Kaip atlikti švarią „Windows“ įkrovą

Santrauka
Švari įkrova atliekama siekiant paleisti „Windows“ naudojant kuo mažiau tvarkyklių ir paleisties programų. Tai padeda išvengti programinės įrangos konfliktų, galimų diegiant programą ar naujinimą arba vykdant programą sistemoje „Windows 10“, „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“ arba „Windows Vista“. Atlikdami švarią įkrovą taip pat galite pašalinti gedimą arba nustatyti, koks konfliktas sukelia problemą.
Kodėl kyla programinės įrangos konfliktų?
Kai paleidžiate „Windows“ naudodami įprastinę paleistį, automatiškai pasileidžia ir vėliau foniniu režimu veikia kelios taikomosios programos ir tarnybos. Šios programos apima pagrindinius sistemos procesus, antivirusinę programinę įrangą, sistemos paslaugų programas ir kitą anksčiau įdiegtą programinę įrangą. Šios taikomosios programos ir tarnybos gali lemti programinės įrangos konfliktus.

Kaip atlikti „švarią“ įkrovą
Pastabos
 • Kad galėtumėte atlikti švarią įkrovą, turite prisijungti prie kompiuterio kaip administratorius.
 • Atliekant švarią įkrovą, kompiuteris gali laikinai nevykdyti tam tikrų funkcijų. Kai paleisite kompiuterį kaip įprasta, funkcijos vėl veiks. Bet jei problema neišnyks, galite gauti ankstesnį klaidos pranešimą arba susidurti su ankstesnėmis veikimo problemomis.
 • Jei kompiuteris prijungtas prie tinklo, tinklo strategijos parametrai gali neleisti atlikti nurodytų veiksmų. Labai rekomenduojame nenaudoti sistemos konfigūravimo priemonės išplėstinėms įkrovos parinktims keisti, nebent taip nurodė „Microsoft“ palaikymo inžinierius. Kitu atveju galite sugadinti kompiuterį.
Atlikite švarią įkrovą atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

Windows 10

 1. Pradžios ekrane ieškokite įvesdami msconfig.
 2. Ieškos rezultatuose pasirinkite Sistemos konfigūracija.


 3. Dialogo lango Sistemos konfigūracija skirtuke Tarnybos bakstelėdami arba spustelėdami pažymėkite žymės langelį Slėpti visas „Microsoft“ tarnybas, tada bakstelėkite arba spustelėkite Išjungti viską.


 4. Dialogo lango Sistemos konfigūracija skirtuke Paleistis bakstelėkite arba spustelėkite Atidaryti užduočių tvarkytuvą.


 5. Užduočių tvarkytuvo skirtuke Paleistis pasirinkite kiekvieną paleisties elementą ir spustelėkite Išjungti.


 6. Uždarykite užduočių tvarkytuvą.
 7. Dialogo lango Sistemos konfigūracija skirtuke Paleistis bakstelėkite arba spustelėkite Gerai ir iš naujo paleiskite kompiuterį.

