. július 7.

03:33

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

2014. július 7.

03:33

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

28,032

2010. nov. 20.

14:34

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

28,032

2010. nov. 20.

14:34

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,072

2014. július 7.

03:33

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

2014. július 7.

03:33

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

28,032

2010. nov. 20.

13:38

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

28,032

2010. nov. 20.

13:38

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,072

2014. július 7.

03:29

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,072

2014. július 7.

03:29

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

28,032

2010. nov. 20.

14:34

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

28,032

2010. nov. 20.

14:34

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,064

2014. július 7.

03:35

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

2014. július 7.

03:35

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

35,728

2010. április 2.

04:22

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,728

2010. április 2.

04:22

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

03:40

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

03:40

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,168

2010. április 2.

04:22

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,160

2010. április 2.

04:22

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

01:59

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

01:59

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,160

2010. április 2.

04:22

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

2010. április 2.

04:22

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:36

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

2014. július 7.

03:36

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

35,728

2010. április 2.

04:22

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,728

2010. április 2.

04:22

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

31,680

2014. július 7.

03:40

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,680

2014. július 7.

03:40

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,160

2010. április 2.

04:22

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

2010. április 2.

04:22

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:35

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

2014. július 7.

03:35

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

29,064

2010. április 2.

05:17

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,064

2010. április 2.

05:17

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,576

2014. július 7.

03:40

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,576

2014. július 7.

03:40

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,160

2010. április 7.

17:47

Not applicable

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,208

2010. április 7.

17:47

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

2014. július 7.

03:41

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

2014. július 7.

03:41

Not applicable

Winload.efi

6.1.7601.22908

693,176

2014. dec. 12.

06:07

Not applicable

Winload.exe

6.1.7601.22854

619,056

2014. október 29.

02:16

x64

Winresume.efi

6.1.7601.22908

571,320

2014. dec. 12.

06:07

Not applicable

Winresume.exe

6.1.7601.22908

533,200

2014. dec. 12.

06:05

x64

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

45,056

2014. szeptember 19.

11:09

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

49,664

2014. szeptember 19.

11:10

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

52,224

2014. szeptember 19.

11:09

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

56,320

2014. szeptember 19.

11:09

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

57,344

2014. szeptember 19.

11:09

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

46,592

2014. szeptember 19.

09:39

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

54,272

2014. szeptember 19.

11:10

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

50,688

2014. szeptember 19.

11:09

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

56,832

2014. szeptember 19.

11:09

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

43,008

2014. szeptember 19.

11:09

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

54,272

2014. szeptember 19.

11:09

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

55,296

2014. szeptember 19.

11:09

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

34,304

2014. szeptember 19.

11:09

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

33,280

2014. szeptember 19.

11:09

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

50,176

2014. szeptember 19.

11:10

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

54,784

2014. szeptember 19.

11:10

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

53,248

2014. szeptember 19.

11:10

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

52,224

2014. szeptember 19.

11:09

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

53,760

2014. szeptember 19.

11:09

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

52,736

2014. szeptember 19.

11:09

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

50,688

2014. szeptember 19.

11:09

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

49,664

2014. szeptember 19.

11:10

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

26,624

2014. szeptember 19.

11:10

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

27,136

2014. szeptember 19.

11:09

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

45,056

2014. március 4.

12:13

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

49,664

2014. március 4.

12:14

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

52,224

2014. március 4.

12:13

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

56,832

2014. március 4.

12:15

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

57,856

2014. március 4.

12:13

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

47,104

2014. március 4.

11:03

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

54,784

2014. március 4.

12:15

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

50,688

2014. március 4.

12:13

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

56,832

2014. március 4.

12:15

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

43,008

2014. március 4.

12:13

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

54,272

2014. március 4.

12:13

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

55,296

2014. március 4.

12:16

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

34,304

2014. március 4.

12:13

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

33,280

2014. március 4.

12:15

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

50,176

2014. március 4.

12:13

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

55,296

2014. március 4.

12:15

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

53,248

2014. március 4.

12:15

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

52,736

2014. március 4.

12:13

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

54,272

2014. március 4.

12:15

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

52,736

2014. március 4.

12:15

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

50,688

2014. március 4.

12:16

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

49,664

2014. március 4.

12:15

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

26,624

2014. március 4.

12:15

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

27,136

2014. március 4.

12:13

Not applicable

Cng.sys

6.1.7601.18682

459,336

2014. dec. 30.

01:23

x64

Ksecdd.sys

6.1.7601.18717

95,680

2015. január 14.

06:09

x64

Ksecpkg.sys

6.1.7601.18717

155,064

2015. január 14.

06:09

x64

Lsasrv.dll

6.1.7601.18717

1,461,760

2015. január 14.

06:05

x64

Lsasrv.mof

Not applicable

13,780

2013. július 4.

12:20

Not applicable

Lsass.exe

6.1.7601.18717

31,232

2015. január 14.

06:04

x64

Secur32.dll

6.1.7601.18717

28,160

2015. január 14.

06:05

x64

Sspicli.dll

6.1.7601.18717

136,192

2015. január 14.

06:05

x64

Sspisrv.dll

6.1.7601.18717

29,184

2015. január 14.

06:05

x64

Cng.sys

6.1.7601.22891

459,336

2014. dec. 29.

23:30

x64

Ksecdd.sys

6.1.7601.22653

95,680

2014. április 12.

02:34

x64

Ksecpkg.sys

6.1.7601.22843

155,064

2014. október 14.

02:20

x64

Lsasrv.dll

6.1.7601.22923

1,464,832

2015. január 14.

06:29

x64

Lsasrv.mof

Not applicable

13,780

2013. július 9.

06:30

Not applicable

Lsass.exe

6.1.7601.22653

31,232

2014. április 12.

02:31

x64

Secur32.dll

6.1.7601.22653

28,160

2014. április 12.

02:32

x64

Sspicli.dll

6.1.7601.22653

136,192

2014. április 12.

02:32

x64

Sspisrv.dll

6.1.7601.22653

29,184

2014. április 12.

