MICROSOFT SZOFTVERLICENC-SZERZŐDÉS

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

A jelen dokumentumban foglalt licencfeltételek szerződést képeznek a Microsoft Corporation vagy (az Ön lakhelyétől függően) annak egyik társvállalata és Ön között. Olvassa el figyelmesen. A fent megnevezett szoftverre vonatkoznak, beleértve a szoftver adathordozóját is, ha volt ilyen. A feltételek a szoftverhez tartozó

  • bármely alábbi Microsoft-termékre is vonatkoznak:

  • frissítésre,

  • bővítésére,

  • internetes szolgáltatásaira és

  • a támogatási szolgáltatásokra,

kivéve, ha ezen elemekre más feltételek vonatkoznak. Ha ez a helyzet, akkor az a szerződés az irányadó.

A szoftver használatával Ön elfogadja a jelen feltételeket. Amennyiben nem fogadja el a feltételeket, úgy ne használja a szoftvert.

Az alábbiakban leírtak alapján a szoftver telepítésével vagy használatával hozzájárul bizonyos szabványos számítógép-információk az érvényesítés során történő átviteléhez, bizonyos frissítések automatikus letöltéséhez és telepítéséhez, valamint egyes internetalapú szolgáltatásokhoz.

Ha elfogadja ezt a licencszerződést, az alábbi jogok illetik meg.

1. A TELEPÍTÉS ÉS A HASZNÁLAT JOGA.

  • Otthoni használat. Amennyiben Ön otthoni felhasználó, akkor személyes eszközein tetszőleges példányszámban telepítheti és használhatja a szoftvert, amelyet a háztartásában élő összes személy használat.

  • Kisvállalatok. Amennyiben kisvállalkozást üzemeltet, akkor a vállalkozásában található legfeljebb tíz (10) eszközön telepítheti és használhatja a szoftvert.

  • Korlátozások. A szoftver nem használható felsőoktatási vagy közintézmények tulajdonában lévő eszközökön.

  • Összetevők elkülönítése. A szoftver összetevői egyetlen egységként vannak licencelve. Az összetevők nem különíthetők el, és nem telepíthetők különböző eszközökre.

  • A szoftverhez tartozó Microsoft-programok. A szoftver egyéb Microsoft-programokat is tartalmazhat. Az ilyen programok Ön általi használatára a az adott programok licencfeltételei vonatkoznak.

2. INTERNETALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK. A Microsoft a szoftverrel együtt internetalapú szolgáltatásokat is nyújt. Ezeket a szolgáltatásokat a Microsoft bármikor módosíthatja vagy megszüntetheti.

  • Hozzájárulás az internetalapú szolgáltatások használatához. A szoftver alább, valamint a Microsoft Security Essentials Adatvédelmi nyilatkozatában ismertetett szolgáltatásai az interneten keresztül csatlakoznak a Microsoft vagy a szolgáltató számítógépes rendszeréhez. Bizonyos esetekben Ön nem kap külön figyelmeztetést a csatlakozáskor. Bizonyos esetekben kikapcsolhatja ezeket a szolgáltatásokat, vagy dönthet úgy, hogy nem használja őket. További információ ezekről a szolgáltatásokról: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. A szolgáltatások használatával hozzájárul a jelen információk átviteléhez. A Microsoft az adatokat nem használja azonosításra és kapcsolatfelvételre.

   1. Számítógép-információk. Az alábbi szolgáltatások internetes protokollokat használnak, amelyek a megfelelő rendszereknek számítógép-információkat küldenek. Ilyen információ az Ön IP-címe, az operációs rendszer típusa, a használt szoftver neve és verziója, valamint azon eszköz nyelvi kódja, amelyre a szoftvert telepítette. A Microsoft az internetalapú szolgáltatásai biztosításához használja ezeket az információkat.

