Beállításkulcsok és -értékek hozzáadása, módosítása és törlése .reg kiterjesztésű fájllal

Megjegyzések:

 • Ez a cikk tapasztalt felhasználók, rendszergazdák és informatikai szakemberek számára készült.

 • A .reg kiterjesztésű beállításjegyzék-fájlok importálását csak a Regedit.exe segédprogram támogatja, a Regedt32.exe nem. Windows NT 4.0 és Windows 2000 rendszerű számítógépeken a Regedit.exe segédprogrammal végrehajthatók ugyan a beállításjegyzék bizonyos módosításai, ám néhány változtatáshoz a Regedt32.exe eszközt kell használni (ilyen rendszerű számítógépeken nem adható hozzá és nem módosítható például a REG_EXPAND_SZ vagy a REG_MULTI_SZ érték a Regedit.exe eszközzel). A Regedt32.exe a Windows NT 4.0 és a Windows 2000 rendszerek elsődleges beállításszerkesztője. Ha a Regedt32.exe alkalmazást kell használnia, nem használhat regisztrációsbejegyzés-fájlokat (.reg-fájlokat) a beállításjegyzék módosítására. A Regedit.exe és a Regedt32.exe segédprogram közötti különbségekről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

  141377 A Regedit.exe és a Regedt32.exe közötti eltérések (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
   

TARTALOMJEGYZÉK

Összefoglalás

Fontos: Az alábbi bekezdés, módszer, illetve feladat a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosítását is magában foglaló lépéseket tartalmaz. A beállításjegyzék helytelen módosítása azonban komoly problémákat okozhat, ezért ügyeljen az utasítások pontos betartására. A fokozott védelem érdekében készítsen biztonsági másolatot a beállításjegyzékről, hogy szükség esetén visszaállíthassa azt. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről és visszaállításáról a Microsoft Tudásbázis következő cikkéből tájékozódhat:

322756: A beállításjegyzék biztonsági mentése és visszaállítása Windows rendszerben Az itt olvasható részletes útmutatás arról nyújt tájékoztatást, hogy miként hajtható végre a beállításkulcsok (korábbi nevén rendszerleíró kulcs) és -értékek hozzáadása, módosítása vagy törlése a beállításjegyzék-fájlok segítségével. A Regedit.exe eszköz ezen fájlok használatával importálja és exportálja a beállításjegyzék alkulcsait és értékeit, és segítségükkel távolról is terjeszteni lehet a beállításjegyzék módosításait a Windows rendszerű számítógépekre. E fájlok futtatásakor tartalmukat a helyi beállításjegyzékbe írja a program, ezért terjesztésük csak kellő körültekintéssel történhet.

a lap tetejére

A .reg kiterjesztésű beállításjegyzék-fájlok szintaxisa

Az e típusú fájlok szintaxisa a következő:

beállításszerkesztő_verziószáma
üres_sor
[beállításjegyzékbeli_útvonal_1]

"adatelem_neve_1"="adattípus_1:érték_1"
adatelem_neve_2"="adattípus_2:érték_2"
üres_sor
[beállításjegyzékbeli_útvonal_2]

"adatelem_neve_3"="adattípus_3:érték_3"

Az egyes összetevők jelentése az alábbi:

A beállításszerkesztő_verziószáma elem értéke Windows 2000, Windows XP és Windows Server 2003 esetén „Windows Registry Editor Version 5.00”, Windows 98 és Windows NT 4.0 esetén pedig „REGEDIT4”. A REGEDIT4 fejléc Windows 2000, Windows XP és Windows Server 2003 rendszerű számítógépeken is működik.

Az üres_sor összetevő egy üres sort jelöl, a beállításjegyzékbeli új útvonal kezdetét jelezve. Minden egyes kulcs vagy alkulcs új útvonalat jelent. Ha a .reg kiterjesztésű beállításjegyzék-fájl sok kulcsot tartalmaz, üres sorok beszúrásával áttekinthetőbbé válik a fájl tartalma, és a hibaelhárítás is egyszerűbb.