02:32

x64

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

245,760

2015. január 14.

07:13

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

29,184

2015. január 14.

07:28

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

152,064

2015. január 14.

07:31

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

62,464

2015. január 14.

07:00

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

263,168

2015. január 14.

07:13

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

31,232

2015. január 14.

07:28

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

164,864

2015. január 14.

07:31

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

73,728

2015. január 14.

07:01

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

253,440

2015. január 14.

07:13

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

30,720

2015. január 14.

07:28

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

156,672

2015. január 14.

07:31

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

67,584

2015. január 14.

07:00

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

279,040

2015. január 14.

07:13

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

33,280

2015. január 14.

07:28

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

160,256

2015. január 14.

07:31

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

73,216

2015. január 14.

07:01

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

308,736

2015. január 14.

07:13

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

32,768

2015. január 14.

07:28

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

187,392

2015. január 14.

07:31

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

75,776

2015. január 14.

07:00

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

248,320

2015. január 14.

06:01

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

29,184

2015. január 14.

06:01

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

146,432

2015. január 14.

06:01

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

60,416

2015. január 14.

06:00

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

295,936

2015. január 14.

07:13

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

32,256

2015. január 14.

07:28

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

185,344

2015. január 14.

07:31

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

69,632

2015. január 14.

07:01

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

253,952

2015. január 14.

07:13

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

31,232

2015. január 14.

07:28

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

160,768

2015. január 14.

07:31

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

69,632

2015. január 14.

07:00

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

311,808

2015. január 14.

07:13

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

32,768

2015. január 14.

07:28

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

183,296

2015. január 14.

07:31

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

69,120

2015. január 14.

07:01

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

216,064

2015. január 14.

07:13

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

29,184

2015. január 14.

07:28

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

136,192

2015. január 14.

07:31

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

62,976

2015. január 14.

07:00

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

280,064

2015. január 14.

07:13

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

31,744

2015. január 14.

07:28

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

171,008

2015. január 14.

07:31

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

78,336

2015. január 14.

07:00

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

281,600

2015. január 14.

07:14

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

33,280

2015. január 14.

07:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

168,448

2015. január 14.

07:32

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

72,192

2015. január 14.

07:01

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

176,640

2015. január 14.

07:13

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

22,528

2015. január 14.

07:28

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

110,592

2015. január 14.

07:31

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

43,520

2015. január 14.

07:01

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

159,232

2015. január 14.

07:13

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

22,016

2015. január 14.

07:28

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

101,376

2015. január 14.

07:31

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

43,008

2015. január 14.

07:01

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

256,512

2015. január 14.

07:13

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

30,208

2015. január 14.

07:28

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

153,600

2015. január 14.

07:31

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

66,560

2015. január 14.

07:00

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

268,800

2015. január 14.

07:13

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

32,256

2015. január 14.

07:28

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

165,888

2015. január 14.

07:31

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

72,192

2015. január 14.

07:01

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

290,816

2015. január 14.

07:13

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

31,744

2015. január 14.

07:28

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

180,224

2015. január 14.

07:31

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

73,728

2015. január 14.

07:01

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

294,400

2015. január 14.

07:14

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

31,232

2015. január 14.

07:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

181,248

2015. január 14.

07:31

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

70,144

2015. január 14.

07:01

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

288,256

2015. január 14.

07:14

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

33,792

2015. január 14.

07:28

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

181,248

2015. január 14.

07:31

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

69,120

2015. január 14.

07:01

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

283,648

2015. január 14.

07:13

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

30,720

2015. január 14.

07:28

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

163,328

2015. január 14.

07:31

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

76,800

2015. január 14.

07:01

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

255,488

2015. január 14.

07:13

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

30,208

2015. január 14.

07:28

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

161,280

2015. január 14.

07:31

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

66,560

2015. január 14.

07:01

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

256,000

2015. január 14.

07:13

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

29,696

2015. január 14.

07:28

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

159,744

2015. január 14.

07:31

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

61,952

2015. január 14.

07:01

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

134,656

2015. január 14.

07:13

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

19,968

2015. január 14.

07:28

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

87,040

2015. január 14.

07:31

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

33,280

2015. január 14.

07:01

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

139,264

2015. január 14.

07:13

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

18,944

2015. január 14.

07:28

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

89,600

2015. január 14.

07:31

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

36,864

2015. január 14.

07:01

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

246,784

2014. nov. 11.

05:02

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

2014. április 12.

03:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

152,064

2014. október 14.

03:41

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

62,464

2014. április 12.

03:25

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

264,704

2014. nov. 11.

05:04

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

2014. április 12.

03:56

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

164,864

2014. október 14.

03:41

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,728

2014. április 12.

03:27

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

254,976

2014. nov. 11.

05:02

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,720

2014. április 12.

03:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

156,672

2014. október 14.

03:41

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

67,584

2014. április 12.

03:24

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

280,576

2014. nov. 11.

05:03

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,280

2014. április 12.

03:56

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

160,256

2014. október 14.

03:41

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,216

2014. április 12.

03:28

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

310,784

2014. nov. 11.

05:02

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,768

2014. április 12.

03:54

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

187,392

2014. október 14.

03:41

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

75,776

2014. április 12.

03:26

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

249,856

2014. nov. 11.

03:36

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

2014. április 12.

02:28

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

146,432

2014. október 14.

02:11

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

60,416

2014. április 12.

02:28

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22923

297,472

2015. január 14.

07:54

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,256

2014. április 12.

03:55

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

185,344

2014. október 14.

03:41

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,632

2014. április 12.

03:26

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

255,488

2014. nov. 11.

05:02

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

2014. április 12.

03:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

160,768

2014. október 14.

03:41

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,632

2014. április 12.

03:24

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22923

313,856

2015. január 14.

07:55

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,768

2014. április 12.

03:56

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

183,296

2014. október 14.

03:41

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,120

2014. április 12.

03:28

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

217,600

2014. nov. 11.

05:02

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

2014. április 12.

03:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

136,192

2014. október 14.

03:41

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

62,976

2014. április 12.

