Darbas su aplankais programoje „Outlook“ naudojant ekrano skaitytuvą

Dekoratyvinė piktograma. Ekrano skaitytuvo turinys

Šis straipsnis skirtas regos sutrikimų turintiems žmonėms, naudojantiems ekrano skaitytuvo programą su „Office“ produktais, ir yra „Office“ pritaikymo neįgaliesiems turinio rinkinio dalis. Jei reikia daugiau bendrosios pagalbos, žr. „Microsoft“ palaikymo pagrindinis puslapis.

Naudokite „Outlook“ su klaviatūra ir ekrano skaitytuvu, kad sukurtumėte naują aplanką ir perkeltumėte elementus į jį. Mes ją išbandėme naudodami Diktorių, JAWS ir NVDA, tačiau ji gali veikti su kitais ekrano skaitytuvais, jei jie atitinka bendruosius pritaikymo neįgaliesiems standartus ir metodus. Taip pat sužinosite, kaip pervardyti, perkelti arba naikinti aplankus.

Pastabos: 

Šioje temoje

Aplankų srities rodymas

Aplankų srityje rodomi visi aplankai „Outlook“. Norėdami pradėti dirbti su aplankais „Outlook“, pirmiausia turite įsitikinti, kad aplankų sritis rodoma pagrindiniame „Outlook“ rodinyje.

 1. Norėdami rodyti aplankų sritį,paspauskite Alt + V, F, N.

Kurti naują aplanką

Galite sukurti naują aplanką, kuriame tvarkysite, pvz., el. laiškus pagal temą arba siuntėją.

 1. Pagrindiniame „Outlook“ paspauskite Alt + O, N. Išgirsite: "Create new folder dialog, name, edit" (Dialogo langas Kurti naują aplanką, pavadinimas, redaguoti). Įvesties vietą galima perkelti į teksto lauką Pavadinimas.

 2. Įveskite aplanko pavadinimą, tada paspauskite klavišą Tab. Išgirsite "Folder contains" (Aplankas yra) ir šiuo metu pasirinktą parinktį.

 3. Norėdami pasirinkti elementų, esančių naujame aplanke, tipą, paspauskite Alt + rodyklės žemyn klavišą. Spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite norimą tipą, tada paspauskite "Enter". Jei kuriate el. laiškų aplanką, pasirinkite Paštas ir Skelbti elementus.

 4. Norėdami pasirinkti vietą, kurioje norite sukurti naują aplanką, paspauskite klavišą "Tab". Išgirsite: "Select where to place the folder" (Pasirinkite, kur įdėti aplanką), tada aplanko, kuriame šiuo metu įvesties vieta, pavadinimą. Spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite norimą vietą. Vėliau galėsite pakeisti aplanko vietą. Instrukcijas rasite aplanko perkėlimas.

  Patarimai: 

  • Norėdami sukurti naują aplanką tokiu pačiu lygiu kaip aplankas Gauta, spauskite rodyklės aukštyn klavišą, kol išgirsite savo el. pašto paskyros pavadinimą.

  • Norėdami sukurti naują aplanką kitame aplanke, spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite norimą aplanką.

 5. Kai būsite pasirengę, paspauskite "Enter". Aplankas įtraukiamas į aplankų medį abėcėlės tvarka arba kitame aplanke, atsižvelgiant į jūsų pasirinkimą.

El. laiškų perkėlimas į aplanką

 1. Laiškų sąraše eikite į el. laišką, kurį norite perkelti į aplanką.

 2. Paspauskite Ctrl + Shift + V. Atidaromas dialogo langas Perkelti elementus.

 3. Spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite norimą aplanką, tada paspauskite "Enter". Jei po aplanko pavadinimo išgirsite "Sutraukta", paspauskite rodyklės dešinėn klavišą, kad išplėstumėte aplanką.

Aplanko pervardijimas

 1. Pagrindiniame „Outlook“ spauskite F6, kol išgirsite "Mail folders" (pašto aplankai), tada – šiuo metu pasirinktą aplanką.

