New Law for higher TDS rate

Section 206AB of the Income Tax Act is recently introduced the Finance act, 2021. A (levonni kívánt) személy (a továbbiakban: levonva) által egy "adott személynek" fizetett vagy fizetendő, illetve fizetendő vagy jóváírásra adott összegről, illetve fizetendő vagy jóváírásról szóló törvény 206AB. szakasza alapján, aki nem tette meg a két, a 2 korábbi évnek megfelelő, a 2 korábbi évnek megfelelő bevétel-visszaadó évet, amely közvetlenül az előző év előtt van, amelyben levonni vagy beszedni kell az adót , ahogy az eset áll.

További ellenőriznünk kell feltételek:

 • Az törvény 139. szakaszának alszakasza (1) szakasza szerint a rekedt adóbevallások iktatási határideje mindkét értékelési évre lejárt.

 • A forrásnál levont adó és a forrásnál összegyűjtött adó összege az esetében legalább 50 000 rúra a két előző év mindegyikében.

 • A megadott személy nem tartalmazhat olyan, nem lakóhellyel rendelkező személyt, aki nem rendelkezik állandó tartózkodási hellyel Indiában.

 • Továbbá ez a szakasz nem alkalmazható abban az esetben, ha az adó levonható a törvény 192., 192A., 194B., 194BB, 194LBC vagy 194N. szakaszában.

Hogyan lehet ellenőrizni az ITR-iktatást (a 206AB-os szakasz alkalmazhatósága érdekében)?

A kormányzati támogatás várhatóan egy új segédprogramot biztosít a szoftverhez, amely során egy adókulcs vagy annak megadásakor a vásárló/értékesítő pásztázásának megadásakor meg kell kapnia az ITR-iktatási adatait.

Körültekintő gyakorlatként azonban a felbecslőnek meg kell tartania a szállító előző két pénzügyi évre vonatkozó ITR-kódjának másolatát, hogy az a vonatkozó ráta alapján levonja/összegyűjtse a TDS/TCS összegeket.

Ez a rendelkezés további terhelést jelent az adófizetőre; A kormány azonban további lépéseket is tett annak érdekében, hogy begyűjtse az itr-eket be nem adó személyeket akkor is, ha levonták/összegyűjtötték az adójukat, és a 26AS-ben jelentek meg.

Ezért a fenti rendelkezések miatt, ha bármely felhasználó, aki a 194Q. szakasz (ha Ön egy vevő) vagy a 206(1H)(ha Ön egy terméket értékesítő) szakaszra esik, mindkét esetben 2021. július 1-jétől felhasználónak ellenőriznie kell, hogy a másik fél a korábbi 2 pénzügyi évre (azaz 2021. július 1-jétől 2019. július 2 & 0-ig vagy 2020-201-ig) nyújtotta-e az ITR-t, és hogy a TDS/TCS összesítése legalább 50 000 az előző 2 pénzügyi év mindegyikét, akkor a TDS/TCS magasabb, 206AB/206AB(kivéve az 192A. szakaszt) , 194B, 194BB, 194LBC vagy 194N a act.

A 206AA és 206CCA szakasz alkalmazhatósága

Az új 206AB és 206CCA szakaszt a 206AA és a 206CC szakasz után szúrták be, amely magasabb TDS/TCS-sebességet biztosít a PAN nem éneklése esetén (állandó számlaszám)

 • 206AA. szakasz: Ez a szakasz arra az esetre vonatkozik, ha a személy nem tudja lehozni a pásztázást,

 • 206ABszakasz: Ez a szakasz arra az esetre vonatkozik, ha a személy nem adja be a két éves visszaeső évet.

A vonatkozó szakaszban az adó levonásáért/beszedéséért felelős személynek kell az alábbiak közül a magasabb adókulcsot alkalmaznia:

Az adót levonni kell – 206AA- Nem sikerült beküldni a PAN-t

Adóra van szükség a Levonva-206AB- Nem lehet beírni két éves megtérülési

(i) a jelen törvény vonatkozó rendelkezésében meghatározott kamatlábon.

