Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Kaip „Windows Update“ klientui žinoti, kokį tarpinį (proxy) serverį naudoti, norint prisijungti prie „Windows Update“ svetainės

ĮŽANGA
Kad būtų ieškoma galimų naujinių, „Microsoft Windows Update“ kliento programai būtinos „Microsoft Windows“ HTTP paslaugos (WinHTTP). Be to, norėdamas šiuos naujinius atsisiųsti „Windows Update“ klientas turi naudoti „Background Intelligent Transfer Service“ (BITS). „Microsoft Windows“ HTTP ir BITS paslaugos veikia, neatsižvelgiant į „Microsoft Internet Explorer“. Abi paslaugos turi aptikti konkrečioje aplinkoje veikiančius tarpinius (proxy) serverius. Šiame straipsnyje aptariami įvairūs būdai, kaip aptikti tarpinius (proxy) serverius. Be to, aprašomas atvejis, kai „Windows Update“ naudoja ypatingą metodą tarpiniam (proxy) serveriui aptikti.
Daugiau informacijos

Automatinių naujinių tarnyba sukonfigūruota taip, kad būtų atsisiunčiami ir diegiami naujiniai iš „Microsoft Windows Update“ svetainės

Automatinių naujinių tarnyba gali automatiškai atsisiųsti ir įdiegti naujinius iš „Windows Update“ svetainės. Automatinių naujinių tarnybai nereikia vartotojo priežiūros, nes ši tarnyba veikia vietinės sistemos abonento kontekste. Automatinių naujinių tarnyba nepasiekia konkretaus vartotojo tarpinio (proxy) serverio parametrų, kuriuos galima konfigūruoti naudojant „Internet Explorer“. Naršyklėje „Internet Explorer“ įdiegta „WinHTTP“, o ne „WinInet“, nes automatinių naujinimų tarnyba paveikia sistemos plataus masto konfigūraciją ir reikės administratoriaus lygio valdymo. „WinHTTP“ laikoma tinkamesne šiam naudojimo scenarijaus tipui. Automatinių naujinių tarnyba tarpinį (proxy) serverį aptinka vienu iš šių būdų:
 • Tarpinis serveris sukonfigūruojamas neautomatiškai, naudojant įrankį Proxycfg.exe, skirtą „Windows XP“ ir „Windows Server 2003“. Norint neautomatiškai sukonfigūruoti tarpinį serverį, operacinei sistemai „Windows Vista“ ir naujesnei OS galima naudoti komandą „Netsh“. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip naudoti Proxycfg.exe įrankį, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
  289481 Gali tekti paleisti Proxycfg įrankį, kad veiktų ServerXMLHTTP (anglų kalba)
 • Automatinio tarpinio (proxy) serverio aptikimo tinkle (WPAD) parametrai konfigūruojami kurioje nors iš šių vietų tinkle:
  • Domeno pavadinimo sistemos (DNS) pasirinktys
  • Pagrindinio kompiuterio dinaminio konfigūravimo protokolo (DHCP) pasirinktys
  Jei norite gauti daugiau informacijos susijusiais klausimais, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
  816320 Kaip konfigūruoti ugniasienę ir automatinį tinklo tarpinio (proxy) serverio kliento aptikimą, naudojant „Windows Server 2003“ (anglų kalba)

„Internet Explorer“ naudojama „Windows Update“ svetainei pasiekti

Jei norėdami pasiekti „Windows Update“ svetainę naudojate „Internet Explorer“, „Windows Update“ kliento programa aptinka tarpinį (proxy) serverį naudodama šiuos metodus tokia tvarka, kokia jie pateikti.

