Svarbu:  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Šios licencijos sąlygos yra sutartis tarp korporacijos „Microsoft“ (ar vienos iš su ja susijusių įmonių šalyje, kurioje gyvenate) ir jūsų. Prašome jas perskaityti. Jos taikomos anksčiau paminėtai išankstinio leidimo programinei įrangai, taip pat laikmenai, kurioje gavote programinę įrangą. Sąlygos taip pat taikomos bet kokiems šios „Microsoft“ programinės įrangos

 • naujinimams,

 • priedams,

 • internetinėms paslaugoms ir

 • palaikymo paslaugoms

nebent jiems taikomos kitos prie jų pridėtos sąlygos. Jei taip, taikomos tos sąlygos.

Jei naudojate šią programinę įrangą, vadinasi, sutinkate su šiomis sąlygomis. Jei su jomis nesutinkate, nenaudokite programinės įrangos.

Kaip aprašyta toliau, naudodami kai kurias paslaugas jūs sutinkate perduoti tam tikrą standartinę kompiuterio informaciją, kurios reikia internetinėms paslaugoms.

Jei laikotės šių licencijos sąlygų, turite toliau nurodytas teises.

 1. DIEGIMO IR NAUDOJIMO TEISĖS.

 2. Diegimas ir naudojimas. Galite įdiegti ir naudoti vieną taikomosios programos kopiją ne daugiau nei penkiuose (5) įrenginiuose, kuriuose įdiegta „Windows 8“, susietuose su „Microsoft“ abonementu, kuris susietas su „Windows“ parduotuvės abonementu.

 3. INTERNETINĖS PASLAUGOS. Kartu su programine įranga „Microsoft“ teikia internetines paslaugas. Jos gali būti pakeistos arba nutrauktos bet kuriuo metu.

 4. Sutikimas dėl internetinių paslaugų. Programinės įrangos funkcijos, aprašytos toliau ir „OneNote“ privatumo patvirtinime, jungiasi prie „Microsoft“ arba paslaugos teikėjo kompiuterio sistemų internetu. Kai kuriais atvejais jūs negausite atskiro pranešimo apie prisijungimą. Tam tikrais atvejais galite išjungti šias funkcijas arba nenaudoti jų. Daugiau informacijos apie šias funkcijas rasite „OneNote“ privatumo patvirtinime. Naudodami šias funkcijas sutinkate su šios informacijos perdavimu. „Microsoft“ nenaudoja šios informacijos jūsų tapatybei nustatyti arba su jumis susisiekti.

 5. Kompiuterio informacija. Toliau nurodytos funkcijos naudoja interneto protokolus, kurie į atitinkamas sistemas siunčia kompiuterio informaciją, pvz., jūsų interneto protokolo adresą, operacinės sistemos ir naršyklės tipą, naudojamos programinės įrangos pavadinimą ir versiją, įrenginio, kuriame įdiegėte programinę įrangą, kalbos kodą. Šią informaciją „Microsoft“ naudoja, kad galėtumėte naudotis internetinėmis paslaugomis.

  • Tobulinimo pagal vartotojų patirtį programa (CEIP). Šioje programinėje įrangoje naudojama CEIP. CEIP automatiškai „Microsoft“ siunčia anoniminę informaciją apie aparatūrą ir programinės įrangos naudojimą. Nenaudojame šios informacijos jūsų tapatybei nustatyti arba su jumis susisiekti. CEIP taip pat periodiškai į jūsų kompiuterį atsiunčia nedidelį failą, kuris padeda rinkti informaciją apie problemas, kilusias naudojant programinę įrangą. Kai įmanoma, gali būti automatiškai atsiųsta nauja žinyno informacija apie klaidas.Sužinokite daugiau apie CEIP.

