Susijusios temos
×
Prisijunkite prie „Microsoft“
Prisijunkite arba sukurkite paskyrą.
Sveiki,
Pasirinkti kitą paskyrą.
Turite kelias paskyras
Pasirinkite paskyrą, kurią naudodami norite prisijungti.

Dauguma vartotojų mano, kad naudodami išorinę klaviatūrą ir „Outlook“ sparčiuosius klavišus jie dirba efektyviau. Vartotojams, kurie turi judėjimo arba regos sutrikimų, gali būti lengviau naudoti sparčiuosius klavišus nei jutiklinį ekraną, be to jie yra svarbi alternatyva pelei.

Svarbu: Veiksmai gali skirtis nuo naujos ir klasikinės „Outlook“, skirta „Windows“. Norėdami nustatyti, kurią „Outlook“ versiją naudojate, juostelėje ieškokite Failas. Jei nėra parinkties Failas, atlikite veiksmus, nurodytus skirtuke Naujoji „Outlook“. Jei atsiranda Failas parinktis, pasirinkite skirtuką Klasikinė „Outlook“.

Pastabos: 

 • Šioje temoje aptariami spartieji klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kitokių išdėstymų klavišai gali tiksliai neatitikti JAV klaviatūros išdėstymo.

 • Pliuso ženklas (+) sparčiajame klaviše reiškia, kad vienu metu turite paspausti kelis klavišus.

 • Kablelio ženklas (,) sparčiajame klaviše reiškia, kad turite paspausti kelis klavišus eilės tvarka.

Šiame straipsnyje aprašomi spartieji klavišai naujuose "Windows"„Outlook“. Daug sparčiųjų klavišų yra tokie patys kaip klasikiniuose „Outlook“, tačiau yra ir kai kurių skirtumų.

Patarimas: Norėdami greitai rasti nuorodą šiame straipsnyje, galite naudoti Ieška. Paspauskite Ctrl + F, tada įveskite ieškos žodžius.

Šioje temoje

Dažnai naudojami spartieji klavišai

Šioje lentelėje pateikiami dažniausiai naudojami spartieji klavišai naujose„Outlook“.

Jei norite

Paspauskite

Kurti naują pranešimą arba kalendoriaus įvykį.

Ctrl + N

Atidaryti pažymėtą pranešimą naujame lange.

Shift + Enter

Naikinti pranešimą arba elementą.

Klavišas „Delete“

Persiųsti pranešimą.

Ctrl + F

Eiti į kalendorių.

Ctrl + 2

Pasirinkite parinktį Atsakyti visiems .

„Ctrl“ + „Shift“ + R

Atsakyti į el. laišką.

Ctrl + R

Siųsti el. laišką.

Ctrl + Enter

Atidaryti skaidymo mygtukus.

Alt + rodyklės žemyn klavišas

Puslapio viršus

Redaguoti tekstą

Teksto redagavimo spartieji klavišai naujuose„Outlook“ yra tokie patys, kaip kituose „Microsoft“ produktuose.

Jei norite

Paspauskite

Kopijuoti pažymėtą sritį į mainų sritį.

Ctrl + C

Iškirpti pažymėtą tekstą.

Ctrl + X

Panaikinti kairėje nuo žymiklio esantį pažymėtą tekstą arba simbolius.

Klavišas Backspace

Panaikinti žodį į kairę nuo žymiklio, bet ne tarpą prieš žodį.

Ctrl + Backspace

Įterpti hipersaitą.

Ctrl + K

Įklijuoti mainų srities turinį į dabartinę vietą.

Ctrl + V

Pakartoti paskutinį veiksmą.

Ctrl + Y

Atšaukti paskutinį veiksmą.

Ctrl + Z

Puslapio viršus

Teksto formatavimas

Teksto formatavimo spartieji klavišai naujose„Outlook“ yra tokie patys, kaip kituose „Microsoft“ produktuose.

Jei norite

Paspauskite

Taikyti paryškintąjį formatavimą.

Ctrl + B

Taikyti pasvirąjį formatavimą.

Ctrl + I

Pabraukti tekstą.

Ctrl + U

Puslapio viršus

sparčiųjų klavišųPaštas

Aplankų srities naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Sutraukti pasirinktą sekciją.

Rodyklės kairėn klavišas

Išplėsti pasirinktą sekciją.

Rodyklės dešinėn klavišas

Puslapio viršus

Laiškų ir skaitinių sąrašo naudojimas

Toliau pateiktoje lentelėje esančius sparčiuosius klavišus galima naudoti norint atlikti tą patį veiksmą pranešimų sąraše ir skaitinių sąraše.

Jei norite

Paspauskite

Panaikinti pasirinktą pranešimą.

Klavišas „Delete“

Pasirinktą pokalbį arba pranešimą pažymėti kaip perskaitytą.

Ctrl + Q

Pasirinktą pokalbis arba pranešimą pažymėti kaip neperskaitytą.

Ctrl + U

Pasirinktą pranešimą arba elementą pašalinti visam laikui.

Shift + Delete

Žymėti pranešimą vėliavėle arba vėliavėle pažymėtą pranešimą pažymėti kaip atliktą.

Insert

Atšaukti iešką.

Esc

Pereiti į paskesnį laišką

Ctrl +>

Pereiti į ankstesnį pranešimą

Ctrl +<

Puslapio viršus

Pranešimų sąrašo naudojimas

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti spartieji klavišai yra būdingi laiškų sąrašui.

Jei norite

Paspauskite

Pasirinkti dabartinį ir kitą sąrašo pranešimą. Naudokite, kad pasirinktumėte kelis gretimus pranešimus.

Shift + rodyklė žemyn

Pasirinkti dabartinį ir ankstesnį sąrašo pranešimą. Naudokite, kad pasirinktumėte kelis gretimus pranešimus.

Shift + rodyklės aukštyn klavišas

Pasirinkti pirmąjį sąrašo pranešimą.

„Home“ arba Ctrl + Home

Puslapio viršus

Skaitinių sąrašo naudojimas

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti spartieji klavišai yra skirti skaitymo sąrašui.

Jei norite

Paspauskite

Uždaryti naują pranešimą.

Esc

Kurti naują pranešimą.

Ctrl + N

Persiųsti pasirinktą pranešimą.

Ctrl + F

Pereiti į pokalbio arba pranešimo apačią.

Klavišas End

Pereiti į pokalbio arba pranešimo viršų.

Klavišas Home

Pereiti vienu puslapiu žemyn, kai pokalbį arba pranešimą sudaro du ar daugiau puslapių.

Page Down

Pereiti vienu puslapiu aukštyn, kai pokalbį arba pranešimą sudaro du ar daugiau puslapių.

Page Up

Atsakyti į pasirinktą laišką.

Ctrl + R

Siųsti atsakymą pasirinkto laiško siuntėjui ir visiems gavėjams.

„Ctrl“ + „Shift“ + R

Siųsti laišką.

Ctrl + Enter

Puslapio viršus

sparčiųjų klavišųKalendorius

Jei norite

Paspauskite

Kurti naują kalendoriaus elementą.

Ctrl + N

Naikinti pasirinktą elementą.

Delete

Eiti į kalendorių.

Ctrl + 2

Pereiti į kitą kalendoriaus sritį.

F6

Pereiti į dabartinio rodinio paskesnį įvykį arba sritį.

Klavišas Tab

Pereiti į dabartinio rodinio ankstesnį įvykį arba sritį.

Shift + Tab

Atidaryti pažymėtus elementą.

Klavišas Enter

Puslapio viršus

Kalendoriaus lentos rodinio naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Atidarykite spartųjį jungiklį.

Ctrl + Shift + K

Slinkti kairėn, dešinėn, aukštyn arba žemyn.

Ctrl + rodyklės kairėn, dešinėn, aukštyn arba žemyn klavišas

Jei naudojate JAWS ir NVDA, norėdami naudoti šį spartųjį klavišą, perjunkite suaktyvinti naršymo sritį.

Nustatyti iš naujo slinkdami ir keisdami mastelį.

Ctrl + 0

Perkelti pažymėtą elementą kairėn, dešinėn, aukštyn arba žemyn.

Ctrl + Shift + rodyklės kairėn, dešinėn, aukštyn arba žemyn klavišas

Jei naudojate JAWS ir NVDA, norėdami naudoti šį spartųjį klavišą, perjunkite suaktyvinti naršymo sritį.

Atžymėti visus elementus.

Esc

Atidaryti lentos rodinį.

Shift + Alt + 6

Puslapio viršus

Contacts (Žmonės ) keyboard shortcuts

RodinysŽmonėsyra jūsų adresų knygelė„Outlook“, kur saugomi jūsų asmeniniai kontaktai ir kur galite atidaryti bet kurią jūsų organizacijai nustatytą adresų knygelę.  RodiniaiŽmonės, Paštasir Kalendorius veikia kartu, kad galėtumėte lengvai siųsti laiškus ir suplanuoti susitikimus su svarbiausiais žmonėmis.

Jei norite

Paspauskite

Eikite į Žmonės.

Ctrl + 3

Eikite į Paštas.

Ctrl + 1

Eikite į Kalendorius.

Ctrl + 2

Naikinti kontaktą arba kontaktų sąrašą.

Delete arba Ctrl + D

Kurti kontaktą.

Ctrl + N

kontakto Ieška.