03:25

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

282,112

2014. nov. 11.

05:03

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,744

2014. április 12.

03:55

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

171,008

2014. október 14.

03:41

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

78,336

2014. április 12.

03:27

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

283,136

2014. nov. 11.

05:02

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,280

2014. április 12.

03:56

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

168,448

2014. október 14.

03:41

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

72,192

2014. április 12.

03:27

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

177,664

2014. nov. 11.

05:03

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,528

2014. április 12.

03:56

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

110,592

2014. október 14.

03:41

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,520

2014. április 12.

03:28

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

159,744

2014. nov. 11.

05:02

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,016

2014. április 12.

03:54

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

101,376

2014. október 14.

03:41

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,008

2014. április 12.

03:28

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

258,048

2014. nov. 11.

05:02

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,208

2014. április 12.

03:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

153,600

2014. október 14.

03:41

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

66,560

2014. április 12.

03:24

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

270,336

2014. nov. 11.

05:03

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,256

2014. április 12.

03:55

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

165,888

2014. október 14.

03:41

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

72,192

2014. április 12.

03:27

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

292,352

2014. nov. 11.

05:04

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,744

2014. április 12.

03:55

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

180,224

2014. október 14.

03:41

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,728

2014. április 12.

03:27

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22923

296,448

2015. január 14.

07:54

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

2014. április 12.

03:55

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

181,248

2014. október 14.

03:41

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

70,144

2014. április 12.

03:27

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22923

290,304

2015. január 14.

07:54

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,792

2014. április 12.

03:55

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

181,248

2014. október 14.

03:42

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,120

2014. április 12.

03:27

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22923

285,184

2015. január 14.

07:55

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,720

2014. április 12.

03:56

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

163,328

2014. október 14.

03:41

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

76,800

2014. április 12.

03:27

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

257,024

2014. nov. 11.

05:03

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,208

2014. április 12.

03:56

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

161,280

2014. október 14.

03:41

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

66,560

2014. április 12.

03:28

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22923

257,536

2015. január 14.

07:54

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,696

2014. április 12.

03:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

159,744

2014. október 14.

03:41

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

61,952

2014. április 12.

03:25

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

135,168

2014. nov. 11.

05:02

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

19,968

2014. április 12.

03:54

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

87,040

2014. október 14.

03:41

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

33,280

2014. április 12.

03:27

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

139,264

2014. nov. 11.

05:03

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

18,944

2014. április 12.

03:55

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

89,600

2014. október 14.

03:41

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

36,864

2014. április 12.

03:27

Not applicable

Adtschema.dll

6.1.7601.18717

686,080

2015. január 14.

05:59

x64

Auditpol.exe

6.1.7601.18717

64,000

2015. január 14.

06:04

x64

Msaudite.dll

6.1.7601.18717

146,432

2015. január 14.

06:02

x64

Msobjs.dll

6.1.7601.18717

60,416

2015. január 14.

06:02

x64

Adtschema.dll

6.1.7601.22923

690,688

2015. január 14.

06:21

x64

Auditpol.exe

6.1.7601.22923

64,000

2015. január 14.

06:28

x64

Msaudite.dll

6.1.7601.22923

146,432

2015. január 14.

06:23

x64

Msobjs.dll

6.1.7601.22923

60,416

2015. január 14.

06:23

x64

Ncrypt.dll

6.1.7601.18606

309,760

2014. szeptember 19.

09:42

x64

Ncrypt.dll

6.1.7601.22923

308,224

2015. január 14.

06:29

x64

Ocspisapi.dll

6.1.7601.22653

355,840

2014. április 12.

02:32

x64

Ocspisapictrs.h

Not applicable

1,421

2013. július 9.

06:42

Not applicable

Ocspisapictrs.ini

Not applicable

2,636

2013. július 9.

06:42

Not applicable

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

10,240

2014. április 12.

04:03

Not applicable

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2,960

2014. április 12.

03:42

Not applicable

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

10,752

2014. április 12.

04:02

Not applicable

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,134

2014. április 12.

03:42

Not applicable

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

9,728

2014. április 12.

02:29

Not applicable

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2,918

2014. április 12.

02:29

Not applicable

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

11,264

2014. április 12.

04:01

Not applicable

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,210

2014. április 12.

03:41

Not applicable

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

11,776

2014. április 12.

04:03

Not applicable

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,098

2014. április 12.

03:42

Not applicable

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

11,264

2014. április 12.

04:01

Not applicable

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,028

2014. április 12.

03:41

Not applicable

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

10,752

2014. április 12.

04:02

Not applicable

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,140

2014. április 12.

03:42

Not applicable

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

6,656

2014. április 12.

04:02

Not applicable

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2,642

2014. április 12.

03:42

Not applicable

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

6,144

2014. április 12.

04:01

Not applicable

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2,576

2014. április 12.

03:41

Not applicable

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

10,752

2014. április 12.

04:02

Not applicable

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,026

2014. április 12.

03:41

Not applicable

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

12,288

2014. április 12.

04:02

Not applicable

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,028

2014. április 12.

03:42

Not applicable

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

10,752

2014. április 12.

04:02

Not applicable

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,188

2014. április 12.

03:41

Not applicable

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

11,264

2014. április 12.

04:01

Not applicable

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,130

2014. április 12.

03:41

Not applicable

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

10,240

2014. április 12.

04:02

Not applicable

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,064

2014. április 12.

03:42

Not applicable

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

9,728

2014. április 12.

04:03

Not applicable

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,092

2014. április 12.

03:42

Not applicable

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

9,728

2014. április 12.

04:00

Not applicable

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2,828

2014. április 12.

03:40

Not applicable

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

5,120

2014. április 12.

04:00

Not applicable

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2,158

2014. április 12.

03:41

Not applicable

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

5,120

2014. április 12.

04:01

Not applicable

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2,460

2014. április 12.

03:41

Not applicable

Ocspsvc.exe

6.1.7601.22653

276,480

2014. április 12.

02:31

x64

Ocspsvcctrs.h

Not applicable

1,569

2013. július 9.

