Norėdami užtikrinti, kad kiti naudotojai netyčia ar netyčia nepakeistų, neperkeltų ar nepanaikintų duomenų darbalapyje, galite užrakinti langelius „Excel“ darbalapyje ir apsaugoti lapą slaptažodžiu. Tarkime, kad jums priklauso jūsų komandos būsenos ataskaitos darbalapis, kur komandos nariai prideda duomenis tik konkrečiuose langeliuose, ir nieko kito negali. Apsaugotame darbalapyje galite padaryti tik tam tikras lapo dalis redaguojamas, o duomenų bet kurioje kitoje lapo vietoje naudotojai keisti negalės. 

Svarbu: Darbalapio lygio apsauga nenumatoma kaip saugos funkcija. Ji tiesiog neleidžia vartotojams keisti užrakintų darbalapio langelių. Apsaugoti darbalapį nėra tas pats, kaip apsaugoti „Excel“ failą ar darbaknygę slaptažodžiu. Daugiau informacijos pateikiama toliau:

Toliau pateiktame skyriuje aprašoma, kaip apsaugoti ir atblokuoti darbalapį Excel, Windows.

Neapsaugotame lape galite užrakinti šiuos dalykus:

Pastaba: „ActiveX“ valdikliai, formų valdikliai, figūros, diagramos, „SmartArt“, miniatiūrinės diagramos, duomenų filtrai, laiko planavimo juostos ir įvairūs kiti elementai jau būna užrakinti juos įtraukus į skaičiuoklę. Tačiau užrakinimas veiks tik tada, kai įjungta lapo apsauga. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie tai, kaip įjungti lapų apsaugą, žr. paskesnį skyrių.

Darbalapio apsauga yra dviejų veiksmų procesas: pirmiausia reikia atrakinti langelius, kad kiti asmenys galėtų juo redaguoti, o tada galite apsaugoti darbalapį su arba be slaptažodžio.

1 veiksmas: Atrakinkite visus langelius, kurie turi būti redaguojami

 1. „Excel“ faile pažymėkite norimą apsaugoti darbalapį.

 2. Pasirinkite langelius, kuriuos kiti asmenys galės redaguoti.

  Patarimas: Kelis negretimus diapazonus galima pasirinkti paspaudus klavišą „Ctrl“ + kairįjį pelės mygtuką.

 3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lapą ir pasirinkite Langelių formatavimas (arba paspauskite klavišus „Ctrl“ + 1, arba „Command“ + 1, jei naudojate „Mac“), tada eikite į skirtuką Apsauga, ir pašalinkite žymą Užrakinta.

  Skirtukas Apsauga dialogo lange Langelių formatavimas

2 veiksmas: Darbalapio apsaugojimas

Tada pasirinkite veiksmus, kuriuos vartotojams turėtų būti leidžiama atlikti lapuose, pvz., įterpti arba naikinti stulpelius ar eilutes, redaguoti objektus, rikiuoti ar naudoti Automatinį filtravimą ir kt. Be to, taip pat galite nurodyti slaptažodį ir juo užrakinti darbalapį. Slaptažodis neleidžia kitiems žmonėms pašalinti darbalapio apsaugos – norint panaikinti apsaugą, reikia įvesti slaptažodį.

Toliau pateikiami veiksmai, kuriuos reikia atlikti norint apsaugoti lapą.

 1. Skirtuke Peržiūra spustelėkite Apsaugoti lapą.

  Grupė Keitimai skirtuke Peržiūra
 2. Sąraše Leisti visiems darbalapio vartotojams pasirinkite elementus, kuriuos asmenims leisite keisti.

  Dialogo langas Lapo apsauga

  Parinktis

  Vartotojams leidžiama

  Pasirinkti užrakintus langelius

  Perkelti žymiklį į langelius, kuriems dialogo lango Langelių formatavimas skirtuke Apsauga yra pažymėtas žymės langelis Užrakinta. Pagal numatytuosius nustatymus vartotojams leidžiama pažymėti užrakintus langelius.