  • Žiniatinklio turinio funkcijos. Programinės įrangos funkcijos gali nuskaityti susijusį turinį iš „Microsoft“ ir pateikti jį jums. Pateikdamos turinį šios funkcijos siunčia „Microsoft“ tokią informaciją kaip įrenginio, kuriame įdiegėte programinę įrangą, operacinės sistemos ir naršyklės tipas, naudojamos programinės įrangos pavadinimas ir versija, kalbos kodą. Tokių funkcijų pavyzdžiai yra iliustracijos, šablonai, internetinio mokymo medžiaga, internetinė pagalba, žinynas ir „Appshelp“. Galite pasirinkti nenaudoti šių žiniatinklio turinio funkcijų.

 6. Informacijos naudojimas. Mes galime naudoti kompiuterio informaciją ir CEIP informaciją norėdami patobulinti programinę įrangą ir pagerinti paslaugas. Be to, ja galime dalytis su kitais, pvz., aparatūros ir programinės įrangos teikėjais. Jie gali naudoti informaciją norėdami pagerinti savo produktų suderinamumą su „Microsoft“ programine įranga.

 7. Netinkamas internetinių paslaugų naudojimas. Negalite naudoti šių paslaugų tokiu būdu, kuriuo galima paslaugoms pakenkti arba pabloginti kito asmens naudojimosi jomis sąlygas. Taip pat negalite naudoti paslaugų norėdami gauti neteisėtą prieigą bet kuriomis priemonėmis prie bet kurios kitos paslaugos, duomenų, abonemento arba tinklo.

 8. TERMINAS. Ši sutartis galioja, kol bus išleista komercinė šios programinės įrangos versija, tačiau „Microsoft“ pasilieka teisę bet kada, dėl bet kokios priežasties ir iš anksto neįspėjusi pakeisti programinę įrangą arba nutraukti naudojimąsi ja. Programinė įranga gali nebeveikti, jei atnaujinsite arba pakeisite „Windows 8 Consumer Preview“ įrenginį arba jei bandysite naudoti programinę įrangą „Windows 8 Consumer Preview“ įrenginyje, kurio funkcijos arba procesoriaus tipas yra skirtingi. Jūs esate atsakingi už duomenų, saugomų programinėje įrangoje, taip pat turinio, nusiunčiamo naudojant programinę įrangą, atsarginių kopijų kūrimą. Pakeitus „Windows“ parduotuvę, programinę įrangą arba bet kokį turinį arba nutraukus naudojimąsi jais, jūsų duomenys gali būti panaikinti arba gali nepavykti atgauti saugomų duomenų. „Microsoft“ neprisiima jokių įsipareigojimų dėl duomenų grąžinimo jums.

 9. IŠANKSTINIO LEIDIMO PROGRAMINĖ ĮRANGA. Tai išankstinė programinės įrangos versija. Jos veikimas gali skirtis nuo galutinės programinės įrangos versijos veikimo. Rengdami galutinę komercinę programinės įrangos versiją, galime ją keisti. Be to, galime neišleisti komercinės versijos.

 10. ATSILIEPIMAI. Pateikę „Microsoft“ atsiliepimų apie programinę įrangą, be jokio mokesčio suteikiate „Microsoft“ teisę naudoti, bendrinti ir komerciniais tikslais naudoti savo atsiliepimus visais būdais ir bet kokiais tikslais. Be to, trečiosioms šalims nemokamai suteikiate visas jų produktams, technologijoms ir paslaugoms reikalingas patento teises, kad būtų galima naudoti arba susieti su bet kokiomis konkrečiomis „Microsoft“ programinės įrangos arba paslaugos, apimančios atsiliepimus, dalimis. Negalite pateikti atsiliepimų, kuriems taikoma licencija, reikalaujanti, kad „Microsoft“ suteiktų savo programinės įrangos arba dokumentų licenciją trečiosioms šalims, nes į tą programinę įrangą arba dokumentus įtraukiame jūsų atsiliepimus. Šios teisės yra viršesnės už šią sutartį.