06:42

Not applicable

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2,918

2013. július 9.

06:42

Not applicable

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.18717

5,554,112

2015. január 14.

06:09

x64

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.22923

5,553,080

2015. január 14.

06:34

x64

Auditsettings.adml

Not applicable

2,103

2015. január 14.

07:06

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,984

2015. január 14.

07:06

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,123

2015. január 14.

07:07

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

3,373

2015. január 14.

07:06

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,846

2015. január 14.

06:01

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,136

2015. január 14.

07:06

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,962

2015. január 14.

07:06

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,233

2015. január 14.

07:06

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,081

2015. január 14.

07:06

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,173

2015. január 14.

07:07

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,208

2015. január 14.

07:07

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,018

2015. január 14.

07:07

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,957

2015. január 14.

07:06

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,019

2015. január 14.

07:06

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,163

2015. január 14.

07:06

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,161

2015. január 14.

07:07

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,152

2015. január 14.

07:07

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,974

2015. január 14.

07:07

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,976

2015. január 14.

07:06

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,986

2015. január 14.

07:06

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,637

2015. január 14.

07:06

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,846

2015. január 14.

07:06

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,761

2015. január 14.

07:07

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,103

2015. január 14.

07:48

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,984

2015. január 14.

07:46

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,123

2015. január 14.

07:48

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

3,373

2015. január 14.

07:46

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,846

2015. január 14.

06:21

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,136

2015. január 14.

07:48

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,962

2015. január 14.

07:46

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,233

2015. január 14.

07:48

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,081

2015. január 14.

07:47

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,173

2015. január 14.

07:48

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,208

2015. január 14.

07:48

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,018

2015. január 14.

07:47

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,957

2015. január 14.

07:46

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,019

2015. január 14.

07:47

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,163

2015. január 14.

07:47

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,161

2015. január 14.

07:47

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,152

2015. január 14.

07:47

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,974

2015. január 14.

07:48

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,976

2015. január 14.

07:47

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,986

2015. január 14.

07:48

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,637

2015. január 14.

07:48

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,846

2015. január 14.

07:46

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,761

2015. január 14.

07:47

Not applicable

Credssp.dll

6.1.7601.18606

22,016

2014. szeptember 19.

09:42

x64

Tspkg.dll

6.1.7601.18606

86,528

2014. szeptember 19.

09:42

x64

Tspkg.mof

Not applicable

964

2013. július 4.

12:25

Not applicable

Credssp.dll

6.1.7601.22750

22,016

2014. július 16.

03:23

x64

Tspkg.dll

6.1.7601.22750

86,528

2014. július 16.

03:23

x64

Tspkg.mof

Not applicable

964

2013. július 9.

06:41

Not applicable

Wdigest.dll

6.1.7601.18606

210,944

2014. szeptember 19.

09:42

x64

Wdigest.dll

6.1.7601.22616

210,944

2014. március 4.

11:08

x64

Kerberos.dll

6.1.7601.18658

728,064

2014. nov. 11.

03:08

x64

Kerberos.dll

6.1.7601.22865

729,600

2014. nov. 11.

03:45

x64

Msv1_0.dll

6.1.7601.18606

314,880

2014. szeptember 19.

09:42

x64

Msv1_0.dll

6.1.7601.22616

315,904

2014. március 4.

11:08

x64

Schannel.dll

6.1.7601.18606

342,016

2014. szeptember 19.

09:42

x64

Schannel.dll

6.1.7601.22923

341,504

2015. január 14.

06:29

x64

Auditsettings.admx

Not applicable

1,337

2014. dec. 15.

18:26

Not applicable

Auditsettings.admx

Not applicable

1,337

2014. október 19.

22:22

Not applicable

Apisetschema.dll

6.1.7601.18229

6,656

2013. augusztus 2.

02:12

x64

Smss.exe

6.1.7601.18229

112,640

2013. augusztus 2.

00:59

x64

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

2014. április 12.

02:28

x64

Smss.exe

6.1.7601.22653

112,640

2014. április 12.

02:31

x64

Apisetschema.dll

6.1.7601.18229

6,656

2013. augusztus 2.

02:12

x64

Smss.exe

6.1.7601.18229

112,640

2013. augusztus 2.

00:59

x64

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

2014. április 12.

02:28

x64

Smss.exe

6.1.7601.22653

112,640

2014. április 12.

02:31

x64

Rstrui.exe

6.1.7601.18717

296,960

2015. január 14.

06:04

x64

Srclient.dll

6.1.7601.18717

50,176

2015. január 14.

06:05

x64

Srcore.dll

6.1.7601.18717

503,808

2015. január 14.

06:05

x64

Rstrui.exe

6.1.7601.21988

296,960

2012. május 5.

08:17

x64

Srclient.dll

6.1.7601.21988

50,176

2012. május 5.

08:18

x64

Srcore.dll

6.1.7601.22780

503,808

2014. augusztus 19.

03:05

x64

Appidapi.dll

6.1.7601.22736

50,688

2014. július 7.

01:40

x86

Lsasrv.mof

Not applicable

13,780

2013. július 4.

12:18

Not applicable

Secur32.dll

6.1.7601.18717

22,016

2015. január 14.

05:41

x86

Sspicli.dll

6.1.7601.18717

96,768

2015. január 14.

05:40

x86

Lsasrv.mof

Not applicable

13,780

2013. július 9.

06:22

Not applicable

Secur32.dll

6.1.7601.22923

22,016

2015. január 14.

06:21

x86

Sspicli.dll

6.1.7601.22923

96,768

2015. január 14.

06:18

x86

Wdigest.dll

6.1.7601.18606

172,032

2014. szeptember 19.

09:23

x86

Wdigest.dll

6.1.7601.22616

172,032

2014. március 4.

10:39

x86

Kerberos.dll

6.1.7601.18658

550,912

2014. nov. 11.

02:44

x86

Kerberos.dll

6.1.7601.22865

551,424

2014. nov. 11.

03:21

x86

Msv1_0.dll

6.1.7601.18606

259,584

2014. szeptember 19.

