Bejelentkezés Microsoft-fiókkal
Jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.
Üdvözöljük!
Válasszon másik fiókot.
Több fiókja van
Válassza ki a bejelentkezéshez használni kívánt fiókot.

HA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN ÉL (VAGY OLYAN VÁLLALKOZÁS, AMELYNEK SZÉKHELYE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN TALÁLHATÓ), OLVASSA EL AZ ALÁBBI "KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS CSOPORTOS KERESETFELMONDÁS" CÍMŰ SZAKASZT. EZ HATÁSSAL VAN A VITÁK RENDEZÉSÉRE.

Ezek a licencfeltételek az Ön és a Microsoft Corporation (vagy annak egyik társvállalata) között létrejött megállapodás. Ezek a fent megnevezett szoftverekre és a Microsoft szolgáltatásaira vagy szoftverfrissítéseire vonatkoznak (kivéve, ha az ilyen szolgáltatásokat vagy frissítéseket új vagy további feltételek kísérik, amely esetben ezek a különböző feltételek a jövőben is érvényesek, és nem módosítják az Ön vagy a Microsoft előre frissített szoftverekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos jogait). HA BETARTJA A JELEN LICENCFELTÉTELEKET, AZ ALÁBBI JOGOSULTSÁGOKKAL RENDELKEZIK. A SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA EZEKET A FELTÉTELEKET.

 1. A TELEPÍTÉS ÉS A HASZNÁLAT JOGA.

  1. Általános. A szoftver egy biztonsági másolatát kizárólag a szoftver újratelepítése céljából készítheti el. A szoftver egy példányát telepítheti és futtathatja mind a tíz olyan Windows 11 eszközön, amelyek a Windows Áruházbeli fiókjához társított Microsoft-fiókhoz vannak társítva, és kizárólag Windows rendszeren való használatra.

  2. Belefoglalt Microsoft-alkalmazások. A szoftver más Microsoft-alkalmazásokat is tartalmazhat. Ezek a licencfeltételek a belefoglalt alkalmazásokra vonatkoznak, ha vannak ilyenek, kivéve, ha a többi Microsoft-alkalmazás más licencfeltételeket is tartalmaz.

  3. Földrajzi hely adatai. A földrajzi helyadatokat használó alkalmazásoknak meg kell felelniük Bing Térképek használati feltételeknek a Microsoft Bing Térképek Platform API-k használati feltételeinek – Microsoft Mapping Solutions  

  4. Külső összetevők. A szoftver tartalmazhat olyan harmadik féltől származó összetevőket, amelyek külön jogi közleményekkel rendelkeznek, vagy más megállapodások hatálya alá tartoznak, ahogy azt a ThirdPartyNotices fájl(ok) ismertetik, beleértve a szoftverhez tartozó harmadik fél licenceit és System WebView-licenceit.

  5. Microsoft szolgáltatási szerződés. A szoftver egyes funkciói hozzáférést biztosíthatnak online szolgáltatások, vagy támaszkodhatnak rá. A szolgáltatások (de a szoftver) használatára a Microsoft szolgáltatási szerződésének https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923 külön feltételei és adatvédelmi szabályzatai vonatkoznak. Olvassa el figyelmesen. Előfordulhat, hogy a szolgáltatások nem minden régióban érhetők el.

 2. ADATOK.

  1. Adatgyűjtés. A szoftver adatokat gyűjthet Önről és a szoftver Ön általi használatáról, és elküldheti azokat a Microsoftnak. A Microsoft felhasználhatja ezeket az információkat szolgáltatások nyújtására és termékeink és szolgáltatásaink javítására. A termékdokumentációban leírtaknak megfelelően számos ilyen forgatókönyvet le is tilthat, de nem mindegyiket.  A szoftverben lehetnek olyan funkciók is, amelyek lehetővé tehetik az alkalmazások felhasználóitól származó adatok gyűjtését. Ha ezeket a funkciókat arra használja, hogy lehetővé tegye az adatgyűjtést az alkalmazásaiban, meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályoknak, beleértve az alkalmazások felhasználóinak megfelelő értesítéseket is. Az adatgyűjtésről és azok használatáról a súgódokumentációban és az adatvédelmi nyilatkozatban talál további információt a https://aka.ms/privacy. A szoftver ön általi használata a gyakorlathoz való hozzájárulásként működik.

