Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Kaip spręsti tinklo jungiamumo problemas programoje „Internet Explorer“

Įžanga
Šiame straipsnyje aprašoma, kaip spręsti tinklo jungiamumo problemas programoje „Internet Explorer“.
Daugiau informacijos

1 veiksmas. „Microsoft“ automatinės trikčių diagnostikos tarnybos įrankių naudojimas

Pirmiausia galite pabandyti naudoti „Microsoft“ automatinę trikčių diagnostikos tarnybą, norėdami diagnozuoti ir taisyti bendrąsias tinklo ryšio problemas „Internet Explorer“. Turite vykdyti trikčių diagnostikos priemonę norėdami nustatyti, ar problema išspręsta.
Automatinis „Windows“ užkardos tarnybos problemų aptikimas ir sprendimasGeresnis „Internet Explorer“ efektyvumas ir sauga
Jei šios automatinės trikčių diagnostikos priemonės problemą išsprendžia, toliau skaityti šio straipsnio jums nebereikia. Jei trikčių diagnostikos priemonės problemos neišsprendžia, pereikite prie 2 veiksmo.

2 veiksmas. Tinklo diagnostikos įrankio naudojimas

Tinklo diagnostikos įrankis, kuris yra sistemos „Windows Vista“ dalis, skirtas tinklo ryšių klaidoms aptikti. Be to, tinklo diagnostikos įrankis gali būti naudojamas norint nustatyti, ar tinkamai veikia tinklo programos. Norėdami pasinaudoti šiuo įrankiu ir spręsti tinklo jungiamumo problemas, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Atidarykite „Internet Explorer“ ir pabandykite pasiekti tinklalapį, kuris kelia tinklo jungiamumo problemų.
 2. Puslapyje, kuriame rodomas „Internet Explorer“ klaidos pranešimas, spustelėkite saitą Diagnozuoti ryšio problemas.
Paleidžiamas tinklo diagnostikos įrankis. Kai įrankis baigia darbą, pateikia vieną iš šių rezultatų:
 • jam nepavyko aptikti problemos;
 • jis aptiko problemą. Be to, įrankis patars, kokių kitų veiksmų reikia imtis norint spręsti šią problemą.
Jei problemos negalite išspręsti naudodami tinklo diagnostikos įrankį, ją teks spręsti rankiniu būdu. Norėdami tai padaryti, pereikite prie skyriaus „Problemos sprendimas rankiniu būdu“.

3 veiksmas. Problemos sprendimas rankiniu būdu

1 būdas: išbandykite kitas gerai veikiančias svetaines

Paleiskite programą „Internet Explorer“, tada įveskite vieną toliau nurodytų adresų į naršyklės lango viršuje esančią adresų juostą:Jei įvedus vieną šių adresų į adresų juostą tinklo jungiamumo problemų nekyla, rekomenduojame kreiptis į svetainės savininką ir pranešti, kur kyla problema. Gali būti, kad svetainė yra laikinai atjungta arba joje kilo kitų problemų.

Tačiau, jei adresų juostoje įvesdami vieną iš nurodytų adresų vis dar susiduriate su tinklo jungiamumo problemomis, gali būti, kad yra nesuderinamumų su kita kompiuteryje įdiegta programine įranga. Tokiu atveju pereikite prie 2 būdo.

2 būdas: patikrinkite tinklo jungiamumą

Įsitikinkite, kad laidai, kuriais kompiuteris prijungtas prie interneto arba namų tinklo, yra prijungti tinkamai. Be to, įsitikinkite, kad jūsų kompiuterio naudojami tinklo įrenginiai įjungti ir veikia tinkamai. Tada atlikite šiuos veiksmus ir patikrinkite tinklo jungiamumą veiksmus atlikdami atsižvelgę į savo situaciją.
1 veiksmas: patikrinkite išorinį DSL modemą, kabelinės televizijos modemą arba telefono linijos modemo jungiamumą

