Prisijunkite prie „Microsoft“
Prisijunkite arba sukurkite paskyrą.
Sveiki,
Pasirinkti kitą paskyrą.
Turite kelias paskyras
Pasirinkite paskyrą, kurią naudodami norite prisijungti.

Kai redaguojate failą "OpenDocument" teksto (.odt) formatu naudodami " „Word“ žiniatinkliui " ir vėl jį atidarote naudodami "Word 2010", galite pastebėti tam tikrų formatavimo skirtumų tarp pradinės versijos ir redaguotos versijos. Taip pat galite matyti formatavimo skirtumus, kai atidarote "OpenDocument" teksto failą„Word“ žiniatinkliui. Taip atsitinka dėl skirtingų funkcijų, kurias palaiko šie failų formatai.

Pastaba: Skirtumai, kuriuos patirsite dirbdami su dviem failų formatais, paprastai apsiriboja formatavimo skirtumais. Duomenys ir turinys bus perkelti, tačiau duomenų ir turinio formatavimas bei darbas su jais naudojant šiuos formatus gali skirtis.

Kas nutinka redaguojant dokumentą „OpenDocument“ teksto formatu?

Šioje lentelėje rodoma, kurios „Word“ žiniatinkliui sritys yra palaikomos arba iš dalies palaikomos "OpenDocument" (.odt) formatu.

  • Palaikoma    Ir „Word“ žiniatinkliui, ir "OpenDocument" teksto formatas palaiko šią funkciją. Turinio, formatavimo ir naudojimo galimybių neprarasite.

  • Iš dalies palaikoma    Šią „Word“ žiniatinkliui ir "OpenDocument" teksto formatas palaiko šią funkciją, tačiau gali būti paveiktas formatavimas ir naudojimo galimybės. Teksto ar duomenų neprarasite, tačiau gali pakisti formatavimas ir galimybės dirbti su tekstu ar grafika.

Informacijos apie grafines funkcijas, kurios visiškai, iš dalies arba nepalaikomos "OpenDocument" formatu, žr. toliau šiame straipsnyje pateiktą lentelę Grafikos funkcijos.

Sritis

Antrinė sritis

Palaikymo lygis

Komentarai

Bendradarbiavimas

Laiškų suliejimas

Palaikoma

Jeigu dokumentas redaguojamas kitoje ODF programoje, ryšys su duomenų šaltiniu turi būti nustatytas iš naujo.

Turinys

Kryžminės nuorodos

Palaikoma

Turinys

Lygčių rengyklė

Palaikoma

Turinys

Lygtys

Palaikoma

Turinys

Puslapio ir dokumento išnašos

Palaikoma

Pasirinktiniai skyrikliai nepalaikomi.

Turinys

Antraštė, poraštė

Palaikoma

Turinys

Indeksas

Palaikoma

Kelių stulpelių indeksai nepalaikomi.

Turinys

Lūžio įterpimas

Iš dalies palaikoma

Gali dingti kai kurios ištisinių sekcijų lūžių ypatybės, pvz., viršutinės / apatinės paraštės, antraštės / poraštės, kraštinės ir eilučių numeravimas.

Turinys

„Office Art“

Palaikoma

Daugiau informacijos žr. grafinių elementų funkcijų lentelėje.

Turinys

Puslapių numeravimas

Palaikoma

Turinys

Paveikslėliai

Palaikoma

Dokumento, sukurto naudojant „OpenOffice“, paveikslėliai nerodomi.

Turinys

Lentelės

Iš dalies palaikoma

Lentelės, turinčios daugiau kaip 64 stulpelių, nepalaikomos.

Turinys

Teksto laukai

Iš dalies palaikoma

Teksto laukuose negalima įdėti teksto laukų.

Turinys

Turinys

Iš dalies palaikoma

Iš turinio dingsta elementai, pažymėti SEQ lauku.