09:23

x86

Msv1_0.dll

6.1.7601.22616

260,096

2014. március 4.

10:39

x86

Schannel.dll

6.1.7601.18606

248,832

2014. szeptember 19.

09:23

x86

Schannel.dll

6.1.7601.22923

248,832

2015. január 14.

06:21

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.18229

6,656

2013. augusztus 2.

01:48

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

2014. április 12.

02:03

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.18229

6,656

2013. augusztus 2.

01:48

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

2014. április 12.

02:03

x86

Srclient.dll

6.1.7601.18717

43,008

2015. január 14.

05:41

x86

Srclient.dll

6.1.7601.21988

43,008

2012. május 5.

07:33

x86

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

14,336

2014. április 12.

02:50

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,384

2014. április 12.

02:51

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,896

2014. április 12.

02:50

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,920

2014. április 12.

02:52

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,920

2014. április 12.

02:50

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

14,336

2014. április 12.

02:03

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,408

2014. április 12.

02:50

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,384

2014. április 12.

02:50

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

18,944

2014. április 12.

02:50

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

14,848

2014. április 12.

02:50

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,920

2014. április 12.

02:50

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,384

2014. április 12.

02:52

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

10,240

2014. április 12.

02:51

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

9,728

2014. április 12.

02:51

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

15,360

2014. április 12.

02:50

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,408

2014. április 12.

02:50

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,920

2014. április 12.

02:50

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

18,432

2014. április 12.

02:50

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,896

2014. április 12.

02:50

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

15,872

2014. április 12.

02:50

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,896

2014. április 12.

02:50

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

14,848

2014. április 12.

02:50

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

8,192

2014. április 12.

02:50

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

8,192

2014. április 12.

02:50

Not applicable

Certcli.dll

6.1.7601.22923

342,528

2015. január 14.

06:21

x86

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

245,760

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

29,184

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

152,064

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

62,464

2015. január 14.

06:00

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

263,168

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

31,232

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

164,864

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

73,728

2015. január 14.

05:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

253,440

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

30,720

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

156,672

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

67,584

2015. január 14.

05:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

279,040

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

33,280

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

160,256

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

73,216

2015. január 14.

05:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

308,736

2015. január 14.

06:13

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

32,768

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

187,392

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

75,776

2015. január 14.

06:00

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

248,320

2015. január 14.

05:35

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

29,184

2015. január 14.

05:35

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

146,432

2015. január 14.

05:36

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

60,416

2015. január 14.

05:35

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

295,936

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

32,256

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

185,344

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

69,632

2015. január 14.

06:00

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

253,952

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

31,232

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

160,768

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

69,632

2015. január 14.

05:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

311,808

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

32,768

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

183,296

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

69,120

2015. január 14.

06:00

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

216,064

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

29,184

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

136,192

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

62,976

2015. január 14.

05:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

280,064

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

31,744

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

171,008

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

78,336

2015. január 14.

05:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

281,600

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

33,280

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

168,448

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

72,192

2015. január 14.

06:00

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

176,640

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

22,528

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

110,592

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

43,520

2015. január 14.

06:00

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

159,232

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

22,016

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

101,376

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

43,008

2015. január 14.

06:00

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

256,512

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

30,208

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

153,600

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

66,560

2015. január 14.

05:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

268,800

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

32,256

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

165,888

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

72,192

2015. január 14.

05:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

290,816

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

31,744

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

180,224

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

73,728

2015. január 14.

05:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

294,400

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

31,232

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

181,248

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

70,144

2015. január 14.

05:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

288,256

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

33,792

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

181,248

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

69,120

2015. január 14.

05:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

283,648

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

30,720

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

163,328

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

76,800

2015. január 14.

05:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

255,488

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

30,208

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

161,280

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

66,560

2015. január 14.

06:00

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

256,000

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

29,696

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

159,744

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

61,952

2015. január 14.

06:00

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

134,656

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

19,968

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

87,040

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

33,280

2015. január 14.

05:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

139,264

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

18,944

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

89,600

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

36,864

2015. január 14.

05:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

246,784

2014. nov. 11.

03:51

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

152,064

2014. október 14.

02:38

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

62,464

2014. április 12.

02:24

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

264,704

2014. nov. 11.

03:52

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

2014. április 12.

02:54

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

164,864

2014. október 14.

02:43

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,728

2014. április 12.

02:26

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

254,976

2014. nov. 11.

03:52

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,720

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

156,672

2014. október 14.

02:40

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

67,584

2014. április 12.

02:24

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

280,576

2014. nov. 11.

03:53

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,280

2014. április 12.

02:55

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

160,256

2014. október 14.

02:44

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,216

2014. április 12.

02:26

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

310,784

2014. nov. 11.

03:51

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,768

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

187,392

2014. október 14.

02:38

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

75,776

2014. április 12.

02:24

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

249,856

2014. nov. 11.

03:14

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

2014. április 12.

02:02

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

146,432

2014. október 14.

01:44

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

60,416

2014. április 12.

02:03

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22923

297,472

2015. január 14.

06:42

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,256

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

185,344

2014. október 14.

02:42

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,632

2014. április 12.

02:24

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

255,488

2014. nov. 11.

03:51

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

160,768

2014. október 14.

02:38

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,632

2014. április 12.

02:24

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22923

313,856

2015. január 14.

06:42

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,768

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

183,296

2014. október 14.

02:44

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,120

2014. április 12.

02:25

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

217,600

2014. nov. 11.

03:51

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

136,192

2014. október 14.

02:38

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

62,976

2014. április 12.

02:24

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

282,112

2014. nov. 11.

03:53

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,744

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

171,008

2014. október 14.

02:42

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

78,336

2014. április 12.

02:25

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

283,136

2014. nov. 11.

03:54

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,280

2014. április 12.

02:55

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

168,448

2014. október 14.

02:43

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

72,192

2014. április 12.

02:26

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

177,664

2014. nov. 11.

03:53

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,528

2014. április 12.

02:54

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

110,592

2014. október 14.

02:42

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,520

2014. április 12.