Jei naudojatės išoriniu modemu, patikrinkite:
 1. Patikrinkite, ar laidas, kuriuo modemas sujungiamas su lizdu sienoje, prijungtas tinkamai. Tikėtina, kad laidas bus prijungtas prie telefono arba kabelinės televizijos lizdo.
 2. Patikrinkite, ar laidas, kuriuo kompiuteris prijungiamas prie modemo, yra tinkamai prijungtas abiejuose jo galuose ir ar abiejuose laido galuose esančios jungtys užsifiksavo lizde, jei tai tinklo laidas. Tinklo laidas yra panašus į telefono laidą, tačiau jis gali būti storesnis, o jungtys abiejuose jo galuose – didesnės.
 3. Jei laidas, kuriuo modemas prijungiamas prie kompiuterio, yra USB laidas, turite patikrinti kai ką papildomai. Kiekviename USB laido gale yra skirtinga jungtis. Viename gale yra plokščia ir stačiakampė jungtis, o kitame – trapecijos formos jungtis. Norėdami patikrinti USB ryšį, pabandykite atlikti šiuos veiksmus:
  1. Jei modemas prie kompiuterio yra prijungtas per USB koncentratorių, pabandykite nenaudoti USB koncentratoriaus. Įrenginio laidą galite prijungti tiesiai prie kompiuterio USB prievadų.
  2. Jei modemas prijungtas prie vienos iš stalinio kompiuterio priekyje esančių jungčių, pabandykite USB laidą prijungti prie vienos iš kompiuterio gale esančių jungčių. Kai kurie kompiuteriai priekiniams USB prievadams nesuteikia pakankamai energijos. Dėl to gali kilti modemo ryšio problemų.
2 veiksmas: patikrinkite vidinio modemo įrenginio jungtis
Jei modemas, kurį naudojate jungdamiesi prie interneto, yra kompiuterio viduje, iš modemo įrenginio turi išeiti tik vienas laidas. Patikrinkite, ar laidas, kuriuo modemas sujungiamas su lizdu sienoje, tinkamai prijungtas abiejuose galuose. Tikėtina, kad laidas bus prijungtas prie telefono arba kabelinės televizijos lizdo.
3 veiksmas: patikrinkite namų tinklo jungiamumą
Jei kompiuteris prie interneto prijungtas per namų tinklą, rekomenduojame patikrinti šiame sąraše pateikiamus elementus atsižvelgiant į savo situaciją.

4 būdas: kitos jungiamumo arba tinklo problemos

Viena galimų tinklo jungiamumo problemų priežasčių yra prie interneto jungtis naudojamo tinklo arba interneto ryšio problemos. Tai galite patikrinti atlikdami šiuos trikčių diagnostikos veiksmus:
1 veiksmas. Iš naujo paleiskite modemą arba kelvedį
Kartais gali būti, kad IP parametrai arba tinklo konfigūracija, kurią gavote iš interneto paslaugų teikėjo, yra neteisinga arba šiuos duomenis reikia atnaujinti. Kartais gali kilti ryšio problemų tarp modemo ir IPT. Norėdami atnaujinti modemo arba kelvedžio parametrus, įrenginį turite paleisti iš naujo. Paleidus įrenginį iš naujo bus užmegztas naujas ryšys su interneto paslaugų teikėju. Pasinaudodami vienu iš nurodytų būdų ir atsižvelgdami į turimo modemo tipą paleiskite modemą iš naujo.

Išorinis modemas

Norėdami iš naujo paleisti išorinį modemą, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Atjunkite laidą, kuriuo su modemu sujungiamas kompiuteris arba kelvedis. Tai gali būti USB arba tinklo laidas.
 2. Išjunkite modemą. Jei ant modemo nėra maitinimo mygtuko, atjunkite maitinimo laidą nuo modemo gale esančios jungties arba sienos lizdo.
 3. Palaukę kelias minutes įjunkite modemą, kompiuterio arba kelvedžio laidą vėl prijunkite prie modemo, tada paleiskite kompiuterį iš naujo.
 4. Dar kartą patikrinkite ryšį, kad sužinotumėte, ar galite pasiekti internetą.
Jei tinklo ryšio problemos išlieka, pereikite prie 2 veiksmo.

Vidinis modemas

Norėdami iš naujo paleisti vidinį modemą, turite iš naujo paleisti kompiuterį. Jei paleidę kompiuterį iš naujo vis tiek susiduriate su tinklo jungiamumo problemomis, pereikite prie 2 veiksmo.
2 veiksmas. Patikrinkite užkardos arba kelvedžio parametrus
Jei prie interneto jungiatės naudodami kelvedį, gali būti, kad kilo konfigūracijos parametrų problema, todėl reikia šiuos parametrus atnaujinti. Norėdami sužinoti, ar tinklo jungiamumo problemos priežastis yra netinkama konfigūracija arba kelvedžio problema, užuot jungę kompiuterį per kelvedį, jį prie modemo turite prijungti tiesiogiai.

