A microsoft Dynamics AX 3.1-es verziójának német ISO20022 szabványú sürgős átutalási és SEPA-kreditátviteli szolgáltatásának országspecifikus frissítése

Üzleti követelmények

A SEPA-fizetésekre vonatkozó német javaslatok, például a sürgős átutalásra vonatkozó 3.1-es verzió a következő oldalon található: EBICS.de dokumentum 3 adatformátumok V3.1.pdf.

Bekezdések:

 • 10 ugyanazon a napon sürgős átutalások (beküldés: pain.001)

 • 2.2.1 Kreditátvitel kezdeményezése – pain.001.001.03

Áttekintés

SEPA/ISO20022 kreditátvitel a Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 és 2009 SP1 verziójában

A SEPA-kreditátviteli exportfizetéseket a Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 és 2009 SP1 alkalmazásintegrációs keretrendszer (AIF) segítségével tervezték. További részleteket a Technet következő cikkében talál: https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx

A SEPA-kreditátviteli fájl ország/régió szerinti verziójának létrehozásához írja be a Fizetés feldolgozása adatűrlap Érték mezőjébe az alábbi értéket:

 • Németország esetében írja be a "DE" típust.

Ezt a formátumot akkor használhatja, ha a SEPA-fizetést (a SEPA-zóna országába történő eurófizetést) kell létrehoznia.

További információt a SEPA CT Whitepaperben talál.

Ebben a funkcióban nem vezetünk be változást az AIF SEPA fizetési formátumban.

Németországesetében az ISO20022/SEPA fizetési formátum kiterjesztése az Azonos napon sürgős átutalás létrehozásához ISO20022 formátumban a fizetési formátumok használatával valósul meg. Az új fizetési formátum elérhető:

 • Generic ISO20022 CredTrans DE.

Ezt a formátumot akkor használhatja, ha a német útmutatásnak megfelelően ugyanazon a napon létre kell hoznia a SEPA vagy az ISO20022 szabvány szerinti sürgős átutalást. Akkor is használhatja ezt a formátumot, ha az ISO20022 általános átutalási szabványt kell létrehoznia (például külföldi pénznemben történő határátlépések esetén).

Az országspecifikus megvalósítási irányelvek az alábbi fizetési módokat ismertetik, és a felhasználó a fizetési naplóból kezdeményezheti őket:

Ország

Részletek

Németország

SEPA – belföldi és kereszthatár [TRF]:

A szállítói bankszámla országa belföldi, EU vagy EFTA a külső kereskedelmi paraméterekben ÉS

Currency = EUR AND

Service level in payment journal = <Empty> or "SEPA"

Sürgős átutalás

A szállítói bankszámla országa belföldi, EU vagy EFTA a külső kereskedelmi paraméterekben ÉS

Currency = EUR AND

Service level in payment journal <> <Empty> or "SEPA"

A felhasználónak mindig az "URGP" lehetőséget kell választania a Szolgáltatásszint mezőben, illetve az "INTC" vagy a "CORT" lehetőséget az adott fizetési mód Kategória célra mezőjében a német útmutatás szerint.

Megjegyzés:A létrehozott fájlban nem számítanak bankspecifikus adatok. Minden bankspecifikus követelményt, amelyet a német megvalósítási irányelvek nem határoznak meg közvetlenül, testreszabásként kell végrehajtani.

Általános

Minden más kifizetés

A német irányelvek nem ismertetik, ezért ha létre lett hozva, az ISO20022 általános, német adatok nélküli szabályait követi.

Az ilyen németországi kifizetéseket jelenleg a DTAZV német fizetési formátumon keresztül generálják, de az ISO20022 trendként a jövőben az adott fizetési típusra is kiterjeszthető.

Beállítás

Az ISO20022- és SEPA-exportfájlok létrehozása előtt be kell állítania a jogi entitás és a bankszámla adatait a Microsoft Dynamics AX-ben.

Jogi entitással kapcsolatos adatok beállítása

A Jogi entitások űrlapon jogi entitások adatait állíthatja be az ISO20022/SEPA-fizetésekhez.

