A rendszergazdák ezzel az útmutatóval csoportházirend-sablonokkal OneNote iskolai vagy körzeti környezetben is telepítheti az Osztályjegyzetfüzet bővítményt. Ezzel a módszerrel a rendszergazdák alapértelmezett beállításokat lekísérenek egy adott Tanulás management system (LMS) vagy Student Information System (SIS) vagy Gradebook esetén. Ha telepíti a csoportházirendet, a tanároknak kevesebb dolgot kell saját maguknak beállítaniuk ahhoz, hogy megkezdhessék a feladatok és osztályzatok integrációját az Osztályjegyzetfüzet bővítménnyel.

Első lépések

Töltse le az Osztályjegyzetfüzet bővítmény csoportházirend-sablonját.

Ez a fájl egy nyelvsemleges ClassNotebook.admx fájlt és több nyelvspecifikus ClassNotebook.adml fájlt tartalmaz – egyet-egyet az Osztályjegyzetfüzet bővítmény által támogatott 43 nyelv mindegyikéhez.

Ha szeretne többet megtudni az ADMX- és ADML-fájlok Windows 7 és Windows Server 2008, illetve annál újabb rendszerekben való használatáról, olvassa el az ADMX csoportházirend-fájlok kezelésének részletes útmutatóját.

Tanuláskezelő és diákinformációs rendszerek kapcsolatának kezelése

Az Osztályjegyzetfüzet bővítmény lehetővé teszi a tanároknak, hogy csatlakozzon az iskolájuk vagy tantársaik sis-éhez. Amikor a tanárok az Osztályjegyzetfüzet bővítmény Kapcsolatok gombjára kattintnak, a rendszer kéri a kapcsolatbeállításokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az Osztályjegyzetfüzet bővítmény csatlakozzon a számítógép- és sis-rendszeréhez, az alábbi képernyőképen látható módon.

Képernyőkép az Osztályjegyzetfüzet bővítmény Kapcsolatok OneNote, nincs konfigurálva csoportházirend esetén.

Ennek a csoportházirendnek a használatával a rendszergazdák megadhatják ezeket a beállításokat az iskola vagy tankerület összes tanára számára. A csoportházirend engedélyezését követően a tanároknak nem kell manuálisan megadniuk a beállításokat. Az alábbi képernyőképen láthatja, hogy hogyan néz ki a Kapcsolatok kezelése párbeszédpanel engedélyezett csoportházirend esetén.

Képernyőkép a OneNote osztályjegyzetfüzet bővítmény Kapcsolatok párbeszédpanelről engedélyezett csoportházirend esetén.

Az alábbi szakaszokban részletesen megismerkedhet ezekkel a beállításokkal, és hogy hogyan használhatók az Osztályjegyzetfüzet bővítmény által támogatott különböző tanuláskezelő és diákinformációs rendszerekhez.

Csoportházirend-beállítások

Az alábbi táblázat felsorolja a fenti sablonokban elérhető csoportházirend-beállításokat.

Beállítás neve

Beállításjegyzékbeli elérési út és érték neve

Leírás

Tanuláskezelő rendszer neve

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\Lms

Ez a házirendbeállítás megadja a tanuláskezelő vagy diákinformációs rendszert, amelyhez az Osztályjegyzetfüzet bővítmény csatlakozik.

A beállításhoz megadható érvényes értékek listáját a lenti Tanuláskezelő és diákinformációs rendszerek beállításai című szakaszban találhatja meg.

Tanuláskezelő rendszer URL-címe

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\LmsHost

Ez a házirendbeállítás megadja a tanuláskezelő vagy diákinformációs rendszer URL-címét. Egyes rendszerek állandó URL-címmel rendelkeznek, míg más rendszerek esetében az URL-cím az adott iskolától vagy tankerülettől függően változik.