 2. Spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite aplanką, kurį norite pervardyti, tada paspauskite Shift + F10, R. Išgirsite "Edit box" (redagavimo laukas), po to dabartinio aplanko pavadinimą.

 3. Įveskite naują aplanko pavadinimą, tada paspauskite "Enter".

Aplanko perkėlimas

 1. Pagrindiniame „Outlook“ spauskite F6, kol išgirsite "Mail folders" (pašto aplankai), tada – šiuo metu pasirinktą aplanką.

 2. Spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite aplanką, kurį norite perkelti, tada paspauskite Shift + F10, M. Atidaromas dialogo langas Perkelti aplanką. Įvesties vieta yra ties šiuo metu aplankų sąraše pasirinktu aplanku.

 3. Spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite vietą, kurioje norite perkelti aplanką, tada paspauskite "Enter".

Aplanko naikinimas

Kai panaikinate aplanką, jis pirmiausia perkeliamas į aplanką Panaikinti elementai, esantį„Outlook“. Norėdami visam laikui panaikinti aplanką, galite ištuštinti aplanką Panaikinti elementai arba atskirai panaikinti tik vieną aplanką iš aplanko Panaikinti elementai.

Kai panaikinate aplanką, taip pat naikinate viską, kas yra jame.

Aplanko perkėlimas į aplanką Panaikinti elementai

Perkėlę aplanką į aplanką Panaikinti elementai, vis tiek galite jį gauti perkeldami jį į kitą aplanką. Instrukcijas rasite aplanko perkėlimas.

 1. Pagrindiniame „Outlook“ spauskite F6, kol išgirsite "Mail folders" (pašto aplankai), tada – šiuo metu pasirinktą aplanką.

 2. Spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite aplanką, kurį norite panaikinti, tada paspauskite Shift + F10, D. Išgirsite: "Microsoft Outlook dialogo langas, mygtukas Taip".

 3. Norėdami perkelti aplanką ir jo turinį į aplanką Panaikinti elementai, paspauskite "Enter".

Aplanko Panaikinti elementai ištuštinti

Kai ištuštinti aplankas Panaikinti elementai, visi jame esantys elementai panaikinami visam laikui.

 1. Norėdami pereiti į aplanką Panaikinti elementai, spauskite F6, kol išgirsite "Mail folders" (Pašto aplankai), tada šiuo metu pasirinktą aplanką, tada spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite: "Deleted items" (panaikinti elementai).

 2. Paspauskite Shift + F10, Y. Išgirsite: "Microsoft Outlook dialogo langas, mygtukas Taip".

 3. Norėdami visam laikui panaikinti visus elementus aplanke Panaikinti elementai, paspauskite "Enter".

Vieno aplanko naikinimas iš aplanko Panaikinti elementai

Jei nenorite panaikinti visų elementų aplanke Panaikinti elementai, galite panaikinti vieną aplanką atskirai.

 1. Norėdami pereiti į aplanką, kurį norite visam laikui panaikinti, spauskite F6, kol išgirsite "Mail folders" (Pašto aplankai), tada šiuo metu pasirinktą aplanką, tada spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite norimą aplanką. Jei išgirsite "Deleted items" (panaikinti elementai), po to "Sutraukta", paspauskite rodyklės dešinėn klavišą, kad išplėstumėte aplanką, tada spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol rasite norimą aplanką.

 2. Paspauskite Shift + F10, D. Išgirsite: "Microsoft Outlook dialogo langas, mygtukas Taip".

 3. Norėdami visam laikui panaikinti pasirinktą aplanką ir jo turinį, paspauskite "Enter".

Taip pat žr.

Sąrašų su ženkleliais ar numeriais kūrimas programoje „Outlook“, naudojant ekrano skaitytuvą

Ekrano skaitytuvo naudojimas rašybai ir gramatikai tikrinti programoje „Outlook“

Spartieji klavišai programoje „Outlook“

Ekrano skaitytuvo naudojimas norint priartinti arba nutolinti vaizdą „Outlook“

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su el. paštu programoje „Outlook“

Nustatykite įrenginį veikti su pritaikymo neįgaliesiems Microsoft 365

Ekrano skaitytuvo naudojimas norint naršyti ir naršyti Outlook Paštas

Naudokite Outlook for Android "TalkBack", įtaisytuoju "Android" ekrano skaitytuvu, kad sukurtumėte naują aplanką ir perkeltumėte elementus į jį.