Dėmesio Prijungus kompiuterį tiesiogiai prie interneto jis gali tapti pažeidžiamas. Norėdami apsaugoti kompiuterį nuo atakų, įsitikinkite, kad jame yra įdiegta ir įjungta užkarda. Norėdami sužinoti apie „Windows“ užkardą, kuri suteikiama su „Windows Vista“, peržiūrėkite skyrių „Windows“ užkarda“.

„Windows“ užkarda

Sistemoje „Windows Vista“ yra užkarda, vadinama „Windows“ užkarda. Pagal numatytuosius parametrus „Windows“ užkarda yra įjungta. Tačiau prieš prijungiant kompiuterį prie interneto vis tiek reikia patikrinti, ar „Windows“ užkarda yra įjungta. Norėdami patikrinti, ar įjungta „Windows“ užkarda, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Spustelėkite Pradėti, tada spustelėkite Valdymo skydas.
 2. Valdymo skydo viršutiniame dešiniajame kampe esančiame ieškos lauke įveskite sauga.
 3. Pasirodžiusiuose ieškos rezultatuose spustelėkite saugos centro piktogramą arba saitą. Pasirodžiusiame lange pamatysite keturias juostas: Užkarda, Automatinis naujinimas, Apsauga nuo kenkėjiškų programų ir Kiti saugos parametrai.
 4. Užkardos juostoje spustelėkite rodyklės į dešinę mygtuką, kad juostą išplėstumėte. Išplėstoje juostoje pamatysite vieną iš šių trijų parinkčių:
  1. Jei užkardos juosta yra žalia, vadinasi, užkarda įjungta.
  2. Jei užkardos juosta raudona, gali būti, kad pamatysite pranešimą „Windows“ užkarda yra išjungta. Norėdami įjungti „Windows“ užkardą ir padaryti užkardos juostą saugos centre žalią, spustelėkite Įjungti dabar.
  3. Jei užkardos juosta yra raudona, o pranešime aprašoma trečiosios šalies užkardos problema, rekomenduojame atjungti kompiuterį nuo tinklo, tada susisiekti su užkardos programos tiekėju ir paprašyti informacijos apie tai, kaip įjungti trečiosios šalie užkardos programą.
Daugiau informacijos apie „Windows“ užkardą sistemoje „Windows Vista“ rasite apsilankę šiose „Windows“ žinyno ir instrukcijų svetainėse: Prijungę kompiuterį tiesiogiai prie modemo patikrinkite programą „Internet Explorer“. Jei dabar galite pasiekti svetaines, kurios anksčiau buvo nepasiekiamos, kreipkitės į kelvedžio gamintoją, kad jis padėtų sukonfigūruoti įrenginį. Jei vis tiek negalite pasiekti nė vienos svetainės, pereikite prie 3 veiksmo.
3 veiksmas. Patikrinkite įrenginio suderinamumą
Kad modemas arba tinklo plokštė tinkamai veiktų su „Windows Vista“, įrenginys turi būti suderinamas su sistema „Windows Vista“. Be to, turi būti įdiegtos įrenginio tvarkyklės, kurias sistema „Windows Vista“ galėtų naudoti jungdamasi prie įrenginio. Norėdami sužinoti, ar naudojamas modemas arba tinklo plokštė yra suderinama su sistema „Windows Vista“, pirmiausia turite išsiaiškinti, kokio modelio plokštė yra jūsų kompiuteryje. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Spustelėkite Pradėti, įrašykite įrenginių tvarkytuvė langelyje Pradėti paiešką, tada paspauskite ENTER.
 2. Spustelėkite Įrenginių tvarkytuvės įrašą, kuris rodomas ieškos rezultatuose.
 3. Išplėskite įrenginio tipo, kurio ieškote, įrašą. Pavyzdžiui, išplėskite Tinklo plokštės.