Az alábbi, Tanuláskezelő és diákinformációs rendszerek beállításai című szakaszban láthatja, hogy melyik tanuláskezelő és diákinformációs rendszer használ iskola- vagy tankerület-specifikus URL-címet.

Ügyfél-azonosító

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\ClientId

Ez a házirendbeállítás megadja az ügyfél-azonosítót (más néven appazonosítót), amelyre az Osztályjegyzetfüzet bővítménynek szüksége van bizonyos tanuláskezelő és diákinformációs rendszerek API-jának hívásához. Az ügyfél-azonosítókat jellemzően a rendszergazda hozza létre a tanuláskezelő vagy diákinformációs rendszer felhasználói felületén, a titkos ügyfélkóddal együtt.

Az alábbi, Tanuláskezelő és diákinformációs rendszerek beállításai című szakaszban láthatja, hogy melyik tanuláskezelő és diákinformációs rendszerhez szükséges ügyfél-azonosító.

Titkos ügyfélkód

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\ClientSecret

Ez a házirendbeállítás megadja a titkos ügyfélkódot (más néven appkódot), amelyre az Osztályjegyzetfüzet bővítménynek szüksége van bizonyos tanuláskezelő és diákinformációs rendszerek API-jának hívásához.

A titkos ügyfélkódokat jellemzően a rendszergazda hozza létre a tanuláskezelő vagy diákinformációs rendszer felhasználói felületén, az ügyfél-azonosítóval együtt.

Az alábbi, Tanuláskezelő és diákinformációs rendszerek beállításai című szakaszban láthatja, hogy melyik tanuláskezelő és diákinformációs rendszerhez szükséges titkos ügyfélkód.

Hozzáférési jogkivonat

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\AccessToken

Ez a házirendbeállítás megadja a hozzáférési jogkivonatot (más néven felhasználói jogkivonatot), amelyre az Osztályjegyzetfüzet bővítménynek szüksége van bizonyos tanuláskezelő és diákinformációs rendszerek API-jának hívásához.

A hozzáférési jogkivonatot jellemzően a rendszergazda hozza létre a tanuláskezelő vagy diákinformációs rendszer felügyeleti beállításaival.

Az alábbi, Tanuláskezelő és diákinformációs rendszerek beállításai című szakaszban láthatja, hogy melyik tanuláskezelő és diákinformációs rendszerhez szükséges hozzáférési jogkivonat.

Iskola kódszáma

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\SchoolCode

Ez a házirendbeállítás megadja az iskola kódszámát, amelyre a OneNote Osztályjegyzetfüzet bővítménynek szüksége van bizonyos tanuláskezelő és diákinformációs rendszerek API-jának hívásához.

Ennek a beállításnak az értékét általában a tanuláskezelő vagy diákinformációs rendszer felügyeleti beállításaiból szerezheti be.

Az alábbi, Tanuláskezelő és diákinformációs rendszerek beállításai című szakaszban láthatja, hogy melyik tanuláskezelő és diákinformációs rendszerhez szükséges iskolakód.

Tanév

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\SchoolYear

Ez a házirendbeállítás megadja a tanévet, amelyre a OneNote Osztályjegyzetfüzet bővítménynek szüksége van bizonyos tanuláskezelő és diákinformációs rendszerek API-jának hívásához.

Ennek a beállításnak az értékét általában a tanuláskezelő vagy diákinformációs rendszer felügyeleti beállításaiból szerezheti be.

Az alábbi, Tanuláskezelő és diákinformációs rendszerek beállításai című szakaszban láthatja, hogy melyik tanuláskezelő és diákinformációs rendszerhez szükséges tanév.

Tanuláskezelő és diákinformációs rendszerek beállításai

Az alábbi szakaszok felsorolják, hogy az Osztályjegyzetfüzet bővítmény által támogatott egyes tanuláskezelő vagy diákinformációs rendszerekhez milyen házirendbeállításokat kell megadnia.

