Prisijunkite prie „Microsoft“
Prisijunkite arba sukurkite paskyrą.
Sveiki,
Pasirinkti kitą paskyrą.
Turite kelias paskyras
Pasirinkite paskyrą, kurią naudodami norite prisijungti.

Šiame straipsnyje aprašyta DAVERAGE formulės sintaksė ir jos naudojimas programoje „Microsoft Excel“.

Aprašas

Skaičiuoja vidutinę reikšmę tų reikšmių sąrašo lauke (stulpelyje) ar duomenų bazėje, kurios atitinka jūsų nurodytas sąlygas.

Sintaksė

DAVERAGE(duomenų bazė, laukas, kriterijai)

Funkcijos DAVERAGE sintaksėje naudojami tokie argumentai:

 • Duom_bazė     langelių, sudarančių sąrašą ar duomenų bazę diapazonas. Duomenų bazė yra susijusių duomenų sąrašas, kuriame susijusios informacijos eilutės yra įrašai, o duomenų stulpeliai yra laukai. Pirmoje sąrašo eilutėje yra kiekvieno stulpelio žymės.

 • Laukas     nurodo, kuris stulpelis naudojamas funkcijoje. Įveskite stulpelio etiketę tarp dvigubų kabučių, pavyzdžiui, „Amžius“ arba „Pajamos“ arba skaičių (be kabučių), rodantį stulpelio vietą sąraše: 1 – pirmas stulpelis, 2 – antras stulpelis ir t. t.

 • Kriterijus     stulpelių, kuriuose yra jūsų nurodytos sąlygos, diapazonas. Galite naudoti bet kokį kriterijų argumento diapazoną, kuriame yra bent viena stulpelio etiketė ir žemiau jos yra bent vienas langelis, kuriame nurodyta to stulpelio sąlyga.

Pastabos

 • Galite naudoti bet kokį kriterijų argumento diapazoną, kuriame yra bent viena stulpelio žymė ir žemiau jo – bent vienas langelis su nurodyta sąlyga.

  Pvz., jei diapazono G1:G2 langelyje G1 yra stulpelio žymė Pajamos, o langelyje G2 – 10 000 suma, šį diapazoną galite apibrėžti kaip MatchIncome ir šį pavadinimą naudoti kaip kriterijų argumentą duomenų bazės funkcijose.

 • Nors kriterijų diapazonas gali būti bet kurioje darbalapio vietoje, nedėkite jo po sąrašu. Jei į sąrašą įtrauksite daugiau informacijos, nauja informacija bus įrašyta į pirmąją eilutę, esančią sąrašo apačioje. Jei ši eilutė nebus tuščia, programa „Excel“ naujos informacijos pridėti negalės.

 • Žiūrėkite, kad kriterijų diapazonas nepersidengtų su sąrašu.

 • Jei operaciją norite atlikti su visu duomenų bazės stulpeliu, kriterijų diapazone įeikite į tuščią eilutę žemiau stulpelių etikečių.

Pavyzdžiai

Iš pateiktosios lentelės nusikopijuokite pavyzdinius duomenis ir įklijuokite į naujos „Excel“ darbaknygės langelį A1. Kad formulės rodytų rezultatus, jas pažymėkite, paspauskite F2 ir spauskite Enter. Jeigu reikia, pakoreguokite langelių plotį, kad matytųsi visi duomenys.

Medis

Aukštis

Amžius

Derlius

Pelnas

Aukštis

=Obelis

> 10

< 16

=Kriaušė

Medis

Aukštis

Amžius

Derlius

Pelnas

Obelis

18

20

14

105

Kriaušė

12

12

10

96

Vyšnia

13

14

9

105

Obelis

14

15

10

75

Kriaušė

9

8

8

76,8

Obelis

8

9

6

45

Formulė

Aprašas

Rezultatas

=DAVERAGE(A4:E10; "Derlius"; A1:B2)

Vidutinis obelų, aukštesnių nei 10 m, derlius.

12

=DAVERAGE(A4:E10; 3; A4:E10)

Visų į duomenų bazę įtrauktų obelų amžiaus vidurkis.

