Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

„Excel“ galite pridėti antraštes ir poraštes atspausdinto darbalapio viršuje ir apačioje. Pavyzdžiui, galite sukurti poraštę su puslapių numeriais, data bei failo vardu. Galite sukurti patys arba naudoti įdėtąsias antraštes ir poraštes.

Antraštės ir poraštės rodomos tik puslapio maketo rodinyje, spaudinio peržiūroje ir spaudiniuose. Taip pat galite naudoti dialogo langą Puslapio parametrai, jei norite įterpti antraštes ir poraštes daugiau nei vienam darbalapiui tuo pačiu metu. Kitų tipų lapuose, pvz., diagramos lapuose, antraštes ir poraštes galite įterpti tik naudodami dialogo langą Puslapio parametrai.

Antraščių ir poraščių įtraukimas ir keitimas puslapio maketo rodinyje

 1. Spustelėkite darbalapį, kur norite įtraukti arba keisti antraštes arba poraštes.

 2. Skirtuko Įterpimas grupėje Tekstas spustelėkite Antraštė ir poraštė.

  Parinktis Antraštė ir poraštė skirtuke Įterpti

  „Excel“ rodo darbalapį puslapio maketo rodinyje.

 3. Jei norite pridėti arba redaguoti antraštę ar poraštę, spustelėkite kairįjį, centrinį ar dešinįjį antraštės ar poraštės teksto laukelį darbalapio puslapio viršuje arba apačioje (po Antraštė arba virš Poraštė).

 4. Įveskite naują antraštės ar poraštės tekstą.

  Pastabos: 

  • Jei norite antraštės ar poraštės teksto laukelyje pradėti naują eilutę, paspauskite klavišą Enter.

  • Norėdami į antraštės ar poraštės tekstą įtraukti vieną konjunkcijos ženklą (&), naudokite du konjunkcijos ženklus. Pavyzdžiui, norėdami į antraštę įtraukti „Subrangovai & paslaugos“, įveskite Subrangovai && paslaugos.

  • Norėdami uždaryti antraštes ar poraštes, spustelėkite bet kurioje darbalapio vietoje. Norėdami uždaryti antraštes ar poraštes, neišsaugodami pakeitimų, spustelėkite Esc.

 1. Spustelėkite darbalapį arba darbalapiu, diagramų lapą arba diagramą, kur norite įtraukti arba keisti antraštes arba poraštes.

  Patarimas: Galite pažymėti kelis darbalapius paspaudę Ctrl + spustelėjimas kairiuoju pelės mygtuku. Pažymėjus kelis darbalapius, darbalapio viršuje esančioje pavadinimo juostoje pasirodo [Grupė]. Norėdami atšaukti pažymėtus kelis darbalapius, spustelėkite bet kurį nepažymėtą darbalapį. Jei nepažymėtų lapų nematote, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pažymėto lapo skirtuką, tada spustelėkite Išgrupuoti lapus.

 2. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Puslapio sąranka spustelėkite dialogo lango vykdyklę Mygtuko paveikslėlis.

  Spustelėkite apatiniame dešiniajame grupės Puslapio sąranka kampe esančią rodyklę

  Programa „Excel“ rodo dialogo langą Puslapio parametrai.

 3. Skirtuke Antraštė / poraštė spustelėkite Pasirinktinė antraštė arba Pasirinktinė poraštė.

 4. Spustelėkite lauką Kairė, Centras ar Dešinė ir spustelėkite bet kurį mygtuką, kad į tą sekciją įtrauktumėte norimą antraštės ar poraštės informaciją.

  Puslapio parametrai dialogo langas Pasirinktinė antraštė
 5. Norėdami įtraukti arba keisti antraštės ar poraštės tekstą, įrašykite papildomą ar redaguokite esamą tekstą laukuose Kairė, Centras arba Dešinė.

  Pastabos: 

  • Jei norite antraštės ar poraštės teksto laukelyje pradėti naują eilutę, paspauskite klavišą Enter.

  • Norėdami į antraštės ar poraštės tekstą įtraukti vieną konjunkcijos ženklą (&), naudokite du konjunkcijos ženklus. Pavyzdžiui, norėdami į antraštę įtraukti „Subrangovai & paslaugos“, įveskite Subrangovai && paslaugos.

„Excel“ turi daugybę įdėtųjų teksto antraščių ir poraščių, kurias galite naudoti. Darbalapiuose su antraštėmis ir poraštėmis galite dirbti puslapio maketo rodinyje. Diagramų lapų ir diagramų atveju tenka naudotis dialogo langu Puslapio parametrai.