„Windows 8.1“ ir „Windows 8“
 1. Iš dešiniojo ekrano krašto braukite vidurio link, tada bakstelėkite Ieškoti. Jei naudojate pelę, nukreipkite pelės žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, tada spustelėkite Ieškoti.
 2. Ieškos lauke įveskite msconfig, tada bakstelėkite arba spustelėkite msconfig.
 3. Dialogo lango Sistemos konfigūracija skirtuke Tarnybos bakstelėdami arba spustelėdami pažymėkite žymės langelį Slėpti visas „Microsoft“ tarnybas, tada bakstelėkite arba spustelėkite Išjungti viską.
 4. Dialogo lango Sistemos konfigūracija skirtuke Paleistis bakstelėkite arba spustelėkite Atidaryti užduočių tvarkytuvą.
 5. Užduočių tvarkytuvo skirtuke Paleistis pasirinkite kiekvieną paleisties elementą ir spustelėkite Išjungti.
 6. Uždarykite užduočių tvarkytuvą.
 7. Dialogo lango Sistemos konfigūracija skirtuke Paleistis bakstelėkite arba spustelėkite Gerai ir iš naujo paleiskite kompiuterį.
„Windows 7“ ir „Windows Vista“
 1. Į kompiuterį įeikite naudodami abonementą, turintį administratoriaus teises.
 2. Spustelėkite Pradėti, lauke Pradėti iešką įveskite msconfig.exe, tada paspausdami „Enter“ paleiskite sistemos konfigūravimo priemonę.
  Pastaba Jei paprašoma administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba pateikite patvirtinimą.
 3. Skirtuke Bendra spustelėkite parinktį Atrankinė paleistis, tada spustelėdami išvalykite žymės langelį Įkelti paleisties elementus. (Žymės langelis Naudoti pirminį failą „Boot.ini“ yra nepasiekiamas.)
 4. Skirtuke Tarnybos pažymėkite žymės langelį Slėpti visas „Microsoft“ tarnybas, tada spustelėkite Išjungti viską.
  Pastaba Atlikus šį veiksmą „Microsoft“ tarnybos veikia toliau. Tarp šių tarnybų yra tinklo tarnyba, „prijungti ir leisti“ tarnyba, įvykių registravimo tarnyba, klaidų ataskaitų tarnyba ir kitos. Jei šias tarnybas išjungsite, gali būti visam laikui panaikinti visi atkūrimo taškai. Nedarykite to, jei norite naudoti sistemos atkūrimo priemonę kartu su esamais atkūrimo taškais.
 5. Spustelėkite Gerai, tada spustelėkite Paleisti iš naujo.
Daugiau informacijos apie tai, kaip atlikti švarią įkrovą sistemoje „Windows 7“ ir „Windows Vista“, žr. vaizdo įraše: kaip atlikti švarią įkrovą sistemoje „Windows“ (vaizdo įrašas yra anglų kalba).
Ką daryti, kai turėsiu švarios įkrovos aplinką?
Paleidę kompiuterį iš naujo turėsite švarios įkrovos aplinką. Tada pagal situaciją atlikite vieną iš šių veiksmų:
 • Jei prieš atlikdami švarią įkrovą negalėjote įdiegti ar pašalinti programos arba naujinimo, bandykite dar kartą diegti arba šalinti programą ar naujinimą.