(i) a jelen törvény vonatkozó rendelkezésében meghatározott kamatláb kétszerese; vagy

(ii) a hatályos kamatláb mellett; vagy

(ii) a hatályos díj vagy árfolyamok kétszerese; vagy

(iii) 20%-os kamatlábnál.

(iii) 5%-os kamatlábnál.

 • 206CCszakasz: Ez a szakasz arra az esetre vonatkozik, ha a személy nem tudja lehozni a pásztázást.

 • 206.CCAszakasz: Ez a szakasz arra az esetre vonatkozik, ha a személy nem adja be a két évre vonatkozó visszaküldést.

A megfelelő szakaszban az adó beszedéséért felelős személynek kell az alábbiak közül a magasabb adókulcsot alkalmaznia:

Be kell gyűjteni az adót – 206CC -Nem sikerült be nyújtani a PAN-t

A 206CCA összegre vonatkozó adót kell beszedni – nem sikerült két éves megtérülési adatokat behozni.

i) a jelen törvény vonatkozó rendelkezésében meghatározott kamatláb kétszerese; vagy

(i) a jelen törvény vonatkozó rendelkezésében meghatározott kamatláb kétszerese; vagy

(iii) 5%-os kamatlábnál.

(iii) 5%-os kamatlábnál.

Ezenkívül a 206AB szakasz 2. alszakasza biztosítja, hogy ahol mind a 206AA, mind a 206AB szakasz alkalmazható, vagyis a megadott személy nem nyújtotta be a PAN-ot, valamint nem iktatta a visszaküldött adatokat; az adó levonható a magasabb kamatláb mellett mindkét szakasz között, vagyis a TDS-t a 206AA és a 206AB szakaszban a magasabb kamatlábak között kell levonni.

A TDS/TCS beállításának magasabb kamatlába a nem fájlformátumú megtérülési ráta esetén

A felhasználónak két lehetőség áll a rendelkezésre az eset kezeléséhez:

 • További küszöbérték meghatározása adott TDS/TCS típushoz

 • További adókód és adóelőfizetési csoport létrehozása adott TDS/TCS típushoz

Az ajánlott módszer a "További küszöbérték meghatározása" a nem fájlkezelők számára.

Küszöbérték meghatározása

(TDS típusú Kölcsönzés)

 1. Ugrás az adókulcsok> Adóelőfizetés beállítása> adóelőfizetési küszöb és> meghatározásai között

 2. Válassza az Új lehetőséget

  1. Név:Kölcsönzés

  2. Leírás: 194-es kölcsönzés, I

Hozzon létre további küszöbérték-definíciót a visszatérési adat iktatásának mellőzése érdekében:

 1. Kattintson az Új gombra

  1. Név:SNF kölcsönzése

  2. Leírás:A 194-es bérleti díj nem adott vissza.

 2. Kattintson a Threshold designer (Küszöbtervező>Kölcsönzés> Általános> elemre.

Az első szótag meghatározása

 1. Kitöltési dátum tartománya: (4\1\2021) – ténylegesség: (3\31\2022),

 2. Alsó határ (0,00) és Felső korlát (2 40 000) meghatározása

 3. Válassza a Számítási> típus> (végleges szint (Igen))

A második szótag meghatározása

 1. Kattintson az Új lap> Általános>lapra.

  1. Dátumtartomány:effective from(4\1\2021), Hatásosság:(3\31\2022),

  2. Küszöbérték alsó határa (2 40 000,00), Felső korlát (0,00).

  3. Típus: eloszlásfv (Végleges szint (Igen)).

 2. Zárja be az űrlapot.

A vissza nem iktatott adat iktatási küszöbértékének meghatározása:

Az első szótag meghatározása

 1. Click on Threshold designer> Rent SF

 2. Kattintson az Új >gombra

  1. Dátumtartomány:Hatásosság: (4\1\2021); Hatásosság:(3\31\2022),

  2. Küszöbérték:Alsó határ (0,00) , felső korlát (2 40 000)

  3. Típus> (Végleges szint (Igen))

A második szótag meghatározása

 1. Kattintson a Threshold designer> Rent SNF> New> general (SNF> gombra.

  1. Dátumtartomány:Hatásosság: (4\1\2021); Hatásosság:(3\31\2022),

  2. Küszöbérték:Alsó határ (240000,00),Felső korlát (0,00)

  3. Írja > (Végleges szint (Igen)) stb.