 11. LICENCIJOS APRĖPTIS. Programinė įranga yra ne parduodama, bet licencijuojama. Ši sutartis suteikia tik tam tikras teises naudotis programine įranga. „Microsoft“ pasilieka sau visas kitas teises. Jei galiojantys įstatymai nesuteikia jums daugiau teisių, galite naudoti šią programinę įrangą tik būdais, pateiktais šioje sutartyje. Turite laikytis visų techninių apribojimų, taikomų programinei įrangai, kurie leidžia naudoti ją tik tam tikrais būdais. Neleidžiama:

  • dirbti nepaisant kokių nors techninių apribojimų, taikomų programinei įrangai;

  • perdaryti, dekompiliuoti arba išskaidyti programinę įrangą, išskyrus tuos atvejus, kai ir tik tiek, kiek, nepaisant šių apribojimų, tai aiškiai leidžia galiojantys įstatymai;

  • daryti daugiau programinės įrangos kopijų, nei nurodyta šioje sutartyje arba yra leidžiama, nepaisant šių apribojimų, pagal galiojančius įstatymus;

  • publikuoti programinę įrangą kopijavimo tikslais;

  • programinę įrangą nuomoti arba skolinti;

  • perleisti programinę įrangą arba šią sutartį trečiajai šaliai arba

  • naudoti programinę įrangą komercinėms programinės įrangos nuomos paslaugoms teikti.

 12. EKSPORTAVIMO APRIBOJIMAI. Programinei įrangai galioja JAV eksporto įstatymai ir nuostatos. Privalote laikytis visų vidaus ir tarptautinių eksporto įstatymų bei nuostatų, kurie taikomi programinei įrangai. Šie įstatymai apima paskirties, galutinio vartotojo ir galutinio naudojimo apribojimus. Plačiau apie tai skaitykite „Microsoft“ eksportavimo svetainėje.

 13. PALAIKYMO PASLAUGOS. Ši programinė įranga pateikiama „tokia, kokia yra“, todėl jos palaikymo paslaugų galime neteikti.

 14. VISA SUTARTIS. Ši sutartis ir papildymų, naujinimų, internetinių paslaugų ir palaikymo paslaugų sąlygos sudaro vientisą sutartį dėl programinės įrangos ir palaikymo paslaugų.

 15. GALIOJANTYS ĮSTATYMAI.

 16. Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jei įsigijote programinę įrangą Jungtinėse Amerikos Valstijose, ši sutartis yra aiškinama pagal Vašingtono valstijos įstatymus. Šie įstatymai yra taikomi pretenzijoms dėl sutarties nesilaikymo, nepaisant įstatymų principų neatitikimų. Valstijos, kurioje gyvenate, įstatymai taikomi visoms kitoms pretenzijoms, taip pat ir pretenzijoms pagal valstijos vartotojų gynimo įstatymus, neteisingos konkurencijos įstatymus ir civilinės teisės pažeidimų įstatymus.

 17. Už Jungtinių Amerikos Valstijų ribų. Jei įsigijote programinę įrangą kitoje šalyje, taikomi tos šalies įstatymai.

 18. TEISINIS POVEIKIS. Šioje sutartyje nustatytos tam tikros įstatyminės teisės. Pagal savo šalies įstatymus galite turėti kitų teisių. Papildomų teisių jums gali suteikti ir šalis, iš kurios pirkote programinę įrangą. Jei įstatymai tai draudžia, ši sutartis nepakeičia jūsų teisių, apibrėžtų jūsų šalies įstatymais.

 19. GARANTIJOS ATSISAKYMAS. Programinė įranga licencijuota „tokia, kokia yra“. Ją naudodami prisiimate atsakomybę už riziką. „Microsoft“ neteikia jokių aiškių garantijų ar sąlygų. Vietos įstatymai gali suteikti papildomų vartotojų teisių ar įstatyminių garantijų, kurių pagal šią sutartį pakeisti negalima. Kiek leidžia vietos įstatymai, „Microsoft“ neįtraukia numanomų tinkamumo naudoti, tinkamumo tam tikram tikslui ir nepažeidžiamumo garantijų.