   • Frissítések. Alapértelmezés szerint a szoftver automatikusan letölti a definíciófrissítéseket. További részletekért lásd az Adatvédelmi nyilatkozatot: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

   • Kártevő szoftverek eltávolítása. A szoftver ellenőrzi bizonyos rendkívül súlyos kártevő szoftverek („Kártevők”) jelenlétét az eszközön, és eltávolítja azokat az ütemezett vizsgálatok során, vagy ha Ön kezdeményezi az eltávolítást. Amikor a szoftver ellenőrzi, hogy van-e Kártevő az eszközön, a rendszer elküld egy jelentést a Microsoftnak, amely a következőket tartalmazza: az észlelt Kártevőre vagy a vizsgálat során felmerült hibára vonatkozó adatokat, az észleléssel kapcsolatos konkrét információkat, valamint az eszköz egyéb információit, amelyek segíthetnek a Microsoft ezen és egyéb termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztésében. A jelentés nem tartalmaz olyan információkat, amelyek felhasználhatók lennének az Ön azonosítására.

   • Vélhetően nemkívánatos szoftver. A szoftver ellenőrzi, hogy van-e a számítógépen alacsony vagy közepes súlyosságú Kártevő. A vizsgálat kiterjed többek között a kémprogramokra, valamint egyéb, vélhetően nemkívánatos szoftverekre („Vélhetően nemkívánatos szoftver”). A szoftver csak az Ön beleegyezésével távolítja el vagy tiltja le az alacsony és közepes súlyosságú Vélhetően nemkívánatos szoftvereket. A jelen Vélhetően nemkívánatos szoftver eltávolítása vagy letiltása következtében előfordulhat, hogy a számítógép egy másik szoftvere nem működik majd, és ezzel megszeghet egy másik szoftver használatára vonatkozó licencet, amennyiben az adott szoftver a használat feltételeként telepítette a Vélhetően nemkívánatos szoftvert. Mielőtt jóváhagyná a jelen Vélhetően nemkívánatos szoftver eltávolítását, olvassa el a többi szoftver licencszerződését. Jelen szoftver használata esetén, hogy Ön vagy a rendszer olyan szoftvert távolít el vagy tilt le, amely nem tartozik a Vélhetően nemkívánatos szoftverek közé.

   • Microsoft Active Protection Service- (MAPS-) részvétel. A Microsoft Active Protection Service (MAPS) kártevőirtó közösség egy önkéntes, világméretű közösség, amely a Microsoft Security Essentials felhasználóit foglalja magában. Az első telepítést követően a rendszer alapértelmezés szerint feliratkoztatja a felhasználót a MAPS-ben való részvételre egy alapszintű tagság keretén belül. Az alapszintű tagság feltételeinek értelmében, ha a szoftver be van kapcsolva, a MAPS jelentheti a Kártevőkkel és egyéb Vélhetően nemkívánatos szoftverekkel kapcsolatos információkat a Microsoft felé. Ha egy MAPS-jelentés olyan kártevőkről vagy potenciálisan nemkívánatos szoftverekről tartalmaz információkat, amelyeket a termék esetleg el tud távolítani, a MAPS letölti a legfrissebb vírusdefiníciókat a probléma megoldása érdekében. A MAPS téves pozitív eredményeket is adhat (vagyis az eredetileg kártevőként azonosított programról később kiderülhet, hogy nem az), és megkísérelheti kijavítani azokat. Néhány esetben előfordulhat, hogy a rendszer akaratlanul személyes információt küld a Microsoftnak. A Microsoft azonban ezeket az információkat nem használja fel az Ön azonosítására vagy az Önnel való kapcsolatfelvételre. A MAPS-szel, valamint a szolgáltatás által a Microsoft felé továbbított információkkal kapcsolatos további tudnivalókért tekintse meg az alábbi Adatvédelmi nyilatkozatot: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=148744.