  Pastaba Jei diegdami arba šalindami gaunate klaidos pranešimą „Nepavyko pasiekti „Windows Installer“ tarnybos“, vadovaukitės Kaip paleisti „Windows Installer“ tarnybą, kai sistemos tarnybos nėra įkeltos, ir tada diekite arba šalinkite programą ar naujinimą dar kartą.
 • Jei prieš atlikdami švarią įkrovą negalėjote paleisti programos, bandykite paleisti ją dar kartą.
Kaip nustatyti kompiuterį iš naujo ir paleisti įprastu būdu po to, kai atliekamas trikčių šalinimas naudojant švarią įkrovą
Baigę trikčių diagnostiką, atlikdami toliau nurodytus veiksmus nustatykite, kad kompiuteris būtų paleidžiamas kaip įprastai.
„Windows 10“, „Windows 8.1“ ir „Windows 8“
 1. Pradžios ekrane ieškokite įvesdami msconfig. (Jei naudojate „Windows 10“, veskite pradžios meniu ieškos lauke. Jei naudojate „Windows 8“ arba „Windows 8.1“, braukite nuo dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieškoti. Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą ir spustelėkite Ieškoti.)
 2. Ieškos rezultatuose pasirinkite msconfig arba Sistemos konfigūracija.
 3. Skirtuke Bendra bakstelėkite arba spustelėkite parinktį Įprasta paleistis.
 4. Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Tarnybos, panaikinkite žymės langelio Slėpti visas „Microsoft“ tarnybas žymėjimą ir bakstelėkite arba spustelėkite Įjungti viską.
 5. Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Paleistis ir bakstelėkite arba spustelėkite Atidaryti užduočių tvarkytuvą.
 6. Užduočių tvarkytuve įgalinkite visas paleisties programas, tuomet bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.
 7. Kai būsite paraginti iš naujo paleisti kompiuterį, bakstelėkite arba spustelėkite Paleisti iš naujo.
„Windows 7“ ir „Windows Vista“
 1. Spustelėkite Pradėti, lauke Pradėti iešką įveskite msconfig.exe ir paspauskite „Enter“.
  Pastaba Jei esate paraginami įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba spustelėkite Tęsti.
 2. Skirtuke Bendra spustelėkite parinktį Normali paleistis, tada spustelėkite Gerai.
 3. Kai būsite paraginti iš naujo paleisti kompiuterį, spustelėkite Paleisti iš naujo.
Daugiau informacijos
Kaip nustatyti, kas sukelia problemą, atliekant švarią įkrovą
„Windows 10“, „Windows 8.1“ ir „Windows 8“
 1. Į kompiuterį įeikite naudodami abonementą, turintį administratoriaus teises.
 2. Pradžios ekrane ieškokite įvesdami msconfig. (Jei naudojate „Windows 10“, veskite pradžios meniu ieškos lauke. Jei naudojate „Windows 8“ arba „Windows 8.1“, braukite nuo dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieškoti. Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą ir spustelėkite Ieškoti.)
 3. Ieškos rezultatuose pasirinkite msconfig arba Sistemos konfigūracija.
 4. Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Tarnybos, tada bakstelėdami arba spustelėdami pažymėkite žymės langelį Slėpti visas „Microsoft“ tarnybas.
 5. Bakstelėdami arba spustelėdami pažymėkite viršutinę žymės langelių pusę sąraše Tarnyba.
 6. Bakstelėkite arba spustelėkite Gerai, tada bakstelėkite arba spustelėkite Paleisti iš naujo.
 7. Iš naujo paleidę kompiuterį, nustatykite, ar problema išliko.
  • Jei problema neišnyko, kartokite 1–6 veiksmus, bet išvalykite apatinę sąrašo Tarnyba žymės langelių, kuriuos iš pradžių pažymėjote, pusę.
  • Jei problema išnyko, kartokite 1–6 veiksmus ir pažymėkite tik viršutinę likusių žymės langelių, kurie išvalyti sąraše Tarnyba, pusę. Kartokite šiuos veiksmus, kol pažymėsite visus žymės langelius.
  • Jei sąraše Tarnyba liko pažymėta tik viena tarnyba ir problema vis dar kyla, vadinasi, ją sukelia pažymėtoji tarnyba. Pereikite prie 11 veiksmo. Jei jokia tarnyba problemų nesukelia, pereikite prie 8 veiksmo.
 8. Kartokite 1 ir 3 šio skyriaus veiksmus.
 9. Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Paleistis, tada bakstelėdami arba spustelėdami pažymėkite viršutinę žymės langelių pusę sąraše Paleisties elementas.
 10. Spustelėkite Gerai, tada spustelėkite Paleisti iš naujo.
  • Jei problema išliko, kartokite 8 ir 9 veiksmus, bet išvalykite apatinę sąrašo Paleisties elementas žymės langelių, kuriuos iš pradžių pažymėjote, pusę.
  • Jei problema išnyko, kartokite 8 ir 9 veiksmus ir pažymėkite tik viršutinę likusių žymės langelių, kurie išvalyti sąraše Paleisties elementas, pusę. Kartokite šiuos veiksmus, kol pažymėsite visus žymės langelius.
  • Jei problema kyla ir tada, kai sąraše Paleisties elementas lieka pažymėtas tik vienas paleisties elementas, vadinasi, problemą sukelia pažymėtas paleisties elementas, tad pereikite prie 11 veiksmo. Jei šios problemos nesukelia joks paleisties elementas, veikiausiai ją lemia „Microsoft“ tarnyba. Norėdami nustatyti, kuri „Microsoft“ tarnyba gali kelti problemą, kartokite 1–7 veiksmus, bet nė viename veiksme nepažymėkite žymės langelio Slėpti visas „Microsoft“ tarnybas.
 11. Nustatę problemą sukeliantį paleisties elementą arba tarnybą, kreipkitės į programos gamintoją, kad sužinotumėte, kaip išspręsti problemą. Arba paleiskite sistemos konfigūravimo priemonę ir bakstelėdami arba spustelėdami išvalykite problemą keliančio elemento žymės langelį.
„Windows 7“ ir „Windows Vista“
 1. Į kompiuterį įeikite naudodami abonementą, turintį administratoriaus teises.
 2. Spustelėkite Pradėti, lauke Pradėti iešką įveskite msconfig.exe, tada paspausdami „Enter“ paleiskite sistemos konfigūravimo priemonę.
  Pastaba Jei paprašoma administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba pateikite patvirtinimą.
 3. Spustelėkite skirtuką Tarnybos, tada pažymėkite žymės langelį Slėpti visas „Microsoft“ tarnybas.
 4. Spustelėkite ir pažymėkite viršutinę pusę žymės langelių sąraše Tarnyba.
 5. Spustelėkite Gerai, tada spustelėkite Paleisti iš naujo.
 6. Iš naujo paleidę kompiuterį, nustatykite, ar problema išliko.
  • Jei problema neišnyko, kartokite 1–5 veiksmus, bet išvalykite apatinę sąrašo Tarnyba žymės langelių, kuriuos iš pradžių pažymėjote, pusę.
  • Jei problema išnyko, kartokite 1–5 veiksmus ir pažymėkite tik viršutinę likusių žymės langelių, kurie išvalyti sąraše Tarnyba, pusę. Kartokite šiuos veiksmus, kol pažymėsite visus žymės langelius.
  • Jei sąraše Tarnyba liko pažymėtas tik viena tarnyba ir problema vis dar kyla, vadinasi, pažymėta tarnyba ją ir sukelia. Pereikite prie 10 veiksmo. Jei jokia tarnyba nesukelia šios problemos, pereikite prie 7 veiksmo.
 7. Atlikite švarią įkrovą kartodami 1 ir 2 veiksmus.
 8. Spustelėkite skirtuką Paleistis, tada spustelėdami pažymėkite viršutinę pusę žymės langelių sąraše Paleisties elementas.
 9. Spustelėkite Gerai, tada spustelėkite Paleisti iš naujo.
  • Jei problema išliko, kartokite 7 ir 8 veiksmus, bet išvalykite apatinę sąrašo Paleisties elementas žymės langelių, kuriuos iš pradžių pažymėjote, pusę.
  • Jei problema išnyko, kartokite 7 ir 8 veiksmus ir pažymėkite tik viršutinę likusių žymės langelių, kurie išvalyti sąraše Paleisties elementas, pusę. Kartokite šiuos veiksmus, kol pažymėsite visus žymės langelius.
  • Jei sąraše Paleisties elementas liko pažymėtas tik vienas paleisties elementas ir problema vis dar kyla, vadinasi, pažymėtas paleisties elementas ją ir sukelia. Pereikite prie 10 veiksmo. Jei šios problemos nesukelia joks paleisties elementas, ją tikriausiai sukelia „Microsoft“ tarnyba. Norėdami nustatyti, kuri „Microsoft“ tarnyba gali kelti problemą, kartokite 1–6 veiksmus, bet nė viename veiksme nepažymėkite žymės langelio Slėpti visas „Microsoft“ tarnybas.
 10. Nustatę problemą sukeliantį paleisties elementą arba tarnybą, kreipkitės į programos gamintoją, kad sužinotumėte, kaip išspręsti problemą. Arba paleiskite sistemos konfigūravimo priemonę, tada išvalykite problemiško elemento žymės langelį.
Kaip paleisti „Windows Installer“ tarnybą, kai sistemos tarnybos nėra įkeltos
Jei sąrankos programą paleisite nepaleidę „Windows“ diegimo tarnybos, galite gauti toliau pateiktą klaidos pranešimą.

