„Microsoft“ dovanų kortelių sąlygos

Taikoma: „Microsoft“ paskyraMicrosoft Store

Ši Sutartis tarp jūsų ir „Microsoft Corporation“ (arba, atsižvelgiant į jūsų gyvenamąją vietą, sutartis su viena iš su ja susijusių įmonių) („mes“, „mus“, „mūsų“ arba „Microsoft“) aprašo, kaip galite pasinaudoti dovanų kortele savo „Microsoft“ paskyroje ir pirkti, naudodami šią kortelę, dalyvaujančiose parduotuvėse, kurias valdome mes (bendrai vadinamos „Dalyvaujančiomis parduotuvėmis“), įskaitant, bet neapsiribojant, internetinę „Microsoft Store“, „Microsoft Store“, esančią „Windows 10“, „Xbox One“ ir „Xbox 360“ parduotuvę (būtina turėti „Xbox Live“), naudodami savo „Microsoft“ paskyra. Naudodami terminą „dovanų kortelė“, turime omenyje fizinę arba skaitmeniniu būdu saugomos vertės kortelę arba kuponą, kuriuo galima pasinaudoti savo „Microsoft“ paskyroje įsigyjant produktus Dalyvaujančiose parduotuvėse. Neveikia fizinėse „Microsoft Store“ vietose. Jei negyvenate Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyje dovanų kortelės likutį nustato ir tvarko „Microsoft Corporation“, Vašingtone įsikūrusi įmonė ir (arba) jos filialai. Jei gyvenate EEE šalyje, dovanų kortelės likutį nustato ir tvarko „Microsoft Ireland Operations Limited“.

Šioje Sutartyje yra svarbių sąlygų, taikomų mūsų santykiams. Į ją taip pat įtraukta mūsų „Microsoft“ paslaugų teikimo sutartis, kuri apima sąlygas, taikomas „Microsoft“ paskyrai, ir (taikoma tik JAV gyventojams) privalomojo arbitražo sąlygą bei kolektyvinio ieškinio atsisakymo sąlygą, turinčias įtakos jūsų teisėms sprendžiant ginčus su „Microsoft“.

1. Sutarties aprėptis; sutikimas su sąlygomis

1.1 Kokioms paslaugoms taikoma ši sutartis? Ši sutartis reglamentuoja vertės arba likučio, saugomo jūsų „Microsoft“ paskyroje, naudojimą perkant („Produktai “) Dalyvaujančiose parduotuvėse naudojant suderinamus įrenginius. Tiek, kiek leidžiama pagal taikytinus įstatymus, galime įtraukti, nutraukti, pašalinti arba laikinai sustabdyti pasiekiamumą, funkcijas, specifikacijas ir kainas atsižvelgdami į jūsų paskyros likutį arba Dalyvaujančių parduotuvių siūlomus Produktus (laikinai arba visam laikui) bet kuriuo metu, neprisiimdami atsakomybės, kaip aprašyta šioje Sutartyje.

1.2 Kaip sutikti su šia Sutartimi? Jūs sutinkate su šia Sutartimi pirkdami dovanų kortelę , panaudodami dovanų kortelę savo „Microsoft“ paskyroje arba leisdami „Microsoft“ paskyroje saugomus pinigus, kai perkate Dalyvaujančiose parduotuvėse.

1.3 Ar „Microsoft“ gali pakeisti šią Sutartį, po to, kai su ja sutinku? Kartais galime įtraukti, pakeisti arba pašalinti bet kurią šios Sutarties dalį. Jei pakeisime kurias nors esmines sąlygas, kurios neigiamai paveiktų jūsų teises, nurodytas šioje Sutartyje, informuosime jus arba per jūsų „Microsoft“ paskyrą el. paštu, arba kitomis tinkamomis elektroninėmis priemonėmis.
 

2. „Microsoft“ paskyros

2.1 Ar man reikalinga „Microsoft“ paskyra? Taip. Norėdami pirkti Dalyvaujančiose parduotuvėse, turite turėti aktyvią „Microsoft“ paskyrą. Galite pasinaudoti dovanų kortelėmis savo „Microsoft“ paskyroje, norėdami peržiūrėti esamą paskyros likutį ir galiojimo datas, susijusias su paskyros reklaminiu likučiu, arba atnaujinti asmeninę informaciją.