A félkövérrel szedett beállításérték azt jelzi, hogy részletesen kell megadni az értéket. Ilyen például a „Tanuláskezelő rendszer neve” beállítás értéke.

A dőlt formázású beállításérték azt jelzi, hogy az érték az iskola vagy a tankerület tanuláskezelő vagy diákinformációs rendszerének adott példányától függ, és általában a rendszergazdai beállítások ellenőrzésével szerezhető be. Ilyen például a „Tanuláskezelő rendszer URL-címe” beállítás értéke.

Aeries

Beállítás neve

Beállítástípus

Érték

Tanuláskezelő rendszer neve

Karakterlánc

Aeries

Blackbaud

Beállítás neve

Beállítástípus

Érték

Tanuláskezelő rendszer neve

Karakterlánc

Blackbaud

Tanuláskezelő rendszer URL-címe

Karakterlánc

Az iskola vagy tanjárás Blackbaud-példányának URL-címe. Például: https://contoso.blackbaud.com

Brightspace

Beállítás neve

Beállítástípus

Érték

Tanuláskezelő rendszer neve

Karakterlánc

Brightspace

Tanuláskezelő rendszer URL-címe

Karakterlánc

Az iskola vagy tankerület Brightspace-példányának URL-címe. Példa: https://contoso.brightspace.com

Ügyfél-azonosító

Karakterlánc

A Brightspace-példányban generált érték. Lásd ezt az útmutatót az ügyfél-azonosító generálásáról.

Titkos ügyfélkód

Karakterlánc

A Brightspace-példányban generált érték. Ebből az útmutatóból többet is tudhat meg a titkos ügyfél titkosság generálásról.

Canvas

Beállítás neve

Beállítástípus

Érték

Tanuláskezelő rendszer neve

Karakterlánc

Canvas

Tanuláskezelő rendszer URL-címe

Karakterlánc

Az iskola vagy tankerület Canvas-példányának URL-címe. Példa: https://contoso.instructure.com

Classter

Beállítás neve

Beállítástípus

Érték

Tanuláskezelő rendszer neve

Karakterlánc

Classter

Edmodo

Beállítás neve

Beállítástípus

Érték

Tanuláskezelő rendszer neve

Karakterlánc

Edmodo

Edsby

Beállítás neve

Beállítástípus

Érték

Tanuláskezelő rendszer neve

Karakterlánc

Edsby

A LMS szervezetének neve

String

A szervezet neve, amit a rendszergazda megad a regisztráció során

EDUonGo

Beállítás neve

Beállítástípus

Érték

Tanuláskezelő rendszer neve

Karakterlánc

EDUonGo

Tanuláskezelő rendszer URL-címe

Karakterlánc

Az iskola vagy tankerület EDUonGo-példányának URL-címe. Példa: https://contoso.eduongo.com

ESD

Beállítás neve

Beállítástípus

Érték

Tanuláskezelő rendszer neve

Karakterlánc

ESD

A LMS szervezetének neve

String

A szervezet neve, amit a rendszergazda megad a regisztráció során

Firefly Learning

Beállítás neve

Beállítástípus

Érték

Tanuláskezelő rendszer neve

Karakterlánc

FireflyLearning

Tanuláskezelő rendszer URL-címe

Karakterlánc

Az iskola vagy tankerület Firefly Learning-példányának URL-címe. Példa: https://contoso.firefly.com

Google Classroom

Beállítás neve

Beállítástípus

Érték

Tanuláskezelő rendszer neve

Karakterlánc

GoogleClassroom

Infinite Campus (Blocked)

Beállítás neve

Beállítástípus

Érték

Tanuláskezelő rendszer neve

Karakterlánc

Infinite Campus (Blocked)

Élő osztályzat

Beállítás neve

Beállítástípus

Érték

Tanuláskezelő rendszer neve

Karakterlánc

Élő osztályzat

LMS365

Beállítás neve

Beállítástípus

Érték

Tanuláskezelő rendszer neve

Karakterlánc

Lms365

Tanuláskezelő rendszer URL-címe

Karakterlánc

Az iskola vagy tankerület LMS365-példányának URL-címe. Példa: https://contoso.sharepoint.com

