A cikk Microsoft Word 97 alkalmazásra vonatkozó változata a Tudásbázis alábbi számú cikke (előfordulhat, hogy a cikk csak angol nyelven érhető el): 89247.

Összefoglalás

A cikk azt ismerteti, hogy a Microsoft Word for Windows alkalmazás mikor, hol és hogyan hoz létre ideiglenes fájlokat.

További információ

Az ideiglenes fájlok definíciója

Az ideiglenes fájlok információt tárolnak ideiglenesen, hogy memóriát szabadítsanak fel valamely más célra, vagy azért, hogy biztonsági hálóként működjenek az esetleges adatvesztés megelőzésére, amikor a program bizonyos műveleteket hajt végre. A Word például automatikusan dönti el, hogy hol és mikor hozzon létre ideiglenes fájlokat. Az ideiglenes fájlok kizárólag a Word aktuális munkamenete alatt léteznek. Amikor a Word normál módon áll le, a program bezár majd töröl minden ideiglenes fájlt.

Miért hoz létre a Word ideiglenes fájlokat?

Sebesség

Ha nem áll rendelkezésre elég memória ahhoz, hogy a program a memóriában őrizze a dokumentumot annak összes módosításával együtt úgy, hogy emellett megfelelő sebességgel el tudja végezni az olyan műveleteket, mint a sorba rendezés, az áthúzás, a görgetés stb. miközben más alkalmazások futnak, a Word a kód nem használt részét vagy a dokumentum módosítás alatt nem álló részét a memóriából a lemezre helyezi át. Az adatoknak a lemezen található ideiglenes fájlokba való áthelyezése memóriát szabadít fel a szöveg alakításához és az aktívan szerkesztett dokumentumrészek tárolásához.

Adatintegritás

A Word az ideiglenes fájlokat rendszerhibák elleni „biztonsági hálóként” használja fájlmentési sémája részeként. Azáltal, hogy először ideiglenes fájlokba menti az adatokat, majd átnevezi azokat a megfelelő nevűre, a Word biztosítja az eredeti fájlok adatainak integritását a fájlok írásakor fellépő esetleges problémák (áramkimaradás, hálózati kapcsolat elvesztése) ellen.

Az ideiglenes fájlok típusai

MS-DOS-alapú fájl

Szabványos MS-DOS-fájlok.

Dokumentumfájl-alapú fájl

Ezek a fájlok abban különböznek a hagyományos MS-DOS-fájloktól, hogy ezeket több program képes írni és olvasni anélkül, hogy az eredeti tulajdonos tudomást szerezne róla. Emellett a dokumentumfájlok alaptulajdonságai lehetővé teszik a Word számára, hogy fájlokat és könyvtárakat hozzon létre a fájlokon belül. Indításkor a Word egy ~wrfxxxx.tmp nevű ideiglenes (közvetlen) dokumentumfájlt készít. Látni fogja, hogy ez egy dokumentumfájl, mivel a kezdeti mérete 1536 bájt. Ezt az ideiglenes dokumentumfájlt a program a névtelen dokumentumokhoz tartozó OLE-objektumok, a visszavonási és a vágólap szolgáltatás adatai és az eredetileg nem dokumentumfájl formátumú dokumentumok (például .txt, .rtf és Word 2.0 formátumú fájlok) tárolására használja. A Word kétféle módon tud fájlokat megnyitni: tranzakciósan vagy közvetlenül. Ezeket a módokat a cikk lentebbi részei ismertetik.

Tranzakciós dokumentumfájlok

A tranzakciós fájlok lehetővé teszik, hogy a Word megnyissa azokat, majd írjon azokba úgy, hogy arra más programok (például a Microsoft Excel) is képesek legyenek, miközben fenntartják a jogot arra, hogy visszatérjenek abba az állapotba, amelyben akkor voltak, amikor a Word megnyitotta őket.

Ehhez a dokumentumfájlok szellemképeket (jellemzően ~dftxxxx.tmp névvel) hoznak létre minden módosításról megnyitásuk után. Amennyiben a Word megtartja a módosításokat, a ~dftxxxx.tmp fájl tartalma egyesül az eredeti fájl tartalmával, majd a Word elmenti a komplett változatot. Ezzel ellentétben, ha a Word elveti a módosításokat, a ~dftxxxx.tmp fájl törlődik, és az eredeti fájl nem módosul. A Word minden eredeti Word-fájlt tranzakciós fájlként nyit meg, amelyek szellemképeket hoznak létre a Temp könyvtárban. A Word indulásakor a Normal.dot fájl jellemzően tranzakciós módban nyílik meg, és létrejön egy dftxxxx.tmp nevű szellemképfájl. A Gyorsmentés például mentéskor egyesíti ezt a két fájlt.