Ctrl + E

Atmesti kontaktą.

Esc

Įrašyti kontaktą arba kontaktų sąrašą.

Ctrl + S

Pasirinkite visus kontaktus arba kontaktų sąrašus.

Ctrl + A

Panaikinkite visų kontaktų arba kontaktų sąrašų žymėjimą.

Esc

Redaguoti kontaktą arba kontaktų sąrašą.

Shift + E

Pereiti žemyn kontaktų sąraše arba koncentratoriaus sąraše.

Rodyklės žemyn klavišas

Pereiti aukštyn kontaktų sąraše arba koncentratoriaus sąraše.

Rodyklės aukštyn klavišas

Kurti kontaktų sąrašą.

Ctrl + L

Rodyti Žmonės sparčiųjų klavišų sąrašą.

Shift + klaustukas (?)

Perkelti įvesties vietą į skirtuką Pagrindinis .

Alt + Windows + H

Perkelti įvesties vietą į skirtuką Rodinys .

Alt + Windows + V

Puslapio viršus 

Paryškinimo ženklų ir specialiųjų simbolių įtraukimas naudojant sparčiuosius klavišus

Norėdami įtraukti paryškinimų arba specialiųjų simbolių, naudokite skaičių klaviatūrą, kai įjungtas "Num Lock".

 1. Paspauskite ir laikykite "Alt".

 2. Skaičių klaviatūroje įveskite skaitinį kodą ir atleiskite "Alt".

Puslapio viršus 

Balsiai su diakritiniais ženklais

Šioje lentelėje pateiktos balsės su paryškintomis žymomis ir alternatyvusis jų kodas.

Didžiosios raidės balsė su kairinio kirčio kirčiu

Paspauskite

À

0192

È

0200

Ì

0204

Ò

0210

Ù

0217

Puslapio viršus 

Mažosios raidės balsė su kairinio kirčio kirčiu

Paspauskite

à

0224

è

0232

ì

0236

ò

0242

ù

0249

Puslapio viršus 

Didžiosios raidės balsė su dešiniuoju kirčiu

Paspauskite

Á

0193

É

0201

Í

0205

Ó

0211

Ú

0218

Ý

0221

Puslapio viršus 

Mažosios raidės balsė su dešiniuoju kirčiu

Paspauskite

á

0224

é

0233

í

0237

ó

0243

ú

0250

ý

0253

Puslapio viršus 

Didžiosios raidės balsė su riestiniu kirčio ženklu

Paspauskite

Â

0194

Ê

0202

Î

0206

Ô

0212

Û

0219

Puslapio viršus 

Mažosios raidės balsė su riestiniu kirčio ženklu

Paspauskite

â

0226

ê

0234

î

0238

ô

0244

û

0251

Puslapio viršus 

Didžiosios raidės balsė su tildės kirčiais

Paspauskite

Ã

0195

Ñ

0209

Õ

0213

Puslapio viršus 

Mažosios raidės balsė su tildės kirčiais

Paspauskite

ã

0227

ñ

0241

õ

0245

Puslapio viršus 

Didžiosios raidės balsė su umliauto kirčiais

Paspauskite

Ä

0196

Ë

0203

Ï

0207

Ö

0214

Ü

0220

Ÿ

0159

Puslapio viršus 

Mažosios raidės balsė su umliauto kirčiais

Paspauskite

ä

0228

ë

0235

ï

0239

ö

0246

ü

0252

ÿ

0255

Puslapio viršus

Skyrybos ženklai, priebalsiai ir specialios balsės

Žymėjimas, raidė, simbolis arba simbolis

Paspauskite

Apverstas šauktukas (¡)

0161

Apverstas klaustukas (¿)

0191

Didžioji raidė C-cedilla (Ç)

0199

Mažoji sedilija (ç)

0231

Didžioji raidė OE diphthong (Œ)

0140

Mažosios raidės oe diphthong (œ)

0156

Ezotas arba ss (ß)

0223

Masculine ordinal indicator or degree symbol (º)

0186

Moteriškas eilės indikatorius (ª)

0170

Brūkštelėjimas didžiosiomis raidėmis O (Ø)

0216

Mažosios raidės o su brūkštelėčiais (ø)

0248

Didžioji raidė A su ant viršaus, žiedu (Å)

0197

Mažoji raidė a su ant viršaus, žiedu (å)

0229

Didžiosios raidės AE diphthong arba didžiosios raidės pelenai (Æ)

0198

Mažųjų raidžių ae diphthong arba mažųjų raidžių pelenai (æ)

0230

Didžioji raidė (Þ)

0222

Mažųjų raidžių ažlanksnis (þ)

0254

Didžiosios raidės eth (Ð)

0208

Mažosios raidės eth (ð)

0240

Dvigubos kairiosios kampinės kabutės («)

0171

Dvigubos dešiniosios pakreiptos kabutės (»)

0187

Vienguba kairioji kabutė (‹)

0139

Vienguba dešinėn pakreiptos kabutės (›)

0155

Didžiosios raidės S su karonu (Š)

0138

Mažosios raidės su karaonu (š)

0154

Didžioji raidė Z su karonu (Ž)

0142

Lowercase z with caron (ž)

0158

Puslapio viršus

Specialieji simboliai

Simbolis

Paspauskite

Cent symbol '

0162

Autoriaus teisių simbolis ©

0169

Dagger symbol †

0134

Double dagger symbol or diesis ‡

0135

Svaro ženklas £

0163

Euro ženklas €

0128

Jenos ženklas ¥

0165

Funkcijos ženklas ƒ

0131

Valiutos ženklas ©

0164

Registruoto prekės ženklo simbolis ®

0174

Prekės ženklo simbolis ™

0153

Kulka•

0149

Brūkšnys –

0151

Ilgas brūkšnys –

0150

Sekcijos ženklas §

0167

Pastraipų ženklas arba pilcrow ¶

0182

Puslapio viršus

Taip pat žr.

Ekrano skaitytuvo naudojimas naršant ir naršant "Outlook" paštą

Ekrano skaitytuvo naudojimas naršyti ir naršyti "Outlook" kalendorius

Ekrano skaitytuvo naudojimas naršyti ir naršyti žmonės programą

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su el. paštu programoje „Outlook“

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su kalendoriumi programoje „Outlook“

"Outlook" ekrano skaitytuvo palaikymas

Pastabos: 

 • Šioje temoje aptariami spartieji klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kitokių išdėstymų klavišai gali tiksliai neatitikti JAV klaviatūros išdėstymo.

 • Pliuso ženklas (+) sparčiajame klaviše reiškia, kad vienu metu turite paspausti kelis klavišus.

 • Kablelio ženklas (,) sparčiajame klaviše reiškia, kad turite paspausti kelis klavišus eilės tvarka.

Šiame skyriuje aprašomi spartieji klavišai programoje " „Outlook“ ", skirtoje "Windows".

Patarimas: Norėdami greitai rasti nuorodą šiame straipsnyje, galite naudoti Ieška. Paspauskite Ctrl + F, tada įveskite ieškos žodžius.

Šioje temoje

Dažnai naudojami spartieji klavišai

Šioje lentelėje pateikiami dažniausiai naudojami spartieji klavišai programoje „Outlook“.

Jei norite

Paspauskite

Uždaryti langą arba meniu.

Esc

Eikite į skirtuką Pagrindinis .

Alt + H

Kurti naują pranešimą.

Ctrl + Shift + M

Siųsti laišką.

Alt + S

Įterpti failą.

„Alt“ + N, A, F

Nauja užduotis

„Ctrl“ + „Shift“ + K

Naikinti elementą (kai pažymėtas pranešimas, užduotis arba susitikimas).

Klavišas „Delete“

elemento Ieška.

Ctrl + E arba F3

Atsakyti į laišką.

„Alt“ + H, R, P

Persiųsti pranešimą.

„Alt“ + H, F, W

Pasirinkite parinktį Atsakyti visiems .

„Alt“ + H, R, A

Kopijuoti elementą.

„Ctrl“ + C arba „Ctrl“ + „Insert“

Pastaba: „Ctrl“ + „Insert“ negalima naudoti skaitymo srityje.

Eikite į skirtuką Siuntimas/ gavimas .

Alt + J, S

Eikite į Kalendorius.

Ctrl + 2

Kurti paskyrą.

Ctrl + Shift + A

Perkelti elementą į aplanką.

Alt + H, M, V ir pasirinkite aplanką iš sąrašo

Atidaryti dialogo langą Įrašyti kaip skirtuke Priedas .

ALT + J, A, 2, A, V

Tikrinti naujus laiškus.

Ctrl + M arba F9

Puslapio viršus

Pagrindinio naršymo spartieji klavišai

Jei norite

Paspauskite

Perjungti į rodinį Paštas .

Ctrl + 1

Perjungti į rodinį Kalendorius .

Ctrl + 2

Perjungti į rodinį Kontaktai .

Ctrl + 3

Perjungti į rodinį Užduotys .

Ctrl + 4

Perjungti į Pastabas.

Ctrl + 5

Pereikite į aplankų sąrašą aplankų srityje.

Ctrl + 6

Persijungti į Spartieji klavišai.

Ctrl + 7

Atidarykite Žurnalas.

Ctrl + 8

Atidarykite adresų knygelę.

CTRL + SHIFT + B

Grįžti į ankstesnį rodinį.