  2. A személyes adatok feldolgozása. Amennyiben a Microsoft a szoftverrel kapcsolatos személyes adatok feldolgozója vagy alfeldolgozója, a Microsoft 2018. május 25-től az https://docs.microsoft.com/en-us/legal/gdpr.

 3. A LICENC HATÓKÖRE. A szoftvert csak licenceli, nem vásárolta meg. A Microsoft minden egyéb jogot fenntart. Hacsak az alkalmazandó jogszabályok e korlátozás ellenére nem adnak Önnek több jogot, ön nem (és nincs joga):

  1. a szoftvert bármilyen kereskedelmi célra használja;

  2. megkerülni a szoftver azon technikai korlátozásait, amelyek csak bizonyos módokon teszik lehetővé annak használatát;

  3. a szoftver visszafejtése, lefordítása vagy szétszerelése, vagy a szoftver forráskódjának más módon történő származtatása, kivéve a szoftverbe belefoglalható egyes nyílt forráskód összetevők használatára vonatkozó harmadik fél licencelési feltételei által megkövetelt mértékig;

  4. eltávolíthatja, minimalizálhatja, letilthatja vagy módosíthatja a Microsoft vagy beszállítói által a szoftverben megjelenő értesítéseket;

  5. a szoftvert a törvénybe ütköző módon használja, vagy kártevőket hozzon létre vagy terjesszen; Vagy

  6. a szoftvert megoszthatja, közzéteheti, terjesztheti vagy bérletbe adhatja, a szoftvert különálló ajánlatként nyújthatja másoknak, illetve átadhatja a szoftvert vagy a jelen szerződést bármely harmadik félnek.

 4. VIDEOKODEKEK. EZ A TERMÉK AZ AVC SZABADALMI PORTFOLIÓ LICENC ALAPJÁN LICENCELHETŐ EGY FOGYASZTÓ SZEMÉLYES HASZNÁLATÁRA VAGY MÁS OLYAN FELHASZNÁLÁSI MÓDOKRA, AMELYEKBEN NEM JÁR ELLENSZOLGÁLTATÁS A(Z) I) A VIDEO KÓDOLÁSA AZ AVC SZABVÁNYNAK ("AVC VIDEÓ") ÉS/VAGY (ii) AVC VIDEÓ DEKÓDOLÁSA, AMELYET A SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉGBEN RÉSZT VEVŐ FOGYASZTÓ KÓDOLT ÉS/VAGY AZ AVC VIDEÓ BIZTOSÍTÁSÁHOZ ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ VIDEÓSZOLGÁLTATÓTÓL SZEREZTEK BE. SEMMILYEN MÁS CÉLRA NEM ADNAK VAGY NEM UTALNAK RÁ. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ MPEG LA, L.L.C. LÁSD : HTTP://WWW.MPEGLA.COM

 5. EXPORTÁLÁSI KORLÁTOZÁSOK. Önnek be kell tartania a szoftverre vonatkozó összes hazai és nemzetközi exporttörvényt és előírást, amelyek magukban foglalják a rendeltetési helyre, a végfelhasználókra és a végfelhasználásra vonatkozó korlátozásokat. Az exportálási korlátozásokkal kapcsolatos további információkért látogasson el a https://aka.ms/exporting.

 6. TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK. A Microsoft nem köteles a jelen szerződés értelmében semmilyen támogatási szolgáltatást nyújtani a szoftverhez. A nyújtott támogatás "adott állapotban", "minden hibával együtt" és bármilyen garancia nélkül.

 7. FRISSÍTÉSEK. A szoftver rendszeres időközönként ellenőrizheti a frissítéseket, és letöltheti és telepítheti azokat. A frissítéseket csak a Microsofttól vagy hivatalos forrásokból szerezheti be. Előfordulhat, hogy a Microsoftnak frissítenie kell a rendszert a frissítések biztosításához. Ön beleegyezik, hogy további értesítés nélkül megkapja ezeket az automatikus frissítéseket. Frissítések nem feltétlenül tartalmazza vagy támogatja az összes meglévő szoftverfunkciót, szolgáltatást vagy perifériaeszközt.