  Pastaba Konkretus įrenginio tipas, kurio reikia ieškoti, priklauso nuo to, kaip šis kompiuteris yra prijungtas prie interneto. Pavyzdžiui, jei prie interneto jungiatės naudodami belaidį tinklą, reikia ieškoti informacijos apie belaidžio tinklo plokštes ir išplėsti Tinklo plokštės.
 4. Peržiūrėkite tinklo plokščių įrašus.
 5. Kitame kompiuteryje paleiskite „Internet Explorer“.
 6. Įveskite nurodytą adresą, tada paspauskite ENTER:
  http://whql.microsoft.com/hcl/
 7. Ieškokite tinklo plokštės, kurią užsirašėte 4 veiksmu. Šioje svetainėje pateikiamoje informacijoje bus nurodyta, ar tinklo plokštė yra suderinama su „Windows Vista“.
Jei negalite išsiaiškinti modemo arba tinklo plokštės, kuri yra jūsų kompiuteryje, tipo arba jei įrenginys rodo, kad kilo problema, rekomenduojame susisiekti su OĮG arba aparatūros tiekėju, iš kurio įsigijote šią plokštę.

Informacijos apie aparatūros gamintoją rasite apsilankę šioje svetainėje:Jei jūsų ieškomas įrenginys yra vidinis DSL arba kabelinės televizijos modemas, rekomenduojame susisiekti su savo interneto paslaugų teikėju, iš kurio gavote modemą. Štai kelios problemos, su kuriomis galite susidurti:
 • Modemo arba tinklo plokštės nėra įrenginių tvarkytuvėje.
 • Modemas arba tinklo plokštė nurodoma kaip Nežinomas įrenginys arba žymimas bendruoju pavadinimu Eterneto adapteris arba PCI paprastasis ryšių valdiklis.
 • Modemas arba tinko plokštė yra pažymėta raudonu simboliu X arba geltonu šauktuku.
Jei patikrinus, ar turimas modemas arba tinklo plokštė yra suderinama su „Windows Vista“ ir ar yra įdiegtos naujausios įrenginio tvarkyklės, vis tiek kyla tinklo jungiamumo problemų, pereikite prie 4 veiksmo.
4 veiksmas. Prieš iš naujo nustatydami „Winsock“ protokolą sukurkite sistemos atkūrimo tašką
Svarbu Prieš atliekant skyriuje „Winsock“ protokolo nustatymas iš naujo“ pateikiamus veiksmus naudojant „Windows Vista“ sistemos atkūrimo įrankį rekomenduojama kompiuteryje sukurti atkūrimo tašką. Tuomet, jei atlikti pakeitimai sukels naujų problemų, galėsite atkurti ankstesnę kompiuterio būseną, kuri buvo prieš atliekant pakeitimus.

Sukurkite sistemos atkūrimo tašką

Jei norite sukurti sistemos atkūrimo tašką naudodami sistemos atkūrimo įrankį, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Spustelėkite Pradėti, dešiniuoju pelės mygtuku – Kompiuteris, tada spustelėkite Ypatybės.
 2. Užduočių srityje spustelėkite saitą Sistemos apsauga. Jei jūsų paprašo administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba spustelėkite Tęsti.
 3. Dialogo lango Sistemos ypatybės apatiniame dešiniajame kampe spustelėkite Sukurti.
 4. Dialogo lango Sistemos apsauga lauke įveskite tinkamą pavadinimą. Pavyzdžiui, įveskite Kompiuteris prieš tinklo pakeitimus, tada spustelėkite Sukurti.
 5. Kai tik atkūrimo taškas bus sėkmingai sukurtas, bus parodytas toks pranešimas:
  Atkūrimo taškas sėkmingai sukurtas.
 6. Du kartus spustelėkite Gerai.
Iš naujo nustatykite „Winsock“ protokolą

Kita tinklo jungiamumo problemų priežastis yra netinkama kompiuterio konfigūracija arba sugadintas „Winsock“ protokolas. Šį protokolą sistema „Windows“ naudoja jungdamasi prie kitų kompiuterių ir pasiekdama interneto išteklius, pavyzdžiui, el. paštą ir svetaines. Kilus „Winsock“ problemoms sistema „Windows Vista“ nebegalės pasiekti interneto.