 2. Zárja be az űrlapot.

Hozzon létre forrásadó összetevő-csoportot a Kölcsönzéshez:

 1. Tovább az Adózók> A>-adóösszetevő-csoportok beállítása részhez.

 2. Válassza az>Adótípus (TDS)> adóösszetevő-csoport (Kölcsönzés) lehetőséget.

 3. Az Általános

  1. Állapot (lakó)

  2. Szakaszkód (94 I)

 4. Zárja be az űrlapot.

Create Withholding Tax component for Rent:

 1. Ugrás az adófizetési> A> adóelőfizetési összetevő beállítása

 2. Cmegnyalás az Új

  1. Adótípus (TDS)

  2. Adóelőfizetési összetevő (Kölcsönzés)

  3. Adóelőfizetési összetevő-csoport (Kölcsönzés)

  4. Leírás (Kölcsönzés)

Adókód létrehozása kölcsönzéshez:

 1. Ugrás az adószámok> adókódok>

 2. Válassza az Új lehetőséget

  1. Adókód (194 I kölcsönzés)

  2. Adónév előfizetése (Új törvény kölcsönzése)

  3. Pénznem (INR)

  4. Fő fiók (202122)

  5. Kiegyenlítési időszak (TDS)

  6. Adótípus (TDS)

  7. Küszöbérték alkalmazása (Igen)

  8. Adóelőfizetési összetevő (Kölcsönzés).

 3. Kattintson a Küszöbérték hivatkozások elemre.

 4. Kattintson az Új gombra

  Megjegyzés: Jobb, ha egy külön csoportot hoz létre a szállítóknak, azokat, akik az elmúlt két évben nem iktatták a visszaküldést, és ezt a csoportot csatolja az ilyen szállítóhoz.

  1. Fiók típusa (Szállító)

  2. Fiókkód (csoport)

  3. Fiók vagy csoport (60)

  4. Küszöb (SNF kölcsönzése)

 5. Kattintson az Új gombra

  1. Fiók típusa (Szállító)

  2. Fiókkód (mind) 

  3. Fiók vagy csoport (üres)

  4. Küszöb (Kölcsönzés)

 6. Kattintson a Küszöbértéktervező elemre.

 7. Select line with threshold "SNF"> Tax value

 8. Kattintson az Új >PAN állapotra (nem érhető el)

  1. Korábban nem adózva (Igen)

  2. Adó kiszámítása (Igen)

  3. Kapcsolja be a bázist (Igen)

  4. Érték (0,00)

 9. Click on New> PAN status (Received)

  1. Korábban nem adózva (Igen)

  2. Adó kiszámítása (Igen)

  3. Kapcsolja be a bázist (Igen)

  4. Érték (0,00).

 10. Jelölje ki a második halmozott sort > adóértéket.

 11. Kattintson az Új >PAN állapotra (nem érhető el)

  1. Korábban nem adózva (Igen)

  2. Adó kiszámítása (Igen)

  3. Kapcsolja be a bázist (Igen)

  4. Érték (20,00)

 12. Click on New> PAN status (Received)

  1. Korábban nem adózva (Igen)

  2. Adó kiszámítása (Igen)

  3. Kapcsolja be a bázist (Igen)

  4. Érték (20,00)

 13. Zárja be az űrlapot.

 14. Kattintson az Új gombra

  1. Fiók típusa (Szállító)

  2. Fiókkód (mind)

  3. Küszöb (Kölcsönzés)

 15. Kattintson a Küszöbértéktervező elemre.

 16. Jelölje ki az első halmozott sort > adóértéket.

 17. Kattintson az Új>PAN állapotra (nem érhető el)

  1. Korábban nem adózva (Igen)  

  2. Adó kiszámítása (Igen)

  3. Kapcsolja be a bázist (Igen)

  4. Érték (0,00)

