Microsoft Security Advisory: L? h?ng trong Microsoft ? h?a thnh ph?n c th? cho php th?c thi m? t? xa

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2896666 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Microsoft ? hon t?t cu?c i?u tra vo m?t bo co ring ny d? b? t?n thng. Chng ti ? pht hnh MS13-096 ? gi?i quy?t (Microsoft ? h?a thnh ph?n b? nh? tham nh?ng d? b? t?n thngCVE-2013-3906). ? bi?t thm chi ti?t v? v?n ? ny, h?y xem l?iMS13-096.Thisincludes t?i v? lin k?t cho m?t b?n C?p Nh?t b?o m?t c s?n.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2896666 - L?n xem xt sau cng: 11 Thang Ging 2014 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Windows 7 Service Pack 1, khi ?c dng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi ?c dng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi ?c dng v?i:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, khi ?c dng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Office 2003 Service Pack 3
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3
 • Microsoft Office 2010 Service Pack 1
 • Microsoft Office 2010 Service Pack 2
 • Microsoft Lync 2010
 • Microsoft Lync 2010 Attendee
 • Microsoft Lync 2013
 • Microsoft Lync Basic 2013
T? kha:
kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbmsifixme kbfixme kbmt KB2896666 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2896666

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com