Bejelentkezés Microsoft-fiókkal
Jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.
Üdvözöljük!
Válasszon másik fiókot.
Több fiókja van
Válassza ki a bejelentkezéshez használni kívánt fiókot.

Érvényesség

Form objektum

Az AllowAdditions (Bővítés engedélyezése) tulajdonsággal meghatározhatja, hogy az űrlapok használatakor vehetnek-e fel a felhasználók újabb rekordokat. Olvasható/írható, Logikai típusú.

kifejezés.AllowAdditions

Kifejezés Megadása kötelező. Egy kifejezés, amely a Hatókör listában szereplő objektumok egyikét adja vissza.

Beállítása

Az AllowAdditions tulajdonság az alábbi beállításokat használja.

Beállítás

Visual Basic

Leírás

Igen

True

(Alapértelmezett) A felhasználó felvehet új rekordokat.

Nem

False

A felhasználó nem vehet fel új rekordokat.


Az AllowAdditions tulajdonság az űrlap tulajdonságlapján, egy makróval vagy egy Visual Basic for Applications formátumú (VBA-) kóddal adható meg.

Megjegyzések

Ha azt szeretné, hogy a felhasználók megtekinthessék és szerkeszthessék a létező rekordokat, de ne vehessenek fel újakat, állítsa nemre (False-ra) az AllowAdditions (Bővítés engedélyezése) tulajdonság értékét.

Ha meglévő rekordok módosítását szeretné meggátolni (szeretné írásvédetté tenni az űrlapot), akkor az AllowAdditions, az AllowDeletions (Törlés engedélyezése) és az AllowEdits (Szerkesztés engedélyezése) tulajdonságoknál adja meg a Nem értéket. Rekordokat úgy is írásvédetté tehet, ha a RecordsetType (Rekordhalmaz típusa) tulajdonságot Pillanatfelvétel értékre állítja.

Ha azt szeretné hogy egy űrlapot csak adatbevitelhez lehessen megnyitni, akkor állítsa az űrlap DataEntry (Adatbevitel) tulajdonságot Igen értékre.

Ha az AllowAdditions tulajdonság értéke Nem, akkor az Adatok lapon a Rekordok alatt nem lesz elérhető az Új rekord parancs.

Megjegyzés: Az OpenForm (ŰrlapMegnyitása) művelet Data Mode (Adathozzáférési mód) argumentumának használatakor a Microsoft Office Access 2007 felülír bizonyos űrlaptulajdonság-beállításokat. Ha az OpenForm művelet Data Mode mód argumentumának értéke Edit (Szerkesztés), akkor az Access a következő űrlaptulajdonság-beállításokkal nyitja meg az űrlapot:

  • AllowEdits – Igen

  • AllowDeletions – Igen

  • AllowAdditions – Igen

  • DataEntry – Nem

Ha szeretné megakadályozni, hogy az OpenForm művelet felülírja ezen meglévő tulajdonságbeállítások bármelyikét, hagyja ki a Data Mode argumentum beállítását, így az Access az űrlap által definiált tulajdonságbeállításokat fogja használni.

Példa

Az alábbi példában szereplő kód futtatásakor a rendszer megvizsgálja a ControlType (Vezérlő típusa) tulajdonságot egy űrlap minden vezérlőelemére vonatkozóan. Az eljárás során a SpecialEffect (Speciálishatás) tulajdonságot minden címke- és szövegdoboz-vezérlő esetén átkapcsolja. Ha a címkevezérlők SpecialEffect tulajdonsága Shadowed (Árnyékolt) értékre van állítva, a szövegdoboz-vezérlők SpecialEffect tulajdonsága pedig Normal (Normál) értékű, az AllowAdditions (Bővítés engedélyezése), AllowDeletions (Törlés engedélyezése) és AllowEdits (Szerkesztés engedélyezése) értéke pedig True (Igaz), az intCanEdit változó értékét átállítja a rendszer, hogy lehetővé tegye az alapul szolgáló adatok szerkesztését.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub

További segítségre van szüksége?

További lehetőségeket szeretne?

Fedezze fel az előfizetés előnyeit, böngésszen az oktatóanyagok között, ismerje meg, hogyan teheti biztonságossá eszközét, és így tovább.

A közösségek segítségével kérdéseket tehet fel és válaszolhat meg, visszajelzést adhat, és részletes ismeretekkel rendelkező szakértőktől hallhat.

Hasznos volt ez az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi volt hatással a felhasználói élményére?
Ha elküldi a visszajelzést, a Microsoft felhasználja azt a termékei és szolgáltatásai továbbfejlesztéséhez. Az informatikai rendszergazda képes lesz ezeket az adatokat összegyűjteni. Adatvédelmi nyilatkozat.

Köszönjük a visszajelzését!

×