A kifizetést kezdeményező jogi személynél állítsa be a Név, a Jogi személy címe (ügyeljen arra, hogy az ISO-országkód be legyen állítva a jogi személy országában/régiójában).

Vállalati bankszámlák beállítása ISO20022/SEPA-kreditátvitelhez

A Bankszámlák űrlapon megadhatja a jogi személy (cash and bank management > Common > Bank Accounts) bankszámlaadatokat, hogy ISO20022/SEPA-fizetést használjon az átvitelt kérelmező jogi személy bankszámláján.

Ország

Részletek

Németország

Bankszámlaazonosító:Be kell állítania az IBAN-t.

Adja meg az IBAN mezőt az IBAN > azonosító mezőben.

Bank identification:You could provide SWIFT code (BIC).

Adja meg a SWIFT/BIC azonosítót > SWIFT-kódban.

Beszállítók és szállítói bankszámlák beállítása ISO20022/SEPA-kreditátvitelhez

A Szállító űrlapon állíthatja be az ISO20022/SEPA-fizetések szállítói adatait (a > szállítói és szállítói > fizetendő > szállítói > összes szállítónál).

Állítsa be a szállító nevét és címét.

Megjegyzés:

Németország esetében a sürgős átutalási fizetési mód esetén a Tamas címsor (az országkóddal együtt) nem haladhatja meg összesen a 70 karaktert, és a címről származó értéket e követelménynek megfelelően vágjuk ki.

Győződjön meg arról, hogy az ISO-országkód be van állítva egy szállító országában/régiójában.

A Szállítói bankszámlák űrlap használatával adatokat állíthat be a szállítói bankszámlákról.

Címazonosító:

Győződjön meg arról, hogy a cím be van állítva egy szállítói bankszámlához, és a szállítói bankszámla címének országkódja be van állítva a Külföldi kereskedelmi paraméterek, Az Ország/régió tulajdonságai lapon, és az ország/régió típusa hozzá van rendelve: belföldi, EU, EFTA vagy Harmadik fél, mivel a fizetési típus azonosítója ettől a beállítástól függ.

A SEPA- és a sürgős átutalási kifizetések azonosítása:

Az ORSZÁG/régió típusú ország/régió = Belföldi, EU vagy EFTA típusú országokkal és bankszámlákra történő kifizetéseket a rendszer automatikusan SEPA-fizetésként vagy sürgős átutalásként azonosítja.

Minden más kifizetés más fizetésként van azonosítva, és az általános ISO20022-szabályokon keresztül exportálható, német adatok nélkül.

Szállítói bankszámla azonosítója:

Iso20022/SEPA-fizetéshez használt szállítói bankszámla azonosítóit és bankszámlaazonosítóit meg kell adnia:

Írja be az IBAN mezőt az Általános > IBAN mezőbe.

Szállító bankjának azonosítója:

Meg lehet adni a SWIFT-kódot (BIC):

Adja meg a SWIFT/BIC azonosítót > SWIFT-kódban.

Fizetési módok beállítása ISO20022/SEPA-kreditek esetén

A Fizetési módok – szállítók űrlapon állíthatja be a fizetési módot.

Mező

 Leírás

Fizetési mód

Válassza az "Elektronikus fizetés" lehetőséget a SEPA és a Sürgős átutalás típusú fizetéshez.

Fájlformátumok \ Exportálás formátum

Válassza a

 • Generic ISO20022 CredTrans DE – Németország

General \ ISO20022 codes \ Charge bearer

Általános: Válassza ki az alapértelmezett kódot annak azonosításához, hogy ki fizeti a díjakat.

ISO20022 formátum esetén az alábbi kódok egyike alkalmazható: ADÓSSÁG, HITEL.VISSZAVONÁS, SHAR.

Az alapértelmezett érték átkerül egy fizetési naplósorba, ahol a felhasználó manuálisan módosíthatja.

Megjegyzés Németországhoz:

A SEPA és a Sürgős átutalás esetén mindig az "SÉT" állandót exportálja.

Általános \ ISO20022-kódok \ Szolgáltatásszint

Általános: Válassza ki a fizetési prioritás alapértelmezett kódját.