„Windows Installer“ tarnybos negalima pasiekti. Paprašykite palaikymo personalo patikrinti, ar „Windows Installer“ tarnyba yra tinkamai užregistruota.

„Windows Installer“ tarnyba nepradeda veikti, jei sistemos konfigūravimo priemonėje atžymėjote žymės langelį Įkelti sistemos tarnybas. Kai sistemos tarnybos nėra įkeltos, naudokite „Windows Installer“ tarnybą, kurią turite paleisti rankiniu būdu. Norėdami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
„Windows 10“, „Windows 8.1“ ir „Windows 8“
 1. Pradžios ekrane ieškokite įvesdami msconfig. (Jei naudojate „Windows 10“, veskite pradžios meniu ieškos lauke. Jei naudojate „Windows 8“ arba „Windows 8.1“, braukite nuo dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieškoti. Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą ir spustelėkite Ieškoti.)
 2. Ieškos rezultatuose dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite arba perbraukite Kompiuteris, tada bakstelėkite arba spustelėkite Valdyti.
 3. Konsolės medyje bakstelėkite arba spustelėkite Tarnybos ir taikomosios programos, tada bakstelėkite arba spustelėkite Tarnybos.
 4. Išsamios informacijos srityje spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku arba perbraukite iš viršaus žemyn „Windows Installer“, tada bakstelėkite arba spustelėkite Pradėti.
„Windows 7“ ir „Windows Vista“
 1. Spustelėkite Pradėti, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite Kompiuteris, tada – Valdyti.
  Pastaba Paraginti įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinti, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.
 2. Konsolės medyje spustelėkite Tarnybos ir programos, tada spustelėkite Tarnybos.
 3. Išsamios informacijos srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite „Windows Installer“, tada spustelėkite Pradėti.
Vaizdo įrašas: kaip atlikti švarią įkrovą sistemoje „Windows“ (vaizdo įrašas yra anglų kalba)
Savybės

Straipsnio ID: 929135 – Paskutinė peržiūra: 04/28/2016 10:04:00 – Peržiūra: 17.0

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows 10

 • kbquadranttechsupp kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo kbcip kbvideocontent kbconsumer kbprodselector KB929135
Atsiliepimai