1 būdas: „Internet Explorer“ sukonfigūruotas taip, kad automatiškai aptiktų parametrus

Jei pažymėtas „Internet Explorer“ žymės langelis Automatiškai atrasti parametrus, norėdamas rasti tarpinį (proxy) serverį „Windows Update“ klientas turi naudoti WPAD priemonę. Jei norite pamatyti žymės langelį Automatiškai atrasti parametrus, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Paleiskite „Internet Explorer“.
 2. Meniu Įrankiai spustelėkite Interneto pasirinktys.
 3. Spustelėkite skirtuką Ryšiai.
 4. Jei kurdami interneto ryšį naudojate vietinio tinklo tarpinį (proxy) serverį, spustelėkite LAN parametrai. Jei prie interneto jungiatės naudodami tarpinį (proxy) serverį, turintį telefono arba VPN ryšį, spustelėkite tą ryšį, tada spustelėkite Parametrai.
Jei norite gauti daugiau informacijos susijusiais klausimais, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
816320 Kaip konfigūruoti ugniasienę ir automatinį tinklo tarpinio (proxy) serverio kliento aptikimą, naudojant „Windows Server 2003“ (anglų kalba)

2 būdas: „Internet Explorer“ sukonfigūruotas taip, kad būtų galima naudoti automatinį konfigūravimo scenarijų

Jei taip ir yra, norėdamas rasti tarpinį (proxy) serverį „Windows Update“ klientas turi apdoroti automatinio konfigūravimo scenarijų:
 • Naudodamas 1 metodą „Internet Explorer“ neranda tarpinio (proxy) serverio.
 • Pažymėtas „Internet Explorer“ žymės langelis Naudoti automatinio konfigūravimo scenarijų.
Jei norite pamatyti žymės langelį Naudoti automatinio konfigūravimo scenarijų, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Paleiskite „Internet Explorer“.
 2. Meniu Įrankiai spustelėkite Interneto pasirinktys.
 3. Spustelėkite skirtuką Ryšiai.
 4. Jei kurdami interneto ryšį naudojate vietinio tinklo tarpinį (proxy) serverį, spustelėkite LAN parametrai. Jei prie interneto jungiatės naudodami tarpinį (proxy) serverį, turintį telefono arba VPN ryšį, spustelėkite tą ryšį, tada spustelėkite Parametrai.

3 būdas: „Internet Explorer“ sukonfigūruotas naudojant vartotojo nustatytą tarpinio (proxy) serverio reikšmę

Jei taip yra, jungdamasis prie interneto „Windows Update“ klientas turi naudoti vartotojo nustatytą tarpinį (proxy) serverį:
 • Naudodamas automatinį aptikimą arba automatinio konfigūravimo scenarijų „Windows Update“ klientas neranda tarpinio (proxy) serverio.
 • Tarpinis (proxy) serveris nustatytas „Internet Explorer“.
Norėdami peržiūrėti vartotojo nustatytą tarpinio (proxy) serverio reikšmę, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Paleiskite „Internet Explorer“.
 2. Meniu Įrankiai spustelėkite Interneto pasirinktys.
 3. Spustelėkite skirtuką Ryšiai.
 4. Jei kurdami interneto ryšį naudojate vietinio tinklo tarpinį (proxy) serverį, spustelėkite LAN parametrai. Jei prie interneto jungiatės naudodami tarpinį (proxy) serverį, turintį telefono arba VPN ryšį, spustelėkite tą ryšį, tada spustelėkite Parametrai.
 5. Reikšmė nurodyta lauke Adresas, esančiame srityje Tarpinis (proxy) serveris.

4 metodas: „Internet Explorer“ nenurodytas tarpinis (proxy) serveris

Jei „Internet Explorer“ nenurodytas tarpinis (proxy) serveris, „Windows Update“ klientas turi naudoti tarpinį (proxy) serverį, sukonfigūruotą naudojant Proxycfg.exe įrankį. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip naudoti Proxycfg.exe įrankį, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
289481 Gali tekti paleisti Proxycfg įrankį, kad veiktų ServerXMLHTTP (anglų kalba)

5 metodas: Nesukonfigūruotas tarpinis (proxy) serveris

Jei taip yra, prie „Windows Update“ svetainės „Windows Update“ klientas turi pamėginti prisijungti tiesiogiai:
 • Nesukonfigūruotas tarpinis (proxy) serveris naudojant Proxycfg.exe įrankį.
 • „Internet Explorer“ rankiniu būdu nenustatytas tarpinis (proxy) serveris.
Esant tokiam scenarijui, jei norint prisijungti prie interneto būtinas tarpinis (proxy) serveris, „Windows Update“ klientui nepavyks prisijungti prie „Windows Update“ svetainės.