13

Kriterijų pavyzdžiai

 • Įvedus lygybės ženklą langelyje, nurodoma, kad ketinate įvesti formulę. Jei norite parodyti, kad tekste yra lygybės ženklas, tekstą ir lygybės ženklą rašykite tarp dvigubų kabučių, pvz.:

  "=Onaitis"

  Tą patį galite padaryti, jei norite įvesti išraišką (formulių, operatorių ir teksto derinį) su lygybės ženklu, tačiau nenorite, kad „Excel“ naudotų jį skaičiavimams atlikti. Pavyzdžiui:

  =''= įrašas ''

  Įrašas  yra tekstas arba reikšmė, kurią norite rasti. Pavyzdžiui:

Ką įvedate langelyje

Kaip programa „Excel“ įvertina ir rodo

="=Onaitis"

=Onaitis

="=3000"

=3000

Kituose skyriuose pateikiami sudėtingų kriterijų pavyzdžiai.

Keli kriterijai viename stulpelyje

Bulio logika:     (Pardavėjas = "Onaitis" OR Pardavėjas = "Petraitis")

Jei norite rasti eilutes, kurios atitinka kelis vieno stulpelio kriterijus, įveskite kriterijus vieną po kito atskirose kriterijų diapazono eilutėse.

Šiame duomenų diapazone (A6:C10) kriterijų diapazonas (B1:B3) rodo eilutes, kuriose stulpelyje Pardavėjas (A8:C10) yra „Onaitis“ arba „Petraitis“.

 

A

B

C

1

Tipas

Pardavėjas

Pardavimai

2

=Onaitis

3

=Petraitis

4

5

6

Tipas

Pardavėjas

Pardavimas

7

Gėrimai

Jonaitis

5 122 EUR

8

Mėsos produktai

Onaitis

450 EUR

9

Daržovės ir vaisiai

Petraitis

6 328 EUR

10

Daržovės ir vaisiai

Onaitis

6 544 EUR

Keli kriterijai keliuose stulpeliuose, kur visi kriterijai turi būti teisingi

Bulio logika:     (Tipas = "Daržovės ir vaisiai" AND Pardavimas > 1000)

Jei norite rasti eilutes, kurios atitinka kelis kriterijus keliuose stulpeliuose, įveskite visus kriterijus į tą pačią kriterijų diapazono eilutę.

Šiame duomenų diapazone (A6:C10) kriterijų diapazonas (A1:C2) rodo visas eilutes, kuriose stulpelyje Tipas yra „Daržovės ir vaisiai“, o reikšmė stulpelyje Pardavimas (A9:C10) didesnė nei 1 000 EUR.

 

A

B

C

1

Tipas

Pardavėjas

Pardavimai

2

=Daržovės ir vaisiai

>1000

3

4

5

6

Tipas

Pardavėjas

Pardavimas

7

Gėrimai

Jonaitis

5 122 EUR

8

Mėsos produktai

Onaitis

450 EUR

9

Daržovės ir vaisiai

Petraitis

6 328 EUR

10

Daržovės ir vaisiai

Onaitis

6 544 EUR

Keli kriterijai keliuose stulpeliuose, kur bet kuris kriterijus gali būti teisingas

Bulio logika:     (Tipas = "Daržovės ir vaisiai" OR Pardavėjas = "Onaitis")

Jei norite rasti eilutes, kurios atitinka kelis kriterijus keliuose stulpeliuose, kai bet kuris kriterijus gali būti teisingas, kriterijų diapazone įveskite kriterijus skirtingose eilutėse.

Šiame duomenų diapazono (A6:C10) kriterijų diapazone (A1:B3) rodomos eilutės, kuriose stulpelyje Tipas yra „Daržovės ir vaisiai“ arba stulpelyje Pardavėjas (A8:C10) yra „Onaitis“.

 

A

B

C

1

Tipas

Pardavėjas

Pardavimai

2

=Daržovės ir vaisiai

3

=Onaitis

4

5

6

Tipas

Pardavėjas

Pardavimas

7

Gėrimai

Jonaitis

5 122 EUR

8

Mėsos produktai

Onaitis

450 EUR

9

Daržovės ir vaisiai

Petraitis

6 328 EUR

10

Daržovės ir vaisiai

Onaitis

6 544 EUR

Keli kriterijų rinkiniai, kur kiekviename rinkinyje yra kelių stulpelių kriterijus

Bulio logika:     ( (Pardavėjas = "Onaitis" AND Pardavimas >3000) OR (Pardavėjas = "Petraitis" AND Pardavimas > 1500) )

Jei reikia rasti eilutes, kurios atitinka kelis kriterijų rinkinius, kai kiekviename rinkinyje yra kelių stulpelių kriterijus, kiekvieną kriterijų rinkinį įveskite į atskiras eilutes.