Alt + B arba Alt + rodyklės kairėn klavišas

Pereiti į kitą rodinį.

„Alt“ + rodyklės dešinėn klavišas

Perjungti kitą atidarytą laišką.

„Ctrl“ + taškas (.)

Perjungti į ankstesnį atidarytą laišką.

Ctrl + kablelis (,)

Pereiti į aplankų sritį, pagrindinį „Outlook“ langą, skaitymo sritį ir To-Do juostą.

"Ctrl" + "Shift" + "Tab" klavišas arba "Shift" + "Tab" klavišas

Pereiti tarp „Outlook“ lango, mažesnių aplankų srities sričių, skaitymo srities ir sekcijų To-Do juostoje.

Tab klavišas arba F6

Pereiti tarp juostelės ir kalendoriaus.

F6

Rodyti prieigos klavišus juostelėje.

Alt arba F6

Rodyti šiuo metu suaktyvinto juostelės elemento patarimą.

Ctrl + Shift + F10

Atidaryti skaidymo mygtukus.

Alt + rodyklės žemyn klavišas

Judėti laiškų antraščių eilutėse aplankų srityje arba atidarytame laiške.

CTRL + TAB

Pereiti iš naršymo srities į kalendorių ir atvirkščiai.

CTRL + TAB

Judėti aplankų srityje.

Rodyklių klavišai

Eiti į kitą aplanką.

Ctrl + Y

Eiti į lauką Ieška.

F3 arba CTRL + E

Skaitymo srityje eiti į ankstesnį laišką.

Alt + rodyklės aukštyn klavišas arba Ctrl + kablelis (,) arba Alt + Page Up

Skaitymo srityje slinkite žemyn tekstu.

Tarpo klavišas

Skaitymo srityje eikite puslapiu aukštyn per tekstą.

Shift + tarpo klavišas

Sutraukti arba išskleisti grupę el. laiškų sąraše.

Rodyklės kairėn arba dešinėn klavišas

Grįžti į ankstesnį rodinį pagrindiniame „Outlook“ lange.

Alt + B arba Alt + rodyklės kairėn klavišas

Pereiti į paskesnį pagrindinio „Outlook“ lango rodinį.

„Alt“ + rodyklės dešinėn klavišas

Pažymėti Informacijos juosta ir, jei yra, rodyti komandų meniu.

CTRL + SHIFT + W

Rodyti To-Do juostą (suvestinę).

Alt + V, B, tada C – Kalendorius, P – žmonės, T – Užduotys arba O – Išjungta

Puslapio viršus

Perėjimas į juostelę

Jei norite

Paspauskite

Atidaryti skirtuką Pagrindinis .

Alt + H

Atidaryti meniu Failas .

Alt + F

Atidarykite skirtuką Siųsti/Gauti .

Alt + J, S

Atidaryti skirtuką Aplankas .

„Alt“ + O

Atidaryti skirtuką Rodinys .

Alt + V

Atidaryti skirtuką Ieška.

Ctrl + E

Eikite į ieškos lauką Ką norite daryti .

Alt + Q

Puslapio viršus

Elemento arba failo kūrimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Kurti paskyrą.

Ctrl + Shift + A

Kurti kontaktą.

Ctrl + Shift + C

Kontaktų grupės kūrimas.

Ctrl + Shift + L

Kurti fakso pranešimą.

Ctrl + Shift + X

Kurti aplanką.

Ctrl + Shift + E

Kurti susitikimo užklausą.

Ctrl + Shift + Q

Kurti laišką.

Ctrl + Shift + M

Kurti pastabą.

Ctrl + Shift + N

Kurti„Microsoft Office“ dokumentą.

Ctrl + Shift + H

Skelbti pasirinktame aplanke.

Ctrl + Shift + S

Paskelbti atsakymą pasirinktame aplanke.

Ctrl + T

Kurti Ieška aplanką.

Ctrl + Shift + P

Kurti užduotį.

Ctrl + Shift + K

Puslapio viršus

Teksto formatavimas

Šioje lentelėje išvardyti spartieji klavišai, skirti formatuoti el. laiškų, paskyrų ar kvietimų susitikti tekstą programoje " „Outlook“ ".

Jei norite

Paspauskite

Juostelėje rodyti skirtuką Formatuoti tekstą .

Alt + O

Rodyti dialogo langą Šriftas.

Ctrl + Shift + P

Perjungti pirmosios raidės raidę pasirinktame žodyje arba eilutėje.

Shift + F3

Perjungti pažymėto teksto didžiąsias ir mažąsias raides nuo visų didžiosiomis raidėmis.

Ctrl + Shift + K

Taikyti paryškintąjį formatavimą.

Ctrl + B

Įtraukite sąrašą su ženkleliais.

Ctrl + Shift + L

Taikyti pasvirąjį formatavimą.

Ctrl + I

Padidinti įtraukimą.

Ctrl + T

Sumažinti įtraukimą.

Ctrl + Shift + T

Centruoti tekstą.

Ctrl + E

Pabraukti tekstą.

Ctrl + U

Didinti šrifto dydį.

Ctrl + dešinysis skliaustas (]) arba Ctrl + Shift + daugiau nei ženklas (>)

Mažinti šrifto dydį.

Ctrl + kairysis skliaustas ([) arba Ctrl + Shift + mažiau nei ženklas (<)

Iškirpti pažymėtą sritį.

Ctrl + X arba Shift + Delete

Kopijuoti pažymėtą sritį.

„Ctrl“ + C arba „Ctrl“ + „Insert“

Pastaba: „Ctrl“ + „Insert“ negalima naudoti skaitymo srityje.

Įklijuoti nukopijuotą arba iškirptą pažymėtą sritį.

Ctrl + V arba Shift + Insert

Išvalykite formatavimą.

Ctrl + Shift + Z arba Ctrl + tarpo klavišas

Naikinti kitą žodį.

Ctrl + Shift + H

Abipusė teksto lygiuotė (ištempti pastraipą, kad tilptų tarp paraščių}.

Ctrl + Shift + J

Taikyti stilius.

Ctrl + Shift + S

Kurti atvirkštinę įtrauką.

Ctrl + T

Įterpti hipersaitą.

Ctrl + K

Lygiuoti pastraipą kairėje.

Ctrl + L

Lygiuoti pastraipą dešinėje.

Ctrl + R

Sumažinti atvirkštinę įtrauką.

Ctrl + Shift + T

Šalinti pastraipos formatavimą.

Ctrl + Q

Puslapio viršus

Spausdinti elementus

Jei norite

Paspauskite

Atidarykite puslapį Spausdinti meniu Failas .

„Alt“ + F, P

Spausdinti elementą atidarytame lange.

Alt + F, P, P

Atidarykite dialogo langą Puslapio sąranka puslapyje Spausdinimas .

Alt + S arba Alt + L

Spausdinimo puslapyje pasirinkite spausdintuvą.

Alt + F, P, I

Atidaryti dialogo langą Spausdinimo parinktys .

Alt + F, P, R

Puslapio viršus

Vėliavų naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Atidaryti dialogo langą Vykdymo vėliavėlės, kad priskirtumėte vėliavėlę.

Ctrl + Shift + G

Puslapio viršus

Spalvų kategorijų naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Naikinti pasirinktą kategoriją iš dialogo lango Spalvų kategorijos sąrašo.

„Alt“ + D

Puslapio viršus

Pašto spartieji klavišai

Jei norite

Paspauskite

Perjungti į aplanką Gauta.

Ctrl + Shift + I

Perjungti į aplanką Siunčiama.

Ctrl + Shift + O

Tikrinti vardus.

Ctrl + K

Siųsti laišką.

Alt + S

Atsakyti į laišką.

Ctrl + R

Pasirinkite parinktį Atsakyti visiems .

„Ctrl“ + „Shift“ + R

Atsakyti naudojant susitikimo užklausą.

Ctrl + Alt + R

Persiųsti pranešimą.

Ctrl + F

Žymėti laišką kaip pageidaujamą.

„Ctrl“ + „Alt“ + J

Rodyti blokuojamą išorinį turinį (laiške).

Ctrl + Shift + I

Paskelbti aplanke.

Ctrl + Shift + S

Taikyti įprastąjį stilių.

Ctrl + Shift + N

Tikrinti naujus laiškus.

Ctrl + M arba F9

Pereiti į ankstesnį laišką.

Rodyklės aukštyn klavišas

Pereiti į paskesnį laišką.

Rodyklės žemyn klavišas

Kurti laišką ( pašto rodinyje ).

Ctrl + N

Kurti pranešimą (bet kuriame „Outlook“ rodinyje).

„Ctrl“ + „Shift“ + M

Atidaryti gautą pranešimą

„Ctrl“ + O

Panaikinkite pokalbį ir jo nepaisykite.

Ctrl + Shift + D

Atidarykite adresų knygelę.

CTRL + SHIFT + B

Įtraukite sparčiąją vėliavėlę į neatidarytą laišką.

Insert

Rodyti dialogo langą Vykdymo vėliavėlė .

Ctrl + Shift + G

Žymėti pranešimą kaip perskaitytą.

Ctrl + Q

Pažymėti pranešimą kaip neskaitytą.

Ctrl + U

Atidaryti informaciją apie laišką sudarytame laiške.

„Ctrl“ + „Alt“ + P

Rasti arba pakeisti tekstą.