AUSTRALIJOS VARTOTOJAMS – Australijos vartotojų teisių apsaugos įstatymai suteikia įstatyminių garantijų, kurių jokia šios sutarties nuostata negali pakeisti.

 1. TEISIŲ GYNIMO PRIEMONIŲ IR NUOSTOLIŲ APRIBOJIMAS IR NEĮTRAUKIMAS. „Microsoft“ ir jos tiekėjai gali atlyginti tik tiesioginius nuostolius iki 5,00 JAV dolerių. Negalite gauti atlyginimo už nuostolius, įskaitant šalutinius nuostolius, prarastą pelną, nuostolius, atsiradusius dėl specialių aplinkybių, netiesioginius arba netyčinius nuostolius.

Šis apribojimas taikomas

 • visiems su programine įranga susietiems objektams, paslaugoms, trečiųjų šalių interneto svetainių turiniui (taip pat ir kodui) arba trečiųjų šalių programoms;

 • kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, pretenzijoms dėl sutarties nesilaikymo, garantijos arba sąlygos sulaužymo, griežtos atsakomybės, aplaidumo arba kitų civilinės teisės pažeidimų.

Apribojimas taikomas ir tais atvejais, kai „Microsoft“ žinojo arba turėjo žinoti apie nuostolių tikimybę. Anksčiau paminėti apribojimai arba išimtys netaikomi, jei jūsų šalis draudžia kompensacijos už atsitiktinius, šalutinius arba kitus nuostolius ribojimą ir netaikymą.

Atkreipkite dėmesį: ši programinė įranga platinama ir Kvebeke, Kanadoje, todėl šios licencijos sąlygos toliau pateikiamos prancūzų kalba.

Remarque : Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, les termes de cette licence sont fournis ci-dessous en français.

TERMES DU CONTRAT DE LICENCE D’UN LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE MICROSOFT

MICROSOFT ONENOTE PREVIEW

Les présents termes ont valeur de contrat entre Microsoft Corporation (ou en fonction du lieu où vous vivez, l’un de ses affiliés) et vous. Lisez-les attentivement. Ils portent sur le logiciel en version précommerciale nommé ci-dessus, y compris le support sur lequel vous l’avez reçu le cas échéant. Ce contrat porte également sur les produits Microsoft suivants :

 • les mises à jour,

 • les suppléments,

 • les services Internet et

 • les services d’assistance technique

de ce logiciel à moins que d’autres termes n’accompagnent ces produits, auquel cas, ces derniers prévalent.

En utilisant le logiciel, vous acceptez ces termes. Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel.

Comme décrit ci-dessous, en utilisant certaines fonctions, vous consentez à ce que Microsoft recueille certaines informations standard pour des services Internet.

Dans le cadre du présent accord de licence, vous disposez des droits ci-dessous.

 1. INSTALLATION ET DROITS D’UTILISATION.

a. Installation et utilisation. Vous pouvez installer et utiliser une seule copie de l’application sur jusqu’à cinq (5) dispositifs Windows 8 qui sont affiliés au compte Microsoft associé à votre compte Windows Store.

 1. SERVICES INTERNET. Microsoft fournit des services Internet avec le logiciel. Ils peuvent être modifiés ou interrompus à tout moment.

  a. Consentement relatif aux services Internet. Les fonctionnalités du logiciel décrites ci-dessous et dans la Déclaration de Confidentialité OneNote se connectent aux systèmes informatiques de Microsoft ou de fournisseurs de services via Internet. Dans certains cas, vous ne recevrez pas de notification de connexion. Dans certains cas, vous pouvez désactiver ces fonctionnalités ou ne pas les utiliser. Pour plus d’informations sur ces fonctionnalités, consultez Privacy Statement for OneNote. En utilisant ces fonctionnalités, vous consentez à la transmission de ces informations. Microsoft n’utilise pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter.

i. Données informatiques. Les fonctionnalités suivantes utilisent des protocoles Internet, qui transmettent aux systèmes appropriés des données informatiques, telles que l’adresse IP, le type de système d’exploitation, le navigateur, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, ainsi que le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Microsoft utilise ces informations pour mettre à votre disposition le service Internet.