02:26

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

159,744

2014. nov. 11.

03:53

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,016

2014. április 12.

02:54

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

101,376

2014. október 14.

02:42

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,008

2014. április 12.

02:27

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

258,048

2014. nov. 11.

03:51

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,208

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

153,600

2014. október 14.

02:38

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

66,560

2014. április 12.

02:25

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

270,336

2014. nov. 11.

03:51

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,256

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

165,888

2014. október 14.

02:43

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

72,192

2014. április 12.

02:24

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

292,352

2014. nov. 11.

03:53

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,744

2014. április 12.

02:54

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

180,224

2014. október 14.

02:43

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,728

2014. április 12.

02:26

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22923

296,448

2015. január 14.

06:42

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

181,248

2014. október 14.

02:43

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

70,144

2014. április 12.

02:24

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22923

290,304

2015. január 14.

06:41

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,792

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

181,248

2014. október 14.

02:41

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,120

2014. április 12.

02:24

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22923

285,184

2015. január 14.

06:40

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,720

2014. április 12.

02:54

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

163,328

2014. október 14.

02:42

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

76,800

2014. április 12.

02:26

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

257,024

2014. nov. 11.

03:52

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,208

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

161,280

2014. október 14.

02:41

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

66,560

2014. április 12.

02:25

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22923

257,536

2015. január 14.

06:41

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,696

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

159,744

2014. október 14.

02:40

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

61,952

2014. április 12.

02:24

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

135,168

2014. nov. 11.

03:53

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

19,968

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

87,040

2014. október 14.

02:43

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

33,280

2014. április 12.

02:26

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

139,264

2014. nov. 11.

03:53

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

18,944

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

89,600

2014. október 14.

02:42

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

36,864

2014. április 12.

02:24

Not applicable

Adtschema.dll

6.1.7601.18717

686,080

2015. január 14.

05:36

x86

Auditpol.exe

6.1.7601.18717

50,176

2015. január 14.

05:40

x86

Msaudite.dll

6.1.7601.18717

146,432

2015. január 14.

05:37

x86

Msobjs.dll

6.1.7601.18717

60,416

2015. január 14.

05:38

x86

Adtschema.dll

6.1.7601.22923

690,688

2015. január 14.

06:14

x86

Auditpol.exe

6.1.7601.22923

50,176

2015. január 14.

06:20

x86

Msaudite.dll

6.1.7601.22923

146,432

2015. január 14.

06:15

x86

Msobjs.dll

6.1.7601.22923

60,416

2015. január 14.

06:15

x86

Ncrypt.dll

6.1.7601.18606

221,184

2014. szeptember 19.

09:23

x86

Ncrypt.dll

6.1.7601.22923

220,160

2015. január 14.

06:21

x86

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.18717

3,972,544

2015. január 14.

05:44

Not applicable

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.18717

3,917,760

2015. január 14.

05:44

Not applicable

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.22923

3,977,656

2015. január 14.

06:25

Not applicable

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.22923

3,921,848

2015. január 14.

06:25

Not applicable

Credssp.dll

6.1.7601.18606

17,408

2014. szeptember 19.

09:23

x86

Tspkg.dll

6.1.7601.18606

65,536

2014. szeptember 19.

09:23

x86

Tspkg.mof

Not applicable

964

2013. július 4.

12:24

Not applicable

Credssp.dll

6.1.7601.22750

17,408

2014. július 16.

02:56

x86

Tspkg.dll

6.1.7601.22750

65,536

2014. július 16.

02:56

x86

Tspkg.mof

Not applicable

964

2013. július 9.

06:39

Not applicable

A Windows Server 2008 R2 összes támogatott IA-64-alapú verziójához

Fájlnév

Fájlverzió

Méret

Dátum

Idő

Platform

Appid-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,013

2015. január 14.

05:36

Not applicable

Appid.sys

6.1.7601.22736

131,584

2014. július 7.

00:41

IA-64

Appidapi.dll

6.1.7601.22736

116,736

2014. július 7.

01:25

IA-64

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.22923

39,424

2015. január 14.

05:21

IA-64

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.22653

282,624

2014. április 12.

01:35

IA-64

Appidsvc.dll

6.1.7601.22923

74,240

2015. január 14.

05:22

IA-64

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.22780

154,112

2014. augusztus 19.

02:13

IA-64

Winload.efi

6.1.7601.22908

1,840,576

2014. dec. 12.

04:48

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7601.22780

35,776

2014. augusztus 19.

04:00

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7601.22780

33,208

2014. augusztus 19.

02:12

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7601.22780

35,768

2014. augusztus 19.

04:00

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7601.22780

29,112

2014. augusztus 19.

03:59

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7601.22780

29,624

2014. augusztus 19.

03:59

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7601.22780

28,088

2014. augusztus 19.

03:59

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7601.22780

28,088

2014. augusztus 19.

03:59

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7601.22780

35,776

2014. augusztus 19.

04:00

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7601.22780

33,208

2014. augusztus 19.

02:12

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7601.22780

35,768

2014. augusztus 19.

04:00

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7601.22780

29,112

2014. augusztus 19.

03:59

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7601.22780

29,624

2014. augusztus 19.

03:59

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7601.22780

28,088

2014. augusztus 19.

03:59

Not applicable

Winload.efi.mui

6.1.7601.22780

28,088

2014. augusztus 19.

03:59

Not applicable

Winload.efi

6.1.7601.22908

1,840,576

2014. dec. 12.

04:48

Not applicable

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

10,752

2014. július 7.

02:35

Not applicable

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

9,728

2014. július 7.

01:20

Not applicable

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

10,752

2014. július 7.

02:40

Not applicable

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

6,656

2014. július 7.

02:37

Not applicable

Ci.dll

6.1.7601.22730

218,856

2014. június 28.

00:19

IA-64

Driver.stl

Not applicable

4,186

2014. június 26.

22:20

Not applicable

Csrsrv.dll

6.1.7601.18229

94,720

2013. augusztus 2.

01:25

IA-64

Csrsrv.dll

6.1.7601.22653

94,720

2014. április 12.