Pastabos: 

 • Naujos „„Microsoft 365““ funkcijos bus pristatomos „„Microsoft 365““ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima gauti naujas funkcijas greičiau, prisijunkite prie „Office Insider“ programos.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą ekrano skaitytuvą“, „TalkBack“. Norėdami daugiau sužinoti apie „TalkBack“ naudojimą, eikite į „Android“ pritaikymas neįgaliesiems.

Šioje temoje

Kurti naują aplanką

Galite sukurti naują aplanką, kuriame tvarkysite, pvz., el. laiškus pagal temą arba siuntėją.

 1. Laiškų sąraše eikite į ir atidarykite el. laišką, kurį norite perkelti į naują aplanką.

 2. El. laiške braukite kairėn, kol išgirsite "More options button" (mygtukas Daugiau parinkčių), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: "Perkelti į aplanką". Norėdami pasirinkti, dukart bakstelėkite ekraną. Atidaromas dialogo langas Perkelti pokalbį.

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite "Create new folder" (Kurti naują aplanką), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: "New folder name, edit box" (Naujas aplanko pavadinimas, redagavimo laukas).

 4. Naudodami ekraninę klaviatūrą įveskite aplanko pavadinimą. Kai baigsite, braukite žemyn, tada kairėn, kad uždarytumėte ekraninę klaviatūrą.

 5. Braukite dešinėn, kol išgirsite "Create and move" (Kurti ir perkelti), tada dukart bakstelėkite ekraną. Aplankas sukuriamas, o pasirinktas el. laiškas perkeliamas į naujai sukurtą aplanką. Įvesties vietos grįžta į „Outlook“ rodinį.

El. laiškų perkėlimas į aplanką

 1. Laiškų sąraše eikite į ir atidarykite el. laišką, kurį norite perkelti į aplanką.

 2. El. laiške braukite kairėn, kol išgirsite "More options button" (mygtukas Daugiau parinkčių), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite "Move to folder" (Perkelti į aplanką), tada dukart bakstelėkite ekraną. Atidaromas dialogo langas Perkelti pokalbį.

 4. Braukite dešinėn, kol išgirsite norimą aplanką, tada dukart bakstelėkite ekraną. El. laiškas perkeliamas į aplanką ir įvesties vietą grįžta į „Outlook“ rodinį.

Taip pat žr.

Ekrano skaitytuvo naudojimas įterpti paveikslėlį arba vaizdą programoje „Outlook“

Ekrano skaitytuvo naudojimas el. laiškų tekstui formatuoti programoje „Outlook“

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su el. paštu programoje „Outlook“

Nustatykite įrenginį veikti su pritaikymo neįgaliesiems Microsoft 365

Ekrano skaitytuvo naudojimas norint naršyti ir naršyti Outlook Paštas

Naudokite Internetinė „Outlook“ su klaviatūra ir ekrano skaitytuvu, kad sukurtumėte naują aplanką ir perkeltumėte elementus į jį. Mes ją išbandėme su Diktoriumi " Microsoft Edge JAWS" ir NVDA naršyklėje "Chrome", tačiau ji gali veikti su kitais ekrano skaitytuvais ir žiniatinklio naršyklėmis, jei jos atitinka bendruosius pritaikymo neįgaliesiems standartus ir metodus. Taip pat sužinosite, kaip pervardyti arba panaikinti aplankus.

Pastabos: 

 • Naujos „„Microsoft 365““ funkcijos bus pristatomos „„Microsoft 365““ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima gauti naujas funkcijas greičiau, prisijunkite prie „Office Insider“ programos.

 • Norėdami sužinoti daugiau apie ekrano skaitytuvus, eikite į Kaip ekrano skaitytuvai veikia su „Microsoft Office“.

 • Šioje temoje daroma prielaida, kad Skaitymo sritis yra išjungta.