A beállításjegyzékbeli_útvonal_X összetevő az első importált értéket tároló alkulcs elérési útja. Tegye az útvonalat szögletes zárójelek közé, és a hierarchia egyes szintjeit válassza el fordított perjellel (\). Például:

[HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System] A beállításjegyzék-fájlok (.reg-fájlok) számos elérési útvonalat tartalmazhatnak. Ha az elérési útvonal utolsó tagja által jegyzett alsó hierarchiaelem nem létezik a beállításjegyzékben, a program új alkulcsot hoz létre. A rendszerbeállítási bejegyzéseket tartalmazó fájlok tartalmát a beírás sorrendjében küldi el a program az adatbázisba, ezért ha egy adott új alkulcs alatt egy másik alkulcsot is létre kíván hozni, a sorokat a megfelelő sorrendben kell beírnia.

Az adatelem_neve_X összetevő az importálni kívánt adatelem neve. Ha a fájlban lévő valamely adatelem nem létezik a beállításjegyzékben, a .reg kiterjesztésű beállításjegyzék-fájl hozzáadja az adatelem értékével együtt. Amennyiben valamely adatelem már létezik, akkor a beállításjegyzék-fájlban szereplő érték felülírja a létező értéket. Az adatelem neve idézőjelek között áll, az egyenlőségjel (=) pedig közvetlenül az adatelem neve után következik.

Az adattípus_X összetevő a beállításérték adattípusa, és rögtön az egyenlőségjel után áll. A REG_SZ adattípus (azaz karakterlánc) kivételével az összes adattípus esetén kettőspont áll közvetlenül az adattípus után. Amennyiben REG_SZ adattípusról van szó, az adattípus értéke és a kettőspont nem használható. Ebben az esetben a Regedit.exe eszköz REG_SZ adattípust feltételez. A következő táblázat a beállításjegyzékben szereplő általános adattípusokat tünteti fel:

Adattípus

Adattípus a .reg fájlban

REG_BINARY

hexadecimális

REG_DWORD

duplaszó

REG_EXPAND_SZ

hexadecimális (2)

REG_MULTI_SZ

hexadecimális (7)

A beállításjegyzék adattípusairól a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

A Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisának ismertetése
  Az érték_X elem rögtön a kettőspont után (REG_SZ típus esetén az egyenlőségjel után) áll, és a megfelelő formátumúnak kell lennie (például karakterláncnak vagy hexadecimális értéknek). A hexadecimális formátumot a bináris adatelemekhez kell használni.

Megjegyzés: A beállításjegyzék egyazon elérési útjában több adatelemsor is megadható.

Megjegyzés: A beállításjegyzék-fájl alján szerepelnie kell egy üres sornak.

a lap tetejére

Beállításkulcsok hozzáadása, beállításértékek (korábbi nevén rendszerleíró érték) hozzáadása és módosítása

Ezen műveletek végrehajtásához végezze el a kívánt változtatásokat a beállításjegyzékben, majd exportálja a megfelelő alkulcsot vagy alkulcsokat. A program az exportált beállításkulcsokat automatikusan .reg kiterjesztésű fájlokként menti. A változtatások végrehajtásához és a módosítások exportálásához az alábbi műveleteket kell végrehajtani.

 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a regedit parancsot a Megnyitás mezőbe, majd kattintson az OK gombra.

 2. Keresse meg a beállításjegyzék módosítani kívánt elemét vagy elemeit tároló alkulcsot, majd kattintson rá.

 3. Kattintson a Fájl menü Exportálás parancsára.

  Ez a művelet a változtatások végrehajtása előtt biztonsági másolatot készít az alkulcsról. Ha a módosítások következtében probléma lépne fel, bármikor importálható a biztonsági másolat a beállításjegyzékbe.

 4. Írja be az eredeti beállításjegyzék-elemeket tároló fájl kívánt nevét a Fájlnév mezőbe, majd kattintson a Mentés gombra.

  Megjegyzés: Használjon leíró és könnyen megjegyezhető fájlnevet, például az alkulcs nevére utaló elnevezést.

 5. A jobb oldali ablaktáblában végezze el a beállításjegyzék-elemek szükséges hozzáadását vagy módosítását.

 6. Az alkulcs ismételt exportálásához hajtsa végre a 3. és a 4. lépést, de egy másik fájlnevet adjon meg a beállításjegyzék-fájlnak. Ezzel a fájllal másik számítógépen is végrehajthatja a beállításjegyzék azonos módosításait.

