Kaip sukurti turinį pažymint tekstą „Word“ programoje.

Santrauka
Vienas iš bendrųjų profesionalių dokumentų bruožų yra turinys (TOC). Naudodami „Microsoft Word“ lengviau sukursite turinį, nes ši programa leidžia kurti turinį nenaudojant stilių ir leidžia pažymėti žodį ar žodžių grupę, esančią tekste, ir įtraukti juos į turinį.

Turinys gali būti sugeneruotas naudojant paragrafo pradžios teksto išryškinimo funkciją, kad būtų galima taikyti antraštės stilių bet kuriam paragrafo pradžios tekstui (pirmam paragrafo arba sakinio žodžiui ar žodžiams). Naudodami paragrafo pradžios teksto išryškinimo funkciją, galite sukurti paragrafus, kurių pirmoji paragrafo dalis būtų suformatuota su antraštės stiliumi ir rodoma turinyje, o likęs paragrafas būtų įprastas tekstas ir nebūtų rodomas turinyje. Šiame straipsnyje aprašoma, kaip kuriant turinį naudoti šią naują funkciją.

back to the top

Turinio kūrimas

„Word“ programoje galite sukurti turinį, pagrįstą paragrafo teksto dalimi, neįtraukdami viso paragrafo. Galite pažymėti tekstą naudodami paragrafo pradžios teksto išryškinimo funkciją ir antraštės stilius, kad jis būtų įtrauktas į turinį.

Norėdami įterpti turinį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Paleiskite programą „Word“ ir atidarykite dokumentą.
 2. Paspauskite tuščią paragrafą, kuriame norite įterpti turinį.
 3. Meniu Įterpti nukreipkite žymiklį į Nuoroda ir spustelėkite Indeksai ir lentelės.

  Pastaba. Jei naudojate „Microsoft Office Word 2007“ arba „Word 2010“, skirtuko Nuorodos grupėje Turinys spustelėkite Turinys. Tada spustelėkite Įterpti turinį.
 4. Spustelėkite skirtuką Turinys, tada – Rodyti kontūro įrankių juostą.

  Pastaba. Jei naudojate „Word 2007“ arba „Word 2010“, šį veiksmą praleiskite.
 5. Dialogo lange Indeksai ir lentelės pasirinkite norimas turiniui taikyti parinktis ir spustelėkite Gerai.

  Pastaba. Jei naudojate „Word 2007“ arba „Word 2010“, dialogo lange Turinys pasirinkite norimas turiniui taikyti parinktis ir spustelėkite Gerai.
Pastaba. Jei dokumente esantis tekstas nepažymėtas kaip įtrauktinas į turinį tekstas, dokumente vietoj turinio gausite toliau nurodytą klaidos pranešimą:
„Klaida! Turinio įrašų nerasta.“
back to the top

Norimo įtraukti į turinį teksto pažymėjimas

Kitas veiksmas yra teksto, kurį norite įtraukti į turinį, naudodami paragrafo pradžios teksto išryškinimo funkciją ir antraščių stilius, pažymėjimas. Naudokite vieną arba daugiau toliau nurodytų būdų tekstui, kurį norite įtraukti į turinį, pažymėti.

back to the top

Paragrafo pradžios teksto išryškinimo funkcijos ir antraščių stilių naudojimas

 1. Dokumente pasirinkite bet kurį paragrafo pradžios tekstą, kurį norite įtraukti į turinį. Pvz., galite turėti paragrafą, kuriame yra pradžios tekstas, apibūdinantis likusį paragrafo tekstą. Toliau pateiktame paragrafe, jei į turinį norite įtraukti įvadinius žodžius „paskutinė vienišoji eilutė ir pirmoji vienišoji eilutė“, pasirinkite šiuos žodžius ir vykdykite toliau nurodytus veiksmus.
  Paskutinė vienišoji eilutė ir pirmoji vienišoji eilutė: Paskutinė vienišoji eilutė yra paskutinė paragrafo eilutė, kuri išspausdinama savaime lapo viršuje. Pirmoji vienišoji eilutė yra pirma paragrafo eilutė, kuri išspausdinama savaime lapo apačioje.
 2. Įrankių juostos Formatavimas lauke Stilius spustelėkite išplečiamąją rodyklę ir pasirinkite norimą antraštę.