F4

Rasti kitą elementą.

Shift + F4

Siųsti laišką.

Ctrl + Enter

Spausdinti elementą.

Ctrl + P

Persiųsti laišką kaip priedą.

Ctrl + Alt + F

Rodyti pažymėto elemento ypatybes.

Alt + Enter

Pažymėti elementą atsisiųsti.

„Ctrl“ + „Alt“ + M

Pažymėkite pažymėti atsisiuntimo būseną.

Alt + J, S, M, T

Rodyti siuntimo/gavimo eigą.

Alt + J, S, P (kai vykdomas siuntimas / gavimas )

Įrašyti elementą.

Ctrl + S

Atidaryti dialogo langą Įrašyti kaip .

F12

Puslapio viršus

Aplankų srities naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Judėti aplankų srityje.

Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišai

Pereiti į pranešimų sąrašąaplankų srities.

Tarpo klavišas arba klavišas Enter

Sukurti naują aplanką.

SHIFT + F10, N

Išplėsti pasirinktą grupę arba aplanką su poaplankiais.

Rodyklės dešinėn klavišas

Sutraukti pasirinktą grupę arba aplanką su poaplankiais.

Rodyklės kairėn klavišas

Atidaryti pažymėtą elementą aplankų srityje.

Tarpo klavišas arba klavišas Enter

Pervardyti aplankų sąraše esantį pažymėtą aplanką.

F2

Panaikinti pasirinktą aplanką sąraše (numatytieji aplankai, pvz., Gauta, Siunčiama, Juodraščiai ir Išsiųsta, negali būti panaikinti).

SHIFT + F10, D

Pereikite į aplanką įvesdami pirmąją aplanko pavadinimo raidę. Pavyzdžiui, norėdami pereiti į aplanką Juodraščiai , įveskite d. Jei keli aplankai prasideda ta pačia raide, kartokite raidę, kol pasieksite norimą aplanką.

Pirmoji aplanko pavadinimo raidė

Puslapio viršus

Pranešimų sąrašo naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Perkelti žemyn ir aukštyn pranešimų sąraše.

Rodyklių žemyn ir aukštyn klavišai

Pereiti prie ekrano apačioje rodomo elemento.

Page Down

Pereiti prie ekrano viršuje rodomo elemento.

Page Up

Vienu elementu išskleisti arba sutraukti pažymėtus elementus.

Shift + rodyklės aukštyn klavišas arba Shift + rodyklės žemyn klavišas

Pereiti prie ankstesnio ar paskesnio elemento neišskleidžiant pažymėtų elementų.

Ctrl + rodyklės aukštyn klavišas arba Ctrl + rodyklės žemyn klavišas

Pažymėti aktyvų elementą arba atšaukti jo žymėjimą.

Ctrl + tarpo klavišas

Išplėsti pranešimų grupes (pvz., Praėjusią savaitę).

Rodyklės dešinėn klavišas

Sutraukti laiškų grupes (pvz., Praėjusią savaitę).

Rodyklės kairėn klavišas

Pasirinkti kelis gretimus pranešimus.

Shift + rodyklės žemyn arba aukštyn klavišas

Pažymėti kelis negretimus pranešimus.

Ctrl + rodyklės aukštyn arba žemyn klavišas, tada, norėdami pažymėti kiekvieną pranešimą, paspauskite tarpo klavišą

Perkelti pranešimą į aplanką.

CTRL + SHIFT + V

Įtraukti vykdymo arba sparčiąją vėliavėlę į pranešimą.

Shift + F10, U, T (jei naudojate Diktorių, Įterpti)

Į pranešimą įtraukti pasirinktinę vėliavėlę .

Ctrl + Shift + G

Žymėti laišką kaip nepageidaujamą arba pageidaujamą.

Shift + F10, J, tada rodyklės aukštyn arba žemyn klavišas, tada Enter

Žymėti pranešimą kaip perskaitytą.

Ctrl + Q

Pažymėti pranešimą kaip neskaitytą.

Ctrl + U

Pažymėkite elementą, kurį norite atsisiųsti.

Alt + J, S, M, T

Pažymėkite elementą, kad atsisiųstumėte kopiją.

Alt + J, S, M, C

Panaikinkite elemento žymėjimą, kad galėtumėte atsisiųsti.

Alt + J, S, U, U

Panaikinkite visų atsisiųstinų elementų žymėjimą.

Alt + J, S, U, K

Naikinti pranešimą.

ALT + H + D

Pranešimo nepaisykite.

ALT + H, X

Atsakyti į laišką.

„Alt“ + H, R, P

Pasirinkite parinktį Atsakyti visiems .

„Alt“ + H, R, A

Persiųsti pranešimą.

„Alt“ + H, F, W

Atidarykite laišką.

Klavišas Enter

Rodyti užblokuoto turinio meniu.

CTRL + SHIFT + W

Atsisiųsti užblokuotus paveikslėlius arba vaizdus.

CTRL + SHIFT + W, P

Rodyti el. pašto ypatybes.

Alt + Enter

Paskelbti aplanke.

Ctrl + Shift + S

Kopijuoti elementą į aplanką.

Ctrl + Shift + Y

Spausdinti pranešimą.

Ctrl + P

Nustatykite, kaip dažnai „Outlook“ tikrina naujus laiškus.

CTRL + ALT + S

Nustatykite nepageidaujamo el. pašto parinktis.

Alt + H, J, O

Puslapio viršus

Skaitymo srities naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Pereiti į ankstesnį laišką.

Alt + rodyklės aukštyn klavišas arba Ctrl + kablelis (,) arba Alt + Page up

Tekste pereiti žemyn.

Tarpo klavišas

Tekste rodyti puslapius aukštyn.

Shift + tarpo klavišas

Pereiti į kitą lauką.

Klavišas Tab

Pereiti į ankstesnį lauką.

Shift + Tab

Pereiti prie paskesnio arba ankstesnio saito.

TAB klavišas arba SHIFT + TAB

Peršokti į mygtuką Atsakyti .

Alt + R

El. laiške pasirinkite Informacijos juosta ir, jei yra, rodyti parinkčių meniu.

Informacijos juosta rodoma pranešimuose, kuriuose yra papildomos informacijos, pvz., apie nesuderinamus susitikimus ir veiksmus. Jei įmanoma, informacijos juosta rodoma pranešime po tema ir siuntėju.

CTRL + SHIFT + W

Uždaryti meniu Informacijos juosta .

Esc

Puslapio viršus

Naujų el. laiškų tikrinimas ir siunčiamų laiškų siuntimas (siuntimas / gavimas)

Jei norite

Paspauskite

Pradėti siuntimo/gavimo veiksmą visoms apibrėžtoms siuntimo/gavimo grupėms su pažymėta parinktimis Įtraukti šią grupę į siųsti/gauti (F9). Tai gali būti antraštės, išsamūs elementai, nurodyti aplankai, elementai, mažesni nei konkretus dydis, arba bet koks kitas jūsų nustatytas derinys.

Alt + J, S, G

Paleisti dabartinio aplanko siuntimo/gavimo veiksmą nuskaitant visus elementus (antraštę, elementą ir visus priedus).

Shift + F9

Pradėti siųsti/gauti veiksmą.

Alt + J, S, S

Apibrėžkite Siuntimo/gavimo grupes.

„Ctrl“ + „Alt“ + S

Puslapio viršus

Kalendoriaus spartieji klavišai

Jei norite

Paspauskite

Kurti paskyrą (kalendoriaus rodinyje ).

Ctrl + N

Kurti paskyrą (bet kuriame „Outlook“ rodinyje).

Ctrl + Shift + A

Kurti susitikimo užklausą.

Ctrl + Shift + Q arba Alt + H, M, R

Norėdami pasirinkti elementą, kurį norite sukurti, atidarykite meniu Nauji elementai .

ALT + H + I

Persiųsti paskyrą arba susitikimą.

ALT + H, F, W arba CTRL + F

Atsakyti į susitikimo užklausą laišku.

Ctrl + R

Pasirinkite parinktį Atsakyti visiems .

„Ctrl“ + „Shift“ + R

Rodyti vieną dieną kalendoriuje.

Alt + 1

Rodyti dvi dienas kalendoriuje.

Alt + 2

Rodyti tris dienas kalendoriuje.

Alt + 3

Rodyti keturias dienas kalendoriuje.

ALT + 4

Rodyti penkias dienas kalendoriuje.

ALT + 5

Rodyti šešias dienas kalendoriuje.

ALT + 6

Rodyti septynias dienas kalendoriuje.

ALT + 7

Rodyti aštuonias dienas kalendoriuje.

ALT + 8

Rodyti devynias dienas kalendoriuje.

ALT + 9

Rodyti dešimt dienų kalendoriuje.

ALT + 0

Rodyti šiandien kalendoriuje.

Alt + H, O, D

Rodyti dienos rodinį.

ALT + H + R arba CTRL + ALT + 1

Rodyti artimiausias septynias dienas.

ALT + H, X

Eiti prie datos.

Ctrl + G arba Alt + H + L

Perjungti į rodinį Mėnuo .

„Alt“ + Lygu arba „Ctrl“ + „Alt“ + 4

Eiti prie paskesnės dienos.

„Ctrl“ + rodyklės dešinėn klavišas

Eiti prie kitos savaitės.