Automatinio tarpinio (proxy) serverio aptikimo tinkle (WPAD) priemonės aprašas

Pateikdama DHCP pasirinkties užklausą arba rasdama konkretų DNS įrašą, WPAD priemonė leidžia tarnyboms rasti galimą naudoti tarpinį (proxy) serverį. Jei norite gauti daugiau informacijos apie pranašumus ir trūkumus, kai naudojama ne WPAD skirta DHCP, o DNS, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
816320 Kaip konfigūruoti ugniasienę ir automatinį tinklo tarpinio (proxy) serverio kliento aptikimą, naudojant „Windows Server 2003“ (anglų kalba)

Proxycfg.exe įrankio aprašas

Proxycfg.exe įrankis konfigūruoja WinHTTP, kad būtų galima naudoti konkretų tarpinį (proxy) serverį modifikuojant šį registro įrašą:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\WinHttpSettings
Proxycfg.exe įrankis naudingas, jei nepavyksta įdiegti WPAD. Be to, šį įrankį galite naudoti norėdami nustatyti tinklo triktis, dėl kurių nepavyksta rasti tarpinio (proxy) serverio. Tokiu atveju, naudodami šį įrankį įsitikinsite, kad problemų kyla dėl to, kad nepavyksta rasti tarpinio (proxy) serverio naudojant kitus metodus, pvz., WPAD. Jei norite gauti daugiau informacijos susijusiais klausimais, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
289481 Gali tekti paleisti Proxycfg įrankį, kad veiktų ServerXMLHTTP (anglų kalba)
Jei norite peržiūrėti komandų eilutės parametrus, kuriuos palaiko Proxycfg.exe įrankis, į komandų eilutę įrašykite proxycfg.exe /? ir paspauskite klavišą ENTER. Jei komandą proxycfg.exe vykdysite nenaudodami jokių komandų eilutės parametrų, bus rodomi esami parametrai. Tokiu atveju gauti rezultatai bus panašūs į čia pateiktus.

Parametrai, kai nesukonfigūruotas tarpinis (proxy) serveris

Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. Visos teisės ginamos.Dabartiniai WinHTTP tarpinio (proxy) serverio parametrai pateikti: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ WinHttpSettings :   Tiesioginė kreiptis (tarpinis (proxy) serveris nenaudojamas).

Parametrai, kai tarpinis (proxy) serveris sukonfigūruotas

Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. Visos teisės ginamos.Dabartiniai WinHTTP tarpinio (proxy) serverio parametrai pateikti: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ WinHttpSettings :	    Proxy Server  =	  <myproxyserver> Bypass List  =	  

Kaip konfigūruoti tarpinį (proxy) serverį naudojant Proxycfg.exe įrankį

Jei konfigūruodami tarpinį (proxy) serverį norite naudoti Proxycfg.exe įrankį, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Vykdyti, įveskite cmd, tada spustelėkite Gerai.
 2. Į komandų eilutę įrašykite proxycfg -p proxyservername:portnumber ir paspauskite klavišą ENTER. Šioje komandoje vietoje proxyservername įrašykite visą tarpinio (proxy) serverio domeno pavadinimą. Vietoje portnumber įrašykite prievado, kuriam norite konfigūruoti tarpinį (proxy) serverį, numerį. Pavyzdžiui, vietoje proxyservername įrašykite proxy.domain.example.com, o vietoje portnumber įrašykite 80.
Jei pavyko sukonfigūruoti tarpinį (proxy) serverį bus pateikti šie rezultatai:
Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. Visos teisės ginamos.Dabartiniai WinHTTP tarpinio (proxy)serverio parametrai pateikti: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ WinHttpSettings :	    Proxy Server  =	  <myproxyserver> Bypass List  =	    