Példakódok AZ ISO20022 formátumhoz: URGP, NURG, SDVA

Az alapértelmezett értéket a rendszer egy fizetési naplósorba továbbítja, ahol a felhasználó manuálisan módosíthatja, és kitöltve egy fizetési fájlba exportálja.

Megjegyzés Németországhoz:

A SEPA-fizetések esetén mindig a "SEPA" állandót exportálja.

Sürgős átutalás esetén válassza az "URGP" lehetőséget.

Általános \ ISO20022 kódok \ Kategória rendeltetése

Általános: Válassza ki a fizetési kategória alapértelmezett kódját, például a "CORT" kódot a kereskedelmi kiegyenlítési fizetésekhez.

Az alapértelmezett értéket a rendszer egy fizetési naplósorba továbbítja, ahol a felhasználó manuálisan módosíthatja, és kitöltve egy fizetési fájlba exportálja.

Megjegyzés Németországhoz:

A SEPA és a Sürgős átutalás esetén válassza az INTC vagy a CORT lehetőséget német útmutatás szerint

Tranzakciók

A szállítóktól származó számlákat a szokásos módon hozhatja létre és hozhatja létre.

Kifizetések létrehozása és exportálása AZ ISO20022 általános fizetési formátum használatával

A Fizetési napló űrlapon létrehozhat és exportálhatja a szállítói kifizetéseket.

 1. Kattintson a Kifizetések és > naplók > kifizetendő > lehetőségre. Napló létrehozása vagy kiválasztása

  Németország esetében: Az ISO20022-kódokcsoportBan az Általános lapon töltse ki az aktuális fizetési napló alapértelmezett értékeit: Charge bearer, Service level, Category purpose.

  A Fizetési sorok értékei alapértelmezés szerint a naplófejlécen kiválasztott értékekkel vagy a fizetési mód alapértelmezett értékeivel (ha ki vannak töltve).

  Az egyes fizetési sorok alapértelmezett értékeit módosíthatja a Fizetés lap ISO20022 kódmező-csoportjában.

 2. Kattintson a Sorok gombra a fizetési naplósorok Napló utalványűrlapját megnyitva.

 3. Hozza létre a fizetési sorokat a Fizetési javaslat függvény használatával.

 4. A Napló-utalvány űrlap Áttekintés lapján jelöljön ki egy sort.

 5. Németország:A Fizetés lapon kitöltheti a fizetés kezdeményezéséhez értékes mezőket:

Fizetési azonosító – Tekintse át vagy adja meg a strukturálatlan referenciaként használt azonosítót (német adatok).

Megjegyzés – Adja meg a strukturálatlan átutalási adatok között bemutatni szükséges fizetési megjegyzéseket, ha vannak.

Tipp – Állítsa be a szervezeti felügyelet > alapértelmezett leírásokat az automatikus fizetési feljegyzések létrehozásához, amelyek a kiegyenlített számlákra vonatkozó információkat tartalmaznak.

 1. Kattintson a Kifizetések > függvények gombra. A Fizetési mód mezőben válassza ki a fizetési módot: Generic ISO20022 CredTrans DE Németország számára.

 2. Ezután a Bankszámla mezőben válassza ki azt a bankszámlát, amelyből a fizetést lekérte.

 3. Kattintson a Párbeszédpanel gombra. A párbeszédpanelen adja meg az exportálási fájl adatait. Az alábbi táblázat az egyes mezőkre vonatkozó információkat tartalmaz.

Mező

 Leírás

Feldolgozás dátuma

Adja meg, hogy a bank mikor feldolgozta a kifizetéseket.

Átutalási adatok

Válassza ki az átutalási adatok formátumát az ország/régió vagy bank követelményeitől függően:

 • Strukturált – Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha strukturált referenciaadatokat exportál. Ez a lehetőség nem használható a SEPA és a Sürgős átutalás esetén Németországban.

 • Strukturálatlan – Válassza ezt a lehetőséget a strukturálatlan fizetési referencia (fizetési azonosító, fizetési feljegyzések vagy kiegyenlített számlák listája) exportálásához.