 • Customer Experience Improvement Program (CEIP). Ce logiciel utilise CEIP, qui envoie automatiquement à Microsoft des informations anonymes sur votre matériel et la façon dont vous utilisez ce logiciel. Nous n’utilisons pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter. CEIP télécharge également périodiquement sur votre ordinateur un petit fichier. Ce fichier nous permet de collecter des informations sur des erreurs constatées lors de l’utilisation du logiciel. Lorsque cela est possible, de nouvelles informations d’aide concernant les erreurs peuvent aussi être téléchargées automatiquement. Pour plus d’informations sur CEIP, consultez le site www.microsoft.com/products/ceip/EN-US/privacypolicy.mspx.

 • Fonctionnalités de contenu Web. Les fonctionnalités du logiciel peuvent extraire du contenu associé de Microsoft et vous le transmettre. Pour fournir ce contenu, ces fonctionnalités communiquent à Microsoft le type de système d’exploitation, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, le type de navigateur et le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Parmi ces fonctionnalités, citons les images clipart, les modèles, la formation en ligne, l’assistance en ligne, l’aide et Appshelp. Vous pouvez décider de ne pas faire appel à ces fonctionnalités de contenu Web.

ii. Utilisation d'informations. Nous pouvons être amenés à utiliser les informations sur votre ordinateur et informations sur CEIP, pour améliorer notre logiciel et nos services. Nous pouvons également être amenés à les partager avec des tiers, tels que des fournisseurs de matériels et de logiciels. Ceux-ci peuvent utiliser ces informations pour améliorer le fonctionnement de leurs produits avec le logiciel Microsoft.

b. Utilisation inappropriée des services Internet. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser ces services d’une quelconque manière qui aurait pour effet de les endommager ou de perturber leur utilisation. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser les services pour tenter d’accéder de façon non autorisée, par tout moyen, à tout service, donnée, compte ou réseau.

 1. DURÉE. Le présent contrat est applicable jusqu’à la mise sur le marché du logiciel, si ce n’est que Microsoft se réserve le droit de modifier ou d’arrêter le logiciel, à tout moment et pour quelque motif que ce soit. Le logiciel est susceptible de cesser de fonctionner si vous mettez à jour ou modifiez votre dispositif Windows 8 Consumer Preview ou si vous tentez d’utiliser le logiciel sur un dispositif Windows 8 Consumer Preview présentant des caractéristiques différentes ou équipé d’un autre type de processeur. Vous êtes responsable de la sauvegarde des données que vous stockez dans le logiciel, y compris le contenu que vous téléchargez avec le logiciel. Si le Windows Store, le logiciel ou un contenu téléchargé est modifié ou arrêté, il est possible que vos données soient effacées ou que vous ne soyez plus à même de récupérer des données que vous avez stockées. Microsoft n’est pas tenu de vous renvoyer les données.

 2. LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE. Ce logiciel est une version précommerciale. Il peut ne pas fonctionner comme une version final du logiciel. Nous sommes autorisés à le changer pour la version commerciale finale. Nous sommes également autorisés à ne pas éditer de version commerciale.

 3. RETOUR D’INFORMATIONS. Si vous faites part de vos observations concernant le logiciel à Microsoft, vous lui concédez gracieusement le droit d’utiliser, de partager et de commercialiser vos observations de quelque façon que ce soit et à toute fin. Vous concédez également à des tiers, à titre gratuit, tout droit e propriété sur leurs produits, technologies et services, nécessaires pour utiliser ou interfacer des parties spécifiques d’un logiciel ou service Microsoft qui inclut le retour d’informations. Vous ne donnerez pas d’informations faisant l’objet d’une licence qui impose à Microsoft de concéder sous licence son logiciel ou sa documentation à des tiers parce que nous y incluons vos observations. Ces droits survivent au présent contrat.