 • Kai naudojate programą Internetinė „Outlook“, rekomenduojame kaip žiniatinklio naršyklę naudoti „Microsoft Edge“. Kadangi programa Internetinė „Outlook“ veikia jūsų žiniatinklio naršyklėje, spartieji klavišai skiriasi nuo naudojamų kompiuterio programoje. Pvz., perėjimui į komandas ir iš jų naudosite klavišus „Ctrl“ + F6, o ne klavišą F6. Be to, įprastiniai spartieji klavišai, pavyzdžiui, F1 (Žinynas) ir Ctrl+O (Atidaryti) galioja interneto naršyklei, o ne programai Internetinė „Outlook“.

 • Šiuo metu atnaujiname „Outlook.office.com“ (internetinę „Outlook“). Kai kurie žmonės jau naudoja naująją „Outlook“, o kitiems klasikinė versija bus numatytoji versija, kol baigsime atnaujinimą. Daugiau informacijos rasite šioje temoje: Pagalba dėl naujosios internetinės „Outlook“. Kadangi šioje temoje pateikiamos instrukcijos skirtos naujajai versijai, rekomenduojame klasikinę versiją perjungti į naująją „Outlook“. Norėdami įjungti naująją „Outlook“ versiją, spauskite Ctrl + F6, kol išgirsite „Command, Try the new Outlook“ (komanda, išbandyti naująją „Outlook“), tada paspauskite Enter. Jei užuot išgirdę „Command, Try the new Outlook“, išgirsite „Command toolbar“ (komandų įrankių juosta), vadinasi, jau naudojate naująją „Outlook“.

Šioje temoje

Aplankų naršymo srities rodymas

Aplankų naršymo srityje rodomi visi aplankaiInternetinė „Outlook“. Norėdami pradėti dirbti su aplankais Internetinė „Outlook“, pirmiausia turite įsitikinti, kad rodoma aplankų naršymo sritis.

 1. Pagrindiniame Internetinė „Outlook“ spauskite klavišą Tab, kol išgirsite "Toggle left pane, collapsed" (Perjungti kairiąją sritį, sutraukta), tada paspauskite "Enter", kad išplėstumėte ir rodytumėte aplankų naršymo sritį. Jei išgirsite "Toggle left pane, expanded" (Perjungti kairiąją sritį, išplėsta), naršymo sritis jau rodoma.

Kurti naują aplanką

Galite sukurti naują aplanką, kuriame tvarkysite, pvz., el. laiškus pagal temą arba siuntėją.

 1. Spauskite klavišą Tab, kol išgirsite "Navigation pane" (Naršymo sritis), tada spauskite klavišą Tab, kol išgirsite "Favorites" (Parankiniai) arba aplanko, kuriame šiuo metu įvesties vieta, pavadinimą.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami sukurti naują aplanką pagrindiniame aplankų medžio lygyje, spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite "New folder" (Naujas aplankas), tada paspauskite "Enter".

  • Norėdami sukurti poaplankį esamame aplanke, spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite aplanką, į kurį norite įtraukti poaplankį, tada paspauskite Shift + F10, kad atidarytumėte kontekstinį meniu. Išgirsite: "Kurti naują poaplankį". Norėdami pasirinkti, paspauskite klavišą „Enter“.

 3. Įveskite naujo aplanko pavadinimą, tada paspauskite "Enter".

El. laiškų perkėlimas į aplanką

 1. Laiškų sąraše eikite į el. laišką, kurį norite perkelti į aplanką.

 2. Paspauskite Shift + 10, kad atidarytumėte kontekstinį meniu, spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite "Move" (Perkelti), tada paspauskite tarpo klavišą.

 3. Spauskite rodyklės žemyn arba dešinėn klavišą, kol išgirsite norimą aplanką, tada paspauskite "Enter".

  Patarimas: Jei aplanko sąraše nėra, spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite "Open all folders" (Atidaryti visus aplankus), tada paspauskite "Enter". Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite norimą aplanką, tada paspauskite "Enter", kad jį pasirinktumėte.