  Žymėti neužrakintus langelius

  Perkelti žymiklį į langelius, kuriems dialogo lango Formatuoti langelius skirtuke Apsauga panaikintas žymės langelio Užrakinta žymėjimas. Pagal numatytuosius nustatymus vartotojai gali pažymėti neužrakintus langelius, o paspausdami klavišą „Tab“ apsaugotame darbalapyje jie gali pereiti prie kitų neužrakintų langelių.

  Formatuoti langelius

  Keisti bet kurias parinktis, esančias dialogo languose Formatuoti langelius arba Sąlyginis formatavimas. Jei prieš apsaugodami darbalapį taikėte sąlyginius formatus, formatavimas toliau keisis, kai vartotojas įves naują reikšmę, tenkinančią kitas sąlygas.

  Formatuoti stulpelius

  Naudoti bet kokią stulpelio formatavimo komandą, įskaitant stulpelio pločio keitimą arba stulpelių slėpimą (skirtuko Pagrindinis grupės Langeliai mygtukas Formatas).

  Formatuoti eilutes

  Naudoti bet kokią eilutės formatavimo komandą, įskaitant eilutės aukščio keitimą arba eilučių slėpimą (skirtuko Pagrindinis grupės Langeliai mygtukas Formatas).

  Įterpti stulpelius

  Įterpti stulpelius.

  Įterpti eilutes

  Įterpti eilutes.

  Įterpti hipersaitus

  Įterpti naujus hipersaitus net ir neužrakintuose langeliuose.

  Naikinti stulpelius

  Naikinti stulpelius.

  Pastaba: Jei stulpelių naikinimas apsaugotas ir Stulpelių įterpimas nėra apsaugotas, vartotojas gali įterpti stulpelių, bet jų panaikinti negali.

  Naikinti eilutes

  Naikinti eilutes.

  Pastaba: Jei eilučių naikinimas apsaugotas ir Eilučių įterpimas nėra apsaugotas, vartotojas gali įterpti eilutes, bet jų panaikinti negali.

  Rūšiavimas

  Naudoti bet kokias komandas duomenims rūšiuoti (skirtuko Duomenys grupė Rūšiavimas ir filtravimas).

  Pastaba: Nepaisant šio nustatymo, vartotojai negali rūšiuoti diapazonų, kuriuose yra užrakinti langeliai, esantys apsaugotame darbalapyje.

  Naudoti automatinį filtrą

  Naudoti išplečiamąsias rodykles norint keisti diapazonų filtrą, kai taikomas automatinis filtravimas.

  Pastaba: Nepaisant šio nustatymo, vartotojai negali taikyti ar šalinti Automatinio filtravimo apsaugotame darbalapyje.

  Naudoti „PivotTable“ ataskaitas

  Formatuoti, keisti maketą, naujinti arba kitaip modifikuoti „PivotTable“ ataskaitas, ar kurti naujas ataskaitas.

  Redaguoti objektus

  Atliekant bet kurį iš šių veiksmų:

  • Keisti grafinius objektus, įskaitant žemėlapius, įdėtąsias diagramas, figūras, teksto laukelius ir valdiklius, kurių jūs neatblokavote prieš apsaugodami darbalapį. Pavyzdžiui, jeigu darbalapyje yra mygtukas, paleidžiantis makrokomandą, galite paspausti šį mygtuką ir paleisti makrokomandą, tačiau negalite panaikinti to mygtuko.

  • Keisti įdėtąją diagramą, pavyzdžiui, formatuoti. Diagrama bus nuolat naujinama, kai keisite jos šaltinio duomenis.

  • Įtraukite arba redaguokite pastabas.

  Redaguoti scenarijus

  Jūsų paslėptų scenarijų peržiūra, scenarijų, kuriuos apsaugojote nuo keitimo, keitimas ir šių scenarijų naikinimas. Vartotojai gali keisti reikšmes keistinuose langeliuose, jei jie nėra apsaugoti, ir įrašyti naujus scenarijus.