Dėmesio Iš naujo nustačius „Winsock“ protokolo konfigūraciją gali būti neigiamai paveiktos programos, kurios jungiasi ir stebi internetą, pavyzdžiui, antivirusinės, užkardos programos ir tarpinių serverių klientai. Jei aptikote programą, kuri liovėsi tinkamai veikusi atlikus šiuos veiksmus, išdiekite ir vėl įdiekite programą, kad būtų atkurtos jos funkcijos, arba pataisykite ją naudodami programos sąrankos programą.

Sėkmingai sukūrę atkūrimo tašką iš naujo nustatykite „Winsock“ protokolo konfigūraciją ir atkurkite jo numatytuosius parametrus. Jei norite, kad „Winsock“ protokolo konfigūraciją iš naujo nustatytume už jus, pereikite prie skyriaus „Pataisyti už mane“. Jei tai norite atlikti savarankiškai, pereikite prie skyriaus „Leiskite taisyti pačiam“.

5 būdas: automatinė trikčių diagnostika sistemoje „Windows 7“

„Windows 7“ trikčių diagnostikos priemonių naudojimas
Pagal numatytuosius parametrus sistemoje „Windows 7“ yra šios naujo diegimo „Internet Explorer“ trikčių diagnostikos priemonės:
 • „Internet Explorer“ efektyvumas
 • „Internet Explorer“ sauga
„Internet Explorer“ trikčių diagnostikos priemonių paleidimas
 1. Išeikite iš visų programų.
 2. Spustelėkite Pradėti, tada spustelėkite Valdymo skydas.
 3. Dalyje Sistema ir sauga spustelėkite Rasti ir spręsti problemas.
 4. Srityje Užduotis spustelėkite Peržiūrėti viską.
 5. Spustelėkite „Internet Explorer“ efektyvumas.
 6. Naujame lange spustelėkite Pirmyn.
  Pastaba Trikčių diagnostikos priemonė ieško ir aptikusi sprendžia problemas automatiškai.
 7. Spustelėkite Uždaryti.
Pataisyti už mane
Norėdami automatiškai iš naujo nustatyti „Winsock“ protokolo konfigūraciją, spustelėkite saitą Spręsti šią problemą. Spustelėkite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio „Fix it“ nurodymus.
Pastabos
 • Šis „Fix it“ sprendimas neveikia sistemoje „Windows 7“. Jei naudojatės kompiuteriu su bet kuria „Windows 7“ versija, atlikite ankstesniame skyriuje pateikiamo 4 būdo veiksmus.
 • Šis vedlys gali būti tik anglų kalba. Tačiau automatinis taisymas tinka ir kitų kalbų „Windows“ versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ši problema, sprendimą „Fix it“ galite įrašyti „flash“ atmintinėje arba CD diske ir paleisti jį reikiamame kompiuteryje.


Dabar pereikite prie skyriaus „Ar tai išsprendė problemą?
Leiskite taisyti pačiam
Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Spustelėkite Pradėti, tada lauke Pradėti iešką įveskite cmd.
 2. Ieškos rezultatuose dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite cmd, tada spustelėkite Vykdyti administratoriaus teisėmis. Jei jūsų paprašo administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba spustelėkite Tęsti.
 3. Į komandinę eilutę įrašykite šią komandą ir paspauskite klavišą ENTER:
  netsh winsock reset
  Tada turėtų būti parodytas toks pranešimas:
  „Winsock“ katalogas sėkmingai nustatytas iš naujo. Norint užbaigti nustatymą iš naujo reikia iš naujo paleisti kompiuterį.
 4. Paleiskite kompiuterį iš naujo.
Pastaba Jei vietoj 3 veiksme nurodyto pranešimo parodomas klaidos pranešimas „Prieiga uždrausta“, komandinei eilutei buvo netinkamai suteiktos didesnės teisės. Tokiu atveju uždarykite komandinės eilutės langą ir pakartokite 1–3 veiksmus. Įsitikinkite, kad tinkamai atlikote 2 veiksmą.

Ar tai išsprendė problemą?
Dar kartą patikrinkite „Internet Explorer“, kad išsiaiškintumėte, ar vis dar kyla tinklo jungiamumo problemų. Jei vis tiek kyla tinklo jungiamumo problemų, patikrinkite failo „Hosts“ turinį.

