Prisijunkite prie „Microsoft“
Prisijunkite arba sukurkite paskyrą.
Sveiki,
Pasirinkti kitą paskyrą.
Turite kelias paskyras
Pasirinkite paskyrą, kurią naudodami norite prisijungti.

Šiame straipsnyje aprašoma formulės sintaksė ir DCOUNTA naudojimas programoje „Microsoft Excel“.

Aprašas

Skaičiuoja netuščius langelius sąrašo įrašų lauke (stulpelyje) arba duomenų bazėje, atitinkančius jūsų nurodytas sąlygas.

Lauko argumentą galite pasirinkti. Jei laukas praleidžiamas, DCOUNTA skaičiuoja visus įrašus duomenų bazėje, kurie atitinka tuos kriterijus.

Sintaksė

DCOUNTA(duom_bazė, laukas, kriterijai)

Funkcijos DCOUNTA sintaksėje naudojami tokie argumentai:

 • Duom_bazė    Būtina. Langelių, sudarančių sąrašą ar duomenų bazę, diapazonas. Duomenų bazė yra susijusių duomenų sąrašas, kuriame susijusios informacijos eilutės yra įrašai, o duomenų stulpeliai yra laukai. Pirmoje sąrašo eilutėje yra kiekvieno stulpelio žymės.

 • Laukas    Būtinas. Rodo, kuris stulpelis yra naudojamas funkcijoje. Įveskite stulpelio etiketę tarp dvigubų kabučių, pavyzdžiui, „Amžius“ arba „Pajamos“ arba skaičių (be kabučių), rodantį stulpelio vietą sąraše: 1 – pirmas stulpelis, 2 – antras stulpelis ir t. t.

 • Kriterijus    Būtina. Langelių, kuriuose yra jūsų nurodytos sąlygos, diapazonas. Galite naudoti bet kokį kriterijų argumento diapazoną, kuriame yra bent viena stulpelio etiketė ir žemiau jos yra bent vienas langelis, kuriame nurodyta to stulpelio sąlyga.

Pastabos

 • Galite naudoti bet kokį kriterijų argumento diapazoną, kuriame yra bent viena stulpelio žymė ir žemiau jo – bent vienas langelis su nurodyta sąlyga.

  Pavyzdžiui, jei diapazono G1:G2 langelyje G1 yra stulpelio etiketė Pajamos, o langelyje G2 – 10 000 EUR suma, šį diapazoną galite apibrėžti kaip MatchIncome (pajamų atitikimas) ir naudoti šį pavadinimą kaip kriterijų argumentą duomenų bazės funkcijose.

 • Nors kriterijų diapazonas gali būti įdėtas bet kurioje darbalapio vietoje, nedėkite jo sąrašo apačioje. Jei į sąrašą įtrauksite daugiau informacijos, nauja informacija bus įrašyta į pirmąją eilutę, esančią sąrašo apačioje. Jei eilutė sąrašo apačioje yra netuščia, programa „Excel“ naujos informacijos pridėti negalės.

 • Įsitikinkite, kad kriterijų diapazonas nepersidengia su sąrašu.

 • Jei operaciją norite atlikti su visu duomenų bazės stulpeliu, kriterijų diapazone įeikite į tuščią eilutę žemiau stulpelių etikečių.

Pavyzdžiai

Iš pateiktosios lentelės nusikopijuokite pavyzdinius duomenis ir įklijuokite į naujos „Excel“ darbaknygės langelį A1. Kad formulės rodytų rezultatus, jas pažymėkite, paspauskite F2 ir spauskite Enter. Jei reikia, koreguokite stulpelių plotį, kad matytumėte visus duomenis. Jei toliau esančius pavyzdžius kopijuosite į „Excel“, įsitikinkite, kad pažymėjote visus šios lentelės langelius, įskaitant esantį viršutiniame kairiajame kampe.

Medis

Aukštis

Amžius

Derlius

Pelnas

Aukštis

="=Obelis"

> 10

< 16

="=Kriaušės"

Medis

Aukštis

Amžius

Derlius

Pelnas

Obelis

18

20

14

105,0

Kriaušės

12

12

10

96,0

Vyšnios

13

14

9

105,0

Obuoliai

14

15

10

75,0

Kriaušės

9

8

8

76,8

Obelis

8

9

6

45,0

Formulė

Aprašas

Rezultatas

=DCOUNTA(A4:E10, "Pelnas", A1:F2)

Skaičiuojama (1) eilutė, kurioje yra "Obuoliai" A stulpelyje ir aukščio reikšmė >10 ir <16. Šias tris sąlygas tenkina tik 8 eilutė.