 1. Spustelėkite darbalapį, kur norite įtraukti arba keisti įtaisytąją antraštę arba poraštę.

 2. Skirtuko Įterpimas grupėje Tekstas spustelėkite Antraštė ir poraštė.

  Parinktis Antraštė ir poraštė skirtuke Įterpti

  „Excel“ rodo darbalapį puslapio maketo rodinyje.

 3. Spustelėkite kairįjį, centrinį arba dešinįjį antraštės ar poraštės teksto laukelį, esantį darbalapio puslapio viršuje arba apačioje.

  Patarimas: Spustelėjus bet kurį teksto laukelį, bus pažymėta antraštė arba poraštė, rodomi Antraštės ir poraštės įrankiai, pridedamas skirtukas Dizainas.

 4. Skirtuko Dizainas grupėje Antraštė ir poraštė spustelėkite Antraštė arba Poraštė, tada spustelėkite norimą įdėtąją antraštę arba poraštę.

  Įtaisytosios antraščių ir poraščių parinktys

Užuot pasirinkdami įtaisytąją antraštę ar poraštę, galite pasirinkti įtaisytąjį elementą. Daugelis šių elementų (pvz., puslapio numeris, failo vardas ir dabartinė data) yra juostelėje. Darbalapiuose su antraštėmis ir poraštėmis galite dirbti puslapio maketo rodinyje. Diagramos lapuose ar diagramose, su antraštėmis ir poraštėmis galite dirbti dialogo lange Puslapio parametrai.

 1. Spustelėkite darbalapį, prie kurio norite pridėti konkrečius antraštės ar poraštės elementus.

 2. Skirtuko Įterpimas grupėje Tekstas spustelėkite Antraštė ir poraštė.

  Parinktis Antraštė ir poraštė skirtuke Įterpti

  „Excel“ rodo darbalapį puslapio maketo rodinyje.

 3. Spustelėkite kairįjį, centrinį arba dešinįjį antraštės ar poraštės teksto laukelį, esantį darbalapio puslapio viršuje arba apačioje.

  Patarimas: Spustelėjus bet kurį teksto laukelį, bus pažymėta antraštė arba poraštė, rodomi Antraštės ir poraštės įrankiai, pridedamas skirtukas Dizainas.

 4. Skirtuko Dizainas grupėje Antraštės ir poraštės elementai spustelėkite norimus elementus.

  Antraščių ir poraščių dizaino juostelė

 1. Spustelėkite diagramų lapą arba diagramą, kur norite įtraukti arba keisti antraštės arba poraštės elementą.

 2. Skirtuko Įterpimas grupėje Tekstas spustelėkite Antraštė ir poraštė.

  Parinktis Antraštė ir poraštė skirtuke Įterpti

  Programa „Excel“ rodys dialogo langą Puslapio parametrai.

 3. Spustelėkite Pasirinktinė antraštė arba Pasirinktinė poraštė.

  Puslapio parametrai dialogo langas Pasirinktinė antraštė
 4. Norėdami įterpti konkrečius antraštės ir poraštės elementus, naudokitės dialogo languose Antraštė arba Poraštė esančiais mygtukais.

  Patarimas: Kai pelės žymiklį nuvedate ant mygtuko, ekrano patarimas parodys elemento, kurį įterpia šis mygtukas, pavadinimą.

Darbalapiuose su antraštėmis ir poraštėmis galite dirbti puslapio maketo rodinyje. Diagramų lapuose ar diagramose, su antraštėmis ir poraštėmis galite dirbti dialogo lange Puslapio parametrai.

 1. Spustelėkite darbalapį, kuriame norite parinkti antraštės ir poraštės parinktis.

 2. Skirtuko Įterpimas grupėje Tekstas spustelėkite Antraštė ir poraštė.

  Parinktis Antraštė ir poraštė skirtuke Įterpti

  „Excel“ rodo darbalapį puslapio maketo rodinyje.

 3. Spustelėkite kairįjį, centrinį arba dešinįjį antraštės ar poraštės teksto laukelį, esantį darbalapio puslapio viršuje arba apačioje.

  Patarimas: Spustelėjus bet kurį teksto laukelį, bus pažymėta antraštė arba poraštė, rodomi Antraštės ir poraštės įrankiai, pridedamas skirtukas Dizainas.

 4. Skirtuko Dizainas grupėje Parinktys pasirinkite vieną ar daugiau iš šių parinkčių:

  Antraščių ir poraščių parinktys juostelės skirtuke Dizainas
  • Norėdami pašalinti antraštes ir poraštes iš pirmojo išspausdinto puslapio, pažymėkite žymės langelį Skirtingas pirmasis puslapis.

  • Pažymėję žymės langelį Skirtingi nelyginiai ir lyginiai puslapiai nurodysite, kad antraštės ir poraštės nelyginių skaičių puslapiuose skirsis nuo antraščių ir poraščių lyginių skaičių puslapiuose.

