Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Jūsų naršyklė nepalaikoma

Kad galėtumėte naudotis svetaine, turite atnaujinti naršyklę.

Įdiekite naujausią „Internet Explorer“ versiją

Kaip pašalinti triktį, atliekant „švarią“ operacinių sistemų „Windows 8“, „Windows 7“ arba „Windows Vista“ įkrovą

Sistemos „Windows Vista“ be pakeitimų paketų palaikymas buvo nutrauktas 2010 m. balandžio 13 d. Jei norite toliau gauti „Windows“ saugos naujinimus, įsitikinkite, kad naudojate operacinę sistemą „Windows Vista“ su 2 pakeitimų paketu (SP2). Daugiau informacijos rasite šioje „Microsoft“ žiniatinklio svetainėje:

ĮŽANGA

Kas yra švari paleistis?

Norėdami lengviau pašalinti klaidų pranešimus ir kitas problemas, galite paleisti „Windows Vista“, „Windows 7“arba „Windows 8“ naudodami mažiausią tvarkyklių ir paleisties programų rinkinį. Tokia paleistis vadinama „švaria“. Švari paleistis padeda pašalinti programinės įrangos konfliktus.

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip spręsti sistemų „Windows Vista“, „Windows 7“ arba „Windows 8“ problemas atliekant švarią įkrovą. Šiame straipsnyje taip pat aprašoma, kaip paleisti „Windows Installer“ tarnybą ir kaip iš naujo nustatyti kompiuterį, kad jis pradėtų veikti, kaip įprasta.

Pastaba Atlikus švarią įkrovą, kai kurios funkcijos gali laikinai neveikti. Kai paleisite kompiuterį, kaip įprasta, funkcijos vėl veiks. Tačiau galite gauti pradinį klaidos pranešimą arba sistema gali imti veikti kaip anksčiau.
Kaip atlikti „švarią“ įkrovą
Ši informacija neskirta specifinėms problemoms spręsti. Todėl prieš vykdydami šiuos veiksmus „Microsoft“ žinių bazėje paieškokite informacijos apie savo problemą. Ieškodami naudokite klaidos pranešimo tekstą arba aprašykite problemą. Norėdami ieškoti žinių bazėje, apsilankykite šioje „Microsoft“ svetainėje: Pastaba Jei kompiuteris prijungtas prie tinklo, tinklo strategijos parametrai gali neleisti atlikti nurodytų veiksmų. Labai rekomenduojame nenaudoti sistemos konfigūravimo priemonės išplėstinėms įkrovos parinktims keisti, nebent taip nurodė „Microsoft“ palaikymo inžinierius. Kitu atveju galite sugadinti kompiuterį.

„Windows 8“

 1. Iš dešiniojo ekrano krašto braukite vidurio link, tada bakstelėkite Ieškoti. Jei naudojate pelę, nukreipkite pelės žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, tada spustelėkite Ieškoti.
 2. Ieškos lauke įveskite msconfig, tada bakstelėkite arba spustelėkite msconfig. 3. Dialogo lango Sistemos konfigūracija skirtuke Tarnybos bakstelėdami arba spustelėdami pažymėkite žymės langelį Slėpti visas „Microsoft“ tarnybas, tada bakstelėkite arba spustelėkite Išjungti viską. 4. Dialogo lango Sistemos konfigūracija skirtuke Paleistis bakstelėkite arba spustelėkite Atidaryti užduočių tvarkytuvą. 5. Užduočių tvarkytuvo skirtuke Paleistis pasirinkite kiekvieną paleisties elementą ir spustelėkite Išjungti. 6. Uždarykite užduočių tvarkytuvą.
 7. Dialogo lango Sistemos konfigūracija skirtuke Paleistis bakstelėkite arba spustelėkite Gerai ir iš naujo paleiskite kompiuterį.„Windows 7“ ir „Windows Vista“

 1. Į kompiuterį įeikite naudodami abonementą, turintį administratoriaus teises.
 2. Spustelėkite Pradėti Mygtukas Pradėti, lauke Pradėti iešką įveskite msconfig.exe, tada paspauskite „Enter“, kad paleistumėte sistemos konfigūravimo priemonę.

  Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teisė Jei prašoma administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite. 3. Skirtuke Bendra spustelėkite parinktį Atrankinė paleistis, tada spustelėdami išvalykite žymės langelį Įkelti paleisties elementus. (Žymės langelis Naudoti pirminį failą „Boot.ini“ yra nepasiekiamas.) 4. Skirtuke Tarnybos pažymėkite žymės langelį Slėpti visas „Microsoft“ tarnybas, tada spustelėkite Išjungti viską.  Pastaba. Atlikus šį veiksmą „Microsoft“ tarnybos veikia toliau. Tarp šių tarnybų yra tinklo tarnyba, „prijungti ir leisti“ tarnyba, įvykių registravimo tarnyba, klaidų ataskaitų tarnyba ir kitos. Jei šias tarnybas išjungsite, gali būti visam laikui panaikinti visi atkūrimo taškai. Nedarykite to, jei norite naudoti sistemos atkūrimo priemonę kartu su esamais atkūrimo taškais.
 5. Spustelėkite Gerai, tada spustelėkite Paleisti iš naujo.
Vaizdo įrašas. Kaip atlikti „švarią“ „Windows“ įkrovą
Daugiau informacijos

Kaip nustatyti, kas sukelia problemą, atliekant „švarią“ įkrovą

Windows 8

 1. Įeikite į kompiuterį naudodami abonementą, kuriam priskirtos administratoriaus teisės.
 2. Ekrane Pradžia įveskite msconfig ir paspauskite „Enter“.
 3. Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Tarnybos, tada bakstelėdami arba spustelėdami pažymėkite žymės langelį Slėpti visas „Microsoft“ tarnybas.
 4. Bakstelėdami arba spustelėdami pažymėkite pusę žymės langelių sąraše Tarnyba.
 5. Bakstelėkite arba spustelėkite Gerai, tada bakstelėkite arba spustelėkite Paleisti iš naujo.
 6. Iš naujo paleidę kompiuterį, nustatykite, ar problema išliko.
  • Jei problema išliko, pakartokite 1–4 veiksmus, bet šį kartą išvalykite pusę sąrašo Tarnyba žymės langelių, kuriuos iš pradžių pažymėjote.
  • Jei problemos neliko, pakartokite 1–4 veiksmus. Pažymėkite tik pusę likusių žymės langelių, kurie išvalyti sąraše Tarnyba. Kartokite šiuos veiksmus, kol pažymėsite visus žymės langelius.
  • Jei sąraše Tarnyba liko pažymėta tik viena tarnyba ir problema vis dar kyla, vadinasi, ją sukelia pažymėtoji tarnyba. Tokiu atveju pereikite prie 10 veiksmo. Jei jokia tarnyba problemų nebesukelia, pereikite prie 7 veiksmo.
 7. „Švariai“ įkraukite kompiuterį. Norėdami tai pakartoti atlikite 1 ir 2 šio skyriaus veiksmus. 
 8. Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Paleistis, tada bakstelėdami arba spustelėdami pažymėkite pusę žymės langelių sąraše Paleisties elementas.
 9. Spustelėkite Gerai, tada spustelėkite Paleisti iš naujo.
  • Jei problema išliko, pakartokite 7 ir 8 veiksmus, bet šį kartą išvalykite pusę sąrašo Paleisties elementas žymės langelių, kuriuos iš pradžių pažymėjote.
  • Jei problemos neliko, pakartokite 7 ir 8 veiksmus. Pažymėkite tik pusę likusių žymės langelių, kurie išvalyti sąraše Paleisties elementas. Kartokite šiuos veiksmus, kol pažymėsite visus žymės langelius.
  • Jei sąraše Paleisties elementas liko pažymėtas tik vienas paleisties elementas ir problema vis dar kyla, vadinasi, pažymėtas paleisties elementas ją ir sukelia. Tokiu atveju pereikite prie 10 veiksmo. Jei šios problemos nesukelia joks paleisties elementas, ją tikriausiai sukelia „Microsoft“ tarnyba. Norėdami nustatyti, kuri „Microsoft“ tarnyba gali kelti problemą, pakartokite 2 veiksmo 1–6 dalis, bet jas atlikdami nežymėkite žymės langelio Slėpti visas „Microsoft“ tarnybas.
 10. Nustatę problemą sukeliantį paleisties elementą arba tarnybą, kreipkitės į programos gamintoją, kad sužinotumėte, kaip išspręsti problemą. Arba paleiskite sistemos konfigūravimo priemonę ir bakstelėdami arba spustelėdami išvalykite problemą keliančio elemento žymės langelį.