1

Kriterijų pavyzdžiai

 • Kai langelyje įvedate =tekstas, „Excel“ interpretuoja jį kaip formulę ir bando apskaičiuoti. Jei norite įvesti =tekstas taip, kad „Excel“ nebandytų jo apskaičiuoti, naudokite šią sintaksę:

  =''= įrašas ''

  Įrašas  yra tekstas arba reikšmė, kurią norite rasti. Pavyzdžiui:

Ką įvedate langelyje

Kaip programa „Excel“ įvertina ir rodo

="=Onaitis"

=Onaitis

="=3000"

=3000

 • Filtruojant teksto duomenis, programa „Excel“ mažųjų ir didžiųjų raidžių neskiria. Tačiau didžiųjų ir mažųjų raidžių galite ieškoti naudodami formulę.

Kituose skyriuose pateikiami sudėtingų kriterijų pavyzdžiai.

Keli kriterijai viename stulpelyje

Bulio logika:     (Pardavėjas = "Onaitis" OR Pardavėjas = "Petraitis")

Jei norite rasti eilutes, kurios atitinka kelis vieno stulpelio kriterijus, įveskite kriterijų vieną po kito atskirose kriterijų diapazono eilutėse.

Šiame duomenų diapazone (A6:C10) kriterijų diapazonas (B1:B3) skaičiuoja eilutes, kurių stulpelyje Pardavėjas yra „Onaitis“ arba „Petraitis“.

Pardavėjas

="=Onaitis"

="=Saulis"

Kategorija

Pardavėjas

Pardavimai

Gėrimai

Jonaitis

5 122 LTL

Mėsos produktai

Onaitis

450 EUR

Daržovės ir vaisiai

Petraitis

6 328 EUR

Daržovės

Onaitis

6 544 EUR

Formulė

Aprašas

Rezultatas

'=DCOUNTA(A6:C10,2,B1:B3)

Skaičiuoja eilučių (3) skaičių langelių diapazone A6:C10, kurios atitinka kurią nors iš „Pardavėjas“ sąlygų 2 ir 3 eilutėje.

=DCOUNTA(A6:C10,2,B1:B3)

Kelios sąlygos keliuose stulpeliuose, kur visi kriterijai turi būti teisingi

Bulio logika:     (Tipas = "Daržovės ir vaisiai" AND Pardavimas > 2000)

Jei norite rasti eilutes, kurios atitinka kelis kriterijus keliuose stulpeliuose, įveskite visus kriterijus toje pačioje kriterijų diapazono eilutėje.

Šiame duomenų diapazone (A6:C10) kriterijų diapazonas (A1:C2) skaičiuoja visas eilutes, kurių stulpelyje Tipas yra „Daržovės ir vaisiai“, o reikšmė stulpelyje Pardavimas yra didesnė nei 2 000 LTL.

Kategorija

Pardavėjas

Pardavimai

="=Daržovės ir vaisiai"

> 2000

Kategorija

Pardavėjas

Pardavimai

Gėrimai

Jonaitis

5 122 LTL

Mėsos produktai

Onaitis

450 LTL

Daržovės ir vaisiai

Saulis

935 LTL

Daržovės ir vaisiai

Onaitis

6 544 LTL

Gėrimai

Saulis

3 677 LTL

Daržovės ir vaisiai

Onaitis

3 186 LTL

Formulė

Aprašas

Rezultatas

'=DCOUNTA(A6:C12,,A1:C2)

Skaičiuoja eilučių (2) skaičių langelių diapazone A6:C12, kurios atitinka 2 eilutės sąlygas (="Daržovės ir vaisiai" ir > 2000).

=DCOUNTA(A6:C12,,A1:C2)

Keli kriterijai keliuose stulpeliuose, kur bet kuris kriterijus gali būti teisingas

Bulio logika:     (Tipas = "Daržovės ir vaisiai" OR Pardavėjas = "Onaitis")

Jei norite rasti eilutes, kurios atitinka kelis kriterijus keliuose stulpeliuose, kai bet kuris kriterijus gali būti teisingas, kriterijų diapazone įveskite kriterijus skirtingose eilutėse.

Šiame duomenų diapazono (A6:C10) kriterijų diapazone (A1:B3) rodomos visos eilutės, kurių stulpelyje Tipas yra „Daržovės ir vaisiai“ arba stulpelyje Pardavėjas yra „Onaitis“.

Kategorija

Pardavėjas

="=Daržovės ir vaisiai"

="=Onaitis"

Kategorija

Pardavėjas

Pardavimai

Gėrimai

Jonaitis

5 122 LTL

Mėsos produktai

Onaitis

675 LTL

Daržovės ir vaisiai

Saulis

937 LTL

Daržovės ir vaisiai

Saulis

Formulė

Aprašas

Rezultatas

'=DCOUNTA(A6:C10,"Pardavimai",A1:B3)

Skaičiuoja eilučių (2) skaičių langelių diapazone A6:C10, kurios atitinka sąlygas langelių diapazone A1:C3, kuriame laukas „Pardavimai“ nėra tuščias.