01:36

IA-64

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

56,320

2014. szeptember 19.

10:45

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

46,592

2014. szeptember 19.

08:58

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

56,832

2014. szeptember 19.

10:44

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

34,304

2014. szeptember 19.

10:46

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

33,280

2014. szeptember 19.

10:41

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

26,624

2014. szeptember 19.

10:42

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

27,136

2014. szeptember 19.

10:45

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

56,832

2014. március 4.

11:49

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

47,104

2014. március 4.

10:16

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

56,832

2014. március 4.

11:45

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

34,304

2014. március 4.

11:48

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

33,280

2014. március 4.

11:47

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

26,624

2014. március 4.

11:47

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

27,136

2014. március 4.

11:48

Not applicable

Cng.sys

6.1.7601.18682

790,168

2014. dec. 29.

23:25

IA-64

Ksecdd.sys

6.1.7601.18717

179,640

2015. január 14.

05:25

IA-64

Ksecpkg.sys

6.1.7601.18717

316,864

2015. január 14.

05:25

IA-64

Lsasrv.dll

6.1.7601.18717

2,696,704

2015. január 14.

05:22

IA-64

Lsasrv.mof

Not applicable

13,780

2013. július 4.

12:25

Not applicable

Lsass.exe

6.1.7601.18717

56,320

2015. január 14.

05:21

IA-64

Secur32.dll

6.1.7601.18717

48,640

2015. január 14.

05:22

IA-64

Sspicli.dll

6.1.7601.18717

275,456

2015. január 14.

05:22

IA-64

Sspisrv.dll

6.1.7601.18717

46,080

2015. január 14.

05:22

IA-64

Cng.sys

6.1.7601.22891

790,168

2014. dec. 29.

23:27

IA-64

Ksecdd.sys

6.1.7601.22653

179,648

2014. április 12.

01:38

IA-64

Ksecpkg.sys

6.1.7601.22843

316,864

2014. október 14.

01:30

IA-64

Lsasrv.dll

6.1.7601.22923

2,700,800

2015. január 14.

05:22

IA-64

Lsasrv.mof

Not applicable

13,780

2013. július 9.

06:28

Not applicable

Lsass.exe

6.1.7601.22653

56,320

2014. április 12.

01:36

IA-64

Secur32.dll

6.1.7601.22653

48,640

2014. április 12.

01:36

IA-64

Sspicli.dll

6.1.7601.22653

275,456

2014. április 12.

01:36

IA-64

Sspisrv.dll

6.1.7601.22653

46,080

2014. április 12.

01:36

IA-64

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

279,040

2015. január 14.

06:48

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

33,280

2015. január 14.

06:46

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

160,256

2015. január 14.

06:47

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

73,216

2015. január 14.

06:50

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

248,320

2015. január 14.

05:17

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

29,184

2015. január 14.

05:18

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

146,432

2015. január 14.

05:17

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

60,416

2015. január 14.

05:18

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

311,808

2015. január 14.

06:49

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

32,768

2015. január 14.

06:47

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

183,296

2015. január 14.

06:47

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

69,120

2015. január 14.

06:48

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

176,640

2015. január 14.

06:47

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

22,528

2015. január 14.

06:46

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

110,592

2015. január 14.

06:50

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

43,520

2015. január 14.

06:49

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

159,232

2015. január 14.

06:45

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

22,016

2015. január 14.

06:50

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

101,376

2015. január 14.

06:49

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

43,008

2015. január 14.

06:46

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

134,656

2015. január 14.

06:46

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

19,968

2015. január 14.

06:48

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

87,040

2015. január 14.

06:47

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

33,280

2015. január 14.

06:47

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

139,264

2015. január 14.

06:47

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

18,944

2015. január 14.

06:50

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

89,600

2015. január 14.

06:51

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

36,864

2015. január 14.

06:45

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

280,576

2014. nov. 11.

04:37

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,280

2014. április 12.

03:22

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

160,256

2014. október 14.

02:56

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,216

2014. április 12.

03:23

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

249,856

2014. nov. 11.

02:18

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

2014. április 12.

01:32

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

146,432

2014. október 14.

01:22

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

60,416

2014. április 12.

01:33

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22923

313,856

2015. január 14.

07:36

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,768

2014. április 12.

03:22

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

183,296

2014. október 14.

02:55

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,120

2014. április 12.

03:26

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

177,664

2014. nov. 11.

04:42

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,528

2014. április 12.

03:22

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

110,592

2014. október 14.

03:00

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,520

2014. április 12.

03:21

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

159,744

2014. nov. 11.

04:41

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,016

2014. április 12.

03:25

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

101,376

2014. október 14.

02:58

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,008

2014. április 12.

03:26

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

135,168

2014. nov. 11.

04:38

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

19,968

2014. április 12.

03:26

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

87,040

2014. október 14.

02:58

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

33,280

2014. április 12.

03:26

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

139,264

2014. nov. 11.

04:39

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

18,944

2014. április 12.

03:22

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

89,600

2014. október 14.

02:55

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

36,864

2014. április 12.

03:22

Not applicable

Adtschema.dll

6.1.7601.18717

686,080

2015. január 14.

05:17

IA-64

Auditpol.exe

6.1.7601.18717

145,408

2015. január 14.

05:21

IA-64

Msaudite.dll

6.1.7601.18717

146,432

2015. január 14.

05:19

IA-64

Msobjs.dll

6.1.7601.18717

60,416

2015. január 14.

05:19

IA-64

Adtschema.dll

6.1.7601.22923

690,688

2015. január 14.

05:17

IA-64

Auditpol.exe

6.1.7601.22923

145,408

2015. január 14.

05:21

IA-64

Msaudite.dll

6.1.7601.22923

146,432

2015. január 14.

05:19

IA-64

Msobjs.dll

6.1.7601.22923

60,416

2015. január 14.

05:19

IA-64

Ncrypt.dll

6.1.7601.18606

552,448

2014. szeptember 19.

09:03

IA-64

Ncrypt.dll

6.1.7601.22923

553,472

2015. január 14.