„Windows 7“ ir „Windows Vista“

 1. Į kompiuterį įeikite naudodami abonementą, turintį administratoriaus teises.
 2. Spustelėkite Pradėti Mygtukas Pradėti, lauke Pradėti iešką įveskite msconfig.exe, tada paspauskite „Enter“, kad paleistumėte sistemos konfigūravimo priemonę.

  Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teisė Jei prašoma administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite. 3. Spustelėkite skirtuką Tarnybos, tada pažymėkite žymės langelį Slėpti visas „Microsoft“ tarnybas.
 4. Spustelėkite ir pažymėkite pusę žymės langelių sąraše Tarnyba.
 5. Spustelėkite Gerai, tada spustelėkite Paleisti iš naujo.
 6. Iš naujo paleidę kompiuterį, nustatykite, ar problema išliko.
  • Jei problema išliko, pakartokite 1–4 veiksmus, bet šį kartą išvalykite pusę sąrašo Tarnyba žymės langelių, kuriuos iš pradžių pažymėjote.
  • Jei problemos neliko, pakartokite 1–4 veiksmus. Pažymėkite tik pusę likusių žymės langelių, kurie išvalyti sąraše Tarnyba. Kartokite šiuos veiksmus, kol pažymėsite visus žymės langelius.
  • Jei sąraše Tarnyba liko pažymėtas tik viena tarnyba ir problema vis dar kyla, vadinasi, pažymėta tarnyba ją ir sukelia. Pereikite prie 10 veiksmo. Jei jokia tarnyba nesukelia šios problemos, pereikite prie 7 veiksmo.
 7. Atlikite „švarią“ įkrovą kartodami 1 ir 2 veiksmus. 
 8. Spustelėkite skirtuką Paleistis, tada spustelėdami pažymėkite pusę žymės langelių sąraše Paleisties elementas.

 9. Spustelėkite Gerai, tada spustelėkite Paleisti iš naujo.
  • Jei problema išliko, pakartokite 7 ir 8 veiksmus, bet šį kartą išvalykite pusę sąrašo Paleisties elementas žymės langelių, kuriuos iš pradžių pažymėjote.
  • Jei problemos neliko, pakartokite 7 ir 8 veiksmus. Pažymėkite tik pusę likusių žymės langelių, kurie išvalyti sąraše Paleisties elementas. Kartokite šiuos veiksmus, kol pažymėsite visus žymės langelius.
  • Jei sąraše Paleisties elementas liko pažymėtas tik vienas paleisties elementas ir problema vis dar kyla, vadinasi, pažymėtas paleisties elementas ją ir sukelia. Pereikite prie 10 veiksmo. Jei šios problemos nesukelia joks paleisties elementas, ją tikriausiai sukelia „Microsoft“ tarnyba. Norėdami nustatyti, kuri „Microsoft“ tarnyba gali kelti problemą, pakartokite 1–6 veiksmus, bet juos atlikdami nežymėkite žymės langelio Slėpti visas „Microsoft“ tarnybas.
 10. Nustatę problemą sukeliantį paleisties elementą arba tarnybą, kreipkitės į programos gamintoją, kad sužinotumėte, kaip išspręsti problemą. Arba paleiskite sistemos konfigūravimo priemonę, tada išvalykite problemiško elemento žymės langelį.