Alt + rodyklės žemyn klavišas

Eiti prie kito mėnesio.

Alt + Page down

Eiti prie ankstesnės dienos.

„Ctrl“ + rodyklės kairėn klavišas

Eiti prie ankstesnės savaitės.

ALT+rodyklės aukštyn klavišas

Eiti prie ankstesnio mėnesio.

Alt + Page up

Eiti prie savaitės pradžios.

Alt + Home

Eiti prie savaitės pabaigos.

Alt + End

Perjungti į rodinį Visa savaitė .

Alt + minuso ženklas (-) arba Ctrl + Alt + 3

Perjungti į rodinį Darbo savaitė .

Ctrl + Alt + 2

Eiti į ankstesnę paskyrą.

Ctrl + kablelis (,) arba Ctrl + Shift + kablelis (,)

Pereiti prie kitos paskyros.

„Ctrl“ + taškas (.) arba Ctrl + Shift + taškas (.)

Nustatyti atidarytos paskyros arba susitikimo pasikartojimą.

Ctrl + G

Atidaryti paskyrą, kai rodomas priminimas.

„Alt“ + O

Atidaryti priminimo langą.

Alt + V, M

Priminti vėliau.

Alt + S 

Atmeskite priminimą.

Alt + D

Priskirti priminimui garsą.

Alt + F, T, A, tada Alt + P. Spauskite klavišą "Tab", kol pasieksite mygtuką Naršyti , tada paspauskite klavišą "Enter". Dialogo lange Priminimo garso failas įveskite arba pasirinkite norimo garso failo vardą.

Peršokti į Ieška.

Ctrl + E

Rodyti pasirinktą tvarkaraštį horizontaliu maketu, jei norite palyginti kalendorius su susitikimų planu.

ALT + H, S, V arba CTRL + ALT + 5

Įtraukite bendrinamus kalendorius iš savo kontaktų arba sukurkite naują kalendorių.

ALT + H, O, C

Sukurkite naują kalendorių grupę arba įtraukite skyriaus kalendorių.

Alt + H, C, G

Siųsti pasirinktą kalendorių kontaktui el. paštu.

ALT + H, E

Bendrinti kalendorių su kitais.

ALT + H, S, C

Publikuoti kalendorių internete.

ALT + H, P, O

Peržiūrėti ir redaguoti aplanko bendrinimo teises.

ALT + H, F, P

kontaktų Ieška.

ALT + H, F, C

Atidarykite adresų knygelę.

ALT + H, A, B

Atidaryti dialogo langą "Outlook" parinktys , skirtą kalendoriams.

Alt + H, C, O

Jei šiuo metu pasirinkto elemento informacija sutrumpinta arba perskaityta ne visa, suaktyvinkite "Microsoft Active Accessibility" (MSAA) informaciją. MSAA pateikia daugiau išsamios informacijos JAWS, kad būtų perskaityta visa informacija.

ALT + CTRL + SHIFT + M

Atidarykite kalendoriaus planavimo pagalbinę priemonę susitikimo lange.

Alt + X

Puslapio viršus

Dienos/savaitės/mėnesio rodinio naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Peržiūrėti nuo vienos iki devynių dienų.

Alt + dienų skaičiaus klavišas

Rodyti 10 dienų.

Alt + 0 (nulis)

Perjungti į rodinį Savaitė .

Alt + minuso ženklas (-)

Perjungti į rodinį Mėnuo .

Alt + lygybės ženklas ( = )

Pereiti tarp kalendoriaus rodinio, užduočių blokelio ir aplankų sąrašo.

Ctrl + Tab arba F6

Pažymėti ankstesnę paskyrą.

Shift + Tab

Eiti prie ankstesnės dienos.

Rodyklės kairėn klavišas

Eiti prie paskesnės dienos.

Rodyklės dešinėn klavišas

Eiti į tokią pačią paskesnės savaitės dieną.

Alt + rodyklės žemyn klavišas

Eiti į tokią pačią ankstesnės savaitės dieną.

ALT+rodyklės aukštyn klavišas

Puslapio viršus

Vienos dienos rodinio naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Pasirinkti laiką, kada prasideda jūsų darbo diena.

Klavišas Home

Pasirinkti laiką, kada baigiasi jūsų darbo diena.

Klavišas End

Pasirinkti ankstesnį laiko tarpą.

Rodyklės aukštyn klavišas

Pasirinkti paskesnį laiko tarpą.

Rodyklės žemyn klavišas

Pasirinkti ekrano viršuje rodomą laiko tarpą.

Page Up

Pasirinkti ekrano apačioje rodomą laiko tarpą.

Page Down

Praplėsti arba sumažinti pažymėtą laiko tarpą.

Shift + rodyklės aukštyn klavišas arba Shift + rodyklės žemyn klavišas

Eiti į tokią pačią paskesnės savaitės dieną.

Alt + rodyklės žemyn klavišas

Eiti į tokią pačią ankstesnės savaitės dieną.

ALT+rodyklės aukštyn klavišas

Puslapio viršus

Savaitės rodinio naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Eiti į pasirinktos dienos darbo valandų pradžią.

Klavišas Home

Eiti į pasirinktos dienos darbo valandų pabaigą.

Klavišas End

Eiti vienu pasirinktos dienos rodinio puslapiu aukštyn.

Page Up

Eiti vienu pasirinktos dienos rodinio puslapiu žemyn.

Page Down

Keisti pažymėto laiko tarpo trukmę.

Shift + rodyklės kairėn klavišas, Shift + rodyklės dešinėn klavišas, Shift + rodyklės aukštyn klavišas, Shift + rodyklės žemyn klavišas, Shift + Home arba Shift + End

Puslapio viršus

Mėnesio rodinio naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Eiti į pirmą savaitės dieną.

Klavišas Home

Eiti į tą pačią savaitės dieną ankstesniame puslapyje.

Page Up

Eiti į tą pačią savaitės dieną paskesniame puslapyje.

Page Down

Puslapio viršus

Datų naršyklės rodinio naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Eiti į pirmą dabartinės savaitės dieną.

Alt + Home

Eiti į paskutinę dabartinės savaitės dieną.

Alt + End

Eiti į tokią pačią ankstesnės savaitės dieną.

ALT+rodyklės aukštyn klavišas

Eiti į tokią pačią paskesnės savaitės dieną.

Alt + rodyklės žemyn klavišas

Puslapio viršus

Žmonių programėlės spartieji klavišai

Jei norite

Paspauskite

Surinkite naują skambutį kontaktui.

Ctrl + Shift + D

Rasti kontaktą.

F3 arba CTRL + E

Įveskite vardą Ieška adresų knygelėse.

F11

Kontaktų rodinyje Lentelė arba Sąrašas eiti į pirmą kontaktą, kuris prasideda konkrečia raide.

Shift, po to raidė

Pažymėti Visus kontaktus.

Ctrl + A

Kurti laišką su pasirinktu kontaktu kaip tema.

Ctrl + F

Kurti kontaktą (dalyje Kontaktai).

Ctrl + N

Kurti kontaktą (bet kuriame „Outlook“ rodinyje).

Ctrl + Shift + C

Atidaryti pažymėto kontakto formą.

Ctrl + O

Kontaktų grupės kūrimas.

Ctrl + Shift + L

Atidaryti dialogo langą Spausdinimas .

Ctrl + P

Atnaujinti kontaktų grupės narių sąrašą.

F5

Eiti į kitą aplanką.

Ctrl + Y

Atidarykite adresų knygelę.

Ctrl + Shift + B

Naudoti Išplėstinę iešką.

Ctrl + Shift + F

Atidarius kontaktą atidaryti kitą sąraše esantį kontaktą.

Ctrl + Shift + taškas (.)

Raskite kontaktą dalyje Parankiniai.

F11

Uždaryti kontaktą.

Esc

Siųsti faksą pasirinktam kontaktui.

Ctrl + Shift + X

Atdaryti dialogo langą Adreso tikrinimas.

Alt + D

Kontakto formos dalyje Internetas rodyti informaciją 1 el. paštas .

ALT + SHIFT + 1

Kontakto formos dalyje Internetas rodyti informaciją 2 el. paštas .

„Alt“ + „Shift“ + 2

Kontakto formos dalyje Internetas rodyti informaciją 3 el. paštas .

„Alt“ + „Shift“ + 3

Puslapio viršus

Vizitinių kortelių arba adreso rodinio naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Pasirinkti sąraše konkrečią kortelę.

Įvesti vieną ar daugiau raidžių, esančių kortelės pavadinime arba lauko pavadinime, pagal kurį rikiuojate

Pasirinkti ankstesnę kortelę.

Rodyklės aukštyn klavišas

Pasirinkti paskesnę kortelę.

Rodyklės žemyn klavišas

Pasirinkti pirmą sąrašo kortelę.

Klavišas Home

Pasirinkti paskutinę sąrašo kortelę.

Klavišas End

Pasirinkti pirmą dabartinio puslapio kortelę.

Page Up

Pasirinkti pirmą paskesnio puslapio kortelę.

Page Down

Pasirinkti artimiausią kito stulpelio kortelę.

Rodyklės dešinėn klavišas

Pasirinkti artimiausią ankstesnio stulpelio kortelę.

Rodyklės kairėn klavišas

Pažymėti aktyvią kortelę arba atšaukti jos žymėjimą.