 3. Jei norite, lauke Slaptažodis lapo apsaugai atšaukti įveskite slaptažodį ir spustelėkite Gerai. Dialogo lange Slaptažodžio patvirtinimas dar kartą įveskite slaptažodį ir spustelėkite Gerai.

  Svarbu: 

  • Naudokite sudėtingus slaptažodžius, sudarytus iš didžiųjų ir mažųjų raidžių, skaičių ir simbolių. Lengvuose slaptažodžiuose šie elementai nėra sumaišomi. Slaptažodžiai turi būti sudaryti iš 8 ar daugiau simbolių. Geriau naudoti prieigos slaptažodį, kuriame yra 14 ar daugiau simbolių.

  • Labai svarbu, kad atsimintumėte slaptažodį. Pamiršus slaptažodį, „Microsoft“ negali jo gauti.

Apsaugojus lapą, parinktis Lapo apsauga juostelėje pasikeičia į Lapo apsaugos anuliavimas. Norėdami peržiūrėti šią parinktį, spustelėkite skirtuką Peržiūra juostelėje, tada lauke Keitimai ieškokite Lapo apsaugos anuliavimas.

Grupė Keitimai skirtuke Peržiūra

„Excel“ juostelės paveikslėlis

Norėdami anuliuoti lapo apsaugą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Eikite į darbalapį, kurio apsaugą norite anuliuoti.

 2. Eikite į Failas > Informacija > Apsauga > Lapo apsaugos anuliavimas, arba į skirtuką Peržiūra > Keitimai > Lapo apsaugos anuliavimas.

 3. Jei lapas apsaugotas slaptažodžiu, įveskite slaptažodį dialogo lange Lapo apsaugos anuitemas ir spustelėkite Gerai.

Toliau pateiktame skyriuje aprašoma, kaip apsaugoti ir Excel apsaugoti darbalapį žiniatinklyje.

 1. Pasirinkite Peržiūrėti > valdyti apsaugą.

 2. Norėdami įjungti apsaugą, užduočių srityje Valdyti apsaugą pasirinkite Apsaugoti lapą.

  Pastaba     Nors galite pasirinktinai apsaugoti lapo dalis nustatydami įvairias parinktis sekcijoje Parinktys, šie parametrai taikomi tik tada, kai lapo apsaugos parametras yra.

  Lapo apsaugos valdymas

 3. Pagal numatytuosius nustatymus visas lapas yra užrakintas ir apsaugotas.  Norėdami atrakinti konkrečius diapazonus, pasirinkite Atrakinti diapazonai, tada įveskite diapazono pavadinimą ir langelių diapazoną. Galite įtraukti daugiau nei vieną diapazoną.

  Diapazono apsaugos nustatymas

 4. Jei norite reikalauti slaptažodžio diapazonui redaguoti, pasirinkite Diapazono slaptažodis, įveskite ir patvirtinkite slaptažodį, tada pasirinkite Įrašyti. Įsitikinkite, kad įjungta lapo apsauga.

  Diapazono apsaugos nustatymas

 5. Jei norite kontroliuoti galimybę redaguoti viso lapo apsaugą slaptažodžiu, pasirinkite Lapo apsaugos slaptažodis, įveskite ir patvirtinkite slaptažodį, tada pasirinkite Įrašyti.


  Lapo slaptažodžio nustatymasSvarbu

  • Naudokite sudėtingus slaptažodžius, sudarytus iš didžiųjų ir mažųjų raidžių, skaičių ir simbolių. Lengvuose slaptažodžiuose šie elementai nėra sumaišomi. Slaptažodžiai turi būti sudaryti iš 8 ar daugiau simbolių. Įsitikinkite, kad klavišas CAPS LOCK išjungtas ir naudokite tinkamą didžiosiomis raidėmis. Slaptažodžiuose svarbios didžiosios ir mažosios raidės.