Microsoft Tanterem

Beállítás neve

Beállítástípus

Érték

Tanuláskezelő rendszer neve

Karakterlánc

MicrosoftClassroom

Microsoft Teams

Beállítás neve

Beállítástípus

Érték

Tanuláskezelő rendszer neve

Karakterlánc

Microsoft Teams

Moodle

Beállítás neve

Beállítástípus

Érték

Tanuláskezelő rendszer neve

Karakterlánc

Moodle

Tanuláskezelő rendszer URL-címe

Karakterlánc

Az iskola vagy tankerület Moodle-példányának URL-címe. Példa: https://contoso.moodle.com

Hozzáférési jogkivonat

Karakterlánc

A Moodle-példányban generált érték. A hozzáférési jogkivonat generálásának mikéntje a következő útmutatóban található.

OpenLearning

Beállítás neve

Beállítástípus

Érték

Tanuláskezelő rendszer neve

Karakterlánc

OpenLearning

PowerSchool

Beállítás neve

Beállítástípus

Érték

Tanuláskezelő rendszer neve

Karakterlánc

PowerSchool

Rediker

Beállítás neve

Beállítástípus

Érték

Tanuláskezelő rendszer neve

Karakterlánc

Rediker

Tanuláskezelő rendszer URL-címe

Karakterlánc

Az iskola vagy tankerület Moodle-példányának URL-címe. Példa: https://www.plusportals.com/contoso

Iskola kódszáma

Karakterlánc

A Rediker-példányból beszerezhető érték. Lásd: https://aka.ms/classnotebookaddinrediker.

Tanév

Karakterlánc

A Rediker-példányból beszerezhető érték. Lásd: https://aka.ms/classnotebookaddinrediker.

School Bytes

Beállítás neve

Beállítástípus

Érték

Tanuláskezelő rendszer neve

Karakterlánc

SchoolBytes

Schoology

Beállítás neve

Beállítástípus

Érték

Tanuláskezelő rendszer neve

Karakterlánc

Schoology

Tanuláskezelő rendszer URL-címe

Karakterlánc

Az iskola vagy tankerület Schoology-példányának URL-címe. Példa: https://contoso.schoology.com

Ügyfél-azonosító

Karakterlánc

A Schoology-példányban generált érték. Lásd: https://aka.ms/classnotebookaddinschoology

Titkos ügyfélkód

Karakterlánc

A Schoology-példányban generált érték. Lásd: https://aka.ms/classnotebookaddinschoology

Sebit VCloud

Beállítás neve

Beállítástípus

Érték

Tanuláskezelő rendszer neve

Karakterlánc

Sebit

Skyward

Beállítás neve

Beállítástípus

Érték

Tanuláskezelő rendszer neve

Karakterlánc

Skyward

SunGard

Beállítás neve

Beállítástípus

Érték

Tanuláskezelő rendszer neve

Karakterlánc

SunGard

Sánta

Beállítás neve

Beállítástípus

Érték

Tanuláskezelő rendszer neve

Karakterlánc

Sánta

A LMS szervezetének neve

String

A szervezet neve, amit a rendszergazda megad a regisztráció során

Teacher Dashboard

Beállítás neve

Beállítástípus

Érték

Tanuláskezelő rendszer neve

Karakterlánc

TeacherDashboard

Tanuláskezelő rendszer URL-címe

Karakterlánc

Az iskola vagy tankerület Teacher Dashboard-példányának URL-címe. Példa: https://contoso.teacherdasboard365.com

WinjiGo

Beállítás neve

Beállítástípus

Érték

Tanuláskezelő rendszer neve

Karakterlánc

WinjiGo

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás a Microsoft Insiderek

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük visszajelzését!

×