   • Hibajelentések. A szoftver automatikusan hibajelentéseket küld a Microsoftnak, amelyek leírják, hogy melyik szoftverösszetevőnél jelentkeztek hibák. A szoftver nem küld el fájlokat vagy memóriaképeket, hacsak Ön nem dönt a küldésük mellett. További információ a Hibajelentésekkel kapcsolatban: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

   • Windows Update; Microsoft Update. A szoftver bekapcsolja az automatikus Windows Update- és Microsoft Update-frissítéseket. A Windows Update és Microsoft Update szolgáltatások megfelelő működésének biztosítása érdekében időnként szükség van a Windows Update és/vagy Microsoft Update szolgáltatások frissítésére vagy azokhoz kapcsolódó letöltésekre. Ezeket a rendszer a felhasználó külön értesítése nélkül hajtja végre.

    2. Az adatok felhasználása. A számítógép-információkat, a hibajelentéseket, a CEIP-információkat és a Kártevőkkel kapcsolatos jelentéseket a szoftver és a szolgáltatások továbbfejlesztésére használjuk. Az információkat másokkal, például hardver- és szoftverforgalmazókkal is megoszthatjuk. Ők az információkat arra használhatják, hogy a termékeik jobban működjenek együtt a Microsoft-szoftverekkel.


3. A LICENC HATÓKÖRE. A szoftvert csak licenceli, nem vásárolta meg. A jelen szerződés csupán a szoftver használatára biztosít Önnek bizonyos jogokat. A Microsoft minden egyéb jogot fenntart. Feltéve, hogy az alkalmazandó jogszabályok ezen korlátozásokkal ellentétben nem biztosítanak Önnek több jogot, a szoftvert csak a jelen szerződésben kifejezetten engedélyezett módon használhatja. Ennek során be kell tartania a szoftver minden olyan technikai korlátozását, amely annak csak meghatározott módokon történő használatát teszi lehetővé. Nem teheted a következőket:

  • nem kerülheti meg a szoftver semelyik technikai korlátozását;

  • nem fordíthatja, és nem fejtheti vissza a szoftvert, továbbá nem elemezheti belső felépítését, kivéve akkor és csak olyan mértékben, ahogy az alkalmazandó jogszabályok e korlátozással ellentétben azt kifejezetten megengedik;

  • nem készíthet több másolatot a szoftverről, mint amennyit a jelen szerződés meghatároz vagy az alkalmazandó jogszabályok e korlátozással ellentétben megengednek;

  • nem teheti közzé a szoftvert azért, hogy azt mások lemásolják;

  • nem adhatja kölcsönbe, bérbe vagy tartós bérletbe a szoftvert;

  • nem ruházhatja át a szoftvert vagy a jelen szerződést harmadik félre; továbbá

  • nem használhatja a szoftvert kereskedelmi szoftverüzemeltetési szolgáltatásokra.

4. BIZTONSÁGI MÁSOLAT. A szoftverről egyetlen biztonsági másolatot készíthet. Ezt csak a szoftver újratelepítéséhez használhatja.

5. DOKUMENTÁCIÓ. A dokumentációt belső használatra, tájékoztatási céllal bárki lemásolhatja és használhatja, akinek érvényes hozzáférése van a számítógépéhez.

6. ÁTVITEL MÁSIK ESZKÖZRE. Saját használat céljából eltávolíthatja a szoftvert, és telepítheti egy másik eszközre. Az átvitel célja nem lehet az, hogy a licencet több eszköz között is megossza.

7. EXPORTKORLÁTOZÁSOK. A szoftverre az Amerikai Egyesült Államok exportjogszabályai és -előírásai vonatkoznak. Ön köteles betartani minden országos és nemzetközi törvényi előírást és más jogszabályt, amely a szoftverre vonatkozik. Ezek a törvények magukban foglalják a rendeltetési helyre, a végfelhasználókra és a végfelhasználásra vonatkozó korlátozásokat is.

8. TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK. Mivel ez a szoftver „adott állapotban” áll rendelkezésre, előfordulhat, hogy nem nyújtunk hozzá terméktámogatási szolgáltatást.

9. A SZERZŐDÉS KIZÁRÓLAGOSSÁGA. A jelen szerződés, valamint a kiegészítések, a frissítések és az Ön által használt internetalapú és terméktámogatási szolgáltatások feltételei együttesen alkotják a szoftverre és a terméktámogatási szolgáltatásokra vonatkozó teljes megállapodást.

10. ALKALMAZANDÓ JOG.

  • Az Amerikai Egyesült Államokban. Ha a szoftvert az Amerikai Egyesült Államokban szerezte be, a jelen szerződés értelmezésében és annak megsértésével kapcsolatos panaszok tekintetében Washington állam jogszabályai az irányadók, tekintet nélkül a jogszabályok ütközésére. Minden egyéb kereset tekintetében az Ön lakóhelye szerinti állam törvényei az irányadók, beleértve az állami fogyasztóvédelmi törvényekkel kapcsolatos kereseteket, a tisztességtelen versennyel kapcsolatos törvényeket és a magánjogi vétségeket.

  • Az Amerikai Egyesült Államokon kívül. Ha a szoftvert bármely más országban szerezte be, az adott ország törvényei az irányadók.

11. HATÁLYOS JOG. Ezen szerződés bizonyos jogokat határoz meg. Lehetséges, hogy az Ön országának jogszabályai egyéb jogokat is biztosítanak Önnek. Önt azzal a féllel szemben is megillethetik bizonyos jogok, akitől a szoftvert beszerezte. A jelen szerződés nem módosítja az Ön országa által Önnek biztosított jogokat, amennyiben az országának jogszabályai ezt nem engedélyezik.

 12. FELELŐSSÉGELHÁRÍTÁS.A licenc a szoftver jelenlegi formájára vonatkozik. A szoftverből és használatából eredő kockázatokat a felhasználó viseli. A Microsoft nem vállal semmilyen kifejezett jótállást, garanciákat vagy feltételeket. A helyi törvények szerint Ön további fogyasztói jogokkal is rendelkezhet, amelyeket ez a szerződés nem módosíthat. A Microsoft ezúton, a helyi jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja a forgalmazhatóságra, az adott célra való megfelelőségre és a jogbitorlás-mentességre vonatkozó bármiféle vélelmezett szavatosságot. CSAK AUSZTRÁLIÁRA VONATKOZÓAN: Önt az ausztrál fogyasztóvédelmi jogszabályok értelmében kötelező garanciák illetik meg, és a jelen feltételeknek nem célja ezen jogainak csorbítása.

KÁRTÉRÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA. A Microsofttól és a beszállítóitól csak közvetlen, legfeljebb 5 amerikai dolláros kár esetén követelhet kártérítést. Ön nem kaphat kártérítést semmiféle egyéb kárért, beleértve a következményi, üzleti haszon elmaradásából eredő, különleges, közvetett vagy járulékos károkat.
Ez a korlátozás a következőkre érvényes:

 • bármely, a szoftverrel, szolgáltatásokkal, harmadik fél webhelyén található tartalommal (beleértve a kódot is) és harmadik fél programjával kapcsolatos ügy; továbbá

 • szerződésszegéssel, a garanciális kötelezettségek megsértésével, garanciával vagy feltétellel, közvetlen felelősséggel, hanyagsággal vagy más, szerződésen kívül okozott kárral kapcsolatos igényre az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben.

Ez akkor is érvényes, ha a Microsoft tudott, vagy tudnia kellett volna az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről. Lehetséges, hogy a fenti korlátozás, illetve kizárás nem vonatkozik Önre, mert országa nem teszi lehetővé a véletlenszerű, a következményi vagy egyéb károkért való felelősség kizárását, illetve korlátozását.
 

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás a Microsoft Insiderek

Hasznos volt az információ?

Köszönjük visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×