  • Pažymėję žymės langelį Keisti mastelį kartu su dokumentu nurodysite, kad antraštėms ir poraštėms turi būti naudojamas tas pats šrifto dydis ir mastelis kaip darbalapiui.

   Norėdami, kad antraščių ar poraščių šrifto dydis ir mastelis nepriklausytų nuo darbalapio mastelio, ir taip keleto puslapių rodinys būtų nuoseklus, išvalykite šį žymės langelį.

  • Pažymėję žymės langelį Lygiuoti su puslapio paraštėmis užtikrinsite, kad antraštės ar poraštės paraštė bus sulygiuota su kairiąja ir dešiniąja darbalapio paraštėmis.

   Norėdami nustatyti konkrečias kairiosios ir dešiniosios antraščių ir poraščių paraščių reikšmes, nepriklausomas nuo kairiosios ir dešiniosios darbalapio paraštės, išvalykite šį žymės langelį.

 1. Spustelėkite diagramų lapą arba diagramą, kur norite pasirinkti antraštės arba poraštės parinktis.

 2. Skirtuko Įterpimas grupėje Tekstas spustelėkite Antraštė ir poraštė.

  Parinktis Antraštė ir poraštė skirtuke Įterpti

  Programa „Excel“ rodys dialogo langą Puslapio parametrai.

 3. Pažymėkite vieną ar daugiau iš šių parinkčių:

  Antraštės ir poraštės parinktys dialogo lange Puslapio parametrai
  • Norėdami pašalinti antraštes ir poraštes iš pirmojo išspausdinto puslapio, pažymėkite žymės langelį Skirtingas pirmasis puslapis.

  • Pažymėję žymės langelį Skirtingi nelyginiai ir lyginiai puslapiai nurodysite, kad antraštės ir poraštės nelyginių skaičių puslapiuose skirsis nuo antraščių ir poraščių lyginių skaičių puslapiuose.

  • Pažymėję žymės langelį Keisti mastelį kartu su dokumentu nurodysite, kad antraštėms ir poraštėms turi būti naudojamas tas pats šrifto dydis ir mastelis kaip darbalapiui.

   Norėdami, kad antraščių ir poraščių šrifto dydis ir mastelis nepriklausytų nuo darbalapio mastelio ir dėl to keleto puslapių rodinys būtų nuoseklus, išvalykite žymės langelį Keisti mastelį kartu su dokumentu.

  • Pažymėję žymės langelį Lygiuoti su puslapio paraštėmis užtikrinsite, kad antraštės ar poraštės paraštė bus sulygiuota su kairiąja ir dešiniąja darbalapio paraštėmis.

   Patarimas: Norėdami nustatyti konkrečias kairiosios ir dešiniosios antraščių ir poraščių paraščių reikšmes, nepriklausomas nuo kairiosios ir dešiniosios darbalapio paraštės, išvalykite šį žymės langelį.

Jei norite uždaryti antraštę ar poraštę, turite perjungti puslapio maketo rodinį į įprastą rodinį.

 • Skirtuko Rodymas grupėje Darbaknygės rodiniai spustelėkite Įprastas.

  Skirtuke Rodinys spustelėkite Įprastasis

  Taip pat būsenos juostoje galite spustelėti Įprastas Mygtuko paveikslėlis .

 1. Skirtuko Įterpimas grupėje Tekstas spustelėkite Antraštė ir poraštė.

  Parinktis Antraštė ir poraštė skirtuke Įterpti

  „Excel“ rodo darbalapį puslapio maketo rodinyje.

 2. Spustelėkite kairįjį, centrinį arba dešinįjį antraštės ar poraštės teksto laukelį, esantį darbalapio puslapio viršuje arba apačioje.

  Patarimas: Spustelėjus bet kurį teksto laukelį, bus pažymėta antraštė arba poraštė, rodomi Antraštės ir poraštės įrankiai, pridedamas skirtukas Dizainas.

 3. Spauskite Delete arba Backspace

  Pastaba: Jeigu norite panaikinti kelių darbalapių antraštes ir poraštes, pasirinkite darbalapius, tada atidarykite dialogo langą Puslapio parametrai. Jei norite ištrinti visas antraštes ir poraštes akimirksniu, skirtuko Antraštė / poraštė langelyje Antraštė arba Poraštėpasirinkite (nėra).

Puslapio viršus

Reikia daugiau pagalbos?

Visada galite paprašyti specialisto iš „Excel“ technologijų bendruomenės arba gauti pagalbos iš Atsakymų bendruomenės.

Taip pat žr.

Spausdinimas programoje „Excel“

Puslapio sąranka programoje "Excel"

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti kalbos kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų įspūdžiams?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×