Patikrinkite failo „Hosts“ turinį
Failą „Hosts“ naudoja TCP/IP, kad būtų suteiktas konkretaus interneto adreso su IP adresu susiejimo būdas. Nors šis failas yra naudojamas daugybe teisėtų būdų, kai kurios kenkimo programos, pavyzdžiui, kenkėjiškos ir šnipinėjimo programos, šį failą gali naudoti įtartinai paskirčiai. Į failą „Hosts“ įtrauktais įrašais kenkėjiškos programos siekia neleisti jums pasiekti tam tikrų svetainių. Pavyzdžiui, jums gali būti neleidžiama pasiekti svetainių, kuriose galima atnaujinti antivirusinių programų parašus arba kuriose galite pasiekti naujinimus. Dėl to jūsų kompiuteriui gali grėsti pavojus. Be to, negalite pasiekti jokių įrankių, kuriais galima tai ištaisyti.

Pastaba Tam tikrais atvejais teisėtų įrašų gali pridėti sistemos administratoriai arba šių įrašų galite pridėti patys. Jei pervardysite failą „Hosts“, šio failo sąsajos nebeveiks. Jei reikia daugiau informacijos, susisiekite su sistemos arba tinklo administratoriumi.

Norėdami sužinoti, ar jums kilusias tinklo jungiamumo problemas sukelia failo „Hosts“ įrašai, turite surasti ir pervardyti šį failą, kad nebebūtų naudojami jame esantys įrašai.
Jei norite, kad failo „Hosts“ numatytuosius parametrus atkurtume už jus, pereikite prie skyriaus „Pataisyti už mane“. Jei failo „Hosts“ numatytuosius parametrus norite atkurti patys, apsilankykite skyriuje „Leiskite taisyti pačiam“.
Pataisyti už mane
Norėdami automatiškai atkurti failo „Hosts“ numatytuosius parametrus, spustelėkite mygtuką arba saitą Fix it. Spustelėkite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio „Fix it“ nurodymus.

Pastaba Šis vedlys gali būti tik anglų kalba; tačiau automatinis sprendimas tinka ir kitų kalbų „Windows“ versijoms.

Pastaba Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame iškilo ši problema, sprendimą „Fix it“ galite įrašyti „flash“ atmintinėje arba CD diske ir paleisti jį problemiškame kompiuteryje.

Dabar eikite į skyriaus „Ar tai išsprendė problemą?“ pabaigą.

Leiskite taisyti pačiam

Norėdami savarankiškai atkurti failo „Hosts“ numatytuosius parametrus, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Spustelėkite Pradėti, įrašykite tvarkyklės į lauką Pradėti paiešką, tada paspauskite ENTER.
 2. Spustelėkite įrašą tvarkyklės, kuris rodomas ieškos rezultatuose. Šalia tvarkyklės esanti piktograma bus aplankas.
 3. Pasirodys langas, kurio viršuje esančioje adresų juostoje bus rodoma „Windows“ > system32 > tvarkyklės. Dukart spustelėkite aplanką etc.
 4. Suraskite ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite failą hosts, tada spustelėkite Pervardyti.
 5. Įveskite oldhosts, tada paspauskite ENTER. Jei bus parodytas toliau pateikiamas klaidos pranešimas, spustelėkite Tęsti:
  Šią operaciją reikia patvirtinti.
  Jei jūsų paprašo administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba spustelėkite Tęsti.
 6. Paleiskite kompiuterį iš naujo, kad įsigaliotų pakeitimai.
 7. Patikrinkite „Internet Explorer“.
Patikrinkite, ar „Winsock“ protokolo ir failo HOSTS konfigūracija nustatyta iš naujo. Jei taip, toliau skaityti šios dalies nebereikia. Jei „Winsock“ protokolas ar failas HOSTS nėra nustatytas iš naujo, galite kreiptis į palaikymo tarnybą.
ie fixit fix it
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Savybės

Straipsnio ID: 936211 – Paskutinė peržiūra: 07/28/2011 17:03:00 – Peržiūra: 2.0

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista

 • kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbexpertiseinter kbnetworkcard kbbrowse kbmodem kbnetworkconnectivity kbnetwork_ispspecific kbnetwork_routerissues kbnetwork_checkcables kbadapter kbhowto kbmatsfixme KB936211
Atsiliepimai