Kaip nustatyti kompiuterį iš naujo ir paleisti įprastai po to, kai triktys šalinamos naudojant „švarią“ įkrovą

Pašalinę triktis atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad nustatytumėte kompiuterį iš naujo ir paleistumėte įprastai.

„Windows 8“

 1. Ekrane Pradžia įveskite msconfig ir paspauskite „Enter“.
 2. Skirtuke Bendra bakstelėkite arba spustelėkite parinktį Įprasta paleistis.
 3. Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Tarnybos ir panaikinkite žymės langelio Slėpti visas „Microsoft“ tarnybas žymėjimą, tuomet bakstelėkite arba spustelėkite Įjungti viską.
 4. Tuomet bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Paleistis ir bakstelėkite arba spustelėkite Atidaryti užduočių tvarkytuvą.
 5. Užduočių tvarkytuve įgalinkite visas paleisties programas, tuomet bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.
 6. Kai būsite paraginti iš naujo paleisti kompiuterį, bakstelėkite arba spustelėkite Paleisti iš naujo.

„Windows 7“ ir „Windows Vista“

 1. Spustelėkite Pradėti mygtukas Pradėti, lauke Pradėti iešką įveskite msconfig.exe, tada paspauskite „Enter“.

  Vartotojo prieigos valdymo tarnybos teisė Jei esate raginami įvesti administratoriaus slaptažodį ar patvirtinti, įveskite slaptažodį arba spustelėkite Tęsti.
 2. Skirtuke Bendra spustelėkite parinktį Normali paleistis, tada spustelėkite Gerai.
 3. Kai būsite paraginti iš naujo paleisti kompiuterį, spustelėkite Paleisti iš naujo.

Papildomi ištekliai

Kaip paleisti „Windows Installer“ tarnybą, kai sistemos tarnybos nėra įkeltos.

Jei vykdote sąrankos programą nepaleidę „Windows“ diegimo tarnybos, galite gauti šį klaidos pranešimą:
„Windows Installer“ tarnybos negalima pasiekti. Paprašykite palaikymo personalo patikrinti, ar „Windows Installer“ tarnyba yra tinkamai užregistruota.
„Windows Installer“ tarnyba nepradeda veikti, jei sistemos konfigūravimo priemonėje atžymėjote žymės langelį Įkelti sistemos tarnybas. Kai sistemos tarnybos nėra įkeltos, naudokite „Windows Installer“ tarnybą, kurią turite paleisti rankiniu būdu. Norėdami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
„Windows 8“
 1. Ekrane Pradžia įveskite computer.
 2. Ekrane Pradžia spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku arba perbraukite iš viršaus žemyn Kompiuteris, tada spustelėkite Tvarkyti.
 3. Konsolės medyje bakstelėkite arba spustelėkite Tarnybos ir taikomosios programos, tada bakstelėkite arba spustelėkite Tarnybos.
 4. Išsamios informacijos srityje spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku arba perbraukite iš viršaus žemyn „Windows Installer“, tada bakstelėkite arba spustelėkite Pradėti.
„Windows 7“ ir „Windows Vista“
 1. spustelėkite Pradėti mygtukas Pradėti , dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Kompiuteris, tada spustelėkite Tvarkyti.

  Vartotojo prieigos valdymo tarnybos teisė Jei prašoma administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.
 2. Konsolės medyje spustelėkite Tarnybos ir programos, tada spustelėkite Tarnybos.
 3. Išsamios informacijos srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite „Windows Installer“, tada spustelėkite Pradėti.
Savybės

Straipsnio ID: 929135 – Paskutinė peržiūra: 11/01/2013 11:28:00 – Peržiūra: 14.0

 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo kbcip kbvideocontent KB929135
Atsiliepimai
ow.location.protocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>");