'=DCOUNTA(A6:C10,"Pardavimai",A1:B3)

Keli kriterijų rinkiniai, kur kiekviename rinkinyje yra kelių stulpelių kriterijus

Bulio logika:     ( (Pardavėjas = "Onaitis" AND Pardavimas >3000) OR (Pardavėjas = "Petraitis" AND Pardavimas > 1500) )

Jei norite rasti eilutes, atitinkančias kelis kriterijų rinkinius, kai kiekvieno rinkinio kriterijai skirti keliems stulpeliams, kiekvieną kriterijų rinkinį įveskite atskiroje eilutėje.

Šiame duomenų diapazono (A6:C10) kriterijų diapazone (B1:C3) suskaičiuojamos eilutės, kuriose stulpelyje Pardavėjas yra „Onaitis“, o stulpelyje Pardavimas reikšmė didesnė nei 3000 Lt, arba suskaičiuojamos eilutės, kuriose stulpelyje Pardavėjas yra „Petraitis“, o reikšmė stulpelyje Pardavimas didesnė nei 1500 Lt..

Kategorija

Pardavėjas

Pardavimai

="=Onaitis"

> 3000

="=Petraitis"

> 1500

Kategorija

Pardavėjas

Pardavimai

Gėrimai

Jonaitis

5 122 LTL

Mėsos produktai

Onaitis

450 EUR

Daržovės ir vaisiai

Petraitis

6 328 EUR

Daržovės

Onaitis

6 544 EUR

Formulė

Aprašas

Rezultatas

'=DCOUNTA(A6:C10,,B1:C3)

Skaičiuoja eilučių (2) skaičių langelių diapazone A6:C10, kurios atitinka visas sąlygas, esančias langelių diapazone B1:C3.

=DCOUNTA(A6:C10,,B1:C3)

Keli kriterijų rinkiniai, kur kiekviename rinkinyje yra vieno stulpelio kriterijus

Bulio logika:     ( (Pardavimas > 6000 AND Pardavimas < 6500 ) OR (Pardavimas < 500) )

Jei norite rasti eilutes, kurios atitinka kelis kriterijų rinkinius, kai kiekviename rinkinyje yra vieno stulpelio kriterijus, įskaitant kelis stulpelius su ta pačia stulpelio antrašte.

Šio duomenų diapazono (A6:C10) kriterijaus diapazone (C1:D3) skaičiuojamos eilutės, kurių reikšmės yra nuo 6 000 iki 6 500, o stulpelyje Pardavimas reikšmės yra mažesnės nei 500.

Kategorija

Pardavėjas

Pardavimas

Pardavimai

> 6 000

< 6 500

< 500

Kategorija

Pardavėjas

Pardavimai

Gėrimai

Jonaitis

5 122 LTL

Mėsos produktai

Onaitis

450 EUR

Daržovės ir vaisiai

Petraitis

6 328 EUR

Daržovės

Onaitis

6 544 EUR

Formulė

Aprašas

Rezultatas

'=DCOUNTA(A6:C10,,C1:D3)

Skaičiuoja eilučių (2) skaičių, kuriuos atitinka 2 eilutės sąlygas (> 6 000 ir < 6 500) arba atitinka 3 eilutės sąlygą (< 500).

=DCOUNTA(A6:C10,,C1:D3)

Kriterijus teksto reikšmėms, kurios bendrai naudoja kai kuriuos simbolius, bet ne kitus, rasti

Jei norite rasti teksto reikšmes, kurias sudaro tam tikri simboliai, bet ne kiti, atlikite vieną ar kelis iš šių veiksmų:

 • Įveskite vieną arba kelis simbolius be lygybės ženklo (=), jei norite rasti eilutes, kurių teksto reikšmė stulpelyje prasideda šiais simboliais. Pavyzdžiui, jei įvedate tekstą Jo kaip kriterijų, programa „Excel“ randa „Jonaitis“, „Jonas“ ir „Jokūbauskas“.

 • Naudokite pakaitos simbolius.

  Šiuos pakaitos simbolius galima naudoti kaip lyginimo kriterijus.

Naudokite

Jei norite rasti

? (klaustukas)

Bet kuris vienas simbolis
Pvz., įvedus „ka?“, bus rasti žodžiai „kas“ ir „kad“

* (žvaigždutė)

Bet koks simbolių skaičius
Pvz., įvedus „p*ma“ , bus rasti žodžiai „programa“ ir „pirma“

~ (tildę), po kurios ?, * ar ~

Klaustukas, žvaigždutė arba tildė
Pavyzdžiui, fy91~? randa "fy91?"