  Pastaba. Jei naudojate „Word 2007“ arba „Word 2010“, norimą antraštės stilių pasirinksite jį spustelėję skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai.
 3. Norėdami naujinti turinį spustelėkite Naujinti turinį įrankių juostoje Struktūrinis rodymas.

  Pastaba. Jei naudojate „Word 2007“ arba „Word 2010“, skirtuko Nuorodos grupėje Turinys spustelėkite Naujinti lentelę.
 4. Dialogo lange Naujinti turinį spustelėkite Naujinti visą lentelę, tada – Gerai.

  Pastaba. Jei naudojate „Word 2007“ arba „Word 2010“, dialogo lange Naujinti turinį spustelėkite Naujinti visą lentelę.
Jei standartinėje įrankių juostoje spustelėsite Rodyti / slėpti, atkreipkite dėmesį, kad paragrafe nėra specialių simbolių paragrafo pradžios teksto išryškinimo funkcijos tekste taikymui nustatyti. Tačiau tekstas, kuris suformatuotas kaip antraštė, bus rodomas dokumento turinyje. Kadangi nenaudojami paslėpti paragrafo žymekliai ar kiti elementai, visas procesas atliekamas sklandžiai. Jam atlikti „Word“ naudoja naują pagrindinę funkciją Susietieji simbolių stiliai.

Antraštės stilius, pritaikytas dokumento paragrafo pradžios tekstui, yra rodomas kaip antraštės stilius, bet iš tikrųjų jis yra susietasis simbolių stilius. Jei naudojate „Word 2002“ ar naujesnę versiją ir taikote paragrafo stilių paragrafo pogrupiui, galite pastebėti, kad:
 • Sukuriamas paslėptų simbolių stilius, kuris įgalina tokias pačias simbolių ypatybes kaip ir taikomas paragrafo stilius.
 • Simbolių stilius yra taikomas pasirinkčiai.
PASTABA. Paslėptų simbolių stilius, sukurtas su susijusiais simbolių stiliais, rodomas išplečiamajame sąraše Stilius, jei dokumentas atidarytas ir peržiūrimas senesne „Word“ versija. Stiliaus skyriklis neveikia, jei dokumentas įrašomas naudojant senesnę „Word“ versiją.

Norėdami peržiūrėti paslėptą simbolio stilių, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Meniu Formatavimas spustelėkite Rodyti formatavimą.

  Rodoma užduočių sritis Rodyti formatavimą.

  Pastaba. Norėdami užduočių sritį Rodyti formatavimą atidaryti programoje „Word 2007“ arba „Word 2010“ atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  1. Spustelėkite Stilių dialogo lango leistuvas skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai.
  2. Lange Stiliai spustelėkite Stiliaus inspektorius.
  3. Spustelėkite Rodyti formatavimą.
 2. Dokumente pasirinkite tekstą ir atkreipkite dėmesį, kad tiksli formatavimo informacija rodoma užduočių srityje Rodyti formatavimą.
 3. Pasirinkite tekstą, kuriam pritaikytas simbolių stilius, ir atkreipkite dėmesį, kad tekstas rodomas kaip simbolių stilius užduočių srityje Rodyti formatavimą. Susietasis stilius rodomas kaip Antraštės simbolis užduočių srityje Rodyti formatavimą. Tikrasis simbolių stilius lieka paslėptas užduočių srityje Stiliai ir formatavimas arba įrankių juostos Formatavimas išplečiamajame sąraše Stilius.
Bet kuris paragrafo stilius gali būti naudojamas susietajam simbolių stiliui. Paragrafo stilius gali būti sukurtas, kad atrodytų taip pat kaip teksto paragrafo stilius, ir tada jį galima taikyti paragrafo daliai. Tokiu atveju tekstas, naudojamas turiniui sudaryti, gali tiksliai sutapti su paragrafo tekstu. Tik būtina modifikuoti turinio parinktis įtraukiant paragrafo pradžios teksto stilių.

