Iškarpų įrankio naudojimas ekrano kopijoms įrašyti

Taikoma: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Kartais lengviausias būdas ką nors nukopijuoti – užfiksuoti ekrano momentinę kopiją. Tad jums padės iškarpų įrankis. Naudokite jį norėdami įrašyti ir bendrinti naujienų istorijas, filmų apžvalgas ar receptus.

Užfiksuokite visą kompiuterio ekraną arba jo dalį, įtraukti pastabų, įrašyti iškarpą ar išsiųsti ją el. paštu iš iškarpų įrankio lango. Toliau nurodyta, kokius iškarpų tipus galima užfiksuoti.

 • Negriežtos formos iškarpa. Apveskite objektą negriežtos formos apvadu.
 • Stačiakampė iškarpa. Vilkdami žymiklį aplink objektą suformuokite stačiakampį.
 • Lango iškarpa. Pasirinkite norimą užfiksuoti langą, pvz., naršyklės arba dialogo langą.
 • Viso ekrano iškarpa. Užfiksuokite visą ekraną.

Užfiksuota iškarpa automatiškai nukopijuojama į iškarpų įrankio langą. Čia iškarpą galima komentuoti, įrašyti arba bendrinti. Toliau parodyta, kaip naudoti iškarpų įrankį.

Atidarykite iškarpų įrankį

Naudojant „Windows 10“Pasirinkite mygtuką Pradžia, tada užduočių juostos ieškos lauke įveskite iškarpų įrankis ir iš rezultatų sąrašo pasirinkite Iškarpų įrankis.
Naudojant „Windows 8.1“ / „Windows RT 8.1“Perbraukite į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Ieškoti (jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, nuveskite jį aukštyn ir spustelėkite Ieškoti), ieškos lauke įveskite Iškarpų įrankis, tada rezultatų sąraše pasirinkite Iškarpų įrankis.
Naudojant „Windows 7“Pasirinkite pradžios mygtuką, tada užduočių juostos ieškos lauke įveskite iškarpų įrankis ir iš rezultatų sąrašo pasirinkite Iškarpų įrankis.

Iškarpos užfiksavimas

Iškarpų įrankyje pasirinkiteRežimas (senesnėse versijose pasirinkite rodyklę šalia mygtuko Nauja), pasirinkite norimą iškarpos tipą, tada pasirinkite ekrano sritį, kurią norite užfiksuoti.

Iškarpų įrankio režimo parinktys

Meniu iškarpos užfiksavimas

 1. Atidarę iškarpų įrankį, atidarykite meniu, kurio paveikslėlį norite užfiksuoti. (Jei naudojate „Windows 7“, prieš atidarydami meniu, paspauskite klavišą Esc.)
 2. Paspauskite „Ctrl“ + „PrtScn“. Taip fiksuojamas visas ekranas, įskaitant atidarytą meniu.
 3. Pasirinkite Režimas (senesnėse versijose pasirinkite šalia mygtuko Naujas esančią rodyklę), pasirinkite norimą iškarpos tipą, tada pasirinkite ekrano sritį, kurią norite užfiksuoti.
 

Komentuokite iškarpą

Užfiksavę iškarpą galite aplink ją rašyti arba piešti pasirinkę mygtukus Rašiklis arba Žymeklis . Pasirinkite Trintukas, kad pašalintumėte nubrėžtas linijas.

Įrašykite iškarpą

 1. Užfiksavę iškarpą, pasirinkite mygtuką Įrašyti iškarpą.
 2. Dialogo lange Įrašyti kaip įveskite failo vardą, vietą ir tipą, tada pasirinkite Įrašyti.
 

Pašalinkite URL

Jei iškarpą fiksuojate iš naršyklės lango ir įrašote ją kaip HTML failą, po iškarpa rodomas URL. Kad URL nebūtų rodomas:

 1. Naudodami iškarpų įrankį, pasirinkite mygtuką Parinktys.
 2. Dialogo lange Iškarpų įrankio parinktys išvalykite žymės langelį Įtraukti URL po iškarpomis (tik HTML) ir pasirinkite Gerai.
 

Bendrinkite iškarpą

Užfiksavę iškarpą, pasirinkite šalia mygtuko Siųsti iškarpą esančią rodyklę ir iš sąrašo pasirinkite parinktį.

Spartieji klavišai, naudojami Iškarpų įrankyje

 
 Paspauskite šiuos klavišus Norėdami
 „Alt“ + M Pasirinkti iškarpų režimą
 „Alt“ + N Sukurti naują iškarpą tuo pačiu būdu kaip kūrėte paskutinę
 „Shift“ + rodyklių klavišai Perkelti žymiklį ir pasirinkti stačiakampę iškarpos sritį
 „Alt“ + D Delsos fiksavimas 1 – 5 sek.
 „Ctrl“ + C Kopijuoti iškarpą į mainų sritį
 „Ctrl“ +  Įrašyti iškarpą