2.2 Kaip papildyti pinigais savo „Microsoft“ paskyros likutį? Galite įtraukti pinigų į „Microsoft“ paskyrą prisijungę prie savo „Microsoft“ paskyros ir pasinaudoti atitinkama dovanų kortele ir (arba) kodu . Tai vadiname „dovanų kortelės panaudojimu“. Pasinaudojus visa vertė, su kuria susijusi ši kortelė, bus pridėta prie jūsų „Microsoft“ paskyros. Gali būti pridėta ir papildomų sąlygų, taikomų dovanų kortelei. Išskyrus tai, ko reikalaujama pagal galiojančius įstatymus, dovanų kortelių negalima panaudoti arba iškeisti į grynuosius pinigus bei įkelti iš naujo. Jei gyvenate ES šalyje, kurioje vietos įstatymai suteikia „apsigalvojimo laikotarpį“, galite grąžinti nepanaudotas dovanų korteles ir susigrąžinti visus pinigus per 14 dienų nuo dovanų kortelės įsigijimo. Tačiau pasinaudoję pripažįstate, kad pinigų nebus galima susigrąžinti. Jei dovanų kortelę įsigijote iš trečiosios šalies, o ne iš „Microsoft“, tada taikoma šios trečiosios šalies grąžinimo strategija. „Microsoft“ nėra atsakinga, jeigu dovanų kortelę pametate, ji pavagiama, nerandama arba naudojama be jūsų leidimo.

2.3 Ar taikomos kokios nors galiojimo datos arba mokesčiai? Nereklaminiam paskyros likučiui galiojimo terminai netaikomi. Bet koks jūsų „Microsoft“ paskyroje esantis reklaminis likutis baigs galioti, kaip nustatyta reklamos sąlygose. Netaikomi mokesčiai už likučio laikymą jūsų paskyroje – nesvarbu, ar jis atsirado dėl reklamos, ar kitokiu būdu.

2.4. Kaip pirkti Dalyvaujančiose parduotuvėse? Naudodami paskyros likutį galite įsigyti Produktų tik Dalyvaujančiose parduotuvėse. Privalote prisijungti prie „Microsoft“ paskyros, norėdami atlikti pirkimą. Tebegaliojantis reklaminis likutis bus išskaitytas (pagal artimiausią galiojimo datą) iš jūsų „Microsoft“ paskyros pirmiau nei bet kuris kitas likutis.

Jei savo „Microsoft“ paskyroje neturite pakankamai pinigų, kad galėtumėte atlikti pirkimą, turite naudoti kitą mokėjimo formą, užregistruotą jūsų „Microsoft“ paskyroje, kad būtų padengta likusi pirkinio suma – už visą pirkinį mokėti kitu mokėjimo būdu (vietoj paskyros likučio) arba papildyti savo „Microsoft“ paskyrą, kaip galima.

Kai įsigyjate Produktus naudodami paskyros pinigus, iš jūsų paskyros likučio nuskaitome sumą, atitinkančią pirkinio kainą. Jei įsigyjate trečiosios šalies Produktų iš Dalyvaujančios parduotuvės, naudodami paskyros likutį (arba paskyros likutį kartu su kita mokėjimo parinktimi), tada toks mokėjimas mums bus laikomas mokėjimu šiai trečiajai šaliai ir daugiau nebus taikomi jokie mokėjimo įsipareigojimai šiai trečiajai šaliai.

Negalite naudoti savo paskyros likučio tam tikroms prenumeratoms programėlėje, pirkiniams arba norėdami gauti grynųjų pinigų ar jų pakaitalų (pvz., dovanų sertifikatų), išskyrus atvejus, kai to reikalaujama įstatymuose. Kiekviena Dalyvaujanti parduotuvė gali taikyti papildomų pirkimo apribojimų arba išimčių. „Microsoft“ negrąžina pinigų už Produktus, įsigytus Dalyvaujančiose parduotuvėse , išskyrus atvejus, kai to reikalaujama įstatymuose. Jei priimame grąžinimą (įskaitant atvejus, kai tai darome trečiosios šalies, kurios Produktus įsigijote vardu), įskaitysime į jūsų „Microsoft“ paskyrą tokią pat pinigų sumą, kuri buvo panaudota grąžintiems Produktams įsigyti.

2.5. Ar taikomi kokie nors apribojimai dėl „Microsoft“ paskyros sąskaitoje esančių pinigų naudojimo Dalyvaujančiose parduotuvėse? Taikomi toliau nurodyti apribojimai ir reikalavimai.