 7. Tesztelje a változtatások hatását a helyi számítógépen. Amennyiben a módosítások problémához vezetnek, a beállításjegyzék eredeti adatait tároló biztonságimásolat-fájlra duplán kattintva visszaállíthatja az adatbázis eredeti állapotát. Ha a módosítások a megfelelő módon működnek, akkor a 6. lépésben létrehozott beállításjegyzékfájlt más számítógépeken is alkalmazhatja „A Beállításjegyzék módosításainak terjesztése” című részben leírt módon.

a lap tetejére

Beállításkulcsok és -értékek törlése

Ha valamely beállításkulcsot .reg kiterjesztésű fájllal szeretne törölni, írjon egy kötőjelet (-) a fájl beállításjegyzékbeli_útvonal eleme elé. Ha például szeretné törölni a Test alkulcsot a következő beállításkulcsból:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software írjon egy kötőjelet a következő beállításkulcs elé a .reg-fájlban:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test Az alábbi példa .reg kiterjesztésű beállításjegyzék-fájlja képes a feladat végrehajtására.

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test] Ha egy beállításértéket szeretne .reg kiterjesztésű fájllal törölni, akkor a kötőjelet (-) a fájl adatelem_neve elemét követő egyenlőségjel után kell írni. Ha például szeretné törölni a TestValue beállításazonosítót a következő beállításkulcsból:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test írjon egy kötőjelet a .reg-fájlban szereplő "TestValue"= karaktersor elé. Az alábbi példa .reg kiterjesztésű beállításjegyzék-fájlja képes a feladat végrehajtására.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
"TestValue"=- A .reg kiterjesztésű fájl létrehozásához exportálja a törölni kívánt beállításkulcsot a Regedit.exe segédprogrammal, majd a Jegyzettömb alkalmazással írja a kötőjelet a fájlba.

a lap tetejére

Rendszerleíró alkulcsok és értékek átnevezése

Beállításkulcs vagy érték átnevezéséhez törölje a kulcsot vagy az értéket, majd hozzon létre új névvel ellátott kulcsot vagy értéket.

A beállításjegyzék módosításainak terjesztése

A .reg kiterjesztésű beállításjegyzék-fájlokat elküldheti a felhasználóknak e-mailben, futtatás végett elhelyezheti őket a felhasználókkal ismertetett hálózati megosztáson, de a felhasználók bejelentkezési parancsfájlját is bővítheti egy olyan paranccsal, amely automatikusan importálja a szükséges beállításjegyzék-fájlt a bejelentkezéskor. A .reg kiterjesztésű beállításjegyzék-fájlok futtatásakor a következő üzenetek jelennek meg a felhasználók képernyőjén:

Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő
Biztosan hozzá kívánja adni az itt (.reg kiterjesztésű fájl elérési útja) található információt a rendszerleíró adatbázishoz? Ha a felhasználó az Igen gombra kattint, akkor a következő üzenet jelenik meg:

Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő
Az információ (.reg kiterjesztésű fájl elérési útja) sikeresen bekerült a rendszerleíró adatbázisba. A Regedit.exe segédprogram /s parancssori kapcsolójával letiltható az üzenetek megjelenítése. Ha a beállításjegyzék-fájlt például csendes üzemmódban kívánja futtatni (az /s kapcsoló megadásával) egy bejelentkezési kötegparancsfájlból, a következő parancsot kell beírni:

regedit.exe /s .reg kiterjesztésű fájl elérési útja A hálózaton belül csoportházirend és rendszerházirend alkalmazásával is terjesztheti a beállításjegyzék módosításait. További információt a Microsoft következő webhelyén talál (előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat):

A beállításjegyzék módosításainak terjesztése Megjegyzés: Ha a változtatások sikeresnek bizonyulnak, elküldheti a .reg kiterjesztésű fájlt az érintett hálózati felhasználóknak.

a lap tetejére

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás a Microsoft Insiderek

Hasznos volt az információ?

Köszönjük visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×