back to the top

Stiliaus skyriklių ir antraščių stilių naudojimas

Stiliaus skyriklis yra nauja „Word 2003“ ir „Word 2002“ funkcija. Stiliaus skyriklio žymės leidžia atlikti toliau nurodytus veiksmus.
 • Taikyti antraštės stilių vienam žodžiui arba frazei paragrafe, kad tik tas žodis ar frazė būtų rodoma turinyje.
 • Įtraukti du stilius į vieną paragrafą, kad pradžios paragrafas būtų rodomas turinyje.
 • Taikyti struktūros lygius paragrafo pradžios tekstui, kad tik paragrafo pradžios tekstas būtų rodomas turinyje.
 • Taikyti antraštės stilių vienam žodžiui arba frazei paragrafe, kad tik tas žodis ar frazė būtų rodoma turinyje.
Stiliaus skyriklis yra paslėpta paragrafo žyma, kuri naudojama kaip atskirų stilių, taikomų dokumente, taikymo srities apibrėžimo priemonė. Norėdami, kad stiliaus skyriklio žyma būtų matoma, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Parinktys.
 2. Skirtuko Rodinys dalyje Formatavimo žymekliai spustelėkite Visi.
Stiliaus skyriklio funkciją galėsite naudoti tada, kai į įrankių juostą įtrauksite mygtuką Stiliaus skyriklis. Toliau pateikiami veiksmai, kaip tai padaryti.
 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Tinkinti.
 2. Spustelėkite skirtuką Komandos, tada – Visos komandos sąraše Kategorijos.
 3. Raskite Įterpti stiliaus skyriklį sąraše Komandos ir vilkite jį į įrankių juostą Formatavimas. Spustelėkite Uždaryti.
Pastaba. Norėdami įtraukti mygtuką Stiliaus skyriklis į „Office Word 2007“ arba „Word 2010“ įrankių juostą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtukas, tada spustelėkite „Word“ parinktys.
 2. Spustelėkite Tinkinti.
 3. Sąraše Pasirinkti komandas iš spustelėkite Visos komandos.
 4. Komandų sąraše spustelėkite Stiliaus skyriklis, tada – Įtraukti ir spustelėkite Gerai.

Prieš taikydami tekstui antraštės stilių, įterpkite stiliaus skyriklį. Tai galite atlikti pasinaudodami vienu iš toliau pateikiamų būdų.

A būdas. Stiliaus skyriklio naudojimas norint įtraukti vieną paragrafo žodį ar frazę į turinį.
 1. Įvesdami tekstą ir radę žodį ar frazę, kurią norite įtraukti į turinį, spustelėkite mygtuką Stiliaus skyriklis. Kai spustelėsite mygtuką Stiliaus skyriklis, įvedimo vieta pasislinks į dešinę nuo skyriklio, kad galėtumėte ir toliau rašyti.
 2. Įveskite žodį arba frazę, kurią norite įtraukti į turinį, ir dar kartą spustelėkite mygtuką Stiliaus skyriklis.
 3. Pasirinkite žodį ar frazę, kurią norite įtraukti į turinį, įrankių juostos Formavimas lauke Stilius spustelėkite išplečiamąją rodyklę ir pasirinkite norimą antraštę.
Tarp dviejų stiliaus skyriklių esantis žodis ar frazė rodoma turinyje.

B būdas. Stiliaus skyriklio įterpimas tarp dviejų esamų paragrafų.

Galite naudoti stiliaus skyriklį tarp dviejų esamų paragrafų, kad pirmas paragrafas taptų paragrafo pradžios tekstu ir būtų rodomas turinyje, o antrasis paragrafas liktų kaip tekstas ir nebūtų rodomas turinyje. Norėdami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Sukurkite du teksto paragrafus, perkeldami tekstą, kurį norite rodyti turinyje, į pirmą paragrafą, o likusį tekstą į antrą paragrafą.
 2. Perkelkite įvedimo vietą į pirmą paragrafą ir spustelėkite mygtuką Stiliaus skyriklis.