Kaip pašalinti tarpinį (proxy) serverį naudojant Proxycfg.exe įrankį

Jei šalindami tarpinį (proxy) serverį ir konfigūruodami tiesioginę kreiptį prie interneto norite naudoti Proxycfg.exe įrankį, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Vykdyti, įveskite cmd, tada spustelėkite Gerai.
 2. Į komandų eilutę įrašykite proxycfg -D ir paspauskite klavišą ENTER.
Pastaba Jei tenkinama viena iš šių sąlygų, komandos proxycfg.exe rezultatuose nebus nurodytas tarpinis (proxy) serveris:
 • „Internet Explorer“ rankiniu būdu nustatytas tarpinis (proxy) serveris.
 • Tarpinis (proxy) serveris sukonfigūruotas naudojant konfigūravimo scenarijų.
Komanda proxycfg.exe naudojama tik tada, jei norite rankiniu būdu sukonfigūruoti tarpinį (proxy) serverį, kurį naudos WinHTTP. Jei norėdami nurodyti tarpinį (proxy) serverį naudojate WPAD arba „Internet Explorer“, komandos proxycfg.exe rezultatuose turi būti nurodyta reikšmė Tiesioginė kreiptis (tarpinis (proxy) serveris nenaudojamas).

Tarpinio serverio konfigūravimas naudojant įrankį Netsh.exe

Naudojant „Windows Vista“ ir naujesnes operacines sistemas, vietoj proxycfg.exe yra įrankis Netsh.exe.

Norėdami įrankiu Netsh.exe sukonfigūruoti tarpinį serverį atlikite nurodytus veiksmus:
 1. spustelėkite Pradėti, spustelėkite Vykdyti, įveskite cmd, tada spustelėkite Gerai.
 2. Komandinėje eilutėje įveskite netsh winhttp set proxy proxyservername:portnumber, tada paspauskite ENTER. Šioje komandoje vietoj proxyservername įrašykite visiškai apibrėžtą tarpinio serverio domeno vardą. Vietoj portnumber įrašykite prievado, kuriam norite sukonfigūruoti tarpinį serverį, numerį. Pavyzdžiui, pakeiskite proxyservername į proxy.domain.example.com, o portnumber pakeiskite į 80.

Tarpinio serverio šalinimas naudojant įrankį Netsh.exe

Jei šalindami tarpinį serverį ir konfigūruodami „tiesioginę prieigą“ prie interneto norite naudoti įrankį Netsh.exe, atlikite šiuos veiksmus:
 1. spustelėkite Pradėti, spustelėkite Vykdyti, įveskite cmd, tada spustelėkite Gerai.
 2. Komandinėje eilutėje įveskite netsh winhttp reset proxy, tada paspauskite ENTER.

Dabartinės tarpinio serverio konfigūracijos tikrinimas naudojant įrankį Netsh.exe

Norėdami įrankiu Netsh.exe patikrinti dabartinę tarpinio serverio konfigūraciją atlikite nurodytus veiksmus:
 1. spustelėkite Pradėti, spustelėkite Vykdyti, įveskite cmd, tada spustelėkite Gerai.
 2. Komandinėje eilutėje įveskite netsh winhttp show proxy, tada paspauskite ENTER.

Palaikomi .pac failai

Daugiau informacijos apie palaikomus .pac failų tipus rasite apsilankę šioje „Microsoft“ svetainėje:
kbwindowsupdatev6, WU
Savybės

Straipsnio ID: 900935 – Paskutinė peržiūra: 02/26/2014 18:37:00 – Peržiūra: 4.0

Microsoft Windows Update (interneto svetainė), Microsoft Update

 • kbwindowsupdatev6 kbhowto kbinfo KB900935
Atsiliepimai