  • Norint pasinaudoti „Microsoft“ dovanų kortele savo „Microsoft“ paskyroje ir naudoti tuos pinigus Dalyvaujančiose parduotuvėse, gali reikėti tam tikros aparatūros arba programinės įrangos, įskaitant interneto prieigą (gali būti taikomi mokesčiai už prisijungimo laiką).
  • Išraiška tam tikra valiuta gali būti įtraukta tik į „Microsoft“ paskyrą, užregistruotą jurisdikcijoje, kuri pripažįsta tokią valiutą kaip oficialią valiutą; tada ji gali būti naudojama tik jurisdikcijos, kurioje paskyra užregistruota, Dalyvaujančiose parduotuvėse. Jūsų paskyros likučio negalima konvertuoti į kitą valiutą.
  • Pinigų iš savo „Microsoft“ paskyros likučio neperkelsite kitam asmeniui arba į kitą „Microsoft“ paskyrą.
  • Jūsų galimybei pasinaudoti dovanų kortele arba susigrąžinti pinigus į savo „Microsoft“ paskyrą bei naudoti tuos pinigus perkant Dalyvaujančiose parduotuvėse arba norint įsigyti ir siųsti dovanų kortelę gali būti taikomi papildomi apribojimai, kuriuos kartais savo nuožiūra nustato „Microsoft“. Daugiau informacijos apie šiuos papildomus paskyros likučių apribojimus gausite apsilankę dalyje „Microsoft“ paskyros pinigų apribojimai.

Galime papildomai apriboti jūsų galimybę pasiekti ar naudoti savo „Microsoft“ paskyros likutį arba galime reikalauti naudoti kitą mokėjimo būdą operacijai atlikti, kad būtų užkirstas kelias sukčiavimui ar neteisėtam naudojimui.

3. Sustabdymas; nutraukimas; teisių atėmimas

Jei pažeidžiate šios Sutarties sąlygas, galime imtis prieš jus bet kokių veiksmų, kuriuos laikome tinkamais, įskaitant prieigos prie jūsų „Microsoft“ paskyros ar bet kokio paskyros likučio, arba teisės įsigyti dovanų korteles ar jomis pasinaudoti arba nusipirkti Produktus sustabdymą ar nutraukimą. Sustabdžius neprarasite paskyros pinigų, išskyrus reklaminę vertę, kuri gali baigti galioti sustabdymo laikotarpiu. Jūsų „Microsoft“ paskyrai nesuteiksime jokios reklaminės vertės, kuri dėl bet kokios priežastis baigs galioti sustabdymo laikotarpiu.

Jeigu jūsų „Microsoft“ paskyrą uždarysime, esamą likutį grąžinsime pagal įstatymų reikalavimus. Tačiau negrąžinsime jokio reklaminio likučio. Jei turite dovanų kortelę, kurios nepanaudojote, negalėsite panaudoti šios dovanų kortelės savo „Microsoft“ paskyroje, o mes negrąžinsime jums šios dovanų kortelės vertės. Šioms taisyklėms „Microsoft“ kartais gali taikyti tam tikras papildomas sąlygas.

Jei reikalaujama grąžinti pinigus, pasiliekame teisę jūsų paskyroje nepalikti jokio likučio, kad būtų padengti mūsų patirti nuostoliai. Jei savanoriškai uždarysite savo „Microsoft“ paskyrą, grąžinsime jums visą joje esantį likutį, kai to reikalaujama įstatymuose, išskyrus reklaminį likutį, taikydami tam tikras sąlygas, kurias „Microsoft“ kartais gali nustatyti. Jei įtarsime, kad jūsų „Microsoft“ paskyra buvo naudojama sukčiaujant ar kitu netinkamu būdu, tada pinigai jums gali būti negrąžinti.

4. Pranešimai šalims

Ši Sutartis pateikiama elektronine forma. Galime elektronine forma suteikti jums informacijos apie šią Sutartį, jūsų paskyros likutį bei pateikti kitą įstatymų reikalaujamą informaciją. Galime pateikti informaciją jūsų el. pašto adresu, kurį nurodėte savo „Microsoft“ paskyroje arba tam tikrose „Microsoft“ svetainėse. Jums el. paštu atsiųsti pranešimai bus laikomi įteiktais ir gautais išsiuntus el. laišką. Jei nesutinkate gauti informaciją elektronine forma, turite nustoti naudotis paskyros likučiu.

5. Klientų aptarnavimas

Jei kyla kokių klausimų arba ginčų, susijusių su jūsų dovanų kortelių pirkimu, prieiga prie paskyros likučio ir jo naudojimu, jei kilo problemų įsigyjant Produktus naudojant paskyros likutį arba jei norite pranešti apie neleistiną jūsų paskyros likučio naudojimą, kreipkitės į „Microsoft“ klientų aptarnavimo tarnybą.