  Du paragrafai tampa vienu paragrafu, konvertavus pirmojo paragrafo pabaigoje esančią paragrafo žymą į stiliaus skyriklį. Dabar turite vieną jungtinį paragrafą, kuris rodomas kaip du atskiri paragrafai struktūros rodinyje, bet išspausdinamas kaip vienas paragrafas.
 3. Pasirinkite tekstą į kairę nuo skyriklio, įrankių juostos Formatavimas lauke Stilius spustelėkite išplečiamąją rodyklę ir pasirinkite norimą antraštę.
Turinyje rodoma tik paragrafo pradžios dalis (pirmas paragrafas), suformatuotas antraštės stiliumi.

PASTABA. Stiliaus skyriklis yra speciali paslėptos paragrafo žymos forma. Todėl dokumentai su stiliaus skyrikliais, kurie sukurti „Word 2002“ ir naujesnėmis „Word“ versijomis, bus rodomi taip pat ir „Word 2000“ bei „Microsoft Word 97“ versijose, nebent dalyje Formatavimo žymos spustelėjote Visi. Jei dalyje Formatavimo žymekliai spustelėsite Visi, kai naudojate senesnę „Word“ versiją, stiliaus skyriklio paslėpta paragrafo žyma bus rodoma kaip įprasta paragrafo žyma ir dokumentas bus perskirstytas į puslapius.

Kai naudodami ankstesnę „Word“ versiją norite peržiūrėti dokumentus, kuriuose yra „Word 2002“ ir naujesnėmis „Word“ versijomis sukurtų stiliaus skyriklių, nespustelėkite Visi dalyje Formatavimo žymekliai.

back to the top

Antraštės pašalinimas iš turinio

Jei iš turinio norite pašalinti antraštę, pažymėtam tekstui galite taikyti naują paragrafo stilių.
 1. Pasirinkite pažymėtą tekstą, įrankių juostos Formatavimas lauke Stilius spustelėkite išplečiamąją rodyklę ir pasirinkite norimą antraštę. (Spustelėkite Normalus norėdami pašalinti antraštės stilių.)
 2. Norėdami naujinti turinį spustelėkite Naujinti turinį įrankių juostoje Struktūrinis rodymas.

  Pastaba. Jei naudojate „Word 2007“ arba „Word 2010“, skirtuko Nuorodos grupėje Turinys spustelėkite Naujinti lentelę.
 3. Dialogo lange Naujinti turinį spustelėkite Naujinti visą lentelę, tada – Gerai.

  Pastaba. Jei naudojate „Word 2007“ arba „Word 2010“, dialogo lange Naujinti turinį spustelėkite Naujinti visą lentelę.
PASTABA. Visam paragrafui pritaikydami norimą paragrafo stilių, nepašalinate stiliaus. Turite pasirinkti tiksliai tą tekstą, kuris rodomas turinyje, ir taikyti naują stilių.

back to the top
Nuorodos
Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip sukurti turinį nekeičiant teksto formatavimo, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį „Microsoft“ žinių bazėje:
285050 Kaip naudoti struktūros lygius turiniui sukurti „Word 2003“ ir „Word 2002“ (gali būti anglų k.)
Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip sukurti turinio įrašus be puslapių numerių, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį „Microsoft“ žinių bazėje:
319821 Kaip sukurti turinio įrašus be puslapių numerių „Microsoft Office Word“ programoje (gali būti anglų k.)
back to the top
OfficeKBHowTo inf WD2002 WD2003 WD2007
Pastaba. Tai yra SPARČIOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas „Microsoft“ palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai iš jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsižvelgiant į iškilusias problemas. Kadangi siekiama šią informaciją pateikti kuo greičiau, joje gali būti spausdinimo klaidų, todėl bet kuriuo metu ji gali būti pakeista apie tai nepranešus. Kitos informacijos žr. naudojimo sąlygose.
Savybės

Straipsnio ID: 285059 – Paskutinė peržiūra: 08/01/2012 16:49:00 – Peržiūra: 1.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2010

 • kbexpertisebeginner kbtable kbnewfile kbhowtomaster KB285059
Atsiliepimai