Redagavimas

Automatinė taisa

Palaikoma

Redagavimas

Iškirpti, kopijuoti, įklijuoti

Palaikoma

Redagavimas

Nuvilkti ir palikti

Palaikoma

Redagavimas

Laiškai ir žymos

Palaikoma

Redagavimas

Žymėjimas

Palaikoma

Redagavimas

Anuliuoti, atlikti iš naujo, kartoti

Palaikoma

Operacijos su failais

WSS integravimas

Palaikoma

Formatavimas

Kraštinės ir šešėliai

Palaikoma

Šešėlių raštai yra nepalaikomi.

Paveikslėlio kraštinių stiliai nepalaikomi. Jie yra konvertuojami į vientisą liniją.

Formatavimas

Ženkleliai ir numeravimas

Palaikoma

Tarpai tarp numerių / ženklelių ir teksto gali šiek tiek skirtis.

Tarpai tarp sąrašo elementų padidinti, kad atitiktų tarpus tarp eilučių dokumente.

Numatytieji ženkleliai "OpenOffice" keičia išvaizdą, kai .odt failas atidaromas „Word“ žiniatinkliui.

Formatavimas

Inicialai

Palaikoma

Fiksavimas prie tam tikrų paraštės sričių nepalaikomas.

Formatavimas

Žymeklis

Palaikoma

Ryškinimas yra konvertuojamas į simbolių fono spalvą, kai įrašomas dokumentas.

Formatavimas

Horizontalios linijos

Palaikoma

Formatavimas

Paragrafas

Palaikoma

Formatavimas

Formatavimo rodymas

Palaikoma

Formatavimas

Stiliai

Palaikoma

Įrašius dokumentą .odt formatu, stilių skaičius padidėja ir visas ODF formatavimas būna pagrįstas stiliais.

Formatavimas

Skirtukai

Palaikoma

Poziciniai skirtukai yra nepalaikomi.

Formatavimas

Teksto stulpeliai

Palaikoma

Kai kurios ypatybės, susijusios su sekcijomis, gali dingti, pavyzdžiui, viršutinės / apatinės paraštės, antraštės / poraštės, kraštinės ar linijų numeravimas.

Formatavimas

Teksto padėtis

Iš dalies palaikoma

Palaikomi šie teksto padėties formatai:

rltb: iš dešinės į kairę, iš viršaus į apačią

lrtb: iš kairės į dešinę, iš viršaus į apačią

tbrl: iš viršaus į apačią; iš dešinės į kairę

Teksto padėtis lentelės langelyje nepalaikoma.

Formatavimas

Padėtis

Iš dalies palaikoma

Kai kurių teksto laukų, rėmelių ir figūrų padėtis gali pasikeisti, atsižvelgiant į tai, koks prieraišas yra naudojamas.

Infrastuktūra

Žymelės

Palaikoma

Infrastuktūra

Laukai

Iš dalies palaikoma

Nepalaikomi laukai yra konvertuojami į paprastąjį tekstą.

Palaikomi laukai ir toliau lieka kaip laukai.

SEQ laukai nepalaikomi ir turi įtakos turinio ir vaizdo aprašų veikimui.

Infrastuktūra

Hipersaitai

Palaikoma

„OpenOffice“ dokumentuose hipersaito stilius nepritaikomas, tačiau hipersaitai veikia.

Infrastuktūra

OLE

Iš dalies palaikoma

Objektai, įdėti į dokumentą, sukurtą „OpenOffice“ programomis, nerodomi. Paveikslėlio tipas yra nepalaikomas, o saitas yra santykinis.

Tarptautinis

IME

Palaikoma

Tarptautinis

Dvi eilutės viename

Palaikoma

Spausdinimas

Palaikoma

Tikrinimas

Automatinis kalbos aptikimas

Palaikoma

Tikrinimas

Kalbos ypatybės

Palaikoma

Tikrinimas

Rašyba

Palaikoma

Teksto sritys, pažymėtos „netikrinti rašybos ar gramatikos“, tos ypatybės neteks. Rašyba ir gramatika bus tikrinama ir tame tekste.

Grafinės funkcijos

Šioje lentelėje rodoma, kurios grafinės funkcijos yra palaikomos arba iš dalies palaikomos "OpenDocument" formatu (.odt).