Ctrl + tarpo klavišas

Išplėsti pažymėtą sritį iki ankstesnės kortelės ir atšaukti kortelių žymėjimą po pradžios taško.

Shift + rodyklės aukštyn klavišas

Išplėsti pažymėtą sritį iki kitos kortelės ir atšaukti kortelių žymėjimą prieš pradžios tašką.

Shift + rodyklė žemyn

Išplėsti žymėjimą iki ankstesnės kortelės neatsižvelgiant į pradžios tašką.

Ctrl + Shift + rodyklės aukštyn klavišas

Išplėsti žymėjimą iki paskesnės kortelės neatsižvelgiant į pradžios tašką.

Ctrl + Shift + rodyklės žemyn klavišas

Pažymėtą sritį išplėsti iki pirmos sąrašo kortelės.

Shift + Home

Pažymėtą sritį išplėsti iki paskutinės sąrašo kortelės.

Shift + End

Pažymėtą sritį išplėsti iki pirmos ankstesnio puslapio kortelės.

Shift + Page up

Pažymėtą sritį išplėsti iki paskutinės paskesnio puslapio kortelės.

Shift + Page down

Puslapio viršus

Spartieji klavišai dialogo lange Vizitinių kortelių redagavimas

Jei norite

Paspauskite

Atidaryti meniu sąrašą Įtraukti .

Alt + A

Pažymėkite tekstą lauke Etiketė , kai pažymėtas laukas su priskirta etikete.

Alt + B

Atidaryti dialogo langą Kortelės paveikslėlio įtraukimas .

ALT+C

Perkelti žymiklį į teksto lauko Redaguoti pradžią.

Alt + E

Eikite į ir pasirinkite lauką Laukai .

Alt + F

Pasirinkite meniu Vaizdo lygiavimas .

„Alt“ + G

Pasirinkite fono spalvų paletę.

„Alt“ + K, „Enter“

Pasirinkite meniu Maketas .

Alt + L

Šalinti pažymėtą lauką iš lauko Laukai.

Alt + R

Puslapio viršus

Judėjimas tarp atidarytos vizitinės kortelės laukų

Norėdami naudoti šiuos klavišus, įsitikinkite, kad kortelėje pasirinktas laukas.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pereiti į kitą lauką ir valdiklį.

Klavišas Tab

Pereiti į ankstesnį lauką ir valdiklį.

Shift + Tab

Uždaryti aktyvią kortelę.

„Enter“ arba „Escape“

Puslapio viršus

Judėjimas tarp vizitinės kortelės lauko simbolių

Norėdami naudoti šiuos klavišus, įsitikinkite, kad kortelėje pasirinktas laukas arba ant jo yra įvesties vieta.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pridėti eilutę kelių eilučių lauke.

Klavišas Enter

Pereiti į eilutės pradžią.

Klavišas Home

Pereiti į eilutės pabaigą.

Klavišas End

Pereiti į kelių eilučių lauko pradžią.

Page Up

Pereiti į kelių eilučių lauko pabaigą.

Page Down

Pereiti į ankstesnę kelių eilučių lauko eilutę.

Rodyklės aukštyn klavišas

Pereiti į paskesnį kelių eilučių lauko eilutę.

Rodyklės žemyn klavišas

Pereiti lauke prie ankstesnio simbolio.

Rodyklės kairėn klavišas

Pereiti lauke prie paskesnio simbolio.

Rodyklės dešinėn klavišas

Puslapio viršus

Užduočių spartieji klaviatūros klavišai

Jei norite

Paspauskite

Priimti užduoties užklausą.

Ctrl + C

Atmesti užduoties užklausą.

Ctrl + D

Rasti užduotį arba kitą elementą.

Ctrl + E

Atidaryti dialogo langą Perėjimas į aplanką.

Ctrl + Y

Kurti užduotį rodinyje Užduotys .

Ctrl + N

Kurti užduotį bet kuriame „Outlook“ rodinyje.

Ctrl + Shift + K

Atidaryti pažymėtus elementą.

Ctrl + O

Spausdinti pasirinktą elementą.

Ctrl + P

Pažymėti visus elementus.

Ctrl + A

Naikinti pažymėtą elementą.

Ctrl + D

Persiųsti užduotį kaip priedą.

Ctrl + F

Kurti užduoties užklausą.

Ctrl + Shift + Alt + U

Perjungti aplankų sritį, sąrašą Užduotys ir To-Do juostą.

F6

Anuliuoti paskutinį veiksmą.

Ctrl + Z

Žymėti elementą vėliavėle arba pažymėti kaip baigtą.

Įterpimas

Puslapio viršus

Laiko planavimo juostos rodinio naudojimas pasirinkus elementą

Jei norite

Paspauskite

Pasirinkti ankstesnį elementą.

Rodyklės kairėn klavišas

Pasirinkti paskesnį elementą.

Rodyklės dešinėn klavišas

Pažymėti kelis gretimus elementus.

„Shift“ + rodyklių kairėn arba dešinėn klavišai

Pažymėti kelis negretimo elementus.

Ctrl + rodyklės kairėn klavišas + tarpo klavišas arba Ctrl + rodyklės dešinėn klavišas + tarpo klavišas

Atidaryti pažymėtus elementus.

Klavišas Enter

Pažymėti pirmą laiko planavimo juostos elementą (jei elementai nesugrupuoti) arba pirmą grupės elementą.

Klavišas Home

Pažymėti paskutinį laiko planavimo juostos elementą (jei elementai nesugrupuoti) arba paskutinį grupės elementą.

Klavišas End

Nepažymėjus rodyti pirmą laiko planavimo juostos elementą (jei elementai nesugrupuoti) arba pirmą grupės elementą.

Ctrl + Home

Nepažymėjus rodyti paskutinį laiko planavimo juostos elementą (jei elementai nesugrupuoti) arba paskutinį grupės elementą.

Ctrl + End

Puslapio viršus

Laiko planavimo juostos rodinio naudojimas pasirinkus grupę

Jei norite

Paspauskite

Išskleisti grupę.

"Enter" arba rodyklės dešinėn klavišas

Sutraukti grupę.

"Enter" arba rodyklės kairėn klavišas

Pažymėti ankstesnę grupę.

Rodyklės aukštyn klavišas

Pažymėti paskesnę grupę.

Rodyklės žemyn klavišas

Pasirinkti pirmą laiko planavimo juostos grupę.

Klavišas Home

Pažymėti paskutinę laiko planavimo juostos grupę.

Klavišas End

Pažymėti išskleistos grupės pirmą elementą ekrane arba pirmą elementą ne ekrane dešinėje.

Rodyklės dešinėn klavišas

Puslapio viršus

Laiko planavimo juostos rodinio naudojimas pasirinkus laiko vienetą laiko skalėje dienomis

Jei norite

Paspauskite

Eiti atgal laiko tarpais, kurie yra tokie patys kaip ir rodomi laiko skalėje.

Rodyklės kairėn klavišas

Eiti pirmyn laiko tarpais, kurie yra tokie patys kaip ir rodomas laiko mastelis.

Rodyklės dešinėn klavišas

Perjungti aktyvų rodinį, To-Do juostą, Ieška ir atgal į aktyvų rodinį.

Tab klavišas ir Shift + Tab

Puslapio viršus

„Visual Basic“ rengyklės atidarymas

Jei norite

Paspauskite

Atidarykite Visual Basic Redaktorius.

Alt + F11

Puslapio viršus

Makrokomandų leidimas

Jei norite

Paspauskite

Paleisti makrokomandą.

„Alt“ + F8

Puslapio viršus

Darbas su elementų grupėmis

Jei norite

Paspauskite

Išskleisti vieną pažymėtą grupę.

Rodyklės dešinėn klavišas

Sutraukti vieną pažymėtą grupę.

Rodyklės kairėn klavišas

Pažymėti ankstesnę grupę.

Rodyklės aukštyn klavišas

Pažymėti paskesnę grupę.

Rodyklės žemyn klavišas

Pažymėti pirmą grupę.

Klavišas Home

Pažymėti paskutinę grupę.

Klavišas End

Pažymėti išskleistos grupės pirmą elementą ekrane arba pirmą elementą ne ekrane dešinėje.

Rodyklės dešinėn klavišas

Puslapio viršus

Taip pat žr.

Ekrano skaitytuvo naudojimas naršant ir naršant "Outlook" paštą

Ekrano skaitytuvo naudojimas naršyti ir naršyti "Outlook" kalendorius

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su el. paštu programoje „Outlook“

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su kalendoriumi programoje „Outlook“

"Outlook" ekrano skaitytuvo palaikymas

Šiame skyriuje aprašomi spartieji klavišai programoje " Internetinė „Outlook“ ".

Pastabos: 

 • „Internetinė „Outlook““ ir „Outlook.com“ galite naudoti „Outlook.com“, „Yahoo Mail“, „Gmai“ arba „„Outlook““ sparčiuosius klavišus. Šiame straipsnyje aprašomi spartieji klavišai, kurie galimi pasirinkus „Outlook“. Nurodymų, kaip pakeisti sparčiųjų klavišų versiją, žr. Sparčiųjų klavišų versijos keitimas.

 • Norėdami greitai rasti nuorodą šiame straipsnyje, galite naudoti Ieška. Paspauskite Ctrl + F, tada įveskite ieškos žodžius.