Aplanko pervardijimas

 1. Spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "Navigation pane" (Naršymo sritis), spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "Favorites" (Parankiniai) arba aplanko, kuriame šiuo metu yra įvesties vieta, pavadinimą, tada spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite aplanką, kurį norite pervardyti.

 2. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite klavišus „Shift“ + F10.

 3. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite "Rename" (Pervardyti), tada paspauskite "Enter".

 4. Įveskite naują aplanko pavadinimą, tada paspauskite "Enter".

Aplanko naikinimas

Kai panaikinate aplanką, jis pirmiausia perkeliamas į aplanką Panaikinti elementai, esantį„Outlook“. Norėdami visam laikui panaikinti aplanką, galite ištuštinti aplanką Panaikinti elementai arba atskirai panaikinti tik vieną aplanką iš aplanko Panaikinti elementai.

Kai panaikinate aplanką, taip pat naikinate viską, kas yra jame.

Aplanko perkėlimas į aplanką Panaikinti elementai

 1. Spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "Navigation pane" (Naršymo sritis), spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "Favorites" (Parankiniai) arba aplanko, kuriame šiuo metu yra įvesties vieta, pavadinimą, tada spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite aplanką, kurį norite panaikinti.

 2. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite klavišus „Shift“ + F10.

 3. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite "Delete" (Naikinti), tada paspauskite "Enter". Išgirsite: "Delete folder dialog, OK button" ("Dialogo langas Naikinti aplanką, mygtukas Gerai)."

 4. Norėdami perkelti aplanką ir jo turinį į aplanką Panaikinti elementai, paspauskite "Enter".

Aplanko Panaikinti elementai ištuštinti

Kai ištuštinti aplankas Panaikinti elementai, visi jame esantys elementai panaikinami visam laikui.

 1. Norėdami pereiti į aplanką Panaikinti elementai, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite "Navigation pane" (Naršymo sritis), spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "Favorites" (Parankiniai) arba aplanko, kuriame šiuo metu įvesties vieta yra, pavadinimą, tada spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite: "Deleted items" (Panaikinti elementai).

 2. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite klavišus „Shift“ + F10.

 3. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite "Empty folder" (Tuščias aplankas), tada paspauskite "Enter". Išgirsite "Delete" (Naikinti), po to aplanko elementų skaičių ir "Dialog, Delete all" (Dialogo langas, Naikinti viską).

 4. Norėdami visam laikui panaikinti visus aplanko elementus, paspauskite "Enter".

Vieno aplanko naikinimas iš aplanko Panaikinti elementai

Jei nenorite panaikinti visų elementų aplanke Panaikinti elementai, galite panaikinti vieną aplanką atskirai.

 1. Spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "Navigation pane" (Naršymo sritis), spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "Favorites" (Parankiniai) arba aplanko, kuriame šiuo metu yra įvesties vieta, pavadinimą, tada spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite: "Deleted items, collapsed" (Panaikinti elementai, sutraukta).

 2. Norėdami išplėsti aplanką, paspauskite rodyklės dešinėn klavišą.

 3. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite aplanką, kurį norite panaikinti.

 4. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite klavišus „Shift“ + F10.

 5. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite "Delete" (Naikinti), tada paspauskite "Enter". Išgirsite: "Delete folder dialog, OK button" ("Dialogo langas Naikinti aplanką, mygtukas Gerai)."

 6. Norėdami visam laikui panaikinti aplanką ir jo turinį, paspauskite "Enter".

Taip pat žr.

Ekrano skaitytuvo naudojimas rašybai ir gramatikai tikrinti programoje „Outlook“

Ekrano skaitytuvo naudojimas el. laiškų tekstui formatuoti programoje „Outlook“

Spartieji klavišai programoje „Outlook“

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su el. paštu programoje „Outlook“

Ekrano skaitytuvo naudojimas norint naršyti ir naršyti Outlook Paštas

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijungti prie diskusijos
Klausti bendruomenės
Gaukite palaikymą
Susisiekite su mumis

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti kalbos kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų įspūdžiams?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×