Šiame duomenų diapazono (A6:C10) kriterijų diapazone (B1:C3) rodomos eilutės, kuriose stulpelyje Pardavėjas yra „Onaitis“, o stulpelyje Pardavimas reikšmė didesnė nei 3000 EUR, arba rodomos eilutės, kuriose stulpelyje Pardavėjas yra „Petraitis“, o reikšmė stulpelyje Pardavimas (A9:C10) didesnė nei 1500 EUR.

 

A

B

C

1

Tipas

Pardavėjas

Pardavimai

2

=Onaitis

>3000

3

=Petraitis

>1500

4

5

6

Tipas

Pardavėjas

Pardavimas

7

Gėrimai

Jonaitis

5 122 EUR

8

Mėsos produktai

Onaitis

450 EUR

9

Daržovės ir vaisiai

Petraitis

6 328 EUR

10

Daržovės ir vaisiai

Onaitis

6 544 EUR

Keli kriterijų rinkiniai, kur kiekviename rinkinyje yra vieno stulpelio kriterijus

Bulio logika:     ( (Pardavimas > 6000 AND Pardavimas < 6500 ) OR (Pardavimas < 500) )

Jei norite rasti eilutes, kurios atitinka kelis kriterijų rinkinius, kai kiekviename rinkinyje yra vieno stulpelio kriterijus, įskaitant kelis stulpelius, turinčius tą pačią stulpelio antraštę.

Šiame duomenų diapazono (A6:C10) kriterijaus diapazone (C1:D3) rodomos eilutės, kurių reikšmės yra nuo 6000 iki 6500, o stulpelyje Pardavimas (A8:C10) reikšmės yra mažesnės nei 500.

 

A

B

C

D

1

Tipas

Pardavėjas

Pardavimas

Pardavimai

2

>6000

<6500

3

< 500

4

5

6

Tipas

Pardavėjas

Pardavimas

7

Gėrimai

Jonaitis

5 122 EUR

8

Mėsos produktai

Onaitis

450 EUR

9

Daržovės ir vaisiai

Petraitis

6 328 EUR

10

Daržovės ir vaisiai

Onaitis

6 544 EUR

Kriterijus teksto reikšmėms, kurios bendrai naudoja kai kuriuos simbolius, bet ne kitus, rasti

Jei norite rasti teksto reikšmes, kurias sudaro tam tikri simboliai, bet ne kiti, atlikite vieną ar kelis iš šių veiksmų:

 • Įveskite vieną arba kelis simbolius be lygybės ženklo (=), jei norite rasti eilutes, kurių teksto reikšmė stulpelyje prasideda šiais simboliais. Pavyzdžiui, jei įvedate tekstą Jo kaip kriterijų, programa „Excel“ randa „Jonaitis“, „Jonas“ ir „Jokūbauskas“.

 • Naudokite pakaitos simbolius.

  Šiuos pakaitos simbolius galima naudoti kaip lyginimo kriterijus.

Naudokite

Jei norite rasti

? (klaustukas)

Bet kuris vienas simbolis
Pvz., įvedus „ka?“, bus rasti žodžiai „kas“ ir „kad“

* (žvaigždutė)

Bet koks simbolių skaičius
Pvz., įvedus „p*ma“ , bus rasti žodžiai „programa“ ir „pirma“

~ (tildę), po kurios ?, * ar ~

Klaustukas, žvaigždutė arba tildė
Pavyzdžiui, fy91~? randa "fy91?"

Šiame duomenų diapazono (A6:C10) kriterijų diapazone (A1:B3) rodomos eilutės, kuriose stulpelyje Tipas kaip pirmieji simboliai yra „Mė“, arba eilutės, kuriose stulpelyje Pardavėjas (A7:C9) antrasis simbolis lygus „e“.

 

A

B

C

1

Tipas

Pardavėjas

Pardavimai

2

Me

3

=?e*

4

5

6

Tipas

Pardavėjas

Pardavimas

7

Gėrimai

Jonaitis

5 122 EUR

8

Mėsos produktai

Onaitis

450 EUR

9

Daržovės ir vaisiai

Petraitis

6 328 EUR

10

Daržovės ir vaisiai

Onaitis

6 544 EUR

Kriterijai, sukurti kaip formulės rezultatas

Kaip kriterijų galite naudoti suskaičiuotą reikšmę, kuri yra formulė, kaip kriterijaus, rezultatas. Svarbu atsiminti šiuos punktus:

 • Formulė turi apskaičiuoti reikšmę TRUE (teisinga) arba FALSE (neteisinga).