 8. KÖTELEZŐ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS CSOPORTOS KERESETFELMONDÁS. Ez a szakasz akkor érvényes, ha Ön a Egyesült Államok él (vagy ha vállalkozása van, akkor az ön üzletének elsődleges helye).Ha Ön és a Microsoft vitába szállnak, ön és a Microsoft megállapodnak abban, hogy 60 napig próbálkoznak a probléma informális megoldására. Ha Ön és a Microsoft nem tudja, Ön és a Microsoft megállapodnak abban, hogy egyéni választottbírósági eljárást kötnek az Amerikai Választottbírósági Szövetség előtt a Szövetségi Választottbírósági Törvény ("FAA") értelmében, és nem perelnek a bíróságon bíró vagy esküdtszék előtt. Ehelyett egy semleges választottbíró dönt. Csoportos perek, osztályszintű választottbírósági eljárások, magánügyészi keresetek és bármely más olyan eljárás, amelyben valaki képviselőként jár el, nem engedélyezett; sem egyesíti az egyes eljárásokat az összes fél beleegyezése nélkül. A teljes választottbírósági megállapodás további feltételeket tartalmaz, és https://aka.ms/arb-agreement-4. Ön és a Microsoft elfogadja ezeket a feltételeket.

 9. TELJES SZERZŐDÉS. A jelen szerződés, valamint a Microsoft által a kiegészítésekre, frissítésekre vagy harmadik felektől származó alkalmazásokra vonatkozó bármely egyéb feltétel a szoftver teljes szerződése.

 10. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS A JOGVITÁK RENDEZÉSÉNEK HELYE. Ha a szoftvert a Egyesült Államok vagy Kanadában szerezte be, a jelen szerződés értelmezését, a szerződés megsértésével kapcsolatos igényeket és minden egyéb követelést (beleértve a fogyasztóvédelmet, a tisztességtelen versenyt és a kártérítési igényeket) az Ön lakhelye szerinti állam vagy tartomány törvényei szabályozzák, tekintet nélkül a jogszabályok ütközésére, kivéve, hogy az FAA szabályozza a választottbírósági eljárásokkal kapcsolatos összes elemet. Ha a szoftvert bármely más országban szerezte be, annak törvényei érvényesek, azzal a különbséggel, hogy a választottbíráskodással kapcsolatos mindenre az FAA az irányadó. Ha az Egyesült Államok szövetségi joghatósága létezik, Ön és a Microsoft beleegyeznek, hogy a washingtoni King megye szövetségi bíróságának kizárólagos joghatóságát és helyszínét biztosítják a bíróságon (a választottbírósági eljárás kivételével). Ha nem, Ön és a Microsoft beleegyeznek, hogy a washingtoni King Megye Legfelsőbb Bíróságának kizárólagos joghatósága és helyszíne legyen a bíróságon (a választottbírósági eljárás kivételével).

 11. FOGYASZTÓI JOGOK; REGIONÁLIS VÁLTOZATOK. Ezen szerződés bizonyos jogokat határoz meg. Az Ön államának, tartományának vagy országának törvényei más jogokkal is rendelkezhetnek, beleértve a fogyasztói jogokat is. A Microsofttal fennálló kapcsolatától függetlenül ön is rendelkezhet jogokkal azzal a féllel kapcsolatban, amelytől a szoftvert beszerezte. A jelen szerződés nem módosítja ezeket az egyéb jogokat, ha az Ön államának, tartományának vagy országának törvényei ezt nem teszik lehetővé. Ha például a szoftvert az alábbi régiók valamelyikében szerezte be, vagy a kötelező országjog alkalmazandó, akkor a következő rendelkezések vonatkoznak Önre:

  1. Ausztrália. Ön az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény értelmében törvényi garanciákkal rendelkezik, és a jelen szerződés egyetlen rendelkezése sem érinti ezeket a jogokat.

  2. Kanada. Ha Kanadában szerezte be ezt a szoftvert, az automatikus frissítési funkció kikapcsolásával, az eszköz internetről való leválasztásával (ha és amikor újra csatlakozik az internethez, a szoftver folytatja a frissítések keresését és telepítését), vagy eltávolítja a szoftvert. A termékdokumentáció , ha van ilyen, azt is meghatározhatja, hogyan kapcsolhatja ki az adott eszköz vagy szoftver frissítéseit.