 18. Click on New> PAN status (Received)

  1. Korábban nem adózva (Igen)

  2. Adó kiszámítása (Igen)

  3. Kapcsolja be a bázist (Igen)

  4. Érték (0,00)

 19. Zárja be az űrlapot.

 20. Jelölje ki a második halmozott sort >adóértéket.

 21. Kattintson az Új>PAN állapotra (nem érhető el)

  1. Korábban nem adózva (Igen)

  2. Adó kiszámítása (Igen)

  3. Kapcsolja be a bázist (Igen)

  4. Érték (20,00)

 22. Click on New> PAN status (Received)

  1. Korábban nem adózva (Igen)

  2. Adó kiszámítása (Igen)

  3. Kapcsolja be a bázist (Igen)

  4. Érték (10,00)

 23. Zárja be az űrlapot.

 24. Go to Tax> Indirect taxes> Withholding Tax> Withholding Tax groups

 25. Kattintson az Új gombra

  1. Adócsoport (194 I kölcsönzés)

  2. Leírás (194. új törvény kölcsönzése)

  3. Adótípus (TDS).

Create Withholding Tax Group "Rent 194 I"

 1. Ugrás az adóelőfizetési>adóelőfizetési > adókódra

 2. Create new with forrásadó group "Rent 194 I"

 3. Adja hozzá > adókód "194 194 kölcsönzése" kódot.

 4. Kattintson a Tervező elemre.

 5. Kattintson az Új gombra

  1. Adókód (194 I kölcsön)

 6. Zárja be az űrlapot.

Forrásadó-csoport csatolása a szállítói fiókhoz:

 1. Ugrás a Kötelezettségekhez

 2. Select INMF-000005

  1. Csoport (60)

  2. Számla és kézbesítés 

   1. Adóelőfizetés (igen)

   2. TDS-csoport (194 I kölcsönzés)

Szállító PAN-információinak frissítése:

 1. Ugrás az adózási adatokra

  1. PAN állapot (beérkezett) 

  2. Szám (AUNPP6767E)

 2. Zárja be az űrlapot.

Két eset bejegyzése

A szállító nem iktatta a visszaküldést az elmúlt két évben:

A normál bérleti díj (vállalat) – 10%

Az új rendelkezésben érvényes: Az alábbi kamatlábnál magasabb értéknek kell érvényesnek lennie:

 • A megadott ráta kétszerese, azaz 20%

 • Az 5%-os ráta:

A szállító iktatta a visszaesőt az elmúlt két évre.

1. forgatókönyv: A szállító nem iktatta az elmúlt két év visszaküldési és pÁSZ-adatokat.

Számlanapló létrehozása és bejegyzése

 1. Ugrás a Szállítói számlanaplóban> esedékes> lapra

 2. Kattintson az Új gombra

  1. Fiók típusa (Szállító)

  2. Fiók (INMF-000005)

  3. Számla (IN-8)

  4. Jóváírás (250000,00), 

  5. Offset account type (Ledger)

  6. Offset account (600120)

 3. Kattintson a forrásadóra.

A forrásadót a beállított százalékos érték szerint számítjuk ki (20,0). a szállítónál a vártnak megfelelően, mivel egy szállító nem iktatta a visszaküldést az elmúlt két évben.

2. példa: A szállító iktatta az elmúlt két év visszaküldési adatait, és pÁSZ-adatokat is ad meg.

Számlanapló létrehozása és bejegyzése

 1. Ugrás a Szállítói számlanaplóban> esedékes> lapra

 2. Kattintson az Új gombra

  1. Fiók típusa (Szállító)

  2. Fiók (INMF-000001)

  3. Számla (IN-06)

  4. Jóváírás (250000,00)

  5. Offset account type (Ledger)

  6. Offset account (600150)

 3. Kattintson a forrásadóra.

A forrásadót a beállított százalékos érték szerint számítjuk ki (10,0).

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás a Microsoft Insiderek

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük visszajelzését!

×