Közvetlen

A Word közvetlenül tárolja az adatokat ideiglenes dokumentumfájlok megnyitásakor, illetve Mentés másként vagy teljes mentési (nem gyorsmentési) műveletek végrehajtásakor. Az ilyen fájlok alacsony (vagy nulla) memóriafelhasználásúak, és létrehozásukkor, illetve megnyitásukkor nem hoznak létre szellemképeket.

A Word által létrehozott konkrét fájlok

A lenti táblázat olyan konkrét ideiglenes fájlokat tartalmaz, amelyeket a Word létrehoz.
Files typically created when Word is started File name
------------------------------------------------------------------------
MS-DOS-based file (to reserve 4 file handles) 0 bytes ~wrf0000.tmp
MS-DOS-based scratch file 0 bytes ~mfxxxx.tmp
Compound file - transacted 0 bytes ~dftxxxx.tmp
Compound file - direct 1536 bytes ~wrf0001.tmp
(unnamed non-Word/OLE files)


Word recovery files File name
-----------------------------------------------------------------------
Temporary file for AutoRecovery ~wraxxxx.tmp
AutoRecovery AutoRecovery save of <docname>.asd

Other Word temporary files File name
-----------------------------------------------------------------------
Copy of another document ~wrcxxxx.tmp
Word document ~wrdxxxx.tmp
Temp document file ~wrfxxxx.tmp
Dictionary ~wrixxxx.tmp
Clipboard ~wrlxxxx.tmp
Macro ~wrmxxxx.tmp
Word OLE document ~wroxxxx.tmp
Scratch file ~wrsxxxx.tmp
Converted (foreign) document ~wrvxxxx.tmp

A módosított fájlok mentéséhez használt séma egyszerűsített nézete

        
Create temp file Create ~wrdxxxx.tmp
Write temp file Save example data to ~wrdxxxx.tmp
Delete original file Delete EXAMPLE.DOC
Move temp to target name Move ~wrdxxxx.tmp to Example.doc

A Word jelentős sebességteljesítményt nyer azáltal, hogy az ideiglenes fájlt a mentett fájllal azonos könyvtárba helyezi. Ha a Word az ideiglenes fájlt máshová helyezné, az MS-DOS COPY parancsát kellene használnia az ideiglenes fájl áthelyezéséhez a másik könyvtárba. Azáltal, hogy az ideiglenes fájlt a mentett dokumentumfájllal azonos könyvtárba helyezi, a Word az MS-DOS MOVE paranccsával gyorsan a mentett dokumentumként jelölheti meg az ideiglenes fájlt.

Mikor és hol hoz létre ideiglenes fájlokat a Word?

A Word által létrehozott ideiglenes fájlok helye a szoftverben van kódolva, és nem szerkeszthető. Tehát fontos, hogy a felhasználó számára megfelelően legyenek beállítva az NTFS-engedélyek. További információ a Microsoft Tudásbázis következő számú cikkében olvasható (a cikk megnyitásához kattintson a sorszámra):

277867 Windows NTFS-engedélyekre mindig szükség van, amikor a Wordöt bármilyen olyan NTFS-partíción futtatja, amelyen a Windows 2000, a Windows XP Professional, a Windows Server 2003, vagy a Windows Vista van telepítve.

A Word általában az alábbi adattípusok számára hoz létre ideiglenes fájlokat:

Beágyazott Word-objektumok (Temp könyvtár)

Amikor a Word OLE-kiszolgálói programként működik, a beágyazott Word-objektumokat ideiglenes fájlként tárolja a Temp könyvtárban.

Az OLE 2.0 formátum külön lemezes tárolást igényel. Az OLE-programok indulásakor a Word alkalmazásnak másolatokat kell biztosítania a kiszolgáló számára az adatokról. Amennyiben egy program egy munkamenetben nagyszámú OLE 2.0 formátumú elemet használ, nem szokatlan, hogy nagy mennyiségű ideiglenes adat tárolódik a merevlemezen.

Munkafájl (Temp könyvtár)

Amikor a Word kifogy a belső RAM memóriából, mindig létrehoz egy ideiglenes munkafájlt a Temp könyvtárban az adatok tárolására. Ez a munkafájl olyan adatokat tárol, amelyek törlődtek a Word belső fájlgyorsítótárából, amely a globális rendszermemóriában van lefoglalva. A munkafájlok mérete 64 kilóbájttól 3,5 megabájtig terjedhet.

A Word alapértelmezett gyorsítótármérete 64 KB.

A Word gyorsítótárméretének növeléséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

212242 A Word 2000 rendszerleíró beállításainak tárolási helye

Rögzített Makró (Temp könyvtár)

Makró rögzítésekor a Word létrehoz egy ideiglenes fájlt a Windows Temp könyvtárában.

Átalakított fájlok (Temp könyvtár)

A Word szövegszerkesztési konverterei RTF formátumú ideiglenes fájlokat hoznak létre, amelyeket a Word arra használ, hogy hozzáférjen bizonyos konverterekhez.