  3. Németország és Ausztria.

   1. Jótállás. A megfelelően licencelt szoftver a szoftverhez mellékelt Microsoft-anyagokban leírtak szerint jelentős mértékben fog működni. A Microsoft azonban nem biztosít szerződéses garanciát a licencelt szoftverre vonatkozóan.

   2. A felelősség korlátozása. Szándékos magatartás, súlyos hanyagság, a termékfelelősségi törvényen alapuló igények, valamint halál, illetve személyi vagy fizikai sérülés esetén a Microsoft a jogszabályoknak megfelelően felelős.

    A fenti ii. záradékra is figyelemmel a Microsoft csak akkor vonható felelősségre kismértékű gondatlanságért, ha a Microsoft megszegi az ilyen lényeges szerződéses kötelezettségeket, amelyek teljesítése megkönnyíti a jelen szerződés megfelelő teljesítését, amelynek megszegése veszélyeztetné a jelen szerződés célját és a felek által folyamatosan megbízhatónak minősíthető megfelelőséget (úgynevezett "számosságos kötelezettségek"). Más enyhe gondatlanság esetén a Microsoft nem vállal felelősséget a kismértékű gondatlanságért.

 12. FELELŐSSÉGELHÁRÍTÁS A SZOFTVER LICENCE "ADOTT ÁLLAPOTBAN". ÖN VISELI A HASZNÁLAT KOCKÁZATÁT. A MICROSOFT NEM VÁLLAL KIFEJEZETT SZAVATOSSÁGOKAT, GARANCIÁKAT ÉS FELTÉTELEKET. A MICROSOFT A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN KIZÁR MINDEN VÉLELMEZETT GARANCIÁT, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGOT, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT ÉS A JOGSÉRTÉSMENTESSÉGET.

 13. A KÁROK KORLÁTOZÁSA ÉS KIZÁRÁSA. HA AZ ELŐZŐ JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT ELLENÉRE VAN BÁRMILYEN ALAPJA A KÁRTÉRÍTÉSRE, AKKOR A MICROSOFTTÓL ÉS BESZÁLLÍTÓITÓL CSAK KÖZVETLEN KÁRTÉRÍTÉST KAPHAT 5,00 USD ÉRTÉKIG. NEM TÉRÍTHETŐ VISSZA SEMMILYEN MÁS KÁR, BELEÉRTVE A KÖVETKEZMÉNYI, AZ ELMARADT NYERESÉGET, A KÜLÖNLEGES, A KÖZVETETT VAGY A JÁRULÉKOS KÁROKAT.

  Ez a korlátozás (a) a szoftverrel, szolgáltatásokkal, harmadik fél internetes webhelyein található tartalommal (beleértve a kódot is) vagy harmadik féltől származó alkalmazásokra vonatkozik; és b) szerződésszegéssel, jótállással, garanciával vagy feltétellel kapcsolatos igények; szigorú felelősség, hanyagság vagy más károkozás; vagy bármely más követelés; minden esetben az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben.

  Akkor is érvényes, ha a Microsoft tudta vagy tudnia kellett volna a károkozás lehetőségéről. Előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás nem vonatkozik Önre, mert előfordulhat, hogy az Ön állama, tartománya vagy országa nem engedélyezi a járulékos, következményi vagy egyéb károk kizárását vagy korlátozását.

További segítségre van szüksége?

További lehetőségeket szeretne?

Fedezze fel az előfizetés előnyeit, böngésszen az oktatóanyagok között, ismerje meg, hogyan teheti biztonságossá eszközét, és így tovább.

A közösségek segítségével kérdéseket tehet fel és válaszolhat meg, visszajelzést adhat, és részletes ismeretekkel rendelkező szakértőktől hallhat.

Hasznos volt ez az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi volt hatással a felhasználói élményére?
Ha elküldi a visszajelzést, a Microsoft felhasználja azt a termékei és szolgáltatásai továbbfejlesztéséhez. Az informatikai rendszergazda képes lesz ezeket az adatokat összegyűjteni. Adatvédelmi nyilatkozat.

Köszönjük a visszajelzését!

×