  • Palaikoma     Ir „Word“ žiniatinkliui, ir "OpenDocument" formatas palaiko šią funkciją. Grafiniai elementai, kuriuose naudojama ši funkcija, dažniausiai atrodo ir veikia taip pat abiejų formatų failuose.

  • Iš dalies palaikoma     Ir „Word“ žiniatinkliui, ir "OpenDocument" formatas palaiko šią funkciją, tačiau grafiniai elementai gali skirtis nuo formatų. Keičiant formatus duomenys dažniausiai neprarandami, tačiau grafinių elementų formatavimas ir darbo su grafika metodai gali skirtis.

Pagrindinės figūros

Palaikymo lygis

Komentarai

Figūros

Palaikoma

Teksto laukai

Palaikoma

Palaikoma, išskyrus objektus teksto laukuose, kurie yra iš dalies palaikomi programoje „Word 2010“. Atidarius failą, „SmartArt“ grafiniai objektai, figūros arba teksto laukai teksto lauko viduje yra prarandami.

WordArt

Palaikoma

Trimačių figūrų parinktys

Palaikoma

Paveikslėliai

Palaikoma

Palaikoma, išskyrus įterpimo ir saito parinktį, kuri nepalaikoma ODF formatu.

Diagramų objektai

Palaikoma

Konvertuojama į grupę, kurioje yra diagrama ir objektai. Programa „Word 2010“ nepalaiko grupės, kurioje yra diagrama, todėl failą atidarius programoje „Word 2010“, objektai yra išgrupuojami.

Ranka rašomas komentaras

Palaikoma

Ranka rašomas komentaras yra konvertuojamas į išplėstinio metafailo (EMF) vaizdą.

Objektų grupavimas

Iš dalies palaikoma

Kai kurie objektai programoje „Word 2010“ negali būti sugrupuoti, todėl atidarius „OpenDocument“ failą, objektai išgrupuojami. Tai taikoma bet kokiems su diagrama sugrupuotiems elementams ir paveikslėliui, sugrupuotam su figūra, teksto lauku arba OLE objektu.

Objekto matomumas

Iš dalies palaikoma

Nematomi objektai tampa matomais, failą įrašius ir atidarius jį vėl programoje „Word 2010“.

Objektų kraštinės

Palaikoma

Palaikomos ne visų stilių kraštinės. Nepalaikomų stilių kraštinės įrašomos kaip numatytojo stiliaus kraštinės (juoda vientisa linija).

Objekto užpildai

Palaikoma

Palaikoma, išskyrus tai, kad daugiau nei du perėjimo sustabdymus turintys užpildai praranda visus sustabdymus po pirmųjų dviejų.

Linijos formatavimas

Palaikoma

Ne visi linijų ir linijų galų stiliai yra palaikomi ODF. Nepalaikomi stiliai įrašomi kaip numatytoji juoda, vientisa linija su atvira rodykle.

Paveikslėlio perspalvinimas

Iš dalies palaikoma

Kai kurių paveikslėlių perspalvinimas yra toks pat, kaip ODF, pvz., juodai baltas. Kitų paveikslėlių perspalvinimas neturi atitikmens ir yra suplokštinamas. Paveikslėlis atrodo taip pat, tačiau perspalvinimo nebegalima pakeisti ar pašalinti.

Paveikslėlių stiliai

Iš dalies palaikoma

Kraštinės yra iš dalies palaikomos, tačiau gali atrodyti kitaip.

Puslapio viršus

Reikia daugiau pagalbos?

Norite daugiau parinkčių?

Sužinokite apie prenumeratos pranašumus, peržiūrėkite mokymo kursus, sužinokite, kaip apsaugoti savo įrenginį ir kt.

Bendruomenės padeda užduoti klausimus ir į juos atsakyti, pateikti atsiliepimų ir išgirsti iš ekspertų, turinčių daug žinių.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti kalbos kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų įspūdžiams?
Paspaudus mygtuką Pateikti, jūsų atsiliepimai bus naudojami tobulinant „Microsoft“ produktus ir paslaugas. Jūsų IT administratorius galės rinkti šiuos duomenis. Privatumo patvirtinimas.

Dėkojame už jūsų atsiliepimą!

×