Zárolt fájlok (Temp könyvtár)

Amikor olyan fájlt nyit meg, amely zárolt, mert a Word egy másik ablakában vagy egy másik hálózati felhasználó által már meg van nyitva, a fájl másolatával dolgozhat. A Word ezt a másolatot a Windows Temp könyvtárába helyezi. Ugyanígy, ha egy dokumentumhoz kapcsolt sablon a zárolt, a Word automatikusan másolatot készít arról a Temp könyvtárba. A zárolt fájlok másaolatai nem frissítik automatikusan az eredeti tulajdonos fájlját.

Mentett fájlok (A mentett fájllal azonos könyvtárban)

Amikor a Fájl menü Mentés parancsára kattint, az alábbi történik:

 1. A Word a dokumentum szerkesztett verzióját használva egy új ideiglenes fájlt hoz létre.

 2. Miután a Word létrehozza az ideiglenes fájlt, törli a dokumentum korábbi verzióját.

 3. A Word átnevezi az ideiglenes fájlt a dokumentum előző verziójával megegyező nevűre.

Fájlok között beillesztett szövegek (A forrásfájllal azonos könyvtárban):


Amikor a Word dokumentumok között másol és illeszt be adatokat, létrehozhat egy ideiglenes fájlt a forrásfájllal megegyező könyvtárban – különösen, amikor mentik vagy bezárják a forrásfájlt. Az ideiglenes fájl azt az információt testesíti meg, amelyre a vágólap hivatkozott a fájl mentése előtt. A Word úgy hozza létre az ideiglenes fájlt, hogy átnevezi a fájl régi változatát egy ideiglenes fájl nevére.

Tulajdonosfájl (A forrásfájllal azonos könyvtárban)

Amikor megnyit egy korábban mentett fájlt szerkesztésre, nyomtatásra vagy áttekintésre, a Word létrehoz egy .doc kiterjesztésű ideiglenes fájlt. Ez a fájlnévkiterjesztés a tilde (~) jellel kezdődik, amelyet egy dollárjel ($) követ, majd az eredeti fájl név fennmaradó része következik. Ez az ideiglenes fájl tartalmazza az azt megnyitó személy bejelentkezési nevét. Ezt az ideiglenes fájlt „tulajdonosfájlnak” nevezzük.

Amikor egy olyan hálózati fájlt próbál megnyitni, amelyet valaki más már megnyitott, ebből a fájlból származik a megjelenő, alábbihoz hasonló hibaüzenet felhasználónév eleme:

Ezt a fájlt egy másik felhasználó már megnyitotta. Szeretne másolatot létrehozni a fájlból saját használatra?

Lehetséges, hogy a Word nem tud tulajdonosfájlt létrehozni. Például a Word nem tud tulajdonosfájlt létrehozni, amikor a dokumentumot csak megtekintési engedéllyel osztották meg. Ebben az esetben a hibaüzenet a következőre vált:

A fájlt egy másik felhasználó már megnyitotta. Szeretne másolatot létrehozni a fájlból saját használatra?

Megjegyzés: A Word automatikusan törli ezt az ideiglenes fájlt a memóriából, amikor az eredeti fájlt bezárják.

Amikor a HTTP vagy az FTP protokollal nyit meg egy fájlt, azt a program először az ideiglenes könyvtárba másolja. Ezután a fájl az ideiglenes könyvtárból nyílik meg.

Amikor egy UNC-megosztáson található fájlt nyit meg a Word 2007-tel, azt a program először az ideiglenes könyvtárba másolja. Ezután a fájl az ideiglenes könyvtárból nyílik meg.

Automatikus mentés

A Word automatikus helyreállításhoz használt mentési könyvtára

Az ideiglenes fájl, amely akkor keletkezik, amikor a Word automatikus mentést hajt végre, az ideiglenes könyvtárba kerül, hacsak nincs érvényes ideiglenes könyvtár. Ebben az esetben a Word az ideiglenes fájlt ugyanabba a mappában menti, ahová a dokumentumot is.

Az ideiglenes fájlok helye, amikor bezár egy fájlt

Időnként a fájl bezárását követően is fent kell tartani a kapcsolatot. Ez a jelenség akkor fordul elő, ha szöveg került a vágólapra a fájlból. A fájl bezárásakor a Word megpróbálja elvégezni az alábbi műveleteket:

 • Ha a vágólapra másolt kijelölés nem tartalmaz több szakaszt vagy képet és nem nagy, akkor a Word a dokumentumdarabot a munkafájlba menti.

 • Ha a másolt kijelölés tartalmaz képeket vagy több szakaszt, vagy akkor, ha a fájl hajlékonylemezen található, a Word az egész fájlt a Temp könyvtárba másolja, és oda helyezi a mutatót.

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás a Microsoft Insiderek

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük a visszajelzését!

×