Šio duomenų diapazono (A6:C10) kriterijų diapazone (A1:B3) skaičiuojamos eilutės, kurių stulpelyje Tipas kaip pirmieji simboliai yra „Mė“, arba eilutės, kuriose stulpelyje Pardavėjas antrasis simbolis lygus „e“.

Kategorija

Pardavėjas

Pardavimai

?u*

Kategorija

Pardavėjas

Pardavimai

Gėrimai

Jonaitis

5 122 LTL

Mėsos produktai

Onaitis

450 EUR

Daržovės ir vaisiai

Petraitis

6 328 EUR

Daržovės

Onaitis

6 544 EUR

Formulė

Aprašas

Rezultatas

'=DCOUNTA(A6:C10,,A1:B3)

Skaičiuoja eilučių (3) skaičių, kurios atitinka kurią nors iš sąlygų, esančių langelių diapazone A1:B3.

=DCOUNTA(A6:C10,,A1:B3)

Kriterijai, sukurti kaip formulės rezultatas

Kaip kriterijų galite naudoti suskaičiuotą reikšmę, kuri yra formulė, kaip kriterijaus, rezultatas. Svarbu atsiminti šiuos punktus:

 • Formulė turi apskaičiuoti reikšmę TRUE (teisinga) arba FALSE (neteisinga).

 • Kadangi naudojate formulę, įveskite ją kaip įprasta, bet neveskite išraiškos taip:

  =''= įrašas ''

 • Kriterijaus etiketėse nenaudokite stulpelio etiketės; palikite kriterijų etiketes tuščias arba naudokite etiketę, kurios nėra stulpelio etikečių diapazone (pavyzdžiuose toliau – Apskaičiuotas vidutinis dydis ir Tikslus atitikimas).

  Jei formulėje vietoje santykinės langelio nuorodos ar diapazono pavadinimo naudojate stulpelio etiketę, programa „Excel“ langelyje, kuriame yra kriterijus, rodo klaidos reikšmę, pavyzdžiui, #NAME? arba #VALUE!. Tokios klaidos galite nepaisyti, nes diapazonui filtruoti įtakos ji neturi.

 • Formulėje, kurią naudojate kriterijams, turi būti naudojamos santykinė nuoroda, nurodančios atitinkamą pirmos eilutės langelį.

 • Visos kitos nuorodos formulėje turi būti absoliučiosios.

Reikšmių, didesnių už viso duomenų diapazono reikšmių vidutinį dydį, filtravimas

Šio duomenų diapazono (A6:D10) kriterijų diapazone (D1:D2) skaičiuojamos eilutės, kurių reikšmės stulpelyje Pardavimas yra didesnės už stulpelio Pardavimas (C7:C10) reikšmių vidutinį dydį. Vidurkis skaičiuojamas stulpelyje C4, o langelyje C2 rezultatas jungiamas su formule =">"&C4, kad būtų sukurti naudojami kriterijai.

Pardavimai

=CONCATENATE(">",C4)

Apskaičiuotas vidutinis dydis

=AVERAGE(C7:C10)

Kategorija

Pardavėjas

Pardavimai

Gėrimai

Jonaitis

5 122 LTL

Mėsos produktai

Onaitis

450 EUR

Daržovės ir vaisiai

Petraitis

6 328 EUR

Daržovės

Onaitis

6 544 EUR

Formulė

Aprašas

Rezultatas

'=DCOUNTA(A6:C10,,C1:C2)

Skaičiuoja eilučių (3) skaičių, kurios atitinka sąlygą (> 4 611), esančią langelių diapazone C1:C2. Sąlygą langelyje C2 sukurta sujungus =">" su langeliu C4, kuris yra langelių diapazono C7:C10 apskaičiuotas vidurkis.

=DCOUNTA(A6:C10,,C1:C2)

Puslapio viršus

Reikia daugiau pagalbos?

Norite daugiau parinkčių?

Sužinokite apie prenumeratos pranašumus, peržiūrėkite mokymo kursus, sužinokite, kaip apsaugoti savo įrenginį ir kt.

Bendruomenės padeda užduoti klausimus ir į juos atsakyti, pateikti atsiliepimų ir išgirsti iš ekspertų, turinčių daug žinių.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti kalbos kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų įspūdžiams?
Paspaudus mygtuką Pateikti, jūsų atsiliepimai bus naudojami tobulinant „Microsoft“ produktus ir paslaugas. Jūsų IT administratorius galės rinkti šiuos duomenis. Privatumo patvirtinimas.

Dėkojame už jūsų atsiliepimą!

×