  • Labai svarbu, kad atsimintumėte slaptažodį. Jei slaptažodį pamiršite, kompanija „Microsoft“ jo iššifruoti negalės.

 6. Jei norite pasirinktinai įjungti ir išjungti konkrečius lapo elementus, pasirinkite sekciją Parinktys , tada pasirinkite vieną ar daugiau parinkčių.

  Parinktis

  Vartotojams leidžiama

  Pasirinkti užrakintus langelius

  Perkelti žymiklį į langelius, kuriems dialogo lango Langelių formatavimas skirtuke Apsauga yra pažymėtas žymės langelis Užrakinta. Pagal numatytuosius nustatymus vartotojams leidžiama pažymėti užrakintus langelius.

  Žymėti neužrakintus langelius

  Perkelti žymiklį į langelius, kuriems dialogo lango Formatuoti langelius skirtuke Apsauga panaikintas žymės langelio Užrakinta žymėjimas. Pagal numatytuosius nustatymus vartotojai gali pažymėti neužrakintus langelius, o paspausdami klavišą „Tab“ apsaugotame darbalapyje jie gali pereiti prie kitų neužrakintų langelių.

  Formatuoti langelius

  Pakeiskite bet kurią skirtuko Pagrindinis grupių Šriftas ir Lygiuotė parinktis.

  Pastaba      Jei langelių formatavimas ir paslėptos ypatybės anksčiau buvo apsaugotos naudojant dialogo langus Langelių formatavimas arba Sąlyginis formatavimas, jos lieka apsaugotos, tačiau šių dialogo langų parinktis galite modifikuoti tik naudodami "Excel" Windows. Jei prieš apsaugodami darbalapį taikėte sąlyginius formatus, formatavimas toliau keisis, kai vartotojas įves naują reikšmę, tenkinančią kitas sąlygas.

  Formatuoti stulpelius

  Naudoti bet kokią stulpelio formatavimo komandą, įskaitant stulpelio pločio keitimą arba stulpelių slėpimą (skirtuko Pagrindinis grupės Langeliai mygtukas Formatas).

  Formatuoti eilutes

  Naudoti bet kokią eilutės formatavimo komandą, įskaitant eilutės aukščio keitimą arba eilučių slėpimą (skirtuko Pagrindinis grupės Langeliai mygtukas Formatas).

  Įterpti stulpelius

  Įterpti stulpelius.

  Įterpti eilutes

  Įterpti eilutes.

  Įterpti hipersaitus

  Įterpti naujus hipersaitus net ir neužrakintuose langeliuose.

  Naikinti stulpelius

  Naikinti stulpelius.

  Pastaba: Jei stulpelių naikinimas apsaugotas ir Stulpelių įterpimas nėra apsaugotas, vartotojas gali įterpti stulpelių, bet jų panaikinti negali.

  Naikinti eilutes

  Naikinti eilutes.

  Pastaba: Jei eilučių naikinimas apsaugotas ir Eilučių įterpimas nėra apsaugotas, vartotojas gali įterpti eilutes, bet jų panaikinti negali.

  Rūšiavimas

  Naudoti bet kokias komandas duomenims rūšiuoti (skirtuko Duomenys grupė Rūšiavimas ir filtravimas).

  Pastaba: Nepaisant šio nustatymo, vartotojai negali rūšiuoti diapazonų, kuriuose yra užrakinti langeliai, esantys apsaugotame darbalapyje.

  Naudoti automatinį filtrą

  Naudoti išplečiamąsias rodykles norint keisti diapazonų filtrą, kai taikomas automatinis filtravimas.

  Pastaba: Nepaisant šio nustatymo, vartotojai negali taikyti ar šalinti Automatinio filtravimo apsaugotame darbalapyje.

  Naudoti „PivotTable“ ataskaitas

  Formatuoti, keisti maketą, naujinti arba kitaip modifikuoti „PivotTable“ ataskaitas, ar kurti naujas ataskaitas.