 4. PORTEE DE LA LICENCE. Le logiciel est concédé sous licence, pas vendu. Ce contrat vous octroie uniquement certains droits d’utilisation du logiciel. Microsoft se réserve tous les autres droits. À moins que la loi en vigueur vous confère davantage de droits nonobstant cette limitation, vous pouvez utiliser le logiciel uniquement tel qu’explicitement autorisé dans le présent accord. À cette fin, vous devez respecter les restrictions techniques du logiciel qui autorisent uniquement son utilisation de certaines façons. Vous n’êtes pas autorisé à :

  • contourner les limitations techniques du logiciel ;

  • reconstituer la logique du logiciel, le décompiler ou le désassembler, sauf dans la mesure où ces opérations seraient expressément autorisées par la réglementation applicable nonobstant la présente limitation ;

  • faire plus de copies du logiciel que spécifié dans ce contrat ou par la réglementation applicable, nonobstant la présente limitation ;

  • publier le logiciel pour que d’autres le copient ;

  • louer ou prêter le logiciel ;

  • transférer le logiciel ou le présent contrat à un tiers ; ou

  • utiliser le logiciel pour des services d’hébergement commercial.

 5. RESTRICTIONS À L’EXPORTATION. Le logiciel est soumis à la réglementation américaine relative à l’exportation. Vous devez vous conformer à toutes les réglementations nationales et internationales relatives aux exportations concernant le logiciel. Ces réglementations comprennent les restrictions sur les destinations, les utilisateurs finaux et l’utilisation finale. Pour plus d’informations, consultez le site www.microsoft.com/exporting.

 6. SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE. Comme ce logiciel est fourni « en l'état », nous ne fourniront aucun service d’assistance.

 7. INTÉGRALITÉ DES ACCORDS. Le présent contrat ainsi que les termes concernant les suppléments, les mises à jour, les services Internet et d’assistance technique constituent l’intégralité des accords en ce qui concerne le logiciel et les services d’assistance technique.

 8. DROIT APPLICABLE.

a. États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel aux États-Unis, les lois de l’État de Washington, États-Unis d’Amérique, régissent l’interprétation de ce contrat et s’appliquent en cas de réclamation pour violation dudit contrat, nonobstant les conflits de principes juridiques. La réglementation du pays dans lequel vous vivez régit toutes les autres réclamations, notamment, et sans limitation, les réclamations dans le cadre des lois en faveur de la protection des consommateurs, relatives à la concurrence et aux délits.

b. En dehors des États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel dans un autre pays, les lois de ce pays s’appliquent.

 1. EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays. Vous pourriez également avoir des droits à l’égard de la partie de qui vous avez acquis le logiciel. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre ou pays si celles-ci ne le permettent pas.

 2. EXCLUSIONS DE GARANTIE. Le logiciel est concédé sous licence « en l’état ». Vous assumez tous les risques liés à son utilisation. Microsoft n’accorde aucune garantie ou condition expresse. Vous pouvez bénéficier de droits des consommateurs supplémentaires dans le cadre du droit local, que ce contrat ne peut modifier. Lorsque cela est autorisé par le droit local, Microsoft exclut les garanties implicites de qualité, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon.

 3. LIMITATION ET EXCLUSION DE RECOURS ET DE DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs limitée uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne :

 • toute affaire liée au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers et

 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également même si Microsoft connaissait l'éventualité d'un tel dommage. La limitation ou exclusion ci-dessus peut également ne pas vous être applicable, car votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit.

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti kalbos kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų įspūdžiams?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×