 • Kadangi naudojate formulę, įveskite ją kaip įprasta, bet neveskite išraiškos taip:

  =''= įrašas ''

 • Kriterijaus etiketėse nenaudokite stulpelio etiketės; palikite kriterijų etiketes tuščias arba naudokite etiketę, kurios nėra stulpelio etikečių diapazone (pavyzdžiuose toliau – Apskaičiuotas vidutinis dydis ir Tikslus atitikimas).

  Jei formulėje vietoje santykinės langelio nuorodos ar diapazono pavadinimo naudojate stulpelio etiketę, "Excel" rodo klaidos reikšmę, pvz., #NAME? arba #VALUE! langelyje, kuriame yra kriterijus. Tokios klaidos galite nepaisyti, nes diapazonui filtruoti įtakos ji neturi.

 • Formulėje, kurią naudojate kaip kriterijų, reikia naudoti santykinė nuoroda, kuri nurodo atitinkamą pirmosios eilutės langelį (pavyzdžiuose toliau, C7 ir A7).

 • Visos kitos nuorodos formulėje turi būti absoliučiosios.

Kituose poskyriuose pateikiami konkretūs kriterijų, kurie sukurti naudojant formulę, pavyzdžiai.

Reikšmių, didesnių už viso duomenų diapazono reikšmių vidutinį dydį, filtravimas

Šiame duomenų diapazono (A6:D10) kriterijų diapazone (D1:D2) rodomos eilutės, kurių reikšmės stulpelyje Prekyba yra didesnės už stulpelio Prekyba (C7:C10) reikšmių vidutinį dydį. Formulėje „C7“ nurodo filtruotą pirmosios duomenų diapazono eilutės (7) stulpelį (C).

 

A

B

C

D

1

Tipas

Pardavėjas

Pardavimas

Apskaičiuotas vidutinis dydis

2

=C7>AVERAGE($C$7:$C$10)

3

4

5

6

Tipas

Pardavėjas

Pardavimas

7

Gėrimai

Jonaitis

5 122 EUR

8

Mėsos produktai

Onaitis

450 EUR

9

Daržovės ir vaisiai

Petraitis

6 328 EUR

10

Daržovės ir vaisiai

Onaitis

6 544 EUR

Teksto filtravimas naudojant didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis surinkto teksto iešką

Duomenų diapazono (A6:D10) kriterijų diapazone (D1:D2) rodomos eilutės, kuriose stulpelyje Tipas ieškai pagal didžiąsias ir mažąsias raides atlikti, naudojant funkciją EXACT (A10:C10), yra „Daržovės ir vaisiai“. Formulėje „A7“ nurodo filtruotą pirmosios duomenų diapazono eilutės (7) stulpelį (A).

 

A

B

C

D

1

Tipas

Pardavėjas

Pardavimas

Tikslus atitikimas

2

=EXACT(A7, "Daržovės ir vaisiai")

3

4

5

6

Tipas

Pardavėjas

Pardavimas

7

Gėrimai

Jonaitis

5 122 EUR

8

Mėsos produktai

Onaitis

450 EUR

9

Daržovės ir vaisiai

Petraitis

6 328 EUR

10

Daržovės ir vaisiai

Onaitis

6 544 EUR

Reikia daugiau pagalbos?

Norite daugiau parinkčių?

Sužinokite apie prenumeratos pranašumus, peržiūrėkite mokymo kursus, sužinokite, kaip apsaugoti savo įrenginį ir kt.

Bendruomenės padeda užduoti klausimus ir į juos atsakyti, pateikti atsiliepimų ir išgirsti iš ekspertų, turinčių daug žinių.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti kalbos kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų įspūdžiams?
Paspaudus mygtuką Pateikti, jūsų atsiliepimai bus naudojami tobulinant „Microsoft“ produktus ir paslaugas. Jūsų IT administratorius galės rinkti šiuos duomenis. Privatumo patvirtinimas.

Dėkojame už jūsų atsiliepimą!

×