Csoportos foglalás

Szükség esetén csoportos foglalás kérése:

 • Nem – csoportos foglalás = HAMIS

 • Igen – csoportos foglalás = IGAZ

Általános (a SEPA és a sürgős átutalás nem engedélyezett)

 • Ismeretlen – A "Batch booking" címke nincs exportálva.

Fájlnév

Írja be vagy jelölje ki az ISO20022 XML-fájl nevét. Használja az .xml fájlkiterjesztést. A fájlnév a Résztvevő feljegyzés jelentésben is megjelenik.

Control report

Ha ki szeretné nyomtatni a fizetési adatokat tartalmazó jelentést, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet. A jelentés beállításainak megadásához kattintson a Jelentés vezérlése gombra.

Jegyzetben való részvétel

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a Résztvevő feljegyzés jelentés nyomtatáshoz. A jelentésbeállításokat a Résztvevő jegyzet gombra kattintva adhatja meg.

Fizetési tanács

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a Fizetési tanácsok jelentés nyomtatáshoz. A Fizetési tanácsok gombra kattintva megadhatja a jelentés beállításait.

Fő fiók/ügyfélszám

Adja meg a fő ügyfélszámot vagy a vevő számát. Ez a szám jelenik meg a Résztvevő feljegyzés jelentésben.

Sorszám

Adjon meg egy sorszámot a fájl azonosításához. A sorszám megjelenik a Résztvevő feljegyzés jelentésben.

A számlák mennyiségének elfedő levele

Adja meg annak a számlának a mennyiségét, amelyből a kísérőlevelet nyomtatja.

 1. Kattintson az OK gombra.

 2. A Kifizetések létrehozása űrlapon kattintson az OK gombra a fizetési fájl létrehozásához.

A hitelképesség-átviteli fájl küldése a banknak

Kifizetések generálása esetén a rendszer a kifizetéseket a Párbeszédpanel űrlapon megadott helyre menti. Következő lépésként küldje el az .xml fájlt a bankjának. Ez a folyamat bankról bankra változik. A bank utasításait követve küldje el a fájlokat a banknak feldolgozásra.

Gyorsjavítási információk

A Microsoft Dynamics AX-frissítések fájljainak beszerzése

Ez a frissítés a Microsoft letöltőközpontból való manuális letöltéshez és telepítéshez érhető el.

Előfeltételek

A gyorsjavítás telepítéséhez az alábbi termékek egyikével kell telepítve lennie:

 • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

 • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

 • Microsoft Dynamics AX 2012

 • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Újraindítás szükségessége

A gyorsjavítás alkalmazása után újra kell indítania az Application Object Server (AOS) szolgáltatást.

Ha problémát tapasztalt a gyorsjavítás letöltésével, telepítésével vagy egyéb technikai támogatási kérdésekkel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba partnerével, vagy ha közvetlenül a Microsofttal regisztrált egy támogatási csomagra, forduljon a Microsoft Dynamics technikai támogatási szolgálatához, és hozzon létre egy új támogatási kérelmet. Ehhez keresse fel a Microsoft következő webhelyét:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Az országspecifikus telefonszámok hivatkozásait használva telefonon is kapcsolatba léphet a Microsoft Dynamics technikai támogatási szolgálatával. Ehhez keresse fel a Microsoft alábbi webhelyeit:

Partnerek

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Ügyfelek

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Speciális esetekben a támogatási hívásokért általában felmerülő díjakat töröljük, ha a Microsoft Dynamics technikai támogatási szakembere és kapcsolódó termékei azt határozzák meg, hogy egy adott frissítés megoldja a problémát. A szokásos támogatási költségek azokra a további támogatási kérdésekre és problémákra vonatkoznak, amelyek nem jogosultak a szóban forgó frissítésre.

Megjegyzés: A cikkben szereplő információkat „adott állapotban” bocsátjuk rendelkezésre, mivel ezek általában egy még folyamatban lévő problémát írnak le. Az itt szereplő információk a felmerülő problémákra adott válaszként jelennek meg. További megfontolandó szempontokért olvassa el a Használati feltételek További megfontolásokból lásda használati feltételeket.

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás a Microsoft Insiderek

Hasznos volt az információ?

Köszönjük visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×