05:22

IA-64

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.18717

11,121,592

2015. január 14.

05:26

IA-64

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.22923

11,125,176

2015. január 14.

05:26

IA-64

Auditsettings.adml

Not applicable

2,123

2015. január 14.

06:47

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,846

2015. január 14.

05:17

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,233

2015. január 14.

06:46

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,208

2015. január 14.

06:49

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,018

2015. január 14.

06:50

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,637

2015. január 14.

06:50

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,761

2015. január 14.

06:47

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,123

2015. január 14.

07:39

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,846

2015. január 14.

05:17

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,233

2015. január 14.

07:37

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,208

2015. január 14.

07:36

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

2,018

2015. január 14.

07:38

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,637

2015. január 14.

07:39

Not applicable

Auditsettings.adml

Not applicable

1,761

2015. január 14.

07:41

Not applicable

Credssp.dll

6.1.7601.18606

49,664

2014. szeptember 19.

09:03

IA-64

Tspkg.dll

6.1.7601.18606

188,416

2014. szeptember 19.

09:03

IA-64

Tspkg.mof

Not applicable

964

2013. július 4.

12:32

Not applicable

Credssp.dll

6.1.7601.22750

49,664

2014. július 16.

02:34

IA-64

Tspkg.dll

6.1.7601.22750

188,416

2014. július 16.

02:34

IA-64

Tspkg.mof

Not applicable

964

2013. július 9.

06:41

Not applicable

Wdigest.dll

6.1.7601.18606

475,136

2014. szeptember 19.

09:03

IA-64

Wdigest.dll

6.1.7601.22616

475,136

2014. március 4.

10:20

IA-64

Kerberos.dll

6.1.7601.18658

1,525,760

2014. nov. 11.

02:23

IA-64

Kerberos.dll

6.1.7601.22865

1,527,296

2014. nov. 11.

02:24

IA-64

Msv1_0.dll

6.1.7601.18606

647,680

2014. szeptember 19.

09:03

IA-64

Msv1_0.dll

6.1.7601.22616

650,240

2014. március 4.

10:20

IA-64

Schannel.dll

6.1.7601.18606

714,240

2014. szeptember 19.

09:03

IA-64

Schannel.dll

6.1.7601.22923

714,240

2015. január 14.

05:22

IA-64

Auditsettings.admx

Not applicable

1,337

2014. dec. 15.

18:24

Not applicable

Auditsettings.admx

Not applicable

1,337

2014. október 19.

22:19

Not applicable

Apisetschema.dll

6.1.7601.18229

6,656

2013. augusztus 2.

01:25

IA-64

Smss.exe

6.1.7601.18229

207,872

2013. augusztus 2.

00:34

IA-64

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

2014. április 12.

01:32

IA-64

Smss.exe

6.1.7601.22653

207,872

2014. április 12.

01:36

IA-64

Appidapi.dll

6.1.7601.22736

50,688

2014. július 7.

01:40

x86

Lsasrv.mof

Not applicable

13,780

2013. július 4.

12:18

Not applicable

Secur32.dll

6.1.7601.18717

22,016

2015. január 14.

05:41

x86

Sspicli.dll

6.1.7601.18717

96,768

2015. január 14.

05:40

x86

Lsasrv.mof

Not applicable

13,780

2013. július 9.

06:22

Not applicable

Secur32.dll

6.1.7601.22923

22,016

2015. január 14.

06:21

x86

Sspicli.dll

6.1.7601.22923

96,768

2015. január 14.

06:18

x86

Wdigest.dll

6.1.7601.18606

172,032

2014. szeptember 19.

09:23

x86

Wdigest.dll

6.1.7601.22616

172,032

2014. március 4.

10:39

x86

Kerberos.dll

6.1.7601.18658

550,912

2014. nov. 11.

02:44

x86

Kerberos.dll

6.1.7601.22865

551,424

2014. nov. 11.

03:21

x86

Msv1_0.dll

6.1.7601.18606

259,584

2014. szeptember 19.

09:23

x86

Msv1_0.dll

6.1.7601.22616

260,096

2014. március 4.

10:39

x86

Schannel.dll

6.1.7601.18606

248,832

2014. szeptember 19.

09:23

x86

Schannel.dll

6.1.7601.22923

248,832

2015. január 14.

06:21

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.18229

6,656

2013. augusztus 2.

01:48

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

2014. április 12.

02:03

x86

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

279,040

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

33,280

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

160,256

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

73,216

2015. január 14.

05:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

248,320

2015. január 14.

05:35

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

29,184

2015. január 14.

05:35

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

146,432

2015. január 14.

05:36

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

60,416

2015. január 14.

05:35

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

311,808

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

32,768

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

183,296

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

69,120

2015. január 14.

06:00

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

176,640

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

22,528

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

110,592

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

43,520

2015. január 14.

06:00

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

159,232

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

22,016

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

101,376

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

43,008

2015. január 14.

06:00

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

134,656

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

19,968

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

87,040

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

33,280

2015. január 14.

05:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.18717

139,264

2015. január 14.

06:12

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.18717

18,944

2015. január 14.

06:29

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.18717

89,600

2015. január 14.

06:33

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.18717

36,864

2015. január 14.

05:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

280,576

2014. nov. 11.

03:53

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,280

2014. április 12.

02:55

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

160,256

2014. október 14.

02:44

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,216

2014. április 12.

02:26

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

249,856

2014. nov. 11.

03:14

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

2014. április 12.

02:02

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

146,432

2014. október 14.

01:44

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

60,416

2014. április 12.

02:03

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22923

313,856

2015. január 14.

06:42

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,768

2014. április 12.

02:53

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

183,296

2014. október 14.

02:44

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,120

2014. április 12.

02:25

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

177,664

2014. nov. 11.

03:53

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,528

2014. április 12.

02:54

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

110,592

2014. október 14.

02:42

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,520

2014. április 12.

02:26

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22865

159,744

2014. nov. 11.

03:53

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,016

2014. április 12.

02:54

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22843

101,376