 • Veiksmas, kurį atlieka spartusis klavišas, gali būti unikalus srityje arba rodinyje, kuriame dirbate, nepaisant pažįstamų klavišų pavadinimų ir klavišų derinių.

Šioje temoje

Sparčiųjų klavišų versijos keitimas

Internetinė „Outlook“ ir Outlook.com galite pasirinkti, kuriuos sparčiuosius klavišus norite naudoti: Outlook.com, "Yahoo Mail", "Gmail" arba „Outlook“ " . Taip pat galite išjungti sparčiuosius klavišus.

Norėdami peržiūrėti visą sparčiųjų klavišų, pasiekiamų jūsų pasirinktoje versijoje, sąrašą, klaviatūroje paspauskite Shift + Klaustukas (?).

 • Outlook.com ir naujojoje Internetinė „Outlook“ pasirinkite Parametrai Parametrai > Bendra > Pritaikymas neįgaliesiems. Dalyje Spartieji klavišai pasirinkite norimą parinktį, tada pasirinkite Įrašyti.

 • Klasikiniame Internetinė „Outlook“ pasirinkite Parametrai Parametrai > Paštas > Bendra > Spartieji klavišai. Pasirinkite norimą parinktį, tada pasirinkite Įrašyti.

Dažnai naudojami spartieji klavišai

Šioje lentelėje pateikiami dažniausiai naudojami Internetinė „Outlook“ ir Outlook.com spartieji klavišai.

Jei norite

Paspauskite

Kurti naują pranešimą arba kalendoriaus įvykį.

N

Atidaryti pažymėtą pranešimą naujame lange.

Shift + Enter

Perkelti pranešimą į aplanką Archyvas .

E

Naikinti pranešimą arba elementą.

Klavišas „Delete“

Persiųsti pranešimą.

Ctrl + Shift + F arba Shift + F

Eiti į kalendorių.

Ctrl + Shift + 2

Pasirinkite parinktį Atsakyti visiems .

Ctrl + Shift + R arba Shift + R

Atsakyti į el. laišką.

Ctrl + R arba R

Siųsti el. laišką.

Ctrl + Enter

Naudokite iešką.

Alt + Q

Atidaryti skaidymo mygtukus.

Alt + rodyklės žemyn klavišas

Puslapio viršus

Redaguoti tekstą

teksto redagavimo spartieji klavišai Internetinė „Outlook“ ir Outlook.com yra tokie patys kaip kituose „Microsoft“ produktuose.

Jei norite

Paspauskite

Kopijuoti pažymėtą sritį į mainų sritį.

Ctrl + C

Iškirpti pažymėtą tekstą.

Ctrl + X

Panaikinti kairėje nuo žymiklio esantį pažymėtą tekstą arba simbolius.

Klavišas Backspace

Panaikinti žodį į kairę nuo žymiklio, bet ne tarpą prieš žodį.

Ctrl + Backspace

Įterpti hipersaitą.

Ctrl + K

Įklijuoti mainų srities turinį į dabartinę vietą.

Ctrl + V

Pakartoti paskutinį veiksmą.

Ctrl + Y

Atšaukti paskutinį veiksmą.

Ctrl + Z

Perjungti iš teksto įterpimo į perrašymą ir atvirkščiai.

Įterpti

Puslapio viršus

Teksto formatavimas

teksto formatavimo spartieji klavišai Internetinė „Outlook“ ir Outlook.com yra tokie patys kaip kituose „Microsoft“ produktuose.

Jei norite

Paspauskite

Taikyti paryškintąjį formatavimą.

Ctrl + B

Taikyti pasvirąjį formatavimą.

Ctrl + I

Pabraukti tekstą.

Ctrl + U

Puslapio viršus

sparčiųjų klavišųPaštas

Aplankų srities naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Sutraukti pasirinktą sekciją.

Rodyklės kairėn klavišas

Išplėsti pasirinktą sekciją.

Rodyklės dešinėn klavišas

Puslapio viršus

Laiškų ir skaitinių sąrašo naudojimas

Toliau pateiktoje lentelėje esančius sparčiuosius klavišus galima naudoti norint atlikti tą patį veiksmą pranešimų sąraše ir skaitinių sąraše.

Jei norite

Paspauskite

Panaikinti pasirinktą pranešimą.

Klavišas „Delete“

Pasirinktą pokalbį arba pranešimą pažymėti kaip perskaitytą.

CTRL + Q arba Q

Pasirinktą pokalbis arba pranešimą pažymėti kaip neperskaitytą.

CTRL + U arba U

Pasirinktą pranešimą arba elementą pašalinti visam laikui.

Shift + Delete

Žymėti pranešimą vėliavėle arba vėliavėle pažymėtą pranešimą pažymėti kaip atliktą.

Insert

Atšaukti iešką.

Esc

Puslapio viršus

Pranešimų sąrašo naudojimas

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti spartieji klavišai yra būdingi laiškų sąrašui.

Jei norite

Paspauskite

Pasirinkti dabartinį ir kitą sąrašo pranešimą. Naudokite, kad pasirinktumėte kelis gretimus pranešimus.

Shift + rodyklė žemyn

Pasirinkti dabartinį ir ankstesnį sąrašo pranešimą. Naudokite, kad pasirinktumėte kelis gretimus pranešimus.

Shift + rodyklės aukštyn klavišas

Pasirinkti pirmąjį sąrašo pranešimą.

„Home“ arba Ctrl + Home

Puslapio viršus

Skaitinių sąrašo naudojimas

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti spartieji klavišai yra skirti skaitymo sąrašui.

Jei norite

Paspauskite

Uždaryti naują pranešimą.

Esc

Kurti naują pranešimą.

N

Persiųsti pasirinktą pranešimą.

Ctrl + Shift + F arba Shift + F

Pereiti į pokalbio arba pranešimo apačią.

„End“ arba Ctrl + End

Pereiti į pokalbio arba pranešimo viršų.

„Home“ arba Ctrl + Home

Pereiti vienu puslapiu žemyn, kai pokalbį arba pranešimą sudaro du ar daugiau puslapių.

Page Down

Pereiti vienu puslapiu aukštyn, kai pokalbį arba pranešimą sudaro du ar daugiau puslapių.

Page Up

Atsakyti į pasirinktą laišką.

Ctrl + R arba R

Siųsti atsakymą pasirinkto laiško siuntėjui ir visiems gavėjams.

Ctrl + Shift + R arba Shift + R

Siųsti laišką.

Ctrl + Enter

Puslapio viršus

sparčiųjų klavišųKalendorius

Jei norite

Paspauskite

Kurti naują kalendoriaus elementą.

N

Naikinti pasirinktą elementą.

Delete

Eiti į kalendorių.

Ctrl + Shift + 2

Pereiti į kitą laikotarpį.

Shift + rodyklės dešinėn klavišas

Pereiti į ankstesnį laikotarpį.

Shift + rodyklės kairėn klavišas

Eiti į rodinį Šiandien.

Shift + Alt + Y

Perkelti į kitą kalendoriaus sritį.

Ctrl + F6

Pereiti į dabartinio rodinio paskesnį įvykį arba sritį.

Klavišas Tab

Pereiti į dabartinio rodinio ankstesnį įvykį arba sritį.

Shift + Tab

Atidaryti pažymėtus elementą.

Enter

Perjungti į rodinį Diena .

Shift + Alt + 1

Perjungti į visos savaitės rodinį.

Shift + Alt + 3

Perjungti į rodinį Mėnuo .

Shift + Alt + 4

Perjungti į rodinį Darbo savaitė .

Shift + Alt + 2

Puslapio viršus

Kalendoriaus formų naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Įrašyti paskyrą.

Ctrl + S

Siųsti susitikimą.

Ctrl + Enter arba Alt + S

Puslapio viršus

Kalendoriaus lentos rodinio naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Atidarykite spartųjį jungiklį.

Ctrl + Shift + K

Didinti mastelį.

Ctrl + dešinysis skliaustas (])

Mažinti mastelį.

Ctrl + kairysis skliaustas ([)

Slinkti kairėn, dešinėn, aukštyn arba žemyn.

Ctrl + rodyklės kairėn, dešinėn, aukštyn arba žemyn klavišas

Jei naudojate JAWS ir NVDA, norėdami naudoti šį spartųjį klavišą, perjunkite suaktyvinti naršymo sritį.

Nustatyti iš naujo slinkdami ir keisdami mastelį.

Ctrl + 0

Perkelti pažymėtą elementą kairėn, dešinėn, aukštyn arba žemyn.

Ctrl + Shift + rodyklės kairėn, dešinėn, aukštyn arba žemyn klavišas

Jei naudojate JAWS ir NVDA, norėdami naudoti šį spartųjį klavišą, perjunkite suaktyvinti naršymo sritį.

Atžymėti visus elementus.

Esc

Užrakinti lentą.

Shift + C

Jei naudojate JAWS ir NVDA, norėdami naudoti šį spartųjį klavišą, perjunkite suaktyvinti naršymo sritį.

Užrakinti elementus.

Shift + I

Jei naudojate JAWS ir NVDA, norėdami naudoti šį spartųjį klavišą, perjunkite suaktyvinti naršymo sritį.

Atidaryti lentos rodinį.