  Redaguoti objektus

  Atliekant bet kurį iš šių veiksmų:

  • Keisti grafinius objektus, įskaitant žemėlapius, įdėtąsias diagramas, figūras, teksto laukelius ir valdiklius, kurių jūs neatblokavote prieš apsaugodami darbalapį. Pavyzdžiui, jeigu darbalapyje yra mygtukas, paleidžiantis makrokomandą, galite paspausti šį mygtuką ir paleisti makrokomandą, tačiau negalite panaikinti to mygtuko.

  • Keisti įdėtąją diagramą, pavyzdžiui, formatuoti. Diagrama bus nuolat naujinama, kai keisite jos šaltinio duomenis.

  • Įtraukite arba redaguokite pastabas.

  Redaguoti scenarijus

  Jūsų paslėptų scenarijų peržiūra, scenarijų, kuriuos apsaugojote nuo keitimo, keitimas ir šių scenarijų naikinimas. Vartotojai gali keisti reikšmes keistinuose langeliuose, jei jie nėra apsaugoti, ir įrašyti naujus scenarijus.

  Pastabos

  • Jei nenorite, kad kiti vartotojai matytų jūsų formules, galite paslėpti jas nuo matomos langeliuose arba formulės juostoje. Daugiau informacijos žr. Formulių rodymas arba slėpimas.

  • ActiveX valdikliai, formos valdikliai, figūros, diagramos, "SmartArt", miniatiūrinės diagramos, duomenų filtrai, laiko planavimo juostos ir t. t. jau yra užrakinti, kai juos įtraukiate į skaičiuoklę. Tačiau užraktas veikia tik tada, kai įgalinate lapo apsaugą. Daugiau informacijos žr. Valdiklių ir susietų darbalapio langelių apsauga.

Yra du būdai, kaip atšaukti lapo apsaugą, jį išjungti arba pristabdyti.

Išjungti apsaugą

 1. Pasirinkite Peržiūrėti > valdyti apsaugą.

 2. Norėdami išjungti apsaugą, užduočių srityje Apsaugos valdymas išjunkite Lapo apsauga.

  Lapo apsaugos išjungimas

Apsauga nuo pristabdymo

Pausing protection turns off protection for the current editing session while maintaining the protection for other users in the workbook. Pavyzdžiui, galite pristabdyti apsaugą, kad galėtumėte redaguoti užrakintą diapazoną, bet išlaikyti kitų vartotojų apsaugą.

 1. Norėdami pristabdyti lapo apsaugą, pasirinkite Peržiūrėti> pristabdyti apsaugą.  Lapo apsaugos prisejimasPastaba Jei    lape yra apsaugos slaptažodis, turite įvesti tą slaptažodį, kad pristabdytumėte apsaugą.

 2. Norėdami tęsti lapo apsaugą, pasirinkite Peržiūrėti > gyvenimo aprašymo apsaugą.

  Lapo apsaugos pakartotinis inimas

Lapo apačioje lapo skirtuke rodoma užrakinta piktograma, jei lapas apsaugotas (Lapas1) ir atrakinta piktograma, jei ji pristabdyta (Lapas2).

Lapo apsaugos išaiškėjimas

Taip pat žr.

Apsauga ir sauga programoje „Excel“

„Excel“ failo apsaugojimas

Darbaknygės apsauga

Konkrečių apsaugoto darbalapio sričių užrakinimas arba atrakinimas

Langelių apsauga juos užrakinant

Formulių rodymas ir slėpimas

Valdiklių ir susietų langelių apsauga darbalapyje

Kopijavimas ir įklijavimas apsaugotame darbalapyje

Vaizdo įrašas: Darbaknygės ir darbalapių apsauga slaptažodžiu (Excel 2013)

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo įgūdžius

Ieškoti mokymo >

Pirmiausia gaukite naujų funkcijų

Prisijungti prie "Microsoft Insider" >

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti kalbos kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų įspūdžiams?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×