Shift + Alt + 6

Puslapio viršus

sparčiųjų klavišųŽmonės

programa Žmonėsyra jūsų adresų knygelėInternetinė „Outlook“, kur saugomi jūsų asmeniniai kontaktai ir kurioje galite atidaryti bet kurią jūsų organizacijai nustatytą adresų knygelę. Programos Žmonės, Paštasir Kalendorius veikia kartu, kad galėtumėte lengvai siųsti laiškus ir suplanuoti susitikimus su svarbiausiais žmonėmis. Norėdami sužinoti daugiau apie Žmonės programą, eikite į Ekrano skaitytuvo naudojimas naršant ir naršant žmonės programą.

Jei norite

Paspauskite

Eikite į Žmonės.

„Ctrl“ + „Shift“ + 3

Eikite į Paštas.

Ctrl + Shift + 1

Eikite į Kalendorius.

Ctrl + Shift + 2

Naikinti kontaktą arba kontaktų sąrašą.

Klavišas „Delete“

Kurti kontaktą.

Shift + N

kontakto Ieška.

Alt + Q

Atmesti keitimus redaguojant kontaktą.

Esc

Įrašyti kontaktą arba kontaktų sąrašą.

Ctrl + S

Pasirinkite visus kontaktus arba kontaktų sąrašus.

Ctrl + A

Panaikinkite visų kontaktų arba kontaktų sąrašų žymėjimą.

Esc

Redaguoti kontaktą arba kontaktų sąrašą.

Shift + E

Pereiti žemyn kontaktų arba telkinių sąraše.

Rodyklės žemyn klavišas

Pereiti aukštyn kontaktų arba koncentratorių sąraše.

Rodyklės aukštyn klavišas

Kurti kontaktų sąrašą.

Shift + L

Rodyti Žmonės sparčiųjų klavišų sąrašą.

Shift + klaustukas (?)

Perkelti įvesties vietą į juostelę.

Alt + taškas (.)

Perkelti įvesties vietą į skirtuką Pagrindinis .

Alt + H

Perkelti įvesties vietą į skirtuką Rodinys .

Alt + V

Pereiti pirmyn į kitą sritį, mygtuką, saitą ar parinktį dialogo lange arba uždaryti meniu.

Klavišas Tab

Pereiti atgal į ankstesnę sritį, mygtuką arba saitą.

Shift + Tab

Pasirinkti papildomus kontaktus, kai jau pasirinktas vienas kontaktas.

Shift + rodyklės žemyn arba aukštyn klavišas, tada tarpo klavišas

Judėti tarp meniu parinkčių ir jų pasirinkti.

Rodyklės žemyn arba aukštyn klavišas

Pažymėkite arba išvalykite kontakto, esančio kontaktų sąraše, arba parinkties dialogo lange žymės langelį.

Tarpo klavišas

Išvalykite visus puslapio pasirinkimus ir atnaujinkite tą puslapį žiniatinklio naršyklėje.

F5

Aktyvinti mygtuką arba saitą arba atidaryti meniu.

Klavišas Enter

Atidaryti kontekstinį meniu, kai kontaktas pažymėtas.

Shift + F10 arba "Windows" meniu klavišas

Uždaryti dialogo langą.

Esc

Puslapio viršus 

Paryškinimo ženklų ir specialiųjų simbolių įtraukimas naudojant sparčiuosius klavišus

Norėdami įtraukti paryškinimų arba specialiųjų simbolių, naudokite skaičių klaviatūrą, kai įjungtas "Num Lock".

 1. Paspauskite ir laikykite "Alt".

 2. Skaičių klaviatūroje įveskite skaitinį kodą ir atleiskite "Alt".

Patarimas: Norėdami įvesti specialiuosius simbolius "Mac", paspauskite "Command" + "Control" + tarpo klavišą.

Puslapio viršus 

Balsiai su diakritiniais ženklais

Šioje lentelėje pateiktos balsės su paryškintomis žymomis ir alternatyvusis jų kodas.

Didžiosios raidės balsė su kairinio kirčio kirčiu

Paspauskite

À

0192

È

0200

Ì

0204

Ò

0210

Ù

0217

Puslapio viršus 

Mažosios raidės balsė su kairinio kirčio kirčiu

Paspauskite

à

0224

è

0232

ì

0236

ò

0242

ù

0249

Puslapio viršus 

Didžiosios raidės balsė su dešiniuoju kirčiu

Paspauskite

Á

0193

É

0201

Í

0205

Ó

0211

Ú

0218

Ý

0221

Puslapio viršus 

Mažosios raidės balsė su dešiniuoju kirčiu

Paspauskite

á

0224

é

0233

í

0237

ó

0243

ú

0250

ý

0253

Puslapio viršus 

Didžiosios raidės balsė su riestiniu kirčio ženklu

Paspauskite

Â

0194

Ê

0202

Î

0206

Ô

0212

Û

0219

Puslapio viršus 

Mažosios raidės balsė su riestiniu kirčio ženklu

Paspauskite

â

0226

ê

0234

î

0238

ô

0244

û

0251

Puslapio viršus 

Didžiosios raidės balsė su tildės kirčiais

Paspauskite

Ã

0195

Ñ

0209

Õ

0213

Puslapio viršus 

Mažosios raidės balsė su tildės kirčiais

Paspauskite

ã

0227

ñ

0241

õ

0245

Puslapio viršus 

Didžiosios raidės balsė su umliauto kirčiais

Paspauskite

Ä

0196

Ë

0203

Ï

0207

Ö

0214

Ü

0220

Ÿ

0159

Puslapio viršus 

Mažosios raidės balsė su umliauto kirčiais

Paspauskite

ä

0228

ë

0235

ï

0239

ö

0246

ü

0252

ÿ

0255

Puslapio viršus

Skyrybos ženklai, priebalsiai ir specialios balsės

Žymėjimas, raidė, simbolis arba simbolis

Paspauskite

Apverstas šauktukas (¡)

0161

Apverstas klaustukas (¿)

0191

Didžioji raidė C-cedilla (Ç)

0199

Mažoji sedilija (ç)

0231

Didžioji raidė OE diphthong (Œ)

0140

Mažosios raidės oe diphthong (œ)

0156

Ezotas arba ss (ß)

0223

Masculine ordinal indicator or degree symbol (º)

0186

Moteriškas eilės indikatorius (ª)

0170

Brūkštelėjimas didžiosiomis raidėmis O (Ø)

0216

Mažosios raidės o su brūkštelėčiais (ø)

0248

Didžioji raidė A su ant viršaus, žiedu (Å)

0197

Mažoji raidė a su ant viršaus, žiedu (å)

0229

Didžiosios raidės AE diphthong arba didžiosios raidės pelenai (Æ)

0198

Mažųjų raidžių ae diphthong arba mažųjų raidžių pelenai (æ)

0230

Didžioji raidė (Þ)

0222

Mažųjų raidžių ažlanksnis (þ)

0254

Didžiosios raidės eth (Ð)

0208

Mažosios raidės eth (ð)

0240

Dvigubos kairiosios kampinės kabutės («)

0171

Dvigubos dešiniosios pakreiptos kabutės (»)

0187

Vienguba kairioji kabutė (‹)

0139

Vienguba dešinėn pakreiptos kabutės (›)

0155

Didžiosios raidės S su karonu (Š)

0138

Mažosios raidės su karaonu (š)

0154

Didžioji raidė Z su karonu (Ž)

0142

Lowercase z with caron (ž)

0158

Puslapio viršus

Specialieji simboliai

Simbolis

Paspauskite

Cent symbol '

0162

Autoriaus teisių simbolis ©

0169

Dagger symbol †

0134

Double dagger symbol or diesis ‡

0135

Svaro ženklas £

0163

Euro ženklas €

0128

Jenos ženklas ¥

0165

Funkcijos ženklas ƒ

0131

Valiutos ženklas ©

0164

Registruoto prekės ženklo simbolis ®

0174

Prekės ženklo simbolis ™

0153

Kulka•

0149

Brūkšnys –

0151

Ilgas brūkšnys –

0150

Sekcijos ženklas §

0167

Pastraipų ženklas arba pilcrow ¶

0182

Puslapio viršus

Taip pat žr.

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su el. paštu programoje „Outlook“

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su kalendoriumi programoje „Outlook“

Ekrano skaitytuvo naudojimas naršant ir naršant "Outlook" paštą

Ekrano skaitytuvo naudojimas naršyti ir naršyti "Outlook" kalendorius

Ekrano skaitytuvo naudojimas naršyti ir naršyti žmonės programą

"Outlook" ekrano skaitytuvo palaikymas

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Reikia daugiau pagalbos?

Norite daugiau parinkčių?

Sužinokite apie prenumeratos pranašumus, peržiūrėkite mokymo kursus, sužinokite, kaip apsaugoti savo įrenginį ir kt.

Bendruomenės padeda užduoti klausimus ir į juos atsakyti, pateikti atsiliepimų ir išgirsti iš ekspertų, turinčių daug žinių.

Raskite įprastų problemų sprendimus arba gaukite pagalbos iš palaikymo agento.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti kalbos kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų įspūdžiams?
Paspaudus mygtuką Pateikti, jūsų atsiliepimai bus naudojami tobulinant „Microsoft“ produktus ir paslaugas. Jūsų IT administratorius galės rinkti šiuos duomenis. Privatumo patvirtinimas.

Dėkojame už jūsų atsiliepimą!

×